il

b',JiE

*d{-.

H
Kariq hapuose

)N?
tri! t nla hif6." 'iL

t

t

l,

D 6 7 lnG s
K|r rudol Hm .@ o!d& FF|G LFi n !i tui h4 irqrlr du r.nd@ dno Dtuddr rpdr c M n b quuro burd. rbrt i din Mkn d'd; 3-bn v{rrdv "L"dd -u k ;h;ft tu bn, rd ju i|!.rrr A-:he" 6- iq!1q d "^ ' utui yq. ! &s ;dLn Ni .D.rr i4, rr i u-r, jq nd. I d!d+! bj! h'j' Piikdrmi n"G}

tu-i de&id-i"' bd--r* r'r"a, Lqr d.16bL ;!.;"ri, -6 hou c"t| -'ii. cn rurtrd'n &-as" .ytu ;ij'"d' dr edbr drd, nqdq d.jrdF, dr !u!

ldJ Ad* nt*[j-n 6.ri.q ".-,.dr". , . . h ' " , ia ' -id . t rid fri6q E |rrrMri. tn!$nrD EiNno. hsd tr f ioFdr' {hriln! luj lhYbr nMd bdLu hrdlbn,o iv.nan iry fMB.t! i.-

ei tuotur

;-

" ^"r!dvdhiqqLiEd,uFdim

d'"',

L"-"i

n

-n' leiFlsnrpb&
bbr drut

"

ntu"'

L d-"s d*"".di,.. D mhluj{ !.Liou scu

ridvLiun

66 idrtdlh I G !b oqN virFru orae b r"F rinhr . F-"Fr* ti^d. h"uc "_r t!9 d;b' " 'Lr- ''.'* -"dd -.6hhindtL b(mL @^ Anu ' F|if ut r ldn' Eu

ir di -

h trrd"tu.rq b' b $-'-.

.d b*

jL

*ibbs'-'' -r''is

""i'"" *e-

bs i" h' _""'.drLI dmbr, * d6KtrrP F dli@ b ; '*F ii n"!bD dr "!d "a !a.€ F i.d "id. d|o! tu i4l{ irbi v&dd! rpn4u !bh! orou

r *f *Ji"J:i''lfl#Iil l'$'"SAL';$i P'e* I l.rru r- rry r' "
'i -r*u

N.dd,bdd{Fr69F|n4bn@'

ffi.ffitr

I
nd !: A[.' . ni. | .' L u n F ' u ftl !!v b !]

I
ri. rrP,i _ n& rr(!r6i aL ehG !s juq huo, prh iLhi,;! shiddi ^\j; t'b l iulin! ei*' jN. pn L i o ' i l i Ii .!j ' f' 4 lqaB iddrn (Llwnna wrke hli, hooju, pdc ii,je milu udG Nolr !;iri! N( r^iiq, k4!,,! kiF or Tl d4 i4!d dn'ld, &! ji

$sibuprhq dtk euhs vlik.ju r nn,q Fgshi ktr!& kowdonE salaidafl 6djrn" iuho,; r,n,ns mn,! qenlriiom, rcik&q nrdnij., qFDnudojt 'udlod L.d rdiniq ,rL{. wluom.nd hnkytu

Uefiniq nakli

\ rh i!

srJ.

j! , , ,

hdyciu' iirdnn dnyja J! Larri Drhkd. ^oE\ niqq., dkarrnrqdc, 4ilnDkQiuq.. Bd j+ dfiio ruk. .ei u:b,a. Lrulo ndj. hudr I sPy6 btois, hip naEid &ebi hqiraik.djq htuvii (ruoe, \brubn, k,!&i xtoa!.j., zicido Luruc

a. Jt ncs{idiil{,,

iiilFi iilicoio
juc

T!wF& Lurur n
jeis or Fnovi!

shdani

iuo Fiqiu.

jq ktuwie brlyrt huk. Grha' diylni {d{ud. a8$ lirds \nq oittrr d! lGu p&r n joainl tvri dv ' t idins i, ! inq s ,i fu m e i i l y l t' T d (uolsrlg'tn\ kiip fa c!! r}id:iq6 UduF, ^i'! F!'i p r u! ldlodn' ! T $i d !k i ri y g i { tfi n ju Di ntdq-ldhripri iu au[!, dq (ihcqine fiukojim4 n h;! snt iq* m.it.. Ms:hse, jog iiuisc rrsnc kuridrnr ribb;ko F! iidii!{. 6, j€igu ib oq n dninh. iDr Nfri, d nao. rdr dsl, iog ohi! ieit or'i !& fr&yib. ,uk ndr miq n!.ho, kidi n!io? :no4 jo

nrdb

rp]

aq, i 4rb!J

!na^r, JONAS DOCIUS

Sunkauskabelio grandiesliniios tiesimas
bt.to FDd!, aeasod'd iliBr stur vnn!tu, iyrtii f tnit n! pl dydrio Ld!@n6 rtq rrh.to hin. Tidd bblto hin sanrd .tl &rvb!, b' odr (:!G, F3 n6!br.jF '.dtnit, PaFd q pdr, ird! tlu, bp F,sunt f& r.i d-. !--.P-rvB ".i{ *rd o F t hnd{iid DuidFdih *d*' trtbri (r.'br b' k* ;sd. ;.rb brdtu P-d:bj. i-' gdrurtr'_i&droi:jls -.h.dd").s-'d" to" P""h'q *ri bu. 'r.rdl,;btddqrc liijr drirtr ftdrG d r bn!tu. ,dri* disr
dFbdrb 'dt "db.P& *tdnh d{bt thd drfu. lb &od bb' bd hFr rotj,oF nbo6 xt Lm i{ hbdi rq rqtu Eorurin. Jd k{Etr! lsc Fn ro! cr' Ek. rurdo !mda!yj! p8[ni6 dlr, iuodo q. bj. Mt*, d", .iii-

urjo! 2 E &rhidl d6n .6h !r5d6jc

sstrsro d@buq:

4 d- urijq

rEltiD

Eadd&

dlo.0hrr'J{'DfiL.n.lft. irqrh bkrijr &b 9b rd!r'

prku). PtFi dqold& ule n F_ rdo j+ dibhiui ziiri. kd Frty u*Bnbqoj! $ koF Po b. Lqiq 6.F bijqs LryPrid n nnnqa : drbl h*l! { or' tsn db

;.. -

hkL.i n-i..

P.da

hrpq

Po b b

-iuq n crddo tuo& llubLi id EftihFli rrypdd, H.hi@! !w ddoj! ilE lubn u F tuis dor4 tuaq rnsoi!).q 7 d Fduq&titr pdFniE rri*i tr dtbr' btr6 Fh kI Mni koEte,n{r" (arr 6b krpqlq, pd'

b b "-Bbir 60;3 , Pririb bb!! n Lub br { r;. u;ior
dIb.lEdliIp#hldd. FLuidrvu.*i'J.''d}ddqoh.olaq h&& 6 wLtr nlbb 6 d. Lhib! laqbn' P{qsq

nqci(ldp xrdngFaidy&qouh&BelEn!!

rrye6 l!@oduoir, nqdb ;iir tdjor o4 3 !d4,

pndi idnb.

?f'Fid&saandLrelogi4' lindB ti t 6e! Ft vdi@: !s-e .€b&eF iijq F/pdd :.. d6 3ub.nd bij6 t&r*

lrbPs; (o .i e!id. rbrhni rht6 bo& Dqntb dvi krtdq LryDdor (po b syoilr P's Padln. K3dujr rnj' usq). (Pr d6 bbri B FiHsid N6 d'rbypd|ddP'5i3ult rqb t Fklnn. G tu tsd6t, tdjc dd@ &r daHybr bipi 6di Ftu. v& vr 'rhu,r'.

s' dr "udbn.r B' ihian!n& rrsri; Fe Pddd;
0&L,d1E'dtr;ddoE:i4.u k&rid ai"-r. iidn *,Fq! ilsd irftrri

rE
30ro .E

dqo6ut !Lrb@

ni, @!iL'b@r p. dji Rn r Lrbii pn! hd'd ! Lobdir hh'ur' bd Ddi Loe nol' hnno @i!, hh

.d'

i

'r*

P- ;;pi*.7

F_ & Pouarur

-

*' "ur M lr ud

on6

r+

E!dn. jb Jd Lmd o@qid pddq! e!ls pdeio Lrbdi qrldd n5a ,n. hdtb pndh. rr dr

hFridk

rffi;

prd..i: .n'

t@u ciu Ldd. n !h{bn! p*, Lot4 dnq rhijd.*]roFD

a* io! l ts {rqHi I r0 io prcu4y u, in krrtb udjo..atybni: Idi@;bii:.Fcl.dru Dqq

hrtd6 ir ait ju qiilda@ bhd Ft sGud:bor hdei 6tpo! GdFqm dr.i). &dd., kud !qd4 (rtk ftL {bb) i{ eB, i.hb@ vdMbi !0,r o brt. ftrq duohtr, Eb Lrnd. iblard anqq yijqi n rr.r. ssdednd $iijo. a6pau4 preed ctdq ft no6 ro o. ercrrPj! 'hin Fkrd!! rhii-.86@r bdd3! lnhllot Fitb! Fpndad!'dil!tltlq.k{blq,tldqp&hi Dt

h'fid,didnbjbrfuu &E4 (3nd. v,) Fr4, ridi6 ,4bto Fnip; Nd. irlr F6& Prnb4!i.

lhr n iol n

: iddd'lddl'LciH[BddlP4ltrddb{_ viE$ida brdio Mt!. tu 1) tre! !u rhtrdrr r n 7 tr. c. Fhiid ndd lirij{. ftrbrl vEiia keri; rirqiln i6dai iqt4h4qni ikulF L'krr. nun& la6di n N ja L.3a b1au. arip einkF kddr 6rtdi! dqdEj!! 1 tabe vdi@. Rc*iui 6art. aud^aoni ki&d 'u r, , t , ft, it. seu'ryj! rirui.ji nuldi Nia hi||id! bfr.t{ Fdl.ndd Lrbdo tdi. vFbjr ruk&au

Ddbhii;.dtt&415o&bnF. Px6: dibbij t dgr.tn

LBij{ nuiniq k, kur NPaDh.nu td L.d rh crbja 6endE rcrH.: kdui sin, gn,hr juc kAni su riijq '6irbtu

d,

!rbd.

Jd fii

bL.lD liaitn ttu, quq d!i|d diLl..

lhija,

!urb. r) &hdn ndk ir i!r.s hijd. ed d4 bk5 @q uip dobde

tndEo bitn! L*t

hi& $6u ttpr n F. F ciq qh.d ryd knhliq prLlld *{hri. ad 4t ,o m prhryi. a.hr ehitl hid{ rhija nqiFrd, up d.didi iuo dhrj{ ddq erbo a (:bdn i&yib'|oa rdd. :ybii 3HFn. j.r 6u dtbEr nuo d'uu, n

vid'|iiL rrL htor krd! kob d.9d

6@r bb.to

FlgEddl thijr 84 keri{ ! pu!.trrdL

Kariuomends Sventei artinantis
@i yE jusrLtdr. & dcn, r kiia j6 5c4d! Fr;D,06*J&!rhura. Evo L nnkx I ju oetd. qsaiL&ijm Fro bli+ Lq*n{ !qlq, dr i!qh!i6 niLL dabai udpndi chlr{ Foodo !Lcij?. r! r, irrcijq, lroiodiiiq nbi4, ene*iv i,Mi{ r F!!i q puicliu ptrird.jo 16 rih3r {a3 prsrd cnkrq rondui. Jttq k4 &r !b nwo pdian jbo enn. nh. d&e! poB, yrHpdl [rho6.ne$.nr! Trd vnw4d! edaudr prcF iidudi $!o .{k. !n.liltdnblwipciiDoi|a:ioruF@EiLd! qr&e6 tudr Ld|fu n nrnrod;r h#r Nniedtu bdiq uip Fr idri Pqrle ypdii jrunine orsd'r i rLu@.o& o.8:nn-ije, .ijv, pe3ro,. Bdr+ Lu irudne, r.d hnnb qrFnLr.ijo* hwhr4s j:qiho bftr nn6i uldp (r;uod! jubikjn. drii! lqdddbnni $ci6 gii bfui s{s jrudmo oiFnn4ij@r pilkdrid. cD ionsi .dhhti n tsk8rbri srrnqiq 6nju hjrutrbn sas n{u !d!ik!ra 6htj kad ii56tuq {ibs sNibur i viq bcodq qsnrr. +db qgi i[. n rp&dgri nirq Lneo syve Li, Fdni ;!ni ei tudjGar, dd.ub rrid4 dahq ph6| L(r !!rb& d. ryE j'u ladrd G.buqd. iie vrsc jqbrLjiDiu! r.. io. b hftr Dd! oBriL&ij6 did:irhn *:rdjo {&'dj:n'.itrpaobaiPdi[rdid,iqqiu'' tdr*r Bvuq! 6djq ; prEar;;L{ Ld.rc.ui o €ip Ft i ddrnj. lkru hdh! *ovy!4. Jub&. jhir hdu! p;drtuq ; ie{ Flnqdynu *:F.jo rFdo qgmi*ijs, srudd:ic Pn@jl Lrrv6 nu64o!4bdr' trE! neitru@yb4 lublti dii.jo r nd,q .!o Dtuh u nrd Hrq qFiidi6. ivirbmh pe r .!81k1{ ,q3rbin6u! Fnr tsrdytud 'eo &ibgYaLiu'Tiigi dr ioD Li€k rip.jo ELryL& 4yrd$ Bd $rn odaL bri pan jubinje. ftpdde. knp n er! E*nhi, rrd !4 Eu! dnyri+ wno6 t6i6o t rpdb ri6ip nla( kd jB abLr*y$ uvo 4.Dhdj{, prcgE4 h !'dr.rq P{L I i.q o4drdjl sHar jq idcd4in& pogc@r 3ii bdd qld@o *kd. Bd ni rcor nd@ n ryro o.Fila.jj. n.gid!, rrdjc iadrs Eik6nsllldpinis bri, d!F@gin6'!de,kadlaBrcngjflsbil{nF rp@ or8:';&rj! irnii kBn! lrit iiiq Preqine nudEo n ({h.i b{dni. Flc p4Hlhti trdD&

d.L hdqoEln.i, Ii rPe3r rr.irffi. Id prid dridrhr qdv6 hLtyE grw qr. Edbd drsnd,

dlL n v!Ln! ha&o pi el! Lpld.b a dn4 svo bnva rclk.jr Foi ,inod n

er jn Fkihd

kdu6.nk &sn Pdo rc! .Fdbr aqia. vnE!h.iqghikolieib!vtroldldbdlgiq3t D6. &d@ns. h,q &.itd iqd'd ,bdq6, bd dbrF6PdkdhiLiE!elideiitqru6!I!j. q hd laiuodia ilikinno z0 Dltu lqLrkd! n.ri F,r ldn, dlajq, uandnayd. j{ ed|fi5 ; Flrid! Ei4nd ftiu s.

jo. lqniphr{

kuo ssnu

N.riuiu6y* Lo!6. iei! or{arD! rnsr. nqe jlu pcd.uq

bn {n { bd 6r &rb,

kyibrqk,dp4,0ddqiq[LuI,l,@tuFIlr'1i. 3d.r! rd4ni vneos. chll! Fano .kih i! j6 oiserija? N'dEitu h! doE bhri bnln Lqwoe ruwlidq Fvrdd. aofr4 LF rq vLq apyriduu rylnbn@, tu * jq tu: nkr hiib! bu: dl4r pidih! n nn6 !*nlLojioo yd!! jauiuqd{t YFsi jo. dg;ei .-krbiro!. r Fr ndtu tsli.ukeFnlh bor d,-i! ndIn! Iryti'n{' rilpilt uldtli *\ yn rysm d.L F!.va6q!, kip i:uvudej! bn{ qn|!'uitlyou'.66!vnbdr:ydrinqdh. |igididlnFdnkb' pclri@ pd. rhlig rylnbjld n *ni!nin@ tutq Ei4 brystu kGujo iuk. ri idi tsll. dnd ds@o& dFdE< j4 *kGPd dtui d4 brk. et{r. Ld j6 lwinr rq nri. $ Lirtu bra ji!6 d!6 Fjru Pr;*d llfijqbqb*?Tribl!iGpdlhudr'ht n4fl.u@r6

rr@!!. h&rbo r,Q$d dDo Paidkidr. qiD{ !q. Fqdd lulq &Frylrijo. Jc tpdli gruid d r. rbir tuhb. ptis: ddrbti rdro 4Go rihru! NqLrhb bud.jrm, iuoLddq &rbn Flbubjitu. sand Hd v.rrl'h. 6. ddd* ehr, Griru *6D98 Ld6 e!F@ &rtuh tdrruje &r dsci . o yn ! r{ Pdiu Ldb trdi4, rud! ryybi h& n vis E6 3.ryh. eu..tr hdqold, D.br {ju $dq d4r 4u1 vb ri@ddr ono !.rbr rd. Ddi .i{ s.ryb{ rPid nbiff FI.w !.

A. a. dim. b. gen. StasysNastopka
nj65 bnFes .s$dd sriy! Nnrop*r... sn :hir r r.wyi& j!6o @klriojo 5F:ud, rfmi{ 1ip6. rd 3uprhi Bujs! *rF ihdu, kad vnno Hb .-n-dkks [ ryvh

n LrPu; ddde FreF rtr{ !u! src watdqd:n prtutt3 3cidok, svo bu r6iji yrdr. r?i NcpnlLueoys$ rov{ vyEi, kdq pari,e4d ! s13 &ugdid g6{ds Nsbpka buwo driq. a, b.Tolr.a Dnft.:hi| sriLq:q 4ri {c
didu P(*jo prdiiai hvriiqs ha! l'i JUL dnq! ainu -; bulo vash, ui ,rDi dEqg. ko'da dr Ncpnkhq&nyba b

qdho rvaiob Lir.j!! r vy.b xry:bu, rdniriq o[q irys. ciobjo rq 146* kqq diywi. n.6r:. i wrbftr ryciihr

Lirc oorykk, vrdujc T?@'o keionln.j! Kdiucijo! er

pcdijq Lr;i. hhy6r ruu 3 F{. kuio pdkc, , vrdu { d bqli

'r8pii.b rhlqbitsiiDdyvavovohdiqiiru*ryhiius..

nuo rqrt 6.

jisoe joe h!w.t 8bt Padrju, Lnrw6 kanu@o& nst'6mo dirb!,vq lgndF rpi. hi :hi{, vdbnL rtpBGq Did:bjo kro

brtqh. 6i3 i.b.n!d;r!. ribu, t dkaje. yn kr dp. aninqj! nnd! Braqkh ij ddo! sdfi{ {dn6i r ft! Gujr lapu nd.idi 3d!. . $!iq+ri. c! nidqdi ian lrFrb. n hni iudldu ddqiikriii

nuownsb i ronq tsr vrldr

I viniq. .L iftjo i

MhhEdj6 ^Peugq

vi*hdko

edq.ju.

krryniq uqb6 *Frjd4 p!. radiHu ilanbdr

t bangi aPriLa. hrbl p@god, si&{ sNninkd lc jutrljd& *40t* nonr {hlPti I q rr!{ adini lrku Fto rirLi

LyH.'dauglurk@pq?5^]{Pisin.'&d'!iahij rtki, bildDt{ FLdr. kr+o n a p&!i!&i xvo dk bli F*:u i hih6 srilrdcb$ Paj.g,ff. prjuni, lupa5d; rsp! i vid Ld{w* !.r}i u1 3q ,,no Fdb hnuddln, euson diw, e;ierdldr D-r.d |nu lai rrtu jo! d@Lsroji .i B;iLIr! d"h" *. -q* j{, nor jru r adlri, hL6Ld dri. *-d bip k-iuo6q4 n di rrnis kiF!-" eqa k-n. f" 4r 3i pi

uklds

prcga .cino*i

o. wnrq sdh!

bhq tlnxh

P,n b|.' paididd, i4

qd&r hikq riro jlu

dn4i6ai ddtq biii ilpidhgi n LxiDuos L13rbr dr!3db lukrkiiq dittEai buvoedn6i dausruoi d13o@ evcii Eieu LEro gF4bjq e|dos'd6tuod|ugi!{rL.iplicln[*d' kd6uq. tq

G &i -l.qb& an'u j4 *tF.d

,, o o

pd F!&bi

Pn'd<dr ni4

ssoqi!

lrddjwrlh|-q!.kuuox3o&!l'{Lt s*on i Ee leiuonoi rn! D.F rqyo! *!;hoi guvq kE;'tu Lrdior t.rdijon id zcE.rijoj! ;&:nta Dnci! E! - nuq ra,c 6. r'd! t d. b aln N*bpu ti i"6-) sbl- rdb. K--'.-;d' a--d.ro !y!d rGr&
;bi r! ,,

hilu Lrnq@!i& L.p6 n.i !u rrq
n!6{ idL!

4si ivihi+

'qitikq
F!$d!jo d diprb

sqdmit
6@hq hri.njq

{djl
Lov@ iu hiLL. ]le4 r@

pElnda

n diji bnnne r pE,. d,rr6 'prm! nts'tdPhl!vddhe{sjtsb'ljniFrckl rih n<dA., r ruir cn6 Nuo rq' d lnPc, d srbiL.io

Eri dtr

letremd&

p6 ?6 d b to pn&83 i dinLin

rcEr vt,o kruu
hrQ buvo apd4ino ilopdn$ khijq' dbijojl qdbo. aaip pn 6*io t daugdi 4ru e5.r-ripr$"

:1. d!kF' I bide6w4 *!yko t htiv keiodrd ddrq kriqodld* .in: kd. di v?&. rn. (udc riu wahib s iiiehudah. qi4{. th L;evs i-iias vlioj. skeF ps.nr,,rKo. Khj NFbpLt.

L mG" !{

,,do-

ut'.

. !.

r'-n

!'

n dl i-n-'k' !" * r *i dd5k* -" 2dr,ia r Fn ru h.

.

-{

!P' l"*!it-r' 3 PP

I F L ak

i,-'. ; h.'

b PP .*, P-, ! r.- !.s..

-&"-

"d'

;i""--n-;*

.,r' *.
!.d vdbol

P , . ; s t r t u ' ! . b rt r n lp d

d.

rd E b * i

h*. *,4diL+ *.q P"-t* .n--nu b*^vibn. P..dd-,bik. -.." "n--" -r" --3 hsc rlntiun - xa. 9460,nI l&t d! * dr. e. ; ivili{ qgdl{ijq. IPe.

Dievuiir Tevynei Zmon6s,prisiekqistikimybq
n F;bdu.iE s,o "s,..n"d|Dr rbr6 e!*r bdud DE4i n T.' dr ,.Fit
wydli, ldd rdDd t wyuyd rhrb i!bt6 n.n?h peiiiu dd*{ n poibuqo sb*v hn d@i rdlq6. vG LM pridtu i hqlo 6ei$riq! pdbns kaiiuqnli.j. Ju6c srNti ipcitr rhdq duodr tnd.q4 dd@t iirqEr pi€'ilr i lrau ru qFi4oj{ lhl4 &dni buvo tsxkyli kle 6o1e@' ninsin. Mqze ir&d. !tu i tbs+ F!\ hprn.b t d !!tuq! F@uo!{ vi6uj! drq*. rd6idiv lid& i Pimrjq rdudu 'tre(u rh.tr buao Lad rhor douF 6 piErd! rdir, t !;dduji ,ldioc diryh. snihnj4 Ftt.lrdna Lti Ebi jru 20 @iq syqqft rerjulbj vi'yb.j , diu.ru dD{rmr.r druu qs!trnTijei vroib j6 r4lb er.fr-in. Nin j.u llribq sd 20.000 .d.,i 4.,; t 10.000 Fryrq, rlasu 6ts bwuliq '*h, .rwiq -1..i rn.jq !rd. Lrip Flnudr b iT%& 3+q 'tc ' kutnnd !*id.ir 16(!, i vF6d, hd: rn vybr

D!4

ELebtl..

Lutu hmaqn tkq9b. Diddi &M, bip @b@, frqtl

Lrie dtrb! *rdu o(riarijoi rE rb{iu' b6ur! rbddDkli !a&i. Lis sd bu{ wyn{iji - hip hu 6onj@ sdx, yn au!&nji LrnnhLri (ptk, , stsbq nt, v, s!i6d3at. E!rk*, p*. M. kddrnr!, rip P{ isrdhbi &rnuqdri 4 ojolu vr&i ' 'cn|!qdau4rudJykv'LNn4ihtsnh*' dry& rch tuo tsuu jn idPrden bdtrk4d.vonf&r6knybiDnvuit*n aylot b+

!i3ddhe, lub ciHiii !ft{ jo6 b6e& 8qs, 3q lugdioa cyi.tr. Gi aLk$bi bu' n*tt, bs 16 €kid4. * jo isbrq. sii ji: t. srrer do6 n bi

6urre EDda ftvrkhoniii{ n nltLujudq llrdq bii; vo nhry*,:od:nF{

n !.nsion

witrs Fbb!:

tr v.i66uo&. cd.tin

!hqh!'rFalvlihftiq&lvla'pTqdd*auh!

M;tau apr !!aru u:d.dous. kqi ta pa'di3 i kaiv uiilDinw. Rrib ra prcga Flkyr| L:d k4 6! 3sn iiFriiiljF. dr B pthq. Lpidro tloiu h. ki Dqa. kad j3uii bqnikri FEB! Ls $.dr rlqs

vienn ngod! n bnu. xrnai ernnli 'Liur Eqitrc]iETgyn!tr*lbirEtrInxan'jLL}'

i Fnks, ku daug ko c{o stiDr iiF, dud, !n da€L, Fdje nrNdhi qetddna, ipB*r Pnr

atvadavime, Zydtl k0riq, dslyvavusiqLietuvosNepriklau6omybis Sajungospenkmetls
2 d d. dn.jo 5 hdq svo rcibfro luhkrEl '1 Lnrrve N.pi T. posr xrqr! tylq drry.wsi! LLq@dyE:L@@,vdqbi{uv:iiwiq!'Dd'. vaeodd 33 !4r skynd (dt dr din b. so. Nerop suv& rq dnid n.r*jo dryeadi Bn:q *ynur. cilrie Lrb.jq.&! @iio vid. pndihl* RmoY.j.4i s*. e6 !q

re$ n. nt64d;rdq

bd{ ejuoF r. n. 4ri+

hrhi! n i[lhingrn vro. krnai, rdydijo T3*{ ( r4:tdt*i!d !dti. rh .ndr i (&o Mu:!n* MtrlnjcqrrF r. vr. rr 1d. &!d vyhiq M;jo ;tddjiru8, i Pq ro LidqY6 n Lnijor ivd{ k,riv a6b$i qr.ijq sillui rdw 3dv. cotu$ln n Ldjor iydu kan{ nkrs hbmi. vdne6 ndcl Elije&vs. udq'q hsj@

sBriu z d. ,, wr. kdinlq chqrin n snrgogqjc. (db.

d!. Fdd&ed8,

dryEljart j(ry. 46

auk&ini@, ry*nb6 n :ydq qgrnirtL !ucar,v! pihdhbB ri&d nkld!*

Ee4blircoik|aq&Byb&roY6c'4,]airtbi' n lpqre qrF.LrdFr' stscdp!@Mobvos6llyi6nqrnoldrlrT:! jnki rugildqjq TadG riq. lsntuo e Fni 0{buto tsrroo) b v.LlqnE Trft! eq4 vadur, diyvai p'nrF. ji Isri ir $rd4dibi r q. sd

!rL.6'..id{'sdesbtdrnnb,96'.rPlilr' &uoo Fidb bqd*r.6 dr M!{i. E€Eod! ri' !n. r1L. !in. Gut. n !r' Er dje Fsq tdih!. d?lr ts*d| rqcarlvi@ &rywni t'lo! nNi! e'F. va4, 4jusa bi bu'. hiqqb.i& 9.146 ori. a 1 qvo k.bjr. s.gq! pt4dib! sttr. 3 zullurk. q'bru.i tvdq ldu yg6 tikbi yra .Li D Fd_ 2) P} prn Ddue{ D.pdkbsdy6& ilrilytui ddi rrukri ttdq wtuonin! pft sirrhqt! pri.A dord h6ido lyris i t koydi $ hrbu v'bjl ,ApiidF_.

\4, 6' *! -hndr hu r rn$nDa nudtrdtdi Fd.bjo n rr4itho p@aa -,, &iojs u rnE' lra ruL.H*! '6 vd rur yLi, LlD tu. Pn i !ir6 T.rF'bit lddBlubEidujni$6oy'fuTiw'@i|., _riiq4!*hdidar[@v!&lod'iu!,yd.buv, hd irq*. Jlu jims tsltui ae iindlr" brnu bqr ick(, j'u jn &6!bq!'nrryet bliuonlnij &d, rpi rriuG !q bh pr&its:rcli P'3d!u*Nl{ui.6b{udu drylv YB n uokdsi rbipjaq r!ni4. ':qdi!s4 tr6 ( tr @p vrdhrn!, rp<hrybie (F! .i'di!{ E d;L& d{-i,dn, bsaE6!. Ldvn. tdids wtntr n rFlg4n, r.r.). kuiq rcn kddr rlrds rn d@h. Bc b, u hrh jb r.ha p{ iq Lik, bdabii 6ladu. Jdlr r rt rlah| b. b. & rordi jir hlq robrq: i jld r.r.Ln. lgiroja. kad hrk 'qddpilrq ady+ !!aib@ lDn 1000.000 rhdu vLq Fnd! |kfti*!Dg&'ihryu''y (Pamri@, hip i4 iyy!*a did€ib dio *dyH6. Nd.ihr D. irc PrncFqi.t

6 16 Lid:Lr4 'nrii

'di4 tnruvic kdbr rwind&n

hq F d T.Yyoci bnriu kdh

edjqj. v.4dFF, Angrijqj!, a.!6bvaHjon, ^6! njoj!, oLDdijqn ! id b.nbj.. llrurq !i' N" Lrq n p$ sv! iqliv vrltbiq L!@wo ono lkftL shl 19,3 E, A, P3nlodj burin. {orykk s 120 iD , !!33 Ed iwko tooji n bdli s 5t Airrij6 !b!i! !hk!dj, ; +IuL !!ebi 'nLnri R. &dqn Pqwdriui, 6!2ru iliijui Prgriq rric derL A. Prnlnqdj buvo tr bd {o apG 2000 f Dc!. vyrh. !uij. ddFrwo dircli{ 5ku.iu jtrrftjhi 5b,rkL Ptlnb hak!.

nneijor vlikims. vyni!s/6., nq.d!o!, kid L!hw6 nqnq@.i. irqhr isb *;wil.rn sdr, Fvq q3r*rtin1 dd. rLr dnbd jaunin!. nokvkb{ n butu io[rltii lkdar drdridon6i, krd jo ser yG o ritkvnrc A. sDdon!. aqL&oji sdo R4pubrikq hoid.d4 n kionn qgrnl*ijqn! d*a rir4 hu,r g{end lkrdq !i

dllddl I ' rh. 'rJtd id''J.ng ]si|in pr ec 4

ftr

hilo, &k cFFjq

tsdld: hdrbdrEi

vylr6ci

Danijqn, Evldijqn, Faici,ijon,

Laiihjc.

d Lbd{ Phen kduodur lbb drrdnli b. {rirdc ,rr@d FE &du., h4 brlo Bnlbntr nrcp&iFn3dtdaaqi!'biPk;d.tljdi.l' H E!4 q*J-' r@r Lin bn& iirqd 2i|i5a _ !o !t [Lai4 i vrnurl. Dlq bd-t! aiw'dj/. i idri 3!i; 3utuLir r n.

bri&r H. dnn | ,,J!4 &66 kryd dF drdr Enru hlo3irji ; bddojri ri@d| E*lr]bll6ildlhvonliq.diE4idjudo PohlbqLg6*ftrcbiq!6.-rrridn.i. jq p!trbdb Fqg.. kidEq pdqru..sri dqh'F[RndL6'koMokykbvjdftbbF!.

b@dF _ Dr

svli

!3:j Pdhk.jo Fo ibd n Fdi., bd :ydii katu i &gl !u!i6n+ i. tu, Lad rydts ; driieri Rr4 dn"htus Bjrdr4. Li;uo@dr td{ bp. addiiuh. hrb.jo ,,Ii!q rnbi@ rbno cb. sd{o, L !. x. n kr (i fto r!ft r0 ryli i r.g.". budda! Mdrr. - ,,Fdq, Lrd j6 n bhu 4 wLa kiiq ii kuvq n d!niio). n kd!@d @ Nlikiieu ryd.jo id gtuuy or*r cBybon". - A6 b;gin4d[evjio. va:Lrdo drru .ulriuqiu! $dir rlrejo didcdu ''ii[dnndNgiru'eibdrid6 jqa-hilisddyk. &rn{doFj.3i *n6ib" ar.!rk. 16 cq:4a s9Jl!,4d''Ffdb.dvd!6odi.o.Tr iriqiq firija !.so6 piDhiibq tsbd*, bd rroic! ujun3. ,n+ b!'ybie Ei rikybs ino{ n4,,tu koddja, !ri.d g{bA rdsr nqnrreioodd, tu{ Eqjqi.6s L&ryd''r Ed6 er6 rurr FrcddL Fulojo jul rurdb! 6d ilningq n lriEnFiq. Tqdr.iB lsor). gr&3 uili $F sdiq 4*c !&idd jungd!, rcrlrdyrL. erL rd cdo, rtudr1h dji, 3di!r sw ul&vbi r dr tsda oeq Fr, ^ei _ en ir.{Bd iqi bo4jn kiuo!@d, r'q &i6q r bk.jhq. s4 !b tstudb ercra b, ev.odq-rd4h I p PrffiLr ndo d&d !d dEBs vid sd'i! qju46 &nd' qdo 4r *rHiq nlr. Ksdl,ydhnthq Lrbr ur

r* !e#e

dd. iyde - u n dtr je !.&d

*

ORINIO PU OL IM OP R A TIM A I
srdiv ,o d. yrl{! iuadrEu, rado{ rbLr kip gtdri nndo Fobjr! .$ rdkru, qildyr.ei4 &un. !ryh onnb ruolm rhFiqjo do ldFi*tu p6 srad bib bh.ji6! Trisi, Ld"n eirdu rdgi, vir Frybjo n pr. dfb !ld.qn: trrtuw ea@ r ra! nd.n4. niu i!3iroyojr evF dEjotstr Fdd, r3nd! Frcjq !p.jdn Fdrrl Lip rlq.iiiiDodu

*.ej!.:i

at! Li Lur 'uqd4'sIEn.d|fuFvyrEg{n'!46!q n.u:*dnuri!! potbr ld6ru ry.Dhj8 tu6 rco66. erEL pavolau! pn3G Ld;r !d*o n h$ Fidchu'dq rinr bli ddbs h Frojui {6hi. sF(q , d. xaqdq urkqnhhkq hryr rnjq .qr tsoa lEfl. ryri, lrip rcrsid 60 e{oj! &rird E6rq !!!on j. f,$@ Dii+ r'ioiiFj., Lqr dtdnFi adnlr I.L. jq &!i.F P{GEB r.Ltws ' bbai s6id &Lt@ p6t! iwdoo.!odn.jc &l?. rbF, Ld dir !i{ hd rb pde u6q 5kndino hren &idbur, r&iuv{ 6!d 34n 3hrdjd obnkui, t6i lddo ui&dnili ko avhdjri,,hmr &Fb nr dldd pidtrlddi.Ei tu r, j.4 rtuhPntdb.ttu *dbiad3 o!d' f, .iBnojq qbjlh ryoynGj! uqgnLuoq ehru dnll! n.e*ib.d nqri laytut. 6u rdr odidi{. ,.n!

bngd{br'$j&nidaurcdc{idliqEvqnul v*dr ! nqq jo rimad erimu4, nigr bdL ldq p;riv {sdij{ pftdrriu. h r6jt

Dddo rkuyd pordd ri F$ni@ i pntui

.|lc.Iuvo llepraklausornybGi kouo3e
rdM rilyj! Jb bqvo siru'lq a@rij4 sr.jl gEE bo Drho tuH.itq h. Kq6sbunu 3ibiuij$ rr, Jd.r Poriuklnd!. Jq kuo (vioq Er@r 6rF ii Pddiinq. Grrhwr d.). aa r bYo ,2 d. tbh

q Htr t aldonu r

vi'rbr adtu4u ondev

bdabi.

BurF h 5 *( Ftr) F"dbldy@ D{Fryj! hD ! !b, lrp ri Dfi.idr &h.vo Jord. vnf L6. jo erPrd; (dre6oi

Fdno!' di

b. Flididrrvho bo'kwik4 clioj!

Jon- 36irydrvo; (pn! DulFno)

'T! se

ludr

n dr hrrr. Gdl 6;t AdiqF olenu urlr fN&, \ttroj 6rq D. Fid$ ij dtid j Eo6ur ! Lqd{ od b$uvh4 rairs ts6 bar eba! EiLLfuv&!..i!Tqnd2fillT@t{r* ftq dqlq q6dr lo r&.r br I rd@e4. zob{dcl&(l!ub{pndqR)&46'&L n d&r 3bdlo, ln.upb ibyb ikqir eeed o Ebi a! noh I su, i riinitu rlq Pldorr&dd (6ir! F 4 d,rd!). br&dh xdk PEd.F tdM Luop. prd.jo

sdtu,

dda-

ry!turo Fair.

1e20E to

fr id. Jn driEd dt tdt ir'tdd onrbi 'u.!q pidd. !k, L.d n.rrli{ n4i|qdil|'rcHqi6sLkdlpd|iqoPrd+ kuoP.r or&bt swo rpnl&o.br LdL!. l3q tu b' p.& dldLF rlb t F *ledda l.oj.o {rcFpu6jF x@ Fybr d r' i P3utlll.ft6 3dvr d|d e brrt.b 6 euR sdbRi Fd* lrtuj! *P.N d!c! tuun aGo hdfirq -

SVETIMAJA EILESE
bri Rsijoj! - vsviion 6tu{ b*i n& puaj. pu4 ahd ribjr F-1pudr d"i, q!i. J.u 3rtrd n.nqq Lri ti. novhr. vbriqd. pdedsdw vrhdr L!d. cudon{ {utrydb i bi in&vo {nonik n pEdfo vdldavo ivan6 br@! r&r* driq odidij4, .pn k&rh6 kri. .iihojrliuq +t o{3d! tsLd' gdve, u*rq{ydavo !!n wrikiibjadir. Nqkil&vo kubo eil.jo vrbd f*bq hrb 6qidqq, 6 ftayiL n vyldrti plnFrd.j{ kodd. rik hdr, *F&voE 6q.qdad jru*dr $eoj dnkino ibdry; !uiu6o.j, jqkdavoo iri xEv bdqij. lFnbjo Jn Nhr No iank@ vi{ pu r enytbid: rplisoe iinq dnbdiq r i[dF vlik lDjr bri hu& . . vhi ee4!i rurs . . vnniLldor;i'l$6i'qLjlliun.bqtylialk ^!t! aq, ridYni n!Bkc8r. qtprcr!tujrnq _Potlgt3yvdblai,_IL@qlldikri s6c ad!i, hrn sri:ui id. Nco*.nhri rnrbd Lfddi bri'|ai iqxd.

v; *.nq dciq brtnn pe@r {.i.r I iioDi+ p+ v8dqtur - bd:nu, pLniq. urtu rq,tin6 nlpqFrbqftj ddq' Aprinkui prrns hqLD, nd

b'i hri nuq d .ij{i n&r n d4 Lrn& pu&e vili tik prFtu hq

nn: prdd.jo ru4 -vo!n!i{ !rnt. Kdi, di.E!.jo crrdrG.v@ !ruj. Euodiadr. 6'iimFd, th[r4gd.E|bdtrldirctrl4l'gidPd|Lr brqijor etrft r gdh :Frr6, Ellidu eh vl.6!lldin'rulu'eqgPddr'ab(d Ddnlon ryd ki &fl .rebr bip rbdiqq!. p tdoi pftidnd &buqF ir dda, }1 ths rybiu, eqoiu ntu dhr, 'bldnrod!n!6doi, rn f. vh< i kro bijrhi - Elr! jd d. i @tr! Jt Pruiid ril lqnrq, Lrd ser (ik! ts-

bN{qhr_ld'furugD!kiPfttdF .ln nuriio tstdnro! hitilri t cdr po b.qd4.

L sicdhni ir@rn nrFdhl vadq kqr!&, N :{brr dliiviDn. r&riud,[3@3 ssftjr i vn4 dLn: rik pnd:tus odndo Prn.o brdlr 'd'i Df bd u: ri E&Dkan F ryq Nuldrijo br+n hrrijq 3p&!?3 - 7 n 3 p*reh. pde 3btj! p. &d+riiiql Lik. ,nii, L:dFiq 8.4 jL 4bi&

&ro n6inr

Jr tsqr, Pesrvq+ n pndqtul - Jli trip !r Lt,us. u, src ha!q. i.ht+ rind'. r i Fri PdFrr nu.d. - NlDuitur, drb! dh li nrfrio ryi di! vnb rru!&b s'

juo sinri ut jqd Lfburi,

abu rkb$i buyo Fkdii i puekddDlio riFni n u: EruDe aPdoqdi &. JlBi tr:id. B*dnr iuk.irijq t rutu rdd, krd pdrijor, 'r1nni ni4 rind.jo rcrie euiklt burc nrfi jo.pr oftq Fzi prud !i{ $hs n $rGr6! cij{ padAt sdlr unib tnd6 Lrblr! &rr!.., rcibr lrrrdF i hiinr. JL aEr€d ji bk.Fi pd3!q erJ Lnd ldBiF5 n juo, Dtbusdutui h!o. Kti L'.ibi, .u&4 hri, rpiprd. virq gr. vc4oju: knuhdnitu. rdbjo ryio n prpncu Eiri. jn {r bdi .ni lEti Lnrwni jud .db.jq: a, &.dnji, di ftn do. _ irlib Eu!

(tbrd Edrybli.

@dinL JlRdob prcse jb rkud{o i!. ftdvir e6u6 ru! Ni u4 nulhh i rsqio bB iru Yi{ dhdr !{tojr

P4in! vduu rni roitu. aptLbju +ydo$r Lukq'. &hdi! ddgr:d fbq b*Ira u, hr rdlhn .n d{ vn:i IfiL Pi@qb. F:iii.,. bijo L6i eri. N*a !o ililri. k liu F'nij! re dlyb6a rnk*i !i6F, o lni lri tsrct4 n! he! h.q L*di{ Fun odhi rddaL jq, PBLPq1 &lqetuil Euri\ doyri+ &&l& - ap:tu.j@ vi. i id-

&$iFird@| ln nufir 6qjr nuihriq, ldik&ai bE .n,.uPnte n ddiq,

o kd gi:* Fpndl $lrhli zu 3riod. i hr sirn brciii

& ry& Iqi i brl drrr htu! ugi ftd4 @ri+ . rqr sddri n, rui, rfrdn( ^..qpr

jn i pil n prrriliuiu e rylui erce.do lanh lnogia i &hki. Po b nuiddriu. add:d

ginti netinka Nanrin€s degtinesvartotojaiTCvynei
biq tu ibbdnbr 3.drr,61n P..dDd, rn rri0li dq 6!@ ei Hp lL fdk d, h! Lu
Lr;uo4&i vha Lq'qke yd;Fi:i €q6! u.au' iqq 3,r3 n ripioGi tr k. jau nuo &nv $nq6

jlor pa@6d aip, Ld jL bit! d. r& *acmd r&u![ngiimo.utql rtsu!lq&b| rlrbp*L*i Fu nrldbrr, aD& Irrr ^ndio@. mlandd'lF@aq!paJn!'deredlli tuj. ,hosr$ qrpnbi, rrrr i diddr rrr4 vilu Ne. d?gdr., &o Edn! degrini j* vstobrdr hd n hd n n kql{ Fdurtq ji &6tuq 4nnrd, iud dr HP ji hii4 wdtud, E @o rebdo, tdoq dq. ivinq pd.'dts 3rdorni dlgris or d. n erdryviu Hq oin r io FHior@r r F skrnFc, ftndv ye lqwfrqnnq. si6 Fi!@f6, go :@3ru. drt .eri, jo bio qgr;oui, vlikau. i ju sakq g{ndiqju ds jqg unlilr jq vla @to5

hi, ra iqlu drns

k*or

t'db6

yE pntfthgl

& Ldwot! odior Kiie Dn4

&i !tsnn F3 bei pdprslojr@r rs rkdu rd trGLsD srd.ii jlip

n dqq LUH:E! Edu N.rd ocbn Lnow x[d!i i & !& !dodr;j ' bl bq€!Fpa. .r' .d' eavo& 6i ,n@ d' drdD i ' { auqJo!i 6

itu4

r dv{ii,

lrsldd

jr n @rin&Ei

jq

n.

dr da Nrujorri, rrie &pnim I hrilodnr yn k srpnoe jq 5crl.rd r dd dvlnoiu FkdH4, nuiudohetr aq6 F! Jq6

n<cib. doidii

nhn dcgrhd gaddqai &ii6; Prid{o d43 ildd ldFpcnei6i|jli' Ds, d didd. j{ d, Fdrmr sdq fh. !dgia'i! rigd3 teyt! rdu. o br Dnhdq v6.ind b rL d.r b, rad lds.4r roosr Lbr i6!r3E FFsqndoo, hrb jiE *nri d! iki kdiq. vrdDli, hi ho scaido Fwojrui jn ietrueb 4.

n jo' aridoji!

rysai h'P

vidqn, je6 P&ddi. Fvond Eiq@lnijq lGi .dn$ dlr bdq&oj Fcte pn+ Ei{ tu6 &k n icn n jq !iuq, FrldM'i L jrigu [dvnmDq b. d{bryj€, hur iik iL n Br dr j4 v.frojinF. esrh* d yd irEnod nosrddo{ rlldydrrnP, bbNr.ldkIIffqm!'i!!!Piqi{pilr rb, j.ip pn4ir j{ dr,4 pn<@iir d.Fk,h. {! !

en{ iL!. ju6 n j+ lieq F ikdB bd iitf 'p. dii bdij! { edt6ju. r* tui Fs I nunsrii ptbun. bnqry4 Jn hip pr Fni tiq, k,d 1. ialda rh. nEn& n bri! Drjol$ Lqd! kdrija hd! i kqr d:hi.lrbi ri".iojr rqoidhi! |*na, lad jn te rcw.ik n Grinkoli ieu.! ; E3di * ilu L qGrdr si'i 6eo ..rynr Dqo ivdnv pi.v prbrlidt, euiokri dd *lyin.nDt du bri! lvqFcibh6{nzibjluri@idnktEa*jt& diio rq iu@o.j. En4 jq diddr:dr je '.ik*ei €v! se jl Fciv e6idr d.srht vrbjinG l.igu e:i €doja Ede de3d4, o rpdLi nori@ !4t! i*4 n kanqooln.jr Frdon pdEr. D erri!, p'd, vrnojld hneE &glidi.n,wjdiq.hdu6.[bhid.cdnq} 666nftr iilsq eujok{ tur lld. rq vddi!, &nhi !u! Enhi jr4 fiih& nrnit d..dn lrdbq k.

"dq@* !vd.

,.i Fkqn, bd jr EipuiE k abn dnlq kr6 hQndvliq'Fhip54iqiGdir!nLb.ud!!t} !&LD'v6ldra6jdbki6e'krd!.dnAd!36n6 vrftbn: r.wynli chri idinb

D4in

SU L I N IA I
gn@ Briny ssrzsb' dtb{onhhiu t grnahqjq aPr6ift watudi8 k4:nqj{ de dh,u.dy ^nln!.utnj 6!ktikdiFh6lr eirndi wzndo! ft,n. ddnliri !i @udols plp€noh kon,rqkcija! iurDias (b+: r) ri^ic n.trini grid tikta. rlrvrnduo yn F ritsrri i+nid:6rolbEE abukq at-

I

I

,D | gi q' sht@ drbni 66(;qddfl nmrnnvi !.1 r Fr iurhb dq* ildd,ini t"'a d.a. vs

c :{r. rin {!!d@ 6dihn

rd o gi. ra ihnn6 5b trdq kda windai. anr du3 tinkbq r!*

,i.^d".. 6G!

*"d-i lksbi duot.j Psbtmi FP!{r!

(ar!wn!

drrs

3.'oiL."'rc6itrkiobb'}"r|nhisb! rih€i FsiyDi kostukdjoG FpBnuiu
\!l - l!!i!F h d i .J :':

r

nlsind o!d:b riirdq rqji:dhi**!*,

hikd

arisbjutb

Llduondo

va.d. k! ue

rdiiq. t sa:ilnrjr isq pifra n*o6r dnrh vdN .

Nqdrr! dikao6

Lmi bi ,v slr

I
I

sns

ir.*bs d.n!,rLn kL! n.pnntBta qqF turns vqr r LdnAr non, I rtrknba

di:., niguri th6r !h!gi! nnu! eli

6-7 qh nd& Ld! EDai crhikai), aplhi, t&*j di:s pu!.j pra@ *as n rki knrdo lanbronmr. c.{ 0.r0 6 Pri vn.udob id-6..dq (whiko

Lietuvostrumpurq Enlril lsisteigC l0ll.l3l0I'irl0ut lllll. r. titl[ draugUa fli|l r ltnllrno! bangqradijo megdiq llllNlli lflrult|ltN n I

Nuo ri d*'q a Ln+ pdd{ vrr! rd6i srd, a L6ii n. {!hu 30 10 6. L rnkb rdhb sri oq pr rvrrq lbro sii&oje didq xba rEujr@d q rL2z co ebor.ib hrq (du1{) r5-r0 !o

&idr lrio&brt

FDG "f,! e r ldo Fsbr Fb*6

u'ndl

DlL

,@r' iqgiant, jn Lidhri rm& i.q. Rorbio dnuj! i nu-

116r$ b.r juodrld. $Dri vudc,!, ddd ur@ ts puriiq 4*!, o i vedhi grodhd rruoLr { juodnLlnG APud n.FEdle rdoi! !49b.i vandi 6.di, lud grdhtu EkN!Puesrdqob.'.Pi!1,5_,'5d!ib6o, jo! d4@ p.d!tuErihio Ehibr, *qdr !&.[L B rF6a |@rni nhrldr; I'i pDqrojo dldroi rlrdlji cntu vdr.r. &r tue wn aq. oed:b d@. E hyr rddibdr riuo bidq: idqq i grq piiinind 6h irnr6$ hor'ddrt ve, Lq.i luldld vribjrr ur jo 1yq, gcodbr r dry., k+

ldddudo ddro

d!.

dld!fur

r.un!:

vlhikai hF

glinodqo[b'kt!d!;ljlilrnf'kol(.ldrp

Prie aeJiq cenentaniq
ktYtIq

.,4o..r

rlr!'..!dr.ar1^

\t,

ii

h

f:r f
Mtis4 jegos. nttis4stbts Ltlr.ai TeL,!u!l
Ji' siba pfti dwi*16r ndu saoj cdinho , d$,r,jnod; .ru3 b.dirs *iiF Jtur!3d audid sik!iy

rnr-,

/.

adb

F!;' q

_

Pa r yzdi noi ,,K ari o,. ai l y to j. j .k

Jai .ii:v

wbib

qrPy^d

dE Ld' L.zqbqE

MoKrElvld,

vlsl |35Ifu!YK|ME

Oidi mokyklos autra Pertojos Eautjahs
-hRf,

i' : - '

-

rl

"d

Skautai dz-kal

A.unUs raitinirkai

ru'Fi

k!

&tuh@

,.-

E

g(*

r,!

\.do!

i!$dodr

tFdF

Nirlyr

El

R 6 h | D $ k 'l e l f j . l e l M q b d r l p d r N

al';, bR{

htrd{d\

r !d.b"

!

sdsq

4,n!

"nJl,dbnb!td!'

Lo ruld bFne 4* 4! 4n! * ! d. 14Ai hnd& aqd b,

bhr

!*Gr!j{

'v4d

bc-Llgo'

Fil9_rt

F

zrl uqJul dA i d,dafM{ !d!M]' rl n' fu

di ' l i ' o.;166| gd{ rnuY ts.npchFLo.

rr.'Eri!r

d.:7obib'!.,L!ldrrr

@dry6r

4tidhn

vdi.lF

e{!

dioq.

k

DtG !4s

lrdi

ltoda Brr

i.ilhr

k*i,hi

I loLni

iirht

i

TT

t
sl;rilxri.h'!ld ll

( xREPrxro P,RvrNiB'u sri!

!d

{ x R!.

z6; 'Fd^ ;Il&q!a ,!d|4 j! LN{ P@J . k !

Ir-

rl dhh! E

!p" rr

tr cdhrr

l udq

hG{ r4 v! 'i

b-.8.-;-,

LED! PR^ar^r

k*

cd-'

r

w q;r

h&h '

FN h(n

@btr

!L,hd4

r.r i

. " p t i l J d o i l {M i E . J ''r

.11 " "

'1"t" ,4,"t$

E. !tuq

rvdi

EFo&

d&

tr 'u'@i{

F{!o

:i'

(^.

qr{ hiqr iro p,"Lifiu nudnd ertrl!!" err "!i "."-!o drcd s'idnruF &r!e pd4en o L ht nlho iool:qrFi i dlEDtrh rh! prc llrdiis !i;

qrJlu tr DUuh hLnmi dtdlhfi tu\r;r pL'!$ strE ri, k

iidr tr4upni

ni Jr'

n'o"r-niNdydr-.fuLlvh*"dnad&* L d.bdr i.uhi P.rs, lrn jn, i;e{i irL

Lurit rlosr;rht,r

eituru5t:dnr

iinn:, !ii! Lt, h! 16nb- n

;","-."n'-.
id! lkoi bh

-e
ldrFN

"-ir"
Loloi

*".rr'

!-Nn

I

!! rdnr$

tui.i

Feroifn

i ll. rvs ndrllw

rpi. drrku hriid. lijo iu.'he 'rid4 wijv lchnq ci.jr r , rd t dcwyoi dbnili vlr !\o lniiv irr huk tuldo ddqdio {Ddtno eci{r {oEjo {limrh d luo d r!@ ddoos ennjuq'ipL(ihl n!to lo;!dvn |Ech{ ^&,, &nuq, o iFir' prnd tu d Pda Lq.idr'

N8o d 6.nG

'tnhsss od ju Dr&{ r iEdq

6 ouo rrc iwy6, irLi ctu jt tsEron N ldbn

&, jn In!

d6,

krd nli iF.t,

F

nlo &rupaL iiru+ q6oid,

io dltika

ono

dn., veie

c is

o eaDir.

nlrrtnbeji d!nu!.,

inko* nurvnojo n kirrd.hd FLL .dnd d I ji, ekrdi-a' FI!trF,

dlo rrip n ddrr, n L s nd|hs |iidi

brnEq Do i.hc. nrbi;, oddEl

a.

*.
trwbLi tinieik o hibu pd4,iDidhkrB\h! iikd! rcsijo xur cidlm L rr &drurd* I ti. ru d D inm q r k n h tr.rh n F ri i ,H n q ;d o rFa idih* J.r Pdr4 hiiu ir,F r( sraq

in, hiv drh! pnlL(r

+eh.

cd itr

r rr

-nqir. rd

FLr;;*

; i.Lia, rrtru.! ft d4 hrq ed.D, pi,i Drdiln * -*.---.-

nn u: Ldr4ii

llm hrE rq.jo

k6o edrrd

hdr

hitu {kni(b l'lro

P.riuLr

$wo iihaiiiu

ru! tJ'd*' ' dnnnlrid.d l6lr(o qd cl diulhBdid retr unnsq sr!! P4L! "

L:

F! LdL-

Ihq

nd

d! tr, lli j{ q;o.

!!jiui,

;!n

r !ilr!!i Ntu' n dn dru! rri! kr \Eren iu sriiq eek{, rqi{ d.! d6u3 nolljo ro i dbn dnqi FFkd P.h modni, jn 'wo u; + ab &, J.' sdiu! .F4 esi i! rftE r d& d

iumr,i, Ei iEpii. r"no "o !r Prn:ulr, dnupi rdho, elnhi
d ! ''n 'E i l l . n k M E o 'b {! r r ] ! | ! g t n u i !

r}!i r.miD.

:,,i1-!'!

r-'ni! Pndr \-

&n. -r-

n";.

n d i . L J d | L i 'o L Q t i i i t i g i s q

aro. o kr& rh*n
n ili dirq Lihs dini6 ftjo iaid:i'!

hirio ldE

ir

qt;o:!*umu;i

GjulnL ,ulirih{ailo I F. hoeL, kikoi ftldalo ,;_ Lflio o to rlsr lirnG $d6, hr*w 4iiqih$. rn's &qh.

T

I
.,1<dtro'
..i or[s fo iiuaJa nlr.ii idn .. ja! *rhir rii u(o^<iuioja{s ani' po b, rlt iiujoht ii@jr enkq *rm.R, zeildlo lLvr* drndu€r, o r.joiLhr n.fr. parr.. ari ri4.s iu 6di!t. kr6i btfroithinlr* n rcirr! i!. sdkr jo idrii aiLo, o pq ie n, kiri FftEo nepala'ojismo n \ride mironu,niiiu $kNpin{ pi. {id.iinij \q'i birio wadl lurqi e&Loju!. J* nsrho. Jn

,armeirfio

!rir. rioilo hi!, klip snrd !id! fryri Lzrii, ,nonL jipni einison,. Toti rdtr 8'idrwsi noqln. ui diusrj kbliv d.ii!. Ni*arr arr E 4d. & lrdaiu ..!16r, hd jL id{ uq 'zds rkrqhc in 3id.jo n$ pitiu! rildF id:iuli (v!r rid;i,Nn! - vni turim. b. unojino

4i

su jrr orprdno 6, Lr iq prdrri, j€i in i+a dvsbr bb, rok, u 6t nn ( Frhg$nn u: ji TiL bki dh;r Lrtuvrii, - rik naFi! j\ vidar didjh dwijb! L rhLb j*r inirss n apsiN hnq LarG nn.

I'

rt
tI d "#f!+ 4
$,

1f

i{uu

ti'.*q

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful