I.

TAGISAN NG TALINO

IKALAWANG UTOS NG HARI: Ang mga Ita sa Dagat o Ang 12 na itang mahal ng hari ay kanyang itinapon sa dagat. Kailangang makuha ni Juan ang lahat kundi ang parusa ay kamatayan. o  IKATLONG UTOS NG HARI: Ang Bundok sa Harap ng Aking Bintana o Ibig ni Salermo na ang bundok ay ilipat sa harapan ng kanyang bintana para makahinga siya ng sariwang hangin. Pag ito’y hindi niya magawa, ang kapalit ay ang kanyang buhay.  IKAAPAT UTOS NG HARI: Itabon ang Bundok o Ngayon naman ay gusto ni Salermong ilipat ang bundok sa dagat. Doon ay makakakita dapat siya ng kastilyong magagamit bilang pananggol ng kaharian. IKALIMANG UTOS NG HARI: Ibalik ang Bundok o Naisip ni Salermo na ayaw na niya ng kastilyo kaya ipinabalik na lang niya ang bundok. o IKAANIM NA UTOS NG HARI: Ang Singsing sa Dagat o Ang singsing ni Salermo ay nahulog sa dagat, at hiling ni Salermo na makuha muli ito. o Ang singsing ay mahahanap sa umaga sa unan ng hari, kung wala, siya ay papatayin. IKAPITONG UTOS NG HARI: Ang Pagaamo sa Kabayo Ang ibig ng hari ay paamuin ang alagang kabayo na sobrang hari ng sama. Nang ikinwento ito ni Juan kay Maria, sabi ni Maria na ang kabayo ay sa totoo lang ay ang kanyang ama at kailangang magingat si Don Juan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful