P. 1
Karys (1940) Nr. 7

Karys (1940) Nr. 7

|Views: 9|Likes:
Published by koropo
6.

vavavavlalrlr-a-

N

avavavavl Lii-i-lr.-a

I

1918

1940

BU DE J E ,
LAI S VE L AIMEJ OI\'I PER AUK\S
IR

1910. r. r (1087). ll. 15.

P A S I S V E N T I Nl 1

SvEi tsT0Rrt{t t{EPRI|(LAUS0]liY il[TU'J0S
v&ro r; d. otuu r.D; ft'a' nrc rcr. rhsooys?' lt8{rso t2 o.q reki. Ir ilq hr! n q n+dklarut$a Dlclrt! Fri,u6i! r.6r{ r.d, ibn.dd wn.6 r6oji ird$n. do, u ti4 l{ to' di&idot ilEID& iqrle mainoibn e'ddir vikirn. Nqilrauooy* juDga I r.n+ dd,s arhq k *ni@ br ui rr.d. xovr hr'l.,.. 5Jft! Fi *
6.

vavavavlalrlr-a-

N

avavavavl Lii-i-lr.-a

I

1918

1940

BU DE J E ,
LAI S VE L AIMEJ OI\'I PER AUK\S
IR

1910. r. r (1087). ll. 15.

P A S I S V E N T I Nl 1

SvEi tsT0Rrt{t t{EPRI|(LAUS0]liY il[TU'J0S
v&ro r; d. otuu r.D; ft'a' nrc rcr. rhsooys?' lt8{rso t2 o.q reki. Ir ilq hr! n q n+dklarut$a Dlclrt! Fri,u6i! r.6r{ r.d, ibn.dd wn.6 r6oji ird$n. do, u ti4 l{ to' di&idot ilEID& iqrle mainoibn e'ddir vikirn. Nqilrauooy* juDga I r.n+ dd,s arhq k *ni@ br ui rr.d. xovr hr'l.,.. 5Jft! Fi *

More info:

Published by: koropo on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

6.

vavavavlalrlr-a-

N

avavavavl Lii-i-lr.-a

I

1918

1940

BU DE J E ,
LAI S VE L AIMEJ OI\'I PER AUK\S
IR

1910. r. r (1087). ll. 15.

P A S I S V E N T I Nl 1

SvEi tsT0Rrt{t t{EPRI|(LAUS0]liY il[TU'J0S
v&ro r; d. otuu r.D; ft'a' nrc rcr. rhsooys?' lt8{rso t2 o.q reki. Ir ilq hr! n q n+dklarut$a Dlclrt! Fri,u6i! r.6r{ r.d, ibn.dd wn.6 r6oji ird$n. do, u ti4 l{ to' di&idot ilEID& iqrle mainoibn e'ddir vikirn. Nqilrauooy* juDga I r.n+ dd,s arhq k *ni@ br ui rr.d. xovr hr'l.,.. 5Jft! Fi * hn n 'wo d q idnFfu.lF!dvfldru| 4 lu {vo !d'h@, hn n': r.h
|io/'.]'&cj@ndid|6i[.!

n4 hi@ b]3d

ba

aidl^sd

tt eisold

nn'4 d'rste 3d'er e"rli6i s!r.

dndsn6,

d crq ri'ilini!

sldbdidFi.lrido![4]no.dnlrv!.do r6otu n Eq pdjd! fr.q rc! paiid &cd6.

i ryidnse 5uoo. td.qi i.6k iL rnc

jorqd krrnd vil

din ro dq u!tu@, lilind. rq l&innll I vir dad or.n, L I to ar hq do Liduwq n? 'd6, did'bui{ Pdkliulqyhn F&;N, o blp bkl jL fu.iqruidud{vktltfuwi(dqt6sddblin, hn, ndnhn lr hdlindt J€6n4 Luic Dij.$ puik&bin{ rllqri tlbLq i rna ;.h( L I rn,

G'd!tr vrnhrr, oo ndudjqo! rvo Lieyd,, 6d.l lr v..rro r6ojr ddto yioellnoddsfuvld16d',6dhudG vil be vihn!. nh!;fr.Id , d.,ror sL'na,,l,{s n[BlrlnotrLuvqLh&hbq. n.pd Ptid 22 rctu vilniuje nrrtuji Lild6 Lbumrbi rer ibc ;Nfrol. dr |lle. derj. odaL rrdi{ hod h jauih n i.n6. d.q drbu n F$indN, ri! rnkii.q vni 3qt .lpnn,ifu, eivhh.

ncbqwo itud, bd li hqs dr r.rud n T4ddrrLfuvaulFii@Avot&iQDlFjtl.u'

tuw

Liv&

b n.pdlhu@ybe

iidyoo

btuinoji

Ero 16 dLni. Te dr4 htuviq bud vrirui! 6a. nlo,uoji a6 nstikL@Y&r &rb@ [ broi, jrhq virnidi, krri4. rer3 a. tluio 16 d, bleo tak4,'uLlawqn.hik|'@'u.e|b..Ieo. FIGn,4[.lr't,,ollid' hd. a,rin4? pb. e,cn.i &{iindru n !, nn tuJ. bqa 4iidi LiEq EEi! @rbi,

rrbr 4hin Q c.6r, Lqn $rft buvo sdi !,a!rri r F6inF nn4 dieiqjq hnk.uii{ lJhn. Toda 3i trhi [aa6,r4 no!j4 bd ti rd dl&{r{ i lk,ijor p4cr&r { ddb{ '{ritrp bh d s!id6 'didt{, Ltrk!@ &ni{4ilnijor. Tisi iidie tuvq pror. s.rcjr Lr'u6, Klntiikrih fro ,yd. liDo o..n *E 35dm b_ liromdq de, rqd' 6. aiandi.n FDr rlL @ dijoo{ :sod!, tuo a+! !.nd.n nn4 wiiyt. dlt ddijl d.* $v.ihiq rhi6ud n&n . Tn vt! $ic rr hr! ihu d edb ln6;id n g@eh ,rriri.u. :!di. ajih!, ld: n sF ekon ;i{ dLo! rl.ybhio

n.ldualld'baoqixdutsgtndd,vi|Dlqrnuo yenqdq. xdD s.nojoj€ drlFo erH.urcotu Li!e@, (lir@dritot virds h@ uleqt k.rq ca'qi d, nla 'n6 b q'{inoti @rh{,i4 ginaiqdq6q, ,&dq r6oji ,'dlid & i,ili iiDq. Tdd ;isdiG vdnirq rBil! htuybi, inhhu ncFl+ !rhitehlnFi|wldLidvsn.Ddlbllihlba!' hhL, inod i.a.oo n.vadomi n nlpqFkiojani dlusii.lhlsci.qliDn'uhutqiv6d-E6.Lr, q ji!, rntu r 16 hi{ dlro Eilrn, hLwii n d&, ildnntu c4dinino vyhdo Diri6jo ri6b, b5 r vnndai jNih 16 d, ! vnn\ !.F;o vs, G.tuno kabo oruean'o, h.' L.6vd r3ln t r.sadDt! Fi. 6j{ ddhlrh &usq Td rdbdnL Fr rrtu;.i, r r.ldDh d$.!a5 uduvon r: NdLa,' nttsiriL h''ofuoP|iiqnme{wi'qbifuYi.otry.l{prMn5e ;hndin nlwqtu rh ni koLir no6 ndichdrkG L 4!@ rylsild, o&lrrcj{ nt s.uB hiduoja

ltiuli!|qc:qGc,otNdni{hr!u4*.itiulFn4 Lpne ro rcrli !.ei6n4su. Tn rrko

drna ru{r

su rnh4id alo nmyriu,

L hlLrdd r.bFin {. widoj. Ihridrn nlryba

v {io 16 d. turini n F@. \*nr Fnq o@nccijq v.rr N FPidije hnvi Frduoj: rrdloom. n au. erbhpji

b6Fvidru4NsdjDmeioFiBlo,-oqiham!' er rlc bd oisq kBitui vidNr pMlri n@i., wilqbd vauic s6 ore ldEtu. Ld!5 lpiEq xs ki6 bi, J.rs lrdLniD. dF. lldr b6tr.ud.rd. dnh r-$ hb.i lv.idr lr ne.Frui rot ividq huobiq:noni! idn

nr nrb rnrdud kq n*c.

o Ei jrq n$64 Lr

llv|btbyj€nin$]r.uifulinuli'l'!F9i' Lokn ji 16 d.hri Ms n.dF. v qe!,b;6rs ndju ,r@ in buto nr6 hd s.tur n ibr6. bd jo! pdlt Frdq Kdd' Tod{r, ti ju rd

LIETUV A I
Fd mdi': i*ruq. LuH' pnD!ru Fdoj ln. ours 4ri, iru dlud iEp'Du'! L Eriroiq irlo ru,ribLEidu4: lt€jor Dr D.enhi Tq llldjd ji!n14 qkn.di6 kurin.. o ladtn: {eiju dihud4 hriqc tsv$riuq n|-.n4a.dlinLtlcddniD.i' Nuo Pir{3q rtr Nds pr rxiq

;'qlsnli&!,!aJ6r.iuddtn*iruosn cbufi bvrduod ri q vrllqh/q junco n Fn iu4d dmGjrl'}.val'$si!Fqlctii'b4nin"ti'

qlim! snn KuikriEdtd tr' $oqG Ldv6 pr k.r indian Dbru. M-.ip "dr3.L.. n fl+ knrin 6rft !!m n. &m! lddjr b! r! ntuq h'u lriiDNi (d.#doj'iFuru o 0o rudp+q nbiu,, ku, E n€qG 'ddr'r hiduoja n4iH.!F i'b!!, r!no. oec qkou .LL d* 6!,4r,

iveji!. vnicN wtnrnei cin!.lu pddt Ejot c.rbinroiwioran.pd}eiuri! It v.l linkmi &tdr &oh F ddi, a.Liilr o Fiis Ee bnis dr4 :ysi d;m! s diiiFju sndhff LtkvkDn v.l Dft avo d*ho sjrl Pdil. rnoji! iF, dcq

4drL niq unoRiarh! E hN .rnrbiu ift.

qiF! r! t

s'qeoru4r raimFq

rciirbi{, rai! fttt. i h4 liauld ruo didikurh qrrytq .rdr{. tu lkel y.Lrra{ 6q dlq hFo diuehu & na:hu 'r$joja Tirni, r{o did;rqjv winrhiq sio.{ rrdriqc. vi! nL, prc rud+, jd ndis&ni, pnni{ ;io rro ! !. ' L i' & mu dldrld.' s ,Elrkd iiilliln f rlif f il 16 4 B s k . b l|4 oe{ hrc ^r

dd:iu!

ni4 n'dri 'i6nt i!4ld &4 tunli{ kt Go{jo krri{ i.rdqr r hr'di tulr&hidr dlq mi'q i!q, ror hh€ rd! oF rinu.&!;i{ hid idrhlo r n*vhdn. Jii ur -!hbdns!4n Ki'ip L M' NF nlDnrLuomlfr bq6 !;dt; Fii bnt! n tu Ljo. J.is bun vnni L{q prtrs {d'rybf hi irr io}is 4ib3 ftE bn!re, dii 'E q-,i"i !.i. D dli L-r |!s,|du(qrl'i6ubiqiP!rh[uo[|rcF' nd N ktu"n{ d6{ ;r,-L-;, bnru 16.*, uoD;ah irl, b. jL l&. dd. * i l"-r-.i jeis tiduwie huhr nrlrrruomr* rti!4 bnq rcr tortrrq 4r,F b-'..i ,i r" bd"-.

rqrq? Tai

irtol r4d ro d,!Ll nnq ner'rir4. &! nis! brc udrd liiahi4 nr,{ Ti44, m6 sidne ldo ts, nld b, 16 pid@6 l" nr t so l4!4. ch'r'.r

'u!6@Ejunnhoeinlthmiisudh!iqn64 vr"nll- rcEiLkso-r6., idruki I bo, b! Lnr 6hq5i n i m&q n.Frsu

o{jq

li*.

N+nrL',,lnyul Traa!

j{a, ffandin nu &iyba T. E.lybi.ntrc.
kl ul c.$onnttE @ avdi bo[dn.4i n6i

diiuFnirs

-

n bod jic@ Erindr. ssr'6,rd ti.'!'i'indrenndoDn '!

n *F ; @n'n-" B*d, L'-. 660 rqio ijdqw riu!! Lr.;e

lri.&iini'l!rb,Dqj.&n!a,glol!I'ik]d@' ddLq I's ta' ii6.F6. i i na!& i o16d.4Tod.l i w Fdrmi * w oT& F6 Gr kdlepillaurcmto ,, mla iqr*,], FlniN u E iwodn! t FLdb dEdr i Fdd, nqdrk. tr& yitur h6 &6q iydu, pti!]fud rr 6psiiu', l4dLdq.!'jl],4on}bl

c drde-'{ n'n'-, ulo r44.i{

d,d q;id. &r iitu rqrv ii.L!' n4krrijo sni q Fi4 mpiLL'|oru $rdrno ?z dd.H lrdi Jo ;niei! hdri dllDr 'nb dr Gili@Eojo yn bL pr$. kap rrd bs4 re13 hur n F{h,

qoL. orn|nr

Lri

n

k! ru*ik{ rnklyiur prd;tu! L(uwq drdih, rr lidaoc ianihri vyhutq Did:bjo *nhti. u! h{i I *gur* rr d. jo p4k4gqnh buvo*id!,)sa I v_rhuto rrd:ijo rii{(hh

'.jo,

krd !q Lrk biko d!!4

tr.:iqje, kw4r

lntor JL

airvG

rloiBaik*G gwtuiqila, losric

bors

zishaii.r!, - llrrd] brF !i vrniu rdadd4 ,d q4q, Fdo! bq. i&,rq. knjqi& Fuo par pdroyjq

RFiudo siiar!. trtdrcj.

J6 buwo

rlr vyh*d

DidFb huvo pdan rr jLr Fa drusfu

,3s ndaG rir iirlrasft iGs ya ft.q;,64, bd *rilt{ rdrioj! ndliyjc si qimurc Lda buvo lniryu rkrcn b! !n bf, rr, pr3d prcr. Hoodrl! i6ni. Mihoqki r kr rrijF bnt piiiddr vyE4{ ddyln. !: qraurc kni6 $.iqe buvoihirnr n n4din. d.ri ,,.ft dafih;i ]) tsBra.iihb FnhLbnDujbL. M*nqqut r krducijos oe&n, o z5o;du bqql

v{k. n u:oirijo snnqn q: panhHh6 kuh, vh ! lFlnp{ bidojimovrq

polnyjr,

vLs hr!,*sftdd

buwo lrridd& aip pI lddrcn, niiq v.d;!ooj! kdnrqjc kopry.bj!. J. io3. ('ihLn! Jogrili. tG, q po s:bo n6oFo zrdd{ r. srj! Lqprytbj! kuij34k&G'braL{r[utAtlaido!'ziroribl v.rhu bq,q n.ryh ilqr ir npdo n {udorc @d!ro &. ('iEnrc kopryiL. z 3tudo ru, q u:LtrsB vLdtrLlo Ji pDdG ^i3! Loeryric dbriqt sidabrhaD. Lrn.. rai@b vr.u6 Did:bjo lrLidd pnhrybjc *!6diri4 6riydon. :hq^6 JdiF!

.ok6 n 7) cGro 5rk{ilLh (d,s siuBoje &D n r j , i D . L ( !an.F F{4.

.rbdn td$ E4

;n&!

4 iq

vduoqr

6q!iDrfirln erd drol Nq Bmsj v6o! brnytbn bdn prnnlbu4 ^nurutrb4!F nundr bu6 atsrh.tur i viH{, Lu! ji pdrhGo au$ddjqq bitrtbjq &t n $ brirlr huv! u;

186' b. JndofucNq, krd gd hi vrturft F[LE! p4c vyarq Did,bjo. ar tse[d. vykdqidjud. dovanu criLijo6 widd:'.

dai!* r3s h vrbqbr

joF p?kabio doyandqjipa'di! d drq Diyri; r€ilr,kib{ ba:iynon * F&ki4 LeLoo lli !!!o k*.detr i pakrLde Fn prnbHh6 ira* si Lb

hnyti n iiidro vhbs bkdrcj! r{ 6d* ayc vFdb Didibjo brc1c ku0 Jo kire brvo hip !l mydrl !43 Fda* 6n{ rabji vyh*q Diddejq hoi! rnr@oicpG!. n Jdiia Noi6 vyu4siidylnsrc Jdir4 nr hnw prriddi hkdrcn, kh jo, hd jo Roitnledr JlLi 6uwo Fhrdda vtrrqr. !{ a. edrcn, o e. onq brdy.bj., ruri Luwo p{dyr anrrciq vrhub D. ruc

CaisDai TeuYnet
t4Ei nldn'ab trutu n @L Non, dq&r, rd dd'3{ ddiq Kea 4,nhlf !@i.i &r ninin
qptald heo tu n Bdi' t(ralai j@r{ L.nDq bdrr Tder ;rq{ Kqd ;i br4 ftq!, t r!tu Bd rb,q didet rdgi{. l'no llor4oi6 ..

ahnas hehd, noi clainha

'i@ T4ao btlrs!'rqrnin&-t-ti rEio' . . i dlann, hrrn sr4sns &rq&ion.
rd Bb.ni dr@ t'e8 , d.i6

r.t

*ro

tt'av. -

L mr & L4ni! l, r dI nl- p " :@ l '

K;D liui t @ I(srj

i @ric qnc4 ,!4 rdiitnn i .( rl4nloj4i n&h4, d4

ildaro

n4i.r' Drufuii4i,4d&irdfu'kddl4 n!4{iq 4tlinr' Bqi,:6 brc d'4

'n

vt;.rtu.
n h.{r4

dlx - d Ta. a*i'r
tdt.d"6d k-d4 r! blk iqild -

16r

n. ldib

d@

Kd; T*,""s" T! b'6s T!Bi,

pidol

hlii6

rrE-

li:r";1rl:'?'"lr',1-,i,f lilf; ;ir:i"1?ir
' i*i

k.h';
.,d",;,

b-iu
h,.o hio

htq!m

vrd'-d

t'kd-r'

ioPrrr q. ber P-DtvbF "r3"-" tr d'ojL z.nmlo A!F!b Fi-". '"1- ft.-{"i. - d&a "kbn n L;;r*i6 PiriLi iLh"xr rv u' -. tr.' b'; p.Ld{ bi- 'itu. Pd.d .-.-. qrur ru!4do J &$ " buvoP*r sr I ne ru( krcbeo, b.[u ji ' Dn m.!* lira Irrilrsjj bdo.drd bF -.dior Nd r. v{ r_ vihin Lib Ld ]! !iri&'{ d, &d Frnu, ts rdbn{in 'D& ^trrirdrc rq t rtro9! trn; bditirqr
zrF-*' rhHD, p"d'-i i.t d* h6"" n' tr'Ldvd p"d"d.i d-'ir P*" *hd"tue d. 2,.-',' ^'Fa. ."h.. x FLidod k., L'. ji P-i.' '"" L*bj. ddF"' d* rbi d,-" m"ri Fdd.F -;a... Ebhalilttdaqdb.ddi l!bidtrlMuRvG R'd"iui" pa" i*i vr-'. !d D$rtt &.b.d dr bEdrc !;i.. fth;dnt'o J' eeq pi ,.ru@ &h tlrlre F, hnrhk4< bpJrbj€ .;. €6r ii,"*rd k -n. @L h ;dy. k;!p l Fbiddq EP F' vlnbu b.ii{ bdaro 'doj! btdor Paru'! qlr lrLtD. i:,,b'zi@nio Aup*o &1db,rL Fbt* inoiq n vhdid-"
!l qD !h.6dB tr\dddqhl j fi l 6ddl otsu+ n hd* hd* Ak!*.dL.-s"ikNi '*ir' {ft5 bE i!i& tubrr6 ,dEL6,. t'nisdr' -';,

'"

'r'!

+ r id4 ,"i; R"d-r-.-h.ia-b;""- ' d r i.tud"qF,
a-.v
L, i,i

s* "k.Pu- '"Fs'

..-|"d.F.-,iLd"'."e.^-.

k f i t ! J n s L ! L q , n . 6 | ] . N i L i b B D c : [ {l n o N l

ra dina

'vr h@otu - !_ mryd vrtuun d'dh3i prdi*hi P bd v h ilbu'q ar &d;hi!i hr; r &ddi

4.[i 6E srdl ru' urbl i frl i s' k{hl o-!

..;
;,-b. nuD

""i,., ki.F ".,*. -...."." "..'."hd' Iv bro[u vhddq' -"* Rrcrurd v4dvj. q iq aq Jo "". dtuu, n qou
bqF Elidqd vri,un n 6r bidr6 "".;d. pd.duqx trtr!

-d.&
o lio

n s-rir L.--"
!i""* P*iiqlr

p-.n i. a"
nF't*'

''6 ''
d -' rnp*

Ltd"d.m{. pdicr

n PEka

b.oi 4pd$.tpB l l h4ad6u' l rl /q

SUO MIJOS
Mani 4oeiq r&o:!n.ijii, buvq$L k,ru a,n.in !rij!

A V IA C IJ A
FJpiilhLDa. :uo6ni tuj:s cav! { niijos aFn ,0 DaL-tir $o4iv L{q rvhcij8 6i!t apibndbii r

uaueq; no bidu jos bnquhn

*owh kolrB

hiu harwh.ijr Fili L{i s sssr suonltc ae-irai wrd@rvq (ja! nuo $3, D) avudjo. sninir& gcd.on J. . L$dpj', 3r p& d.tju Gw. &.bo idhhko prk. h. J o. ahmd| v;a ivicija.uid.jo ts r,jq lricijd pdrli pdbr

jaDa ! pe;rrsiu vokli..ii ltipbo
i6er!

rdieriu n*+ qrd@r Lro 'wo iynbi Fsiicsi! Lc L edba'non svqhri6 kxo ayh{ijo! ladc irkdieu E iudruiu
$!o Lzdued, kdp

iM{ir6
.Frk.n!

*owri,ho;L
Lid jqq Gdo

woknii! ,!hcija, pddatu r.ilin

Awb.ir4 die - r, grupi{ I gn,pij€ 2-3 4!idd& bk{iF Gbycjiro vnbt 836 6 Luwo n. s rDEfi r jiru aY.4bdlri ts! dqlyHi r ryhlijos &po. rv TNkis{i v r jiq sreddr;1 I e{hedjd{ edEn.

sutrD{:iok1ji4

r ,reG i, chdd*

€k n r Nikhrq (6onb6!!iu br

vL v!cE!-,

lrb Fn!d!

solntq s1tog4 3

r i*,qw, kuF LoiLedalo nu n rnoi5

P@di

saia dud!

n! r hNo nlnda

eji

vtl

&drvr

-

1 vrd!

uokvkh

GisqE6

n rlq

bqvo n :Fqq lvbcijq $Nijo! D(hiiil{

trdnsbridr oolylh

eDtcr

tqno

; Dddtrr

QdJyb.flkd@ulnhk4

e;ei r*-r

F.h. hI rEptrr bltqq

![FFII]|{k64Bnltd''Botb',..Ltst n ilritu rqrFDi pndn'r bqro .ldnrtr b hsn

,J ,ieb6 tr tIk d aie! .c6(FcLdiq" snno i,@bnd6t - Fo*s cx r rqhw 'BI+ 16,Ji44doFr Jukn w.x {.BrEr wonuqd - sMnk bun Eeon n. t rokyld r20 bd Li*i viiru !nt!Lr! Gdosroyb@) tllj4 Ld.:

F'i9"i.'

iii'1"

K A RIN ' E SIIN IOS
r^ur* rr^L! sorsorE{e.

P 5 :ft@

[]{

|OOO,,T.imitq"
tk*adt'F|y.ilii'n&adidd6llriiu,h|iaua jn hd Gibdo4. EtrBrb ryoi4 ]nlFdb4.!dqd.hlrylfubobclq,P{kq[q llb'ykdydd&li{d&!fqbJnBftEul6Ir. ..l!Fru

rremuoorojr ureta$ra
lru clb snik radrija *!i4i ts6q. 3.ioiul ntuq rircriro !i4 hdq Lidhis n j{ NbrLEr 04bni'inigh6pcElj*'id:b!j.Drcdi._5000 L!. - !!ni. swid,hq rhLtuin sind ji sro !n+ B{irdui sQzd:bniui. h rc6 q.d i dr6 6r

,dio sl&ih!. :Fijimq uibu h.r6 ![@ H.rrir rrlqino krir, ah! jo hluondr rdc sw 4.:id!. er jn, hp r F6 r*onE, sln G riril n a4o krloj,6u foid rcusioiu@e. 'Fru psry:o Pin.jor nqn!ry, _ !iry6oj! nolqjo rudoie .rrd.i{, 16. li rydrq drsddi. dpdoii &db Gi edrjr hhq q@o4ri hi! rnrwi kir.n Ti, Eryd, nlr&io n Bh lrq lrirprcq'bdfukkgqtF rukd+4,ru44 n4 niLny jv rddrq lqhr F!. ' F(nijud,oc rr v s36 Liij.' vhdd h$n 1er,6 api€ sE, rcr &uFeon drpn4li ur lnr dbouur n iu, ,'TriEitc,, sraun ,Jds n&r kqphi $ddq rntuvdrG drrb., b4 n! r.i6 ru lvo .Gr. idsFi nidnrer ,Dogru riir. pzro p+hig6nkieJiMlirvdlhl6' ty,uhh gn:u jiu4 sdi. AuqjNFehnftft.gioFao?E'slddq.r *a p(zijo! roygq s!4snD! r drondr iill kdhi ayri! t.4r n Bvq drqcr ook.,iurj pdjuord n Fdahudi; Fru n rondass. tsburi, Ewa p4$ija (1000rt !dHn. nu naku n dqru noh! sd:i 'stiddb &udyri, Eylr L:rknsr n b6n@.F lbd Fn kq tuk4 ,xakii" (sp,!d6 ftido Lidfyt. Ri6ne].dF'rn''Fk!3Pnui6s.*ld!.4^ (3 hn juorh*!, hd rhtr ,hor!5 b D riypbilh m'kqn dd na:no:i!" ,n4n_ n ,.Drarcyn. . Prediuq4b LLdhF liuq Tnnio''ism!ryb!F n bfti! n vanddojidqjq (hmh{i fd3 .rdmre, runtsierun,_ ry4 fuoi+d[ruoqb.lryrlqnq' adrn ddlnq prcnin - dvi3uhl - r'od pr. !ry4 &urjlv v<iLino c!rrr!. vLq jor dri jutrgLDloj! b:rn{ Ery rfilqDli6 Bld.nc 1000 Lr. - d drEr bin.jo onlq izyosn dre: i{ ndoj4i n llhrduib rui6 Eikrrn k!. hrqrFitrr i kdlftiooyJqj! piv,rdudF3dyb jau vddo h! ili3 rqrt. $r e vilinro dlq tlrinl tui!{ egosoi jn ya ean&! !d* d&. D ..tl jq vi t{n{ diBvJlvbirsrduP'vridnBr&rdqnd. Ecr. 6p pI kcLh! by4. Er. Jq F! n6h Gsic.4iujr is6, ddg vcb! fttr eiridie drnur .aidd" kb jq dvds 6rhu tshikyd. a*@ji (ddik{ v.ikino ctnirc ercdn (rod0 LO illo jrunddc dybiu lrd dnoYd Jqd tqlor *iiy@!, yr dr!. uljirb brcd{ r bru rq\u (s*jo rd.). ,,Mdriar' prulu o4 @14!$ lrporx, Rqqo! ,rLdqojams drbdr, mi,{ ldnu ec aulrtn. sbndh ndriEr Guro, kqtu Hlinytu qiro8r ju'i &q 6ere 3i6ih4 hD!| &qg nuq hh, Lu rc;t,,rahnu;r r;dj ifioF! hu J. PaqLndb. bc pcmtjrpojq rcnino, ro nrbh

i6 MLrLri*d,

dhdiq

n !rr;b!

pdio

Fnd:j.

i6 kaio F€q varduoi4 &i:i4 ,,Nab.r v!ie4-, nokyb,q r.oiq o@i4.,Pnhnji ndi Lv+ *E ka&q rrNw\ prklpaudr knku olup4ijq D!. n! Enduojidi dEd.,ur3rcbhj tdi. aubdur 3iuo ndu nolrbiauja kdet{ .iturijoi stsudG lnidq pEmija hb Eit! Brqid Lrnqr brk u{uq. Tii 14 L 4nnF tq sues eM.n{, bnlo tukrlh, Ftu 'sEF

,xdrirc! y.tu", 'hdFid6,, ,,Rdq., 'spnd, *yi,DdrdrLtJi!lrnkdi{i&uDdonvi' r&gqqjr 5dF JoGr khh*. .,r.isii G!gq,6E.n'','6i6"do6EiBDhnlYo

dj!.

.E{,3qk&d n D.!iL Jn pdiiri nfrri. - PdnDhLs Yd pclha prc iri . o bd jlr augub rdula s, - pelo Hd Ddr bi!! dji6.. b&. 6 i !its, kun! :idi elsrziq rj bqligi916gn pu*q Nqi@nL, jau ldjF J1! u3uoh6 lrb v.i& n nL

rt.

js Y:doq n @Lybjai v';|l., j{ Eqdojlq. 3iodqr i Prhrlr

jntu.irldu

tn anrbja. GGo*a jq uokon. Pnei.q n{jq wlidii n didda. n,qkb6 pin6 akr!. 6ru!i, hnn, L,j rq niiLlki

j.!-

- bd j& rs ioE bbgo o*ddtr{, tubiq Lh6 Dobny! Mikqr ribrujal u vis os. Prlds d! dnu - Jn 4drcdr r4kE.. N juo t !i4 d bh Fn i4rrtia Prdginhhilta.5iF&i' &fi ryb. - E6r | - hbryj Jd pdidF B' h' adodu khwu Audig Jh, Lrip tr vj!

'rdirtirpib!$ji jq di&rij nnkqj nrcd. rqgq, Lrrr ie Gdn{! rqu. Jn j. i.nflii riibqoja. eptir'. n Mn4 eidri ?oooj. psi.lirijioq 6riu p* b{usq. &r i ou tLd rd hd {ELyr 6i - b6 ddi6n {gd. (r i Eur grEq - Fn En n $6 Pud i d.t 6.s t viad: arinhr - nF Prnbhi&jq linerb Jn kiba ,6Lub{da@3 ir ln !!&6{ rcn.Jovru, vtdlrF wyfr o gfd.

r hruuojd d-nqhnv! 60 L:ip e!ih. ril1 Ftdjr n Ld ii b! prisitr. T4qkbr v, A4dn Dqm rddr6 n !!tu dr utid nFpui jt urdft, d{ brtr dnndtts hnsin vaq rrF .usi3ud6 iiilli rruF(rj pi!ibE'. - krb r, | *6u hl nilrbjau pus ddb. aphnki! dsug &4 !r'1*3

kune pidiio kr nqti, L:d ei ,E4u km4!!!ts!d:n. rxp qkl 'iurrb

6u*on vroiun.

- r;,Fr

. - b n e |+i i k{'c!d

-Jhr '
haonu ,ootriu $o!r sinia tridr, r*Llss i nu 6rd4 n runkdi@ naDd'3q ltd

n kd&urhLi

- i! ,":,-" ' *'!r
l; $ilr.ja r.:ri",3nes & kan*biitiB

^'T".,-.. *' "- *" *"'-*-. -.,'
ds6 srhdhts r;y.k '.ibi, pndlilr PD di
cudonphull6qBb'!W pn.N ,ohqh' ku$ugfu| i i P di uE bddl o dnr.., !u hri: ji Lrnu ylr

lirru! 4n[e Fi&rytr - vE{ hb& -r{ ryj .txae nqiqr n4 bhsr rrF sdq. - rrr - ryroL! 6Lirr rhlhtrjr padbtri pft nq@ t !i jb rr tL u hd .idr dLD! n u!3q .rnud! .j. vrdru pdandiq 3*d.j rp_ 'di.nd

- Ar !q Finlr

x4 Frc orduoe

hisq.ft.d Fdc d!rc - Lib' n dnudp.ill k b4! i.b!rc " FLT|d4mdopluk&ru3|'ininh,tobc llinl Ji pdloth! dt dddldt, brdsdr la b r eid. c dro ar t n*rsr? rdld &h kr si tu Yn, *

- rhru.6{riuhi, slih rddinrr

Jn o6! prkerb

Frhn!. lvo rchq

lluhr

- A.tldo i! rn ;de dcir. Ni.b io EPqft qred n<b4 pd! nuo lK shd. prrdi, prLdbE lrn DLh bFl Fp EiL6 rbeEr ; pr@ it vns

n srjdr prjqdu Jol

- ar? dnuse r!s4

ldtb Nvr.ndrj aiidi eliE dtur iF bru! riddnqilFutu!

ruorh n tui, Lrn sqro rp'er{F slqilqa wn. o lhi Ldqd6 dciq

silvr.DllIhnL@oFe.gt$i6br dn4. vclt trb'yfiut t,rd siur;6 -tunr hEhi -Jr doa ndKir Addt qr dlq odt).t

btkc L Bip -

_ lylq biP h:oylbj

s!i&

elnru

kdr. Amh! - ir ry@,ledbr itu..ojts ioinnd[n,ldtiEsrl.idrybrDguip}

P{st3

a@ir. ird Li'hi rhn N L.lodr b*od! bh'db

sbd6ri{ D'd!o Ldtooi !E:i3i

L.ilri nu odi, Lrie .qdL, et ji@! dbr k u&, bi jq nus4 P:dcl dd did$nn bdo! Bd biuryb i.6!k Erdq gdvoj., r&

ut 3e6, Ii dL Ftodo hih tr!@, !!p drcb jo. pdDi

o lii

truhura

oEry@ Pou.nr knrr d EiL6 n ii Fd nlhdr o FrH rrndni b n , D{6 bku n El&, n jn Firb Pn. ioF. vlln nE & igupruhr r e F F.ra tr.rr, ddr r ;dor tsLc!| rnp n_ pqiFb poP.nq 'io,n! HFon r4rn Ldq lL lutudr urFdijq r@t k.Lq b!nd,! .uqdrG& .. trq drd.ldrn5 aai&LsiFhhFhrn;ii!iFo@qsq:u} rLtuos !sus! hid$ i FrinDr dldn, F o tud;r bt6 4rbn6 EPeseu ots q1

U,dq4Figiohbjql - ! vthau nu Firor t{ iL Fr.kv.. rio! uvbb Gdr i&, o uiea!.1y& jo &r

h;6i.ift Lthiso

ube i ho e@Md P'{r.d td orotb yddi n F@tyri, riip tbdi jt

Jd tude Fd! rPddsd a*a

Hjdr liJ k bol Ma .' q h El td } o n I$ u

bond. id.doi6 n nqiLi Jn hu serutdd4 d r dbijd ljq i! kob rrcbq, n u6o biqi nE lE H!4td 4 riidr! tdoiu linri{ rPE R!+ F! dr. rsd ifruob ,rLr ryd<4 rts*uijkr5 JL p{cjo n!ftrk ,onr Gn;o dd n Drstr

in

N6

Fjub,

bd

5 4dseit

/h

i3o ht ftD

rq

hio4n n<bjo! aa q pdyde Jo hryi F! luvo dlylh a4. yri* dulu rt'w | !y.d iuoj Ii.i&( rq Eno 'e

Lun< runjo' Pn! F

$ kvh '.k ncndu'& rn!bb r oo r$q n;qruu, ebdu L tidrv ?iEliu i n bifc rs! rPidn !srr, rPrit ribl iirln;.ir in. hF, dh6 uoo roeh hFbaryj uiF
.s!sn-qd!P.nnukd.#6:frrPly''oqr% tri b!t{ i.uF idqi bk! lrih' r|ie n h!Hdn 6r .ad{ gro !.!d ndu4

uiu;

asrneo !n. iiwF rhhu rntorr

r@l

-

i tsq Pngr6

.|o6i'NnjlnoDulo[.hlbTobu_

,b'd6

T R ISKARTUS SUZEI5TAS NESI PRANESIMA
T+o i,yri iLPrhr

tud aryrj{ r. pkt wyb i svft rrfuoosr i&?i mrhi D!ne. v;r r sylnqiu6 I iqwq:i Dfta r0[; ador. kadijur (116 bd&Likan l misu hnr, rla ^riu
.Ld. i arytu. cj3 Gkq suiduti a tr;kah. rero q padbn k.i L ?non ! $r;od, r!i'r j! PrBd'i Dir!, ql@ardrF p! I Ed<o Ld

r+d,, rbn.j

nudvii

PEd:bjc +k kupFrno. bd ts*u -u bi( bLe n?koi Lenrd.&d:jo Es| an! eslini '!r iu4r Llu .iowln 8D*i gdinii rlnrr. prruiF kad nq but*, tsriko ji T[ rnlui tsad.ju! &rdtd Dn. wdiq. pud. jl. La!*, nuigrdF, ridoi b*d Dn s, u.ok6 u; .hs. ii s!n. pa3 nwqq .u&vre( t*q Ladn P.kdDi. hkhl huwe !i{*8! Fdhdi, ik4i nini ruhu pg . mr kr bwo ii'Lrr,

6r s.lijo

rihi

su:hoju'i

a pisu lnlndG. k;u w Di6. hb dr aisli ,R e i r. lurhi r*L! pnoo Deo'Dj n &no E. ,DEr !io, ud Ei Lduv6 [aio, L;LlE n! r vk!6 ic jldni. b,-. vh (r![oo b!h; dh^.i d !tii, rc r$kb( ri Ariqi Bqblrktu Ljbc ir E.l n d u P jHbhuluv . , n* i D l i k d l i &' o b E! orebq ieF irq Ft<{nq h;a ruo.q i bisb

{ rdeb6,

leih

ykq. DiL 6. {6bdr-i rEukj. pnt4i nm$, ar. rud@fiLrbD loisi d.prmo. apbii!. ec rdn. F! s*Lu

v{aa

haqn!,

b* 3ookl

nuo airb tri Ld b,q rcs D,!oi;r,. 3r, ilbh prrL d6 Dyvj{ ri} 4b n!jn!.jo h, rko h, 6r {Lr6 rsin. N$ hojqu! .D. hudyrt ir bko &. kr lErrq. )vrpb! iieb.jq n Fh h

lqnrdq

4dhfk:r

i!

euq< sdrrcn'

lrir

F Dr!6 Flihr Jsu bueoiriFd, cNr

DriNr hn de io

!16r riqhh. D dr, (rudrns $4

{ hdr o.nqrjo D. {ri;. trlirLd i

lvne rki

i Lodr

r. pq! pdh

br

dddinl

rjqjF

i Lvr6q

.ya4

uidlo

u pd+

srowit r b{dbno:ubui r6j! lri oo Pqrn, slb hd lre rq?. jiyFr trldbsa ":d€drEq L4q Luopr. n.&jo lhhr i{n' prudlq , ' hq{. n4 Ftrjo:id rba :. rroF lGd,ro ed erdd'dIo16!!,.l3iinrp&udydflonsdtiu.

K A RO V E IK S TA A I

Ti utd,vhi gdijo ilyadri

til i{N!

n scnu!w.

4!t!udr Etsanlnn. iu{ hri

DtrEr p.*qr i; ptbhjo

rb

koj!'. er

I idd$i LfF

nm d!d'

FBidLm.

Tuoiu3 dvyke l

s(dlu! i-iijq

pimejr

pasrbr. hDn{.

Di'. vEn

buo

*srn4

I

puhfihrq

* hr!qFo.5 kl

r Bvtd;gli v,. o ! v F

dkhhkrun -i!oi D qr

sokoiiq k!ic., Dlup

iP.j

,.d@iiojho .Rrnlju !i3{

bF ru,P n'nr brundqj r l

nf rdh, oFei{ stsh E N! : iinr ihr; i d & r' p n o u , E [ D i E ! luo 3cnrudli nliro evo !a!vhi. nft 'ro odu n .

p

r
/

P A S A U L IS GR U M IA S I

l

&-

v oN, Ejl:

I

! j 1 4 ! ! a \!L ' r tt,
,6 @ k" -:na 1 N!i' c i,-r L

POL I T I KOS A P Z V A L GA
^P'E

sArurc,x,NK! P^gLBA suoMUrr

rc- hLD<,lN-r

Lflfi--

ea sd,i,, i.,..,,,o,r. s.,: iai;;-b,i,-;!;;i;

|5nroSxt/rft) attauco! irNarro cl|l tko to flt4 ar|i| ot rur r'|t

lrll. Li kit'10,t. I t rtn& Fftris .drrlrlm.

t

&d

d

d&ri *riphi

pi

3

h [q hed i Jc rrdln Fnirrd rs G"xrn" h&4 k d n!fu de FrlhlinD Dd'ilitur.ri@

r!4!ih

brdo liilEo

d;

dE

'

M E T AI METU PO
vasARto t6
oyur tslldbihas yh Fu *r. oar4nana ivyhs N.FDau5@yb{lkdbtjq"li&iFlilokaipFydkg u.ui F ndv oru{Eybo aloyojinn roibisi &nsie. rerri, rdD rqji im@* r !!! ,q PE plnhu Llb NlrnB'sonyba r'l rloon $-hi K.Lvrfu rr* &qs n6q, jaooqjq, n e6qju qdyri, dlug lqkhh, Ld luq 6.au tndvyn bc likai'4ld,i[:yqg:YiEq'Fiq'L:dluok6bu lnrisp44ugsqdovqtybr,$yohi.FId! p{ du d&hlei iods i Lrujr, kr nu pd.kb. bd d, k3 .Ejiql ailh. ,*8, nqst hd dP PrYqcrqj{ rntdjq *3aYdr

br' lqc bku ncl iiakr ldrniitkE! 'nrwd xok! ni,e gnlnqb- ri. Lur rtilu fyln rlm, lpiudqj! errkautq dd Ln kriu sah: ghd. shen! D.s.Feiu. B{ jaunudn - noldlln d b oeturi nuidnd, .edr' Jt rui ed 6 tudo b'doja!, Lid edie.inin+ tdjon ylr dpi.& Lqn .rhqid, prrcdyii avo Fln 8ir vt'v, *qtu jb .ai6 nrid, ryiios r ruglbijins. 2nqs: BkrL, q;dnldd itpqnid:ho 6iq parct iafkri4ji Lan. o d, Lur kdk6 &Ipi:' Lur gnqb! ab! ado t 6idl vdkr{. NriPnbsi dvi pdhli n jo d{bo, peb'sq rLev6 nedri. 'i!Naujo. Liduw6 sr.iido {rysd Dokdlib li. v{ h! p ! &,Bkojo vcikino li$ikri &rih*n d&bn (d! $ i,!h9vr. sqijaD k{hb Figioo

niu eikd+ h
GvFrF

$8!bcjihv, B
.ab!du!,

r* &i$r

,o.p,

igidiloiu!

vbi {@ rd6n i dnbr - tu lnii kr 4q! r ui nsr N!p[Lien!h] L{uqi ddi o rt rG bEq Fi.{.lrdige, A€reur vrnLB n!t!*i snEon b6 LaiP; jL tst. siii, nilq nqbtd"ij.! ae r'h4 *:ydjin$ da dru.
4qbbin $vo dqi@L, ddail dEdubiasl'Motykhih;uoo!d"rk'iu!td Dhoi{ &D

(& nen sMu

n:yri, be

Fdl.iddqirbdogod!4,$uobdut6inn.3iali dqnd6, ,J<rryl $dnrinljinx, hrq bikrdi n t. r no4L 6r F&ryd Fim4, n4inhb-

7

kd dopn

ttru

r6ic..{

tr4o ^Dbo,

nqliq

a

o -

(4 '!fu

!:

edrD'

@4o

Hl!'

T.r! wiL{ db i!, Dini, r i&r d@bs jr rinor .

a

SACHMAT AI

I

:.-:t\*a::, I
.,..'.

i l::,i
NEDAKCIJOS ATSAKYIAAI

I

G AL V OS i i K IA I

.:i Ar:'
,]l,: t
5.! t

'.1 .' 'r ::.i i..f
' jrtl
!, .:l

; ... - :l'lil::l... .:*.1.".i:ll**

..

it.lllil;i,iifii" " irril:,'il;, 5\.I

i,r, t"r.x,";, I 1.,
i ' .,,l i .r, \ li" . l

: rs

r

t

,r ' r

\

.,1

;",r;i,.lir"" '.!:&= ll

i-

N ETOLIMOS PRAEI TI ES PRI SI M I NI M AS

L
(

nidl,

rnn&i !.ryh

"d didb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->