You are on page 1of 1

AVíS:

Us presentem el full de confirmació de plaça dels alumnes pel


curs .
Comproveu que totes les dades siguin correctes i si s’ha produït algún canvi
modiqueu la dada.
El full de confirmació de plaça s’ha de retornar, omplert i signat abans del
dia al tutor/a del vostre fill/a.
En cas de dubte consulteu amb el mestre tutor/a. Gràcies.

L’Equip de Mestres del Cicle Infantil

AVíS:

Us presentem el full de confirmació de plaça dels alumnes pel


curs .
Comproveu que totes les dades siguin correctes i si s’ha produït algún canvi
modiqueu la dada.
El full de confirmació de plaça s’ha de retornar, omplert i signat abans del
dia al tutor/a del vostre fill/a.
En cas de dubte consulteu amb el mestre tutor/a. Gràcies.

L’Equip de Mestres del Cicle Infantil