‘‘ I don't need lawyers who win at all cost.

Số 04/2011
PHỤ TRÁCH NỘI DUNG Ls. Trần Duy Cảnh

I really need them to win, but calculate the costs

,,

ADVOCATES & SOLICITORS

uatV et
Tháng 04-2011

DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

BIÊN SOẠN Ls. Phạm Thụy Tường Vi Ls. Đào Lệ Thu Võ Hữu Tú

CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

L

à nội dung chính của Nghị định 24/2011/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2011, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. Theo Nghị định 24, lĩnh vực các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước là lĩnh vực mới được Chính phủ khuyến khích thực hiện các dự án đầu tư liên quan. Nghị định 24 cũng sửa đổi nội dung về chi phí lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, khoản chi phí này bao gồm cả chi phí Đề xuất dự án do nhà đầu tư lập theo quy định tại điều 11. Bên cạnh đó, khái niệm Đề xuất dự án tại khoản 2 điều 11 đã được sửa đổi theo hướng cụ thể hơn, gồm “những nội dung quy định đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo pháp luật về xây dựng và những nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 và các điểm a, b khoản 3 Điều 12 Nghị định này”. Cuối cùng, việc lập, phê duyệt Đề xuất dự án đã được lồng ghép vào quy định về lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại điều 12 sửa đổi. Có sự tách bạch giữa nội dung yêu cầu phải lập của Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án BOT, dự án BTO tại khoản 2 và dự án BT tại khoản 3. Thủ tướng chính phủ chỉ còn thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên

Doanh Nghiệp - Đầu Tư
Khuyến khích dự án đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, ............1

Lao Động
Bổ sung danh sách các doanh nghiệp không được đình công............................................................2 Lương tối thiểu tăng lên 830.000 Đồng từ 01/5/ 2011...............................................................................3

THƯ KÝ Ls. Đào Lệ Thu

Thuế
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa....................................................................4

Tố Tụng
Luật sửa đổi, bổ sung bộ luật tố tụng dân sự.......5

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH LUẬT VIỆT www.luatviet.com Văn phòng TP. Hồ Chí Minh Lầu 9, Tòa nhà Empire, 26-28 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Quận 1 TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 (8) 3 824 8440 Fax: +84 (8) 3 824 8441 E-mail: canh.tran@luatviet.com Văn phòng Hà Nội Phòng 402, Toà nhà DMC, 535 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 (4) 2 220 3152 Fax: +84 (4) 2 220 3153 E-mail: phuc.le@hn.luatviet.com

Theo Nghị định trên. Nay theo Nghị định 28/2011/NĐ-CP. Danh mục doanh nghiệp không được đình công bao gồm 4 ngành: ngành điện. ngư nghiệp. cũng có không ít ý kiến lo ngại rằng việc tăng lương sẽ khiến cho giá cả và chi phí tăng thêm. tính phụ cấp lương và một số chế độ khác đối với các đối tượng được hưởng lương nêu trên. Các Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ. Cũng như mục đích trước đây. quyết định việc bảo lãnh Chính phủ đối với Dự án hoặc sử dụng ngân sách trung ương để hỗ trợ thực hiện Dự án trước khi phê duyệt.Bản Tin Pháp Luật DOANH NGHIỆP . bảng lương. tăng thêm 100. Tăng lương là điều đáng mừng đối với cán bộ. (iv) các doanh nghiệp thuộc ngành nông. Mức lương tối thiểu chung này cũng là cơ sở để xác định mức lương trong hệ thống thang. Tuy nhiên.000 ĐỒNG TỪ 01/5/2011 Ngày 04/4/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007. ngành khí đốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. công chức. ngành. LAO ĐỘNG BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG Ngày 14/4/2011. Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Danh mục doanh nghiệp không được đình công chia thành 5 nhóm (i) các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp. viên chức các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc trong các cơ quan. mỗi khi có thông tin tăng lương thì giá cả và chi phí khác cũng tăng theo.xã hội. loại I và II. Mức lương tối thiểu chung như trên đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo sẽ lấy từ các nguồn: Bản tin tháng 04/2011 2 . vì lâu nay. giao thông vận tải. công chức và những người hưởng lương khác.7% so với mức 730. theo đó từ ngày 01/5/2011 lương cơ bản sẽ là 830. Trước đây. Có 59 doanh nghiệp không được đình công theo quy định tại Nghị định 28/2011/NĐ-CP. LƯƠNG TỐI THIỂU TĂNG LÊN 830.xã hội. tức là tăng 13. theo Nghị định 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007. (ii) các doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải.…mọi hành động đình công nếu có xảy ra sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự ổn định xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2011/NĐ-CP sửa đổi. 3 doanh nghiệp thuộc ngành khí đốt. viễn thông. tổ chức chính trị . Đó là biểu hiện sự hợp lý khi giá cả và chi phí cho cuộc sống luôn tăng nhanh một cách chóng mặt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần trình Thủ tướng Chính phủ Công Ty Luật Hợp Danh Luật Việt xem xét. đơn vị và tổ chức như: Cơ quan nhà nước. Mức lương 830. việc quy định danh mục các doanh nghiệp không được đình công nhằm đảm bảo sự ổn định về trật tự và an ninh cho xã hội. ngay cả khi lương chưa được tăng trên thực tế.ĐẦU TƯ cứu khả thi Dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội. và (v) các doanh nghiệp dịch vụ đô thị hoạt động trên địa bàn các thành phố loại đặc biệt. tổ chức chính trị. trong đó có 5 doanh nghiệp thuộc ngành điện. Nghị định có hiệu lực từ 01/6/2011. 17 doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải. vì tất cả những doanh nghiệp trên đều hoạt động trong những lĩnh vực có vai trò trọng yếu đối với quốc gia như năng lượng. lực lượng vũ trang. tổ chức chính trị .000 đồng/ tháng trước đây. ngành giao thông vận tải. (iii) các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ bưu chính. cấp thoát nước. lâm.000/tháng sẽ áp dụng đối với cán bộ. Đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị. 7 doanh nghiệp thuộc ngành bưu chính viễn thông và 27 doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp dịch vụ đô thị.000 đồng/ tháng.000 đồng/tháng. ngành bưu chính viễn thông và doanh nghiệp dịch vụ đô thị.

Bản Tin Pháp Luật CHỨNG KHOÁN . giám đốc. tài chính. Doanh nghiệp thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. kế toán trưởng công ty nhà nước. Theo đó./. (ii) hoặc doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.…. Số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản. (iii) hoặc doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ . Trường hợp hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế bị lỗ. sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 của các cơ quan hành chính. THUẾ HƯỚNG DẪN GIA HẠN NỘP THUẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA N hằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con. việc gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định 21 tức ngày 06/04/2011. Thời gian gia hạn nộp thuế là một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý thuế. ngân hàng. Riêng đối với các đối tượng làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì mức lương tối thiểu chung sẽ do công ty bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh.TÀI CHÍNH tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2011 của cơ quan hành chính. bảo hiểm. tổng giám đốc. Số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là số thuế TNDN tạm tính hàng quý và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011. đơn vị sự nghiệp. phó tổng giám đốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2011. quyết toán số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Bản tin tháng 04/2011 3 . nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2010 của cơ quan hành chính. vừa qua ngày 22/04/2011. xổ số kiến thiết. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Quyết định 21”). kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. đơn vị sự nghiệp có thu. chứng khoán. đơn vị sự Công Ty Luật Hợp Danh Luật Việt nghiệp và các cấp ngân sách địa phương.. phó giám đốc. doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN phải đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 trừ trường hợp là (i) doanh nghiệp được xếp hạng 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXHBTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị. hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp thuế có thu nhập (hoặc ngược lại) thì được bù vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự chọn.

BỔ SUNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ N gày 29/3/2011 Quốc hội đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi. quyền sử dụng tài sản. Bản tin tháng 04/2011 4 . Đương sự trong các vụ việc dân sự có thêm quyền được trực tiếp đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án khi được phép của Tòa án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác.Bản Tin Pháp Luật TỐ TỤNG Công Ty Luật Hợp Danh Luật Việt LUẬT SỬA ĐỔI. trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với những tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. vụ án về dân sự. Luật sửa đổi một số quy định theo hướng mở rộng quyền giải quyết của Tòa án trong các vụ việc. yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và yêu cầu xác định quyền sở hữu. chiếm hữu. bổ sung lần này có các quy định chi tiết về trình tự. Một điểm sửa đổi. phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Các tranh chấp không thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự vẫn là 02 năm. Cũng trong Luật sửa đổi. tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý. quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. cơ quan. bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. thủ tục đề nghị xem xét bản án. tổ chức biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm như quy định trước đây. bổ sung đặc biệt quan trọng lần này là việc thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. bên cạnh đó còn quy định thêm thủ tục mới là “Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”. kể từ ngày cá nhân. tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. được đối chất với nhau hoặc với nhân chứng). được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng (quy định trước đây chỉ cho phép đương sự đề xuất với Toà án những vấn đề cần hỏi người khác. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. theo đó. Các tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được bổ sung 02 loại là: tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Cụ thể.