You are on page 1of 5

Trung Tm Thng Mi TheGarden www.thegarden.com.

vn

Website:

Th tc hi quan in t : Cn s phi hp t nhiu pha

T ngy 1/10/2009, thc hin theo Quyt nh 103/2009/Q-TTg ca Th tng Chnh ph, ngnh Hi quan bt u m rng th tc hi quan in t (TTHQT) ti 8 Cc Hi quan tnh, thnh ph.

Theo Quyt nh ny, thi gian thc hin th im th tc hi quan in t s ko di n ht nm 2011 ti cc Cc Hi quan: Hi Phng, TP. HCM, H Ni, Nng, ng Nai, Bnh Dng, Lng Sn, Qung Ninh, B Ra-Vng Tu v Qung Ngi.

Theo m hnh mi, vic thc hin TTHQT s do cc chi cc hi quan ca khu thc hin, thay v ch c chi cc hi quan in t thc hin nh ti Cc Hi quan Hi Phng v TP HCM. Ring Cc Hi quan TP HCM v Cc Hi quan TP Hi Phng s chuyn ho Chi cc HQT v mt chi cc hi quan ca khu thc hin TTHQT cho cc DN.

thc hin TTHQT m rng c thng sut, hin nay Tng cc Hi quan ang hon thin d tho Thng t hng dn th tc hi quan in t theo hng c th, r rng, thng nht. Thng t ny s hng dn thc hin TTHQT i vi 4 loi hnh kinh doanh XNK ch yu v 12 ch qun l hng ho XNK. D kin Thng t

Trung Tm Thng Mi TheGarden www.thegarden.com.vn

Website:

ny s c hon thnh v trnh B Ti chnh k ban hnh vo u thng 11/2009. ng thi Tng cc Hi quan ang hon thin nng cp phn mm ng dng thc hin TTHQT, tin hnh trang b my mc thit b, ng truyn cho cc Cc Hi quan s trin khai.

Theo nh gi ca Tng cc Hi quan, qua thi gian thc hin th im ti hai Cc Hi quan Hi Phng v TP HCM t nm 2005, c 669 DN tham gia TTHQT ti Hi Phng v TP HCM vi 18.472 t khai c thc hin TTHQT tnh t khi trin khai th im giai on II/2007 n nay. Th tc hi quan in t c bn p ng yu cu, trong quan trng nht l rt ngn thi gian lm th tc hi quan, tit kim chi ph cho DN. C th thi gian thng quan i vi l hng thuc din min kim tra hi quan l 5-10 pht, i vi l hng phi kim tra h s l 20-30 pht, cn hng ha phi kim tra thc t hng ha ph thuc vo thi gian kim tra. Ring i vi hng min kim tra th DN c khai v thc hin th tc hi quan ti tr s DN (chim khong 50% tng s t khai).

Trn c s kt qu t c, th tc hi quan in t trong thi gian m rng ti y c nhng ni dung mi, thun li hn. Trc ht l i tng tham gia th tc hi quan in t c m rng hn. Nu trc , ch nhng DN c nh gi l tun th tt php lut hi quan mi c tham gia th tc hi quan th trong giai on ny tt c cc DN c nhu cu, t nguyn ng k tham gia u c php thc hin th tc hi quan in t. im mi th hai l cc DN c thng quan hoc gii phng hng trn c s t khai in t m khng phi xut trnh hoc np cc chng t km theo t khai trong h s hi quan i vi nhng l hng thuc din c min kim tra h s v min kim tra thc t hng ha ti Chi cc Hi quan ni ng k t khai. Mt im na, DN c s dng t khai in t c c quan hi quan chp nhn in ra t h thng khai hi quan in t ca DN (c ng du v ch k ca i din DN) lm chng t vn chuyn trn ng i vi l hng c c quan hi

Trung Tm Thng Mi TheGarden www.thegarden.com.vn

Website:

quan chp nhn thng quan hoc gii phng hng hoc a v bo qun. Th t, nhng DN c mt hng gia cng n nh, thng xuyn, c c s vt cht, k thut m bo yu cu ca c quan hi quan s c xem xt thc hin th tc qun l hng gia cng rt gn trn c s qun l nhp - xut - tn cc nguyn vt liu v sn phm gia cng. Mt khc, nhng DN ch xut c Chnh ph cho php hng ch u tin v hi quan s c p dng ch qun l hi quan rt gn.

Tuy nhin, nhn vo thc t thc hin thi gian trc y, bn cnh nhng kt qu tch cc cn nhng hn ch bt cp. Mc in t ha v mc t ng ca h thng cha cao, i khi cc DN cm thy cn phi mt thi gian kim tra, i chiu h s nh cch lm th tc hi quan thng thng. Ngoi t khai hi quan c in t ha, cc chng t khc c chuyn i t chng t giy sang chng t in t, cn li mt s chng t khc nh: Giy php ca cc b ngnh; C/O nhp khu; Chng t np thu; Giy ng k kim tra cht lng... vn cha c in t ha. Ngoi ra, h thng x l d liu in t hi quan mi kim tra c s hp l, hp chun thng tin khai bo, i chiu cc thng tin gia t khai in t v h s hi quan giy, i chiu vi ch qun l hi quan, t ng kim tra cnh bo c 47/63 danh mc hng ha theo chnh sch mt hng... cn li vn cha t ng phn lung mt phn, cha t ng tnh thu, hon thu... c cho DN.

V pha cc DN, vn cn mt s DN cha thc s quan tm u t c s vt cht v nng cao trnh cho i ng nhn vin lm th tc hi quan thc hin TTHQT t hiu qu. Nhng vn t ra trn cho thy, TTHQT thc s pht huy hiu qu khi thc hin m rng, khng ch c s ch ng n lc t pha B Ti chnh, Tng cc Hi quan, m cn cn s tp trung, hp tc t nhiu pha. bantinsom.com ( theo DDDN )

Trung Tm Thng Mi TheGarden www.thegarden.com.vn

Website:

LIFESTYLE. DESTINATION TRUNG TM THNG MI THE GARDEN a ch: ta nh the Garden ng M Tr, x M Tr, huyn T Lim, H Ni. in thoi: +84 4 3787 5500 Fax: +84 4 3787 5511 Email: Website:www.thegarden.com.vn thegarden@bitexco.com.vn

Hotline: +84 4 3787 5500 (246) Phng chm sc khch hng

Trung Tm Thng Mi TheGarden www.thegarden.com.vn

Website: