OM AWIGNEMASTU NAMA SHIDEM

KANDA PAT :
Tatwaning Kanda Pat : 1. Sane Pinih duwur , mawak yeh nyom , Sang Bhuta Anggapati, madek pepatih ring ulun suwi, meparab I Ratu Ngurah Tangkeb Langit, Ide dewan Bedugul, dadi semaan sawah, Dewaning Tugu, dadi dewa Gde Ngempu Gumi. Yan di ragane melinggih ring Kulit, Aksarania SANG, ngaran Mertha Sanjiwani terebesane medal dadi peluh. Wenang anglukat seletehin sarira. Peragayan : Sang Hyang Sadyojata (SA) Mantrania : ANG, UNG, MANG, SREM. ( mantra 5 ). Yadnyania : Labania Ketupat dampulan, maulam taluh kasem, canang pasucian, Segehan nasi kepelan putih Kawisesan : skadi paksi pasilumania, skadi kukus, gulem, Angin, Galang tanpe teja, Cirin ide ring raga : Merasa Gede ragae, tur peluh 2. Sane Wayanan , mawak Getih , Sang Bhuta Perajapati, madek pepatih ring Pura Sada, meparab I Ratu Wayan Tebe, Ide dewaning Gunung Agung, Dewaning Alas, dewaning Marga, dadi Dewaning sarwa kayu, Dewaning Lebuh . Yan di ragane melinggih ring Getih, Aksarania BANG, ngaran Tirta Bayu, Tampakin Kuntul ngelayang terebesane medal dadi peluh. Wenang nyaga satru rahina wengi, Peragayan : Sang Hyang Bamadewa (BA) Mantrania : ANG, UNG, MANG, ONG, TYEM (mantra ping 9 ) Yadnyania : Labania katipat galeng maulam taluh bebek, canang pasucian, segehan nasi kepelan barak. Kawisesan : Skadi Geni murub, Taru Agung, Gunung muang alas, Marga abener. Cirin ide ring raga : Baeng tur ngrudug ring jero

meparap I Ratu Ketut Petung. segehan nasi kepelan brumbun. yen di ragane ida melinggih ring Isi. dewan pengempu rare muang pengempu alit alit tan sangsaya. tengen. ngamencahang sagunanin sastru muang liyak. UNG. segehan nasi kepelan kuning. madeg pepatih ring Pura Puseh. meparab I Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. ngaran Sang Bhuta Dengen. ide dewan pasar. canang pasucian. Aksarania ANG Peragayan : Sang Hyang Agora ( A ) Mantrania : ANG. pande. Sane Nyoman meawak kelamad. ngemaya ngalahang kesaktian sarwa mantra muaha sastra. rare. TYEM ( mantra ping 7 ) Yadnyania : Labania ketipat angsa. Dewan Seme. ENG. ngaran lontar tan pa tulis. EM (mantra ping 5 ) Yadnyania : Labania ketipat gong. umah meten metembok tegeh. Sane Madenan meawak ari-ari. meparab I Ratu Made Jelawung. dewan abyan. Sane Ketut meawak ragane. . yen diragane ida melinggih ring Uwat. canang pasucian. sangging. ONG ( mantra ping 8 ) Yadnyania : Labania ketipat lepet. TYEM. canang pasucian. Dewan Taksu. maya. Aksarania ING Peragayan : Sang Hyang Icana ( I ) Mantrania : ANG. maulam taluh bebek meguling. Ide dewan Karang. undagi. Dewan Taksun Balian kiwa. sastra tan pa sastra. kadi pasar. Nerang. Sang Bhuta Banaspati. ONG. gumatat gumitit.3. dewan sarwa tukang. Aksarania TANG. Madeg Pepatih ring pura Desa. dadi dewan pelangkiran. skadi sekar. Cirin ide ring raga : Mekesiab awak mebuah buah 4. MANG. pengedek. Dewan wong samar. Dewan sarwa Desta Tonya. UNG. SREM. Ide dewan Taksu. MEM. yen diragane melinggih ring Jajah. Peragayan : Sang Hyang Tatpurusa ( TA ) Mantrania : ANG. Dewan Pangulun Pangkung. Cirin ide ring raga : Mekleteg jeg eling tan pasangkan 5. Kawisesan : Ngawe pengasih. angin. Dewan Tukad. Kawisesan : Skedai tegal. madeg pepatih ring Pura Dalem. Kawisesan : Pengasih jagat. UNG. ngaran isinin bulu kumbang. segehan nasi kepelan selem. Dewan Paksi. EM. maulam sesate gede. abyan. maulan taluh bebebk. SREM. anak istri jegeg. Sang Buta Banaspati Raja.

Genah ring Kaja Pasukwetuning : Saking Irung . Genah Ring Kelod Pasuk wetuning : Saking Mata ngranjing ring Hati Mantra : ( Pelatih jagi mepice tatwaning ) 3. mawak Kelamad Buana Agung : Warna Selem. mewasta I Ratu ngurah Tangkeb Langit.Cirin ide ring raga : Teteh ngerawes OM AWIGNEMASTU NAMA SHIDEM KANDA PAT : Tatwaning Kanda Pat : Mangde Uning ring semeton rage sane sareng mijil ring buana agung. Mewasta Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Banaspati Raja ANG ( Agora ). mewasta I Ratu Wayan Tebeng. mawak ari – ari daging Buana Agung : Warna Kuning . meawak yeh nyom Buana Agung : Warna Putih . Banaspati TANG ( Tatpurusha ). mawak Getih Buana Agung : Warna Barak. tur niki dasar ngerahuin Bayu sabda lan idep ring ragane 1. ngeranjing ring Nyali Mantra : ( Pelatih jagi mepice tatwaning ) . Anggapati SANG ( Sadyojata ). Genah ring Kauh Pasuk wetuning : Saking karna (kuping) ngeranjing ring Ungsilan ( ginjal ) Mantra : ( Pelatih jagi mepice tatwaning ) 4. Genah Ring Kangin Pasuk wetuning : Saking cangkem (mulut) ngranjing ring Papusuhan ( Jantung ) Mantra : ( Pelatih jagi mepice tatwaning ) 2. Mewasta I Ratu Made Jelawung. Merajapati BANG ( Bamadewa ).

Mangda Pageh becikang sampunang salah ring pasukwetuning. PUPUT . dumogi Ida ngicenin kerhayuan sareng semeton sinamian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful