You are on page 1of 4

Lucrarea 2

«Aparate Electrice II»

Contactoare electromagnetice

Scopul lucrării
Scopul lucrării este de a prezenta construcţia, particularităţile funcţionale ale contactoarelor electromagnetice, criteriile de alegere pentru utilizarea lor corectă în practica inginerească.

Programul lucrării
Studiul contactoarelor electomagnetice Se vor analiza datele de catalog ale diferitelor variante de contactoare, având în vedere parametrii nominali: - tensiunea nominală Un [V]; - curentul nominal In [A]; - tensiunea de comandă pentru alimentarea bobinei electromagnetului de acţionare Uc [V]; - frecvenţa de conectare fc [c/h]; - durata relativă de conectare DC [%]; - categoria de utilizare; - capacitatea de închidere nominală şi capacitatea de rupere nominală [kA]. Alegerea şi utilizarea contactoarelor electromagnetice trebuie să se facă în funcţia de parametrii nominali şi ţinând seama de natura sarcinii, condiţiile de funcţionare impuse sarcinii comutate prin procesui tehnologic. Norme unanim acceptate pe plan mondial (CEI 158/1) au stabilit o clasificare a contactoarelor electromagnetice în funcţie de categoria de utilizare. Contactoarele de curent alternativ se încadrează în următoarele categoriii: ACI - sarcini neinductive sau slab inductive: cuptoare cu rezistent; AC2 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor bobinat şi frânarea prin contracurent; AC3 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit; AC4 - pornirea-oprirea motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit, mers în şocuri, inversarea sensului de rotaţie (regim greu de exploatare); AC5 - comutarea lămpilor cu vapori de mercur; AC6 - comutarea transformatoarelor, bateriilor de condensatoare; AC7 - aplicaţii de uz casnic, sarcini slab inductive; AC8 - comanda comprsoarelor etanşe ale instalaţiilor frigorifice. Similar, pentru contactoarele de curent continuu sau stabilit următoarele categorii: DCI - sarcini neinductive sau slab inductive; DC2 - pornirea-oprirea motoarelor de c.c derivaţie; DC3 - pornirea motoarelor derivaţie, mers cu şocuri, inversarea sensului de rotaţie; DC4 - pomirea-oprirea motoarelor serie; DC5 - pornirea motoarelor serie, mers prin impulsuri, schimbarea sensului de rotaţie; DC6 - comutaţia lămpilor cu incandescenţă. Energetică Industrială - 1441 1

85.440V V 1 mA V TCT 75/600V Fără alimentarea circuitului bobinei electromagnetului de acţionare..0.1) x Un electromagnetul de acţionare trebuie să menţină armatura mobilă atrasă. Verificarea timpului de acţionare Se realizează schema de montaj de mai jos: Energetică Industrială .. dacă tensiunea de menţinere scade intre (0.Lucrarea 2 «Aparate Electrice II» Verificarea parametrilor cinematici ai sistemului de acţionare Se realizează schema de mai jos: ≈100V ≈0.7. determinând astfel valoarea cursei libere. 1. Iniţial se măsoară tija echipajului mobil pentru a se putea determina cursa de plecare..1441 2 . eventual cu vibraţii la 0. cu ajutorul şublerului se măsoară cursa echipajului mobil din poziţia de repaus până la deviera acului indicator al voltmetrului montat în paralel cu. (după o acţionare prealabilă). Verificarea domeniului tensiunii de acţionare Se alimentează circuitul bobinei electromagnetului de acţionare cu tensiune crescătoare şi se trasează curba I=f(U) . apoi până la atingerea poziţiei finale pentru a determina valoarea cursei în contact.. şi trebuie să elibereze armatura mobilă. şi . contactele contactorului.35) x Un.7 x Un. Se verifică funcţionarea normală a electromagnetului de acţionare pentru tensiuni de alimentare ale acestuia cuprinse între (0.

220 [V] c.DC Categoria de utilizare Cap. de con.c.Lucrarea 2 «Aparate Electrice II» Date experimentale Studiul contactoarelor electomagnetice Tip Contactor Parametri Tensiunea nominală Un Curentul nominal In Tensiunea de comandă Uc Frecvenţa de conectare fc Durata rel. 6 [A] (24 48 110 220 380 500)Vc. Valori calculate: 7. (24 48 110 220 380 500) Vc.2=2 mm cursa maximă.a.8-5. de conectare Ic Cap.2 mm – cursa în contact.c.c.2=2.c.6 mm cursa în contact. 30 [c/h] 25 [%] DC3 - Verificarea parametrilor cinematici ai sistemului de acţionare Valori măsurate la tija contactorului: 7. 5. (24 48 60 110 220)Vc. 60 [A] (24 48 110 220) Vc. de deconectare Id TCA10 Cod 4006 500 [V] 10 [A] (220 380 500)Vc. 5.2 mm – cursa maximă. 600 [c/h] 40% AC3 C17 Cod 3530 220 [V] c. Verificarea domeniului tensiunii de acţionare I(U) Un [V] I [mA] 40 50 55 60 70 65 77 14 94 20 99 22 105 23 110 25 120 29 I=f(U) 80 I [A] 60 40 20 0 0 20 40 60 U [V] 80 100 120 140 Verificarea timpului de acţionare Energetică Industrială .2-3.a.8 mm – cursa de plecare.a.1441 3 . 3. 600[c/h](TCA 6-63A) 120[c/h](TCA 125-400A) 40% AC3 100% AC3 10[A] 8[A] CC53 Cod 4003 380 [V] c.c.

03s «Aparate Electrice II» Energetică Industrială .1441 4 .Lucrarea 2 Un=110V t=0.