Definitii: Un ACTIV reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice

viitoare pentru intreprindere. O DATORIE reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii, ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii economice. CAPITALUL PROPRIU reprezinta interesul residual al proprietarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale. ACTIV

A. ACTIVE IMOBILIZATE reprezinta bunurile si valorile cu o durata de
folosinta mai mare de un an si care nu se consuma de la prima utilizare.

I.

1) 2)

3)

4)

Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetare, fara support corporal, care sunt detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri administrative. Cheltuielile de constituire sunt reprezentate de cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea intreprinderii. Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costurile efectuate pentru realizarea unor obiective strict individualizate, a caror fezabilitate tehnologica a fost demonstrata si care vor fi utilizate in intreprindere sau comercializate. Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorporale Fondul comercial rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este superior valorii de piata a activelor nete dobandite Imobilizari corporale sunt active detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau in prestarea de servicii, in scopuri administrative sau pentru a fi date in locatie tertilor, active care vor fi utilizate pe parcursul mai multor exercitii. Terenuri si constructii (nu se amortizeaza; in schimb se amortizeaza amenajearea acestora) Instalatiile tehnice si masinile Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie

II.

1)
2) 3) 4)

III Imobilizarile financiare (sau investitii financiare pe termen lung sau actiuni) sunt valorile financiare investite de firma pe termen lung, sub forma de titluri si creante financiare, in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acesor investitii.

1.

2. 3.

Titlurile de participare si interesele de participare sunt drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor intreprinderi care asigura intreprinderii detinatoare exercitarea controlului, respective a unei influente semnificative in gestiunea intreprinderii emitatoare de titluri. Alte titluri imobilizate (titluri de valoare) Creantele imobilizate reprezinta creantele legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate. pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic.

B. ACTIVELE CIRCULANTE reprezinta bunurile si valorile care se detin

I. Stocurile reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul intreprinderii detinute fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consummate la prima lor utilizare 1) Materiile prime si materialele consumabile Materii prime, Materiale consumabile, Materialele de natura obiectelor inventar, Ambalaje, Stocuri aflate la terti 2) Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a parcurs toate fazele de prelucrare. 3) Produsele finite si marfurile Semifabricate, Produse finite, Produse reziduale, Animale, Marfuri II. Creantele reprezinta valorile avansate temporar de intreprindere tertilor pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent in bani sau servicii. 1) Creantele comerciale Clientii Efectele de primit (titluri negociabile sub forma de cambia, billet la ordin) 2) Creantele din cadrul grupului 3) Creantele din interes de participare 4) Alte creante 5) Createle privind capitalul subscris si nevarsat Investitiile pe termen scurt Casa si conturile la banci sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani. 1) Conturile la banci se refera la cecuri de incasat, disponibilitati in lei si devize si sume in curs de decontare 2) Casa reprezinta disponibilitatile banesti aflate in casieria intreprinderii 3) Acreditivele sunt conturi deschise de intreprindere la banci si reprezinta sume rezervate in vederea achitarii unor obligatii fata de anumiti furnizori de bunuri si servicii pe masura indeplinirii conditiilor aferente acreditivelor. 4) Avansurile de trezorerie reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar puse la dispozitia personalului sau a tertilor in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii. III.

IV.

C. CHELTUIELILE IN AVANS reprezinta valorile ce asigura alocarea
pentru fiecare exercitiu financiar numai a cheltuielilor care ii sunt proprii

CP + Dat A. CAPITALUL SI REZERVELE reprezinta sursele de finantare stabile de care dispunde o intreprindere.

I. II. III.

IV.

V. VI. VII.

Capitalul social/individual este sursa de finantare a unei entitati provenita de la investitori si care genereaza relatii de drepturi si obligatii intre respective entitate si proprietary Primele de capital reprezinta surse generate de operatii de crestere a capitalului prin noi emisiuni de actiuni, fuziune sau aport in natura. Rezervele din reevaluare reprezinta plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate, ca diferenta intre valoarea rezulata in urma acestei operatiuni si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ. Rezervele sunt surse constituite annual din profitul intreprinderii Rezerve legale (din profitul brut sau din primele de capital) Rezervele statutare (se constituie annual din profitul net) Rezervele pentru actiuni proprii Actiunile proprii sunt actiunile proprii rascumparate temporar in vederea distribuirii personalului intreprinderii sau tertilor. Rezultatul reportat reprezinta rezultatul financiar sau partea din rezultat a carei afectare financiare a fost amanita de AGA. Rezultatul exercitiului poate fi favorabil, caz in care reprezinta un profit si o sursa proprie de finantare pana in momentul repartizarii lui pe destinatiile legale sau statutare sau poate fi nefavorabil, caz in care reprezinta o pierdere ce trebuie acoperita.

B. PROVIZIOANELE reprezinta datorii probabile ale intreprinderii care sunt constituite, de regula, la sfarsitul exercitiului. C. DATORIILE sunt sursele de finantare externe puse la dispozitia intreprinderii, fie de banci sau alte institutii financiare, fie de furnizori, fie de terti si pentru care intreprinderea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric. D. VENITURILE IN AVANS reprezinta valorile ce asigura alocarea pentru fiecare exercitiu financiar numai a veniturilor care ii sunt proprii. =Subventiile pentru investitii sunt surse de finantare allocate de la bugetul de stat sau din alte surse nerambursabile, de care beneficiaza o intreprindere, destinate achizitionarii sau producerii de echipamente sau alte bunuri de natura imobilizarilor, unor activitati pe termen lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natura investitiilor. =Veniturile inregistrate in avans sunt valori contabilizate in cursul exercitiului, in contul unor servicii care vor fi prestate in cursul exercitiului urmator, cand vor fi recunoscute ca venituri ale perioadei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful