PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN 1.Penglibatan Aktif 2.Perkaitan dan Corak/Konstruktivism e 3.

Pembelajaran

    

Guru beri tajuk Murid cari maklumat sendiri Murid-murid bekerjasama Perbincangan bersama guru Guru dan murid buat rumusan

PE MB ELA JARA N AKT IF

PE MBE LAJ ARA N IN FO RMAL Berlaku di mana-mana Berlaku bila-bila masa Sendirian, berpasangan atau berkumpulan

   

Mendapat maklumat Memahami maklumat Mengaitkan maklumat dengan pengalaman sebenar Maklumat disampaikan

PE NGALAMAN LANG SUNG

JESELINE ANAK MANA  DYG.SITI ZADYAH  HAPPI ANAK MUNGA  NORIA ANAK ETA  MONTE ANAK MINYAD