You are on page 1of 5

PNEUMATICKÉ ZNAČKY

Základné komponenty Značka Popis
Prívod stlačeného vzduchu

Značka

Popis
Regulátor tlaku s odvzdušnením a spätným ventilom Elektro-pneumatický prevodník (proporc. riadený regulátor tlaku Maznica stlačeného vzduchu

Značka

Popis
Odvod vyfukovaného vzduchu so závitom

Uzatvárací ventil

Tlmič hluku

Filter pre zachytávanie mechanických nečistôt Odlučovač kondenzátu s ručným vypúšťaním Odlučovač kondenzátu s automatickým vypúšťaním Filter s ručným vypúšťaním kondenzátu Filter s automatickým vypúšťaním kondenzátu

Tlmič hluku so škrtiacim ventilom

Manometer

Škrtiaci ventil

Jednotka úpravy vzduchu (zjednod.) (filter - reg. tlaku maznica)*)
A

Škrtiaci ventil so spätným ventilom

Optický snímač tlaku

P1

P2 Dvojtlakový ventil **)

Logický súčet OR

1
Tlakový spínač
P1

A

P2 Dvojtlakový ventil

Logický súčin AND***)

2 1

3
Tlakový spínač s možnosťou nastavenia spínacieho tlaku
A P

Mikrofilter

Rýchloodvzdušňovací ventil

2
Zariadenie pre vysúšanie vzduchu

3

P

A Spätný ventil

Vzdušník

Regulátor tlaku bez odvzdušnenia

P Z

A Riadený spätný ventil

Rýchlospojka so spätným ventilom

Regulátor tlaku s odvzdušnením

Odvod vyfukovaného vzduchu bez závitu

1/5

Vysvetlivky : *) Rozvinuté schémy jednotky úpravy vzduchu Jednotka úpravy vzduchu : filter – regulátor tlaku – maznica Jednotka úpravy vzduchu : filter – regulátor tlaku **) Rozhodovacia tabuľka pre dvojtlakový ventil v prevedení OR P1 P2 A 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ***) Rozhodovacia tabuľka pre dvojtlakový ventil v prevedení AND P1 P2 A 1 0 1 0 1 1 0 0 1 PNEUMATICKÉ ZNAČKY Zdroje a prevodníky tlakovej energie Značka Popis Značka Popis Prevodník tlaku Multiplikátor Značka Popis Prevodník média Tlak vzduchu sa prevádza na rovnaký tlak kvapaliny Kompresor Prevodník tlaku Multiplikátor EVBA Prevodník tlaku Multiplikátor vzduch/kvapalina 2/5 .

s výstupným členom s rotačným pohybom Značka Popis Motor s otáčaním jedným smerom Značka Popis Motor s otáčaním oboma smermi Značka Popis Motor s kývavým pohybom .s výstupným členom s lineárnym pohybom Značka Popis Jednočinný pneumatický valec (piestnica bez tlaku zasunutá) Značka Popis Jednočinný pneumatický valec (piestnica bez tlaku vysunutá) Dvojčinný pneumatický valec s piestnicou poistenou proti otáčaniu Dvojčinný pneumatický valec s priechodzou piestnicou poistenou proti otáčaniu Dvojčinný pneumatický valec s nastaviteľným tlmením koncových polôh Tandemový pneumatický valec (umožňuje zvýšenie sily) Dvojčinný pneumatický valec Dvojčinný pneumatický valec s priechodzou piestnicou Dvojčinný pneumatický valec s tlmením v koncových polohách elastomernými nárazníkmi Dvojčinný pneumatický valec s poistením piestnice proti pohybu (s brzdou) Tandemový pneumatický valec (3 polohy) Tandemový pneumatický valec (3 polohy) Tandemový pneumatický valec (4polohy) Pneumatický valec bez piestnice s pevnou mechanickou väzbou piestu so šmýkadlom Pneumatický valec s vedením Pneumatický valec bez piestnice s magnetickou spojkou Dvojpiestový pneumatický valec Pneumatický valec bez piestnice s magnetickou spojkou a vedením 3/5 .PNEUMATICKÉ ZNAČKY Pneumatické motory .

ktoré sú spolu prepojené PNEUMATICKÉ ZNAČKY Základné značky ventilov Značka Popis 2/2 ventil v kľudovej polohe zavretý Značka Popis 2/2 ventil v kľudovej polohe otvorený 3/2 ventil v kľudovej polohe zavretý 3/2 ventil NZ/NO (normálne zavretý/normálne otvorený) 3/2 ventil v kľudovej polohe otvorený 4/2 ventil monostabilný 4/2 ventil bistabilný 5/2 ventil monostabilný A P2 P R 3/3 ventil ovládaný P1 vzduchom A b P2 P R a P1 3/3 ventil nepriamo ovládaný individuálnym prívodom vzduchu do ovládacieho vetilu 4/3 ventil so strednou polohou uzatvorenou A b P2 a P R 3/3 nepriamo ovládaný ventil 4/3 ventil so strednou polhou odvetraná 5/3 ventil so strednou polohou uzatvorenou 5/3 ventil so strednou polohou odvetranou 5/3 ventil so strednou polohou zavzdušnenou 4/5 .PNEUMATICKÉ ZNAČKY Vedenie energií (hadice pre stlačený vzduch) Značka Popis Pracovné vedenie (prenos tlakovej pracovnej energie) Značka Popis Pomocné vedenie (prenos energie pre ovládanie) Kríženie vedienia bez vzájomného prepojenia Kríženie vedení.

priame ovládanie elektromagnetom Značka Popis Elektromagnet s cievkou s jedným vinutím Značka Popis Elektromagnet s dvoma cievkami s protismerným vinutím .pneumatické ovládanie Značka Popis Značka Popis Tlakom vzduchu cez interný kanál (vzduchová pružina) Tlakom vzduchu .manuálne ovládanie Značka Popis Značka Popis Značka Popis Páčkou.PNEUMATICKÉ ZNAČKY Značky ovládania ventilov .nepriame ovládanie elektromagnetom Značka Popis Elektromagnetom ovládaným 3/2 ventilom Značka Popis Elektromagnetom ovládaným 3/2 ventilom s individuálnym prívodom vzduchu do ovládacieho ventilu 5/5 .mechanické ovládanie Značka Popis Značka Popis Značka Popis Nárazníkom Kladkou Výkyvnou kladkou Pružinou . otočným mechanizmom Tlačidlom Hríbikovým tlačidlom Pedálom S aretáciou .