You are on page 1of 1

Recordem: Les nenes o nens que es quedin a dinar esporàdicament

a més a més d’avisar al menjador (a les 9h hi ha una monitora a la


biblioteca), cal fer arribar a la mestra una nota per escrit.
En cas de quedar-se cada dia a dinar i un dia hagin de marxar, també
cal avisar al menjador i a la mestra amb una nota per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem: Les nenes o nens que es quedin a dinar esporàdicament


a més a més d’avisar al menjador (a les 9h hi ha una monitora a la
biblioteca), cal fer arribar a la mestra una nota per escrit.
En cas de quedar-se cada dia a dinar i un dia hagin de marxar, també
cal avisar al menjador i a la mestra amb una nota per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem: Les nenes o nens que es quedin a dinar esporàdicament


a més a més d’avisar al menjador (a les 9h hi ha una monitora a la
biblioteca), cal fer arribar a la mestra una nota per escrit.
En cas de quedar-se cada dia a dinar i un dia hagin de marxar, també
cal avisar al menjador i a la mestra amb una nota per escrit. Moltes
gràcies.

Recordem: Les nenes o nens que es quedin a dinar esporàdicament


a més a més d’avisar al menjador (a les 9h hi ha una monitora a la
biblioteca), cal fer arribar a la mestra una nota per escrit.
En cas de quedar-se cada dia a dinar i un dia hagin de marxar, també
cal avisar al menjador i a la mestra amb una nota per escrit. Moltes
gràcies.