You are on page 1of 16

P ERLEMBAGAAN

DALAM KONTEKS

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

K ONSEP P ERLEMBAGAAN
Perlembagaan undang2 bertulis atau tidak bertulis. Menentukan: Organisasi kerajaan. Pembahagian kuasa antara badan kerajaan. Bagaimana kuasa tersebut dilaksanakan.

i. ii. iii.

Merupakan perlembagaan yg dikumpul dan disusun dalam satu dokumen Bertulis Contoh: Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Perlembagaan yg tidak terkumpul dalam satu dokumen Tidak bertulis Contoh: Undangundang yg diluluskan oleh parlimen dan keputusan mahkamah

S EJARAH P ENGGUBALAN P ERLEMBAGAAN M ALAYSIA


Perlembagaan Malaysia melalui beberapa peringkat sebelum dimurnikan menjadi Perlembagaan Malaysia 1963 yang telah digunakan sehingga hari ini Perlembagaan Malayan Union Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Perlembagaan Kemerdekaan 1957 Perlembagaan Malaysia 1963

i. ii. iii. iv.

Perlembagaan Malayan Union

Diluluskan pada 10/10/1945 Tidak berjaya dilaksanakan kerana mendapat tentangan yang hebat

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Diperkenalkan pada 1/2/1948 Kerjasama antara etnik diperkukuhkan Lebih ke arah berkerajaan sendiri

Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Diluluskan pada 15/8/1957 Membentuk kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berpelembagaan Diisytiharkan pada 16/9/1963 Malaysia ditubuhkan menggantikan Persekutuan Tanah Melayu

Perlembagaan Malaysia 1963

U NSUR - UNSUR DALAM P ERLEMBAGAAN


Terdapat beberapa unsur yang diserapkan ke dalam perlembagaan Malaysia: Bahasa kebangsaan Agama persekutuan Pemerintahan beraja Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak

i. ii. iii. iv.

A PA

ITU AKOMODASI ?

Merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.

M ALAYAN U NION

Kaum Melayu menentang pembentukan MU. Kerana mengenepikan hak Orang Melayu. Kaum Bukan Melayu sokong Malayan Union kerana mampu beri keadilan kepada semua pihak di Tanah Melayu. Dapat tentangan hebat oleh kaum Melayu, maka British membubarkan MU. Pada 1 Februari 1948, British isytiharkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Merupakan hasil rundingan Jawatankuasa Kerja pada 1946 yang mengambil kira pendapat orang Melayu dan Bukan Melayu. Dengan wujudnya persekutuan Tanah Melayu, kerjasama antara orang Melayu dan Bukan Melayu semakin kuat. Maka tertubuhnya CLC.

COMMUNITIES LIASON COMMITTEE 1949


Membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan keistimewaan orang Melayu serta dasar pendidikan. Pemimpin dari pelbagai etnik duduk semeja dan berbincang mengenai masalah berbangkit. Pemimpin yang terlibat ialah Dato Onn Jaafar, Dato Abdul Wahab, Tan Cheng Lock, C.C. Tan, Dr. J.S Goonting dan E.E.C Thuraisingham.

a) b)

Antara perkara yang dipersetujui: Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan. Bantuan ekonomi dan pelajaran kepada orang Melayu. Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat majlis bandaran, negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Pembentukan satu sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai pengantar.

c)

d)

S IKAP AKOMODATIF YANG WUJUD


SEMASA PENGGUBALAN

P ERLEMBAGAAN M ALAYSIA


Kaum Melayu sanggup menlonggarkan syarat kerakyatan bagi bukan Melayu. Orang bukan Melayu menerima hakikat kedudukan istimewa kaum Melayu. Kaum melayu terima prinsip jus soli. Kurnia kerakyatan bg mereka yg lahir lepas merdeka. Melonggarkan kerakyatan kepada etnik bukan Melayu yg dilahirkan sebelum merdeka. Pemimpin Melayu sanggup melepaskan kerusikerusi mereka kepada pemimpin bukan Melayu.

B AGAIMANA TOLAK ANSUR ANTARA KAUM


TELAH MEMPERCEPATKAN PROSES

K EMERDEKAAN TANAH M ELAYU


Semua kaum sedia mengalah demi kepentingan negara. Misalnya kaum Melayu sedia menerima prinsip jus soli. Orang bukan Melayu sanggup mengiktiraf segala keistimewaan kaum Melayu. Semua kaum boleh menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

P ERANAN YANG DIMAINKAN OLEH SETIAP GOLONGAN ETNIK DI M ALAYSIA


DALAM MENUNTUT KEMERDEKAAN
Kaum Melayu

Menentang Malay Union kerana ia mengetepikan kedudukan Raja-Raja serta Agama Islam. Sanggup berkongsi kuasa dengan MCA dan MIC. Sanggup menerima prinsip jus soli.

Kaum Cina

Peranan mereka hanya bermula pada penubuhan CLC. Hanya pada ketika itu mereka melihat bahawa perpaduan kaum mampu membawa kepada kemerdekaan. Penglibatan dan sumbangan orang Cina seperti Tun HS Lee dan Tun Tan Cheng Lock yang menyertai rombongan kemerdekaan.

Kaum India

Tun V.T.Sambanthan merupakan pemimpin Tamil pertama serta presiden MIC. Merupakan sahabat karib Tunku Abdul Rahman. Kaum India juga sama seperti Cina, gerakan menuntut kemerdekaan hanya bermula selepas pilihan raya serta kesedaran dari CLC.