You are on page 1of 1

Cho b n kh năng làm vi c t i các công ty ph n m m hàng đ u

Mục tiêu khóa học:
Sau khi hoàn thành khóa h c cùng d án m u, h c viên có kh năng:
Nắm vững hệ thống Telecom từ Data đến Voice cũng như các công nghệ căn bản và tiêu chuẩn về VoIP Hiểu và áp dụng chuyên nghiệp quy trình kiểm định chất lượng phần mềm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Testing trong quy trình phát triển phần mềm. Áp dụng các kỹ thuật để viết Test Case, Test Plan, Test Report… Vận dụng các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Đề cương khóa học:
I. Telecom
1. Voice

II. Software Testing
1. T ng quan v Software Testing

Call Switch Call Processing and Signaling Line and Trunk Call Features and Functions Call Flows and Dial Plans Call Detail Records and Billing Applications
2. Data

Sơ lược về Software Testing Test Levels: Unit Test, Component Test, Integration Test, System Test, Acceptance Test. Test Types: Functional Test, Non-functional Test, Confirmation Test & Regression Test
2. Quy trình ki m đ nh ch t lư ng ph n m m
Requirement Test Planning Test Preparation Test Execution Post Testing

LAN: Topology, Hub , Switch, Modem WAN: Lease Line, DSL, ADSL, Cable, VPN TCP/IP: VLAN, Routing, Host, Subnet
3. Các công ngh căn b n và tiêu chu n v VoIP

Đặc biệt:
Được hoàn lại 100% học phí sau khi tốt nghiệp và chính thức gia nhập TMA Có nhiều cơ hội làm việc tại TMA Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi tốt nghiệp

Operations, VoIP Components, VoIP Standards. Session Initiation Protocol (SIP) MGCP/MEGACO/H.248, ITU H.323, Codecs

3. Các k thu t Test

III. Các k năng m m c n thi t cho môi trư ng làm vi c chuyên nghi p
Giao tiếp, trình bày, vượt qua phỏng vấn, cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Black-box techniques Experience-based techniques White-box techniques

IV. Tri n khai Test m t d án m u
Thảo luận nhóm Cập nhật tiến độ dự án

Số lượng học viên có hạn, mỗi lớp tối đa 20 học viên
ĐC: 10 Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM ĐT: (08) 38445531 - Email: contact@ttc.edu.vn Website: www.ttc.edu.vn

Đối tượng tham dự:
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông Thời gian học: từ 2.5 tháng đến 3 tháng (Tối 2-4-6 hoặc 3-5) Học phí: 3,000,000 VNĐ/ khóa

HỌC PHÍ THẤP - THỜI GIAN NGẮN - CHẤT LƯỢNG TỐT