You are on page 1of 21

Nama : Kelas : 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BEAUFORT

UJIAN BULAN MAC TAHUN 4 SAINS 018 Bahagian A Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Malaysia. 2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 3. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian. 4. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak di Bahagian A dan 6 halaman bercetak di Bahagian B
Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Bahagian A [30 markah] Jawab semua soalan. 1. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk.. A. B. C. D. 2. bernafas membantu mereka membesar melindungi diri dari bahaya berkumpul

Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan dan tumbuhan.

Apakah persamaan keperluan asas mereka? A B C D Makanan Cahaya matahari Udara Tempat perlindungan

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

3.

Rajah berikut menunjukkan penyiasatan yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Mereka mencambah beberapa biji benih dalam keadaan berbeza.

Manakah biji benih yang akan bercambah? A B C D 4. W dan Y X dan Y X dan Z Y dan w

Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan asas bagi manusia dan haiwan? A. B. C. D. Keperluan untuk hidup Keperluan untuk bermain Keperluan untuk gembira Keperluan untuk bertindak-balas

5.

Rajah berikut menunjukkan haiwan dan tempat berlindung masing-masing. Kelawar berlindung di dalam gua. Burung berlindung di atas pokok.

Definisi tempat berlindung ialah.. A. B. C. D. tempat untuk tidur dan berehat. tempat untuk melindungi diri dari bahaya dan cuaca. tempat untuk menyimpan barang-barang. tempat untuk melarikan diri dari musuh.
Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

6.

Rajah berikut menunjukkan habitat bagi sejenis haiwan.

Kumpulan haiwan manakah antara berikut yang menjadikan habitat tersebut sebagai tempat perlindungan? A tikus B kelawar C burung D katak

7.

Rajah berikut menunjukkan keperluan asas bagi benda hidup X dan Y. Benda hidup X tempat perlindungan air makanan udara Benda hidup Y cahaya matahari udara air

Antara yang berikut, manakah padanan yang dikelaskan dengan betul ? X Y . A. B. C. D. kucing pokok pisang cacing tanah paku pakis ayam pokok tebu pokok keembung bunga teratai
Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

8. Rajah berikut menunjukkan satu kaedah eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk membuktikan bahawa haiwan memerlukan udara untuk hidup. I. II. III. IV. meletakkan larva nyamuk dalam bekas berisi air. mengisi bekas kosong dengan air. menuang sedikit minyak ke dalam bekas. memerhatikan larva nyamuk selepas 2 hari.

Susunan kaedah yang betul untuk eksperimen di atas ialah... A I, II, III dan IV B I, IV, II dan III C II, I, III dan IV D III, II, I dan IV 9. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen menggunakan beberapa kaedah yang berlainan. Antara kaedah yang berikut, biji benih yang manakah yang akan bercambah? A. B. kapas basah

C. kapas kering

D. pasir kering

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

10.

Rajah berikut menunjukkan manusia pada zaman purba yang tinggal di dalam gua.

Mengapakah manusia tinggal di dalam gua seperti itu? A Untuk melindung diri dari bahaya dan cuaca. B Untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi. C Untuk membantu mencari makanan lebih banyak. D Untuk membantu mereka hidup dengan sunyi. 11. Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Mereka meletakkan beberapa ekor larva nyamuk ke dalam bekas berisi air yang mempunyai lapisan minyak di permukaan. Selepas seminggu bilangan larva nyamuk yang masih hidup direkodkan.

Lapisan minyak

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mengenai bilangan larva nyamuk selepas seminggu. A Bilangan larva nyamuk menjadi banyak. B Bilangan larva nyamuk menjadi sedikit. C Bilangan larva nyamuk tidak berubah. D Bilangan larva nyamuk menjadi tiada.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

7 12. Rajah berikut menunjukkan dua buah pasu A dan pasu B yang diletakkan di tempat yang terang. Pokok pada pasu B ditutup dengan plastik yang kedap udara. Selepas beberapa hari, didapati pokok di pasu A tumbuh lebih tinggi manakala pokok di pasu B mati.
Plastik kedap udara

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan ujikaji ini? A Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. B Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. D Tumbuhan memerlukan suhu yang sesuai untuk hidup. 13. Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen. Tikus diletakkan dalam bekas yang bertutup rapat dan dIberikan makanan dan air.

Manakah antara berikut yang akan terjadi kepada tikus tersebut selepas beberapa hari? A Tikus akan membesar. B Tikus akan mati. C Tikus akan membiak. D Tikus akan lebih sihat.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

8 14. Rajah berikut menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid dengan menggunakan siput untuk mengetahui keperluan asas haiwan. Siput dalam bekas manakah yang akan hidup selepas 5 hari?
Kasa dawai

B
Tanah lembab

Tanah lembab Kasa dawai

daun

Kasa dawai

C
Tanah kering daun

daun

Tanah lembab

15.

Rajah berikut menunjukkan sebahagian rumput di padang yang ditutup dengan sekeping papan.

Selepas tiga hari, didapati bahagian rumput yang ditutup dengan kepingan papan tersebut bertukar menjadi warna kekuningan. Bagaimanakah ini berlaku? A B C D Rumput yang ditutup kepinagan papan itu tidak mendapat air. Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat udara. Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat makanan. Rumput yang ditutup kepingan papan itu tidak mendapat cahaya matahari.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

9 16. Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan.

Haiwan tersebut bernafas menggunakan.. A B C D 17. kulit paru-paru trakea insang

Rajah berikut menunjukkan organ-organ perkumuhan.


Organ perkumuhan I II III Kulit Buah pinggang Paru-paru Bahan Buangan Peluh Air Kencing Najis

Manakah antara bahan buangan di atas yang dipadankan dengan betul? A B C D 18. I, II dan III I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja

Definasi kadar pernafasan ialah.. A. B. C. D. pergerakan dada oleh badan. bilangan pergerakan dada dalam satu tempoh masa. kandungan oksigen yang mengalir masuk ke dalam peparu. kandungan karbon dioksida yang mengalir keluar daripada peparu.

19.

Perkumuhan dimaksudkan sebagai penyingkiran bahan..


Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

10

A B C D 20.

air kencing dari badan. yang tidak dapat dicernakan. wap air dari badan. yang tidak diperlukan oleh badan.

Rajah berikut menunjukkan peringkat hidup dalam kitar hidup haiwan.

Kitar Hidup Haiwan


X 3 peringkat Y 4 peringkat

Haiwan manakah yang boleh dikelaskan kepada peringkat Y ? A B C D Burung Ayam Rama-rama Belalang

21. Rajah berikut menujukkan dua jenis tumbuhan S dan T.

Kedua-dua tumbuhan S dan T ini membiak melalui.. A B C D batang. anak pokok. daun. spora.
Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

11 22. Rajah berikut menunjukkan seekor rama-rama.

Manakah antara yang berikut menunjukkan urutan kitar hidup rama-rama yang betul? A B C D Kepompong Telur Telur Beluncas Telur Beluncas Kepompong Kepompong Beluncas Kepompong Beluncas Telur Rama-rama Rama-rama Rama-rama Rama-rama

23. A B C D
24.

Manakah antara berikut menunjukkan laluan udara yang betul semasa menarik nafas? Hidung Hidung Paru-paru Salur udara Salur udara Paru-paru Hidung Paru-paru Trakea Salur udara Salur udara Hidung

Apakah yang berlaku semasa proses menyedut dan menghembus nafas?


Menyedut A B C D Udara masuk ke dalam badan Udara keluar dari badan Air keluar dari badan Air masuk ke dalam badan Menghembus Udara keluar dari badan Udara masuk ke dalam badan Air masuk ke dalam badan Air keluar dari badan

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

12 25.
Seorang budak sedang menghembus nafas. Antara berikut yang manakah yang

betul mengenai proses menghembus nafas.

A B C D 26.

Dada bergerak ke atas Udara disedut masuk ke dalam badan Sangkar rusuk bergerak ke atas Dada mengecut

Graf berikut menunjukkan bilangan haiwan X bagi tahun 2000 hingga tahun 2002.

Bilangan Haiwan X

2000

2001

2002

Tahun

Graf menunjukkan bahawa haiwan X... A B C D membesar. bernafas. terancam. membiak.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

13 27. Jadual berikut menunjukkan kadar pernafasan Rashid dan tiga orang rakannya sebelum dan selepas bersenam. Nama Kadar pernafasan dalam masa satu minit Sebelum bersenam Amira Syariza Juliana Rashid 22 19 20 24 Selepas bersenam 43 40 45 48

Manakah antara pernyataan berikut yang betul mewakili kadar pernafasan Rashid dan rakan-rakannya. A B C D Kadar pernafasan Rashid adalah yang paling tinggi. Kadar pernafasan Syariza kurang berbanding Amira. Kadar pernafasan Juliana lebih tinggi daripada Rashid. Kadar pernafasan Syariza adalah yang paling rendah.

28.

Rajah berikut menunjukkan satu pernyataan tentang manusia. Manusia tidak boleh kekal hidup untuk selama-lamanya. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A B C D Manusia perlu membiak. Manusia perlu bertindakbalas terhadap rangsangan. Manusia perlu bernafas menggunakan paru-paru. Manusia perlu berkumuh dan bernyahtinjaan.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

14 29. Rajah berikut menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji percambahan biji benih kacang hijau di dalam sebuah balang yang berisi dengan kapas lembab.
Kapas lembab

Selepas 2 hari, apakah yang akan berlaku kepada biji benih kacang hijau tersebut? I II Akar akan membengkok ke atas. Akar akan membengkok ke bawah

III Pucuk akan tumbuh ke atas. IV Biji benih tidak akan bertumbuh.

A B C

I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III sahaja

D IV sahaja
30.

Apabila Amir menyentuh gelas yang berisi air panas, dia dengan cepat menarik tangannya dari gelas tersebut secara automatik. Mengapakah Amir berbuat demikian? A B C D Untuk melindungi dirinya dari tekanan. Untuk melindungi dirinya daripada tercedera. Untuk melindungi dirinya dari kejutan. Untuk melindungi dirinya dari jatuh.

BAHAGIAN A TAMAT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

15

BAHAGIAN B : Soalan Struktur Tulis jawapan anda dalam ruangan yang disediakan.

1. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Dua ekor tikus diletakkan ke dalam dua bekas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kedua-dua bekas ini dibiarkan selama empat hari

Kasa dawai

bekas

tikus

air

air

makanan tikus

piring petri

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

______________________________________________________________________ [ 1 markah]

(b) Nyatakan.

i. Pembolehubah diubah (dimanipulasi)? _______________________________________________________________________

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

16
[ 1 markah] ii. Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)? _______________________________________________________________________ [ 1 markah ] iii. Pembolehubah diukur (bergerakbalas)? _______________________________________________________________________ [ 1 markah ]

(c) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada kedua-dua tikus dalam bekas di atas selepas empat hari? _______________________________________________________________________ [ 1 markah ]

(d) Berikan satu alasan bagi jawapan kamu d (c). _______________________________________________________________________ [ 1 markah )

2.

Nurul telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui keperluan asas tumbuhan. Dia meletakkan dua pokok bunga matahari yang sama, M dan N seperti yang ditunjukkan di bawah, d kawasan yang ada cahaya.

Kotak/ kadbod

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

17

Tumbuhan disiram setiap hari dan diperhatikan.

a)

Apakah tujuan penyiasatan ini? _____________________________________________________________________ (1 markah)

b)

Ramalkan apakah akan berlaku kepada pokok-pokok itu selepas seminggu?. i) Pokok M :_________________________________________________________ (1 markah) ii) Pokok N : ______________________________________________________ (1 markah)

c)

Nyatakan. i/ pembolehubah diubah (dimanipulasi).

(1 markah)

Ii/

Pembolehubah diperhatikan (bergerakbalas)

(1 markah) Lihat sebelah SULIT

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

18

Iii/

Pembolehubah dimalarkan (ditetapkan)

(1 markah) d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? _____________________________________________________________________(1 markah)

3.

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis aktiviti yang dijalankan oleh tiga orang murid.

Jadual yang berikut menunjukkan kadar pernafasan yang direkodkan dalam ketiga-tiga aktiviti itu.

Aktiviti Kadar pernafasan (dalam seminit)

A 38

B 26

C 20

a).

Apakah tujuan eksperimen ini?

_______________________________________________________________________ (1 markah)

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

19
b) Dalam eksperimen ini.. i. apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi)? ___________________________________________________________________ (1 markah) ii. apakah yang diperhatikan (pembolehubah bergerak balas)? ___________________________________________________________________ (1 markah) c) Murid D mempunyai kadar pernafasan yang lebih rendah dari murid C. Pada pendapat anda, apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid D?

________________________________________________________________________ (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?

________________________________________________________________________ (1 markah)

4. Rajah di bawah menunjukkan satu proses hidup yang dijalani oleh manusia.

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

20

a) Nyatakan proses hidup yang ditunjukkan pada rajah di atas. ________________________________________________________________ (1 markah)

b) Apakah corak perubahan bilangan ahli keluarga Encik Murad dan Puan Arisa? ________________________________________________________________ (1 markah)

c) Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak menjalankan proses hidup ini? ________________________________________________________________ ( 1 markah)

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT

21

018 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Daerah Beaufort

Lihat sebelah SULIT