·\~11'~~~_ ]lll~\·H.:\~I~.1 .... I. ....

---------------

\"-oki': (11 ~ (l.~n

CONTENTS

------------

iIIa;')to ~ .. :I(! ..,.,;~~~~~

!·~l·~ ~,

i'PlJ!

Mana ....

I!knalhii

1at1".,

Nlndiia
..... r.;..

Protl'l~

~ndw"
,iiWIIi

~!

1,*-,'"

S.Sh!t~
UnMMh
y''\QII!lMU~!!aJl!

23

I NV'OC,ATIIONI
Vf4 it '*'W ~
~ ![O ~ ~.

~
ri
~;

'SOlF3i1w4 ¥4 ~
.~,Iiijld~ ~~

{!P11 ¥t~l]'l~Jr II

ft- 'q~'l4llr~

m&H I '4 ("iii

~

ij,q Il-q

u

o FO:Sf:eirtUi"i!' 10,$ole· SeilU'i!'
toge1lher .,

0' OI!l'd~ifi1l8ri!' 0 iIIumim i!ilg,

$YnJ,

0

pow~!' of ",~, fatber of !cNG~ ""S" rntlil'Sihtal'hV mys,j!' d row
lligllirt,; thv luSfli"e which j's thy imost blessed form: of

QIl~thaif j'n lihee I be1hiold. 'Tillie IPuNiSha Ihere and 'Ihere". He, tim 'I..

l1indu. c~ lIIi2a1IDm:iB,h, 'wodd.!s iDld~t. mr]H],~ .... uliitm. Iifu; ~u:;t ~i[}fjtml!;lLIIIii!::m. :r.s 1:li1,e 'Vedic Lore. "lI'IfIE! V~ ~, ooouil:' aDJ, 'I:hfiI~:15:n~ :m oolfltL\an11ife.. Th2' 'VeclJis IBl!l!i.Ph:'iS~ Dhaama, '!I."l'H! :Saru.k.rirt 'wold Dbatma 'm~ ieligjoos dbsE!t:'!tBn.ite~, duty, 1!'±ghIE~ ... IIaw.fulness.. lla'.....'. us:ap Eind 8,dI1Lii!I"!I!IWE! wnM::is g.ooo :6'ot: to 'h mEly.
~ a, :nalioo

lS @E.ta'blooed, in
1:1!

:mwm.a.. ~t
~ "]]hE!

i:"ll'@ :mm'll,Elt@d. 'by',i] ~1i'Ii 001' bilppilill!S!i. H is nt!~ :posSible' 'ro hmve h,ap,piJtmM, ,mtli.out iPtiiol:lii>iI1Ig :D~ .. AIil:oIhii!r:' ''lfJl!tSi!,., '~ :1iii'Lm tID p,TiitctisE!' DhtJmJ1lI, 00(' Ibis iriB~, "'SukDall'llhill:: Siilrv.:hl:o~m, :mfLil!ttll 5ilil"'f'ilI~ FR,'Il,1i"'" ,ilitii,.m; g~, ,din, ~ ~jt ~iI\il~ dI7tann.iiI:; pat.o 1bI1Ja,'!/lIrl .....

An ow' ac'~

'!"~
p~h;

d!:iol2l> :l1Im :~uiilE!

~OV'~liIt,

ruItet:.
v.e.cy

iiIr ORE!

wlh.'D' pumis'B.
~ci

We' mJiL :lea:m filj),ytDlrt.g; '1Iw:rngh, 'b pt~.d:tce ~
'[\tiuf]'JtJ;i<.

Clf.

iJlJiiml\iiI ptei:JUcljS,

1lliJi!' Foopi!~:. :5.ii'ys

an itd!a,i¥!

itu!iJ iinfuij,

¥III,~,

tqyam

,m, ~

'lIiE! \l',ilIEtiW, 'Bc5S!I!JjJce rurnid, iI:1:i.e bats.is:

RiiLIrIita.)"rula &,!,y.5,

o.~~

'\'Klr'k),

:is [(m~.

'lihat. tnil!'

"]DltLilifilliit.

v,ai,

~iiil!iihatbl! ,5.ou,vilillliii ~otIillliii

~

jAg~t"" :It '16 'rnilltecd, Dharma be~

~t

,rr~

ii!-~.IaE~ iitI.d,
~osr!!f"

:May ,thlEii·1ilE< ,~Ii;Sh&l!

w,jirh, ~

s.ili:ha.. :M.Siil5e' cre<:i.re 'dnelfDiJ b

'l!1ni~

sUp,pDril:s

~ w.crldl;_. ""Dnilt,alti, ~~bJ1l ~ti 'DJhiiimIiIi;;"" ".l'hl!! ,old :&iL~ gtl' !!:hat iC(m~ pOO~' Ibme W:OO pilKll, 'D1t:mfrn~.'''DffilIniLO E.akEJiafi Ra'kStruita:,\I and d:iliiil il)hittli'l!i..ill saves tlne':s ilile. 'I'.Ili.e VOO!aR!ini5, ~ciI, 'I:1ile :1fI!tT[!ol, ~E; :fot iJ:i.dividuai, :hulffililiil lbei.E'rg5 ~ t11i.e :soei:aiL ;5hu~,. 'Il'.Iii:eiir aim ¥fa.s ro 'protect and n~ 'Dh.i[1]'fm.ii,tlil:iit,~ '1fhE! 'I1!i.t:5t:s, itlff 1:lii.e lliJru g ~ !Mi.d ·h wOr~. "]'bE! :ilfUl.~l :SOCl\M 5hU~ 1I1I~'y rBa~d, mcltided tIile ~'IMi<t :itrLd c I:b!! :8a:miiii .•

All iI:h.e iiiillS,p.iOi.ijrllS, V~E !l'i~s:iIiii 'om ,fEImiliBS. m,~ :iitl!'O'mrim'ltUy, 'ilhE! 'StihM :iIiii,a ~'pful !mIiOCId. [t ~s:ulfDiJ 'Ib.~, F.iB'I1i.tta Yajw" Vecllill. K N~

rm

sm;ge'N~

[NI,aillfLiLi

s.il.~

S~~b.~'
pumgalll~m ~~

N<I!Iiii.O' divE' Na:11Iitfi!i iPfl!'tmvy;:ul

~,ped1:5 to h :Sili~ iI:b.e S iilhlitl,
~,p'00I!;

Re:s,PB:ct5 m'diu:!

CJiU'e,f'

of

tlli t1ite ~ k1 ~ight. ~l'S

of out m.~nd5.'wliiti p~

mead.
·the rug' VOO\a 1fIii.eJfI.~ ~ irni'IiUly ~ ~ oociail. Eitli'rn::~ ~ lirter 'Vedic ~.oie Y~Jliir 'V.'!i!d~,'Sam£!. V,ed.iI and ,of t:M A~aJiI~ 'Vmtl,. litH:! B~ 1:l\e Airn:IDi.~ ,md, '!be Upmi~ art! EWro' 'ricltt 'Mth i::nfumliliiiion (]1iI. tt'hii5 wprc. 1!hs ,aa:,dLm '02);1:5 ,do ot. :~ 'Ill:ut :ful~ d~ltiJik, 00, 't:ne 'Wllilli'l: of abhm, m Silimilti.'I!1ne'y :mE!tLtLoo. GGIill!t.:1!l :id~. E!!" 'Illirnl,., 'we :fiI!id ~Me~ to ~ !IItimi.5;. ie:rs.. iiidhtliiiinru:,'tLi:.;itLoo, etc, Sablniil mrl. ~ti Wos!'IB .orifi:ed ,as; '~~ originntM :ulfDiJ ,God HimsE'Itf. ays tl:i.e ,A~ 'V@da~ ~blnil mill, SamlIIisJ. il a.... atilm Pir-ajapal?Ei' d!_hifillI.[ 'S:imv,KiiilOO"-" Ili.etI1lIing.. .''}id'~,:v Sa:b.h iii iMLdI s.~tiJ,. 'Ifh E! ibWo a~MtE; ilJJ ['ftP1l'.fiD 'mg,slihi!f nU1.'tme and rotect:,iIlIiLe'" • I'.Ili.e wodd.I\ij. ilI.rn;t· ~I 'lhilll: ~lMiiL .mclI '~fii afil!! Ihil!t-at~:s pc lilli_cal t.et up., 1lh@ ,iIlIiIJl!mb!i!:l$ of [he SiibbiJ, '~ itd'ed. aib1:tey~ rurnd '&:m:nasUQ, 1!}'I.!:!':I1i.e'fld it' Ih.e Silbtiiil, w,iii5 :Smllilitiirati, !Eid 'Ibe' gtJ illlid, of I:b!! Saibb~. ''WEI:; cdlerll Sai])napmlii. A Rl,g V~ IImiJtr~ ~ fo '1100 p~rtil5ifilJjjOO of peilJplr!! I[]~ o'bh!-Ihirl:h:irI:i! thill' :!5aibhD. Tn ,ill, "YEIjM ,1ii~n6, t:IilI! 'mru ~~ to ,A;gru, = "May truE Y:ap:m, be
millllfllm, :shows ~,pedl:

to~.
I(SIii,Ull!a! '¥ii1jw; 'V~Ol) also
:r!E!.5,p&t!:i 10 iI:he

V'ajasansyi ~b
iOCII1I~

'ra~:;;

~:

S,aljhiil"

Ire N~
lfIamiil;

:Sa'b1hJab'h.y1iE 'SBboop,atnbh.y~,'!,I111

Ow: :re~l'S iI:he g.iihhtl..

ro t1lte. ~~

,G, 'thli! Qhtli!l of

$kmJ}" 1:1i1e :~i~ bE:n P.maj~p,dii

fuJi!' ilIDiiiilllllri!ls m'~E! ChiiOODg}'.:li Uif!iLI1Ushtld. a'tso I1itl!t :i5 'IO'O'~ of' 'iwlirup,
wiCi:s

Gilulama

liJlmilJi'aru

ruit ''l.v.iJthoul litis 'Sab.ha,
''"r.etilt.:i:n~.

iti~1.'!.I':iSdoon

00' 1:li\e 'sliibm

lti,giruin. ,Oi:mnptlillB:m of

'se'~,

,of ~' Ptil.V~ fol!iwa:iJij, TIte ~t<ipMjm :1!b:icl:miLiii1ll~, '~S :m.lZliitKm. 'ffiE! kiIiiig: tiBSE!lrtbliEtg; 'One roy;1l 5iili11u, and ru.!I~r;s,of ~ ikmgcl~ ,oon.~Mg; .~I!OO iru ijl.um.~

I.,

bE!f;5,

We :I~ itlf lilt!:!' ClIllCias ,iiIt'td, :LTII!S~Dmti'e:s of Siiihhas, iil!fid :Si.imlliis :~ 'Ih~'Atlianr,aniii V!i!OO tiJiLd. ~iiih!T day' 'Buddhist i5a'i,P~ TIle ki.nrg: Inirn.se'lff was 'E!'~ itl~' ,~cl, by '1ililE! Sa~ha

.md ~tii. 1.'ru:l' ~ Vi,aS: iI:J:ru; wm-turuiCIt of ~g:d~,y"~,am!rml;:1lt; 'Thl;!Il-e_., !the d~kIn."i; :l? ~re ta·lh·tIiI.00. '9tG p:Llb1rt' 'W"OOlb ilfid a~IiroEi.rn:t fg.:r Iihe Wt!!ill~ {!if ~ ~.Ei'e; 1'bg~ ~ :~~1liitOO! prue.t\dtiJfi's: WI ~tirrt@;':in a
!!Plbih2l,
;!!!S, $ :Ill-e'rnbg~ :;I 111 d, .for ,d~sin,g

T~ id~.aru:lI, i!i1n..i~i:u1>E ,i;d'ihe :Sa'bha .miI],:S'amiiii t1h:.att 1D1tgin.att>&!! :in 'the VEiIk: PE!r.DoG, were
~'lY' :liDi¥ItBd,in, Ibe :ml:n&,·a;f .

ma~

limE' :peQP1~ BI11d at, 'lthci:r 'very ~a'li"m!,r ,~~ repil,ilh~ WIld rul.e by' Ihe :pe~~~The Mms'bh.illf'atl:.a ,and ~ l?.aJi" Jan 'te~ oa.uy odletaii::s, (.If i!ludh :r,epu'b~!~.

~j.1.rui

moo~ 'wa:5 ~ ,~1lit ~in. 'I'lm aJlid 'CQndiU5J.o:~, of' iN'te S;ib.~ ~re ]tmGcdj,liryo' tl:ru ~_Iity. V~ 'm' ~ Il.\1Jarta
~iQT:i51

Tll~~.nlii ,of'diLCi'tl.i1_8.o!i, w~ IOOl!Wd~ Nd, a dke'sin. Ab'I!I9i.n,g Ute e1de-l'S,of die Sa~. in"

:SEknya~ !Jif :K.Erpillli. V.lli\!liruJ~ 'h !M.a!h !pI :mtarV1!i!, ~,~ of ifG~iin:.3!ra"'!.he l.~.!i! !pf Vais'h.ail~ thE!' V'ld~l!i!1! of ,Wlllil~ thE!: 'Gcl]j~ .oJ :Ri3ml!i,goma.. 'like :Mom:ya.:;i 'M P'fi!.Jli,'lFiB!l13!,. :the T~
Sum3l!ll!Ulart'a ,M .. Iaand 'EIIE! Blmlias of AlliIEigappai had. 'I:helll.' Gl'lln :r~ifia!l.,
Q~

p~,

!llr.,'h~. :~ VI!i, ,~i, S!lya:n.~. ,c~[lly i!I~fil:e5i tMt· it1:ti.s :ma]mty dt.~ ii:;:m :nm 'Dc

fi:siJbeyed.
rlt!i.llih~i!~ahlli, :Samhh~.y.p ~~.
~se5I

Many of
ow: 'i/~'

kidBy beili~Ye Ihs~ the' (ilmOE1pt!pf Pa!l.'liiJa[WjEn~: ,III. !['j,@'i.~, g.if!t ,of I:h~ wes~ ,bt;J. us, Out l!;l
1J.l~

,e·~.

V:;:l~
n

IIltera~

't'e:Hba '~B~ iLiIliI

~

~hlic

ltilGyttt; Tndhi nil 'paR an.v• .y.alitL '~ F~f ~fbT !SuCh ~'~111 of !5.~li:m,g tbl;it tmt~, 't1i1,c :IiJGwl.:!:l, :in ~ Si.\b'b;:l, WihidiJ ,;:)gn'jl.~ :i~. 119~Chief !I;If ,~ Ssb~ atTiB.wbi.'dl, ,is ~iJ¥Gd with litg·hf. mxlI 'WfudOOitil • .,.~ ~Blm] Piital1'iI!: SambJteahif .. "Y:~m ..A:~, "m'IJ1Itmi. VMcli.u, '\1[@jadiim .Aamrn'''~ '!¥[I;i,yi Vii;) ~1Ii~m. manas" The .A~~~ ~m Yl;l~ ~ ~ ;5 v~~, 'lL9 .u:td 6 j'~' 00} ~Y'I~t, h ~bo~, fl! emJ'!~ered. not my 00' 'llL'elllrul' :tittg' ibut;alm ru :~'iIe him.
r~,,!!~,
i

was. 8, 8~ ithart: ''"'''\951 ,~ S!lilOO) years a~ in 'fiha~.llit:. [,t W,ilS 'm..e' 'tl1.att 'tRe .A'~aMt. cifiZim5 had aJ :lCn,g. !B.UiI: 'Iiha~ iking could 'liJot dD as, :it iP'1e<a~. ,rum., '~e' 'ifR~ admirustr-am;m W,IIiS run 'by ~ltrudtu~ suoh 8~ s'aibBrliii$!am!..d, ~; Semi;! ~ ~, indicate 'ihl!it the :S.::ib:ha:s, aBIld Sam.~1is, a~ ,~',imd! decjk~. aD. thlln,SB··wiitlu;iut :3J ,lmiIg' ...A~m.g: it(] Parur!ii ~ Sa/b_ a.d~d wiii:h, '~~ ~!i!im. RU:~ aota and !ilI~~OCJ~ ~ aha,........"l. hv' '!L:ihsJnda8C! :mrmitte'" ,_ ithe tfr£e
~,oi"

o.pini(Jn, of 'ifhe ,m~r.!I. Mllrntl!imr.iil!:i

iI:e ~rrniiii:li: ,!I{':;:Iil,F;;i~IDI!i, ]Xf:;:lBtmaii.

KtII,Pilkl""

~'~, 'wwk rn:li gF~, .t1l1it ~y.l)yi Of. fhe ~~U1 ,~ry' Be ~b ext'a~i!iI~:y.on tOO ;ru]~ '!::tbloonmtd :grY8'~ b.trle~.ar:~ nd ..5IDCi 21 I,!Sln!Ich!l~, of dt~ dS'lffi- nat 'te{(t taillU; iiboii~ S~. m s.ID:Riil. ~ 1.5 of two ~~ L Qh.!iiJ1i1;i Sarng'ham w~ ,I;i.p;itil!i~. 5m.i_~ 1m iPiic'Gpill of ,nil. ca~tt:'S ~ .• ~;, ,['t· W8.."i; 'eilhg~ ;iii rep:!,l'blik: or :;:I. QI!ifedemO tim. of a.:~~[' ilJf s.ma[I. :ooptW~. 2. :N"~ya

'wmm

.am

w~,

il!J il'!:l~,

!booy mJlho1ii~:CLlSru

llirlIf\i;!-tJ!zM~.

is ilb~' oldest ,BDdi. !IlIlii;!iS~ impclbmil s.ha;g~ .Ill: ia :pfaised 'by :the wlae.Eru;!XL and le,g:all~lIilie!:i, !l;lf mamy 1;(Iun'~; ,~JI:: MU !be, proper '~ ~:kr .bEIlE! to I.vro [p'CIml'is ,fl'(lm 6H:! MBlliU, ,smriti.. W~. 8 rightBO:l.iliiI :lW1I,g :rnl:eid:he OiBIIiteCI B',[JJiEll'ii!i-h13,d (:If;' 1:1 :grooup for dsu.lng;!IUs! dIoobrs. V:gdic i5dllLo:lla!f~ T<l!Fks .. ~llIr,s.,. :tegEiI, iS~lalfl5, mnal!:ib.iJ~ ~ p.m.~ '!;!i,him, ,III~ ~l~dedJ ,ii, ~f! MOther pcinl W.lli\!l, fue kt.dlll~il3~ janapad or ~ oollild!, ~8i:;t 't:heill.' l~ withqpj: ;C(lDiir.a= dft;:_,g 'h Ved,a.a.,Th~ 'mle ~ff iIlbE' ,Icing' 'io'i8~ to imp]ernen t, tth.Q r.a W,g:. 1m il:hiE iliIJl8Jii.RET. ''!Nel1;!' ~p~dBd! ibE' pu'lOO1i:c: :Fep:~tatliiom l3.m. :the
of
GUf'

D'~

§.i:!'

S,aobhei~

~~e-r
~~-'~~g.

:im'po~

~e·
~

$hlIlkla YaJ'!,l~ v~a

~

(!Ii ~ 5gb'n~ j.s: jydj~ Rig V:edll, and, tlle
ki, I!bi!t '11i.~L. 'Rig

v:edg, M'!lnda~ip 10 '~ ~~ ~aJl~, Qf ~,
~pp:iJlj"~,

7l. ~
ChaC'ge:5i '~~:

w'

oiU'!!

QUt

'the ~Sal;!i~
le.~

The :F,alu,
prq~~,
ibe!i.td:e~~:
g,f :!ie3.~

de.,_~be hlJ<w '!he, :~&1'Wfi ~ ,~ed,{UlJi:'. ~:w,i1eEd 'Ute "",;Id~, in, tbem4 n,e~ ~

1II'li!~ i!!!l ____"'~,

g_., 'the 'q'UQI'UIl\. 'the 5(!el!l~ '(r~e:s!ding Ifhe :rll!~ of a~itily. :~~~t ,1IiC'~~5i, ,!lndi 'CQur!ter'-a~~ 'VQ'~;' :gMj~ ~ ~lm'Y ... :ID~Eilid, ~n~, ~. ~ ~t, 'l¥ttn'~ e:iab~tel,y' alii.], clleln'ty_

~h

~~iij~lJItI_ 'Go 'rogelbet!

~~,."flI
__

~~

~'n~

~I

La ~y@1ll!I1 'mincl\s, ibe'

't3l11i:: 'ro;g,ell1!eIi""

'La:~_J'~ A '~'
'1iI,.'Ig'

i1I~I,)![~"!If~ili,v~ nile w~ i;ip~t 'the m m!l;!~' :power !in :~-'!,!!c."h :!;I;iegtin,~, L]:'llJidlBiy

Q1!I1I." ~jjii!_IDeIIIl)Itri~,
,~1U WJl!'

glooepit ~ :Sb,sU

(nli":IBii9ing
'i,)1J.l

let yotI_j'S::i~ !be'onel I..e~ye~ ieeIL~])e ~lte~ wilL, one llBSoliuttL'on.
Le~-::J"W1illI1 d~s
![Ifi~~r.L.e::lS ,ill,

OO~r

anel

'!)e,e.q,!,:!,2iJ!,

que.'i'tion,_~ &!d!! :'1Il~e..~
:hp.~
,~e.1k;

ep~5-~,~_ow'how

we ~~
1!M~~~

'WjdlJ W:iib,
,m~",

ru~~ e?i_ft

happy ~enfr.

!be' eqiJ.iIsJ, :in, yeW'

~emit

~kJ,zy i;iI1id. ~d,

~
,IS!.

'FtansIiI~. hlF,[Nl,~!Xtrlhy
COUit'~

~
~'~

Rig V~Ja enCb'~

tc.r~:I?r;~,~

('17.04\2iD)

V!Jay~

-

'~__!;'aMi~,

'J?iIDiU MO'J,'iJ'tl:'dy

-

'VIVE~AND,A,

S,H n~n~,
a:O:l'

:KEN1DltA, ~K.i\.NJAKtJMD:J G~A;!li3il :pnb,lM ,CAMP'

c A'~ Il'Nl)

A:J: ~~

DONIj\','FOCYli4

Yep, Sh~,

Shibir ~,

S'.maU: _imlP@v.ivd;~diikeI'Klm,org./ C P.sI~_: M652-:247!l71 I 'Pf;JJ)fi!e'!24.J(!12 Vi~!;I.nda,:~!['~ Vi~'bnand!;l!~['-.a.IImI/ ~ny~~~ ~,6'29m, ~'demOs:
'114, "Ii'ii"!diJ~~MQ tllQ9

Our;5.li;j,8, dli;!mIl!l;:.~.aq" ~
,lOll!!

:is, ~

most
~

POPU,'i!j! iiIi

~

d~-aq

in ~

''INIOrld_

,~mL~~'

:~r.mru
:MnI;E'

01' g;Q1i'e~i

:In Whici1,]!!IJ<M;!'l'
,Bile

!:bE citizens,

'[i1ell'lllJl5rELCY :iB, 03!

mnn

h,e;ld by

of ~

in w,hiclit aJ[I! ,peopk!il

~l'e5ellifEd.

law' md ,~!,.d~1~ to ~1LIri~" ]f edt i.!;IihE ~Ii:iDl1l! ' Wii.!Iii, ~ l~ (]~&ti.'I,l\8S !Of ,8, (l~JlI1iiXl\Bi:!J' w:hK.b, are ~l'!!~iafiA;ln @;~ ~[ie.and! ,IiI.ooO'l,l[1ta.biJi!:y '~ :peop~t ever g,i:!~ adri.'11!V'Bd7
'to

~t ~er.' ~ iIteki, by IlhE' Iru3jc-rily. ~I!her '5.l1iouiLd '~ sayl ~~, ~ '~ Md 'by ,~ :majiJil!'iltyl' le~: 'take !£or:' in!lta!rl~~ ,iii, ,s.bib£! :in ~5! ·"",.tuch ~, :i~ EL li'wtB: 'ilmnoo.t gt ~\, WiIIh :~B85.ing nU1l'lDa: iI;l~ i(ll)III!be:sl!Ein~ :rurJJU,g:for III ~.!ll~ it is 'i:(EI!iffi:! :SUif1i:'l:iien~ t(:!, pElts a 30% 101 !bE v~ to he 'E!.~~d, 8.$! :N!:f.!TI!Sf!ll;n IEfi"",e' q.:f h oona iiituel1l gr. eo% 'inm1J. 'Dl,lt: ancl! 30%. .~ 'I:@ be e-I~:i ..... ~
EitJie.:;:lii,vely... ~ru'y UI,~ of ~ P8Of1!E!' in Itlllit ,oonstituemq ·wilIl. eled a ~~f!ll;n iEfi "",e., If 8, il1olllilti:i:a]. :pllil'ty' :manages ibI;J. 'win, ,2S ~, 5!?l3b.,

Can tbja

!L..-_._

·with te% of '~ap:~ 'bdrind, '~ It 'i:a!I1J :phry ibE' ~l'e (If .kirtptatkEr~ :~t.ean, ,~.d. 'liM ,~ :in 11111 pofky d\ect!i,j~, :i~can ifureiliteJri, 'to :puu. (l;'LiliI: ,I\ro:mru gowmme:n'l:' att ElJIi.Y' ~ :and JE:Fiw' 'EiJlf:Y :pDliitk.a.I, mjjni:!l!i,~ Sho,ulId, ~ :~ti.!ll~1LIIatf!' t:hie nl!lmber;' o:~~ '!:hJliI: ,~, p'iJrty wouM, ~ :5f!.n~ in the w,nDle: Il;i~ '!lif ~ ODl,mtry'r :rlt 'Iiw:ru! if:tUA:' t(:j, be, ~~~ i:haI1i. ],%. 'Thlis: lESS:!l, 'linm li. % .~ ODl,lM, efI~Y ~ trn;Jm. ,III mofL'!i'iiI~, 1,1\~ ~" With only so l~ 01 people"s 'bad.::iing! '!:be' ,gQ'IIel'!I:1m£!.n~: ,hilllS< Ito i:1~~: Qn ;a;1IL 8oP.~ii! :incllildm,s. iiruT-aallructu'Fe to ,r'B!I~~~-

be mmerl. an:llmdi~' C-so ~[ie :rmK~yemjcy :powa :i:n, 8, ~-aq as 'thatt!Of~'~, dem~gr ~ly' ~resen~ t:he laspi~"atiDJl!S! of :rn:.ajrnity of iI:he ~.pt.e1 T~ ~ the- ~iiDIUil tha;~:lclqg (i'm' :mimtd a~ thE: ~a~ 'lime !]iff ,ekdi.!!;m!l" Oh.~ .Am 1 'irCiI~ 'e:x:p~: kIQ :1:IrIiK:h, from ~ petJ_ple''i'' :Fi.r,st dQ th~, qlttB!i DDnEl cr.'iJiSB, 1ilh1;! ,mm, ~f (I;W" ~Iih. 'wIl(1 ,fhmll, ~ !l;lf '!he dedt(lrn!i~ ~ !i!ilsotkrn,?' AFf!' 'd1iE!'}'(i ...Jb :mall:y 'OOfli;eme.d! .aiMI)I~ what is! l1:.a~n,g? Or... re ~ I:h~il' 'time ~t iim :rnore 'i:;TIl(';iilil !I;!lI'I~En'is lilke ____; thE' [fl'~'h_s.sJhlYI iI1Ii.si was : '~pr:d1l\em and! 'l1IJ41t d~~ltcj""
~hrlIIII]Ol'1!

malt,

Y!liIJiItD, "",,no he!;! II;~ ~ oo:w1lkyj;s: atfflfira may J;aise' d&ml !l!Icu'Dts, ,1iI.1!xiuJ: d_e,mj~f!!fCy aJibc.p'~ ,_ WII;!! "Ili:libE (]!iiC!l;!! tim fi1li:!' :~, W~ send,.a :~ka.itiJ~' ki' I::bE',ei!l1ie~ st::Jite a:ssemh. _" Ulh:::' lJ.LJ.& ,~,_., b-:1 or- : oL,,, i' -'1.., ,<"l_i..'I!.._. n.... 'L'-'''-e ',atJ._.l lL:.::ll'i!' 'to ~;;e Ol!Iit hl;iw' ''We ~E!t :~,? Does (1m 're,p'r7E!i5Enltat:i,~:reaJny. lif!fledl:' our aspirrati1lM1:' ~'we ~.f!iiI:w,i~,,~f!'~' l@ l[)W." !lTe.pr~ S:l;notatrn~? :~ ~E' ,III, :soope ,~ pe:r.60rml!i~ ap'pra:iE.3l~ ,mel [p'O_s~lIilLfiity of. 'C(ltlIP-i:e ll;iDl'Tedim!i
I;JI;.'::IJJ.Il~., LP
.~'I:

"'lin)" """""'''''' !LlaJICI:II_~1o:Ii

In~

m~E"!l!"'W-:~

o.f. 'I!I!I:'I.der pe:t.f'miIlIiIaDce't 'WiWl om ·thE·p~1liq :1iRillket;Sl! 115 Iilere ~tfe pOOp:IB :10 de:mocr.,aqr Dan jl!liit ·oaslting ·votes? ~Flif:! tJ!E'OOl.pal:e :1ili.(lI:iBm. tp¥lffiIartcE iIl'ruin to in.a :~ ijjJ'bser:veJi tillll 1:lll.e n~xt 1ect:i:oms.1' ~I jliB.t lib iIDytIUng; ,sTse, :iB. rtc!t. dth.une· ~ oJ .tIID)~ tJEI.'!.V!l. Ahr .~lL :r.'i2BiE 'it. O_D. diJe· :poopae· kI iBiil:1!1m' ~.8 :I~w(lI:k iSUD00'B5liw1Ayor a[lnw :tTti: m bi!' 'E!xplmtm by 'I1es~d. :irt~m ..

rOt:

em

,
......

m

mi.,.

Fm del!:iKJcli',aqr'1:ifri '!he i!iU~~.
ruooamt!li!roillb:'aih;
·rulE

~

re~

a:m!Lon,g 1L_ ___:::;~~iiiiIIIIiI

~

peDple. leimg

OOrui1:t1JI.IE

mE :sunounam,gs,r
b:tilldm~ ~

rt1ll.'ih!writLg·

iam.U7 ·vlil!l.~~

:E'i!<JtJ!'tio~~ p.ll\adil~img· oommlIlrnty :b:mg; Iil!:J.'e :some' of. iI:he key' ·nils.. 'nIB ba5:j_c ~l is to plm!t :£imrui1y, i50ci.ety.. (-mm.tn_Wl~ty md nation 811;:m'llm impDritartt 181J.t:mSS. iI:hJam OJilESr!lf. TIle :fwndillDEllta1l~. ~ '!!hat. ate Fe'!.lu:iJJed to :~e' d.em.®.cmcy 'WIDt-k. o1ire il:l.gr~. in ~ ~aI. llife. I ,geb; 1i1llrulLi.~ :f'BSiEd. at olJJI. :ii:lft:sfumD!:&~ be it hsti:v.~

~_ OmIy' fii.'I,i\E! i3.!mlImtg: the 25tl f~ l!:iili'E bElb,w Itl:J.e. FOVEr:!:y<OO:E!·. A:F.lart oom 6 :Ea~ aM. ohr,s h3JV'E!' iI:heir own a:~;alhlE!·1a:nd.a. that 'i!he 'rilh;s jg god'nte ,enm dli!ioctrid :is drou!y,.iI: ]IWIlIE·.ltr'e(leirve!i! JlijI;jjJE!min.f1i1I1. SiOC_ll! i:hP. pa:s~ ,~: yelifS i.t ,has reoeiVim 'l,i\E!f}" scanty iF.amla.!ll. ,D mrw.m. as· ~ The ,oondliiliiom. :is 'W(J~sd! Ililillll by !hE! r!H:"~y ~!D.W' WlIb;!r it.a!b I in ma:hl}.r p om III.5 SolnE! th.Elt .hu,dJr r,E l!a.in!I E!' 81i1.y' moisrur1E!. iw:o de~ 'E!i~~ ihE'1and.a hani dri.erl. du E! to bmk 0( 'Warter~ pEC.p. e I!IlnfEd mig:rr.a!futg: row,illds! ,ciil:i.'eia., Pove:I1y end, iWiIern-~ymen~ pushed, iIhem, to drimking: BITId. g:ambling. It bad. beemna 8. posfuJJ,g of pmtishmel!'il! OOf.' e!truJi!hfu1I.H ge.~·,mfii~ l.e:i:
U!I,

1ID't' ,ooooude'

g.i&d with :rem~.

:rr1l1I1iifs,. ,;lrts andl. ~lE&

.rriJ.~

How ooulId tlnEsi!' -wallUB5 be 'mmsiiil!l!d, :irno p:r:adicalli partLtipaJi'l,l'E8 ~J<!':i5 Ihe poirnl 'Iha't 'WE' are pondl!rit!g ~vm'. Is :hma 1Jab'tt only !iii iDlmreltkcl, dftmn .01' is :i~mdL" adi:[e1."'" !iihl!it Ha.... :pe0p4J!!' mlflii:S ~ E· m. :&mi1ft'Le C~l;' itlf tt:l:i.e 1Il01Jti!h)" OOII2Ife1:t. t1Ji.e.ir ~.pillE
'00a c~ :iEII .AhJmia.dN~ di5frld of. M'ahllJa5blI'iJ. by 1lI.e.tltlmlii' iI'£fW:a~E' ~l:.iir.

m. SP1l'~e'~' m. ,a.v.~.

We litll"'!;!'!ime

:s~f,uJ.

[3.'ul'today.;. the '~e siEDdEi itr~OJ.'[1JJ1.Bd ,IllS ,a mJ:Iid!el :~or'the munby. 'ThE! :pe~'~ :~Dl!I!le
iIl~ '.

Witb a pOpufufitln of nmr~,yI300 ,0£ 251J .fum.i.~
1li.es1 UiwtIifll!' ~ has ''V!j11!ID, G!lDsntei sbeeis"
iI.eii!'t'I:y :mam~ m1iifumdy pailllte(i, .~, I'I:1m'-keti: p]];reE!ti, 0iIi.d fu.1.flillIB

riD.la~ ilriilIlS:forirwt.EJliimlI ~.g mg
"

is lb ,2BtIOO/=. &-w was, '!his pomb E!l" Nnt !by' mmiruillLy ooap..
..-L.:',

time' on ~,~.'

N)[]! 'by' vmmrit..

aliI iSmndald1ii
of '11he ,p!op1P

.0[ a ate

dIev.!l!Joped. c:o:m.stitiuJIDt:::y.

iIjIJ%

..:I.... :::_ _.fI!_ . on... ,grul".;Ii.es an :mt::LL~li'E' SOV~ ,I,ll.'le '}'outh decided 001 shape iI:helr fu.tme llru:!m~1v.es. 'They decided iihat·l:hey· 'lhiJlll d.ep~d (Hjj

~ii~~1

abi[ily" [00 ..... 'EliteI' !in. II:he !iil;!il :ha:a ·other 'l!a:ngiihlle! Ibeneniisl b ~ 'riIl~ra, Ill> WElt. Wilflll ibE m~d lav.illemlilty of gr-a,sa,. :l!iv:esloi:k, nwn'bers and milk proclitllJ:;IiiDll !ha,&!ailSo ~ il,l.p'lmlmlimld., Than!ksl ,to deci:i1Ve 1.ocai mrrana~ of :res.cIlJl1t:e$1 'lliey ,oonsllml!i;ted!. 'three app:roam :1l'Oi3.dB 'wifh, !ihe. aJll.,o.calell!. Ib.t!uige~ oor:',~ fiey U'IfiE! .ailiso _taililellil. Ibm g:B5! plllnlsi fur. HIIE!i.¥. !01W'I1l ~ ~dli. T.Ji\,e 'whi!d'e 8.m;ea ia a :plllistM: :free mliie. They n~ i8C:jJF.dh.amLal.

TIt:.ere ~:v.e
"I:li.emt.
"]]'bEl

'W.3l5

<II

'time when ,~

,mil not wait for !hi!lp bJ· oomt!! 'm
~)!!

EibirtBdl to· ha pp en, whelil, .1J gr.'ilm :!Mi:Ii!!li:."L waS ktm'1-l!d :in l~ ']he :6mt decision 'WolS 'btiJ IbtJ.iild, a. :stbJJil11 .md .imppDint ~ 'lihJ!:msslv,es. Wiifli'lin a Sfim [of :five ysm;, 18 reople ~VE! up '1iheiiJ.; 1limds ,mi ,tihli! ,s_ ijJf tne :scliooi). Tod.iiy~ thE' ~:n:m5. ~~s up itO mntlil &til!rtd.IDl.
~I!

,of he<avy gJllrliding. ~ dem.!tded. rom. m.ai!O'E' Dem. ~tJ:J~ !f!l!!!r.i'i'"!2d. by ~ pa.l1lchayat. Thl.a WaB, mmied 0\1lI.!: 'Wiitn 'tm.e hel,p (If dDI'lBled. 'labc:C" il;IiJ the ,~, fue;m,i!ii!l'ITe!k .iPlmM.g 'M tR:es '!m d~\ed 1arui CCl1!Illd! !I:m1iy t!luooeeO. Decause' ·the [paru;fu.ayal couild. ~\e tihe viil~.Etger:!3:not 'fo
,!>p~~

lain.

wDuM, ·~Ioit

~a.rim.mJ:

lri.Uagem maintained

oo~est

m

oomsl

gmzE

~l'

U\l'isstoclJ: in. [!:'hose ~8ted.~.
BmZlilIilI"

1ihe ,gre:l1'teat

ith:e v.ill1agJ! f.ttcE.d, ''Io'I.'i1S il:h:art' of W,I:IM. The who'll!! ,... lll,geI :remni.tinOO :Iln m Cirou,f#tt &om ]972 itO 1~. :nbs wats,t lt~ li\iid :mJim 'rtry' lOw by then. iPeEfp[ie decided, ht they' will ru:rt oclJti .. v,mie sucl:'li ·cro,P51 ,ibal mq;IlKe' :moliE! wafE!n;, They' :laid, miLrtlmtlll;t!Wii oolilk!l!I,Ji'
~ (CC1). ,tt dlid ~
:in wabr!['"&hli!I,~'.

HiiWEiliE

ti&i ~us.t:!like ,imy oIlh£!r.·~. Ui.:i:n :Hi51

'the
'II;Ii:httES9,

Cinlydiff'Er~

r~

an.d. iI:h.eiir

s~,~t

woi-k,

TiI:i.e ,Cii«:hml!li.rt' ~, :m itl:i.e ()C1' :15. ve,ry ~ ,andi 'IjIf',h:e:J:;;.. ev-.E!:~ 'Iihr!re ~ 'Ftllin:!i~ .t1ile watE 1" ,ge'I:!i
iJ?OOJEll

, =!~,.....

...'t.,~,~' 'I!L.~, J!':~'II..!IL~ ".,. In [[Hi!' !!.......... !I... .l.rn!! JlleU.l2:j :11IJ!.a]"1[]1

rKelVeB,

1liLe:5e' 'W1iiten! !iiIi.d 1:hi!i water'
iL~,~,

~ also gJ:!1iI> :t.aisBdl 1m 'dIe PfOOBSS. " ii1ill",_ I'-,~,~ -"'"'" " T0, d'iJ'''fIIl!ill!·'If.~~'.Ri:i5':IILnO''''J ... 1.,", OV1!TOOmE!
W'.iIfE!1i'i5h0Jl'm

wam

ge ilS5u_.B6i,. bnr~ also :5u:p'.p.'I.imi to :m.elShliilii:li'ittg viDiI,ge's. 'I'lli.e ,ilV.1dIl. ..

vrnUfi'tm'.iiI.)" ,ilOO6?bmdi ilJfitlii:W1 ~ v,tiliiJ~' fur.- ~ht~s.;: 'MtiJ 00, 'Ilquuf. ibm (iJfiI rnltim@;' ttn,~ 'b,tm un ,~ Un ~t i1i~. ij~ilinn.g ''i,i'ialla~ 1;]001' tfo.t c~ty 'WtI_lk; ~ .~" ~ ijR~ oJ Hiw;:u~ 'B~iit!OOfli b~ ~~d iboy tl:w Jli1et ~t 'mttny ]~ lil:rnlt ttad, mipIDd [rom, 'tDu fi\gWn '00; Bmnht1Y n:tti:m_t:-d ro 'tDc: l".gc ',: w,iilil1i Il'I'rn :SPTI;U of JI pru,gPml t:y, It' :is

'fi:u.-y

~ is ciI.efiruiel,y' a 'mod.e1'~ ibcda,y'" ht, it 'is !1>e:rtamly poosiDlp ,001' levec1]." village .and! eve!)' dity ki, b..ansrorm ~ as :HlW,IUiE! I3UiiiiU' d.ld. ,AR". amount ,of ~ CD, be ,gene.Eated, for iibE! iI::r~sfi;m to MliiW,BliE

happen. need ,crrllh£!'hooiL'J.1l! proacnwe ,pifople. ,
~,g'
11:.i'I··
"~,j

'!i'i]!~,E!:S,

,iIInrl!

r-." J 1(.1':" •r« ·K (I·r:~I:·.r'I:-;

.-"

.

w,lijjlID,g

for

b,an;gfor~
~i!ip,5i1

:1!M'1tioot;.
,oo~t.
A!l ,~~,
~\

mmOOj,

't0

'mjitGt~!ll

ttruat, ihtl, ~~ i"lliir,l.1',aIiG ~

mcSb;i;'{Jn ~smLu

of

only tJimough

a

i5aJTIi:!ilP ••ut -

i

---=

fri1m!.
'i..'i!. __ Ie,'
10-

d'emooragr to !:Iu;ougn
~~I<:I

:!i1.ilmld.l:lJill!~":m..

a~a.

u.;

rruooti¥~' p~llicm il1f thu "I{illIlil~ _ ,d.m.d ~gt,"jjJjt_mt lof n'SVilifi8; ,till_ocamd iby' tIiltl: i!:W!:imEltLt.'i1Ll ':l'iIim, 'ij~t8 ro,~oflu;'f .md drruw 'tbcdit fly!:: yiti.1l' pllim;, ~~ prupct iirnflow '!Jof [i~~, mtdI '~~ '1Ifi_G:Eiili wclll, 'ro il.1lIj;.uy :~U1ts fur iIll:u;it uwn :!i~~",('S:. 'I'1:ul: '~~illIlil@l!l has. ibrohn tilft_i;l' (~loHj]_taV\G :i~, hlt ii'Iru :P.Ii~,:in trui' ~ m mw,clJIjpmGmit· Mi.d has. ~w!fi ii iPiJ.'th 1m SVi.i.1i!,cmi ~ :gu~· ilihlG dli."i/II:!oplfik"nl ~

!rISi!lstii CIRiE!

'yojallB, itartJa, d.w:lllll:thnmt"

~

:6

[liD

who !i5 inca;pa.'bI]E'

,and, 'my. gF8iltt ' 1.'' (:11:1.;: can,

'it.

~u~

be dione ~, aU; omy i3J itirpili'lhle G~ga.ruzE[, l5 :a :I!',a~ty. I'bpa.it' :Rao :F,~,W\31l" m'g:anized!, Ihe
....,..",.,..'11...
r""~

~ ir.Ji~ Or ,lL-:!LLWare

~

,~-

,__

L. II!LII

ii- __ ,_,!!'_ !I!L~

,

,iJi.,,., OJI!::

wla,ge.
wm:in,

,[1 rould
iDm' ~

'be yell!! andma to, do, the ssma
'places, :fi..et:us voilE", Le~us !!let

~'~ll.

__----------~~~--,
~
~1'k!!J.)'

ID~1iJIl1 ~ Raffiai'.: - Zll.ili' TiIim!ll [!i',iYilM Ci:iIIUili!l!!!f ~ ,Zsi!i NfiWi!i

SAKTHlI

SUGARS
rQr R IiJl"oi'l

LIMITED
pi rrQ5Ipertty

'" ~oi!if;e Setter

o

III r
I'

PI

u

rdl!l====~.
~

D'alawaVeluthampi
('i ,76; ~ ~80.9)
,

Vet!ayurlJ1UUI.

~iIf,am.an

'Wa.!S born '00. May,i5Ih,. al Th~D1 ne.3!I' NaprcoiJ, whii.c:h then 'W:3.!!i iiII :southHl1i, d~~ '00 '!De

TIt.ampi

']~

\i"emd!wn:pi re'.ilized, 'ifhE btun,-. dE 1" bE, ,bad. ClDll'lmilited.. BJ" Iben it W·BS k!o !late EIJ1I..d the,
British rmdmt CoIDru!'I, ,MacI[.WBi,y iSl:I!I.!ted ~ ,him to :p-a.y' ,IUs 'in"bJJ.ite:s ElDd, Im'JEam~ wnm. '!the iShate I!reasmy WaiS, emp.1y. Th.e :li8!iidentt B&i, :5:ta!rted! 'Iw :infEr',~, in lInE' internal ,irff::rirs !M ih.E, state., 'V;e1lm!tham~ who, ,had, ~E!' oonside..,edi, the Bomb. to be' hia mem..d8,.-, :~ .' iI:1:n-ai 'lhey pooeiL.

prl:ncely altaie of

11'a¥;iIl'I.OOl'I;!'.,

His tparmlE WErlE! \!,'BlliYamrnJls,pilla ~, and ,KImjimayiity Pillla. Me -mllSier,ed. 'tne lIt3l'iIiaJ. .a:rts iiIII1.d :lirwd. a welJ.. d!i':sdp,1Ined! ,life·. H'E! :5!Xm, :msa 'lD ,hold ilie poalilioo. ,of a :K.ary~a:r iIJ:r.' lehs:iM.a,r 'in. .the! ~t ,of frte Mstta~ :8al'a:r.ama 'V i!I1Da, of 1':Y,Bi'ifanooFe'. ,R'!leI1Jtu:aillI. y:. Ve1.ayurlhm, was :oude ih.E' DiwaJ1i. Fmm 'i!hen on, he was pcpulHly ~ as {'nall.l!I.wa Ve1Jll!tnampl:'i' - D~"B. !being: the 6& of ~ ~ rnirus:t8r.

:In ],607'.. 'Veilut!hampi. ,5ii1mted, i:he' ,aid. of ~

mg.s

,a.lDn~j' the,

:Mal':aibBll.'I:in ,~.

the,

VelJll!tnampi 'Was·a iSitricl· iiIl'I!li ,mthles.& ~,.. tr;al'm. He. metN. out hHsh,puru.shmients k1;,~I!I.w ibma.b:re;. ,N'cib.OO.1h :ioo'L~ 'the ofOOia]scouiLd gel: away 'Wilh fl(II.ilmg' thE la,w. ~ lniliaWd
~ in educaliion,. I!I;gri'ruJ~,

and. 'IDe
~~

,iudi~r.,
~·~,o'!'r

,Ih made F~ eD.UCilift;m ..esf:a'~ oowtrs. ,He dewl"""""":! tne tm-.'llI. at ifWllliam intD a saa [p'IIrI: and! b.ad'e c:enlirlE! 'mth .IIi 'view te, mcr@B5iai c,ommEr..t:e\. H!iE adi®rui bi.,oughf peace and :pm.sperlity kl' 'tile people ,of iI:he iSlaite.
Cl~~'~"""r;y,

:Orilis:h., ,He Wi!lS ,iliffer,edi hetp thy. the iPB.liaiin. Acll.an GD1lindu, ME!IKH'I,.h DliW,BiD of IJb..e, iSia.te iD.~ !Koi:hL They' :plmned to ~2ite '11he !British a.WlBSsion :in i:he MBI2i'1!J..a:r:~. TIley' d.eci.d@d tn a.tnad iI:he :1m.iI:is:h simwllime-· (JUrly' at f:ort :Kodtii and. iI:he pErison Elit QtiillJm. The :r,esjden~t who, get 'wil!id, of 'the 'oon.s.piri!i.cy ~ 'lInE ~ senrl:' b mmmrament!i, hom ,Mad!~ai5. :How.eve~~ V~i, iSU~. 'in, di.... erli.n,g MlhE' :reimfu:!'ll:eIIIEII!bs, :rnom ~Il!inii ..'1ib.m, P~ih. .Ac:han ,led! EIJ!j, i3l'irnli3d, guam ,2i,garlItE1t 'IDe 'msidimt ~MBNItlilla."'1 'who, ha\\"e'!leI' eECaped'l0~. Velufttampi"g.artnered :romas, and ,a~ 'dJie iB'ri.ti!sh Ilt QuiilkmL On ]'] Jimlilill}'1 tBOO~Ve1lu!taampi proclalimed,
'iihe beecliOO!ll! ®:~ ItIr.V.a.rtWI"e' and! lihs, ~Ie Un. 'Iihie ,f.ammed. :k:'llmIilar_a Vj]~,am 'Dr ,~d2i.lii!i.

In, ]~, '\!':e'lunhllln]iii r-ail::llRedi, :a! bea1y :~ w.ifih. iI:he :oriltis:h, b~: ~ C1m!npaIty by ,Maha.raja, Rama, 'Vial1m3J ~ ,Raja in 1795,. to protect: IUsi pOSlJtion. o...Ef.· a penod, of 'lime

IlA~'liun,

at KtmdiRil :ni2i:U"QJillrm. 'W1fL~oo:oo
m·"- ,,,",,,1I.'Il: i",,,lf.·'l.

erunfGdl w.ith In.is anny" ~,~mmtioo .._~="- - ....,... ,I!L~ ,,- - - - - -=...,a.._;v. ,_". J.I!.WI!L,~k"l,.lIl.l!ll.i,~'".5<Ulllo.1"!I.IKl"f'"''''''''''''
lliw1 ~t

:~

Vclu~

w,~

,~ 'Bri~h, ,a_ggn.'tlsW.n, 1N11lilG .tti.d hls ,~, W~'"I'I2' v~'t" 'tm: '~mJil W~ wo1Jii' sl:tLIrn,gists.

wpibl' of ~lill; 'iJ'LWjJj[bL.'fS" Vo1u~ mtd 1dl not ~' .. '~ Bti~ ~ so1:d[(n d IruIiiLilly, VclUith.mtpi ,~'d, ,grnwEL '~~" ~ on,., 'fmi IBtitis1:'il 'w~ .mrc 'm &1.if?Pn':!iS '1In.c, ini~l· :td.wl, ~ 'BiiD!ih iI'l.m.1I.y '~IGrOO '1it'aVOOXWC Mid i[fiPIi'l.m;'(i '9iL~ ~y;~IitID, fmil:' w:tdii:'I' fhG rtUfi'tOO] ,of ,~liw:Ti'alijirui'LOOm ,!It,~,s. 'La-t!ir, Iilu,'f :i::rufiiltr.jJllZill 'iom '!lbG :i:m'miiot ;W' Tmv,~ :Mi.d rn,p~'d, the ~r11Lmt. ~ :P.ildintlm'b~.md U{I!aY"®irl, Thii8 dcr~tru~'1ti ~ ftLO~ ,fj"f tI:lu.- 'o:oops; mtd '~b 'ih,lj:book uf the

OiJw

V~luJt'haml?i, did, not ~£!thimsellf tn ~ ~'pb.iJ!lEd , 1iI,:martyr Silld. 'Wa!$! (]n£! (If Ilh~ n'fl!lfr. in a ~ 1i.!rni;! ~ patriQilsJ 'tD ~fk.~ ,ms, life· m, !:he Eight B ,fFeed.!om ,1II,ga!iru;!t ~ &-i:i.tiah, V~t1.!lJthampi, i$! ~£!mh;!r,ed, kid~y as 'ime' il;!i~ ~ el!Imest :ffieediom, ~ ,~ r,e,'!.'1JIt ,~±, i::b~ ~ti5h, :Me led D ~,p~ ~'~ ~r:iHisln, a_Oi!I~ haillf a 02I!i1ruJ['}' before ,Ranl, LakiIimU Bai 8J1Iid, 'fmIii13, "F.~, ,lEi, ,Manneidi" a m.e~Ell ©E!TIbe Mdw, :hiB stairnE! ,BlOC!! ,III ,hi.skrriad, m.t!I~. hili'iE: ~, ,!!r~ m !L"e.mInd 1tIS ~f 'Ve'bm.iiihampi';!> is!:niI~E' aglll~i the !British.
aii:'I,I'iI;!, :HE' '~rrnA;!!

m

:n'(~,

'Logy' in Mythology

U!.e 'IiID!iv'ers.e}th~t
iIllllijv:~
I!:~

:ma, d,~igtl!ed
~__M,~_il

~~_llIg

:;!I" ~!!!to:r CJa'_ftd ,~ '~'Diie. Tti"e: :~ 'of iii! !!he y_n[~ :rn;aj':~ beer! oil!

11I"~!'j"

toa'~fur' hJ,!I1}l_9'_nLt;y
]'__~cal.ay~, ,~

3~;!!!

'v,err ,e;J_r'1y 5~.

dili;; miry'

11i_~ had ~'(L~ary ~~ need fur.,,!t.o .!!!t~ ID_:~ile, ~de:~y fulil..~ ~rn~g prim!!i~ and, is.ll!
h1:!iITt~:il thj:;, ~Jne :perM~' ;!l! ~....e5tilp:J ;;ijpb.~, mi3iJe Wh_idlI" '1'Xi~~ clJU_i:i_llIgthe iB'l!n~ ,Age i~~(!!.!Ii:~ '[~dj~1l1o itra4'!i~.j 'we @ [r!.ot I"ejeot 'tnbl :P:ii~"ol,Q,gl.c!lil ;~ for oil! ~ ~od. ibut t_bt~,~~ has to dls80]V~' inm :;i"1l!. 1@lfie~ pat_1'l;thej!il'~ G~"d -,!Ii ~lc

m,

~.ln

~~~~"e!'lf"

.~~

f~
~,,,,e~,

:the

tp'i.lID"eva]

5'L:i.'b5.tra.1'I!Im off ~~,

llte ~dePJ Ii;h~t,[he enlill'e '!,l.J1!iv<-e:~' :~ '!:he (i"ro'jecFfJnd'U! myth!;ilO8Y" w~ ~II ~Q'W' hl[!!W' ,~ l!:~i;iIl' gqd" nf'iHlllli_dJUj:j,fi"'i,-~}i_ID:;!I..r ff£!lt.'~ es/.'l! ~t 'M W"a5i'~ ~2!k:iI!"'of :;!IJllihe 1!,:I['iJ.'I!~" Fer! i!h1!ii he'wm:l'FIiL~W iby':M~~D'~ emibgd~,mg.fl~ of 'DJrv'i.J1!e' 'W~. 'Leiter M'UI:\!!g.!m ~1:;i_lng.Qj t:he'~ ,of ~J!1on In :$lV.1Ii ~Ji. iine ~_Ili_~;!I! whlch :l.~ 'dl!g ,~fIi~ :s.y:rn'bn] of Co_rnId€rl~!\'f:ll9-~nPlm phycJ~~'i~ tod~y 'W~d ~ 'w1,1ih '!!be 'e!I~ gf ,~~, ~~,ogy. ~.!r~ mall!;Y ~'i.Ei~, of qu~InIim ro_eoh~1'1Iieil i!U'!.d Jt1w 'nB!~rtg,;Q{ ~ Il'eo!lit[rty Lt B ~t11'i_8loon ,Al'chtb~Jd '~~. iQflIg of' i!he ;;!!~iteI!:t5. of' qtiI!rnIt'Ym ,~~0!Il' !!:'!i;!iii ~.ed 8" q~_~j!ill!;lm" Ori~" b '!!he 1!{P.li~\. ! An ad: o~ {ib.'!.f!l"i/airtoo '~~rEd '!he a,!1ltn of
ifio~ of
'C'Q~()1!I9ness.

'[;s, :!!!

~UirrIDS ~"e'

~'

~!'iJilY' fe:wCel'ttel'= m~~ ~,~ wj9rJ a Chr~d;;llJl ibe_nt:,. ~}(HltdUllte{ll~ swvey' 't"i

Ufllted

Stales. jboTht

'~

M~mW
;IID1I~;

to
d~t

])J_rwJ.;rits '~
HiOOI;I9,,~

~'~!.ljt'kift

:rellgliot!_s ~ps., The ~ey tli,e u.s, ~~g:ly
1iXir.L~

:resu]ts S~!ed 'lha~

~dttc

,accept tbe witlt £U!U ,aut 01 ,Bw

H.hldi~ '~S-reel.n.g ... e¥'cli!.:!,tkm l1e5't ~ bt 't1)e ,oiJ~ ,of We ~hlcllil_g]r~ beID_gs.
TIlJ.8.mil}" 1Q0000e;l':i_8,~ smprise

been rooted.

m ~e

ro 'those whi} b~ve Jud_ii~1s~ia.fi view- (if

U!.e 'Iill~v,ersg ;;I!ii we bow' It.!rM @'1LI_l
oi!n

con._qCl_,Qy_q;..

[r!e9{i. ~

m HLIli'cb,iI" rnyth~~,

~'I

~Tt

nfo ~ '~'b~ ~"V'UI!1Jn ~

ci ~]l'ty.
'~" told

and! :retold, :in botlru iPlUI,~rn[

as

wen

as

myl:h®:[~~J.
,UJlI,nC
1'_",,- , "L.:lI~~~

[ru]~
'!/,iI 'I!;""

'Jihe
,illS.

dm1li81iic

~ :Is QDil: 1ivdn,g Spirit, pn."VaiGtLt Q\!U["~ wo..rld'".".~ dUc..':5 h~:nuh!!ltOO ilik~'~'~
~.tiitlm 'of'~ ~I:t;'!d
't~t!i'S(i'

Cil'!l!illiitm 0£: m~.fSI!:i,

:P,liJl'DfilDP'.J'

d a Ii!; mttSi.d'lID!d in ,~.t'~"'":= (/ ""L.~,~ ~ :1Li1!DEm::t[' 'I"iI~

U""""~""Er -" -t~~J1" "' -" -..1::I_~" ,c'.''''''''';; ..... ,\f!! l'ISeIii,lI11!'~ <III!ilI,:~IIl:h,~W,im'BS"
,1:-.n::J.~j11

The ,illEEmati'!le offEred! m, :sfirllrlrts:1y s~ '1Jtii tru!' q_uanhJm, ~liogy propiirrlllrtde:d !by ~E!t. It:i.s.,~, 1Di::sti"st",sti ~. F'rtrrm iIhii.i5 :po:i:rtt o~ viewl, nollni.ng IDiitL 1I!.'tiB~ mdEpem.de:rllt of. Umi,ven;aJ! Coo.&.ciOU&JjJB5:!i. ~).
, .........""" !IJW.

"'1Aw.u.:y;urn,:~ ~,". Milifi~ GLm.dh.i ~~
ikL'Iiilil of~

(if tha U~ And ~
t'hJs;
1,i'IG"t8o!;i' ~,

'the

lIli:i:i..tb.l.dV:i.lmtlioo.

'I!.T---.""""

~,. ~'lj.i;;_ ,..0!1 .. ,;:; .....
'1,;,I1L&L~

!..i"'=.Il:a.!f~J

.., .... ~;"

1!1~_1:.L

,__ '1_"':' ....... ~_
.lL~U.'i''I:iI ~~

!beGr1!i58 a~ I:h! ~
1b_..!I\_~...!I_

I~

'IJ'I:

=" :nmn.j' ClItll.''W:IlI.UcrI! cre.ilL!Liim ~ __
=1:',." _...:L,_'L .,:,

whim, :15, 'tIlle
III
-

:!:i~ that' ~"rtf ib'l.iditit:i.un willl:lfrni baring: w my' itw-~y :&urn tlut trufI;l nWfoalb-d. by ~, w.iit1:l.oiiJ't 'ba~ 'ro ,~~ iIllErir Ji1i"G5. After 001 ~Siwrum 'ViVt.~ WM :IiLGtaIdG-,d ~,:Hmdii ~ tl1At

It :i!i 'frt:b ciV'ilWtiotJaI
~ '~'too

:m."~

I~

i!Il:i.cid.I!I,~ 'oon, m' 1ihis miliry 1!E1,'be! ~ ,m It.llimta, :~ :&.om 'h rna7i'liU o.f Vi5.Mi.u, ,~ ,m, 1ii.i6 crJIll5tiiOO5 i~ ap~ '~ :1xlB cl.ased ~.and, rus,:5:I"illlE.
..,..,.'1\,;;i;;"",,11 go,,~'""'"''''

cvcl.'es and ,[I,l'.:s5t!k-B!i 'bd:. A ~

T.m~ ~ T.ru,~>!X~

'........ ~.. !~~~~~~ 'Ii~,;j~ "b;~~~Ii>'iI· ~

,~ ~~ ;;mv' ~~.

..,,~ ~~~~

iiJ!ICiEmut m~

Sx:iclJ":~ '~'pt1y ~"rn
of~m,~ :iiiiiAd.;:, 1i.i!;,ruJ. st.'!!:'~ S:it1i Amt'lbdt'\Wty ati.d.

.t\:oc!aiw;'t,l!iiL1V;1jJij:

u i!; ,~,

iind'o, in ihi.s ~

:5u,oh

BI ....&lMi! i

of

ev.o1Utti.1li'l, 'Ih<ili

~',Df'(.~

llindu. Eoii!!i!rS ~, ,iII:Iived !iiit '~E! ,ml!tlii.uiLa I[!f. ~credmLe5E; cr~ [ij,v:i::JUJty ~ii1U!5 the iJ!Ii.me e:tiB!E.IOC'E' ~ TIsa,wti~m. ~m, :!5itt!1!iliItL. IDeri", si,vely ciiil&l! b¥ Obrutl\m hoJ.;t.~ ,as pan~ ~ tt is -ill, 'visIDn '9iJat. scie!ri.nsfuii e:rrtbr:ate iIDdil,Y'. And Dilrn',m. woo bOOitdm '1fbB if:iM15 ~E! m.!; ,ill C!hri&t:iitJn 'beiis ..w in 1~]\!, 'slow,ly iI'~.cutJi!d his 'be'Jief:in Ilui!, B(bli~ G:I], deity ,ilS 1ft!;!, IOOJil'liimtl.m to ~lnre fiilmoo itt alII! :~11i,l5o~l and ~li:itma], gFatLdeur. 'Bul 'DMw,iin{s ~.~ of ~irith t1ii.e BiDJlical de-i'ty '...... ,In 'as; dlrd.y'rroPDl'illtlrm to ~:m ihlm, of fue >qmiliJty ~t" J:.albm' EltKSfEin wotllLd Gill, ,ms ..... iI:he cmmi.'c l'etlgiilmi ,millitti.g; • 'DaM,iEI, wrolE::
~n' ~'11lI.tW '~~'

l/ln: t~ ~&'li~~'~l~~~,tg ,~tion VoJd
lftlSe

If from,
born ..
j~e ... ,

a bod'iEei5's:farOE' ,M~tw

~\5

If Lile cmtld
lea'iJeS

di'm~ i'~ t-kt ~,n.sdOI'lS

11,gmm ileI~'g#i'~\Ir i~rol ~llld
A:nil it5 lmtgitter
ioh'"fl' ~""_'t_~~f " 1/s.etl$'e could' arnl alIt
:~g: .[j'"mn"
J::t.~
it.... "

eJ ~uty iilossom

in

wake :l~Ute :f~~J

:M:erue

~ilj
~~ "II

~t!i!:n!'

~

fhiB
(:11',1~

~'

-,- ~

mrs'tjJ"~1!' Qjfol"1fB
jh~,

A:itul' ~¥f. seize Ike ,grey matter ,r.J/ And soul peepfrom its r~
:theJl~h~

~irng:' :i'h.ttmng

,fJGi ,~~1~ ~~',~ri~1!' fnaJ1.tt1"l': lj'

'I1.rm! :~

~k

t ~.N'~~

a~~ W ,(1~ Jrirrd 'cQ C~t ,.:rr;l liJJl.i)'1d UJ:

thro,u.gh

~lmrul/;!I;' $'cierJce

(.wo.s,'

,¥.;iJ~gy AMd ,~, ,H,mmy ,f!! ~'H£m:Mrd ,K QrHbei' aP:l'd Ktillya

~r~P-1,,f.2j

How shall the' f.UI~ on:~,."

light n~t Jetif'

Saffron llu(Jr~

P. 'Vasanth
M~
,B

~ho"~
'1,)'.1;

arid
;. e~~, , .'

~hQBR!k~~

ha!ii
An

per,(m.I11I:;lnce

f.aiillUT.ll!:Si iJt ~ )Ji:h~~

F~l:1!tiy~1teil;ii.~~~.~~~
,,",-,:,,:jl,,."" .P~:I;!'U_ -~'
01.",,... ~i;! "

~~.
-t, "" ,W.,U~I, m 'I!.,~~'i. ,;,1""",. '!i'•..." ....

:simply ~ :~n~

~[wa~ 'be ,!!iltrlhtad:: ,of: ;;ibiill~ty Qr
i1HJme '1Iis,'![E

~~t,.

~[y'

~ Fi.'lleud~

i;I,F.F~"

ino:xm~.ce. i:h~' hii,gn:ly

j'1.lm,ped.

'bg.

Q!):1lI('rQ-Vie~i!l~ '~QlltC~n.
i;'!n0!5!

'thilit: dliff~

~pl'e ,~~ 'Ui[;s, ~.I?:?Kll!ioh :~, ilh~ ~~, !l)!n ,pi. ;~Qd.
eni!l,ilii;mm~~j! dU1dl~. Jor

"Wt.Iowe 1flIJnk w.e, ~r,~ d'eWr,mi~ lbo!rtihhow W~ periiin"frn ~M' w~ we

:in

i3Jl:t.i'LrmI.om l

wbicln. dlten, 'I/'f>G.~!!H,
dIljjdli:e:l1Il.

:;i\!l~

,rn.a.li!c;Ilny'mB'kg :for ~, iEIluil: ge:n-e:roil~

:na~ F~d, 'sm~ dUs ~.,o:f ~ed! ..l?raJ!:lii~n.y e:v-e;ry .ne'Lld! :;md. w·e'!CIJ1Ii, de:nUyeB".y no-w !lh~lt ot m.. cht ·if ,a~;;~ n dlllm,~_ m gene:ra'U_. ~.@'pl~ ~!!iIe' ~in_e;d. iSBmi;! and, 00 Aa¥e' du1d!ren.
:FO'f ~~ml?le.,.
W~5i

:~t ['Jah:lr~. dli~~ be~n ~.P!i.o ,tru;!! :1lQ!mi$ QI'\e ,abl~ t'O; bec!:!imii~i!'. i:'li~ :!l'IiaJ'IiJ _n-d~I!I.PS actuJall.,y li.e- .in ,~ i!ite~ typesf !l)!r ~nceplii~ tru;ru,gh_t ~mLu,i:ha~ i4!~ '!mi;!il'd! al)t,}'I,lil: !the p1ifPs 'W '~l'Ch '\'!le
~.-

~
~i;!

,1Ii,'W!Ui~ lh!!il wnmen a;;I ,!Ii, ~.P' 13~ 'm.e:Il~~ dl,g, W~ llh;;lI1i..!IlI1iii!.n:m ~t:n "!Wlll, :iru;1~. ~d!. lID :p'e1'.fQmij
:FQr,':~':;iI1iee:t

belffng:.

w'no ~ w

t~~ '~1

0:"8

mllilln, ~b5;~,:;1

-!II !iilmnS; ,~

m~tJA;!: hJi:

dliiklllef;lJ
~~ ~av-e

kJ.

e-te~~

wtln ,~, '!!Ii~t:ed!, ge.nUy ~ !!,!I,P lmi be' bt;!,Ue:r. ,lIiduj~

:ha'ln;!! fu~

'can
,9.5-

we'~

,~

'wcl[i,

,Emd! ~n5fuje. p~~t. ~

d_R5~as

I!.lllwiiwme' !i!1ia~

~eq.~~.

Ol)mp.arred. ~ ,oruldJl'i;!.n. thai W11!1>e ~t~d tn C(l-1Fij(I!'~

1'flait :is~und.\e:r oar.-iam, !l:~m-

'W:e:liU.

5!W~~

t~s:
~e'

:;i~t

~:iI:f!~ur.-e ttl, i!lt~ !!!!ruf,[ji ~.f!' ,~
]?el'fQm1iBIlIi:;:e

decades! 11Ii~r.t·we ,lUll;! ye~ b;JI 'b~1+e:1' ,l!Id~t!;; 'lmd, m~re

Ito, !!I~te

m~
~ iI:J~'

-of
~!bI. a

'Ol"mip:r.gmi'lln.g it

:~FOO5-lblte d~

G~d

imp'ly ~e;,_

dnl;it pn;l.POOie F~ en-1,riI\i;mme.1!r~: & :nl!,llr:t1Jr,e 0!L'9, dlie ~;m-e' ,of oiIiUl :~ :i.llI:s, ~v<e ~ ,!-.oo~~, s;([me~: 'v:tt.!li~, W

6'le 'dli~~·

~hii!rtg 'very' f.u.nd:a::rn'l.erdllil jJi:~e'~~.If
;;I,

s(l(ie'iy ~ie.~

~dl\'~.ses
'wez;I;!' 'bg.

o0Ti5llder ~]f llIob~k!,!md ~ of high, '7.EijUi;!9~,it -will ~

tile
~i;!

~.WUjjQlT:li? ,A-n;l~n

J@.l!n~

'mdi,'LI'i'd_~ 1Thii;!,¥ !!iJle~,!JinI o ,Bdd1'E!5ar

'¥~~ ~I[y CI_:;Il!.ldg ,S_e' - d!i~' ~r.loo'bd. p.!I!rt

~
~~

!iQ'

_ply' '~a~'

oJ -tnpl 'betle£. On. 'the

Ii,}'ther

hand ...~~';jI! ~O!l:i'ety~ ki',BddJies5: ~~ ~,:sjrul!.l] yd. cr'imwjEiI. lJ!; '"",""ill'~i;!' ,!Ii, ;s,eU-:M.filling, (!f~y. 01!.ll' ~!Ii'! :~~ QI!,lr,',B"nden~,~'i:;iIlid, !Ili1IUIliis,.:~ ~ei!itedn,y' lmiM'us 't:bl::'we:atre

spath hDm
~ Ilhas;

I:i d:isr.o-ins miS,

Oil, h &It!ci.al '~iIIJI:e.r il\ p
,11IE!!Iii
-""",._

~a,ge-

1:lltiit ,Iittm 'iIhe c6p.Jrlm of
1!o.'1._
'~'I..LU.IJ£I"

mwa:J!"&, nome l\ary' 'will be, tna't, :if w.tl! ~ ,~ om e.nmOlllll'lmt tl1iat 'IiIEiirfe.d! tI1i iii1i 00' mOIiE!' tna-n ~t 'liJeings" ;su.ch 'W@:ShaillI. '~me,

1..i,.d" ~,.JIII ~""'tiI'''' WIIlIi

A--' ~_I. ",oo'IUJ,

m

,of !IDr!uool:ype llifli/lnmill ~1I:he bD!t!t5tJ d~m51iimi1 diueJ m ,DUlL' sfui!.lEIJlyplng)i iIlIlIBimIi itlitd piIDple ,ElI.1iE! ~ ol!llw8}'E m 'I'ep,ro:b~£e ,exiSting' :S'fEITec!I:ypE!i5 .tnd ~ G.'biud:w:Eti? rue, wi!!! immotabl:y. c~mdl~D aci in ways I:li:at telldillrCi!' ~tint libl!l'rolypmi ,of mpenmity ~ '[nfetionty1 Not nt aOt ~-'!fIiLelJliimli.'l.ddmls, ,arre ,oollmmttOO.
-w:ilh,

h~ does the p'~JrIMgi.!t!n

002ild'c!LEs

'I.._'__'_~.__II-

to

SElID"uwmcSmeru

'I\~ ---:"-.

'

-"

!I-

!I-'h ....... ' .... ''''''''''1

~""'I
"-"&L'

&a!l'with '1fhBse in, ilfI:iL!.nD"iewap, 1'lli.e. ifu's~::is'IE ooDpl
EL :sba~'rDf

iSoi::.E.aJ! tI:iil::J_bliM

irty!. w-hfiDh m1,l\OOvE!B,'Imll.vidu-aill-,~i!I, EI:diivii!'tie-s 'E1lIa1r !ijj!flre to oownplElY' j.8 imttrpad 0 ,the group
!he. i5e1f, The :llimit.:'ttion o.f I:liiiB ,sollurti<Ol1l, is t:Iila-t mi protee~ '!:De :iind.i!vid.lilmJ, by ~1i'1Wn,~ .nound tI:he problem, but. linE p.robllim ilsel1f
on.

~ ~~

Of.'P08ittion

S'tiiAlrtegy~

Of' ~
W.

Iii),

itl'iirou,8h hlI o~p "tUiOl1i 'tM1' :l:rwo1'v~
qllO
~"Jll'.

'aN: ~JMs

active

He:re., people

WOU; '~ 00WlIit: . tIT.· :stefell'l'.rpes: tMt Be 'fOCI oj 'fttdr irepress!loo md Uvlead 'use ~ ~t ,are' ~ eools of emtafid.pi;'Li~fi. Swamll. :E'@mlams. llliI'lsolvedl, '!i,i'Iv;ekmailda,·:9. met_sag,,;:: '!o Ir.lditl til pat ,exam'pIe, At il ii:Iltite when ~LS wen: s~~ A ssmnd :5tratmgy :i:s QIJI;I! of '5itlicial, cre<l:t:ii ily:. .... typed aB 'weD.;: Mit ~M1thy (wMdlL ~~' 1b_"..!L, I.IJIVC!II.ES dli£f!i!I'I3.Iirl' :iJtt.-FTinup' &'ten!u~~ ~ :1--W,I!IK.llI, . !7" , .:.1'- r ~ept:OO lry' a ~ oJ 'IiIJLe' .illilBS9)~ tna1J: deflerl tm.B impact rof'hkmlg)ing kl fi rusad.'Sw.~rs ~iige of 8t~,J1m'iJ.M!~d fri.e ~'EiIlIhig~d!, g,l'D:u.p ~ IBSSI!ntiaDyohruiL.gliri.g 't:Iile! peQ]?leto life'. He wor~~ :For-demclilicm 0'1ithe :blilInl! of ,t.GfI!!.llt!Iice, :for' t!l!tiIEIiiiP~f ,aJ if!iSYchol_~ ~~~ Sf-ef~' 'by p~g ,an e'Xitdtlry srudi!nt '.... rCiill, ImnsEiIlf :metr1!!' arliiitlc ''n':hl!lii 'iiM, illlLmtte~ in:, - .~'eIe dles«Mi (;~d, ro ;iiJ iiiSlliophyiiicist. bl!f~'will, :tdlrm~ ith-e mrel ,gl~ ous sq.es, Il'id ktl!i_gs. l:iiimm~lf as scimnfiJ;; w:1ilm:i. OOIDpiII.lJed 'm iili ~tm: a:lfliiii Leadsrs. 81l1d. O"ilbe:r. a,gmls. of :shOfit.,."" 'lNrll~' sdC'lltist ~ 'ffii~ i~ IillT@ I:In..w; ,aibole '0;) p~ffi!' c~ 10 and IiJis, iOC!lI~es W:M ~ <!Ill ooC'iia[ Sfre~ b", .-,~_. Jil!.__ .. Il:~._~ : n~~p slEIl~s. "'J BuJ~~1Wlgl!.Ire U!II.IiJ!U:!'.m,ly~ "'who, we Iil'1ktk we.'!tl\e ·de~'~ lo1ll5rof oomp~ 1ine 'oomPiHati:ve h-aml!' of FelfMm ,and wmt. we He ' bte' to m 01" !hE' Di~' of :pilrl:iCLl!Thltr ~om.~.". Yl1l1 lnalK SUi 8~lNil9t iiftn1lioutiE'i;" (Ashtav~· Gib1.1~1) ilJIke ow ~~e ~utM \:IS;, 'who ~. ~ 'di!aI by ~

as

pe:rom.

ru

mrt itmtt

.... m

hOw We

gr.a1'l.dlali!tems. ,•

v

o
UI

a

r e
s

nl t e n
c

e

e d

t

o
transpcrtatlcn.i.
s..sh~vsankaf'
~ :~m! ~.jII L7-~lIr oM y.~' !I!I1I1QI, itQ ~r ~t 'the next 5iJr yee..1:!i; he wooJd, 'be 'lioiliAg ~nd itQi~ ilrtjaiiil £a~',WN'~" rNm ~ home W'll]liliCdfbe
~w,
Cfl1di:naryr

50 ye,s,rs,'
,II~

'who :Ma~.ke~drdef.led '~ 'li0l'l, If!: i~ '1Iltl',.lhe
l~rl~_s.bwere te:rrJfLed.ofJIJim. ror'!rll;!' (li~d sp:Je'iiJi ails, !reVolu~oxt~~';iCltitv.1'tl.\es '_j~t illl: ~1e he~_nd 'Eidl:?i_lll. They. Itl,~f~ i'i:aJ'l_t1I/:a1:[lcy' 19ott:!!iht to

~iha~gl3ul: ~!il was, :00< y,~':ma:a, lli!'ii w~ a, !l:'eVQluiillln;l!l)"

res~illldn'!!.

~~

!Me· hl5i ;oOl!:'lp~ttrIDlS oiI_lltd

The eJeeli©ns, ~~ ~]~y ~~~ QUit' !Soo~ty :Is 'eItg:edy ~?illf1..11(g '~e ~IJ,IJI!9i of lfie
~_jyjj

force ha:s, 'lm:Jught bm ,li,ght a, is.tartlting,mvela:t:i'an ahourl:: tI:he
wae :ImIJD!lIE}' ~

'by oW' pea.pJe '~VhD
a

it~,

'Wi'tikil"

M1iI~e'~re

,Sire

m:m,v
~~~".;I

:a!t the: ,bElm Gf aiIt~~,
ibo bE! :SPimt

i5~,g

15um,of

g\!I_ess~,

,goID.,g

QI!,

as '00. WJ;i_;;ij~ !]oold't;.e 'the
,c1.'i_?!~ge 't'b.e ~i~W!=
;&~_Obe tI.l_I,'[~_~
FO'l'

:&s.. d~i,_jOfiU '1:OO:te5, in, ~ w:tiUih, ,~
!rI.O~

banks, Ji.n ~t

:res~L1Sr. ithe mass seems to'1l)e ~g~F:l.ed bU'lfie

t£oc b

dev4'opmenrl: banks. :It....ml 'ilmh'·ace.alllE!
dries!:!' ,hidden
CDnomf.

f~OI: 'iI1!~t r!o~.k1~ ls ISt~.
il'oou,gihi II:

goln§; to'

oJ 0UiI' mmtrhy :IB,ying:in ,~, l
,It[e damtaIlt

'tiloo" d.J'i~lil'Ja!lll;y. 'Thls m~~~
e@JliJ1lO'!:

iI:hou,gh MlDliy amfi -naticllil!l d~ hit

'be i!llSdfled-

a.dj,v.i)iliBs,se1 t11eiiir :funds. 'h~,

(l}e.e~des loge9'!er

iIlJ.'\e :poo,ple 'h.a1re '~,
1ii.A'i_~"oomAfit

:~iil_g
~1i:~ee5i

~1s:.. meniea

OnE!
aT!l!!

'Yrui<er iLlli_e;pt ~~1'i_oe wtddl! ~..re ~oo_g1'Rnt
~~ail 'V~}~ wJ;iJcl'ii 'tbe

msant tm ihem., Expern;

to, ~he ~~t

,order (if

that this dlooib~ IE not ~Bd.1hE!
ClI1lC_ii!'~,B['@~

p~

~aOOe~used ito poofeM

~
ooe!!l

F.raiC~oe.,P'Whit}' :~, l;ilJlJj!'!IDc Ufe' Is. ,seldom as v~rue" 11l.i!s !lesuJ~e.dm, ~eap'~ ~[vlft~m
:M.aS9i!8

.are fed, ''With geme.r>DU.Ii d\osea o£ ~
:isSUD}

to 'iJJ!e :~Js~_B :k!J the ~a_~'. '!If :l!it~:a:ll, ,~ :pd1!i9.e..~ '01' a :p4IJ't;y ls ~_oved. f1'(im lXle ~''1o\i''e~' mess @W~':_~l.il_g by ~ OJ1l, ~~ ~:!\!red '~t '~ey '~H (Oft"te ~k ,~o ,~er willI! We ~~igh,ted elec~Ol'Ii!,1ie iLfrl...g@.~ 'lhem bi.~l;; power dJue '00 ;l!.1"iJU to
~ii"~~e9S

w1lrh

~,?Lild.,

[p'I!f~

'!he m.t.m1IDn being '~ W:Uln, :pil.~:lii.v:ii:~r'~'

dj,'!lIE!l't

'tm.eiir
CliidEr:'

athmIiD.1lL.

linE!

~1.Iirlty,

of 'Iihe masses it "WilI!, :~
~'I:.im.res,
aIlE!

roo mgh, ,m

to ,e:qJem iI:!hem. iiD italkE· l!I]iI 'tme ~
i:he"pugnati01ll5

hIt: IWiLda' ~
~ 8~kms a.pplauded
()Dm.9'5!

to be appllE!ciated, anrll
ODEr0U5

:!ft\ClJlm'_1i e.nC',f, MOOWliab:L[lij"

tor .their:

task.

~E!.f.

to po~ve:r:,.!he' taJsk.s :remalim ibo be dime is

w.as '~r'

:~~1i1a.!rS ,of,the' de.mocr~:,
eweJl as:
Q]II!Xill,i'i_j\g

n1e5e ~1ft?imlbO're
,!l_~

f~

'by

,~_rw,of'lfie
the
(if

Gf deEROCor-acy ,speD: ,md, be E1~iti:ve. The, [p"llblii:: space has
vEl}' dear; il:hatis

ro:mm 'Ii£te ~

e01'l'U..ptfoo as rn!.:!i~ ,~e~OO;'S

,9()~J:J11e5i

to be fii!lIed 1.'!ciiIh, ~teDUiS
"tDnt1l. '!D £iIlI! .t1l.e-se
~i3.

~~

):®lillln

;caH;iil!iozaW!"9;,

ne' 'tasl(

Should, be ,groomed ,mt:h ''Ila1~ and ~-

~__k.il!i 'Ilhe

5Od!ety aw~re {e'n

;;!It '!be b..ii!i_~d!!o (if

MIa'G3~

,~ :r.rght.ll!;ihi~g' :p.eiJp'!e'" IhJs 'ISm"Q~e less {io% ~fie t'!oOCQod f:~_j)m
:[t!, w1ihlwL Mmy

feeder eate,gtll:YI' is not ~d! rul!tianall, E1~-.3!tian. am
'very"

~ a t® in.IlIll!I. ,EMs
'~l!i~

wqgl\e 'wWi_ei'ie iIl!:'!.ee!'Iern:y
itL!jj!ie5 ~,~

HEIOC"E!/ ;suCh, 1.E!iik: tDrnB!i

,PI!3twe,'t1i~\!'e ~f;'!j

mru.cll, needed, a-tt 'ilhis, hour. 'The'
!i.E;

:reo,pte ecj}1i_ffi!_1~

10 'ntl'l. djg1ljtn..g!OUt 't'mtiflt. ;flit' Si:a'~.

force"'s ''!N(]R

l~y~.1rtg ~seVe;n:ij, 'tIr~

h~i';e' 'b,eer,j, '~~1ed ~y 5'!.:!,m :£Ii!i.KliJ!i~ Reeend,y:,. (if1!e &U~ ~bLn:g

se--veJ:';jil sa':i.ID_S: vWbnt ~1J!!1.
'by ~ ~'k

Wpll:in,~ and b:epSi Ihe, hope ailiiV\E!thal"lhe, society ~"Imt: tf.aii1 'ibi:! :llLiIIfiIDn.. i
Yam1'

'\1" V &jJ!5!,:1;bf?imiI~~~_f!!

had. bY'
iE!UNipB,..
IL__ ~~

HilEn

di&~d.

G'I/IE!~

·IbE 'Whole 'D:f

tllirtfEreiI! 'ibs ~1E!li

aOO! ""I::nuttt@d.

m.~"

ro

L_._., _.-'1 b.o' ,"If--' ....... -.rt· """''''n lJiIIll:I!leXJ. LE-J LJJLe ~:-..-c ra= .... .'I!. _. 'I~ I.' Ii! .. '1...._ .lI .. 1!lII!.I!UJ..~, 'u,IE:Y' saw 'UJIti .~it. !m~ ll!l.~ liJIay = 'tprm7iE!'
L_ ..• !A",[l!Jli:IfI, .~!I""~.!;;; ~~Li:,,'If-.''''''''''''''
I, !;i;;;_ ,

MilD. 81.y~.ew erilig'hifim 'driE!~11mpEF 10 ans about India, HE! .had. .al.d:Jm:~.
..'I...

m:m~,.

him .. ,
~,~1J~E~'ldt:.

'B,arniei wa5"an.:~an.

He waS
,;:mdj ·pWll.i5b

I!.._""'

bttJ,,1.vtL

to Is [FC!l:Ui8' 'il!~'bod,y'

2ImJ:mg' ·1Dem.
E!oonE!.

beiLm15' ·the fudiBIl. W:al' 101'~

We' ElN' ttaililGn,g aioolLlt. Veer f:nnce iillJIlCl:R,g ,P:amoi:s ",
iE'

Sa'll.lfIIUI'!

"'.I1In!:!,

~'Ilo1tl.'kal;'was Slmt.eru::..srli, kl' ibHo oOOnsecLljtL¥E' tI-a:nspDliilitim1l5:foor ~ I~"y iIlhE' :1ln~Emarti\[]iiJaI, f:rumnall EI!t HEI;g:uE!. On 'line' oit!h. [00: fllily;. 'il:9U, '&:"v.ru:Iruar 81ni.ved ,811 'line· A:nd!amilltl.:!! to rot:in h ICeI.futlm C8lO:~tf.oc'ih!:!, 1II~t. 50 yeu:s.. lli!8 :5:pecs~ :giI.ol·was :L"Her!I,edj, fur- Ilhe !IlIlLllIi5~ [1iW~DEi~IiiS. ~!ii;, rob'lben; anrl!. dEl.ooit5. i!IlId.cnld-'b]~.ecl. ~1'el'51 omd. fur' thE Dlimtt dBlllgerous am€rn~l'tIih.em, BIll = .Piltli'.L'ots and iN!V~UMmiil!11ieS who eould 'b:I1.ing' d.®1ilm. iI:l:te ~, to :iits :bJElBS ~
1

yEar

Wa:5, ']!1;IiEt.

ru1il:tl~Y' itiLyood,ll WiM ,diOOS :IiIDt kle .his.mil! Md hoop :SIituif. Hi! w,as :whwld\. oorp'u]!i!n~ ,oind ~iil!ltLd.Ib~t ,iI1Ili!'IlN '1bEFy II!!!' :oo,g] SE1.'e!t~ ~ who ·W·i1!1iI!! BiI,gEi' ~'l:erE ~ and ooinrii.d.l!lil.I:ii[Dy' '".....,soo :all M!!.i5s'liliimans. 'f.n.By k-spt:'Ihi1!·.p~'~ '1ih1!1ir aueJtung grip" nlilH 'Was. '1!IItrIl:U tney. ~J:J1IDtet@d. .: 'lhe' ilii~ :rc]li.fit:al. :P~I' ...... Ih.e' Sa'lllilil!'blI' lir.totliJJ!!~ idiJ. i:ilfIfIoog: IlfLii!m. Gmeillii :5i1'1lmkar ''W<1.5 ~y ~mg II:tis 'lttan:5pommtm m 1:ilf'g~. whm V:iruJ.yal ~.'Ilaibir ~.l"l""'!i!d. 'But :f~w,as:rn.amli'is 'hEt"ooo '~' evalil Ee!t eyes; on. ea.clil otIi'm.
I~"

:m~ baron

pb.CE e'l.''@liI.fAJr: a, gPlol Thte, PI1.iEooE!C1i·1hHKI! to kiiill &om, swu:iise w:iEh. ortI.y· iilI few mIDu.te!t 'brest. fur '1Mtfu! EIIlId lood.. ']:litel had to pick o.illlWm. and 'W@l!.'!lIE! rope' hcllmi ,ooir' ..,Por' thE' dlHJ~. t6etv~ of iCOWSE!'h~E' \'i/'IDii th.e' ctWi :oillI!. :EwEIJ!bOO~ had. '1bE!1iE hU'@E!t 2Im.mIDt o:f l[!iiI~ cw.and oil. 'w,rum 'Woi!IL\cl!, !be :1mI.e'il!5l:lluedl. a~~ md iUJ:the dJay. iff IhEy dlLd,
[t"",rclS,iIi harsh. an d. cmel

AIMt .t:ne :ntiSl: ~':moIlli:th.s of Mlmlil~ ~y rufld ~ ro'boo.y,md"mU.nd.. i\aviil!tksl'billd. k! O.... 'PFOOIDI!! 'dill:! IUIiE"of suktdl!. This willS! ~ 'waJr! a wili~ :f!ti.1i 'dfi.e frHcl.iID:m m :nli;"I1i~~ ,EiOO,.be ''I!!Ilis a :5oDldiE'!.li'. ~1iE!,. iiC~ tlji 'be G1/IE!.roome iby' iIlhe rowmdt'y oct of :slli.ci~ he- l'eOOl,ved l® ""dlii! !like ,illIf.'erofl •
~'lInil!n

lIIot

lIIot gI3~: ·Ii.hEl.rr:0000 b

gii¥<E! 'IlheLiv.quofu:!, .00[' the day;. they' ·wow.\d! '!!he my, iIiholLl,~ 'lin!:!,
o!X!bd.

kHx1. ~tself was, 'l1J;adILy
Thte' p,rn!ii!(l.neni
~.'IlE'S ''LveI'E!'

and 'llIlnhy~E11IIc..

never aIillc,weid. iSulif.iciant

'Of ml~Eving:'dwEImIr ,of iIl1:J.e.i.r: discharge oufb:!f' 'dlli!:Y' 'WE-iiE! liXked. m. to' ·dJiE!.1tr ~fii.'IlE! ce1ills. Th.e po.'llJt1'call pmOIliN.5 ...... :ODt ,iillDWEiL 'ki ,~ EIE .ai, s1E1!te~ l'e± aIDmne a pen and. papeF. 'i:hey 'W!2~E' mrl oo,·rml\;: 'i® ~ fEillLu"v :p'risIl1nE'5, lli!8 wa:s· ~E' lot· of the pri[.iIJ~ ,exoopt· 'Iilim~ ''!.vhoD,
'!,'Irate: or' iJW.E!:n.·t1lero:mrtfurli:

alfII .Iilirt! P<Ji'lWIlIE!11S1 '~E' ,gl1lolJ!n :!i00imii! mspite .m.d. 100m:B5&l~ ~a:ny (l)1!i~ ~5e5,. the' prililii.rnl pt:liion_e[;5 w.E!~J!!j:nnH BillI~iI!.any. :Most ot. ~ ~well edJu.eilrnd Md in iI:he pi::im.e o~ hI' yoo}ili;,. ''Whi.!IE· 'the o~'~ wElTE!:lI1IJ5tl!y ill]tUBJte bE!.itn.g .~ ffim.i.nil.ll!i. '']he' humilitrlililg 2IJjJ.d.ld~B.I!'-ElJte imI.eiil5t.illI'BS 'i2mplnym by fEte ®'~" 'wEn! ilID'Leiln~M.'btea.kllnE!iiIi' :1ie5tI11.'IfiI!. AOOI.:I~ dlid i3i':fin;.t. A fC!W!ig tev;oLtiJtio~! IiltdlimhuSh:.m ~ lfiiU1l,ged. bims",iitf ·1lIfi'bh!· fiji tcJi!!.[.;i1bE! iI:he'midl!'O'illi~Ji!nCE' ,lneapm 0IfL Iilin. AiilDther '}\D1:itIS' :~ UI~5bi:1i' ~tt:. 'wetlil mad ,a.m. :!i1ay.BdI itt iIlhil! !islEurJdl.li:Ih.ut:i,tiC <'isyilim. fur' B. ~[I! ,of 12: yBimi olti'lt of. m 14 yemi'S'" :sentm:i.ce.

1J.,1iIese :irl:i.cidi31!l'1.'5 sp'IillU,Fed th.!!! p~~ :~;Jd5Dt1.el1;; ED,m, They 5WiIi'IBd!,th~iI' ~ imt&id.e 1De ,~.(JJ" Refu.sing. m do, it1:i.e ililiLil!:ITci!Iss.:; ''iii'·ook,. '~E!y '"J1iilillli'fGdi, :p'wUshmmi:5, ,mste~.d~ TIimy were ~ tmd, :hung; Drtdn.i;!' W,i!JIls, by' t'Ii'telir ..... 1.'i&'I:S.i; 'lin'lhwr!ll_ dJru!d md. !ki'd;:ed C! vet: bv iI:1i.e ~.'I.m'"s IItii.rni.onsJ' ,offEn, '1Ihim food! ,iiDd '\\'iLE 'iira5 -.mdtilmil\dlliil1ld, 'Eney' were d~. '~!!!'~ C!f IihB ltailO'Etktf}'. 'But motte ,of '1lhE!~kJ.:t& ca:p:t'h.l~ ~BdJ,
• ~ ~ I~

Mrzy Q3, :1'93,9 - ~fld 81o~~ltnu ~~I lriI:I~ F~~ Bloc:) is: 1fQffIVd by NttGiji! al±!hr::is'h CliaMi\IlI ikse..

iIMy 06\, ~76"- bGl!IIiIiG V:el'~ Cli!amp:2kai'4~

a...'@i' ~

iiEmp'rovM,

'tlil.e cDtLcl~tion of ,ilIl :p~ ThBy' ·W·!i!1lE! ruM::fotc,edI to lOUli an the:

iiriI,.J!lii.O.f!B,., 'WEi)!!! (;:i,vert 'linE' ~m, 'KJ, d '~ eacln, !D11hE!~and il!finJil~d, itO hy,~ , food.! 'wn'OOr. '!B;yh' 'yosii1F1914.. ,111m ]P'~ . WEre !il!lk!Wii!d. ,as muM Urttblliflii! tU; ID !liipBIi. IihEritt: OWl1l, libt-my:. w:trui:c'h, came' 'ED :s~!Xk over a. 1000 'Doob ,in 1I,;u:Irn,[S lii~' i:1J:'I.d, lIiIi'!.'"EITEi ~ ',"tj]th, ~Ofi1::Li:it.uliLiMi1! ud. iLl!tllm,ti{ln i2vm by' lilu:!' :~Di~ ,Sii,'Il,arbT was, ~ib1'eto ~~ ~d~Q'm1ebtKJ.wled$B fo ii1J]. tI:1:i.e critmg: IiEvdlulii~ ,m, su'm.jBct:5 ;itS 'vaned, ,ruli ilistmy:. 'BOtinolliit:l; ,and, pdl.lltic!! to, ~.®M'" leym lmiitL :Itm~ ~ ~'knlDw~' C!f. I1hI!! '~ ,iRs, ro, olbE!~' 'pri~, Thl.s :n.e-Jped IihBlfltl! ~Iillfej jo'bs im '~E! is'llimd Elritt'i:emmi!ntE ,aE; ~ !tic" clt!rb ......idfi, 'mImJl:hl.y ,alllc.wo1Ii.oDl!!;5" .v.ilW1(.Bl[,~, 'IIhB id_sa'l ii!(~ Sw,iO:idem, 00' the: .....:lfLo1e of 1ll1LE!'islmd ~~ 'Illes!!!peopie who , w'!t!llE! 0Iiu! '~ild5.

Ilil :mruill1

~

00, 19i!J6, ,_ 18il'tlll of

Swcm~ah~=

~

08 - IBuddha P;'O!of'!niftr!ltJ I

Vaikosi V'ii'sakwn

MI:I!y ,!n" U~57 ~~ ~rl1l1jll\9 ,af 1M fi'r$t W(W of :In.dian Jrn~t"Ce

!l'Iii1!r$. '!fIr.E!Ce'l!l~ g.:w] of AOO.a~ 'wGrudi. ll;KI! ,~lit.i!U.y d_e!'!lC!W,BCI, 1JE!'if(J.IItiIti~BS ru:td IiliitffilfltW.s15 &lI1LOO '1hE! W,il'[' of ]ndepH1l.~ in, 1,857, &t:iM.Y' :tEi.et itE ilfna;'ren :IIi.

m~

.vil!F];.Bl[,,and :;W, c~'I:!:1.otE;.

,died GlIB 'h:I1~"II!I:9, ~':2!6,

lB.1l:~ _ ~I"fh of
V~
5(J,'t(l.r

~,tW'(!.

J~

~b~

iO i'U'ilii

~f

~

~i!lJMt~,~

"§r1~'ki:!!ii'~t ~'!Nt~iI'i'~;:i!I.g-W;

III i~~ilttt.fl'

"'1;1, ~

1~,**~'t~iI'
'~~l'i ~

~~
!j'!C!IjUI!M

Ol!d 1i"o!~1!J
~'oi!!i9:!(l.jt..

~

iiIIIRIt ih~

~"'f.i",

.~~~~If!h! F1ft1'. #!!i: ~i.:!I,
i!iq. 1t!I:

",hl~
Ir;

~

~

Iti~ ~~il'lit~

~kti1'

• It !~~I't
thJ:~';O

F'i'«' ' M ~~~
~I

!liI ~
.~

:swkroil' fV4~"'O ~~,

,~t
;!!1l9.!I(I ~

~I~kg
rU i$A!.i, 9'! 'II'!@:

i"t!Mi'I'iW

W tti~

~ Of ~

J'IIlit,i, .AfI\'ii

05i

_,.iIB~~;r~1""i:I!~~~

~d~~"

Ci~ '~Ilij:, iIII ~~Ii, Q yt;; ItI!'Il'! ~

Ie k,ij~

tIW ~

"ffl~ii~ ~iN:

~

~~~'l!,~1~t$§ti~~~il'!'
~d~VI~,,,,lil~'IC!tirm4
1.i'I~

~1'9

'i1'iI: 'f<i!Jt~~"

gI,j~

f!i.i)~~

~ ,~, ,*ilI ,~i:II' 'iWi' ~~'

;r ~.~ t'f~ofr11r.

am,~~
~ If[IIPlIIU (M,P .)

l(1!l!!; ~

CI.!·ilifilm: 1'fdkt'~'~'ftiI.i1!hj,
~ ,t~,
I'itW 9.ilt

,:5gf~

~~t

!ift.'~~ ~!'iiI~

~i~

ifElll"¥i1ll. IbiJmJ.itii!tJmn o:JIMMTCij!E

~

~ 't,f!;

t.w' ~
th~il'!~

i1Pf~~,~
~,~t

~,I~.

"15111')1,
IIIhil
~

'~f:IDN;l1~ h.i;diI bI;.w ~
~jq~

t~I!!'I~iuto~ '~~ thl!!,ll!I:ltr~~

SU_Jl?~

~~E roll!

J;rtkl~,m 1!.ohiJJ'.m: 1le!J:1N1~.!r;ifu
tIl~. IiI!'ill'i!hDJ'!!"D~ f:~1!1!1

tm'D,~

iIii' L!I: I'i]I1J him!_
Il

I'!ej]lLm, DlJ!",dUt!Ndl
,octb1,.

roI'!"Il/ld:5tllM

i:UStl'l.IIz1:1'i'1.

'h ffipe ¢' I'Dhi'urej:,srould 'be 'rul';f.nkd.

~e~

~

==

E]loctl- CommiB!tl!1l75:0A'J.[)
,1L"!rLlI.I.I..Ijj"I'.

A ,t', S' s'i(r-~'iiI'h'!iI-l'i-.).I;.!;:": IIj.iI]

'I,!'!Ij!!!_n~n
~--

SIree,~ ICrunpiiip"., :ings".. Mruill"es.'too 'r.a~lrl '. 'i' jgo",'I~'" ."-

:r.tm1L~ :~ (Mmi,puJatoo, H....... ..Al..
, o<P.I> VH.a.'iA.ILiIJ~'II.1'l

~

Ci)~

~

.. "

CaP~""

:R1'iji:aIry ••" 'B<!0~ '~iIryrutI, F.otia:m&, ". 'B~~:
8!:ipp1y", ..

Ru~.""

~~."

~

.."Uq~

AI~
~~.
NruldJil mtr

Ih_e w,;i!lil:;: !!'.if th1:;: SMva Temple .. l1'i_alli,Y'
~

w:hldlI, W'AS '!.:i!i:'i.det TihOl'ilt\ruii ten.LtNy~ today ~, itOOti.itn~ln;yto

,rQ'U~_d ''WIlijd't bel~ '~ ~_rI,y'~nat_rieJ'l- J.!!5i:!lOW ~ by A_:_r<h_~ l~cd ,Eiodely ~f :tndl~.,
iLlli~p~1ii

M:d in, '~plare on Sri's!iJfidMaVafi"!l,~ T~ as welll~ 'Lord 1)9: Slu~ telnple whid'iJ is :siJli.taJte;d ne-at '15he Bus
~b.me

iI.lWt'Urie"andiM.r1~. :

Many ~

~dp!liOOlS

aJre soon,~

StInd.

A~o:rdlrig fi©; h!:;:~~~_I!!-5i .!r_ndl m.st;:I'1P~ '~e dedtlQn (&1ibt] ~~~" ~ ~ j;:j, drie ,~_~JtQt" ,Qj! ~~, ,e:~oo, 5oye~ !in IIl!dLL:i~ Th~ :~,pliIDT!S'~'~ :p~" 00 ti'ID1'le:as ~-'l-t gurif,(g d!ie ~ ~:F'am_~ Ot(lb ]'ii;).J! liJl1e 14'ih ~ ;;I_rrd 16th ~ylQ[hi'l, ~\

A5i :pel' the :l~,piii~:;
'!; - - -----_J

,",""",",,, ... -, ,an !__mp","""I~~t l~tI.nD ,0£ t>he' ~ (if ' ii~; ..... ~j_,~:h milU ~'i;! A'I' dIi_e' biill!li~: g~'_ Thg '..... b ~ :hIa!VI;!' 'm T.L"01llP "'" -~~"
t.._..

.rKud2im~'

~ ih'!,l_lfe rntud, :1'0'1;,
""_

~

E"---I;'!,.!!

'F!;I\~~.;m

-=-)t-'

:na;me ,of ~f ~i~ cm-d_L'&te @.n iU'\e :p~1rn:teal (P~~ Ola!) aJlid d!l'~ it llli, '~e ,!P'!l;ili. 'End! '0:( WiJ!ijcl.1, !tie'le~ wi.'lU!ld !be. bl_kelil m.!~~ the ~t ,!Lndi Q).'!;I,[!,~ ~nd_jd!1!a:e:w1.5e''Wti~r' ~l5 U'~ hLSbest :t'!!'U<_:l1'it;_~~ '01" ''1,0'1~ 'w~_Bd~ibe ~lectedi iiI_j the !!!I!!.e-m.beT Qf' vlHa:~e
'W,r~~ ~ i;I~l'y-

IJts.q-lliIllii&alitom
to '~rumi!D1
'I'

:'

'1'.iH~. who !hElSIl,lt !5ho'Wl1l. his :inDl1me

n IDl'Iii!' has 'been. proved! OOl.'iIlJ,pt dwm-g Inis tenme,. hs,. his, :fElmily :me:mbeni ~. ew:IlI, his 'blood, rmrtives GlI1lIliot IOOntBst el~ tor nex~ 'J gem_elililitons 'I' He, W,RD 1h.a.sn'lt:paid 'IlB~ES 'iii' Wino has exitliill, marifull. a£rams, '\-vli'th
'I' 'I'

dm:1ng his

b!nwe

Mmi:lelEl'S,.

:Liars,

~!>

WhD i!iTIIWIdledi ~I"'s
Hb; ,~

mmlell

:in

tinE' ,[?<lBt:

'.' :H.e who,
'FlUs WB!j! CiIlTIled BIi! ,!EGuda1idr,aii 1;iIY.S.~ ,I;d lela:;:l:i~ Iby dlte':F1j31J~E'_i::u dliim,:mBarrul ,Fot and! 1 Ol!au rn~ IBa~ :in 1':amaL 'me !i;!1 edtiQrt!I, WEr,E ,hEld.taiir ancl! ~) milh.!;l'1!rii:t 'l:f!Im!I, (loruiiiJtlQ:na" tJifhllr.~
I~~

'l!Ine\:l!tablE! by

It elIoo '5i!I,YS, '!halth.e' 'lEwlLD"e ~s only of 3Il!tl d!a.1S'
,..... IUdh,:he 'W.lllll ,have '00 vl:lillunta!rily 'iIii~,w from, 'the capac;'it.y, U m..i5 ,ooWKIJ, gllillfy' dw:ing the' 'tEnume,.M ,willI. be, [)'!m[)'!#\ed by W!"CE!'. (o:ne'~

m 'I1hDSe day.s.)I,;ai~

:iinscrip~
eli,gibili!]' eilecti'Qn!l!- The ,~
Q~

Bl~
~I

!rf!_~
I.......

kif.'

-=---t

'drie

lo:;mrtssl ~

'i:2. yBa~, 'baek (in I!rii;!' pho~grmph, Ibelow)
l:iiort:;i :Ilari.d!by i!hem !$hows ,ilnarw' tr~

!!zm_ . -~ ~

'!I'_~); ;-.'~.;:.-'.
fi
-.

and :i1air:

",ilia
1If.~.·r
.....

driE

~edti.Q:nB,

w~:held.

4'1

'\;.-1"1 L jjo ~I··I-" . \;.

j;-1I ~'l.JIii!-......~ Lf' - 'U-~~~
.
L'

.,;

qtJ'~:'~~·"I"'ii. ~.'!!

I• ..,~~I • .

'--'_u..~
..

-,- _.~ ~

-' ,

I

I
I

.L

.'-

.•

1 , -~
• ~I
• .. !II',

~~..,.

l\YlII~Ii~. _

Cim~~ GJ:ff ~ ai~ phQ~ ,gr-aph mmsll!i~d,:: ,Bli,gihal1iity ~8, f~ Cl!indidBi~
i!i' ~~

" ..~ . ~ r.
I!

m~

g.-WR i31 :~~t:

bliil,

."* ,~Pll!.o,ill·'
..... I.;"

t"

~"'." Jo" -J.~

'.1 "lo- -- •• ""'.'.
J

'\i'~eJi land, (Lilli ~ '~liirlr=;!r ,Bind,V:elu,is i!h~uniit measured !fbI'" ' ,Iamfs, too~~) '!!II He ~p1d, liViE Q]l !his< mvn .md,
'iIliI.eIUt!l, 'i!l1 !I;f"i!IT!i.

~ '~~\."

_-III" .'j. r"l ~ ':1

.r:
,~~1;
~:

~.4!'! .:> '!,.lIt:r~·. ~~.;rIe;,'
i~
1 .;

'* ~t'I.

l~liJIIIW "':~""F~

Il,!ltii .. 1i: ft. "''''IiIII.:.J' ~iqil"".I:;II4i;"~ti ,) lI!iI,4.... tlll,l!·~~I" ri!,. _ . I';!:JII ":!.I':"'-i

;'f~ ",:-III'!I,"" 'I:,. .... 1. , ,,~ !I!,T
,.iJ

'_~r.
..

L.'

",_

1

I

r , ~..
I: t

r- ..

,.!-"':.l
1

_I~' ..

'L,,;.II"

hA;i1!lSi;!}
il;i~:a.g;t;!'

Slit-Quld, ibf;!' ~ 35 '~' i!il Shopld, ihave mBi~d,
p©S~

8TI..m,'~low' 70

in ved1ha:s, SI1id, asic b
~

:~~

"" :SIlioul..mlrl.'l bl!i~
:in th.e p.a!Si!: 3; ~

:!jSme po?l.rfu;in

~ :~f'lfumns :001 i1mliy sloown:ma 'the 'Milli!!llOl!' of om ~toro5 iru ,admmisiiJ;aliimll ami, politics hrlil~ I!I~ :s'how 'fibE! "iII'ool'd how BI :pu'm1i~ i5m'!f,ard :should. be:1n his ~aJ and 's.m;ciallife-~

.u'bourtt

cOIruflflJi~ in ~VEY' tt:mtmy for gold tmlMig; .and ~1ng .fm 'IRnmg 'Eb.z. OIiItE in ~ ntaiIlfhs, iI:b.e :r:tI£i:D~ of ;goJd oommiiffEs' :hilve
1lo~j['

tr.ad:m,g. I~

'oos~'

of gomrdJ .oo'd :~
'MS
01.

q.u~lWy.
bm ~

:fOr

:iiet:ilEms. ~

m ~·[rf·I:IMl'.~~D.:~yMd~_.;]['m

'Ihe, ~y. deci.des 'Ifha~ '!De said fines .imposed i9h0uld. 'De ~ ifro.m 'iDe "'~.' and settJeOj 'by the .~ mdmi.nislmtms 'ihmln;g;b. the ,iI5!ill!m:ii)ty. w.idrin. ilie &3!IIl.e iIl:nanciaiI. }'\'!~. miling whii.clru 'iIhe IIssemb.t}, ''llfffl!ddl in~ ,imd], get 'ibE! maitfm ~. llJe:taj'Ed'FlI:ymemi oJ'p!l!IlaJ,ltiB!l ,mlSJID had .late!BBS ett:aclnEd. to 'r:he:m. It ah;o, deady is i:l!liea I:ha~ l!lIalJ tb.E!' ~1eCtOOJ :1IlE!mhe:r:s of 1O'.illage .il55emlOOiy amumt scape .&5 01' punishnrten~. nsing;'!iOOr pmvem. 'l'ihey 'wil!l ~ d~,8!1t~eK>l~r!lf fcundl. ~nlty,. ~ are many mom'!iUi::h i:nscJiptiOIlB

,.0

~ 'dial iliI:iEy'did :nnt'~ tiifiy' Jrnud w:1lIiiI.e msting. ~ l\"I::':I'E' mad.y k! siimfk~ ~ "i~ 1:ii:tm ~ 11tiEir:5WO:m $tm~. Sinmilm'ly' ·IIitEJS WEr>B cmrurulki!S ~8 '['illll: ICm:rufI:fllltl:H' ''n''El!E skJ.ti]~ rum, dho't:li'ibu,· tioo.).. F"t8J.ldl oommi~~~ ~ 1'J!Ii.dH 1ffiie: ;~~ iIlf Anual Administi:l;a.·

~ro.r

tr":--iI!'~.

fiII.lGmg'

WM' fir~ 'Ilbe ,ilmo!jf@ 1liiw,1il """'mutt't :Jil:DIfm (,oll~ '01' 'diJi3Y dicm.'t 8t~tbi~~ in Sonulog,y Ol!' Political ii.dD:Wli:istratOO:ti. W!iiifclft out ~ov.~d, V4l~, V.irfu1il1mm." ~ ~w.s,nnd :~,ofrodavllm Art 1'00 :1iBiid,f £or :5ucih ilii:'Ii at.' ilI,d.mini!;.. tr.aDoo ?~n' ~~ Ulmt.~ imttipl:i.mi.s). ~

mtr

md_oo

~~~e~ ~~~~~~
:Elec~oo, itLlIill!e !!:IO~:!rJe~J-fo~ W'!ilffig or readlog is: ;Ui.yQl_lli;g ~J~~r'~, 'line tn~e~~~.g ~~, oiiJ!ld ~_ood{iteflt!e' d_;p,y. But 1~:Is,precisely' ?d ddt]; ~mteQ'rJ~t m~_1l:f ~1!Ic:e:re ,~_odi~l.O,n;est: :peo,p._1e £eel frwntei.1 by ,~ ~'6~J~ty of ~ctOl'S :~ Ute ~Uc d_o...~LfI,. '["bey are ~~l'ous W 'k_fl.QW w~ tOe ,p,,!!!)l!!.t' o;_Lseo!<t.~ 'has gone ''Wrofi.,g
;p_l'i_~OOJ11e'fi'L_plaJle .oou~,
~l'i)p,

~~~t11
in s~

S Gu ru'murthy

~~m
hHiila-'"a pu'IOOllc'
L __ , ..._,_ !Lf1.Jt1J. Uj~

TIle

pa""'eJ;sion

d!oma.in, Is expThrifr~ 'lirurt: lis dE,sree' Is ewm,
:g,T:i3,'Il>E!l' ,
..... , ... ,..II".i!L_._.Ji 1'u~1' ,1!t~Dl[il

""'-_. .l.lllll!:

'1L..JI:__

.I.Ilii...llk:l.1l

iSL!a.~'

:Orirltish. '~'ilas:1IlDT:e' prmd'ound 'tnam a bailtlilE' palilicaJ! :iFeednm, tOOl' Tmtdiat'5 ,~,g;raphy, l'~was, al:so part iU~ 'ihE' (lEn~' quest o:~ ih.E lndiim poopl.E! to ~t:fmei.gn
.IL._. 'linE

mf'

iSolL""iliil:Ji=

.....,."..,.,.1",

!J(~

~ -,

ikIil,?:ader,s;.. .'
__ 'IL.__

!PriDIl,VDaJ

-oL,

.,

-~.

'L.JJillllRillrll

or

~..~_'L_

!Iio'J:.inl:.il

]l~ :rs 9ol_:t;; ,d~des !5L~ D'MJ_~ ~~ TQd.?lcy's !Scl;\oo'l cllilldxell! oonslllif!,:!it>e

Gellt"j

'[lee" !Of

:r'an:a ,Ftaii:ap~ !lIlF.

'iL1ItsIir03p8.iI::i. :Sliii,v~ji,a~' GmEI,

f~ In>d_:__LB_1, "ThEM ~~~r~M'~Ui_em i1jO'!.lld. h~,ve' ,e:q')erl'ertced 'a.e ,~,
~_em- ne' mi.o.re h'1J, ~

iiilo:ne

CiDlwIId. :Singh ~sift!O:C;' :Raja :Ranj~ ~ 01' :Raru, of Jham' sitiilil. ,lla-t.E!~', ..:llii~6 :HSy Ih.e mdi,gertOltIS'Fleop~ '1__ .__:',_~__ .lI ......~;.",; ..... '''' '1'"_ o.L,_ Q!Ji,'liaL:il:l!J. d.1LU. ~.~~ .I!1!I.1i!:5~ Ul~'

mov;e:-

lhis .aL[:slor~~ sel£..-ev.Ld~j m ~1a.r([~_djj'is Is dJsGoUi...~, [,t,,.;p.:IJe'ifJly...iUJia ei~~ly; i d:isU:?iJ1!reQ, ~ilSeW trom i!iI;\e, ~:d d)rl~e.s '~t, ~Q"1i_5t~tlJl!edU!.e souJ 101 1M ~ i!~Jl.Ove!pet1it:- whet'!:lel' ~t tt]; :the 1b_m ilbJyoif' m M;i!i.ti~tID_oii, G~_ndJrd (iI' h .. ~j,p" of ifue MO'thetlaFid symooUred '~ }J,..tl~rl':slI!! '~ldl"il ~t"!iI_j'afs "'V~e M'~l?I_f?l.m'~ ru l'be C(iftI_~ !Of ~~J"!,?!~_;i!i, ~~!'ln3!' 'M:ii]li_?l-.rlsM Au!idblndo Wd (iUj as ifl;1e fi~ifu):Ml.lsm oj tndl~.... {ft,~ '9~_d1;iU:;!i_[ :Mtg~lism" ~1,}ft!!l.me.MW by Srw,~m.~ ViveJ,?i_I~J~la", the
~U:!.ar' discoUi!'iSe'br~

~~' dJsto'_t

mO"iern~t f'O~'Mld1oii,"S:~ ~s 00 me~ e]rJ)pof 'd1!e' ~p~lle. 'It is; :hlstory - W1IJo~~u_O!tte'ly, (fd_lber@te'ly
-'!;:a'~_tl0

I[mitoni'i2ler.5 muiL'd! a1mo.st !IlDlll.~e 'ifhE!lIUl! '!Bat '-1n·.J- , . ....", , 1JI!III.neve'[' 1l....1"""',"""·.1 ..... ..,1n.I'I!'IFIiII'~"-lt w"",~ ~'6FIJI, '""~'_oj . -,,' . ...,. _[""_'_IL'U

~i1Ig

ID~,

.anyone 'W!M lmt'l,l'adedi iitj :il 'Was !rleVel" a :11I81:iim1!J and! ih.ere 'IIO'EI5i :nodn.ing GlUed, ,fudia '!liU 1In.e, Driltish, :marl.\e it' onE!, "]:bE' ml'onise~, '1hll5i ,tIlmt dBtmted!, 'tnE m:omse and iI:hm, cmtfused. ih.E
idlem1i~ (]f. 'Iihe ,bn..d.lIid!l,'peop1e and 'If:helir :~'I±on, 'Wilh, iI:h.eir lartml. of ,I:rirl:h. UnsUIJ' risin,gly;. :U~was, 'ifhm 'p1!lst !IlDlm!I!! tham '!thE 'tnatt: looked mJA::erliEl'm. Ito lndilmS_ By' !!ru.'clI, i5ItIStamed mool!l!'5E!' 1h.E!"ool~!;5J,!lnsd, !8ffecJiv..e1Y camad ~~, pam'.aillysiBL :Res1ll~ ~ stood mnquE!red! :inte:l1i!ctualljr~ mUur.aJly' and! ci~ :z.alti DJIIB.lly"

rubwie

d"!e5e

T:herefu1iE!,.

w:mt.e ear~i.e~' was, a 'Waf :i~

ewm,

mf'

(Dme:p~

as

out'd;i!iJ!;ed,i!d~:J,. 'f'O 'be, detested ?i.fld ,pubHdy JjSOWirtedLIlL fa.oel'" ,g:L~'6.fi '9rIe lone 01 ~he

ph~
W,i!,5

,s~~,

JJ5.co~ 'tooay .r i,t:!:s d\oI!;IJ:;~ whetl_ ?I_i1!Y Qf It1:"!.ese 8rea~ 'blilfl'd'ers ,of 'mDdern Indla liXiIU~d
1J;i{!S9, ~he'test zyf' 5e:C!.I!~_t'

mo:r:e a !i~ lndilll" whim iI:he :f'~~
L:.

Ute:battlE! 'i!lpnst the nriltisb, tn :reI)[)1,lier' iIn.e 'm.ind!, 'rM

?!~'p~'bJmy-

!had ~, M ·iII t w: ,!llru.lI.lI..a:s ~,.,..,."A _ot ii'_ ..!I ',_i ~UeooE:.. ''''''!IIl!LIi:!' miI!(;5 """""'''i~.)=.o d'ebBsl:ed, 'the 'Bar:1H.'er :irnoa.ders.~ iI:he :latE~'oo1mtiseI'8 ~ :5ooti'o.ns oE,iaiTI:u.mIia~ ,Indians. te,

wittn lOOtri... So, iIih.l' qlt~ fur n~ittg· Il'I:ut ~t mind. iUlLd. i't.'OO:Imt,-mn.g ~. to ·lIlllir past· m d~ME tru:;1ir :KkmrtifLy ~~. ~ prdmcipaJ. dlri~llt ijJJ tlite b<ll:ilfu ~ t100 ·B.onm. lllG fn;~d"ootl iii~ gttidutilly inb;"ii.:Sifu;-d ~ ,an mtGl[k~ruLd..ru1ru.mJ,.ilJTLd I$pmtimll ,l;liiKkN... Uiiit to 'lfiill;;c Inrutl OOOl,lliclu.1iLsj"dy md~m t."V!l:ifi ~.:!; :i.t m~i{.a,poI.iJii"~ :fm.G"/tkJm, ~IG A mliiMll 'OOlllpoillmrt ~, the o.£fw:~, of 'aoo lndi.tm ,hb'£.dJOOiIlL iiiIfLO''''lm~'ru iU@;b~'h ~.g_GctuiJiI It;~ ,;m[Ij s!ltbailkm. fr1iiIiI_dof ,ilrtdi.'1flS Wi.'iiIlO·tliI,;a: l't'ilG' played by iIl'h.t.' ii:tatio~~ ~diii.lt pE li'if!it(;rl ,;:1. hlg'h I,Q'!."CIof in~ ~(mLli. MLd .Qv~~ cDIlt<i~"S:5 'm 1:100 ~

f~

W1illt:: iI:l:M ptoo~s ~~ iili.'m" m'i.'dom ,;mrl '~,grt.'SS(.'t1 ~dually. ..it ~"~.1ibGtlI rutt:'t" IJltt. ilI.d.'ifGfi~ ,of ~~'lib~~Jion ;u;d glOO:t(lli. :5!Mioo. :in '~ ilMi'ly l~" Th...c:l' In.diml iifLlLJ;.:dia gIOO.milly (;ilI:J1I]: to ~. d~b;-d 'iby :~~ ~ ~~gy md ~irnl ~gitm.. So" 'what '~ '~'Cd DEi :6ghUTS 1i1Ld ruught hilijd. ~w firu:rrmJ ithAl; pW1lli.C d.isoo~' ~Ii.-d fb.y tM mr'tl_~~, c~ hook 00' ~y :prim~ ~, Mid 'prim_G' s~ in ,m~ Ilha.'li.1i"s ,m~,
it'!}

M!ioo, t~} Ihls ~lmt:im
W~'~!ll~'

ii.'If.tID

l;l~mm_G'c~JiU-

J?'b'll)P~'
ably
wlOOt1i1;c-;r
GaruIhi
ftiMLy.ti

m.v.ttiii!]Yb'tyonQ,.

,~'1iliimt. w1rui:cl1 'bGp t,·.1Jnn.;: m"ru '97LG ~ oE iIii frt;~ md 'I?w.-p~

:it.

W~i!>

ut Atifl.:ib:p~]''''

:iiru.w

M

1IEl.iLm.t.

J'iI:iQ

W,;,'ij&miV.m1I

iby

,;1

:l:ti.do~TiiIDJ:;:,~ SubrniBhiltilll1. WM too'k ttb.c lL..m 00' SOiW' tlOOl S(~<ds ijJff 'lIlLI:;:' nQLmm 1litW~'I!l:'l.mt. 0[' to <tdd pDWl:"f m tt:klrn(. :5~d.;,] fil."W\ii,pJ]PGt,m~-

~.

~i,; ~Stmkw" oom~. 'bL~ ibrufibtipt as 'IifLGY di!ikiibiilitJXIi, ,rnflW~'"IS ~t :m 00' ,r,WlL'i/(,7 'tliJi!: id_oo, of In_diti ID tna: p"lrqilill, TIE ii:rnJti~i: :EUi.(,..ru..iJ iIlhu!; Mt ~y foo.ghti: fur·1:lOCl ntrnrnfL';s ~m.. ib1itt ,;lbo M :ilS mwh~ i:UlId cWlliLiniH. :iittd'4;~~.tbi~' o1tLd n.'l¥ijl:&,roo~':t.~ ~ ~'tt1il.M" :llrKll1lLm ~ w1Ud!t :itttE-'~y p~udl;1i in ~am rund dlm.MJ.t.<d. ,~ 1ili1~ ~G :~-d [~:5.ob"dii~ of. ttb.c'ifltl~ :ttiL~ md ;t,ry.o,pkcil. it. '~'~Ij; 1:lruiS :sG~, mdi.i.'ii ibt.~ :w' :mmIil.'c';1;ruauy iRdc:l~"fit ~' &ood\om ~. ,it. wit5 'LDdIw'

Many,

ru.V,;i'ti:J.,ru ~ o.ff id\b~ '~n'IiL as lii~ ~ ;ru 'OO~pIE oJ ~dlL'S ~' ru;~ ill u~ nt."gillD.'iff,,!;, 'I'iI:w w,rur '~f Ihti 'lii:i.dim ~~ mdj, '1I1L~ St;t~ ~'d ~t Iftw mh!mLll, mm..'f8''i1il:J' in 1977-79 iMKJj :&;pmss" ~'1I}"mtturu;'t1 :p~J: Qf,utdU,jm.;ll and '~' ;ro]! --mLili,,",i" ci.hJ;;fu .md Bum, 'f.. .!~" W, _ iIli£ '~ .,_ iSCilIm. ,tldT 1lfI.G' ltrb::' 19BOs Mt, iillIiiStt-.1ttVv~ of m(;~ ~: ~ ill,~' oE

sr~

oc~

wko]j;o :is 'bIx.~g ,a iOOFD.\'t:l W' ~[.~ Lmid, :i!l iIJ~!XI ''ii'iilh 'ruJr~ ulhG.ii".~ ~ ,mil pro6t. 1"iI.tttn:'fid [:5 :iir:r4iesisltibw. ~o :!:i'lll"'un,~~~ it !imlQilIi'Ii!i, Tooall~ 't:tiiu
.1J

~m.'j as

dA(1)(mg .~ w,hWc wm'M -

,i.'ii WA

tmt :~,

oorure,

i'iIfLd. 1iE_~ spirirtuWi1liimil ~ :publli: l:iJW.~.liJM. :M.ma~ GmdIiU. ,did. This ~ mtcl!Jt...::ruiil. md~pmdmoo mid mu.~ Qf 'unMd.lL~

w:

i:s d.~ t!I:i.e stal:uI'i!' !tif iI:he :lJnd.ian,:mOOltJi ,;n, '~ne FtlllriJn, E'statJ!'. 'il':hi!;, ~.~, of diredii.OfI! needs: k11 De 1IJ~It~ted, :if ithe 10£ Irtcl..iiJJ is·fu3 be rrtl.rrunafu:!!'IyI,teehn~Qgy t.eiI!:mlsto 1hEi,'I,I"€.aI '!Xlstmfectiilo'@:solnti.a1!l Uti' il:hiis ,epmelfltl!ie"
~stn

~e-dj2.!

~.Hse' '!llJs is,~ ,pu]:'hls:llllQ tl'i_E!' s1~ Wh~t~

:mgec~

iSm~.

~,~r;eill.!!~ Wlo 0]' iki Fl~ what ~t ptI.blL~ihe3 1$ moor~ 'm m~J:;e tlfi_e:pulill.c know WM~ 't:he
rnte;dj~'b~I1ie,sSl ~,;!IUD,a:b@'!,:1~'kidaye A, :ITi_,Qdv~~e-di~m" 10 :s.uj)~ .iJ_ndIllllt~JJ' :u...s l IDl~n ~_O ad~~,'~ ~nt LIll,:ifu_My mrnt
~1,mE!'_ '['he ~~

~ 'am pt!!wetM W·E!'bisL~ES,.. (bdy'ro,!?"" :Ilssd!.. '11iIa1i: !r€! '!l".i.e.1.v ,lind aud~t '!!he :m~ Q"ujJ, mi.H!!l:~ it1:i.e media 'is, ,oou~. ~' CiliIiJ hOld a ]ilrula;tm'''k! :it. ito:show' lIt aJti:d 'b '!!he pBtljJaeJiI.OW :i~ ~ ,Dr fuii.!ls. ne ,000000Y' way lID lIIDLaize h

ht reI' l~~ s1~ed tne :L'ead'lJ!]! t}!i_ew{ifld. Th15i ~J1I ii:r~fomii":arJ:!! IlJIdi~ :Uli!!iI; Is fJee bu~H_o:I: mde,pe~Jt mlJ[ll ~ in~el!1ecru~J]'y free g ~ll!de:pe~J~ rf'i_d~?i. A_IIY ,~~b:rs?

'~I

~_jscover

Uw [~_~

~~>----.JJ
orp_~'!:!¥
''''liw!~,~ Ir!i (:he I~Js~ Why .'
.1

<>-=--+--!) ~~
,1n"1p~!in,g. ~~ ~

~4

0

=>.:~~ ~4= ..
~~LY

0

¥~

ResidQfltidl Yhftn 5hilKha ----~-5h:ibLf ------------~~ -------~
wd't.l'IJ Mlun1

., rm ~mn ·~J!i_nna "I(~
~J
J

_wJd, I' "tm'l.d ~

5hitriI_'r?

.'
., .'

iFl! QtIJ ~y t@ d i!.:L 10J"~eitdUII.g ,I dlvtl!le ,~!rl '[fEe [-or FtliP8 n~O]1 lI:I '__ - 'lh-" If!J,a, IOJ brl~_g .e.hu pll ' '~~1lW.. emoli-ONi~,!W1' p_L~~
I

d~~pmet\t

flJg)1iJJgh~d' U'i!:' 5h1bb :
'~_ ,1!).fYo~~-ty-QJ,!l-""',~-~-~ 'OIil:ftm.,g of' (:be'~·of'!the Y, ::.__ . :mel '!be ~ . •, ~gh~ ,prov-n'klng :;u'Id ,ulb[ ~ d~ m'II ~Ffet.E_ ~ _Ule:lri!I:ei!iI or!i,; IHe 19~ of :pa-~ LiI'1i_d . tlI
., f1inglJ\g

gg OOail:ii:ina'l
I'i~~ -~

~~

•'
.,

- - ga;~ '~-pll._J'!Iti@'l:1! r/V!i!!ftoo

!I}'1I'!iilr'!ji'

., ~m
U!l1i;!'

'V ~

,~irI ~ n;gra~Hlma.;1'!J]

~~~ ibl' iU. ~ ~ Y'l!'Pa~Il.f :Qf'IUDe. JUi _ill! il9~'il0 ,(Iii'f"! ~ ~t1J IlL _e' 09. ~ pm ..'PUr Mi,3IligJ!'I\., 1Ul:l" 'K ~ Fon.
~ II; A~!h

.- _ _ ttll~~

]il1i'~j

'C!cntrJbul@:n -'~ 1500/ ~ (1ri~~ ~ge IJTI'lit ,..1 ~ _ 1to!S5 ~
a

~~*~

on_)

~~--<.>-~~

~~

~~~K""___"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful