You are on page 1of 1

GÓRA KALWARIA 2008-11-17

Faktura VAT 13337/AB/08 ORYGINAŁ

Data sprzedaży: 2008-11-17
Sprzedawca:
Płatność do: 2008-11-30
MGK - RAFAŁ CHMIELEWSKI Forma zapłaty: przelew
05-530 GÓRA KALWARIA ul.JANA KILINSKIEGO 1B
Nr konta Abonenta: 0631
NIP 123-013-80-33 Regon 017196790

Bank PKO BP SA CENTRUM OBSLUGI INTELIGO
Nr r-ku 50 1020 5558 1111 1237 8360 0096
Adres korespondencyjny:
Tel. 22 717 80 27
Faks 22 717 70 73
TADEUSZ KĘDER
email: bok@mgk.pl www.mgk.pl
ul. POLNA 14
08-470 WILGA
Nabywca:

TADEUSZ KĘDER
08-470 WILGA ul.POLNA 14
NIP: Regon:

Cena Wartość Podatek Wartość
Ilość jednostkowa usługi bez towaru/usługi
Lp. Nazwa towaru lub usługi PKWIU J.m. zakres bez podatku podatku
Kwota wraz z podatkiem
usługi
%
[zł,gr] [zł,gr] [zł,gr] [zł,gr]
1 Abonament MGK1024 - 12.2008 64.20.1 szt 1 49,00 49,00 22 10,78 59,78
Razem: 49,00 10,78 59,78
W tym: 49,00 22 10,78 59,78
Do zapłaty: 59,78 zł
Słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy
Pozostało do zapłaty 59,78 zł.

Rozliczenie konta Abonenta
Stan konta na: 2008-11-17 0,00 zł
Bieżąca faktura: 59,78 zł
Bieżący stan konta: 59,78 zł

Prosimy o wpłaty w terminie, dziękujemy!

Fakturę wystawił:
Rafał Chmielewski

Faktura za Internet

Płatności monitorowane przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław

Wpłaty za niniejszą fakturę prosimy dokonać na rachunek bankowy:
MGK - Rafał Chmielewski, ul. Jana Kilińskiego 1B, 05-530 Góra Kalwaria
PKO BP S.A. CENTRUM OBSŁUGI INTELIGO
Nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1237 8360 0096
Prosimy wpisywać w tytule płatności numer faktury lub nr konta Abonenta

MGK - INTERNET - SIECI - SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW - SERWIS KOMPUTEROWY - TELEFONY STACJONARNE Strona 1