.

Luna Betiluna şi Dora Minodora. cele doua păpuşi albastre. E în formă de semilună şi mare cît o farfurioară de păpuşi. . Luna Betiluna nu voia s-o poarte la pescuit. cu care nu te prea poţi înţelege. şi-a prins-o drept pe burta ei gogonată. au primit în dar o broşa s-o poarte cu rîndul. dar Dora Minodora.

ce stătea la pîndă. o clămpăni din zbor. viteaz. iar un păstrăv. . hap.Cum era de aşteptat. broşa se agaţă în undiţă.

a r e rost s-o înghit». grijulie. iar Luna Betiluna.Minodora huştiuluc! în apa. să prindă hoţul. dar nu şi prost: « N . Dora Păstrăvul e lacom. îşi zise şi o puse jos lîngă o mreană ca o havană. . după ea. ce fugi vioaie cu aşa pomană.

Au luat-o şi păpuşile pe rîu la vale. . Trei scrumbii cu trei scrumbii. cu o scrumbie (un fel de colonie) nu ştiau nimic de bijuterie. pînă ce au ajuns în Dunăre. Odată ajunse. au început să întrebe.

Într-un colţ ferit dormea un somn. «Stimate domn. . nu cumva aţi văzut o broşă?» Ce boşă. care boşă? Pasămite somnii nu-l spun pe r.

Au mers o bucată de drum cu racul Dănilă. e raiul peştilor. dar cînd au băgat de seamă că merg de-a-ndoaselea s-au lăsat păgubaşe. . Ţiţirel-ţipar Ie-a îndrumat spre deltă unde. care zicea că ştie el ceva. cică.

Crap.Dar broşa in formă de semilună de mult nu mai era la mreană. zicînd că el e regele crapilor. . o vînduse lui Guţă Împodobit cu ea se fălea. neputînd-o înghiţi. care. i-o furase Caliban Bibanul.

Caraoac si Carachioi. exclamară: . păpuşile ieşiră puţin la suprafaţă să se încălzească.Ajunse în deltă. doi broscoi.

. Arbitru: un caras.Şalâu-Cîine-râu şi Ştiuca-Năluca făceau un concurs foarte urît: cine înghite mai mulţi peştişori pe minut. destul de gras.

— Eu? nu! Poate ştie Lin.— N-ai văzut tu semiluna ? întrebă Betiluna pe o caracudă galbena şi udă. . ce şade-n nămol. El e prieten cu toţi. Doctor plin.

la mare. dragă. apa e mai limpede şi lumea mai luxoasă. . acolo trebuie sa fie broşa voastră».Trei obleţi mai isteţi ca alti obleţi ziceau: «Duceţi-vă.

E vesel şi vorbăreţ. . căluţul Hipocampus parca le aştepta de cînd lumea cu trăsurica lui.La intrarea în mare.

să vi-i prezint: Cegă. Păstrugă. un neam de sturioni. Morun. un neam foarte bun.Dragi copii. Nisetru. .

nu mă bag. ziua bună. . uite un crab. n-ai văzut o semilună? — Nu-mi amintesc. — Dă-I încolo.— Peşte spadă.

pe dînsul mai bine îl ocolim! Şi o tuliră printre meduze. un peşte hain.. ..— Priviţi un rechin.

un guvid şi c-un stavrid şi c-o hamsie trăgeau de bijuterie.În timpul acesta. dă-mi-o mie! . dă-mi-o mie.

Peşte-Mămăliga-Prăpădeşte. ziceau: — Nu vă mai certaţi.Un calcan şi c-un zargan. unul lung şi celalalt plin de nasturi. prieteni buni chiar aşa. . mai bine o duceţi stăpînului nostru.

regele peştilor. .Curînd ajunseră şi păpuşile la reşedinţa lui -Peşte-Mămăliga-Prăpădeşte.

El şade. Era împodobit cu semiluna şi îi stătea atît de bine. încît Dora Minodora a exclamat: — Te rog s-o păstrezi. pentru noi tot e prea mare! . ziua şi noaptea. mare. adu­ nată de prin undiţi de peştii din lumea întreagă. pe o mămăligă mare.

călare pe delfin. le-a dăruit. spre mulţumire. regele peştilor. . un vas cu peşti ornamentali şi le-a trimis de unde vin.Atunci Peşte-Mămăliga-Prăpădeşte.

Stau păpuşile. se uită în acvariu şi-şi amintesc: «Ohoho! ce mare întîmplare!» .

Comanda nr. Comanda nr. 31.V. Bucureşti Republica Socialistă' România .1977. Bun de tipar. 1430.Lector : IOANA RICUS Tehnoredactor : ELENA GĂRĂJĂU Dat la cules 24.III. Tiraj 136 000 br. 1. Piaţa Scînteii nr. Apărut 1978. 70 179 Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".1977.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful