You are on page 1of 2

CC CNG THC LNG GIC C BN

I.H thc c bn:


Sin = y = Cos = x = Tan = = = Cot = = Sin + Cos = 1 1 + tg = vi + k (k Z) 1 + cot = vi k (k Z)

VII. Tnh thnh tng


Cos.Cos = [Cos(+) + Cos(+)] Sin.Cos = [Cos(+) - Cos(-)] Sin.Cos = [Sin(+) + Cos(-)]

c bit:
Sin + Cos = Sin( + ) = Cos( - ) Sin + Cos = Sin( - ) = Cos( + ) 1 Sin 2 = (Sin + Cos)2

VIII.Phng trnh lng gic:


1.Phng trnh c bn:
a) Sin x = Sin (k Z) c bit: Sin x=1 x= + k2 Sin x = -1 x= +k2 ; Sin x=0 x= k b) Cos x = Cos (k Z) c bit: Cos x = 1 x= k2 Cos x= -1 x= + k2 ; Cos x= 0 x= +k2

II.Cng thc Cos i, Sin b, Ph cho, Tg Cot hn km , Sai nhau.


Sai nhau:
Sin( + ) = cos Cos( + ) = -Sin Cos( + ) = -cot Cot( + )= -tg

c) d)

Tg x = tg x= +k (k Z) Cot x = Cot x= + k (k Z)

III. Cng thc cng:


Sin( ) = Sin Cos Sin Cos Cos( ) = Cos Cos Sin Sin Tg( ) = Sin 2 = 2 SinCos Cos 2 = Cos - Sin = 1 - 2Sin = 2Cos - 1 Tg 2 = Cot 2 =

IX. H thc lng gic trong tam gic


1.nh l hm Csin :
a = b + c - 2bcCosA b = a + c - 2acCosB c = a + b - 2abCosC

IV.Cng thc nhn i:

V. Cng thc nhn ba


Sin 3 = 3Sin - 4Sin Cos 3 = 4Cos - 3Cos

2.nh l hm s Sin:
= = = 2R (R: bn knh ng trn ngoi tip)

3.nh l hm s tang:
=

VI. Cng thc chia i:


t t = tg (vi a + k2) Sin = Cos = tg

4. Cng thc tnh di ng trung tuyn:


m=;m= ;m=

VII. Tng thnh tch:


Cos + Cos = 2 Cos Cos Cos - Cos = -2Sin Sin Sin + Sin = 2Cos Sin Sin - Sin = 2Sin Cos Tg tg =

5.Cng thc tnh din tch tam gic:


S= a.h = b.h = c.h S= bc.SinA = ac.SinB = ab.SinC S=p.r ; S= S=

I S C BN