Adjektif, juga dikenali sebagai kata sifat, ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti

manis sekali, sudah lama sungguh, masih lebatlagi. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar.

Jenis jenis kata adjektif
Kata adjektif terbahagi kepada 9 subgolongan: [sunting]sifat menerangkan sifat keadaan atau seseorang contoh: baik, cerdik, berani, lemah, kukuh, kemas, kejap, secantik, terkuat [sunting]warna contoh: merah, jingga, ungu, putih, hitam, kuning langsat [sunting]ukuran contoh: pendek, panjang, tebal, nipis, dalam, besar, sebesar, ternipis [sunting]bentuk contoh: bujur, lurus, [sunting]waktu contoh: lama, lambat, lewat, segera, suntuk, lampau, lalu, silam [sunting]jarak contoh: dekat, hampir, jauh [sunting]cara contoh: selalu, jarang, kadang kadang, kerap, lambat, deras, laju, jelas, muram, lincah [sunting]pancaindera      rasa: sedap, lazat, manis, pahit, lemak, pedas, payau, masam,masin, pandang: buruk, hodoh, jelita, cantik, tampan dengar:bising, sunyi, senyap bau: busuk, wangi, hangit, hapak sentuh: kesat, kasar, lembab, halus, licin

[sunting]Pangkat penghabisan Ia menerangkan adjektif paling atau penghabisan. Menara KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia. lebih atau kurang. Buah jambu itu semanis gula. . rindu. sayang. Contoh:   Cuaca hari ini sangat mendung. benar-benar dan sebagainya. Buah betik itu manis. Contoh:   Tenaganya sekuat Badang. seram. Contoh:   Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia. senang. Contoh:   Baju dia cantik. marah. gembira [sunting]Pangkat pangkat adjektif Pangkat pangkat atau tahap adjektif ada empat: [sunting]Pangkat biasa Ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.[sunting]perasaan contoh: takut. amat. Buah rambutan ini terlalu masak. [sunting]Pangkat perbandingan Ia merupakan perbandingan sama. [sunting]Pangkat menyangat Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat. benci.

Terdapat 17 jenis kata tugas yang telah dikenal pasti dalam bahasa Melayu: 1. penguat. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama. Kata penegas 11. Kata sendi 4. Kata adverba 2. penafi. pembenar pemeri atau tugas-tugas lain. Kata pembenar 14. sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung.Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama. penentu. Kata hubung 3. Kata bantu 6. Kata pangkal ayat 8. Kata pemeri 13. penegas. Kata bilangan 16. klausa dan frasa. Kata penguat 10. kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat. Kata bantu 9. Kata arah 15. pendepan. Kata seru 5. pembantu. Kata pembenda buang masa . penerang. Kata nafi 12. Kata perintah 7. Kata penekan 17.

tidak kepada benda atau orang lain.kan. iaitu kata nama dan ayatnya berbentuk aktif. membacakan. [sunting]Kata Kerja Transitif Aktif Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek. kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ).i... Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap' dankata kerja tak transitif tak berpelengkap.. mempersilakan.i. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil. men .. Pelengkap merupakan kata atau frasa yang melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan tergantung dan bukannya satu objek (penyambut). Ayat yang menggunakan kata kerja transitif mesti mempunyai penyambut ( objek ). memakan. mendermakan. makan. [sunting]Kata Kerja Transitif Pasif Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja yang disertai oleh objek. memper. dan ayatnya berbentuk pasif. ]Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. memper. Kata kerja terbahagi kepada. dimakan dan sebagainya. Penyambut Kata Kerja Transitif Pembuat Radio itu didengari Atan Burung itu ditangkap oleh seekor kucing Sayur itu dijual oleh seorang perempuan Ikan itu dijala oleh Pak Abu Surat itu sedang ditulis oleh bapa [sunting]Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri.Kata kerja merupakan golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja.. Kata kerja transitif pasif menggunakan imbuhan di-. [sunting]Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata kerja ini memerlukan pelengkap.kan. sama ada yang berlaku atau dilakukan. dan memper. menduduki. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ). Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut.. Contohnya.. men .. berjalan. Pembuat Kata Kerja Tak Transitif Keterangan Kami mandi di tasik Dia senyum semasa berjalan . Kata kerja transitif aktif menggunakan imbuhan men.

Selalunya berada di hujung ayat. berkibar Jalur Gemilang pula [sunting]Lihat juga . Pembuat Kata Kerja Tak Transitif Rumahnya roboh Radio itu berbunyi Turunnya Union Jack itu.Air sungai [sunting]Kata beransur surut Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut mahupun pelengkap.

polis. Hikayat Hang Tuah.dll tempat: Kampung Bahru. dan sebagainya secara umum seperti dalam contoh di bawah: orang: ayah. bank dll. benda. benda: televisyen. Dr. Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan. Sang Kancil. perempuan dll. haiwan: ayam. dan sebagainya. khusus atau khas. dirasa atau dilihat. tempat: stadium. pulau dll. buaya dll.Kata nama adalah golongan kata yang terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu nama am. Parker 45. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan. komputer. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat. Pak Belang. Contoh: buai -> buaian Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Kata Nama Am Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang. Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu. dll orang: Cik Rafidah. Kuala Lumpur dll Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. haiwan. Inspektor Azman. [sunting]Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. itik. Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang. tempat . Contoh perkataan ditunjukkan seperti di bawah: benda: Sri Aman. jalan raya. nama khas. nama bangunan. Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Shah Alam. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. judul buku. Volvo. [sunting]Kata Ganti Nama . Long dll binatang: Blacky. ganti nama dan nama terbitan. dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan.

tuan hamba diri ketiga: ia. dia. engkau. beliau. lihat Imbuhan Kata Nama Kata nama terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.Untuk rencana lanjutan. itu). lihat Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata nama yang digunakan untuk mewakili diri seseorang atau sebagai penunjuk. kita diri kedua: awak. mana). Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan di awal kata ( awalan ). saudara. apa. . patik. dan penunjuk bersifat pertanyaan (contohnya siapa. di akhir kata ( akhiran ). kami. -nya [sunting]Kata Nama Terbitan Untuk rencana lanjutan. aku. kamu. saudari. di awal dan di akhir kata ( apitan ) dan diselitkan di tengah perkataan ( sisipan). anda. beta. Kata ganti nama penunjuk terbahagi kepada dua iaitu penunjuk bersifat menerangkan (contohnya ini. baginda. Kata ganti diri pula terbahagi kepada tiga: diri pertama:saya. mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful