You are on page 1of 1

PRECIZĂRI

privind condiţiile de participare la concurs, bibliografii sau modul de


desfăşurare a concursului

Pentru funcţia de ofiţer (monitor sportiv), candidaţii care solicită


înscrierea la concurs pot certifica parcurgerea modului psihopedagogic printr-o
adeverintă, printr-un certificat sau prin foaia matricolă ce însoţeşte diploma de
licenţă, dacă din aceasta reiese parcurgerea cel puţin a uneia din disciplinele:
- psihologia educaţiei;
- pedagogie;
- psihopedagogie;
- practică pedagogică.

Referitor la una dintre condiţiile generale pe care trebuie să le


îndeplinească candidaţii şi anume aceea de a fi fost „evaluaţi în ultimii 2 ani cu
calificativul de cel puţin „Foarte bun”, facem precizarea că vor fi luate în calcul
calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, ca
funcţionar public cu statut special definitiv în sistemul administraţiei penitenciare, pe
ultimii doi ani în care au fost evaluaţi.
Drept urmare pentru candidaţii care până la depunerea dosarului de concurs
au obţinut un calificativ definitiv la evaluarea performanţelor profesionale pentru anul
2008, acesta va fi luat în calcul, Biroul resurse umane eliberând copie a fişelor de
evaluare corespunzătoare.

Adeverinţa medicală pentru dosarul de candidat poate fi eliberată şi de


medicul de familie dar va fi obligatoriu avizată de medicul de unitate.

În dosarul de candidat nu este necesară includerea diplomei de


bacalaureat.

Candidaţii pot opta pentru o singură funcţie din cele 354 scoase la concurs
iar la finalul concursului nu vor fi redistribuiţi pe alte funcţii.

Pentru funcţia de ofiţer, prevăzută la Penitenciarul Colibaşi, nr.crt.2,


pagina 6 din Anexa nr.1 la Anunţ sunt valabile cerinţele şi bibliografia
corespunzătoare funcţiei de ofiţer (resurse umane) din Anexa nr.2.

NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA CERINŢELE SPECIFICE ŞI


BIBLIOGRAFIILE STABILITE ÎN ANUNŢ ŞI ANEXE.