You are on page 1of 10

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU ( EDU 3104

)
DISEDIAKAN OLEH : MUHD FAISAL BIN MUHD FAUZI AMALINA BINTI MOHD NAWAWI NORIZATUL AINI BINTI ABDULLAH AMALINA BINTI MOHD NAWAWI MONALISA ANGELICA AK MODING

PELAN BILIK DARJAH YANG KONDUSIF ( PELAN KELAS PEMULIHAN ) .

MEJA GURU ‡ Diletakkan di depan bilik darjah ‡ Tidak terlalu dekat dengan meja murid pertama agar ada kontek visual dengan semua murid MEJA MURID ‡ Meja diletakkan secara berkumpulan supaya guru mudah untuk mengawal dan memberi perhatian kepada muridmurid pemulihan ‡ Meja diletakkan berhampiran dengan papan tulis agar murid pemulihan mudah untuk memberi tumpuan semasa PNP .

RAK FAIL MURID PEMULIHAN ‡ Diletakkan di penjuru kelas ‡ Diletakkan berdekatan dengan meja guru agar guru mudah untuk merujuk maklumat murid PERMAIDANI ‡ Dihampar di hadapan kelas untuk memberi keselesaan kepada murid sekiranya mereka melakukan aktiviti berkumpulan .

‡ Diletakkan di sudut yang mudah untuk dilihat . carta alir prosedur kelas pemulihan dan maklumatmaklumat yang berkaitan dengan kelas pemulihan. peraturan kelas. jadual bertugas.RUANG KINESTETIK ‡ Disediakan berhampiran dengan ruang belajar untuk merangsang pemikiran murid-murid pemulihan ‡ Disediakan untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan murid pemulihan PAPAN KENYATAAN / MAKLUMATMAKLUMAT KELAS PEMULIHAN ‡ Perlu disediakan oleh guru untuk menampal jadual kelas.

. buku ) PAPAN RUANGAN HASIL KERJA MURID ‡ Pembahagi ruang antara ruang belajar dengan ruang interaksi dijadikan untuk melekatkan hasil kerja murid. botol air. ( CTH : beg.RAK PENYIMPANAN MURID ‡ Diletakkan berhampiran dengan pintu agar mereka mudah untuk meletak dan mengambil barangbarang mereka ‡ Disediakan untuk murid menyimpan barang-barang harian mereka supaya bilik pemulihan lebih teratur dan kemas.

MEJA JEPUN ‡ Diletakkan di ruang interaksi ‡ Kegunaan ¶ UNIVERSAL ¶ ‡ Cth : tempat bermain. menonton TV. berbincang RAK ALAT PERMAINAN ‡ Diletakkan berhampiran dengan meja Jepun ‡ Disediakan untuk menyimpan alat permainan murid-murid supaya tidak berterabur. .

‡ Disediakan untuk menyimpan ABM ‡ Disusun secara teratur dan kemas .RUANG BACAAN ‡ Disediakan untuk mengisi waktu terluang murid untuk membaca ‡ Diletakkan di belakang kelas RAK ALAT BANTU MENGAJAR ‡ Diletakkan di belakang kelas iaitu di ruang interaksi.

RUANG MULTIMEDIA ‡ Terdapat komputer. televesyen. ‡ Disediakan berhampiran dengan meja Jepun supaya murid lebih santai dan menyeronokkan. radio sebagai salah satu aktiviti PNP. CERMIN ¶PANDANG SAYA· ‡ Diletakkan di bahagian tepi kelas ‡ Digunakan untuk aktiviti PNP di samping dapat memperkemaskan diri mereka .

TERIMA KASIH« .