You are on page 1of 9

Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia

3/13/12

ØDitubuhkan pada tahun 1958.School Mathematics Study Group ( SMSG) Kumpulan SMSG: Ø Terdiri daripada ahli fikir akademik Amerika. Ø Berfokus untuk membawa perubahan dalam pendidikan Matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Begle ØDibiayai oleh: National Science Foundation. v Click to edit Master subtitle style 3/13/12 . ØPeneraju: Edward G.

q Kumpulan ini telah membina dan melaksanakan kurikulum Matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. 3/13/12 . Objektif sukatan rendah Meningkatkan mutu Matematik di sekolah setanding dengan Rusia.

ini telah membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik 3/13/12  Kumpulan  Tajuk-tajuk  New  Penggunaan . asas nombor dan trigonometri. teori set. Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas 10. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. pakar psikologi dan nazir sekolah. nombor negatif. guru-guru. dalam Matematik termasuklah geometri.

 Satu pertubuhan non.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. Menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran Matematik. 3/13/12  Tujuan:  Peranan: Memastikan setiap pelajar .National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)  Bermula pada tahun 1920.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100.

v 3/13/12 . Dokumen Principles and Standard v Dikeluarkan pada bulan April 2000 iaitu satu garis panduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K-12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. Menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar untuk meningkatkan mutu pendidikan Matematik akan datang.

algebra. 3/13/12 . pentaksiran dan teknologi adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. geometri. § Pertama: Prinsipal-prinsipal yang merangkumi isu-isu seperti keadilan. analisis data dan kebarangkalian. 1. kurikulum. § Lima standard pertama: Isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. Kedua : Standard yang mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran Matematik.v Mempunyai empat komponen. P&P. ukuran.

Akademik untuk Perkembangan Professional telah 3/13/12 ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej . Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru.§ Ketiga : NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. tahunan atau regional. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka § Keempat: NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan.

the Mathematics Teacher.  Bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. video dan lain. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. the NCTM News Bulletin. 3/13/12  Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics . Mathematics Teaching in the Middle School. and the Journal for Research in Mathematics Education. lebih 200 buah buku pendidikan.lain bahan.  NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics.