LATA DE FRIJOL Diámetro= 8 cm altura=11 cm Área de la base A= π x radio² A= π x 4cm²= 50.26 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 11 cm V= 50.

26 cm² x 11 cm V= 552.86 cm³

CONO DE HELADO Diámetro= 5 cm altura=12 cm Área de la base A= π x radio² A= π x 2.5 cm²= 19.63 cm² Volumen= (área de la base x altura)/3 Altura= 12 cm V= (19.63 cm² x 12 cm)/3 V= (235.56)/3 V= 78.52 cm³ BARRA DE CHOCOLATE 3 cm de lado altura= 9 cm Área de la base A= uno de sus lados² A= 3²= 9 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 9 cm V= 9 cm² x 9 V= 81 cm³

DADO 2 cm de lado altura= 4 cm Área de la base A= uno de sus lados² A= 2²= 4 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 4 cm V= 4 cm² x 4cm V= 16 cm³

BALON DE FUT BOL Diámetro= 23 cm Área de la base A= 4 X π x radio² A= 4 X π x 11.50²= 1661.90 cm² Volumen= 4/3 X π X radio ³ V= 4/3 X π X 11.50 ³ V= 6370.62 cm³

CAJA DE CORN FLAKES Lado 1 23 cm Lado 2 7 cm Área de la base A= lado 1 x lado 2 A= 23 cm x 7 cm = 161 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 33 cm V= 161 cm² x 33 cm V= 5313 cm³

PORTA LAPICES Apotema=4cm perímetro=24 cm Área de la base A= (perímetro x apotema)/2 A= (24 cm x 4 cm)/2 = 48 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 18 cm V= 48 cm² x 18 cm V= 864 cm³

PORTA ESCALIMETRO Lado = 2.5cm altura=34 cm Área de la base A= (base x altura)/2 A= (2.5 cm x 2.5 cm)/2 = 3.125 cm² Volumen= área de la base x altura Altura= 34 cm V= 3.125 cm² x 34 cm V= 106.25 cm³

FLORERO Lado=15 cm altura=30 cm Área de la base A= uno de sus lados² A= 15²= 225 cm² Volumen= (área de la base x altura)/4 Altura= 30 cm V= (225 cm² x 34 cm)/4 V= 1912.50 cm³

DIAMANTE Lado1=15 cm Lado2=15 cm altura=30 cm Área de la base A= (lado 1 x lado 2)/2 A= (8cm x 8cm)/2= 32 cm² Volumen= (área de la base x altura)/4 Altura= 7 cm V= (32 cm² x 7 cm)/3 V= 74.66 cm³

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful