You are on page 1of 8

LIST OF STUDENTS SHORTLISTED FOR SOPRA GROUP

S. No. First Name Middle Name Last Name Mothers Name Status Date of Schedule Test d Time Mail Id

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nitesh Neha Mugdha Meghna Deepak Arjun Ankit Abhinav Shrishti Vineet Shivani Sushant Sumna Sugandha Sonam Shashank Rohit Ritesh Rashi Rahul Rahul Priyanshu Nitish Nishant Nikita Neeru Murli Manohar Monika Mayank Khyati Gurpreet

Malhotra Tyagi Sharma Parwanda Gupta Bansal Goyal Gupta Gautam Gupta Katariya Aggarwal Rathi Goel Dhull Sharma Puri Garg Joshi Bhatia Gupta Bharadwaj Goyal Arora Saini Mishra Tyagi Narula Gupta Kaur

Vijaya Malhotra Manorama Tyagi Sangeeta Sharma Vandana Parwanda Pushpa Sneh Bansal Radha Goyal Asha Gupta Sarla Sharma Kusum Gupta Anita Devi Uma Aggarwal Noor Harfo Begum Archana Rathi Suman Goel Bimla Devi Anju Sharma Chander Kanta Deepti Garg Meena Joshi Sushil Bhatia Suman Lata Gupta Kishori Devi Sunita Goyal Saroj Arora Shanta Saini Shrimati Hridya Mishra Guddi Tyagi Neelam Narula Madhu Gupta Sukhvinder Kaur

Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted

2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar

2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM 2.00 PM

Nitesh7malhotra@gmail.com, neha.bpit@gmail.com, mugdha.sharma145@gmail.com, miniparwanda27@gmail.com, dpk.perfect1@gmail.com, arjun_bansal_90@yahoo.co.in, ankitgoyal990@gmail.com, abhinav191@gmail.com, gautamsrishti@yahoo.in, vineet03gupta@gmail.com, shivaniktr11@gmail.com, aggarwal.sushant@yahoo.com, Ssweetangel90@gmail.com, sugandharathi@gmail.com, sonam_forever12@yahoo.com, shashankdhull16@gmail.com, rohitsharma91@gmail.com, riteshcse103@gmail.com, rashi.garg185@gmail.com, master.rahul.cse@gmail.com, jsr_rahulbhatia@yahoo.in, pri_gupta_1011@yahoo.in, menitish@gmail.com, nshntgoel189@gmail.com, nikita.0012@gmail.com, neeru.saini90@yahoo.com, murlicse97@gmail.com, ttyagi_dev007@yahoo.com, mayanknarula57@gmail.com, khyatigupta90@gmail.com, g_kaur_komal@yahoo.co.in,

00 AM 9.com.com. anjali046@gmail. vishalculty@gmail. chinmaycse00908bpit@gmail.com.com. namrata.90@gmail.00 AM 9.com. nileshvarshney22@gmail.com.dk.com. noni. sakshigoel.in.00 AM 9.com.32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Deepanshu Chinmay Chetna Anjali Ashish Ankit Garima Deep Karan Chetan Bhagyashree Ankit Prabhat Singh Kumari Singh Yadav Singh Tiwari Pachisia Gupta Geeta Goyal Anita Devi Lal Muni Singh Sharmila Kumari Gyanti Singh Kamlesh Yadav Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 2-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 2. prankypriyal@yahoo.nk77@gmail.00 AM 9.com.00 PM 2. sunnygupta2110@yahoo. vidhee30@gmail.00 PM 2.00 AM 9.com.00 AM 9.com.00 AM 9.00 AM 9.00 PM 2. AMBAKKUMARPANDEY@gmail. kaushik.00 AM 9. singh. sanchitrohella@gmail.00 AM 9.30@gmail. koolvaibhav90@rediffmail.com.com. dk. riteshbhardwaj1990@yahoo. sunnyadakece@gmail.eng@gmail.com.me@gmail. tanuginotra@gmail.00 AM 9. ankit-yadav@live.00 AM 9. pchinmay91@rediffmail.com.com.del.00 AM 9. poojachhabra20@gmail.singh.nimmi@gmail.00 AM 9.00 AM 9.com.com. gari. roshini2724@gmail.00 PM 9.com.00 AM 9.com. rhldwivedi42@gmail.00 AM 9.com.com.00 AM 9.00 PM 2.00 AM 9.software. chetan_progress31@yahoo.ku marambakpandey@GMAIL.00 AM .00 AM 9. chetna4889@gmail.com.com.com.in. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Ambak Akansha Vishal Vidhi Vaibhav Tanu Sunny Sumit Sanchit Sakshi Ritesh Rahul Priyal Pooja Pooja Nitin Nilesh Chander Neha Namrata Kumar Sharma Aggarwal Ginotra Adak Gupta Kumar Goel Bhardwaj Diwedi Garg Chhabra Kaushik Varshney Sharma Dwivedi Anita Sharma Raj Aggarwal Neelam Ginotra Karabi Adak Veena Gupta Sunita Kumari Rashmi Goel Bimlesh Kumari Anju Diwedi Rajni Garg Sunita Chhabra Sushila Devi Neeti Kaushik K.com.00 AM deepanshu_cs@yahoo.COM. akanshapawar91@gmail.00 AM 9.co.00 AM 9.queen@gmail.00 PM 2.ashish.com. Varshney Sunita sharma Anju Dwivedi Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 9. bhagyashree_pachisia@yahoo.com. sgsumit24291@gmail.com.

himanshu9871526070@gmail.00 AM 9. garg. inderpreet_jaguar@yahoo. koolanks1990@gmail.com.00 AM 9.00 AM 9.com.00 AM 9.co.com.00 AM 9. goelnitish28@gmail.00 AM 9.com.com. ankit08ece08@gmail.00 AM 11.00 AM 9.com.archit57@gmail.com.com.com.00 AM 9.62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Manisha Kunal Inderpreet Himanshu HarshVardhan Gaurav Divya Jyoti Charu Arunaabh Archit Ankit Ankit Anchal Anamika Akshita Akshay Aditi Garg Abhit Sinha Bhawna Shilpa Saurabh Saumya Rohit Rishabh Rahul Nitish Rohit Nishant Vaibhav Tanya Sirfraj Sakshi Solanki Kalra Singh Gupta Singh Rana Jain Aggarwal Shah Aggarwal Bansal Deshwal Vohra Yadav Aggarwal Aggarwal Garg Sinha Gupta Nahta Verma Mittal Jain Chauhan Goel Nair Barthwal Juneja Ahmed Rani Anita Solanki Sudha Kalra Sukhinder Kaur Manju Bala Meena Singh Santosh Rana Sunita Jain Mudra Aggarwal Jaya Shah Priti Aggarwal Sunita Bansal Beermati Deswal Parmila Yadav Vibha Aggarwal Rama Aggarwal Anita Garg Anju Gupta Santra devi Manisha Nahata Kusum Verma Anju Mittal Geetika Jain Shanta Chauhan Seema Goel Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 9. arunaabhshah@gmail.com. rohmitt@gmail.00 AM 9.com.00 AM 9.aditi1990@gmail.fishy@gmail.com. aanchalvohra1991@gmail. divyajain200@gmail. agarwal. akshay098@gmail.00 AM 9.com.com. charuagarwal15@gmail.com.00 AM 11.barthwal2110@gmail.vaibhav@hotmail.singh28@gmail.com.00 AM 9. nahatasaurabh23@yahoo.in.00 AM 9. anamika02yadav@gmail.00 AM 9. harshvardhan.00 AM m.00 AM 9.com.co.00 AM 9.00 AM 9. akshita_friend91@yahoo. ecegaurav14@gmail. juneja.com. kunal_kalra1990@yahoo. shilpasulekh0007@yahoo. mishthi. sakshibansal22@gmail.jax@gmail.00 AM 9.00 AM 9.com.00 AM 9.in. rickkiichauhan@yahoo.solanki28@gmail.00 AM 9.com.00 AM 9. sinhaabhit@gmail.com. nishant.00 Am 11.com.com.com. rohitnair_007@yahoo.com. Kumar .00 AM 9.com.00 AM 11.com.00 AM 9. eng.bhawanagupta@gmail.com. rishi.com.00 AM 11.in. sksm786@yahoo. ankit7d@gmail.00 AM 11.com. sarfrajahmed43@yahoo.00 AM 9.

00 AM 11.co.com.00 AM 11.com. kumarsahil13@gmail.00 AM 11.00 PM 2.com. supriyasaroha@gmail.com.00 AM 11.bpit08@gmail.sahai@yahoo.bpit@gmail.com.com.00 PM 2.com. jitesh_panwar199171@yahoo. tonks_2925@yahoo. pratika.00 AM 11.com. sneha.com.00 PM 2.00 AM 11.in.00 AM 11.com.07.com. sunnie836@gmail. geetsehgal1990@gmail.com. himanshutomar. harshit.00 PM 2.com.com.29@gmail.00 AM 2.com. sumit. sweet_kritigoel@yahoo.00 AM 11.com. rahuladityasikri@yahoo. karishma_90@yahoo.com.00 AM 11.00 AM 11. nimo848cn@gmail.00 AM 11.00 PM 2.katyal@gmail.94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Rupali Rahul Pratika Pradeep Nitin Nishant Neha Manish Kritika Kriti Harshit Geet Shitij Himanshu Puneet Virendra Supriya Sahil Saneesh Rajesh Nitin Jitesh Sumit Mohit Abhi Prakash Karishma Sneha Amit Rohit Ankur Kashyap Sikri Samal Gupta Agarwal Khanna Puri Singh Goel Gupta Sehgal Aggarwal Tomar Kumar Rao Saroha Wasan Kumar Singh Kumar Panwar Soni Gupta Katyal Gupta Sahai Aggarwal Dabas Garg Kumar Minu aggarwal Vimala Tomar Maya Rani Ramkumari Sumitra Sunita Wasan Veena Rekha Devi Rajni Panwar Krishna Sahai Asha Aggarwal Raj mohani Purnima Garg Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted Shortlisted 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 4-Mar 11. mohitg47@gmail.00 AM 11.00 AM 11.89@gmail.com.samal@gmail. veer583@gmail.00 AM 11. shitij48@yahoo.00 AM 11.00 AM 11.com.00 AM 11.com.00 PM roopalee_kashyap@yahoo.00 AM 11.bpit@gmail. merajeshsingh@yahoo.com.00 AM 11.in.00 AM 11. rakesh. tintin953@gmail.com.00 PM 2.23.1989@gmail.com. singhkritika.com. rohitdabas1@gmail. nitin.00 PM 2.shedha@gmail.com. pradeep. prakash.com.00 PM 2.com.00 AM 11. amitaggarwal065@gmail. manishpuri14@gmail. . pntkmr71@gmail.com.com. ankurgarg18@gmail.

54E+09 9.9E+09 9.71E+09 7.01E+09 9.71E+09 9.72E+09 9.02E+09 9.95E+09 9.87E+09 9.97E+09 9.91E+09 9.9E+09 9.97E+09 8.65E+09 9.Contact Number 9.83E+09 9.9E+09 1E+10 9.8E+09 9.71E+09 9.87E+09 9.97E+09 9.97E+09 8.9E+09 9.71E+10 9.65E+09 9.91E+09 9.84E+09 9.97E+09 9.81E+09 9.91E+09 9.71E+09 .

56E+09 1E+10 9.02E+09 9.87E+09 9.01E+09 9.83E+09 1E+11 4.12E+08 9.01E+09 9.9E+09 1E+10 9.9E+09 9.95E+09 9.84E+09 8.95E+09 9.87E+10 7.72E+09 8.81E+09 8.9E+09 9.97E+09 9.91E+09 1E+10 9.8E+09 9.21E+09 1E+10 1E+10 9.87E+09 1E+10 .99E+09 9.72E+09 9.9.

89E+09 1E+10 9.91E+09 9.91E+09 9.89E+09 9.58E+09 9.81E+09 9.47E+09 9.9.02E+09 9.72E+09 9.91E+09 9.9E+09 9.81E+09 9.87E+09 9.41E+09 7.97E+09 9.81E+09 9.8E+09 9.87E+09 9.5E+09 9.97E+09 9.97E+09 9.56E+09 9.31E+09 9.01E+09 9.28E+09 9.56E+09 .91E+09 9.89E+09 9.97E+10 8.9E+09 9.65E+09 9.

9E+09 9.81E+09 9.9E+09 9.97E+09 9.9E+09 9.81E+09 9.71E+09 9.72E+09 .72E+09 8.81E+09 9.9E+09 7.97E+09 9.89E+09 9.95E+09 9.71E+09 9.65E+09 9.01E+09 1E+10 9.97E+09 9.9E+09 9.58E+09 9.58E+09 1E+10 9.95E+09 9.72E+09 9.72E+09 9.1E+10 1E+10 9.87E+09 9.56E+09 9.5E+09 9.