ISPITNA PITANJA IZ TEORIJE ORGANSKE EVOLUCIJE (2008/09) 1. Definicija evolucije 2. Teorije evolucije 3. Lamarkova teorija evolucije 4.

Darvinova teorija evolucije 5. Teorije evolucije posle Darvina 6. Moderna Sinteza 7. Mehanizmi evolucionih promena 8. Genetički drift 9. Protok gena i modeli populacione strukture 10. Mutacije 11. Koncepcija prirodne selekcije 12. Adaptivna vrednost, adaptacije – osobine i procesi 13. Opšti model delovanja prirodne selekcije 14. Modeli delovanja prirodne selekcije na kvantitativne osobine 15. Efektivna veličina populacije 16. Valundov efekat i F-statistika 17. Koncepcije vrste 18. Tipološka koncepcija vrste 19. Filogenetska koncepcija vrste 20. Biološka koncepcija vrste 21. Genetička osnova mehanizama reproduktivne izolacije 22. Načini specijacije 23. Modeli alopatričke specijacije 24. Modeli parapatričke specijacije 25. Modeli simpatričke specijacije 26. Genetičke promene tokom specijacije 27. Evolucija i filogenija (metode rekonstrukcije filogenije) 28. Fosili i evolucija 29. Paleobiološki podaci o evolucionim procesima 30. Istorija biodiverziteta 31. Adaptivna radijacija i ekstinkcija 32. Teorije biogeneze 33. Postanak prvih ćelija i postanak eukariota 34. Evolucija hominida 35. Evolucija savremenog čoveka 36. Prostorni obrasci raspodele varijabilnosti 37. Evoluciona biogeografija 38. Osobine životne istorije 39. Evolucija interspecijskih interakcija

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful