P. 1
Tema_anul I Reabilit 11 Iunie_draft

Tema_anul I Reabilit 11 Iunie_draft

|Views: 14|Likes:
Published by Vasile Milea

More info:

Published by: Vasile Milea on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

UAUIM - Facultatea de Urbanism Anul I Master - semestrul 2, anul universitar 2011 - 2011 Programe: Master Proiectare Urbană; Master

Mobilitate Urbană

Tema: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A UNEI ZONE CVASI-CENTRALE CU PATRIMONIU ISTORIC VALOROS
lansare proiect : 24 feb. 2012 predare proiect : ..........

Obiectivele didactice ale proiectului Proiectul urmăreşte completarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice specifice, dobândite de către studenţi de-a lungul anilor anteriori de studiu (vezi Licenţa) prin: → familiarizarea studenţilor urbanişti cu problemele legate de modul de realizare a documentaţiilor de PUZ → dezvoltarea abilităţilor studenţilor arhitecţi de a identifica condiţionările specifice unei zone urbane, cvasi-centrale, cu un patrimoniu arhitectural şi urbanistic valoros, prin tehnici de analiză şi interpretare integrată a problemelor de diverse naturi, intra şi interdisciplinară, → dezvoltarea abilității studenților de a identifica măsurile de intervenție adecvate scopului întocmirii PUZ şi arealului urban studiat, şi transpunerea acestora într-un regulament de urbanism → dezvoltarea capacității studenților de a utiliza un limbaj grafic adecvat (corect, frumos, lizibil şi sugestiv) Obiectul şi conţinutul proiectului Zona care se propune a fi studiată este delimitată: la N de Bd. Coşbuc şi Bd. Unirii; la E de Bd. Dimitrie Cantemir; la S de Calea Şerban Vodă; la V de Şos. Viilor (incluzând joncțiunea cu noua diametrală N-S Bd. Buzeşti-Berzei-Uranus). Arealul, având o suprafață de .........., conține un patrimoniu arhitectural şi urbanistic de mare valoare şi este amplasat în proximitatea zonei centrale a oraşului, beneficiând de vecinătatea parcului Carol. Are, prin aceasta, un ridicat potențial de valorificare atât ca areal rezidențial cât şi de recreere, cu un caracter pitoresc şi elegant în acelaşi timp, potențial atractiv din punct de vedere turistic. In perimetrul propus spre studiu se găsesc mai multe zone istorice, delimitate prin PUZ –zone istorice. Ȋn partea de V a zonei, urmează a se realiza segmentul sudic al noului ax urban N-S Berzei-Uranus care este de anticipat a avea ca efect o dinamică de restructurare urbană, cel puțin în proximitatea sa (dinamică ce trebuie bine controlată, canalizată şi reglementată inteligent / corect) şi care, în acelaşi timp, purtător fiind al unor noi premise de accesibilitate, creează oportunități importante pentru remodelarea mobilității în interiorul zonei studiate. Proiectul de față urmăreşte identificarea şi reglementarea măsurilor urbanistice necesare reabilitării şi punerii în valoare a acestei zone, în logica dezvoltării durabile, având ca obiective principale: → Reabilitarea spațiilor publice, identificarea unor trasee pietonale, a unor piațete şi scuaruri publice care să reînvie urbanitatea zonei şi să pună în valoare elementelor de patrimoniu de mare valoare (Patriarhia, Mânăstirea Antim, Piața 11 Iunie in care este amplasată fântâna „zodiac”, proiectată de arh. Octav

1

Parcul Carol.. Reglementari urbanistice.. 2 . Unirii.. stabilite la atelier. Modul de elaborare şi etapele proiectului Proiectul se va elabora în echipe mixte (cu studenți de la ambele mastere) de 4 studenți.) Se vor întocmi piese scrise (memoriu) şi piese desenate (format A3 – nu e cam mic. În faza de propuneri se vor alege zone mai restrânse..şi a măsurilor necesare implementării acesteia.cu accent pe reducerea automobilității şi încurajarea modurilor de deplasare blânde .. propuneri de organizare urbanistică şi ilustrare spaţial-volumetrică. şi va avea trei etape: Faza I: Analiza situației existente (predare: .propunere la nivel de concept funcţional şi spaţial şi schițarea regulamentului la nivelul zonei.. Reglementari regim juridic şi obiective de utilitate publică...) Faza II: Reglementări (predare: data. pentru toată zona?): a) Încadrare în teritoriu şi condiţionări din documentații de urbanism aprobate (scara 1: 5000) b) Analize ale zonei şi condiţionările specifice rezultate: disfuncții şi potențialplanuri scara 1:2000 c) Sinteza situației existente – plan scara 1:2000 1. parțial. Se vor prezenta piese desenate şi scrise având la baza structura PUZ (Încadrarea în teritoriu...Doicescu.scara 1:2000 sau „fit” b) elemente minimale de regulament .) .scara 1:2000 sau „fit” Faza III: Propunere ... Se vor întocmi piese scrise (memoriu -propunere şi regulament) şi piese desenate (format A3) : a) propuneri urbanistice preliminare .2000 ar fi scara minimă pentru analize. dar nu stiu daca zona respectiva ar intra in format A2... Sunt de studiat şi varianta transformării arealului într-o zonă ’30 şi/sau.. (Aceasta componentă a studiului va fi aprofundată şi detaliată de membrii echipelor de studiu care urmează Masterul de Mobilitate Urbană) Zona va fi studiată atât în ansamblul ei cât şi în raport cu poziţia sa în cadrul oraşului şi al unei zone mai largi.organizare funcţională şi spaţial-volumetrică . → Reorganizarea mobilității în arealul studiat prin formularea unui concept.data. pe baza prevderilor stabilite deja. Parcelarea Garamond. mai mică. prin placarea cheiului Dâmboviței cu clădiri de locuit înalte şi prin suprimarea unor poduri existente odinioară: Podul Miha-Vodă şi Podul Calicilor. maximum 2 membri sunt de la Masterul de Mobilitate.. etc. dar.. pentru care se vor face. stabilită la atelier. în zonă car-free (dat fiind faptul că acest cartier a fost structurat în special la sfârşitul secolului 19. a unei politici specifice .elemente de proiect urban .. Reglementari echipare edilitara) – planşe 1:2000. începutul secolului 20.) şi relaționarea lor în trasee cu caracter de promenadă → Refacerea relațiilor funcțional-spațiale ale cartierului studiat cu zona centrală istorică a oraşului – relații care au fost parțial desființate prin realizarea axului est-vest bd. Sinteza analizei.pentru o subzonă considerată de interes.. cu scară grafică. Ar mai fi varianta „fit to format”. într-o perioadă în care automobilul nu-şi impusese încă exigențele funcțional-spațiale în organizarea formelor urbane). din care minimum 1..

limpezimea şi concizia susţinerii individuale a proiectului. ProiectulSe va preda şi un CD cuprinzând proiectul în format digital (fişiere jpg. → → → Bibliografie Ghid privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al Panului Urbanistic Zonal GM-010-2000 PUZ zone istorice (on-line pe site-ul PMB: www. manifestată prin claritatea identificării condiţionărilor şi elementelor de potențial. fenomenelor care se desfăşoară în mediul urban.la care se adaugă: • Ilustrarea soluţiei arhitectural . Predarea finală va cuprinde integral proiectul. ideile proiectului (urban) propus.pmb. 2002 3 . Decan FU. coerenţa propunerii de reabilitare urbanistică raportată la condiţionările identificate şi regulamentul propus corectitudinea tehnică a propunerii de Reglementări de urbanism.) Evaluarea proiectelor Nota finala a proiectului. va fi compusă din media aritmetică ponderată.40% . a notelor fiecărei etape de predare. rezolvarea tehnică şi prezentarea grafică a proiectului.40% . → → → → → → → → Criterii de notare participarea activă la activităţile atelierului şi capacitatea de informare şi cercetare de pe parcursul elaborării proiectului. profunzimea şi corectitudinea analizelor şi observaţiilor.urbanistice . secțiuni Planurile vor fi redactate obligatoriu pe suportul topografic pus la dispoziţie.ro) Charte d’aménagement des espaces civilisés. dar şi rezultată la nivelul zonei expresia şi claritatea grafică a întregului proiect. Mairie de Paris.20%. precum şi expunerea individuală a diferitelor elemente ale proiectului este obligatorie şi va individualiza nota fiecărui membru al echipei.plan de situaţie (scara 1:2000) pentru zonele de detaliu • planşă de expresie liberă (volumetrii 3D) care să susţină prin imagini. Alte materiale informative vor fi oferite pe parcursul desfăşurării proiectului. Prezenţa la activităţile atelierului. Faza III . ale zonei (scara 1:5000 şi 1. ponderile fiind următoarele: Faza I . Nota fiecărei faze va fi compusă din 40% activitate individuală pe parcurs şi mod de susţinere a proiectului şi 60%. scheme. schițe. expresivitatea şi originalitatea imaginii urbane propuse la nivel de detaliu. Faza II . sau pdf. fazele iniţiale vor fi refăcute pentru a asigura coerenţa prezentării.2000). Întocmit Anexe Prezenta tema are anexat planurile topografice dwg. capacitatea de sinteză şi intuiţie a proceselor. Predarea se va face obligatoriu pe planşe format A3 (fit to??) şi pe suport digital.

aprobata prin Legea nr.zone protejate → Lege nr.04. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice mobilitate → Normativ pentru proiectarea parcajelor în localitătile urbane P123-93 → Normativ NP 24-97 Normativ pentru proiectarea şi execuția parcajelor pentru autoturisme → Ordonanta Guvernului nr. republicata si modificata prin O. → HCGMB nr.G.1997 privind regimul drumurilor. 43/28.1998. www.66/26 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții şi amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului Bucureşti 4 .08. 79/2001.iee-promotion.eu zone protejate → Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a . 82/22.→ Pour des quartiers sobres en energie par les transports: places des services de mobilite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->