You are on page 1of 2

Djeca uče ono što žive Ako djeca žive uz pokudu nauče osuđivati.

Ako djeca uče uz neprijateljstvo nauče se tući. Ako djeca uče sa strahom. nauče biti osjetljiva. Ako djeca žive s izrugivanjem, nauče se stiljivosti. Ako djeca žive s ljubomorom, nauče što je zavist. Ako djeca žive sa sramom, nauče se osjećaju krivnje. Ako djeca žive sa snošljivošću, nauče se strpljenju. Ako djeca žive s ohrabrivanjem, nače samopouzdanje. Ako djeca žive s pohvalom, nauče cijeniti. Ako djeca žive s odobravanjem, nauče voljeti sebe. Ako djeca žive s prihvaćanjem, nauče pronaći ljubav u svijetu. Ako djeca žive s priznavanjem, nauče imati cilj. Ako djeca žive s dijeljenjem nauče se velikodušnosti. Ako djeca žive s poštenjem i pravednošću,

nauče se istini i pravdi. Ako djeca žive sa sigurnošću, nauče se vjeri u sebe i one oko sebe. Ako djeca uče s prijateljstvom, nauče da je svijet lijepo mjesto za život. Ako djeca žive u spokoju, nauče se smirenosti. S čim žive vaša djeca?