You are on page 1of 1

Recordem: La puntualitat és molt important en un grup nombrós,

preguem respecteu al màxim els horaris. Entrada 9h


i 15h. Sortida 11'55h i 16'55h.
Si voleu donar algun avís a les mestres feu-ho a les sortides
o doneu una nota escrita al vostre fill o filla. Moltes gràcies.

Recordem: La puntualitat és molt important en un grup nombrós,


preguem respecteu al màxim els horaris. Entrada 9h
i 15h. Sortida 11'55h i 16'55h.
Si voleu donar algun avís a les mestres feu-ho a les sortides
o doneu una nota escrita al vostre fill o filla. Moltes gràcies.

Recordem: La puntualitat és molt important en un grup nombrós,


preguem respecteu al màxim els horaris. Entrada 9h
i 15h. Sortida 11'55h i 16'55h.
Si voleu donar algun avís a les mestres feu-ho a les sortides
o doneu una nota escrita al vostre fill o filla. Moltes gràcies.

Recordem: La puntualitat és molt important en un grup nombrós,


pregum respecteu al màxim els horaris. Entrada 9h
i 15h. Sortida 11'55h i 16'55h.
Si voleu donar algun avís a les mestres feu-ho a les sortides
o doneu una nota escrita al vostre fill o filla. Moltes gràcies.