You are on page 1of 1

Preguem que extremeu la higiene del vostre fill o filla, ja que s'han detectat

paràsits (polls) en algun cap.


Mireu bé els cabells i adopteu les mesures preventives oportunes (xampús,
locions, etc.), en benefici de tothom.
Si trobeu polls, si us plau, aviseu a la mestra per poder controlar millor la
situació. Moltes gràcies.

Preguem que extremeu la higiene del vostre fill o filla, ja que s'han detectat
paràsits (polls) en algun cap.
Mireu bé els cabells i adopteu les mesures preventives oportunes (xampús,
locions, etc.), en benefici de tothom.
Si trobeu polls, si us plau, aviseu a la mestra per poder controlar millor la
situació. Moltes gràcies.

Preguem que extremeu la higiene del vostre fill o filla, ja que s'han detectat
paràsits (polls) en algun cap.
Mireu bé els cabells i adopteu les mesures preventives oportunes (xampús,
locions, etc.), en benefici de tothom.
Si trobeu polls, si us plau, aviseu a la mestra per poder controlar millor la
situació. Moltes gràcies.