MEDITAŢIE LA POSTUL MARE 2012 CONFUZIA AGHIOGRAFICĂ: SFINŢI ADEVĂRAŢI ŞI SFINŢI FALŞI Teolog Radu Teodorescu „Sfânt este

Domnul Dumnezeul nostru.” Ortros sau slujba utreniei Problema sfinţilor este o problemă amplă a religiei. Pe cum băncile operează cu finanţe şi valută, sau centrele electrice operează cu energia electrică sau magazinele alimentare se ocupă cu distribuţia alimentelor, tot aşa şi religia sau religiile operează cu sfinţi şi studiul sfinţilor. În primul rând, cine sunt sfinţii? Sfinţii sunt persoane plăcute lui Dumnezeu, „aleşi ai lui Dumnezeu,” care mediază între Dumnezeu şi umanitate. De studiul sfinţilor după cum am arătat în mai multe alte ocazii se ocupă aghiografia. Prin urmare, cine sunt sfinţii? Ridicăm această întrebare datorită faptului că putem vedea o neînţelegere sau un conflict al sfinţilor. Astfel, se cunosc mai multe categorii de sfinţi. Voi enumera aici doar principalele categorii de sfinţi din marile religii ale lumii: ştim de sfinţi creştini, sfinţi iudaici sau mozaici, sfinţi islamici sau mahomedani, sfinţi hinduşi, sfinţi buddhişti şi sfinţi taoişti. Mai toate marile religii au un panteon de sfinţi sau sfinte care sunt veneraţi şi cinstiţi. Dintre sfinţii creştini vom amintii pe sfinţii 12 apostoli, pe sfinţii martiri ai primelor secole creştine [Policarp al Smirnei, Iustin Martirul şi Filosoful, Perpetua şi Felicitas, Sfântul Pavel şi mulţi alţii], sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicolae, Sfântul Nicodim Aghioritul şi mulţi alţii. Oricum, ceea ce putea vedea este că Biserica Ortodoxă are cel puţin un sfânt pentru fiecare zii a anului. Chestiunea devine problematică în momentul în care vedem că alte religii nu recunosc sfinţii ortodoxiei sau putem vedea că sunt alţi sfinţi. Ceea ce voi arăta şi voi întreba în următoarele rânduri, este că sfinţenia este un atribut al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl conferă aleşilor Săi. Sfinţenia este mai mult decât orice ceea ce putem denumii un lucru ce defineşte religiozitatea cuiva, dragostea cuiva de Dumnezeu, modul în care cineva Îl iubeşte pe Dumnezeu. În iudaism întâlnim alte categorii de sfinţi. Un mare sfânt iudaic este Moise Maimonides [a nu se confunda cu proorocul Moise], Yehuda Jabali, Amran Bendiwane, Yhouda Ben Attar, Yahia Elkhder, Abraham Awriwel, Nessim Ben Nessim şi mulţi alţii pe care nu îi pot enumera. Trebuie să arăt că mai mulţi sfinţi sânt comuni creştinismului şi iudaismului. Astfel, ortodoxia şi creştinismul recunoaşte sfinţi precum regele David, Isaia, Ieremia, Daniel sau Iezechil. La fel de bine după cum voi arăta, islamul sau mahomedanismul ne prezintă şi el mai mulţi sfinţi. Dintre aceştia, primul mare sfânt al islamului este Mohamed recunoscut ca şi cel mai mare prooroc al tuturor timpurilor. Dintre principalii sfinţi musulmani amintim pe Mishkat al-Masabih, Al-Tafsir al-Kabir, Fakhr al-Din al-Razi, Al-Risala al-Qushayriyya, Sayyidi Muhyi alDin ibn al-`Arabi, al-Yafi`I, Ali al-Siraj, al-Rifa`i al-Qurashi, al-Shafi şi mulţi alţii. La capitolul sfinţi putem amintii şi pe hinduşi care şi eu au o gamă largă de sfinţi sau un panteon al sfinţilor. Dintre principalii „sfinţi hinduşi” amintim pe Vallabhacharya, Mahapurusha Sankardeva, Baba Keenaramjee, Yogananda, Sant Tulsidas sau Sant Gora Kumbhar. Hinduismul însă nu este o religie monoteistă ci una politeistă. Astfel că ar trebui să ne ridicăm mai multe semne de întrebare despre autenticitatea sfinţilor lor. 1

Dintre sfinţii buddhismului amintim pe Buddha [pe numele lui adevărat Siddharta Gautama] care este întemeietor al buddhismului. Alţi sfinţi buddhişti sunt Milarepa, Asanga, Arhat, Mae Chi Kaew Sianglam şi mulţi alţii. Putem vedea că gama sfinţilor buddhişti la fel ca şi cea a hinduşilor este extrem de vastă şi largă. În cele din urmă vom enumera câţiva aşa zişi sfinţi ai taoismului care este religia Chinei. Dintre aceştia amintim pe Confucius, Mencius, Xun Zi, Dong Zhongshu, Cheng Yu, Cheng Hao, Zhu Xi, Lu Shouren şi Wang Yangming. Aceasta ca să enumerăm numai pe câţiva fiindcă în religia chinezilor sunt mult mai mulţi. Oricine poate că vedea că religiile se contrazic în ceea ce priveşte sfinţii. Ceea ce s-a remarcat este că toţi cei care susţin că nu există un singur Dumnezeu ci mai mulţi dumnezei nu pot ajunge la sfinţenie. Sfinţenia este un imperativ al monoteismului. Există un singur Dumnezeu şi acest Dumnezeu are libertatea de a îşi alege sfinţii Săi după cum vrea şi după bunul Său plac. Putem vedea că avem o mare ofertă a sfinţilor. Dar putem vedea că învăţăturile susţinute de diferiţi sfinţi cum sunt cei hinduşi sau buddhişti sunt foarte diferite de cele are ortodoxiei sau cele ale creştinismului în mare. Prin urmare, trebuie să discernem sau să diferenţiem când avem de a face cu sfinţi. Sfinţii pot primii puteri supranaturale de la Dumnezeu care se manifestă în diferite daruri duhovniceşti. Acestea culminează în facerea de minuni, izgonirea dracilor, darul înainte vederii sau al profeţiei, la fel ca şi mai multe virtuţi sau calităţii morale. Cititorul poate să îşi dea seama de minciunile mai multor mari religii ale lumii referitor la sfinţi. Este greu de crezut că Buddha poate fii sfânt din moment ce el s-a proclamat dumnezeu. Egoul lui Buddha nu mai încape loc pentru sfinţenie oricum. La fel de bine este greu de crezut că Mohamed poate fii sfânt din moment ce el susţinea în învăţăturile sale războiul [aşa numitul gihad]. Prezentul articol vine doar să ridice un semn de întrebare celui care este interesat de lumea, universul sau existenţa sfinţilor. Pe sfinţi oricum îi vom găsii atunci când Dumnezeu va găsii de cuviinţă şi nu când noi credem că este necesar şi imperativ.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful