D

GUIA RÀPIDA PER ENTENDRE LA SITUACIÓ DEL CATALÀ A L'ESCOLA
1. És cert que la interlocutòria del 8 de març del TSJC permet continuar amb la immersió lingüística amb el català com a única llengua vehicular? NOMÉS TEMPORALMENT. En la seva interlocutòria el TSJC s’ha inhibit i no dictamina sobre aquesta qüestió que remet al Tribunal Suprem (TS). “el Tribunal Supremo podrá hacerlo al conocer, en su caso, los pronunciamientos que en esta pieza de ejecución se formulen”. El sistema d’immersió lingüística continua vigent fins que es pronunciï el TS en els propers mesos. A partir d’aquell moment la immersió dependrà del què dictamini el TS i de si el Govern de la Generalitat acata o no una probable sentència negativa. 2. Quin perill comporta la interlocutòria del TSJC del 8 de març? Reconeix el dret dels tres demandants a rebre ensenyament en castellà (la interlocutòria no especifica la forma ni el com s’ha de procedir). Ara bé, obre la porta a que d’altres pares ho sol·licitin per via judicial. Hem d’exigir a la Generalitat que, arribat el cas, no acati imposicions judicials, i a les aules d’aquests alumnes tampoc s’introdueixi el castellà com a llengua vehicular i no es segregui a cap alumne per raó de llengua. 3. Quines sentències estan vigents que ordenen acabar amb el model d'èxit que suposa la immersió lingüística en català? El Tribunal Suprem ha dictat ja 5 sentències on ordena que en els propers mesos la llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, amb l’objectiu que “ambas

http://www.escolaencatala.cat

lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”. Aquestes sentències són les que ara executava el TSJC (que s’ha inhibit) i que ara executarà el propi TS. 4. La immersió lingüística en català està blindada per la LEC (Llei d’Educació de Catalunya)? NO. L’actual Llei d’Educació de Catalunya no blinda el català com a única llengua vehicular a l’ensenyament. La LEC només estableix de forma ambigua que “El català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular ...”, cosa que no exclou a l’espanyol la condició també de llengua vehicular tal i com ordena el TS i va sentenciar el Tribunal Constitucional contra l’Estatut. 5. És cert com diu la consellera Irene Rigau que ens trobem davant d'una victòria del Parlament de Catalunya? NO. La consellera Rigau entén que el model queda blindat per la LEC, però això no és així. La LEC no atorga al català la condició d'única llengua vehicular i obre la porta al castellà. A més, la LEC està recorreguda al Tribunal Constitucional pel PP i el més probable és que passi pel sedàs de la nova doctrina constitucional fruït de la sentència contra l'Estatut. 6. De qui ha estat l'èxit que el TSJC s'hagi inhibit de resoldre sobre el model d'immersió lingüística? TEU I DE TOTES I TOTS. Per participar a la concentració davant la seu del TSJC el passat 12 de febrer amb 5000 persones més, i per haver enviat 58.500 persones un correu electrònic adreçat a tots i cadascun dels magistrats del TSJC sol·licitant-los que no sentenciessin contra la immersió en català. 7. Per què s'ha arribat on estem? Perquè la consellera Rigau no va formular recurs d'empara al Tribunal Constitucional quan es van publicar les 5 sentències del Suprem. De fet, en roda de premsa, no va saber justificar perquè no ho va fer. Això suposa que la Generalitat va acceptar, de facto, el contingut de les sentències del Suprem.

http://www.escolaencatala.cat

8. I ara què hem de fer? La pressió popular al TSJC i a cadascun dels seus magistrats ha impedit als jutges acabar (per ara) amb la immersió lingüística. Ara caldrà exercir la mateixa pressió cap al Tribunal Suprem i continuar recollint desenes de milers de signatures per aprovar la Llei al Parlament que blindi el català com a única llengua oficial. 9. Què podem fer els catalans per defensar l'escola en català? La decisió sobre la llengua vehicular a l'escola l'ha de prendre el poble de Catalunya i els seus representants al Parlament i no els jutges espanyols. Hem de continuar donant suport a la comunitat educativa catalana i impulsant mobilitzacions en suport del model d'immersió lingüística. També hem d’impulsar una Llei al Parlament que blindi l’escola en català. 10. El compromís d'Escola en Català: blindar el català per llei Només una Llei que explícitament reconegui el català com a única llengua vehicular de l’ensenyament empenyerà al Govern de la Generalitat a no acatar les sentències judicials, perquè es podrà emparar en la Llei del Parlament de Catalunya. Per tot això, continuarem recollint milers signatures per blindar per llei el català com a única llengua vehicular i evitar així les pretensions del Regne d'Espanya d'acabar amb la immersió lingüística i el model d'escola catalana que tots volem.

Associació Escola en Català NIF G-65712549 Apartat de Correus 85 - 08080 Barcelona Telèfon 681 243 025 info@escolaencatala.cat

http://www.escolaencatala.cat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful