Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
53Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mikrobiologija

Mikrobiologija

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 15,187|Likes:

More info:

Published by: Miloš Bogdan Bogdanović on Mar 10, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

 
 
M
EDICINSKI
F
AKULTET
N
 U
NIVERZITET U
N
IŠU
 
2009 
Mikrobiologija
Autorska skripta za studente medicine
Jovana Živanović;Stefan Lukić;Miloš Bogdanović;Milena Jončić
 
Kontakt: stefanlukic@gmail.com
.
 A
UTORI DAJU PRAVO NA NEKOMERCIJALNO DISTRIBUIRANJE OVE SKRIPTE I TO SAMO UORIGINALNOM OBLIKU I
SA NAVOĐENJEM AUTORA
.
AUTORI Z
ADRŽAVAJU PRAVO PRO
MENEOVE LICENCE KAO I SVA PRAVA NA OVO DELO
 
OVA
 
SKRIPTA
 
NIJE
 
IZDANJE
 
MEDICINSKOG
 
FAKULTETA
 
U
 
NIŠU
 
NITI
 
NA
 
BILO
 
KOJI
 
NAČIN
 
PODRŽANA
 
OD
 
STRANE
 
UPRAVE
 
ILI
 
RADNIKA
 
MEDICINSKOG
 
FAKULTETA
 
U
 
NIŠU
 
 
 2
Opsta bakteriologija
Morfologija i struktura bakterijske celije
Bakterijska celija je prokariotska celija, celija koja nemapravo jedro vec je jedarni materijal rasut po citoplazmi.Sastoji se iz: celijskih omotaca (kapsula, celijski zid,citoplazmatska membrana), citoplazme, organela, i jedarnog materijala i izraslina na celijskoj povrsini Jedarnimaterijal je predstavljen dvolancanom DNK dugackom 1mmsavijen u vidu snopa. Ona predstavlja hromozom i nalazi serasuta po cpl u vidu kracih ili duzih fragmenata. Bct moguposedovati i ekstrahromozomalnu DNK koja se nazivaplazmid. Ribozomi su granule sastavljene od RNK i proteinana kojima se vrsi sinteza bct proteina. Ribozomi imaju dvesubjedinice. Spajanjem vise ribozoma nastaju strukturenazvane poliribozomi. Granule su cestice razlicitih organskihmolekula kao sto je skrob, glikogen ili lipidi i njihova je ulogada deponuju energiju koja je nastala sintezom ATP.Razmnozava se prostom deobom dve identicne cerkecelije. Bakterije zive i razmnozavaju se u prirodnim uslovima(na coveku, zivotinjama ili biljkama) i vestackim uslovima(hranljive podloge i kulture celija). Prema odnosu organizmai bakterijske celije sve bakterije se mogu podeliti na:nepatogene (saprofiti), uslovno patogeni (oportunisti), ipatogeni (paraziti). Bakterijska kolonija je skup velikog brojabakterijskih celija koje nastaju razmnozavanjem jednebakterije na cvrstoj, hranljivoj podlozi (in vitro) i vidljiva jegolimokom. Poobliku semogupodelitina:coccae,bacillae,coccobacilae ispiralnebct.Coccae
 –
su bctloptastogoblika,velicine od 0.4-2nm. Prilikom razmnozavanja mogu se dobitirazlicite formacije koje se uocavaju pod mikroskopom:diplococcae (ukoliko nakon deobe dve celije ostanu zajedno,spojene citoplazmatskom membranom), streptococcae(ukoliko su ravni deobe paralelne a celije ostanu povezananakon deobe dobija se duzi ili kraci lanac cocca koji senaziva streptokok), tetrade (ukoliko su ravni deobeuspravno postavlje), staphilokok (ukoliko se celije razdvajajuili su njihove ravni deobe pod nepravilnim uglovima dobijajuse nakupine bct, nalik na grozdje).Bacili
 –
su stapicaste bct cija debljina moze biti od 3-15nm. Isto kao i coccae u zavisnosti od ravni deobe moguformirati razlicite formacije: diplobacili (spojeni krajevima iliduzom osovinom), streptobacili (formiraju krace ili duzelance) i kokobacili (prelazni oblici izmedju bacila i koka,obicno su kratki, zdepasti i izduzeni).Spiralne bct
 –
su dugi veoma tanki stapici ili niti kojeimaju manji ili veci broj spiralnih navoja ili uvojaka, duzineoko 30nm, debljine do 1nm. U zavisnosti od broja izgledarasporeda navoja mogu se podeliti na: vibrione i spirohete.Vibrioni su blago zavijeni, u vidu zareza, i predstavljajuprelazni oblik izmedju bacila i pravih spiralnih bct (vibriocholerae). Spirohete su treponema, leptospira i borelia.Treponema su dugi, veoma tanki, stapici sa zasiljenimkrajevimai pravilnim spiralnim navojima. Leptospira imajuveci broj plitkih i gusto zbijenih navoja a krajevi su u vidukukastih zavrsetaka. Borelia imaju nepravilne spiralnezavoje razlicite dubine i oblika.
Omotaci bakterijske celije
Svaka bct celija imaomotace (kapsula, celijskizid, cpl membrana).Kapsula je spoljasnjiomotac koji nemaju svebct. Sastoji se odpolisaharida, proteina ivelike kolicine vode.Ulogu ima kao zastitniomotac protiv odbrambenih snaga domacina. Otezavafagocitoza i omogucava prezivljavanje bct u nepovoljnimuslovima. Moze da ima jaka imunogena svojstva i da budedobar antigen.Celijski zid se nalazi ispod kapsule, daje cvrstinu ikarakteristican oblik. Vecina bct poseduje a neke gaprirodno i nemaju (mycoplasma), a neke gube sposobnostnjegovog stvaranja u nepovoljnim uslovima (L forme).Osnovni sastav celijskog zida jesu glikopeptidi (mureini kojisu sastavljeni od molekula N-acetil glukozamin) i N-acetilmuraminska kiselina, koji su glikozidnim vezama povezani u
 
 3paralelne lance. Ovi lanci su izmedju sebe povezanitetrapeptidima i formiraju multidimenzionalnu mrezu kojase naziva mureinski sakulus. Prema sadrzaju, odnosnu,prema kolicni mureinskom sakulusa u celijskom zidu bct semogu podeliti na Grama + i Gram -.Gram + imaju 95% mureinskog sakulusa, 5%polisaharida. Mureinski sakulus je smesten u specijalnimatrix od teihoicne kiseline.Gram
 –
imaju 5-10% mureinskog sakula iznad koga senalazi debeo sloj lipopolisaharidai lipoproteina.Lipopolisaharidi g- su ujedno i endotoksin i somatski Oantigen.Mureinski sakulus moze da bude inhibiran razlicitimsupstancama koji se nazivaju inhibitori sinteze celijskog zida,to su enzimi (murein endopeptidaza) i antibiotici (penicilini,cefalosporini).Cpl membrana je debljine 7nm, uloga je u odrzavanjuconst osmotskog pritiska unutar celija i u razmeni materija.Ona je semipermeabilna. Izmedju unutrasnjeg i spoljasnjegproteinskog sloja nalazi se sloj neutralnih lipida i fosfolipida.Moze sadrzati i malu kolicinu ugljenih hidrata i DNK.
Flagele i fimbrije
To su izrasline napovrsini bct celije.Flagele su niti kojesluze za kretanje,sastavljene su odproteina koji se nazivaflagelin. Polaze iztakozvane bazalnegranule smestene ucitoplazmi. Njihovraspored moze bitirazlicit: monopolarne monotrihe (imaju samo jednu flageluna jednom polu), monopolarna politriha (vise flagela na jednom polu) i bipolarne politrihe i bipolarne monotrihe iperitrihe. Proteini flagela mogu biti jaki antigeni i nazivaju seH antigeni.Fimbrije (pili) su veoma tanke i kratke niti, njihov brojmoze da bude veoma veliki i ravnomerno su rasporedjenepo povrsini bct celija. Vecina fimbrija omogucava bct celijida se prilepi ili adherira na povrsini celije domacina. Postojei seksualne fimbrije koje sluze za prenos genetskogmaterijala iz jedne celije u drugu koja nema seksualnufimbriju (F-zenska celija).
Spore I sporulacija
Sluze kao oblik za prezivljavanje u nepovoljnim uslovimasredine. Stvaraju ih samo neke bct. Velicina spora moze bitirazlicita: bacilus (aerob) stvara spore koje su manje odprecnika bacila te ne menjaju njegov oblik i mogu zauzimaticentralni, subterminalni i terminalnipolozaj; clostridium (anaerob) stvaraspore koje su vece od precnika bacilai deformisu ga zahvaljujuci tomebacil dobija oblik reketa za tenis ilivretena sto zavisi od polozaja spore(centralna, subterminalni,terminalni).Spore su za razliku od vegetativnih oblika bct izuzetnootporene na uslove spoljasnje sredine i na hemijskaantimikrobna sredstva. Vecina spora izdrzava temperaturu ido 120
˚
C 15 min a neki i do 3h. Zbog svoje gradje otpornesu na isusivanje i veoma se tesko boje bakterioloskimbojama. Spore mogu preziveti veoma dugo a kada dobijupovoljne uslove iz njih se razvijaju vegetativni oblici. Gradjuspore cine: jedro, srz, cortex i ovojnica.
Razmnozavanje bakterija
Bakterije imajukarakteristiku da seraznmozavaju velikombrzinom. Osnovni nacinnjihovog razmnozavanja jeste prosta deoba. Od jedne bakterijske celije zakratko vreme moze stvoritimilijardu celija koje cinebakterijsku koloniju. Vreme koje protekne izmedju dveuzastopne deobe naziva se generaciono vreme. Razlicito jeza razlicite bakterijske celije ali u proseku traje od nekolikominuta do nekoliko sati . Deobi bakterijske celije predhodipovecanje zapremine celije, sto je rezultet ubrzanihmetabolickih procesa.Postoje nekoliko nacina razmnozavanja bakterija:Binarna fusija ili prosta deoba predstavlja deobu jednecelije na dve indeticne celije. Pre same deobe dolazi doreplikacije kako hromozomalne tako i extrahromozomalneDNK. Deoba pocinje invaginacijom (urastanjem) celijskogzida u citoplazmi. Zatim na tom mestu dolazi do cepanja

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Selma Deejays liked this
Milica Savic liked this
NikolaRužić liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Avdo Poprženović liked this
Neira Bašagić liked this
William Edwards liked this
Milan Sumonja liked this
Meg Džonlić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->