Ako’y magpupuri sa’yo

Key of C

VERSE 1:

C Dm C Dm
PRE-CHORUS:

Am G Am G

Nang aking ialay itong buhay ko Nagbago ang lahat ng dahil lamang Sa’yo Ang dating madilim ay naging mabuhay Ang bawat sandali ay nagkaroon ng saysay

Am Dm

Am7 G7 Am F Em - Dm

Karapat-dapat na sambahin Ka Nang buong puso’t isip at kaluluwa

Em

Hayaan Mong mag-alaw lamang Sa’yo Mabangong handog at kaaya-aya

G
CHORUS:

C – C7

Sa paningin Mo

F
Ako’y magpupuri Sa’yo

G

Em Dm7 – G

Ano mang kalagayan ng puso

Am

Nagagalak pa man o nasisiphayo

C

Em – C7

Ako’y magpupuri Sa’yo

F

G Dm7 – G

Em

At wala nang iba, aking sasambahin sa tuwina

Am

Oh aking Diyos Ikaw ang Siyang una

C – G7 (C7)

Pupurihin Kita JFCM Angono Praise/Worship

VERSE 2:

C Dm

Am G

Mahirap mang mabuhay sa mundong ito Marami mang hadlang ang landasin ko

C

Am

Ako ay laging magtitiwala Sa’yo

Dm

G

Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko

JFCM Angono Praise/Worship

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful