You are on page 1of 2

LUCRARE DE EVALUARE FINALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ
Clasa a VI-a, semestrul I
RÂNDUL I
I. SUBIECTUL I (45 p):
S-a arat, s-a strâns porumbul, vița nu mai are struguri,
Și câmpia parcă este o săracă dezbrăcată;
Rarii vișini din grădină au de furcă pân-la muguri,
Și în locul blândei toamne, iarna dinții și-i arată.

Cu picioarele în umbra ce împrejurul lui se-ntinde,


Dar cu fruntea în lumina soarelui ce piere-n zări,
Un scaiete-nalt și mândru, orizontul îl cuprinde
Întrupând melancolia risipită pe cărări. (Cincinat Pavelescu – Artist)
A. 1. Precizează numărul de litere și sunete din cuvintele: dinții, picioarele,
zări. 6p
2. Transcrie două cuvinte ce conțin diftongi și un cuvânt ce conține hiat.
6p
3. Găsește sinonimele cuvintelor: săracă, orizont, cărări. 6p
4. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului mugur. 6p
5. Găsește antonimele cuvintelor: săracă, lumină, înalt. 6p
6. Analizează verbele subliniate. 6p
B. 7. Transcrie o comparație și un epitet dublu. 3p
8. Transcrie o personificare. 3p
9. Precizează rima poeziei. 3p
II. SUBIECTUL II ( 45 p):
Demonstrează în 15 rânduri că poezia este un pastel, specie a genului
liric.
Se acordă 1 punct din oficiu! SUCCES!

LUCRARE DE EVALUARE FINALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VI-a, semestrul I
RÂNDUL II
I. SUBIECTUL I (45 p):
Un pui de brad adus din iarna rece
Stătea în mijloc, mândru și semeț, de parcă
Se crede încă sus la el, în munte.
Îi râd pe crengi lumânărelele mărunte
Cu flăcări aurii de poleială,
Ghirlănzi subțiri se țes, păienjeniș,
Și-un lampion aprinde-n cetiniș
O lună plină ca o portocală. (Otilia Cazimir - Cântec pentru pomul de iarnă)
A. 1. Precizează numărul de litere și sunete din cuvintele: rece, semeț,
ghirlănzi. 6p
2. Transcrie două cuvinte ce conțin diftongi și un cuvânt ce conține hiat.
6p
3. Găsește antonimele cuvintelor: mărunte, rece, subțiri. 6p
4. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului munte. 6p
5. Precizează modul de formare al cuvintelor: auriu, păienjeniș, cetiniș. 6p
6. Analizează verbele subliniate. 6p
B. 7. Transcrie o comparație și un epitet dublu. 3p
8. Transcrie o personificare. 3p
9. Precizează rima ultimelor patru versuri. 3p
II. SUBIECTUL II ( 45 p):
Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să descrii atmosfera de
sărbătoare din Ajunul Crăciunului/ un peisaj de iarnă. ( Folosește ca
mod de expunere DOAR descrierea și dă un titlu potrivit compunerii).
Se acordă 1 punct din oficiu. SUCCES!