You are on page 1of 1

Recordem:

Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem:
Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem:
Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem:
Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. Moltes
gràcies.