P. 1
Photoshop kézikönyv_CS2

Photoshop kézikönyv_CS2

|Views: 1,141|Likes:
Published by Zoltán Enyedi

More info:

Published by: Zoltán Enyedi on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

Mint azt a bevezetőben említettük, a kép forgatása, kivágása, tó-
nuskorrekciója, színbeállítása, az esetleges (digitális fényképező-

sálás során eltávolítjuk a kép
it. Ez igen nagy körültekintést

gépből származó) képzaj csökkentése, majd az élesítés után követ-
kezhet a fénykép retusálása. A retu
felesleges, oda nem illő, hibás része
igényel, ha beavatkozásunk látszatát el akarjuk kerülni. Az észrevét-
len retusálás megoldható a fejezetben korábban említett eszközök-
kel is, azonban a Photoshop 7-ben megjelent két olyan eszköz
amely célszerszámok segítségével a feladat sokkal gyorsabban és
pontosabban kivitelezhető.

3-121. ábra

A Javító („gyógy”-) ecset (J gyorsgomb) eszközzel egyszerűen,
gyorsan javíthatjuk a kisebb hibákat, karcolásokat, porszemcséket,
vagy éppen a fényképezett modell ráncait (lásd a 3-121. ábrát). Az
eszköz a körberajzolt területen pontról pontra végzi a javítást, ám
közben megőrzi a képnek az eszköz kiválasztása után, az Alt bil-
lentyű nyomva tartása közben megjelölt forrás részletére jellemző
fény-árnyék viszonyokat és felületi mintákat. Erre korábban a pe-
csét, illetve klón, festékszórás eszközöket kellett használnunk. Az új
módszer sokkal látványosabb, pontosabb, észrevehetetlen és gyor-
sabb. A javításnál más mintát is figyelembe vehetünk, ekkor az esz-
köztáron a Minta választókapcsolót nyomjuk be és válasszunk a
lista elemei közül (ez 16 bites képeken nem használható).

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop CS2 – Képmanipuláció

KÉPMANIPULÁCIÓ 177

A másik lehetőség a

Folt eszköz, amely nagyobb, a képen kör-
behatárolt terület befoltozására, javítására szolgál. Ehhez előre el-
készített és saját mintákat is felhasználhatunk. Alapvetően kétféle
módon hajthatjuk végre. Előbb kiválasztjuk a Forrás rádiógombot,
majd a forrásterületet, ahová ezután a folt elhúzásával egy másik
képrészlet kerül, vagy a Cél választókapcsoló benyomása után jelöl-
jük ki azt a területet, amelyet a kép egy másik részére húzunk.

A

Színcsere eszközzel tetszőleges ecsetvonásokat alkal-
mazva cserélhetjük le a festett terület alatti képpontok színét a fes-
tőszínre, miközben megtartjuk a fényerő és árnyalatgazdagság tu-
lajdonságokat (lásd a 3-122. ábrát). A pontosság fokozása érdeké-
ben előzetesen kijelölhetjük a retusálandó területet, csökkenthetjük
a tűrést, illetve megfelelő méretű nagyítást és ecsetet alkalmazunk.

3-122. ábra

Az eszközt jól használhatjuk a villanófényes fényképfelvételek jel-
legzetes „vörösszem” hibáinak kijavítására, illetve egyes tárgyak
átszínezésére. Például kedvenc autónk fényképén alkalmazva ki-
próbálhatjuk, hogyan festene más színben…
A CS2 változatban a javító eszközök kinyílójában található
vörösszem-eltávolító eszközzel a fentieknél sokkal könnyebben tá-

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop CS2 – Képmanipuláció

178 KÉPMANIPULÁCIÓ

volítható el a vakuzás kellemetlen mellékterméke. Az eszközt kivá-
laszthatjuk a J gyorsgombbal is. Az eszköz kiválasztása után ele-
gendő rákattintani a vörös szemre, majd a program eltávolítja a kel-
lemetlen színt.

3-123. ábra

Ha az ilyen módon végzett, csaknem automatikus javítás nem csak
a szem pirossal határolt területén hajtja végre a változtatást, akkor
növeljük meg a Pupilla méret mező értékét, utána húzással rajzol-
junk egy dobozt a piros szem körül. A húzással történő körülhatáro-
lás pontosan a javítandó rész fölé helyezhető, ha a húzás közben a
szóköz gombot nyomva tartjuk.

3-124. ábra

Szintén új az ugyancsak a Vörösszem eszköz kinyílójáról választha-
tó a Helyi javító ecset, amellyel elegendő csak rákattintanunk az
eltüntetni kívánt területre, majd a program automatikusan megkeresi
azokat a képrészleteket, amikkel ki tudja pótolni a kiválasztott terüle-
tet (lásd a 3-124. ábrát). Ha megfelelő méretű, formájú ecsetet vá-
lasztunk, akkor a program az új képpontok bemásolása után azokat
az eredeti környezethez hozzáigazítja. Egyaránt használható 16-
bites és CMYK színterű fotóknál is.

Dr. Pétery Kristóf: Adobe Photoshop CS2 – Képmanipuláció

4. FEJEZET

179

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->