You are on page 1of 118
Dispozitive optoelectronice avansate • Integrated Optics– Optică integrată CIO −Circuite Optoelectronice Integrate − OICs – Optoelectronic Integrated Circuits specifice comunicaţiilor optice • Dispozitive cu fibre optice − Fiber Optic Components • CIO integrate împreuna cu diverse componente realizate cu fibre optice Ghid plan cu stratul de ghidare îngropat Repartitor cu opt ieşiri ( repartitor x8 ) cu divizoare în Y ( cu două ieşiri ) X din ghiduri stripe pe substrat plan Etapele de fabricaţie ale ghidului optic cu ‘miez’ îngropat Miez – Stratul de ghidare a radiaţiei, denumit film de ghidare sau peliculă de ghidare Alinierea f.o. cu un ghid plan : ideea procedeului Reprezentare schematică a distribuţiei de putere optică în amplificatorul cu fibră Controlul automat al nivelului de ieşire a unui amplificator optic cu fibră dopată ( AGC Electro-optic ) AGC – Automatic Gain Control – Controlul Automat al Amplificării Circuitul AGC nu numai că supraveghează (controlează) puterea optică gene- rată, dar o şi stabilizează (Pout = const. ) reglând continuu puterea de pompaj Diagrama tranziţiilor pentru Erbiu Caracteristica amplificare-frecvenţă a unui amplificator cu f.o. dopată cu Er ( caracteristica amplificare – lungime de undă ) Caracteristica amplificare – λ a unui sistem de transmisie cu mai multe amplificatoare cu fibră dopată Saturarea caracteristicii de transfer a unui amplificator cu fibră dopată, în funcţie de nivelul puterii optice de ieşire Puterea optică generată la ieşirea amplificatorului este scoasă din cavitate şi contează în bilanţul energetic ca pierderi ( diminuă inversiunea de populaţie, adică sărăceşte mediul activ de atomi excitaţi ( “pompaţi”, deci inversaţi), prin urmare resursele de amplificare scad când Pout creste. Diagrama stărilor de energie în amplificatorul Er -Yb Alte procedee de pompare ( în afara celui codirecţional ) Pompaj în învelis cu laser multi-stripe (arie laser ) Pomparea a două amplificatoare optice cu aceeaşi pompă de energie Amplificator EDFA insensibil la polaritate Pompare la distanţă Sistem intrinsec-robust : căderea unui amplificator din lanţ nu întrerupe transmisia Calea de măsurare cu OTDRul într-un lanţ de transmisie cu amplificatoare optice OTDR – Optical Time-Domain Reflectometry – Reflectometrie în domeniul timp ( reflectometrie prin retrodifuzie – Rayleigh back scattering) Formula Rhodaminei B material cu care se dopează fibra de plastic pentru a deveni mediu activ ( pentru ai conferi capacitatea de a amplifica, CÂŞTIG ) Repartitor activ x 16 cu refacerea nivelului prin amplificare în ghiduri dopate cu Er Comparaţie Laser / SOA Schimbător de frecvenţă cu SRS − − Stimulated Raman Scattering Schimbător de frecvenţă cu FBG – Fiber Bragg Grating Schimbarea lungimii de undă în mai multe trepte /etaje Amplificator optic Raman în banda de 1320 nm realizat cu reţele In-Fiber Dublor de frecvenţă (în lungimi de undă divizor cu 2 ), pentru obţinerea unei radiaţii albastre din infraroşu (850nm ) Principiul cuplorului rezonant Omologie : Cuplorul rezonant mecanic Perioada / distanţele care caracterizează schimbul de puteri în cuplorul rezonant, depind de lungimea de undă a semnalului transferat Principiul reciprocităţii Tipuri clasice de cuploare Cuplor rezonant cu ghiduri plane Mai multe divizoare / etaje pentru asigurarea necesarului de ieşiri Multiplexarea, respectiv separarea lungimilor de undă Lungimea cuplorului determină factorul de divizare, iar factorul de divizare depinde de λ ; dacă λ este fixat ( 1310 nm, 1550 nm ) ajustând lungimea de cuplaj putem obţine funcţiile din figură (suprapunerea, respectiv separarea) lungimilor de undă). Divizor în două căi : Y , 1 → 2 sau x2 Cuploare în stea Cuplor prin fuziune 4 x 4 Cuplor planar multiport Cuplor multiport Cuplorul conţine o cavitate în care radiaţia nu e ghidată. Propagare neghidată = (aici) Free Space radiation Cuplor de 8x8 căi sintetizat din cuploare de 2x2 căi, de 3dB Divizoare de fascicol cu prisme, cu polarizarea fascicolelor ( divizor-polarizator ) Separator de polarităţi folosind un material birefringent Pentru a avea separare, fascicolul incident trebuie sa cadă pe faţa posterioară a cubului la unghiul Brewster Birefringenţă : cele două polarităţi sunt refractate la unghiuri diferite faţă de axa optică a cristalului Funcţionarea izolatorului Circulator cu patru porţi Multiplexarea pe o singură fibră a două căi cu propagare în sensuri opuse, utilizand circulatoare cu trei porţi Calea de la portul 1 la portul 2 într-un circulator Calea de la portul 2 la portul 3 într-un circulator Buclă cu fibră optică Controler de polaritate cu bucle de fibră Proiecţie longitudinală Vedere laterală Controlul polarizării prin compresia fibrei Lentile cu profil gradat de indice Reflector cu reţea de difracţie Profile tipice ale striaţiilor reţelele periodice Multiplexor cu reţea de difracţie Littrow WDM cu o oglindă sferică şi reţea de difracţie Compresor cu reţele de difracţie şi dublă trecere Îngustarea impulsului luminos cu un compresor cu reţele de difracţie Reţea de difracţie Bragg în miezul unei fibre optice : FBG Principiul unei reţele FBG Parametrii reţelei Reflexie cu selectivitate în bandă în cazul unei reţele FBG Reţea cu pas variabil Banda reflectată de reţeaua cu pas variabil Puterea reflectată în cazul unei reţele cu pasul puternic variabil, cu apodizare Întârzierea introdusă la reflexie de o reţea cu pas variabil Reţea cu striuri înclinate Fibră FBG cu defazaj unic Fibră FBG cu multiple defazaje Variaţia lungimii de undă cu temperatura Închiderea FBG într-un manşon pentru compensare termică pasivă Înscrierea FBG pe miezul fibrei optice – tehnica interferenţială Înscrierea FBG în miezul fibrei folosind mascarea Aspectul reţelei de difracţie înscrise în miezul fibrei optice –– In-Fiber-Grating – proiecţie laterală Router cu ghid optic şi reţele de difracţie Principiul de funcţionare Router cu reţea periodică Repartiţia puterii optice în primul FSC Funcţionarea FSCului de ieşire Router cu reţea, cu un singur port de intrare Caracteristica pierderilor de inserţie la un router cu reţea de tip Early, cu 8 porţi Fiecare lob corespunde unui canal optic WGR cu placă de intârziere în λ/4 pentru insensibilitate la polaritate Caracteristicile de transfer în domeniul lungimilor de undă pentru un FTB ideal şi respectiv un FOB ideal Caracteristicile de transmisie ale filtrelor acusto-optic şi electro-optic (stânga) şi respectiv a unui lob din caracteristica unui filtru Fabry-Pérot cu oglinzi cu R=40% (dreapta) Filtru Fabry-Pérot Caracteristici de transmisie ale filtrului Fabry-Pérot Se observă îngustarea benzii de trecere odată cu creşterea reflectivităţii oglinzilor Conectarea în cascadă a unor filtre Fabry-Pérot cu FSR diferit Filtru Fabry-Pérot cu oglinzi dielectrice Filtru acordabil Fabry-Pérot cu fibre optice FTB – Filtru Trece Bandă realizat cu o fibră FBG Rezonatoare în inel cu fibră optică Rezonator în inel cu amplificare Mutiplexor/demultiplexor WDM bazat pe un filtru dielectric Comutator optic 1 → 2 căi, digital Comutator 2 x 2 Circuite în X bazate pe cuploare rezonante Circuit X, sau “în X”, bazat pe o configuraţie de Interferometru Mach-Zehnder – MZI NOLM – Reflector neliniar cu o buclă de fibră optică Puterea optică de ieşire a unui reflector neliniar NOLM în funcţie de puterea optică de intrare Rejecţia zgomotului cu un reflector neliniar NOLM NALM – Reflector neliniar cu buclă de fibră activă ( cu amplificare ) Demultiplexor de semnal TDM – Time-division Multiplexed Reflector NOLM configurat ca poartă ŞI Multiplexor pentru injecţie / extracţie de semnal – principiul de funcţionare Dispozitiv pentru injecţie / extracţie de semnal cu interferometru Mach-Zehnder Modulator acusto-optic bazat pe difracţia unei reţele Bragg Modulator acustic / Efectul Debye-Sears Comutator selectiv in domeniul lungimilor de undă Filtru acusto-optic acordabil – Structura de bază Funcţionarea unui filtru acordabil acusto-optic – AOTF Funcţionarea unui filtru acordabil acusto-optic – AOTF Modulator de fază electro-optic Interferometrul Mach-Zehnder Modulator bazat pe un interferometru Mach-Zehnder Principiul undei progresive Modulator cu celulă Pockels Modulator bazat pe efectul Faraday