Scrisoarea de inten ie

Scrisoarea de inten ie sau de motiva ie (denumita si scrisoarea de prezentare) este prima modalitate de a va prezenta, de a va face cunoscute "punctele forte" care va fac un candidat favorit pentru jobul solicitat.

Scrisoarea de inten ie/motiva ie trebuie sa contina motiva ia (oficiala nu neapărat cea reala), calificările si aptitudinile dvs. si, nu in ultimul rând, trebuie sa exprime disponibilită ile dvs. fata de compania la care inten iona i sa va angaja i. De regula, este prima şansa de a face o impresie buna, iar o scrisoare conceputa exclusiv pentru firma respectiva arata interesul deosebit pe care îl acorda i acesteia. CV-ul dvs. poate da o mul ime de informa ii despre dvs., insa scrisoarea de inten ie/motiva ie trebuie sa-l determine pe cititor sa se gindesca un minut in plus daca sa va aleagă pe dvs. si nu pe oricare alt candidat. In acest sens, scrisoarea de inten ie/motiva ie trebuie sa contina neapărat solicitarea efectiva a postului pe care îl dori i. Pentru aceasta, explica i in cuvinte pu ine si simple motiva ia pentru care dori i postul respectiv, care ar fi principalele calitati ale dvs. care va recomanda pentru ocuparea postului respectiv, ce dori i sa realiza i in cadrul firmei. Trebuie, de asemenea, sa men iona i ce anume din activitatea firmei (eventual prestigiul acesteia) va determinat sa solicita i respectivul post. Trebuie sa reiasă încrederea ca angajarea dvs. va fi de rentabila pentru ambele par i.

Scrisoarea de inten ie/motiva ie nu are un con inut standard, ci, in general, trebuie sa exprime interesul candidatului pentru postul vizat. Scrisoarea va fi adresata persoanei care se ocupa de angajări sau direct departamentului de resurse umane, daca nu ave i informa ii complete. Daca firma este mica, scrisoarea poate fi trimisa direct către manager (executiv sau general) ori preşedintele acesteia.

In primul rând, trebuie sa se precizeze postul vizat si sursa din care a fost ob inuta informa ia referitoare la jobul disponibil (anun publicitar, cunoştin e, prieteni etc.). Daca nu ave i informa ii exacte despre un anumit post, va pute i exprima op iunea pentru un domeniu de activitate. Oricum, este bine sa sublinia i domeniul in care v-ati remarcat sau a i avut performante deosebite.

Trebuie sa va exprima i clar dorin a de a candida pentru respectivul post, sa arăta i pe scurt motivele pentru care sunte i interesat si de ce dori i sa va parasiti vechiul loc de munca, men iona i disponibilitatea pentru un interviu de angajare, cat si faptul ca respectiva scrisoare este înso ita de un CV.l

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democra ie şi dezvoltare durabilă, men inând diversitatea culturală, toleran a şi libertă ile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ările şi popoarele de dincolo de grani ele ei.
Proiect finan at de UNIUNEA EUROPEANA

Va mul umesc. Proiect finan at de UNIUNEA EUROPEANA .. men inând diversitatea culturală.. in anii de studen ie. Deoarece am absolvit la Facultatea de Adminstratie si Afaceri. consider ca. dobândite in experien a mea (de promoter). Daca ve i considera ca motiva ia si calificarea mea sunt oportune pentru ob inerea unui loc in cadrul companiei dumneavoastră sunt disponibila in orice moment pentru a fi contactata in vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări. responsabila. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ările şi popoarele de dincolo de grani ele ei.Exemplul 1 Stimate Domnule/Doamna. democra ie şi dezvoltare durabilă. marketing si finan e pe care aştept cu nerăbdare sa le pun in practica. hotărâta. Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică. Statele Membre au decis împreună.. am acumulat multe cunoştin e in drept. Universitatea Bucureşti... . economie. toleran a şi libertă ile individuale. socială şi economică compusă din 27 ări. cu aptitudini foarte bune de comunicare.Scrisoare de inten ie . . management. Sunt o persoana dinamica. Mi-as dori sa am şansa de a lucra alături de dumneavoastră unde as putea sa-mi pun in evidenta capacitatile intelectuale si experien a acumulata (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile si scopurile companiei cat si pentru dezvoltarea carierei mele. să construiască o zonă de stabilitate.. . pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani. interesata in perfec ionarea profesionala in domeniul economic. Va adresez aceasta Scrisoare de Inten ie ca răspuns la anun ul dumneavoastră pentru postul vacant pe care îl ave i in institu ie.

pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani. am constatat cu satisfac ie. Documentându-mă asupra activită ilor derulate de firma dvs. supun aten iei Dvs... socială şi economică compusă din 27 ări. Beneficiind de o pregătire universitara si de o experien a in vânzări acumulata in cadrul SC XYZ SRL sunt pregătit pentru un parteneriat fructuos prin care ve i avea la dispozi ie avantajele formarii mele teoretice si pe cele ale unei semnificative experien e de care dispun in domeniul vânzărilor. ca profilul si realizările acesteia corespund pe deplin aspira iilor si nevoilor mele. Subsemnatul... si pasiunea mea pentru reuşita totala (atingerea obiectivelor) sunt numai câteva din trăsăturile pe care voi fi onorat sa le pun la dispozi ia unei echipe tinere si dinamice. . Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică. . Proiect finan at de UNIUNEA EUROPEANA .. Iată de ce îmi permit sa apreciez ca dorin a mea de afirmare. . tenacitatea. precum si de ambi ie. . .Scrisoare de inten ie .. Oportunitatea unei discu ii despre cum ar putea fi folosite cunoştin ele si priceperea mea în avantajul companiei dvs. fidelitatea. entuziasmul. ar fi binevenita.. . democra ie şi dezvoltare durabilă. am luat la cunoştin a cu interes de posibilită ile pe care le oferă compania dumneavoastră. să construiască o zonă de stabilitate.. men inând diversitatea culturală.. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ările şi popoarele de dincolo de grani ele ei.. Statele Membre au decis împreună. Cu deosebita considera ie.. Animat de puternica dorinta de a reuşi. candidatura mea in vederea ob inerii postului de Analist vânzări. tenacitate si optimism.Exemplul 2 Stimate Domnule/Doamna.. toleran a şi libertă ile individuale..

pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani..Scrisoare de intentie . In acelaşi timp am in subordine o echipa pe care am reorganizat-o si in acelaşi timp m-am ocupat de instruirea membrilor ei. socială şi economică compusă din 27 ări. precum si importanta acordata oferirii unor servicii de calitate reprezintă atu-uri suplimentare ale pregătirii mele profesionale. Capacitatea de a găsi solu ii si de a mă adapta diverselor situa ii de munca.. democra ie şi dezvoltare durabilă. men inând diversitatea culturală... As dori sa pun un accent deosebit pe importanta pe care o acord muncii mele si pe scopul declarat de a ob ine rezultate măsurabile. având ca principal scop gestionarea eficienta a resurselor financiare si controlul costurilor. Cu deosebita considera ie. Nu in ultimul rând men ionez foarte buna cunoaştere a limbii engleze si faptul ca am absolvit o facultate cu specialitatea ''x'' si in prezent urmez cursurile de master ''X Y Z''. toleran a şi libertă ile individuale. să construiască o zonă de stabilitate. Statele Membre au decis împreună. Consider ca cel mai important lucru al unei afaceri este satisfac ia clientului si am reuşit astfel sa impun echipei mele aceasta orientare. . Proiect finan at de UNIUNEA EUROPEANA . Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică.. Am dezvoltat activitatea de organizare de evenimente si m-am ocupat in acelaşi timp de prezentarea companiei atât in fata unui public larg cat si in fata divesilor clien i. Doresc sa va mul umesc pentru timpul si interesul acordat candidaturii mele si sunt convinsa ca un interviu va va demonstra calită ile profesionale men ionate mai sus. . Conceperea si administrarea bugetului proiectului a reprezentat una din responsabilită ile mele. Pe parcursul întregii mele activitati profesionale(conform CV anexat) am avut ocazia sa îmi valorific cu succes calită ile manageriale de decizie si ac iune. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ările şi popoarele de dincolo de grani ele ei. .Exemplul 3 Stimat(a) Domn/Doamna Va rog sa îmi permite i sa va prezint candidatura mea pentru postul de care am luat la cunoştin a cu interes prin intermediul anun ului apărut pe site-ul Myjob..

Foloseşte un ton optimist si plin de energie.Concluzii Ce înseamnă o scrisoare de inten ie reuşita? 1) Axează-te pe necesitatile angajatorului. Pentru a avea si mai mult efect interesează-te care este persoana care se va ocupa de recrutări si adreseaza-i-te direct. dar îngrijit. democra ie şi dezvoltare durabilă. Împarte textul in 3-4 paragrafe despăr ite printr-un spa iu. să construiască o zonă de stabilitate. 6) Fii pozitiv. men inând diversitatea culturală. Proiect finan at de UNIUNEA EUROPEANA . toleran a şi libertă ile individuale. Statele Membre au decis împreună. pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani. conversa ional. socială şi economică compusă din 27 ări. Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică. 5) Scrie aşa cum vorbeşti. Pentru un plus de originalitate combina limbajul formal cu stilul simplu. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ările şi popoarele de dincolo de grani ele ei. Cum po i sa le aduci mai mul i bani? Prezintă-te pe tine ca o solu ie a problemelor pe care le întâmpina. Stabileşte următorul pas: interviul. Lasă o impresie buna. Foloseşte propozi ii scurte. Analizează activitatea companiei. 3) Răspunde întrebărilor angajatorului: Ce po i face pentru respectiva companie? Care este situa ia ta curenta? Eşti calificat pentru respectivul job? De ce vrei sa lucrezi pentru ei? 4) Fii scurt si la obiect. Îl va molipsi si pe angajator! 7) Men ine legătura. 2) Adresează scrisoarea de inten ie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful