Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat

.

Masyarakat dalam zaman perindustrian mengandaikan kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh kebolehan diri serta usaha mereka. • Adakah penumpang kelas pertama terselamat apabila kapal laut Titanic tenggelam? • Anak-anak dari keluarga kaya besar kemungkinan berjaya dalam kehidupan berbanding dengan kanak-kanak dari keluarga miskin.

stratifikasi sosial wujud dari satu generasi ke generasi yang lain. berlakunya juga Mobiliti Sosial (Social Mobility) yang mana seseorang akan bertambah maju atau bertambah mundur.  Kebanyakan ibubapa.Bagi memahami stratifikasi sosial dari sudut ketidaksamaan (inequality).  . mewariskan kedudukan sosial mereka kepada anak-anak mereka.  Kadangkala.

penyakit.• • • Masyarakat bangga dengan kejayaan penyanyi seperti Beattles atau Madonna yang tiba-tiba menjadi popular walaupun pada mulanya miskin (Mobiliti Sosial Meningkat). . pengangguran. Namun begitu banyak orang mengalami (Mobiliti Sosial Menurun) kerana kegagalan dalam perniagaan. Manusia akan bergerak secara Mendatar (Horizontal) sekiranya mereka bergerak dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. dll.

gender. dll. Kasta (Caste) dan Kelas (Class). Cuma ketidaksamaan (Inequality) antara mereka berbeza dari segi bentuk masyarakat.• Stratifikasi Sosial sebenarnya wujud dalam semua masyarakat. Status serta kedudukan Ekonomi yang kukuh mungkin mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. • Orang yang mempunyai Kuasa. • Terdapat juga sistem lain yang terdapat seperti Perhambaan (Slavery). umur. .

Sex.• • Orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh sudah pastinya akan menyokong kewujudan Stratifikasi Sosial manakala orang miskin mahukan sistem ini mengalami perubahan. . Ahli-ahli Sosiologi telah mengenalpasti beberapa Pembahagian Sosial (Social Division) yang terdapat dalam masyarakat iaitu: Gender. Usia dan Orang Kurang Upaya (OKU). Ethnik.

Keganasan (Violence). Orang yang mengalami Penjajahan Budaya (Cultural Imperialism).• Terdapat juga beberapa perkara yang boleh menyebabkan Ketidaksamaan Sosial (Social Inequality) iaitu: i. iv. v. iii. Status dan Imej. ii. Orang yang tidak ada Kuasa. Orang yang mengalami eksploitasi. Orang yang dipinggirkan (Marginalisation). .

• Pada hakikatnya. . Kelas • Sistem Terbuka (Open System) membenarkan Mobiliti Sosial berlaku manakala Sistem Tertutup (Closed System) tidak membenarkan langsung berlakunya perubahan kedudukan dalam masyarakat. kemiskinan. Estet. Kasta. satu masalah yang timbul ada hubungan dengan masalah yang lain.Sistem Terbuka dan Tertutup: Perhambaan. • Sistem yang terdapat dalam masyarakat juga berlaku kerana faktor sosio-ekonomi. pembangunan negara.

Iran. Hamba yang bekerja untuk membina piramid.Sistem Perhambaan • • • • Sistem Perhambaan (A Slave System) merupakan satu bentuk Stratifikasi Sosial yang mana seorang manusia menjadi hak milik (Property) orang lain. Di Athens. golongan hamba diberi peluang untuk memegang sesuatu jawatan walaupun mereka dimiliki oleh orang lain. . perladangan serta membina jalan dilayan lebih teruk daripada binatang. Kerajaan Tamadun Awal seperti Mesir. Greek dan Rom telah menggunakan perkhidmatan hamba bagi memajukan negaranya. di sektor perlombongan.

adalah dianggarkan bahawa terdapat kira-kira 27 juta penduduk dunia yang terlibat dalam Sistem Perhambaan Moden (Modern Slavery).Sistem Perhambaan Moden (Modern Slavery) • • • Kerajaan British telah menghapuskan Sistem Perhambaan pada tahun 1833. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nation. 2006) melaporkan bahawa sistem perhambaan tradisional masih wujud di mana kira-kira 100. Perang Saudara Amerika (American Civil War) tamat pada tahun 1833.000 orang penduduk di Mauritania (Afrika Barat) dijadikan hamba. Namun begitu. .

Menjual Organ Badan (Hughes. Kahwin Paksa (Servile Marriage) v. .(Bales. 2000) Terdapat kira-kira 3 ribu majikan yang menggunakan hamba di Paris. 2003). Buruh Hutang (Debt Bondage) iii. Pelacuran (Prostitution) iv.• Keadaan ini termasuklah: i. Buruh Paksa (Forced Labour) ii.

Sistem Feudel telahpun diamalkan. . .Petani (Peasant) digunakan oleh golongan Aristokrat untuk mengerjakan tanah.Tanah dikawal oleh Tuan Tanah yang menggunakan kekuatan tentera untuk mengawalnya. Golongan Agama (Clergy) iii.Raja akan mendapat cukai daripada kutipan golongan Aristokrat.Sistem Estet (The Estate System) • • Pada Zaman Pertengahan Eropah. . Rakyat Biasa (Commonner) . Golongan Aristokrat (Nobility) ii. Terdapat 3 kumpulan yang utama iaitu: i.Orang yang menyewa tanah dipanggil (Vassal). .

Paria (Rakyat Bawahan Yang Dipinggirkan) . Brahman (Sami) ii. Kshatriyas (Pahlawan) iii. Terdapat 4 kategori yang utama iaitu:i. Vaishyas (Pedagang) iv.Sistem Kasta (The Caste System) • • • Sistem Kasta yang diamalkan adalah berdasarkan Status Yang Diwarisi (Social Stratification Based on Inherited Status). Orang yang lahir dikategorikan berdasarkan kepada Sistem Kasta. Shurdas (Petani) v. Sistem kasta ini sangat ketara di India.

• • • • Sistem Kasta di India ini telah mengongkong Golongan Paria ini daripada berinteraksi dengan masyarakat lain dari Kasta yang lebih tinggi. . Ibu bapa dari Kasta Tinggi di India akan memastikan bahawa anak mereka tidak berkahwin dengan sesiapa dari Kasta Rendah. dll dalam masyarakat. mobiliti sosial. pendidikan. Terdapat juga Sistem Kasta yang diamalkan di Afrika Selatan yang mana 5 juta orang kulit putih telah menguasai 30 juta rakyat kulit hitam. Golongan Paria ini tidak ada peluang untuk mendapat peluang pekerjaan.

Sistem Kelas (The Class System) • Masyarakat Industri telah membolehkan sesiapa yang mempunyai kemahiran tertentu untuk maju serta mendapat Mobiliti dalam Sistem Sosial (Social Class System). . • Sistem Kelas ini lebih bersifat terbuka tetapi Sistem Kasta. 1967). • Sistem Kelas memberi lebih banyak peluang kepada semua orang untuk memecahkan Sempadan Kelas Sosial (Social Boundaries) dengan berhijrah ke bandar-bandar untuk mencari pekerjaan serta pelajaran (Lipset dan Bendix. Estet dan Perhambaan lebih bersifat tertutup.

mereka yang mempunyai Modal (Bourgeosie) akan memerintah manakala para Pekerja (Proletariat) akan diperintah. Golongan Kapitalis akan menguasai kerja. Ada yang paling berkuasa tetapi tidak kaya.Memahami Stratifikasi • Karl Marx lebih mementingkan dimensi ekonomi sebagai Kuasa menerangkan Stratifikasi manakala Max Weber melihat kesan ekonomi ke atas Stratifikasi. perundangan dan moraliti yang ditentukan oleh masyarakat. pemerintah. agama. . • Marx Weber berpendapat kuasa ekonomi yang ada boleh digunakan untuk memajukan kepakaran dan bukannya untuk mendapatkan kuasa. • Menurut Kark Marx.

Aristotle (384-322). Plato (427-347) telah bercakap perihal keadilan dari sudut ‘Siapa harus memiliki apa’?. . Sistem Kelas ini adalah ditentukan oleh tuhan melalui kelahiran.• • • Ahli Falsafah terkenal. telah mempertahankan Sistem Perhambaan yang wujud pada zaman awal Agraria memandangkan golongan ini bukanlah manusia yang bijak untuk menjalankan kerja-kerja pentadbiran.

dll tidak mempunyai peluang dalam Sistem Sosial. Menurutnya lagi. banyak pemain bola sepak dan penyanyi menjadi kaya dalam sekelip mata tetapi guru yang mendidik anak bangsa dipinggirkan. • • • .• Menurut Davis-Moore (Sistem Meritokrasi) mesti diamalkan. Kaum wanita. kumpulan etnik. orang kurang upaya. Tujuannya adalah untuk memberi penghargaan kepada semua yang memberikan sumbangan kepada kemajuan sesebuah organisasi. Stratifikasi Sosial yang wujud telah memajukan sesetengah orang secara maksimum dengan menafikan peluang orang lain.

Taraf hidup rakyat semakin baik dengan adanya UndangUndang Buruh di Amerika Syarikat. Cuba (1959). dan Nicaragua (1979). Revolusi tidak pernah berlaku di negara Perindustrian seperti yang dijangka oleh Karl Marx. Revolusi cuma pernah berlaku di negara pertanian seperti Soviet Union (1917). • .• Tidak dapat dinafikan bahawa Teknologi telah menambahkan pendapatan serta produktiviti pekerja.

Kebebasan penduduk dikawal dengan ketat oleh pihak pemerintah Komunis. Simon Kuznets mendapati kadar pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat perindustrian adalah lebih tinggi berbanding dengan negara pertanian. • • .• Seorang ahli Ekonomi serta pemenang Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi. Walaupun tidak wujud banyak perbezaan dari segi pendapatan di China (negara pertanian) namun begitu pendapatan mereka sangat rendah.

mereka mesti berusaha untuk memajukan potensi mereka.  Mereka . Oleh itu. George Orwell’s (Animal Farm) telah membincangkan tentang hak yang sama untuk semua orang (Equality/Egalitarian) . tidak besetuju dengan idea Kesamaan (Equality) kerana setiap orang mempunyai kebolehan tersendiri. Novelis seperti Kurt Vonnegut (1961).

Soviet Union mengalami satu lagi transformasi baru di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Tindakan beliau membolehkan Sistem Pemerintahan Komunis yang dikuasai oleh kerajaan pusat jatuh. • . Banyak negara komunis membebaskan diri daripada cengkaman Rusia.• • Revolusi berlaku di Rusia pada tahun 1917 di bawah pimpinan Lenin. Ini merupakan Sistem Pasaran Bebas.Program ekonomi beliau dikenali sebagai ‘Perestroika dan Glasnot’.

Walaupun ketidakseimbangan telah wujud di Amerika Syarikat. ii. Negara Berpendapatan Sederhana iii. . Negara berpendapatan Tinggi. . Negara Miskin.Kewujudan Stratifikasi Global • Negara-negara juga turut diklasifikasikan menurut pendapatan ekonominya iaitu: i. namun penduduknya percaya bahawa mereka mempunyai peluang untuk memajukan diri.

• Negara-negara Kaya kebanyakannya merupakan negara Kapitalis seperti England. Luxemberg. Romania. Poland. Sweden. Norway. New Zealand. Australia. German. Negara-negara Sederhana kaya ialah seperti Rusia. Jepun. Finland. Kira-kira 60% penduduk dunia tinggal di kawasan ini. • • . Negara-negara miskin bermula dari selatan Amerika. dll. Latvia. Denmark. Bulgaria. Emiriah Arab Bersatu. Kuwait. Asia Selatan. Peranchis.Hungary. dll. dll. Indonesia. Afrika. Switzerland.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.