Dr. Alan P.

Brauer - Donna Brauer

ESZOTM

azaz hogyan orvendeztethetik meg az egymast szeret6k az Elnyujtott Szexualis Orgazmus orakig tart6 gyonyorevel egymast

Budapest 1991.

Azet'edetimti cime: ESO: How You and Your Lover Can Give Each Other HoUrS of Exteneded Sexual Orgasm Copyright © 1983 by Alan P. Brauer All rights reserved. Watner Books, Inc., 666 Fifth Avenue, New York, N. Y 10103

~t~~~~·!~~t.~:~':···'~~'·
l1:i$ r FElh1JiF;.TELEK MEGTEREMTESE"'(-:

~:i'~'.

.
·..· ::

;,;l'~~_~;t~.;;~, •• -t9: .•~;"'

,::..,\f~~'·':',- -' ',:c.,', '

'./:': :" ,

", ;::"

MfihlfSkoli~..;~.ESZC;~~; · ··· ··.· ·· .
M;I in4Qkolja az ESZO ei~~~~~~~; · Bizal~~pites . ..
.~:::::::::::::::::::::
;<I,' .;)._,

Parokii~k

,

19 •· 21, -24' 25, 26 ' 27

;

·..· ;

·..··

,

V~-€r~~id6?

Forditotta: - F. Nagy Piroska Korrektor:
J3lc:\zyLasz16ne Magyarorszagon kiadja a minD Kft.

~~~~~tik~·;~k·:·:··:::···:::··:::···::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~
FAl1gyJ;JUnkoda
aR:usuk ki a helyet

A%imS, ..~().~eillesztese a napi~ ..db·········..····..········..·..··· n e ...... oiyai.iiitafos gyakorlas F

···· ·..· ·..··

.. ;

.

,

29

',I"

32
,':",

.!

Minden jog fenntartva. © Hungarian translation ISBN 963 04 1566 6
,:
I ":_':'-

',-

m. FE#ESZTO ';~'
471-1991
Nyirsegi NyQroda
,

GYAKORLATOK

41

.~

, Amita:z:~.hat6miar61 Feril anatdmia

¥;ra:~~·:·: ..:·::·::::·:·:::::.:: ..::·:.:::··:::··:::····:: :: ~
' 43

~t~"!~;a..................:::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::!i ..:
tudni kell

j

iliIereeril:e1'gli;t~::;

T~"::::::::::::::::::::~:::~:::··::·:···:;!
~.'-,~~:j
'T

......... ........ ....... ........... .... ..... ......

.

51

v

~f~)~

VI. ESZO: GYONYORT NYUJTANI A FERFINAK Foga"G-nkel a gyonyo orwort '-41" Kulonbsegek - a.ketfokozatu reflex iranyitasa A prosztata - a ferfi rejtett elsutoszerkezete ..c ~esthelyzetek Ut a merevedeshez A dupla gyiinls nyujtottsimogatas Fokozzukaz.ingerlest -Iranyitsuk a magomlesr» ..·: - - -.: . Ellenallasok _ ~avaszkodjunk : - -t a.ferfi ESZO-j3hoz _ A_ gyakorlatok menetrendje Elnyujtott Szexualis Orgazmus ~ Vall'?ga_ssuk a si . snnogat a so ka t ,
Befejezes

,

:::.:105 , - 105-' --~ 106 : .. 107 .
107

,

_ _ ; ; ,
'

10g-

no

Tv. K6!l£LEBBEGyMASHOZ
I~~-

69

-.-

i12. .' 116 ;. 118., 12d 120 122
-1,22

a~szeljiik meg erzelmeinket -'If:lhallgatasok ""M~gggy sz6 a bizalomr61 'i\4ondjunk igent a szexre 'rrEltelrttsiink kalNsolatot .'Jnduljunk szerelmi felderit6utra
.
..

69 69
7~

lig:

119.·

:

:.E2.~~~;~..:::::::··· ::·:::.: ::.....::: ..:::::::··::::::··:: ••• ..::::::::.:.:.:: :
J"

::~:~.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::'.::::::::::::::::: ::::::
..

7. 75 76
~~

,:

VU. ESZO: TOBBFELEKEPPEN ADNI Kozosules Il'~nyit6 testhelyzetek Oralis szeretkezes VIILHA GYOZ AZ ELLENALLAS Vallasi tilalmak Hogyan kezeljuk a gyerekeket? Gyakori ellenallasok V"rseIkediunk mas' pp eJ 'ke .Ir~y~tsuk a gondolatainkat ....., Legzes : Kepi rnegjelerutes/Pantazialas Szuggeszti6 F~gye)u a f eszu ts eget liiik "1 Valtoztassunk testhelyzetet : : ,

; _

"--!.;.115

-K,e:sien allnekaz E~ZO-ra?

A3,2 .

-125 126 131 139 139 140 142 143 145 147 148 151 152 152

V. E$ZO: GYONYORT NYllJTANI A NONEK

:.~~,$S)

~~~:ii!:~g~t~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: _.
A nemi izgalom megteremtese
Ellenallasok , 88:/ 907 Vessiik be a Kegel-gyakorlatokat Legzesattores Valtsunk at a Elnytijtott Szexualis Orgazmus : ~~. 94 Q~

c. c ••

;::::~~;:~~~~;~~0~~~······::::·: •••••••••••••••••••••••••••••••• ::.:... ;
hti~~i~~·:::::::::::::::::::::::::::::: ···· ::
s

.

~

~5

IX. ESZO: EGy'LEHETSEGES EMBER! ·ESZO €is egeszseg Szex esoregedes Osszukmeg elmenyeinket Befejezesul : Vt az ESZO-hoz: ;

JOVO

"

153 ; 153 154 155 157 ., 158

KejfotduI6k

Szexualis felderites

..

··········· ..·,······················ ············.7 ..··..

:,

184

FUGGELEK: A PROBLEMAK MEGOLDASA

: : ,

159 159 159 160 -160 161 161 161 162 168 170· '.;;' 17:2 ._,1

,AdJUIlk ki hangokat .. 191 Tanuljuk meg az onHis 9Zeretkeze~~···.····.·..·· ··· .. ..··..··..· ···.··..····.··-192 . . Cuiinilinguatio . .., 193

Szexualis problemak Mi tekinthet6 szexualis problemanak? Orvosi problemak Szorongas Lelki megrazkodtatast okozo korai elmenyek "Perfigondok Els6dleges merevedesi zavarok Masodlagos merevedesi zavarok Korai magomles 'Ifzlepcsos edzoprogram korai magemleseseknek 7: Keslelterett magomles

t~!~k:::::::=:::::.::::::::. :::::::

:::::;:: :::::: . .:::::::::.:::::: ::::.::::::: ::

Tfzlepcsos edzoprogram preorgazmus0s naknek Id6nkenti, de nem kozosiileses orgaZl1111S Helyzeti orgazmuskeptelenseg Fajdalmas kozosules Mindket nemet erinto problemak A partnerek eltero vagymenetrendje
..... ~ •• •• •• ,,_

~~~;;~~~a .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }~l.~ l;z3 '
,

l~ c.,-ltl6·.:'
~,1;76 ~~~ 1~
I ,

[~~6:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
Ismerkedes

5;:1~~:::::::.:::::::.:::.:::.::.::::.::::::: ..:..: : .. :::::::::i
_. '
r: l~
,

...
;,

"";;!' "" Konyviinket azoknak az uffor6 s~!tat6k-

,n~k ~JanlJuk: akl~nek a mu.nktijara hatottak az itt targyalt kutattisdfnk, es ajlinljuk ~aclenseznknek, akik onkentes reszvetelakkel szentes{fettek 'f~nfttisi

modszereinket.

A MAGYAR KlAD6 ELeSZA VA

A ptfrkapcsolatok ieren mifelenk hagyomdnya van az alszemermes -vrselkedisnek. Ez a magatartds sokszor a tudotlansdgb61 is ered, s ugyanakkor el is melyfti a tudotlansdgot, ami rendszerint filreertiseken, meg nem erieseken ke- ' resziid a kapcsolatok megromldsahoz, szdmialanszar csalddok: szlfthulltisdhoz, emberi tragididkhoz vezet.
Ez a konyv oldia priideridnkat, s ferfit is not egt)ardnt megtanit arra, hogt) mikent fokozza szexudlis oromenek idejet es inienziidsdi. Kiizhen "mellesIeg" azt is -megtanulhatjuk, hogy felel6sek vagyunk (hdZlils)tarsunkirt, s hogy a pdrkn.pcsolat akkor vrilik igaztin boldogitovd, ha egyarrint tudunk oromet adni is kapni, s ha megtanuljuk az 6szinfe is nyi1t pdrbeszedet.

A kaY/yv lepesr611epesre haladoa, gondosan felepftetf gyakorlatok sorozatan di, jdtikosan tanit a boldog szereikezesre, neven neoezoe testriszekel estevekenysegeket, - ami szinien gandot jelent a magyar nyelvben.
A szexudlis ortim ualamennvire hasonlithato az eves oromehez, hiszen mindkett6 testi ortim. Ahogy egy szepen terftett asztal mellett eljogyasztott, finorn uaesora tobb, mint oncell1 fnyenckedes vagy eszem-tszom, meri leheMve teszi, hegy kozelebb kerUljiink a mdsik emberhez, ugyanugy az iletiinkben megfelel6 szerepet kap6, boldogft6 szexudlis kapcsolat is tobb, mint a nemi gyanyor kdbftoszerszeru haszndlata ee ondlz1 kergetese, hiszen el6segitheti igazi, tartalmas, mety lelki kapcsolat kialakuldsai.

A Brauer htfzaspdr ESZO-ja tehd: mindenkeppen luit bel61e, hogy ezdltal is jobbti tehessiik eIetilnket.

"rankfer". Tanuljunk

Nehany szo dr. Alan P. Brauerrfil es Donna Brauerrdl

Dr. Alan Brauer pszichiater, aki a New York-i Rochester Egyetemen es a michigeni orvosi egyetemen szerzett diplomat. Szigorl6 orvoskent a New York Cityben 1€~v6 New York Egyetem Bellevue korhazaban dolgozott, majd 1976-ban a kaliforniai Stanford Egyetemen szereztemeg pszichiateri szakkepesiteset. Alapit6ja es elsa igazgat6ja a stanfordi . Szakorvosi Rendelointezet Biofeedback es Stresszcsokkento Klinikajanak.jelenleg pedig a stanfordi Pszichiatriai es Magatartaskutato Intezetben dolgozikadjunktuskent, Tagjaaz Amerikai Pszichiaterek es Neurolegusok Testuletenek. A kaliforniai Palo Alt6ban mUk6d6 Brauer Stressz- €os Fajdalomszabalyozo.Orvosi Kozpont alapit6ja es vezet6je. Tevekenysegerol hirt adtak a tudomanyos folyoiratokes szerte az Egyesiilt-Anamokban szerepelt a televizi6ban es a radioban. Donna Brauer szakkepzett pszichoterapeuta, Brauer doktor munkatarsa €osfelesege. Ket gyermekiik van. A Brauer hazaspar szeles korU:, alapos munkat fejt ki a szexualis problemak kezelese teren, es hatasos oktato modszereket fejlesztett ki mind a szexualis gyonyor fokozasa, mind a magatartasl-elektani kutatasokraepiilo gy6gyit6 munka erdekeben,

A GYONYOR IGERETE

...

..

'.~

A nevesn Alan Brauer. Pszichiater vagyQk - orvoaaldabban.segit az embereknek, hogy megtanuljanak valtoztatni amagatartasukon, [Jonna, a-felesegem, tanacsadokent es terapiavezetokent vesz reszt a munkamban. J61rneno, sikeres; mindig ujer6pr6batjelento rendelenk van a ka:l.iforniai Palo Alt6ban. 1975-benhal1ottunk egy hazasparrol, akik szexualis tatgyti kuJatasaik soran rajottek, hogyan lehet a kejerzet tet6iokat - a' nemi orgazmust _;minden eddigi elkepzelesnel sokkal hosszabbra nylijtam. Nem masodpereekkel, meg csak nem is pereekkel hosszabbra, Otifklall hosszabbra, mintallitottak.Es azt is allitottak, hogy csodalatosvolt. i(:;yanakadva, fogadtuk a hallottakat. Munkank fontos -reszet k-epezi a szexterapia; sok ilyen jelleguproblemeval kiiszkodo beteggel vblt dolgunk, es isrrrertuka.szakirodalmat. Az uttQ~6szexkutat6kent SZamon tartott dr. William Masters es Virginia [ohnsonkiserletialanyaikart>atlagosan 4-12 masodperces n6i ergazmusokat mertek, Dr. 'Seymour Fisher A nr5iorgazmus cfmiiatfogo tanulmanyaban (1973) hason16, azaz:~10 masodperces atlagot mutat ki, Masters es Johnson, valamint Fisher eszrevettek, hogy vannak kivetelesnok, akiknek szokatlanul eros,akar husz masodpercesnel is hosszabb orgazmusuk van: A ferfi orgazmusrol azt tapasztaltak, hogy atlagosan az is eppoly rovtd, mint a noL . Masreszr61 nagy ritkan akadtakazert olyan pacienseink is, akik. a rendesnel joval hosszabb, megszakitas nelkiili, ot-tizenotperces orgazmusokroiszamoltak be nekiink. Az egyik ferj\s feleseg, akik e frontattoresroi tudosftottak benmmket; megengedtekhogy vegign,e.zziik a szeretkezesnket - amit a megf¢le16en kialakftott oktat6i helyzetben meg is tettiink. Szemtanui voltu.nk az - e kulonleges alkalommal majdnem egy oraig tarto -orgaz-

13

musJ;e.1kci6 minden jelenek, Utana a hazaspar elmeselte, hogyan tanultak-meg, probalkozasok eskudarcok sorozatan at, orgazmusuk elnynjtasat, Aztan hazamentunk.es gyakoroltunk. Az elkovetkezo 116napok alatt 6nmagunkat tanitgattuk. Es sajat, szemelyes tapasztalataink alapjan meggyozodrunk r6Ia, hogy a meghosszabbitott kejerzet lehetseges es megtanulhat6. Nekilattunk, hogy kulonbozo m6dszereket dolgozzunk ki, melyekkel masokat is megtanithatunk MFa, hogy egy terapias program kereteben, biztonsa.gosan felepftett rendszer szerint lepesrol lepesre meghosszabbtthassak orgazmusukat, 1982-re kortilbelul hatvanpart es negyveh.egyedulallo szemelyt kepeztiink kiarra.iamit rna ugy nevezunk, hogy ESZOtm, azaz: Eh1yUjtottSzexualis Orgazmus tenlpias modszere. .Az elmult evekben nemesak parekat es egyeneket.kepeztunk ki, hanem szerte aa.Egyesult Allamokban szamtalan alkaiomraalrendeztiink het vegi szeminariumokat a gyogyaszatban. ·esaz egeszsegugyben doigoz6kszamara,me1yekel1.beszamoltunk az ESZCD-teehnikakrol, E szerrdnarannok fenypontjaaa a videokazetta, amelyen-a feIj harmine per.een~Jies_ztiiltattjamegs..zakitas neIkill. akejerzet tet6fokana feleseget. A bet vegi alkalrnainkori reszt vev6ferfiakes n~k korulbelul tizenot szazaleka szamolt be :az e&y honapot figyelemmel kisei:6 Jrer<:iOfviinkon arrol, hogy eljutottaz ESZO valamely szintjere . .Az ESZO-t tanu16 parekatlagos-ferfiak es n6k. Akadnak koztiik.natalabbak es id6sebbeki vannak akik eredetilegszexuhlis zavarokkal kerestek fol bennunket, masok nemi ertelemben elegedettnek mondhatok, de szfvesen fokoznak az egymasnaknyujthato gyony6:rt. Tobb mint harmine szazalekuk .ket-harom honap alatt meg tudja .tanuln! az ESZO-t. Az ESZO nero egyszerfien valami meghosszabbftott e16jat€¥~Neni is. csak "t6bbs2oros orgazmus". Meg csak nern is valamelykiIm<nniJilt szellemtudomany egy osi rendszere. And szdmdra a Iegmagasabbsztnta ESZO tarto», dllando, egyre jokoz6d6 izgalmat jelent@ orgazmus.t nyJijli,hklrmine peret61 egy ardig vagy akar meg tovdbb. Ekozben ketfeieinte:t'iZi.V', merheto, allando izcm-esszehuzodasfigyelheto meg: feliileti esfueIy: A firfi szdmdra a legmagnsabb szint6 ESZOolyan els6 Jokozatu' org.azmu~j mint amii a ma~{jmIest kozvetleniil mege16z6, intenzio gydrly6rpillanatriba]il erez - csak az iddben elnyujtva, f€l-egtj ordig vagy tovlibb. EkQ:tberrerQs·~ revedes es b6seges, attetszo folyadek kivalasztasa figyelhef6meg.· 14

Az' ESZO-nak kiilonbOz6 er6ssegu fokozatai vannak A nokneI rendszerint szorit6 huvelyi 0sszehuz6dasokkal kezdodik, eppugy, mint a hetkoznapi rovid orgazmus a1att, de ezek szunet nelkul folytat6dnak egy percig vagy tovabb, Az osszehuzodasok rovidek, altalaban egy masodpercig tartanak. A magasabb szintfi noi ESZO-t a mely medenceizmek hosszu. kite16 osszehuzodasai jellemzik, melyek egyenkent Hz masodpercig vagy tovabb is tarthatnak. Vagy sziinet nelkul kevetik egymast, vagy kozejuk iktat6dik egy vagy tobb, egyenkent tobb masodperces szorito.hiivelyi osszehuzodas. Ezt az allapotot, melyben vegyesen fordulnak eiG mely as feliileti osszehiizodasok. nevezzuk az I. faztsnak, Eltarthat tizenot percig, vagy tovabb.is, A n6k ugy elik at, mint a folyamatos orgazmusos gyonyor allapotat, mely vagy fokozodik, vagy szinten rnarad, de sohasem lanyhul. E szakaszban a nonek tudatosan kell torekednie a magasabb szint eleresere, es nem szabad leallnia.· A n6i ESZO tetofokan, amit II. fazisnak nevezunk, az L fazis vegyes Osszehuz6dasait felvaltjik a mely medenceizmok allando, lassu, kitolo' osszehuzodasainak hullamai. Az egyes osszehuzcdasok harmine 00sodpercig is eltarthatnak, es k0Z0ttiik nincsenek pihenoszakaszok. A no ezt a fazist folyamatos orgazmusn6vekedesnekerzi, valahogy ugy, mintha egy lassan emelked6 orgazmuspalyan haladna, s nem is kell tennie semmit.azert, hogy megmaradjon ezen a palyan. De ha 0 vagy partnere akarja. lelephetnek errol az izgalmi szintrel, akar meg is szakfthatjak ESZO-elmenyliket, hogy valamikor a kovetkezo huszonnegy araban, ha kedviik tartja, szinte ott folytassak, ahol abbahagytak. Ezt a hirtelen visszalepest az ESZO-ha gyors orgazmusos valasznak nevezzuk,

Az ESZO aferfiak szamara is elrnenyek sorozatat jelenti. A Ierfi orgazmusa rendszerint ket fazisbol all: egy harom-ot masodperces kilovell6 szakaszbol. melyet az ejakulalas parancsolo erzese kovet, majd a nagyjabol tiz masodperces. hozzavetoleg tiz osszehuzodasbol a1l6 magomleses fazis kovetkezik, Az ESZO I. fazisa a kilovello szakaszt nyujtja el - egyt61 tiz vagy tobb percig =, s ezt koveti egy eroteljes, de nem szuksegkeppen elnyujtott ejakulad6s szakasz, A ferfi hosszan tart6 orgazmusos gyonyorkent eli at ezt a fazist, Ekezben tudja, hogy a szabalyozo technikakra -esszpontositva tudatosan elkeriilheti a magomlesbe val6 atcsuszast. A ferfi ESZO csucspontjan. a II. fiizisban egy harrninc-perces vagy meg hosszabb folyamatos orgazmus allapotaban talalja magat, amikor 15

is llilI\\wsszoJeb61szintemegszakitas nelkul, cseppenkent szivarog egy attet$'~o'fblyadek: Vegbe1enek zaroizma elernyed, kinyflik. Mint az ESZO allapetaban levo no, 0 is ugy erzi, hogy egy orgazmusospalyan halad egyre foljebb es foljebb, s mar nem kell arra ugyelnie, hogy visszatartsa spermajat, A megomles akkor kovetkezik be, amikor vagy partnere akarja. A husz vagy annal.tobb masodpercig is eltarto ejakulacios szakasz husz vag-y tobb eroteljes osszehuzodasbol allhat, Ha mindketten ugy akarjak, ilyenkor az ESZO II. fazisat jolismerc fern tartes ingerles hatasara megorizheti teljes vagy reszleges merevedeset, s a magomles utan igen rovid idovel visszalephet az orgazmus kilovellf szakaszaba - perceken, vagy akar masodperceken beliil. A hatvanas evek elejeig - ami, osszehasonlttva az emberi tortenelemevezredeivel, nem is volt olyan regen - az orvostudomany azt tanitotta, s ez volt az altalanos hiedelem is, hogy az ember onhatalmulag nem tudja befolyasolni szivvereset, vernyomasat, keze homersekletet, a fajdalomra adott valaszat. Ma mar tudjuk, hogy egy egyszeni ranulasi folyamat eredmenyekeppen kepesek vagyunk szabalyozni mindeze_ ket, s meg sok egyebet. E felfedezes az emberiseg legujabb tortenetenekmeglepetesevolt, A kepzes folyamatat, mely rna mar mindennapos gyakorlat, biofeedbacknek, biologiai visszacsatolasnak nevezziik, es orvosi gyakorlatunkban rutinszenien alkalmazzuk, Ha meg tudjuk tanulni testi tuneteink szamtalan fajtajanak befolyasolasat, miert ne tudnank ugyanezt megtenni orgazmusos reakcioink eseteben is? A szexualterapia szakiredalmaban az utobbi evekben felbukkant a noi orgazmuselnyrijtasanak temaja, Dr. Irene Kassorla konyve, a Nice Girls Do (A rendes lanyok csinaljak) "maxi orgazmusr6I" beszel, mely a leiras szerint "melyebb, tornenyebb, eroteljesebb erzes: a ket-harom tucat orgazmus atelese utan a huvely valosaggal atveszi az iranyttast, s az orgazmusok pillanatnyi, koztes pihenokkel ismetlodnek ... ket vagy tobb orankeresztul.. . A mi munkank mar a nyomdaban volt, amikor megjelent Alice Kahn Ladas, Beverly Whipplees John D. Perry The G Spot (A G-pont) dmCi k6nyve, melyben a szerzok megemlitik, hogy bizonyos rioknek tobbszeros kilovello orgazmusuk van, melyek neha egy oraig vagy meg tovabb is eltartanak ... " Itt-ott a szaklapok is emlitest tettek ferfiakrol (peldaul Dobbins es Jensen, 1978), akik magomles nelkiil ernek el tobbszoros orgazmust, De ha megjelentek is uralasok arra, hogy a szokasos rovid vagy tobbszoros orgazmusnal valamivel tobb is letezik a vilagon, nem talalII

°

koztunk olyan konyvvel vagy ujsaggal, mely reszletesen leirta volna e rendkivul kejes allapotot. vagy lepesrel lepesre ehnagy~razt~ ,~olna, hogyan kell elemi azt. Mmdmostanaig, azaz az ESZO megJelenes:l? . A felfedezes, hogy mind a ferfi, mind a noi orgazmust hosszu ideig el lehet nyujtani, tobb volt, mint meglepetes. Meg~azk6dtatas volt '.L;-het, hogy On, kedves Olvas6, hiszi is, nem is, a,:ut mondunk. E1e~te sokan vannakigy vele, Nem is kell, hogy becsuletszavunkra elhigygyek. Onok is megtapasztalhatjak -: ha me?tanuljitl0_az~SZ_O-t. M~~ le~ het hosszabbftani az embed Ieny altallegmtenzivebbnek erzett fizikai gyonyort. Gyakorlassal ki lehet terjeszteni a tart6s ~rgazmus elmenyet egy percre, 6t percre, fel orara, vagy tovabb. Keszseges partner, szunteleniil melyill6bizalom es id6 kell hozza. Ez a konyv elmondja, hogyan.

16

AFELTETELEK

MEGTEREMTESE

Paroknak Abb61 a feltetelezesbol indulunk ki, hogy ezt a konyvet azert olvas-

S'ak el, mert meg akarjak sokszorozni nemi eletiik gyonyoreit. .Hogy
ebben a segitsegukre legyunk, programokesgyakorlatok b6 valasztekat ktnaljuk, Szaz es szaz, neha tobb ezer ferfi es no probaltamar ki !3'l<~t,esbevaltak, -'9nokk~ttim esetleg ugy dontenek, hogy az altalunk leirt program ~y~gzeseyel hosszabbitjak meg orgazmusaikat. Remeljuk, sikeriilni ~<;)g.Fontes, h9gy realis elvarasokkal fOg'janak hozza. A legtobb -par kozvetlen EO:'; realisnak tekinthet6celjaaz lehet, hog)Ljelcnlegi_ orgaz1l1usukid6tartam<if a ketszeresere y.fgy,i\' hatortlszorosaranyui~R Ha _ tf:li;:fu;isodperces volt, akkor legyen husz masodperces. Bsetleg eltartsbrtegy teljes, sot, akar ket teljes percig is. ~,~liyz.:ehn~nynekezt a szintiet mar elertek, esszerfinek tetszik, hogy _~fcftitb16ratregyenek egy be~svagy6bb, ot-tiz perces folyamatos orgazmust meg~Q prqgramot. :g szintr61 tovabblepve elhatarozhatjak, hogy megsem allnak a kerek tel ontig tarto ESZO elereseig - sokpar tekinti eztigen kelleI!_l.~ vegs6 celnak_fllg' elerik az orgazmusnak ~f_(1$-zin~et, tobb honapot telthetnek el elvezetesnel elvezeteseOb~.yalWtla10k vegzesevel.

'::Ai~gy_6.r__a~gy; meg hosszabb ESZOatelesl'lliez bizonyara tobbhona i akorlas sziikseges, Nem mindenki tart ki addig, amig etererne ezta szintet, Tapasztalataink szerint a kivetelesen jokapcsolatteremto, a bizalom es a szeretet teren rendkivul nagy tartalekckkal rendelkezo parok jutnak el idaig. Ha hat rnasodperces orgazmusukat egy teljes percig el tudjak nyujtani, ugy elvezettik csucspontjat a tizszeresere noveltek, Ezt mar erde-

mes fumepelniEzen a: ponton,ha·akarjak, elha,tarozha,tjak, p.ogyelip:-; dulnak egyiitt egy uj eel, a meg hosszabb orgazmus elmenyenekafeIeSe feM.Ha matrnegtettek az e1so,'fontos lepest, konnyebbnek fogjak erezni az utat az ESZO hosszabb szakaszainak megtapasztalasa fele. , Az eh).yujtott orgazmusra felkeszit6 alapgy~korlatok tobbsegeton:kielegitessel is meg lehet tanulni, Tudunk ferfia~61 es nokral, akik az ESZO va lamely alacsonyabb sZintjet olykor egyedill elik at A magasabb szintek eIeresehez azonban tars kell- olyasvalaki, akiben megbizik, es aki hajland6 ra, hogy reljes figyelmevel on fele forduljon, s cserebert",elfogadja, hogy on is teljes figyelenunel fordulj0rL feIeje. 'A:t._... lESZQ _lenyege,h,9gY",lset 'el)1her.$gysu~ egy id6ben.egy sZexuans, ... ldeg.t:~iid$z~+reforditsa minden figyelmet,tE konyv tehat parok szamara ir6dott: ferfinak es nonek, .ferjnek es felesegnek, azonos vagy kiilonboz6nein~ sz-eref6knek.* Apar mindket tagjanakfigyelmesen,elejtH61 a vegeigel kell olvasnia, majdmeg kell beszelnie a konyVet, hogy celjaikat WetDen egyezsegre jussanak, Azutan visszamehetnek. a konyv elejere, hogy u tasitasainkat kovetve meg{Ceiozzak az elterveze:tt szintet, Sok par nem is az orgazmusuk elnyujtasa erdekeben, inkabbcsak az elvezet.e'sgyakorlas kedveert vegziaz ESZO-gyakorlatokat Masok taIan azertolvassak el a k6nyvet, hogy a progrClmnak c$ai<egyes!~~zeH • - pe1dau:LaEejJeszt6 .. ~gyak .1"JQtgkefrnp,. 11h,te,j~etet,v,:_agya i<'ozelebb \gytrrashoz Cimu IV; fejezetet- vegyek sorra,Saz ESZQ-t!~~)\?h()gy van:t£igyelmenkivul hagyj3k. Nern gyozzillc elegge hangsulyozni, mennyire fontos, hogy a partnerek eI6zetesen minden ketseget kiz.ir6an tisztazzak, el~.ik~e ha~~ -tarO'zn1j. hogy a testi-szerelem teren szerzett jartass~~.Viti.-k. SOk ferti es nO,gpnqolja _azt,hogynagyobb &zexuaIis ,el;. . ~ze'reme jutni -de hogy meg is tegYii1,<!~ftnaJegtgp]t:.eliink, 'rs" e1tit, koljuk kets.eg-einket. A parolglak .~vieg.Y£!~~et kglJ..l@fl!Wk errol, 'hogy szexualitcisukat lisen akru:jaJ.<Ovelni. A h0gyanban is meg n kell egyezniuk. sotaz is- szuseges, hogyaz i!yen ITapyu h~ts~g "._ ~. bifonytalansapaikat megosszak egymassal. ' . e-v .. "~:,. • ,.' ';EI6f6tOOlha"ti" nogy valaki kenyszerrel vagy megfeIeIriIitessel' pro'baljaegyezsegre birni a masikat. Az ilyesmi nem megy. Hacsak nem mindketten egyforman es6szinMn akamak reszesiilfu a szexualitasuk
>~~ ..

. '."'... ...: et ~ .Eokozasaban, men~ kozben minden bizonnyal 'problemakkalfognak . taIalkoini.. ." 'llodast a p~rtnerukkel, ha valoja'. Ne kossenek ilyen ertelmu mega .ap nusuka t -Ha kettejuk ko' '. ']~',., . h .szabbitamazorgazmusu a. ..pan nem . klval1Ja~tmeg ,0S· .... a vegen "szabotalni fogjaktatsuk cel.... . b" . ill s.megegyezes '. ' ~6tt nines ecsure ~ '. ..•. ..;.... 'zaboM:zst -bfrhtudatot fog kelteni, s 'JM. Obenne ~~:_~~vel n:ro erti as. .
#

ezxv

;Jmmagat fogja hibazt~tm. "'.'," 'elvezet€s/dekevesberiagyra lrikabh ttizzenek ki tetszolege~szam\l't 'k" b n kinahmkonoknek, k .'. il eneket mene ·02 e - lUlW , ~ir'oto celt, olya;'0 at, am Y h . k -n&ldaul·abban, hogy egy bizonyos 'to.'~ ,', . '5' z'eruen· megegyez etne Y"''' 'lnak et '~gesz egy· ' .. '. . . Itf kkrzill megcsirta egy. ,;:idOpo'ntbanaz altalun~ jvasolt gyak~r ,a .0 n ek lenni, Iehet az akar ~Bnnek.·neIriis kell kife.Jeze~ens~exDualid~.)eth:~k ugy' is, hogytarsuk... ..,'" Ik "'o"'''gy'akorlatlseon. f'I"1 ,egy komIDun acr ~ ..' .' . . ialis jellegG probleman . e 11 _ J1"-" ev-yu" tt,.megprobalnakegy 61 mindketten tu d na_'k. AZ ily' en behataolya~ szexua .0 .k . let' '. .-;etb:elkedm, melyne meg ~r . bb ho dere JU'" megallapodasokat ala.. k ... d6nagyo Of", foJ.:f . ..' .. Joven 0' nksok ertekes inforraacioja tfelhasznalhatjak i . ,. ,.' ". 0' -:" '. ~gyezsegeeg. KO . tr~hatnak lII : . onyvu. . kban anelkul, hogy t6rekedn~n,ek ~z ~l. ~'Qttszeretkezesl.gyakorl~~ ,., ' Szolzalhatiak sajat nenu eletiik Ja;:~'ih·t .. tMtt orgazmu. s megvalosl. tasara. g "' .' _ k e.. ..alapvet6 "&~J.~ .._ 'lis kasaikban nem hajtana vgre . ?~'tt~iiS,1 hogy ~ze;~\e~~l az altalunk javasolt minden program :ttMtO'ztatasokat. e e eJ S ,~ '. '. ,oar nak.belole munkat, ;&~."t akorlat. az llveze.t et.'s. Oo 19a1Ja.Ne csm )3 tmeg lehet hosszabb.·ita. _ Z . ",\'61 d nk 61-hcgyazergazsnus m .' : JAmikor hirt au. an i . .' ., -A kteren-uJofajta keny''1 nk hogy-aszerelmi teljesirmenye . . . Jl1t<nem az a ce u , o. . tn-' . k mutatni melyen a .kas~ -.'~et teremtsunk, InMbb. u t~t s:e~kreetna·la'lh.at·nak' titra csakis .. AZ rif it s .. . . ,lattdR$dvelo embere k uJ aJ a gyonyoroe. .ankbrf jelentkezaet varunk,
l
" ,N .. . • •

ON,;

~c

...

H

Mi ffidokolja
•. -.> .

az ESZQ;... t?

esek amikor azESZO-r61 ha~a~ak. Azok sz.ima~ MiteJ9 ez, kerdik egy van szurk s e gu, allion itt nehany nagyon me~ ' .. lik ra, akiknek indoklasra } szivlelend6 i~dok. . ., .. S2 az e eszsegnek. J6 testgyakor~as. Eloszor: a )6 szerelml €lIetJot te o)a ga' Le' sZiiltseget , csokkent.l a ld' '. . . .d endszert i' Inger-Ii a k6zpo~tI. 1 egr. d Hk hormQnMztartasat olyan iranyban str.esszt. Mind a ferfIa~, rn_lO . a n? . a10k matad 'anak. . betotyasolja, hogy egesz~eg;~ek eset;,~er hangula~at. AZ elnyujtott orMasodszor:az ESZO )a~ltja az '. e 'bb kedelyjavit6, mint az . gazmus jobb nyugtat6, mmt a Valium, s JO ..

EgyeduhlIl6 ferfiak es n6k is gyakorolhatjak magtlkat az ESZ8-programokban, kes6bb, ha partnerretalaJnak, megosztfulssak tud"sukat a masikkal.

hogy

20

21

amphetamin-keszitme:nyek Az altalunk . ., zetl ~SZO-gyakorlatok reven testi_lelkiJ~~asolt r~~dszetesseggel vegvulru fog. ozerz.etUk folyamatosan jaTovabba: a reruj:szeres es intenz~v ..' ~mber~kmas terilleteken is hat' k sz~~eImi' e1m~nyekhen ,n§szesii!6 energiajuk van a munka iukh .e on;:a . an. tu~nak szerepelni.- Tobb To ibbi d k J. oz, a csaladJukhozesabanitaikho v~ 1 m 0 ,hogy a tokeletesebb '. Z.' a paro~,.~kik-mind nagyobb baloo sa s:~x erosl~l a k~pcsolatot. Azok nuleg oromme1 vannak egyiitt az. ago g ,e~e~ at ~agyban~.va16szj_ ban ugyan nem menti mee - .' 19yn ,ki~lIS. A.Jobbszex orunagaz '. .~l , • . tJ az, e ramlo hazassagot de. . d _ . ~nny<u segu rajta, A,kapcsolattartas f " . ,.' e rrun en bifa']ta k4pcsolatna~csakhasznaI a jObb~:,:.to~~J~ ~ szex, S mindenAz-ESZO segita pa kn'a.kk apcsolatuk ". . UllikaclO. . '.' , .aro.· . il' nuljak, hogy .mbizzak . . k "," megsz arditasaban.Megta_ a kivaI6 ~z - 1_= k' magu tat csod-alatos/3zerelmi-€lmenyeikTe s' '. .." erel1.i-U ommunikad6ra, mel .., '. .' ana ESZQkozQ&kincsUkke vaJik tudiak • yeteIsaJeH,ltOttak'Amikor az guk t . I ,u ja, hagfnem rnasr '8 ' tak " a ~-nunt ~hogy gyonYOri'ise et s '. .~- zan a el rnatobbet fo· k i 1 g zerezzenek ~asnake . nnal .. gna)e enteni . egymasnak 'Ke 'b" -tJ)·~· r Sa a so-klJ.ta,n nezegessenek Nem akar':k ves~ford~h'~t e16, qogymamegnyertek. , Ja , hogy elveszltsekazVamitmar
N ,. _. o· •-

A Iegke~enfekv6bbindQkaaz ES2d ., -. orgazmus elvezetes dOIog. v'.d ." gtanulasanak az,'hogy'az envii '. . lXer ezzenel< meg aka kit ·1. 'k ., m n~, amelYlk a lenyegeb61 fakado '. " r, . ~,~e yl .'az az elegyetert abban hogy a .. '. oa_n )0. Val<?szmuleg-mindenki " ., nenu orgazmus lIy '1m' tobb, mint egyszemen orgazmus Deh en e ,eny. A szex nyilvan " . e a a szex len h nyort szerez2;ek magamnak, es.s on .. _ , . " y~geaz, ogy gyonak, mar ez a gy6nyora legerft' r yo~~seget aJandekozzak a tarsamtosul, e jess en az orgazmusban osszpou-

,<': .... "

'

.... ~~dlg azat1agos orgazmtis mind" '., . kO,zosiilesek atlagos gyakorisaga heti e ~s~~e tlZmasodperclg tart. A masodpercet, havonta koru" 1"1 ' ?,y k alkalom. Ez hetente husz iilb . " . e u masfel percet e t. cet Jelent. Otven ev alatt nag''y' 'b '1' ..', ._' ven e men. nyol.. perC , Ja 0 tizenot orat te ki T' '" t' ., aZlSert hany ezer orat toltunk el . 1 h sz .. lZenot ora exnyugtalankodunk rniatta, hogy aa~:aan'dogy a s~exre gondo!unk, hogy hogy gondolatb~n kiszinezgetjiik? ozunk rala, hogy vagyunk ra, Az ESZO azt Jelenti hog Y en '1h. . xet. Intenzlven. Mie'nk-'leh t .' n~ ~sszabb Id6n at muvefhetjuk a szee a gyonyor s .... nakaz orome. Veszteniva16nk nine; d' a ~~~yor odaajandekozasa_ nak fi~rfiak, akik az ESZO- '1 h II '"e ~~lnal tbbbet nyerhetiink. Vanro a va rogton fenyegetve erzik magukat.

M'

.'

,

.

22

~ra gondoinak,-mennyit· keIl majd kinlodniuk, hogy vissza tudjak ·wtani ejakulaci6jukat, megorizzek merevedesuket, mennyit kell dol:sazniuk, hogy partneriiknek elvezetet nytijthassanak. Szinte Iatjak rna$Uk- e'l6ttaz orakon at tarto veszodest, s elfogjaoket aremulet, ~~;:,Erdernes tehat kimondani rogton az elejen: a 'partnerek felva1tva .:e-gyen16es'Cg'ljfomuin tlvezetes meneiekben - nyujtjdk egymdsnak az ESZO-t, ¥fJihhez; mint els6dleges ingetkelt6 esxkozt, a kezuke: hasznriljdk. t·;._A f€rfiak es nok gondolkodasa, kommunikalasa elter egymastol, es ~;zavarokra, mindket iranyu felreertesekre vezet. AzESZO mindene;:&:gtl'e kevesbe teszi zavarossa a szexet.rnert a partnerekhasonlo celo\'<llvallanak, a gyonyoreleniseben. A ferfi megtanulja, hogy felismerje ~ nt> szexualis igell.yeit, 's hogy azokatteljesmertekben kielegttse. Ez ~ eredmenyezi; hogyszexualis onbizalma-az egeki~ fog saarnyalni. ",Eletkorat61, knrabbitapasztalataitol ffiggetleniil eljut @daig,hogybar~-inikoi>amikor a partnereakarja, kimondhatatlan elvezetet tud szerez{iUneki. - Hihetetlen erotereztem magamban ~ mondta egyik.paciens_ijnk, amikora felesege kezdte atelni az ESZO-t. - Fogalmam sem volt t&1a, hogy mirol maradtam le idaig! ,Hasonl6keppena femak kezdenek odafigyelni asajat elvezetukre is, ~snemcsak arra, hogy mit tudnak tenni a partneruk kedvere, Fred, <,szemermesk6nyvela, akinek Carol marayelc eve volt afelesege, miUtan megtanulta az ESZO-t, elmeselte nekiink: - Neha mar az is .eleg, Ita aszeretkezesunkre gondolok, es mar rnerevedesem van. Azok a ferfiak, akik a merevedesi problemakkal keresnek f61 ben,rtil-nket, boldogan fedezik fel, hogy az ESZO~val merevedes nelkiil is' l6keletesen ki tudjak elegiteni a partneruket, Es mivel ez azallapot kevesbe roegerCSlteto,s mert a partner.szenvedelye nagyon is erotikus hat~sal van rajuk, rendszerint vissza is ter a merevedesuk, Vannak nok, akik az ESZO-r61 hallvarnegijednek,-gondolvan, hogy az tltlsagosan kimerito. Az volna, ha ez az elnyujtott allapot epp akkora sportteljesftmenyt krvanna, mint \1Z ismeros, rovid orgazmus, Mi inkabb tigy tapasztaltuk, hogy miutan belekeriilt az elnyujtott orgazmus allapotaba, a 'nCS vernyomasa, szfvveresenek es legzesenek ritmusa a kezdeti C'sucsr61visszaesik, meg akkor is, ha soMig es intenziven benne marad ebben az allapotban. A test egyensUlyba keriil es ellazul, valahogy ligy, mint a medihki6ban, noha az ESZO vegeig e fizikai ertekek egyike sem zuhan Ie a nyugalmi allapotban mertre. Utana mind a ferfiak, mind a nak kipihentnek es bekesnek erz-ik magukat. Azok a n6k, akik sok csal6dast es keseniseget eltek a partneriiko

at

23

kel valo-viszonyukbana rendszeres ESZO-elmeny hatasara kevesebb haragot fognak erezni, ezzel szemben novekedni.fog benniik az elegedettsegesa szeretet, Raebrednek, hogy szuletesuknel fogva megilleti 6ket azintenzivszexwilisgyonyorate1ese, es megtartuljak, hogyezt a jogukat kinyilvanitsak.Barbara e1lensegeserzeseket taplaU a 'feije irant, es jouton volt a valas fele.amikcc elkezdrek ketten.egyutt tanulhi az ESZO-t. fgy Irta Ie nekunk a viiltozast:- Aze16tt mindenert, belekotottem Halbe~-Akanrut csinalt, nekem mar semmi sem volt j6, Most csodalatosnak lato1n, csodalatesszeretonek - pedigmais sokolyesrfiit csinal, amitn1 azelott az agyamra ment. Vannak ferfiak is, n6-k'is, akik azert nem akarjak megtanulniaz ESZO~t, theft felnek, hogy tarsuk majd kielegfthetetlenne valik, mas partnereket fog.keresni, iigyei lesznek, A dolog epp fordfrva all: azok a parok, akik egyiitttq_nuijak meg az E5-Z0-t, szintemindig kozelebbkerulnekegymashoz,' szeretetiik elmelyul, a masik iranti bizalmuk megerosodik. Halasak .egymasnak: megtanultak, hogyfuggnek egymastol: kevesbe hajlamosakra, hQgy masutt keressenek .szerelmi izgalmakat. 61« mar rudjak, milyen nehez lenne barki idegenhel ilyennagyszerU kapcsolarrartastes ilyen intenzfv kielegulest megvalositani. EV'ek6taegyutt el6 ferfiak es n6k, megszokott.eietuket eI6 parok az ESZO elsajatltasa utan atr61 szamolnak be,hogy njta: beleszerettek egymasba, Bonnie.aki mar hetedik eveelt hazassagban, elmeselte ,rtekiink egy ESZO-val toltott emlekezetes ejszaka eredmenyet: - Masnap egyertekezleten ultem, Visszagondoltam az ejszakai seeretkezesunkre, . es hirtelen azon.kaptam magam, hogy teljesen folizgultam, Annyira egynek ereztem magam Phillel, Csodalatos volt. EloreorUltem neki, hogy majd.ujra lathatom,pedig meg csak delelotttfz.cra volt. Oriasi hatast gyakorolhat az ember eletere, ha megiapaszud]«, hogy meg annal isnagyobb gyonyorben 'lehet resze, mintamit yalaha is elkepzelt, Az altalunk ismert ferfiak es n6k kozul azok, akik megtanultak azESZO-t, magabiztosabbak, derfisebbek es boldogabbak, mint korabbi eletukben barrrtikor. Mi indokolja az ESZO elnapoltistit? Vannak o1yan k6riilmenyek; melyek indokoljak, hogy valaki elhalassza az ESZO megtanulasat. Aki komoly sZlvbetegsegen, k6zeli infarktuson esett at, sulyos seruMst szenvedEltt, vagy valami kr6nikus betegsegben szenved, beszeljen el6bb az ol:vosaval. Dtmutatoul: aki
24

, ' eg tudja csimilni az " t' akorlatok elvegzesere kepes, az m -JDerse).<.elt gy , ',:t~s, ," ble, Eszo~gyako_r1atokat IS. ..kse .'k a valas hataran allo. sUly~s pro d , Elozetestam~,csravan szu egu ESZO megva16sitasa fele,~la va maWl kjiszkod6 parok~ak foia ~zwI ez annak a jele, hogy Wise> set 13 , " ·' ' tuk irika~b romlik, ¥ap,cs,ol<;ti ' " ,1 bb ezeke:t gitsegre s:?orulnak.· ,. T 'oblernakkal kUzdenek, eo, 1'" '.' Az6k; akjk,komoly szexua l~ pr 'anak hozza az ESZO megtanu a

nun

H

, r6baljak orvosol~l,s csak aztan f~~~ritas erVenyes onre, la~ozza fel ~ Pa'hOZ tHo. on attol fel, hog,y e me?k A 'UH r'e"s,zt.hogy", betudJa azonOSl s ,'i ,T, blema ' ,I " ) , 159, oldalon a Szexua 15 pro dk t illet6en e-liga2J~st.kaPJon,' .: t ~ ko" rt, e k," b'_u:;IDa"'" S a teenu.Oeet 'elept, fiatalna,ore gnek egyaran . ta,ni a pro .... "Aro.qgyaz ESZ9 gyonyorus ~ J ,
...l
d,

',' ' , ', " .' M'g csak ,_ " ' ,....', tlen e16feltetele a bIZal0n." e"" _ , Az ESZOegyetlen nelkulo~hete rtrterebe (a SZerelem seglt),~e olyan szerelmesne~ sem ~eU lenDl~~it~ Kiil6nben nem tu9ja valla1n_~, ~~~Ya: k kellienme, akibenroeg, , elfogadJ·a. Nero Iesz meg on na , ;. .. ..rt passzJVan ta:rs nYUJtot~~"gy~n!~ , , , " ' "te-erre valo l;t-aJl~ndosag. , ", ., kommi..ll1ilcici6val lehet me~e~e~" t " A bizaltnat, felelemmentes, 10, ',1 "es laISa kQmmumlciClOJil .: (R' eszl~tes javaslatamkat, melyekke ,azK~~unikaci6ci1nU re?znel.) ru. . . 1'· d a oidalon, a . , .. tesZl hogy tnenk segitenl, as ...., t. azt az on ked vere ', . sze.re ho mit a tarsaesz, k . bantanl Biznia kell abban, ogy .a... '1 em erzelmeiben nero a arja ., .' dekkal sem flZlkal ag, S szant szan -'It kellene ant. .. '. minden kapcsolatban, Ehhez. me en szer elA bizalom nagy kmcs .. . Nehez visszaszereZnl, ha e~y 1 -ko· me becsulni es koroolyan venm. nem konnyen hiszek neki a e?.~ . ,g Ha valakit hazugsag(m kapok, hamar nern Szlvesen kerulok .. vesz. 1 ki gtinytuz be161em, egy , zelebb. Ha va ~ . '. di k azt: , ismet a keze koze, ., bizahnat? Tuzzuk ki celul. 5 m07~tsunk Bogyan teremtsuk meg a no bizzal bennem. - n 1 . _ Bizni akarok benne~ ..Azt a:~~~e;;en;ekkell s innen h~ladjunk zero nem szexuahs tarta 'b re'to teritletek fele. ~~~bb a 'komolyabb probl~a~at ~:s~ :esv~ keresett £61benn~nket, . Az egyik Mzasparunk peldaul . '~61 Mindketten belemerulte;<- a amierto1y messze eltavolo~~~~ ~~::k ~l egyiitt. BO~ egy~telm~e~ tnunkajukba,es .n~m s~~ ~l~en szelsosegesen erze1tro beallitottsagu. e1emz6 szeme1Ylseg vo
J

·B~if 'iOtn~ites" . ,:,n'_ ,'-

25

f'otenciaiisan kiegesztthettek egymast, de az idO tajt valahogy egyik sem szenvedhette a masikat. Ellentetuk alapja a bizalomhiany volt. Ellen peldaul sohasem tudta, mikor jon haza Bob vacsonizni. Ez persze duhitette. Elkeszltette a vacsorat, Bob kesett, s az etel tonkrement, Bo~ ne~ te~~fona~t,hogy tu?assa Ellenn.el*, amikor keson megy haza - nunt kiderult, azert, mert regebben, amikor rendszeresen hazaszolt, a felesege veszekedett vele, es arra kenyszeritette, hogy munkabeosztasat az 0 vacsoraterveihez igazitsa, Megkertiik Bobot es Ellent, illiapodjanak meg: Bob mindig hazaszol, ha el6relMhat6lag kesni fog, Ellen pedig ilyenkornem probal nvomasr gyakorolni ra. Aprosag, de alkalmas a bizaJomepitesre. Betart;ttak az egyezseget, es Iegalabb ezen a teriileten jobban bfztak egymasban, Ennek ~. lett a~ eredm~nye, hogy szoba kerultek koztuk egyeb konfliktusteruletek IS. Ellen igyekszik, hogy feken tartsa az' ind ula tai t. Bob felenged, es tobbet beszeI, az erzelmeirol. Ujabbes ujabb megaUapodasokra Iesz szukseguk, Es ami ugyanilyen fontos, be is kell tartaniuk ezeket. Lassankenr igy tanuljak meg, hogy bizzanak egymasban. Van-e

Vasarlas
Telefonalas Barati latogatas

Moziba / koncertre I meccsre jaras
Olvasas

Zenehallgatas Szeretkezes -:'lvteglep6, hogy az ember, mas tevekenysegekkel osszehasonlitva, mi,'Iyen keves id6t tolt meghitt szerelrni egyuttlerben, Kivetelesen j6 szeretoaz, aki hetenkent ket erat is eltolt szeretkezessel, A legtobb ember sokkal de sokkal tobb idot szentel a televizionak (az orszagos atlag t6bb mint heti hat 6ra szemelyenkent), mint a szeretkezesnek, Az emberek nem illesztik be a szexet a napirendjukbe, hanem ahogy esik, figy puffan alapon intezik el. . ,." - Reszben mert ugy gendoljak, hogy iii szerelemnek "spontannak kell lennie. Azt hiszik, ha a szex tudatos, akkor egyszersmind er61tetett 'is,. Ha er61tetett, akkor nyilvan teher, es sokkal inkabb kotelesseg, mintsem a szeretet kifejezodese, . ·Senki sem tanul meg "spontanul" tancolni, uszni vagy sielni, s nem ~tudja ugy megorizni az ezekben val6 jartassagar, ha elore ?em ter.~e::Zi'tHazokat az alkalmakat, amikor m6dja nyflik a gyakorlasra. Miert J~ mas a helyzet egy hasonl6an kenyes, bonyolult teljesseget igeny16'jartassag, iii szexualis elvezet eseteben? Es miert ne kellene tudatosan befktatni napirendimkbe azt az ldot, am it bizalmas egyuttletben szeretnenk eltolteni a tarsunkkal, amikor is kifejezhetjiik az iranta erzett szerelmtinket? Ez igy volt szokas abban az idoben, amikor meg csak randevuztunk. Teny, hogy csak akkor nyflik modunk iii jobb minosegfi szeretkezesre, ha a szexnek elsodlegesseget biztositunk az eletiinkben, Nezzuk at ujra a heti teendoinket. Dolgozni, enni, aludni, magunkr~ es gye~ekeinkre gondot viselni mindannyiunknak kell. De e kotelezettsegek utan melyik tevekenysegimket elvezzuk a leginkabb? Melyiktol v~~ gyunk a legboldogabbak, as mi teszi a tarsunkat a legboldogabba? Nem elveznenk jobban egy j6 szeretkezest, mint a teve mfisorat? Az ESZO beillesztese a napil'endbe Az E5Z0'szamara - kulenosen, amig a tanulas folyamata tart - min27

ra idol

Lassuk csak, mivel szoktak az emberek ugyaltalaban eltolteni az idee j~ket. Amig ~egignezjk, jegyezzek le, hetente hany percet vagy orar toltenek el minden egyes tevekenyseggel. Munka

Eves
Alvas

Gyerekfeliigyelet
Tevezes Takarftas

Sportolas
Hobbi

Szexpartnerrel vaI6 beszelgetes
magam~letenek vedelme o:lljab6! nem hasznalun]; valodi neveket es megvaJtozliltjuk az egyes reszleteket is. Ez az egesz konyvro vonatkozlk, Azt sem szabad elfelejteni, hogy a legtobb ferii es no eredetileg kiili.inb6zo problemiikkal ~zo~ott b,enniinket_Ie~kere~ni. r::e meg a, zavarokkal kuszkodo emberek is el tudjak ~rn,l ,az, ESZO-t. ,T?rtel:etelk modot nyujtanak arra, hogy a szexualis tevekenyseg Jav!tasa:~ s:wlg~lo modszereker azonositsuk es dramatizaljuk. E tortenetekboJ hasznaljak fel rnindazt, amire sziiksegiik van.
Pacie~sejnk

26

'den heten.bekell-iktatni bizonyosszereny mertel(ftid6tartafuot. A,l1et.. v~gek,en:-.~sszabb, leg~labbmas~16ras id6egysegekre-,lletk6ibm;t pedIg ket rovidebb, legalabb harmincperces idotartamokra .lesz, sziiks€g. Ez ~ minimum. Ha.valaki tobb id6t tud szakitani ra;tegye. Ha- napon-. ta, meg at sem tul gyakorL ' ,A leg-tobb ember szamara -meglehetQsen' lij, .sot riaszto is az az.el'kepzeles, hogya szexnek.elsobbsegee kell biztositani.rs azt be· kell illeszteni a napirendbe, annyira,hogy nem is igenhajland6k megfogadni, A kesobbiekben reszletesen szolunk meg az ellenallasrol; Most csak megenilitjiik, hogy <l+~ltaltmk-ismert legaltalanosabb ellenallas, ha va- la:~nem talaI-id6Laz ESZO szamara. Sokszormeg.kellett kernunka parokat,hozzakelmagukk(ilaz asztalinapfaruKaf vagy a hatarid6~ ;~ap~6juka,tr :h~gy ott es akkor megegyezhessenek' az ESze,.gyakor~atok-ld6pQl1tjai:htan,sazokat nyombanbe is irhassak a~aap.tarukba~:_ - '.Tapasztalnifcgjak termeszetesen, hegyblzonyos id6pO'fltdkjohban megfelelnek, mig masok kevesbe, A hEltvegereeloiranyzott orakrendszerint nem jelenfenek gondot, He:tkoznapokon mar nehezebb.idot taIalni, .Azok a parok, akikkel mi dolgozunk, tobbnyire estiidopontokat szpkt~k megjelolni. Persze nem az elalvase16ttifeI6rakragondoiunk; mm"tily-enkor a.Iegtobb ember nil faradtahhDz,.hogy:figyelmet marade~.~lanul ~a, gyon~qrszerze~re tudna, .fordrtani. Maradjon id6' az egyu~let u~aT am!:k0r a sz()kott~elalvas e16tti tevekenysegeinket ve~zz~k-H~?eldaul on rendszeresen este tizkoralszikel, ugy aPitsabe a napirendjebe az ESZO---gyakorlatot, hogy annak fel tfzre legyen vege. ,Lehet: hogy, k~rlatoznia keII, netalan f61 is kell hagynia valarnely mas~evekenys~ge~el~~ert, hogy megtanulhassa.az ESZO~t. Ugyanezt tenne, ha barmi mas, uJ dolgot akama megtanulni. A rea szant id6t leszarnfrva az ESZO inzyenes. Csak nerni id6t es csipetnyi batorsagor ,kell belefektetnie, Megeri, igerhetjtikl

-Muvelheti',azert;.hbgyfinomitsa a' tuQasat. Szunteien gyakodassalsetri '1apasztalij.tk meg az eI6'bi'!to-gyony6r~iti.tek ha;tarat. ~e mint e!?yszer ·~megszerzetttudast is meg lehet tartam az ESZO--t,heti egyszen,egy.M<et 6rAsegyiittletekkeL Azert kellenek a hetialkalmak., ~ogy IIkar_ban.·wtsuk"· izmainkkal es reflexeinkke1 vezerelt kepessegeinket. A'z, is.el)epzelheto, hogy a honnontermel~st is ke~6en mag~s.s.zintert t~3k~ · : E heti.ismetlesek mellert a-hetmas napjainpompas kis fut6egyuttl~ 'te'ket is beiktathatunk. Egy ESZO-ban tapasztalt asszonyelnylijtottot·g:q.zmusarendszerint szinte abban ': pillanatban ~lkezd6dik,~IItik~r- ~ Wvid egyiittleteksoran a himvesszo behatolahuvelyebe. Ettal a terfi lzgalmi.szintje- ismagasabbra Mgrs me~ ~a,sszon~ eros,foly~matos Qsszehu.z6da:saiserkent6leg hatnak a peruszere, 0 IS hamarabb ,erez .gyOftYort, stovabb,iartazorgaZIDtlSa is; Ilye~ko~lmenyek k~~o~:egy ~ces .szeretkezes is. ki.rudja elegiteni,nundket felet, fgy tolti !b~ a ~:.J.npp-hopp" es a "fe-nyes nappali" szeretkezes azt a' szerepet, arrure
· ':~~'.
4"t

<~at6-;
;fJih-agyasok

~

c~den parszerelrhi eleteben elofordulnak elkerii.lhetetlen~egs~I?_:tMok. VakaciMel£oglaltsag, rokonlatogatas. beteg gy~rek, ~~leti ut, ,J~'b;gtegseg~vagy akar az e'gyen szexuaiis eletenek finom:-c~usat 15 me~- , ;:~:;}s~akithatjaka tanulas folyamata~. ~ e~ber, ne.m ~~SZ~ti~ azt, -a~t _';:' gyszer mar megtanult,ahogy " sielni.. vitorlazni, b10klizx:u. sen: .feler r":,}tiink el, IDegha nem'gy~oroljuk is. ~.~das ny0mb~h VlSs~ater, mi';:;I'Le1yt:.azadott tevekenyseget felelevemtjuk, .s ha az elejen talan hH?va--"'_JZ'Illlk is kicsit,'egy-kett6re belejovunk, s megy minden tovabb.unint a '-'~.';4<illl'ikacsapas. ., .; ' Beszel]e meg napi eUQglaitsagait partnerevel, es utemezzenek be' az :ES:ZO elsajatitasara b6segesen elegendo .idot: hetkozben ketszer vagy :i6bPszor fe16rat, s a hetvegeken legalabb mas-fel orat.
r." _ .

Poluamato« gyakorlas A tan_ulas ideje ~latt ~etr~>1 hfueegyre novekvfi gy6nyoruseget fogja talaI~l a s~er~lm~ egyuttletbe~. A nyereseg azonnali es folyton gyarapodo. Attol fuggoen, hogy milyen szintr§!ip.dult, honapokon belul tapasztalni fogja, ho?y egyre gyakorrottabbim eri el, s mind tovabb"farlja-fenn az orgazmusat. Az ESZO nem olyan dolog, arnit Ie lehetne zarni, 28 -

·"':"LeSYiinkfQmantikusak

Haa.szexet j6 elore beutemezzuk, mi lesz a'r.j)mantikaval? Nos, meg kell tanulnunk, hogyan teremtsiik meg azt tudatosan, . <Alljunkmeg egy kicsit.a "tudatosan szonal. Tudatosan ken a.~aplrendbe illesztenimk a szeretkezest, rudatosan ken megteremtenunk a :rOIllantikat, es maga az.ESZO-gyakorlalok vegzese istudatos, Eleinte
rl

29

''';:~;, .:.!
talan kicsit ostoban erezzuk rna nk t ., . tekben. Feszelyezettek vagyui1k~' a ezekben az tiJ .tanulasi helyzeszerepben, arnikor meg a. 5Z" enyszeredettek. Mint szmesz az 111' .d . oveget sem tanulta d o unk ezekkel az erzesekkel me '. , ~eg ren esen, Azert kinl Ax ember ugy tanul meg mi d' ,~rt uJ kepessegeket sajatftunk el. ,.,. n en ujat hogy tudat '." uJra meg ujra a rruiveleteket.mi k' osan vegigcsinalja ni szoktuk "termeszetesse" ,~n;~~z~, automati,kussa - ahogy mondacsinal valamit, addig figyell m aga, palnak. Amig' 1· ti 't , . ontosan ez az ember tudatosan ,• oog teljesen_ normalis Szu eges velejaroj Je en 1 a ,tudatossag ot . "ksA. <til. tar Ad1 . nak: Ezt a helyzetet ugy oldhatjuk fel h rOJa a .. anulas folyamatagadjuk el, hogy ugyetlenek vai .' ,ogy nev:tUnk magunkon. Fo~egszabaditottuk magunkat g::~ es elvezzuk. hogy atmenetileg ugyetle~kedo tarsunkat _ nevessiink ~ a~nk . terhet?l. Tamogassuk a nevetesnek. Vegtere is azert va . . futt vele. Az agyban hetye van kat.) agyun ott, hogy j61 erezzuk magun, Roma~tika" Vannak ferfiak, akik azt sem tu " ..' sege tudja. J6 volna, ha ferfiak es nok e ,dJ~k, ~ az, A n?k tobb-. Ie, de nern igy van. Ezt ta asztal .' gyarant t~szt~ban volnanak ve" megtanuljak, Ma a nok, hoJ;, 6to~t :e~peuta~ket;t. Egyszer majd mantika megorzeset. A ferf k~ltallb . anyt, onkent vallaljak a rotanitottak, hogy ne vegyen:k \ ~n nem sokra becsiilik; nekik azt .~ ut6bbi evekben azonban :. a tu omast,.cs~ te~ek adolgukat. ferfiak koreben is kezd megl~Hit~~og~ a n6k ra~eno~e~bek lettek, a .A ~0~antika diszlet es hangulat~~O:~l~ uta.~l ~agy. mint inkabb az egymasra vaI6 ten Ie .' y~ra, a killso dolgokra, gad6, mint inkabb igen16 erzes kY' .ges odafigyeles. Nem annyira tah e es szavak A . ,'--. .. ?~ az e~b,er pezitfv leltart keszit a masikr: _ romant~, ~t jelenti, Z1 es elvezl tarsa vonz6 tulajd ' ., 01 felfed.ezi, ujra felfede,. kri onsagart es arra az 'd~ ~ast ntikus gondoiatair61.B6kokat ' .. 1 o~e nem vesz tudosikra, nezi es hallgatia m ,. . mond, elismeressel tekint a rna, ' egenntI, magaho "1 Ii . Szertartasos tit ez mely .jelke k e , roz 0 e megfogja a kezet, s6segesseghez.' epe es vegszavak rendjen at vezet a benf

:.~ ..ju_~;,.-L~ Jj:,

. ,,'_

}..._ ~1.," I

•.

_i. c .-.;;;. -J-~.:;.,.~

"'.l!._

'';;' t'o-;;;~"

.,...,

kezemJ6 kapsz ajandekba; ~1 J),O.:gY.kete.s,. h(i"_c5~teben meg:t1fUgvasra 1 vaO'yom?" . , ",..'< '.' . _,,: Ha dnazt l~v.i,~ hogy\l~l' .idg,p~.u:}as, ,,~(!ndt~rjq vegig egyszcr, Ha. :£ig.1e1Jne.t~~~e1).t.el' <ljDn\~tit~ia~<f,Qm9,ri'f~\1S, partneretol csereben,gy~ng§pllo.:Q'~9jdl,j:lasvkaJ\ \iat 11~~"ez~t ~'tJ1p.? ~ A ta,rsa@Olitbab'e16:e ,13er,~ttregtl!nu1j<!<.Jf9gya.I:!-. terem{se meg a romantikat. A'L, '~: tete-n slk·ete5.eIribeiek l1em'~Szille~ell<wze1 ak,epessege

rfi~l'<

meg

gel. Megtanult.ak On is megtanulhatja. ' Az ESiZXY,megtanulasanak folyamataban fontos szerepe van'arQmantikanak~'A megszerezheto' ujfajfa .j<lr:faSsagok nern holmigepies gyakorlatok4:;'.lhtaluk bens6segesebb ktlpcsolatot epithetki a parjMal, de ken hozzai;hl<, izalom es t6rodes. Az ember nemlsiildi. be a puszta b nemiszerveila~M16$z0bitba - miwaglmkis;ott vagyunk, teljes valonkn kal. ~a!p-0lnu'nk kell, tl,lind,azzal,a;mil.< vagyunl<, .ahogya Ulrsunk eges v1)16j&~~1 Tehat amikot az ESZQ-t tanuljuk, eppolyan fontos a is. z kommunt!h'tdd,adiszlet esa hangulat. mint masrneghitt alkalmakkor. NelkilhU<''egyi'k6nk vagy mindkeh6nk figyelme eltete16dik, vagy elfa~ radunk. E~ik ,allapot sem kedvez azelvezetnek. , Hogya:JT~udj!.tk meg. hogy taxsunk mit tart romaritikusnak? Ugy, hogy In€g}..~.i~ezzUk., ele ~dig ugy tudatjuk a magunk igenyeit; V hogy rocg~9rlq}qk, nek,i.1;,, Ezt snoktU'lt tanacsolni azoknak, akik hozzank fordulnak,·6kpedig gond61atblv,~,sasra hivatkoznak uMir ~gazan tudhatna~fI M'arpedig hogy valalH milyen helyzeteket tart izgat6nak es szexisnek, az eppoly egyeru, saJa:;tos~agokatszokott mutatni. mint mindenegyeb, ami az Izles korete uta'that6. Ha eg a tUz,az az egyik ember szaroara romantikU5,a fnisikn~k unalmas. A zenei izles is.roppant sokfele lehet. zbn Az egYl~·p.hciensiink, Alex, nemtudta eldonteni, mitajandekoz ' a fe1e's~g€;ck natodik hazassagi evfordu16jukra. Az e16zoevben elvitie vac;;0ia7,~U~g)i'draga helyre. Ahelyett, hogy oro met szerzett varna vele, az,ass2ouy hidegge es tartozkod6va val]. Azt javasoltuk Alexnek, hogy e_zuH~-egyetlen szal voros rozset vegyen Helennek. Ketkedve fogadta;l j~y~slatunkat. De biztatasunkra megvette es hazavittea rozsat ta Amikor h~gkQzelebb taliilkoztunk, Alex lelkendezve ujsagol : - Megd6bbei'tt§ volt. Egy sz<ili6zsat adtam Helennek, es egesz esete bubajos voll. "';' Jelen egyszenlen csak erezni ilkarta, hogy Alex a megszokott tt mapi l~e,ndoi kozepette gondQl ra. Alex munkajihoz tartozo , hOiY agyfgfeji,eivitte v:apsorazni. A r6zsa ellenbencsak neki sz61t. Helen 8za..mara tel1at ez,a'dolog romantikus volt.

. , A romantika egyszersmind - es '" iranta _ sz6tlan keres is:. rend szennt a n ferfi bi e2!ert bizal ..... . sok e ,.-<~MM'!L atl elott megengedem, hogy a testembe o. n rna. iztonsagkerese. "Mikesnek tartasz. Szeretnem h hatol), tudm szeretnem, hogy erte' a most-errol besz'l ""I k a azzal mutatnad ki nek h' e nt: ne em. Szeretnem h foglalasavaI felern fordita~~d Of?'!d:_ereteiddel, szerelmed szavakb~ is. El fogsz meriilni abban a a..19~~b edet, ~a csak erre az egy percre gyonym en, amlt a testemt61, a szarnt61, a
r
N

te

'..

" '(" "':,;,.., .,£ ..
J

.,.fI"..........

,

31

30

Haegyikojuk sem tudja, igazabolmit talalnak romantikusnak, ernlekezzenek vissza arra az idore, amikor meg csak .randevtiztak, Az udvarlas kezdeti szakaszaban az ember altalaban tobb figyelmet szentel a romantikanak, Akkoriban hosszu setakat tettek? Fogtak egymas kezet? Beszelgettek? Beszamoltak elmenyeikr61, megnevetettek egymast? Tobbet bokoltak egymasnak, mint mostanaban? Beszeljek meg, mit orizhetnek meg ezek k6ziil a -mostani eletiikben, A romantika -vazezabensdsegee, szereto figyelem - iranti vagy es a szexualis £rusztraci6 .kcnnyen osazekeveredhet, kulonosen a nokben. Haegy no szexualisankielegftetlen, es hianyolja a szamara szuksegesnek erzett Igenlo-romantikus odafigyelest, tapasztalatunk szerint zarkozotta, depressziossa vagy duhosse - egyszoval ingerlekennye valik, Ez a sokszor ontudatlan reakd6 arra vezeti a not, hogy latszolag kiszamithatatlanul kezdemenyezzen veszekedeseket, A dolog irracionalisnak hangzik, holott itt eppen hogy a frusztracio logikaja mukodika nolegalabb a veszekedessel magara vonjaa tars figyelmet, es a harag is jobb, mint a semmi. _ A partner, kulonosen a ferfi.Jegyen kell6en eber, hogy az effele valaszokat helyesen tudja ertelmezni, Ha ugy talalja, hogy parja szant szandekkal kezdemenyez harcot, probaljon meg valodi, romantikus, osztatlan figyelemmel feleje fordulni.es lassan terelni a delgokat abba az iranyba, ahol mod nyilik a szeretkezesre, A no (vagy a ferfi, ambar ezta tiinetegyiittest inkabb noknel tapasztaljuk) a sikeres szeretkezes befejezeseig gyakran nem is debbenra. hogy ellenseges beallitcdasanak rni volt a forrasa: az elfojtottszexualis kielegitetlenseg es a: gyenged figyelemre val6 kiehezettseg. 6 maga talan nem is tudezekr61 az inditekokrol, partnere azonban tapasztalni fogja, hogy ha odafigyel ra, a no megnyugszik, ingerlekenvsege elmulik.es vegs6 fokon tobb sze" retetet tud nyujtani, Epitsiik be a romantikat mindennapi eletunkbel Mindjart reggel kezdjuk, es ne tiz perccel a szex elatt!
Figyeljunk oda

-

\

A legtobb romantikus helyzetben az a kozos, hogy nern fukarkodik az idovel, es adottnak tekinti a partner osztatlan, va16sagos figyelmet. A figyelem mindenek £elett vale. Hivja fol napkozben a parjat. Legyenek tudataban a masik torodesenek, Ha munka utan hazamegy, es letudja 32

:jiZt a - nehany gyakorIati teend6 elvegzesere szant - fel orat, uljon le ~s beszelgessenek. Beszelgessen es figyeljen. Inkabb arra figyeljen, nogy mit mond a masik, 5 kevesbe arra, hogy on mit akar valaszolni . . Mit csinaltal rna?" Hallgassa vegig j6indulattal, amtg a masik eltaka.citjaa nap tormelekeit, Addig iigysem ~dnak erzel~ileg k?zel ~~riilnj .:egymashoz, amfg ez a sok dirib-darab runes eltakantva. (Ehg~zIto gya.:korlatokat a Kommunikacio cimfi reszben, a lBO. oldalon talal.) Ilyenkor mindketten kihangsulyozhatjak a pozitfv dolgokat, felresoporhernek mindent, ami negativ, s ha nem siirg6sek, kesobbre halaszthatjak a megbeszelendo dolgokat, A bfralatokra, aggodalmakra, panaszokra masker is talalhatnak idot, (Vannak, akik nem hiszik, hogyerzeseiket tudatosan is .kepesek befolyasolni. Pedig kepesek ra. Mind.nvajan fgy teszunk, amikor olyan helyzetbe kerulunk, ahol peldaul a haragnak nines semrni helye. A£€inokeink tarsasagaban vagya templomban. Ha idegenek kozott tudunk uralkodni az erzeseinken, akkor ugyanezt megtehetiiik a szeretett ferfi vagy.n6 tars~sag~~an is.) ~epzeljuk azt, hogy most erkeztiink meg egy esti vagy het ve~I ran,d~vu~.a, Bokoljunk egyrnasnak. Trefalkozzunk, Ugrassuk egyrnast. En~tsuk meg a masikat, Bolondezzunk, Konnyitsunk a szivunkon. Tor6dJiJnk a masikkal. A rna este a rnienkl Uljunk le:egy romantikus vacsoranoz. Ehhez eleg nemi gyertyafeny ~s egy uveg bor. Vagy egy kis hideg harapnival6 kint a fa alatt. Tobb nemis kell - de kevesebb sem lehet -, mint hogy ferj es feleseg egy.rrutsra mosolyog az asztalnal iilo gyerekek feje tolott. Mar az eves is -prom, ha rnegoszthatjuk egymassal. Egyiink az eves eromeert, es fi.gyelji.ink arra az emberre, akivel osztozun~ eb?en az. elvezetben, . .. Lehet, hogy vacsora utan meg kell szakitani ezt a kellemesen kialak1tett jatekot, Beszeljek meg, mi minden tennival6 var meg onokre: a gyerekeket agyba dugni, egy telefont lebonyolitani, es a kedvenc tev~rnfisort megnezni. a kutyat megsetaltatni, T~zek ki az.id?po~t, am.Ikorismet talalkoznak, Aztan induljanak el, es tegye ki-ki, amit tenme kell, mig vegul elerkezhet a zavartalan maganelet i~ej:. .. , -A romantika nem kedveli a megszakitasokat. 5unabban zajlik nelkiili.U<az este. A meghittseg azonban nem szall el, ha mindketten tudomasul veszik oket, 5 tudjik, hogy majd ha mar rnindennel vegeztek. ott folytathatjak, ahol abbahagytak, s hogy mindkettojtiknek az a celja, hogy rnegteremtsek a bensoseges egyiittlet idejet, amikor majd gyonyfuiiseget szerezhetnek egyrnasnak.

33

Alakitsuk

ki a helyet

Kozeledunk a haloszoba ajtajahoz (vagy a nappali padlojahoz, vagy ahol kivalasztottuk azt a bizonyos kenyelmes, felreeso helyet). A szeretkezes helysztneul valasztott szoba megerdemli a figyelmiinket. Legyen eleg meleg, hogy meztelenul lehessunk benne. I-Ia a Hites nem ad eleg meleget, vegyek foatolora, nem kellene-e beszerezni egy hosugarzot, amitcsak a szeretkezes alatt hasznalnak, s utana felretehetik Ha nem kettesben elnek, a szobanak legyen ajtaja, s azajt6n legyen zar. Ha nines, szereltessenek fel. Semrni nem hat olyan erzekenyen a szeretkezesr~odPint ha hirtelen felbukkan egygyerek a szobaban, s nem erti, miert birkeznak a sziilei, vagy ott terem egy olvasnivalotkereso nagymama. " Egy kellemes hangkulissza a hangulatnak is jot tesz, meg az elkulonulesnek is.: A legjobb a folyamatos zene. A sztereokeszulek kivalo, de a radio is megteszi. Vannak, akik szeretik, ha kczben megy a teve, Ez kevesbe jo, mivel a.kep es a hang megakadalyozhatja, hogy figyelmiinket osztatlanul a partnernek.szentelhesstik, .

szeretkezunk, Keszitsenek meghitt, kenyelmes feszket, E tekintetbsn is legyenek tudatosak. . Akarcsak a vilagttassal, a gyertyakkal, az illatos fustolokkel, ha szeretik ezeket, es minden egyeb kulonlegesseggel, amit szeretnek - legyenek azok akar erotikus filmek is. Ha tovabbra is ostobasagnak tartjak a tudatossagot, jusson eszukbe, milyen volt, amikor utoljara vendegseget .rendeztek. Elkuldtek a meghrvokat, kitakaritottak, etelt, italt vasaroltak, El6tte talan Iezuhanyoztak, S olyan ruhaba oltoztek, amit nem vesznek f61 mindennap. Elgondoltak, milyen legyen a vilagitas. elokeszitettek kedvenc lemezeiket, elovettek a szebbik poharakat, porcelanokat, evoeszkozoket. Megerkeztek a vendegek. A kulonleges elokesziiletek szoba sem kerultek, legfoljebb .annyiban, a. vendegek megdicsertek ertiik onoket - akik szinten rnegfeledkeztek roluk, azert, hogy j6l erezhessek magukat. Ugyanezt teszik akkor is, amikor a szeretkezes szamara keszitenek kulonleges diszleteket.

hqgy

Vi ltigittis
Ha a partnerek nem ertenek egyet ebben a kerdesben, akkor a vilagitas merteke bizony problema Iehet. Az E5Z0-h0.z jobba halvany, me leg tonusii feny, mint a sotetseg. A szenvedelves meztelensegeben latotr partnernek erotikus hatasa van. Es annak, aki a gyonyort adja, lamia kell, hogy mit csinal. Annak, aki erai, nines mindig nyitva a szerne, de annak, aki nyujtja, annal inkabb. Ha szeretkezes kozbenrnindketten a teljes sotetseget kedvelik, j& velna, ha megbeszelnek, mi ennek az aka. Lehet, hogy valakit feszelyez a sajat teste. Meg kell beszelni, Nero biztos, hogy a tarsa ugyanugy erez, mint on: - Zavar, hogy olyan marvanyosaborom. - 0ru16k, hogy megmondtad. En eszre sem yettem. Nekern tetszik a tested. (Az is lehet egy eel, hogy id6vel kellemes fenyviszonyokat teremtsenek szeretkezesiikhoz. Olvassak el a 191: oldalon a Tobb fenyt cimu reszt.)

A hatterzenensk fontosszerep juthat az ESZO tanulasa kozben, men van egy olyan gyakorlat, amely arm tanit, hogyan adjunk hanger

or6miinknek~ es ha valaki azt hiszi, hogy ezt masok is halljak, az lasokat. ebreszthet benne. Peldaul ana biztatjuk a parokat, hogy nyogjenek. ria rtem tudjak, hogyan kell, megtanitjuk. ne'Id'. Dgy kezdik, hogy tudatosan gyakoroljak olyankor, amikor nem.szeretkeznek, K6zben irulnak-pimlnak, vihorasznak. Ezt a fajta vokalizalast azert tanitjuk meg nekik, mert a nema szeretkezes tannlt :6~szab~lyoza~ Jrredme.nye, s hatart szab az elvezetnek, Ha arra figyelunk, hogy ne csapjunk zajt, nem tudjuk teljesen.elengednimagunkat. AzESZO,banaz is benne van, hogy ezt megtanuljuk, s hogy at tudjuk adni magunkat az adott erzesnek. A csend gyakran jelenti azt is, hogy visszatartjuk a leIegzetiinket. Ez akadalyozza az orgazmust, s az orgazmuson tuli ESZO-t. (A vokalizalassal kapesolatban tovabbi reszletek talalhatok az Adjunk ki: hangokat cirrui reszben. a 192. oldalon.) A legtobb ember agyban szeretkezik, Hasznaljunk az ESZO-hoz kiiIon h:ipedot" hogy a kremmel, amite szuksegunk lesz, ne piszkoljuk be az agynemiit; ezt a leped6t aztan nyugodtan a masik Ieped6re terithetjiik. Abban sines semmi kivetnivalo, ha a padl6ra lerakott parnakon 34

gat-

Kellikek
Ha akarjik, barmilyen targyat. felszerelest elore elhelyezhetnek a szo'baban - t6riilk6z6ket, fiird6k6penyeket, egy kancs6 gyiim61csJet, egy iiveg bort, vagy egyeb kedvenc italukat. Egy jofajta kenocsre mindenkeppen szukseguk lesz. Ne vizes, ha35

ncmolajos alapu legyen. Az E5Z0-hoz azert kell kenocs, mert a legfinomabb testszoveteket fogjak kitartoan simogatni. A termeszetes nedvkivalasztas nem elegend6, meg a noknel sem, akik pedig sokkenoanyaget valasztanak ki szex kozben. Nem eleg a nyal sem. Nem j6 az 6blites, sem a kremek, sem a zselek, sem a tobbi vizes alapu anyag. A kereskedelemben ket olyan zsirozo anyagot talaltunk, amely meg£elel az E5Z0-hoz. Az egyik a vazelin, amely petrolatum neven is ismert. Ez tart6s hatasu zsirozoszer, de rcndkivul nehez lemosni, es sokan tul zsirosnak tal:Hjak. Mi nem neki adjuk a palmat, de a celnak ~egfeleL Az E5Z0szamara a legjobb zsirozo anyag az illatmentes 4.-1bol§P~ Iolyekony tisi~{t6krem, voltakeppen egy arcfestek-Iemos6, Ke:leme: sebb, mint a vazelin, Sok szaz iigy£eliink allitja, hogy ez az elerheto legfinomabb,legtart6sabb ken6anyag. Nem ~artozi~~, szelesk6rbe~,ismert szerek koze, de ha rabukkannak a helyi drogenaban, ne csereljek £01semmi mas kenoccsel. Kellemes erzest kelt a bOron,elolvadva elkeveredik a termeszetes uton kivalasztedo nemi valadekkal, de tartosabb annal. Teljesen Iztelen, ami azokban az esetekben lehet fontes, amiker a manualis ingerlesrol atternek az oralisra, Meg akik kezdetben visszautasitjak is a kencanyag alkalmazasat, az AlboJene-~ megismerve felhagynak a ketkedessel, es rendszerint elismet6en nydatkozna~ r6~~. Ha az Albolene nem kaphato, megoldast [elenthet az, ha elkeszitik a sajat kenocsiiket. Hasznaljak az alabbi alapreceptet. 20 evokanal asvanyolaj 4 evokanal olvasztott paraffin 2 evokanal olvasztott petrolatum Ujjnyi vizet forraldsig hevftiink egy szeles serpeny6ben, A petroJdtumot dobozostu! bedllftjuk a forrD v{zbe, hogy felolvadJon, majd 2 evrfkanallal kiszediink be1rf1eegy kis serpeny6be, A fon6 vizbe dllftott mdsik: kis serpenyo"be tegyiink paraffindarabekat, s merjiik at a mar kimer! petrouuumhoz: A paraffin-petrolatum kevere'ket tartalmazo serpenydt tegyiik a forro v{zbe, e's adjuk hozui az asvdnyolajat. Teljesen keuerjiik ossze, majd meg folyekony dllapotdban toltsiik e kevere1cet gusztusos tartdlyba> mdynek fede/e is /egyen, HJ1tsiik ie. E kenocsnek ~ de a vazelinnek vagy az Albolene-nek is - oly m6don 36

adhat izt es illatot, ha meg folyekony halmazallapotaban Izesito olajat , kever hozza. Mandulat, k6kuszt, citromot, banant, vaniliat - ezek a 112teiQ izesiteanyagok. Olajat hasznaljen, ne kivonatet, mert azok alkohollal keszulnek, es nem keverednekel. Ket vagy harem csepp ebb61 az olajbol eleg. A szegfUszegkivonattal keszult olajnak enyhen melegito hatasa van, amit egyesek kiilonesen kedvelnek, (Ha feszelyezi a kenoes hasznalata, olvassa el a 189, oldalon a Bekenes cimureszt.) Kiirmiik.

Az E5Z0-hoz nagyon rovidre vagott, lekerekitettsarku kormok kellenek, Aprosag, de nagyon fontos dolog. a bizalom fejezetenek al-al-alpontja, Ha a kormok nem eleg rovidek, Iajdalmat okozunk vele a tarsunknak. A hosszu kormot e10szeretettel viselo nok sajnalni Iogjak ezt az aldozatot, de a_rovid korom elofeltetel, An(ij dominans kezen legalabb az egyik kerom legyen rovid - de meg jobb, ha ket vagy harem korom az. Az elet tele van kompromisszumokkal, Ez alkalomrnal gyonyor Iesz erte a jutalorn. .
Fiirdes

E5Z0 e16tt hagyjunk idot.a k6zos furdesre vagy zuhanyozasra. OrvQSkent es szexterapeutakent is azt tapasztaltuk, hogy a j6 szeretkezest semmi sem ·gatolja ugy; mintaz elegtelen higienia, Kezikonyvekben olvashato, milyen csodalatosak a szeretett masikat jelent6 illatok - es ez igy is lehet, felteve, hegy azok friss illatok. A legtobb amerikai azonban megszokta a tokeletes tisztasagot, kiilonosen, ami az oralis szexet illeti, Tisztasagunkrol a leginkabbugy biztosithatjuk egymast, ha egyiitt furdunk meg, De legalabb szappannal es mosdokesztyuvel mossuk le magunkat. Ha egyiitt furdunk, azzal egyfajta sajatos erzeki oromme valtoztatunk at egy kenyszerii megszakitast. Ha lemossuk egymas nemiszerveit, egyszermind meg is ismerjiik azokat. Elvezzuk azt is, amikor uta-. na szarazra toroljiik egymas testet, Hetenkent egyszer javasoljuk a melegvizes huvelyoblitest rutin .testapolaskent. Egyes n6k kenyelmesebbnek talaljak, ha az aktus utan meleg vizzel kioblitik huvelyiiket, hogy a sperma ne keriiljun ra a ruhajukra, ami akar meg masnap reggel is bekovetkezhet, Ha tart6san kellemetlen szaguk vagy folyasuk van, kerjek ki nogyogyaszuk tanacsat, 37

Alkohol
Nern emlitettiik az alkoholt, Vannak, akik szerint emeli a hanguJatot, es segiti az ellazulast, Igyanak, ha mindketten akarjik, szereny mertekben. Az alkohol erzestelenito szer, akarcsak az eter vagy a kloroform, Tovabba depressziot es erzelmi kiegyensulyozatlansagotokoz. A tiil sokat iv6 ferfinak komoly gondot fog okozni a merevedes eleresees megtartasa. Ket pohar bornal, some} vagy ket koktelnal t6bb a szeretkezes e16tti es alatti haromoras id6szakban valoszfmileg nil sok. Ne altassuk magunkat az alkohellal kapcsolatban, Meglepo, milyen sokan teszik ezt.

Marihuana
megvaltoztatja az id6etzekelest. Egyes fogyaszt6i ugy erzik, mintha Iassabban telne az ido, mint masker. Latsz6lag meghoszszabbttja a gyonyorteli erzeseket, Nemelyeknek abban issegit a marie huana, hogyfigyelmiiket ne annyira.a gondolataikra, mint inkabb az erzeseikreosszpontositsak. A marihuana

egyszet rriar belement abbahogy ta~sa#vaIvisszav'onul~z~re~kezfu{akkor fiiggessze fela haragot arra azidore. A szeretkezes Ide)€_nemalkalmas a kritizalasra, a -panaszra, a veszekedesre, ~.a Iegkevesbesem a haragszorn radra. Ha erzi, hogy valami miatt ~iihosr kepzeliea~,ho"?y osszegyujtOtte s egy rruianyag szemeteszacskoba rakta aharagJ<!t· ~9s'" se ossze szorosaf a .zacsko szajat, s hagyjaodakint, a lu1l6s:z:()b:a.:'l.:itl3,ja _ e16tt Fel oramulva ujra folveheti. De lehet, hogyamig(1)pk od,9-b~~ voltak,selhalmoztak· egymast gyonyorrel,a szemetes.Iahujjhegyen .. follopa~odott az ajtohoz, es elvitte a szemetet. (Ha a harag ujra es ujtg. gondot okoz, nezze megaKoIIUl1.unika~i6 cimureszt a_.180.o1~alo~e A diszletelkeszult, Nemsekara m-eg IS fog feledkezm a keookekroL . Felkeszhltenvarja a ke;z;dest:John Donne, a tizenhetedik szazadi angel' k61t6 tudta, milyencsodalatos erzest adhat azilyen _kez(].~s:

Hat j6 reg&fltJ01tbredt lelkeinknek, mely m4s,raJi51Jlitsoh(ilsei:!t , .' figyeL _,,4 Szerelemmarsenkineksetn'inthet;es c$app:helyen fir
'cstJnJ,flsen igyeL ,.
(john Donpe:J6~ggeU:I<.osztb-IanyiD~zs.Q lotd;)

Masreszt megbizhat6 tudomanyos vizsgalatok alapjan mondhato, hogy a gyakori - naponkenti - marihuanaelvezetcsokkenti az androgen hormonok szintjet, amelyekt61 leginkabb fUgg a libido - a nemi vonzalom - feka mind a feifiakban, mind an6kben. A ferfiaknru az androgenek alacsony merteke nemcsak hogy csokkenti a szexualis erdeklodest, de karosan hat a merevedesre es a magomlesre is. A mindennapos marihuanaelvezet a jelekszerint legalabb annyira karositja a tiidot is, mint a cigaretta, tovabba egyes elvezoinel szorongast es uldozesi maniat kozik, valthat ki,

Vegul, noharengetegen

kiprobaltak mar, fogyasztasa torvenybe tit-

A csucs, ahovli az ESZO-val etiuthamak, fantasztikusabb minden drogkeltette esucserzesnel. Az orgazmus meghosszabbitott allapota serkentoen hat a nemi normonok termelodesere, s a jelek szerint n6veli a test sajat, termeszetes uton bodtto, endorfin nevfi anyag szintjet is. Haragszom rdd Belepunk a haloszobaba, Ez az utols6 pillanatarra, hogy a haragot hagyjuk. Meg akkor is, ha duhosek vagyunk, Ha az ember
I

odakint

38

FE1LESZTO G~AKORLATOK

Amit at anatomiaro! tudni kell Ahhoz, hogy gyonyort tudjen adni, ismernie kell partnere nemi szerveinek anatomiajat, Hogy erezni tudjaa gyonyort, isrnernie kell a sajatjat is. Celunk az, hogy be tudjaazonosftani azokat a testreszeket es reakciokat, melyekrol a kesobbiekben fogunk beszelni, Lesznek olyanok, amelyeket mar ismer, s olyanek is, melyeket nem. 'Uj informaci6kkal is fogunk szolgalni, Ime, egy rovid attekintes, " Noi anatomia .~-.,?=.

=--

Eloszor a no anatomiajat beszeljuk meg. A nagyajkak rendesen osszesimulva, mintegy vedon nyugszanak a noi nemiszerveken. A szemeremszorzet alatt tobbe-kevesbe ajakhoz hasonlit6 fermat kepeznek, Ha a n6 nernileg izgalomba jon, a nagyajak szetnyilik es ket fele rasimul azagyekra, szabad utat engedve a nemiszervekhez, s feltarva azok finom belso strukturajat, Rendes korulmenyek kozott a kisajak is zart allapotban van. Nemi izgalom eseten viszont megnyulik es megduzzad, s vegul jol lathatoan kitiiremkedik a ket nagyajak kozul, Arnikor a n6 kozeledik az orgazmushoz, a kisajak szine megvaltozik, azelenkpirostolegeszen a sotet borvorosig a bor szfnettil es att6I ftigg6en, hogy a no hany gyermeket
, sziilt mar. ' A csikl6 a ket kisajak fels6 talalkozaspontjaban ralalhato. Ha a not nemileg ingerlik, a csik16 makkja annyira meg tud nagyobbodni, hogy a felszfnen leva rancok kisimulnak. A nok kis hanyadanal a makk ke-

pes az eredeti meretenek a ketszeresere isduzzadni. A csiklo duzzadasa parhuzamosan halad a kisajak hosszaban es vastagsagaban beko41

~
"

\

Nell ANA lOMIA

vet~o valtozassal. Amikor a no a nemi izgalom tetcfokara er es k6zel;_J1.'vazorgazmushoz, a csiklo.egesze - a makk es a csikl6test - ujra beh~qdi;k, s egyszersmind leszall a hiively iranyaba, mig vegul a ma~,'te:ljesen elbujik a csuklyaszerii borredo, a csiklofityma alatt. Az izgallni",a_llapotlanyhulasaval az egesz csiklo tijra megjelenik. Ha pedig pttzgalom megint fokozodik, a csiklo ismet visszahuzodik.
:.If;,

KIT OL b

(iss ZEHOZ 6oAsol(

HUVEl Y!lOt TOZA1
.~. I :-

vtGBEL
_ A HUVELY BEtSO
-J{tTt\ARMAOA

szr;MtR£MDOI1B
CSIKL01[ST

---~h:c

-f~j~~"~~~
fi,'flUVElY KULS'O--HARMAOA

CSIKLOI1AKK

NAGYAJAK (Klviil J

KISAJAt<

fJUVELY BEI1EN€T

(fmGL l

:4,'@ild6t61Iefele, a nagy- es kisajak veda fedezekeben van a hugyes6 nyflasa. A hugycs6 a hUgyh6Iyagb61 a vizeletet elvezeto cs6:.·,;·:, A:ll:vg:ycsonyi1ast61Iefele talalhato a huvely nyilasa, A hi.ively a nemi~es es a szules celjat szolgalja, .Normalis korulmenyek kozott 6ssz~ott allapotban van, s falai teljes hosszukban egymason feh sze~~ A nemi ingerre a no elsd fizikai valasza, hogy huvelyeben me~atrl a.nedvkivalasztas, A hiively falai az izzadashoz hasonlo.folyall1iW-:son'in enoanyagot valasztanak ki. k _Hiiazizgalom folytat6dik, a hiively kinyflik es meghesszabbodik. Ek%~:enmeg tobb valadekot termel, A meh foljebb emelkedik a test b~kMu~ell, a hirvely uregenek vegeben egy satorszeni t.eret hoz letre. s '_ Ugy%;akkor a hiively kulsc harmadaban verboseg lep fel, korabbi nyi~>~s~.~1amelyest osszesztikul, ami arra szolgal, hogy a legkisebbtol a '~€'gt'4!:gY0bbig indenfele meretfi himvessz6t megtartson es erzekeljen, m ~~".$jIi¥J:h7id rgazmus kezdetekor a hiively ki.ils0 harmada ritmikus o ..~~uz6dasokkal liiktet. Ez a luktetes egy fti.ggeszt6 izom, a museu~.<,··~,·'.if:iboCoccygeus munkaja: ez .az izom elol a szemeremcsonthoz, ha:'IlM:"r'fedigacoccyxhoz vagy farkcsonthoz kapcsolodik, Ez a PC-izom ~~ogja a hugycso es a hiively nyilasat. Fontos izom ez, meg kell vel€i:i:$II:m,rkedniink. Visszaterunk ra, miutan ismertettuk a ferfi nerniszer¥~f¢epiteset. .

$1csInY

..4Pf/l_'Q_nt,' A rt6i'anat6mia fontos, de kevesse ismert resze a hi.ivelynek az a terulete.rmely sok nonel szinte az orgazmus "elsi.itoszerkezetekent" rruikodik.-A.J.talaban nemerzekeny, sot, nern is nagyon kitapinthat6, csak a nemi izggalom magasabb szintjein, Szexualis teren nagy tapasztalatu paTok ugyan evek ota emlegettek valarni belso ingertertiletet, de a szakirodalomban eI6sz6r csak az otvenes evekben tett rola emlitest egy nqgy6gyasz, dr. Ernest Grafenberg. Es a szexterapeutak csak a het43

venes evek legvegen fo_gadtak el, hogy ez a terulet fentos szerepet jatszhat az orgazmus lefolyasaban ~ .. Ez az ugynevezett "tizenket ora pont", vagy "belso elsutoszerkezet", vagy IIGrafenberg-pont", azaz "G-pont". huvely felso ~.luls6 falanak s26veteben talalhato, kozvetlen a szemeremcsont mogott, mely csontot a huvely eleje iranyaban s a folott erzii.nk. A ,:G"-po~t. merete inggombt61 kabatgomb nagysagttig terjedhet. Ez a huvelyfah Hlgert~riilet k6rii.lbelii.l masfel harantujjnyi melysegben. robbe-kevesbe a, tizenket oranak megfelele nelyzetben van, bar €lterhet a tiz€negy vagy az egy oras helyzet fele. Rendes korulmenyek kozott nem konnyCi kitapintani - erre a legjobb idopontota no orgazmu~t ,ko~eto pil~an~tok nyujtjak, a~kor valamelyest m'egnagyobbodott es .erz:kem~ye valt. Ha ~ partner ~ly~~kor egy vagy ket ujjal megnyomja es masodpercenkent m~gslm:tja a G-pontot, akkor az elmenyre ielkileg felkeszult no rendszerint meg nagyobb nerni izgalomba jon. Kiserletezz~nk a k6nn~edeb? es erote~jesebb nyomasok valtogatasaval. IgazodJunk partnerunk valaszreakC1~
N

-!'

6jahaz. ' " , " ~ . .. , A G-pont helyenek meghatarozasahoz val@sztnul~g az ,a legJob,,? idopont, amikor a n6 kozel jar az orgazmushoz. Ha tarsa kezzel vagy oralisan tovabb ingerli a csiklot. azonositja es simogatja a G-pontot, a n6 konnyen eljuthat az orgazmusig.. . A G-po'nt nvomasa eloszor akar meg kellernetlen islehet. Eloidezhet peldaul vizelesi ingert. Etta1 meg a partnernek n~m ken abbah~gynia a teriilet ingerleset. eleg, ha enyhebben simogaqa. Egyperenyl folyamatos nvomas es simogatas utan a kellemetlen erzest rendszerint a gyonyor valtja fel.' . . A folyamatos cirogatas hatasara a ,G-pont ~egt;a~yobbodlk:, megkemenyedik - akarcsak a csiklo es a himvessze =, es ilyenkor konnyebb megtalaini.· ,.., ,. De mi is ez a'belso ingerterii.let pontosan? Van ra tobbfele elmelet lS:. Lehet, hogy attol crzekeny, mert itt haladnak el a csikl6b6l a gerin~velobe tarto idegek. Vagv lehet ez a noi hugycsovet korulvevo terulet, melyen egy elcsokevel{yesedett prosztatamirigy talalhato. ~6gy6g~a~ szok es k6rbonenokok allitjak egybehangz6an, hogy a terulet a ferfi prosztatahoz hasonl6, bizonyos hugycso korii.li vezetekeket tartalmaz _ es ahogy majd kesobb meglMjuk, vannak, akiknel a ferfi prosztata ingerlese er6sebb ferfi orgazmus kivaltasat teszi lehetove. Ladas, Whipple es Perry kutat6csoportja meg arrol is tud, hogy e
N'"

pohf,·~gerlese a n6k kis szazalekaban olyan folyadek kibocsatasat val~tja ki, ~ely vegyi osszeteteleben megegyezik az ond6val. K6nyvUnl%'~nyomdaba adasaig nem ertesultunk arrol, hogy mas kutat6k vegY;E1!emzese egerosftette volna a noi ejakulacio letezeset, m J~pgetlenii.~ azonban attol, hogy van-e n6i ejakulalas vagy nines, a bef~:lngerterulet helyenek meghatarezasa tobbe-kevesbe az oramutatOdi,;cnket orai.helyzeteben a huvely felso falan azoknal a noknel fontos~.,~kikat akarjak elni az E520-t. Kesobb majd elmagyarazzuk, hogY:~J'i ezt csinalni. * kell A"t- a no, aki nern tudja meghatarozni G-pontja helyet. esetleg minde~~:il1ehezsegnelkul folfedezhet a huvelyeben egy kiilonosen erzeketjf,z6nat. E teriilet rendszerint a huvely eliilsd falantalalhato, de ma's,}helyeken is lehetnek erzekenyebb pontok. Ha mirrdket fel kornolya'fj'tveszi az altalunk targyalt szexfelderito gyakoriatokat, azok segitseg~.tnyujthatnak az ingerlesre elvezettel reagalo huvelyi teruletek fe1talAEiahoz. Kesobb, amikor a G-pont ingerleserol beszelunk, azok a :n6'~.;::akik as teruleteket talaltak erzekenynek a hii.velyben, ott vegezm ze~-:akozvetlen ingerlest,

'n

Fe¢
.-,

'>

anat6mi~

Es·&nostnezzuk a ferfi nemi szerveinek anatomiajat. c~ ferfi himvesszoje nyugalmi allapotban rovid, lagy, szivaesos szo\'e~61 allo cso, melyben a hugyholyag kitiritese celjabol egy csatorna :fu#;vegig a hfmvesszo belso felenek hosszaban. Maga a himvessz6 netn izorn, es nem is tartalmaz sem izmokat, sem esontokat. A hirnv~$sz6 elso 5-8 cm-es szakasza a musculus pubococcygeusba, azaz sze~~.rem-farkcsonti izomzatba agyaz6dik. Ez az izornzat bizonyos gyakO'J;'~atokkal erositheto, 5 ennek reven kemenyebb merevedes erheto el. {bisd a 62. oldalon a Haladoknak cirnfi reszt.) a"A koriilmeteletlen ferfiaknal a hirnvessz6 fejet - a makkot - laza ;p6rtok fedi, melyet fitymanak nevezunk, A korulmetelt ferfiak fityrna":=-:1

, ~lvetv.e .talai~o:dunk olyan ndkkel is, akik, amikor tanulni kezdtek J G-pont ingerleset, holyaghurutot kaplak. Ez antibiotikummal konnyen kezelhet6, es _rendszerint nem fordul clo meg egyszer. Olyasmi lehet ez is, mint a "naszutas h61yaghu rut", arnely fiatalasszonyoknal es a szexualis inaktivitas id6szaka utan ~jb61szexualis tevekenyseget kezd6 mas noknel Iephet £01cgyszer vagy ketszer. Az ilyesrrli bosszanto lehet, de nem veszelyes,

44

45

j3ts-ebeszeti
~t.
,)loA

-:~

iiton eltavolitottak, allandoan fedetlenne teve ezzel a mak-

...... , i'

",i'-it1VES$Z~

,TESTE

I.:

HUGYCsti HEREIACSK6

HERE
"' AHUGY{SO rIII1VESSZ~TtiVl SZA_K,liSZA
A

KOLsiJ'.p;ROS,tr"TAPOH:j:~~t

UJj~'(OI1JA

,BE A,eaRl

himvesszo a nemi izgalom allaporaban megmerevedik. Szelepek le azokban az erekben, melyek visszaszallitanak a testbe az iitDerek altal a himvesszobe vitt vert. Ahogy a szivacsos szovet megteit'kverreL a szerv megnyulik es megvastagszik. :\';!iz,izgalom fokozodasaval a makk nyugalmi meretenek tobbszoro~gno, neha meg a szine is elsotetiil, A merevedes ujszii10tt fiiicsecse'Q!(Qknel eppugy meg figyelheto , mint kilencveneves aggastyanoknal. Nd':indenegeszseges ferfival, alvas kozben, ejszakenkent tobbszor is ~tdul. A rnerevedes a ferfi e1s6 fizikai valasza a nemi ingerre, .D.:ogya none! a nedvkivalasztas, Magomleskor a sperma olyan er6vel toNel}ki a himvesszo hugycsonyilasan. hogy 'neha harmliic vagy meg t~b centimeter tavolsagra is kilokodher. ,.~~kar izgalmi, akar nyugalmi allapotban van, ahimvessz6 hossza es ~, gsaga nagy valtozatossag"ot mutat. A meretbeli kulonbsegeket ~1tletes tenvezok magyarazzak, Az ilyesmi nem fugg a testmerettol: .~":~ nagymeretti ernbernek lehet kis hlmvesszoje, skis ernbernek is le~'Mnagy. A nemileg hasznalaton kivu I levo himvessz6 hajlames ra, :~visszahuz6djon a testbe, ahogy azt szexualis ertelemben inaktiv, '.1(165mberek tapasztalhatjak olykor magukon. BSZG-ban jartas ferfiak e :pedig arrol szamoltak be, hogy peniszuk mereteben novekedest eszlel:~.-,- akar 2,5 cm-nyit is. E novekedes az emlitett tobb centimeternyi, a ',~ben elrejtett tartalek himvesszoreszbol szarmazhatott, Az ESZO let)Yegi reszeagy,akori, ismetlodo es maximalis merevedes, melyek rntnd honapokon at ingerlik a himvesszot a lehet6 leghosszabb es IegJ'Oit~stagabb allapot ~leresere. A tovabbi ingerles azokbol a gyakorlatok-b61szarmazik, meIyeket a.Pe-izom es a himvesszo alapizmainak er6,Sitesereajanlunk, tovabba ide tartoznak meg az ingerkelto ESZO-gya,korlatok is. Ha valakinek ezek kozben rnerev himvesszojet a szemererncsonttol a penisz vegeig rendszeresen men, nyomon kovetheti az -annak hosszaban bekovctkezett valtozast. Ha onnek vagy partnerenek .gondot okoz a himvesszo merete, e novekedes - az ESZO megtanulasa fuellett - mintegy mellekes jutalomkent novelheto el. Tapasztalatunk szerint a legt6bb ferfi tulhangsulyozza a nagy himvesszo erteket. A nok nagy robbsege a ferfi sok egyeb tulajdonsagat fontosabbnak tartja, mint peniszenek nagysagat. Azok a parok pedig, amelyek rendszcresen atelik az ESZO-t, a szerelmi kielegules oly rnagas szintjeit elik meg, s ebb6I koverkezoen a szexualis onbizalornnak ~lnak 47

?lyan magaslataira jutnak elf hogy minden aggodalmuk, amit valaha IS ahimvesszo merete miatt erezhettek, a minimalisra csokken. A hinwess~6ala~te~ ~og6tt van a herezacsko. Ez egy borzsak, mely a spermIum tarolasara szolgalo ket, die nagysagu heret tartalmazza, A herezacsk6 es a hereket felfuggeszto ket zsiner erneli es sullyeszti ~ h:re~et, ~ol kozeleb~, hoI tavo~bb a testtol, igy szabalyozva azo~ hc:m:rsekletet. A spermium ugyarus elpusztul, ha sokaig van s~@?ahomer~ekle~en; ez az oka annakhogy a szfik alsonadragot viselo ferfiak felesege neha nehezen esik teherbe. r:-'emi izgalom hatasara a ferfi herei megduzzadnak, van, hogy' eredeb nagysaguk ketszeresere, sot haromszorosara is. Az orgasmus kozeledtevel a rnegduzzadr, verrel telt herezacskoval egyiitt folhuzodnak a testhez. A ferfiak rendszerint addig nem tudnak ejakulalni, amig a hereik teljesen font vannak a testiik kozeleben. * , A ~erezacsk6 mogott.a veg.helnyilas iranyaban, a test belsejeben talalhato a prosztata vagy dulmirigy neven ismert mingy. Ez koriilveszi a, hugycs6ve:_ ko.~."~.t1e~illa ~ugyh6l~ag elott,. s szallitja a magomIeskor a testbol kiurulo attetszo folyadekuak egyreszet, melybena herek altai termelt sok spermium uszkal, Ahogy a noknel a G-pont a ferfiaknal a prosztata lehet rendkivul fogekony az ingerlesre, kiilonosen akkor, ha a merevedessel mar a~ugy"is fe:ma~laz izgalom egy foka. A ferfi nemi izgalma egyszenien novelheto ugy IS, ha a vegbelnyilason keresztiil a vegbelben masszirozzuk ujjunkkala prosztatajatBokkal konnyebben es, kenyelmesebb':l1 -.~~~ kevesbe kozvetlenul ~ ugy is ingerelhetjuk, <hogya herezacs- . ko mogott nyomast gyakorolunk arra a teruletre, amely a herezacsk6 es a vegbel~?ilaskoz6tt van: a lDomek ezta volgyszerti kikepzeset gatn~k nevezzu~. ~zt a fontos nyomaspontotkiils6prosztatapontnak nevezz~k Ezt a fal.ta,mg~rkeltest e16sz6r nem minden ferfi tapasztalja izgatonak, de minel kozelebb van az orgazmushoz, annal valoszinfibb hogy kejes erzest kelt benne a prosztata ingerlese, r Vannak olyan adatek, amelyek szerint az a ferfi, aki eleteben ritkan jutott el az orgazmusig, hajlamosabb a prosztatamegnagyobbodasra es a prosztatarakra, mint a nemilegaktivabb eletet e16k A ferfi a nemi izgalom eI6rehaiadott szakaszaban gyakran egy-ket csepp att-etsz6 folyadekot valaszt ki meg az orgazmust esa megomlest
~ Ez az o~en alatti ~~:fjak~av()n~tk~z~. Az. etven folottiek esetleg nem tapasztaljak, I~ogy mindket herejuk teljesen folhuzodna. Nehany log6 herejCi ferHmll a herezacsko fglemelkedhet ugyan, a hereket az valojaban nem vonja rnagaval a testhez,

meg~rpii6en. Ez az orgazmus kilove1l6 szakasza kozeledtenek e16hirn(jf.:,~·,. :

A f~i¢cs a n6 ~emi szerveinek felepitese dramai,~6don kill6n~6:?ne);::~~zik es az is - az egyik szinte forditottja a m~siknak -'. ~e kifejlodesi"-'ekinteteben nagyon is hasonlit_anak e~yroasra. A feJlod6 magzatl5a:h'3 ferfi es noi nemi szervek ugyanazokb61 a sz6vetekbol fejl?dnek~:_Nezziik meg az alabbi abrat, amely egymas mellett mu~atjaa f{~rfh~'Soi rterni szerveket. n A.:~£iherezacsk6ja es a nO nagyajka ugyanabb61 a magzati szovegb6f£~ik_ki. A himvessz6 teste es a csiklo teste _megfele~nekegyn;as>la};;;;;~Asoi.l16keppenes ez a legfo-ntosabb.;._a ~vessz? .makkja es ,a cs-tk1:o,tmakkja is. Gondoljanak ~zekr~. a megfelelesekre, a~or sz:xualis<fl:t,r;ngerl.i1; rarsukat, mert 19y konnyebben meg rudjak ert~l, hol a etZ#k~ny a masik. s hogy benne milyen e:(zeseket kelt ez az erzekeny-

seg"1 -

A. \fijmvessz6 makkja es a csik16 makkja kozti hasonlosag reszb~~

,

....

",

--

megrria:gyanizza, miert nines sok n6nek orgazmusa a m~gs~o~ott koz8sill'esk.or. Amikor a himvessz6 behatol a huvelybe. a Ierfi kozvetle~ nul i.rt~rli sajat legerzekenyebb szervet. de csak ko~:e~et_t~n a nod. Hatq1~\k6ziil n~dossze egy n6nek van orgaz~~sa kozos~le:~or. E~b61i~~egerthetJuk, hogy az ESZO - melybe,:,k()~vetlen csikloingerles '(eh l<t\~vet1enpeniszingerles) is szerepel- miert elvezetesebb a puszta k.Q:i6silI~snel. . i~!<iigyfeliink fiuja. Jeff, ugy tudta, h0g~ a csik16~k~~nyen k.eU :J;n$~~hi. Angie mar azon volt, hogy otthagyja. Ha:~cot es harmini;:l\l:ai'~frtevesek voltak. Angie egy irodaban, Jeff az epltOlparban dolgozii~;~e azert keresett tel benniiriket, mert azt remelt:, hamarosan at_'kQ~~het egy masik allamba. de maga sem tudta, akarja-e. ho~ Jeff 1s~~~~",enjen. Nagyon duhos volt a fer~a, reszben ~er~ az ~mden pJW~t;/4e meg az 6ve~61 is valam.~nnY1t drogokra kolt~tt,:: reszb~n . 1l1litnt;lMt kemenyen de ftgye1metlenul szeretkezett vele, M:elott megl.~rn~:£'\volna Jeffet, Angie-nek volt orgazmusaa partnereivel. El6szor fef~~''lis volt, de az ut6bbi id6ben mind ritkibban. Leginka~b tetleniil ;f~1id;ea hatan, es aktivan nem vett reszt a k6z6slilesben. Ugy. ~rezt~, J~.lIJi:t~¥nem tor6dik azzal, hogy 6 elvezi-e a dolgot, csak a sajat gyo-

.~dt~f~.gondoL
',~

49

48

A PERFI

ES

NO' NEMISZERVEK OSSZEHASONlir ASA

..
HiMVf:S~ZO MAKKJA (5IKlO HAKKJA ____
_

A HiMV(SSZQ TESTE
A

CSIKlO TESTE:

. Hozzalattunk, hogy az egesz kapcsolatukat rendbehozzuk, Ehhez Jiozzatartozott a manualis ingerkeltes nyilt gyakorlasa, 5 hogy felvaltadjak es kapjak a gyonyort. Harem het mulva Angie orgazrnusa kezdett visszaterni. Tiz terapias foglalkozas kellett hozza, hogy megtanplja, hogyan nyiijtsa el harem percesre egy-egy orgazrnusat. Jeff is I1tegtanulta, hogy hosszabbitsa megorgazmusat, Szeretkezesuk min6s~ge csodalatos valtozason ment at. Ezert es mas okok watt is egesz k~rcsolatuk megjavult. Amikor Angie-t vegul athelyeztek, lelkesen WztaUa Jeffet, hogy tartson vele, Jeffment is. Angie kesobb.megirta nektmk, hogyszeretkezesuk kozben elofordult. hogy orgazmusa eltartQtt oi;tizpercig is. .

vq

K(t~onbsegek M¢gegy megjegyzes az. anatomiahoz: mindannyian masok vagyunk, egyedi ujjlenyomatunkt61 kezdve nemi szerveink egyedi mereteines r~d6in at egeszen egyedi mintakat kovetd orgazmusunkig. Semmi seinjellemzebb a szexuahs reakciora, allapitotta.meg az tittor6 szexkutafl5; Alfred Kinsey, miutan ferfiak es n6k ezreit kerdezte meg, mint az, hQgynincs ket ember, akinelez a reakcio (valasz) egyforma volna. Enn~·qz az oka, hogy a szexualis viselkedes kozpontja.az agy. Bizonyos n6k pusztan.a melluk simogatasaval az orgazmusig tudja~,jJJ,gerelni magukat; masok erre nem kepesek, Vannak ferfiak es nQ~akiknekaz 0xgazmus alatt kiutesszeru voros pir lepi ela fels6testeti;rnasoknaLnincs ilyen, Egyes ferfiak az orgazmus, kezdeten abbahatJjak a loko mozdulatokat, masok az orgazmus befejezeseig folytatjat&.a behatolo mozgast, Vannak mindenkire jellemz6 viselkedestorm§l<i es az erzesek es gyonyorok sokfele fajtijat meg lehet tanulni, Erd:¥!ites mindig emlekezetben tartani azt, hogy a partner mindenekelott e~'t\iseg, mindenekeldtt embed leny, es inkabb hasonlit ram, mint ,1.<:41¢n.bozik tolem - akar problemakrol Iegyen szo.akar gyonyorokrol.

K:enp'-fJI,akorlatok
,~.
.

meg azok a j61 ertesiilt ferfiak es nok, akik hallottak mar a s.ijg:tos nerni izmok kifejlesztesenek fontessagarcl, sem torodnek azok ,€'~ben tartasaval. Ugyfeleinknek, akik el akarnak jutni a rnegsok• szt1t;t'JMttnemi kej elvezetehez, kifejezetten tanacsoljuk, hogy fejleszsz.e\f.nemi (pubococcygeus vagy PC) izmaikat, On talan nem is tud ro,
.

R~;~erint

51
--

--

;....~-

la, hogy kczosules kdzben.i hogy fokozza szexualis izgalmat, valoszintileg .hasznalja PC-izmit. Minel erosebb a PC-je, annal jobban tudja szabalyozni a mukodteteset; minel kidolgozottabb ez ClZ izma, annal" ercsebb lesz az izgat6 hatasu verararnlas a nemi szerveiben. A sulyemelok elvezik, amikor az edzesen vegzett gyakorlatokkal .felpumpaljak", azaz megnovelik es verrel toltik meg az izmaikat, A PC edzese , hasonlo elvezetet szerezve jarul.hozza a szexualis ingererzethez. t!~:m':akerlatok ~endldviilf(:)rttosaka sikeres ESZO-~o~.

Az 1940-es evek veg~n egy dr. Arnold Kegel new nogy6gyasz remek ' alapprogramot dolgozott ki a PC-gyakorlatokhoz, amivel azokon a nokon akart segiteni.: akik nehezen tudtak uralkodni a h61yagjukon. Ma martudjuk, hogy a .Kegel-gyakorlatok' a ferfiak szamara iseppolyanjek, s.a PC-f.szexualis izgalomkeltesre megfelelo allapotba hozzak.

A nok a kovetkezokeppen allapithatjak meg, melyik a PC-izmuk: Orjon le a vecere! Tegye-szet a l<'ibat!Pigyelje,hogy ~ Iaba megmozdftasa nelkul.el tudja-e allftani, majd el tudja-e inditani (ljra a vizeleturiteset. Azaz izom, amit ehhez.a mfivelethezhasznal, a PC-lzom. Ne adja fol, ha eloszorre nem sikeriil megta1ilnia;a Iegkezelebbi vizeleskor ujra probalkozzon. A ferfiak az alabbi moden talalhatjak meg a PC-jiiket: Probalja meg elallitania vizeletet! Az izom, amit erre hasznal, a Pc. Ekozben a vegbelnyflasa Mj{mis erezhetegy kis szontast. .Akkor is a PC~jet hasznalja, amikor a melete utolso eseppjeit kipreselerrdolefele nyom.
A KegeI-gyakorlatok haromegyszerti gyakorlatbol allnak:

",' . "r' f(t\(',es rt6k:~eZ:~a,' gyakorlat ?-emcsaK.,,!:>.C,r~~! , 09. !Interu. rer a __ '--; , , ' , t Eko"zbenem'ht'~~ , "."', hasi ot IS ID.€groozga.'.' , _. ,', . .hanelJit:,~&y,sqr "~'~~~-'- -1 ,~b'l""yilas'" i~:" ~..c~~, " .p_zaJ~~'~O:Ssz e es lazUl e 'a v '. e "". ... _' ., . • ".' . ' ,," .. ' .,"!"':".',:' ',-- assn s:zoribissal, ttz re7,E'&tetcssel. tiz es ~ezd.Je a PCgyakorlatoi;.at~, ". . .'b ot or. ~rorassa~,"s~fa sd~bza:at V:;re:::t~H*~~~ '~Z:~r~~~sa~,:;~ptce Egv het mulva nov~lJe 01_ •.. - ':. -, t' t e'gezzen el nap'anta. e; J-, <",,-;0"', .' 1 . tovabbra is ot soroza 0 v., .. . Il ssel e.stltolas~? 5_ "'t ottel migncm il sorozat ".,,' " "1' gyakorlatok sz..ma, , Hctenkent novelle a .'.'• a harminca. -t.1Ii'·~'ogy' meg6rizze az izom to• ,. '. "1':' ..'in "akorlatamak szama Clen " .. . "t sorozatot. At~. , .' z~h el'naponta_;.folyamatosan 0 " 1'1u.sat, tovabbra 15 ,vegez ..'. . t t h{;se'ge5en vegezzen el minden,:'. . . t61'kezdve, h ogy eIerte ezt a szm e, .... e ......,. , ,... <" l'bb "zo"t'ven Kecrel-gyak0Tlatot. , , ~p lega a sza ~.. .," t:> "nte b~h I _ autovezetes, seta, t' eve. A gyakorlatokat cSlnalh~tJa 5Zl. b f k es kozben. ., ," t 11 munka agy an e v . :I ~ies, mosogatas; lroasz a . 1 '; orlta'soknal nem akar a PC-)e " ",'"" di 1 h t bogy a assu sz ', j\.mikor elkez I, e ~" " 'b V Y nem mdja kello gyorsa1n@;maradni 6sszeszontott allapota an. .a~ test Azert mert az izom ..",,',. . enletesen csmalru a rezeg e· , .' f_ :"aggalilletve egy , . di kabb megszerzi az uralmat az izom e J~y~nge. A gyakorlassal mme m a .
>L, ,"""'• I f.

-

,.~O?.,.

i

l~u.
V·i"·

l~?su s~oritaf;ip~: f'r~_$elje_esszQr~tsa,,a,. p.c~jzmot U'gj,=_ mint amtkor a vlzeleturfteset allitetta.el. Tartsa igy, es l$i-' san szamoljon MtQmig. Lazftson, iRezegteh~s: Szoritsa es lazitsa el aEC-j~t, san csak tudja tobbszQrtegymas .. ~.an. u

- amiJyen

gyor~

.. tai lfarad a PC~jei pihenjen paT'masodper":Ha a sorozat kozepe ajan e ~e£"aztan folytassa. . . ..' 1u'z6dasait es figyelemme1 k na PC-lzma ossze 1 , ket -:, Ha a no erezru a at J akorlat kozben egy vagy e ~arJ' a kisemi annak nove~voe~eJetl ~ gy ,'.' .. .., b d hatja a huvelyebe. ,h ~Sir0z0tt uJJat e ug " ... ~ 'te . es a szab8.1y0~s.teren, aa ,:,,:.~; GyoTSithatj~ el~Teha~adasat az ~~~Sl tart a huvelyeben. Az ujjain .:gyakorlat0k vegzese ~ozbe? .egy 1 k!?Ytbratort- Ha meg be is kapcsol......... e, 'lhat eldaul perusz a a U VI ldvill haszna ,P , tesebbe teszi a gyakorlatot. , . _, ::ra"azzal csak meg elveze de kifejlesztesehez seglthetlk hozza a _ ~' .A fI~rfiakat erosebb mereve ~~k hogyan szoritsak ossze. la.,:ftsak el '~Kegel-gya~orla~ok. Ha megtanu '~:ii.ibeliil ugy vonjak ellen6rze~uk ~la 'ls toljak ki PC-lznmkai,., azzal ko t6jukat. A szorftds jelentt a gaz:~emi szerveik rendszere~, ahogy a~ a~to!, azzal fekez _ megallitja vele -"edalt, rnely fokozza az lZgabnat, a
H"
H .,

a:

K~~Iasok: N6~: E:y'~mi£n mer~ekelt ~~l,mintha sz~k,.. letet akaiiia uz:Heni, vagy mint,szilleskor. Ferfiak: nyomjon mersekelt er6vel; mintha vizeletetyagy szekletet akar52

:..-amagomlest. : 1 t k k6zben normalisan es egyen~e: Ne felejtsek el, a Kegel-gyakor ,a 0 k s~_'z-ketszaz 0sszehuzast , ezn1. K'tart6an vegezzene ~ ZO :"te$en kelt leleg .1 . tre Hasznat fogjak venni az ES ..'~aponta, ha mar f6lertek erre a szm .
, .= ~

':.mil.
:'11

53

'·io..

$yakorlatoko

Hereemelgetes
ii a me n er :knak szolnak. Az ESZO elreszben tehat kozvetlenilf a ferfi t!tan~asuk, de segftenek Ebben a Emlitettuk .'IDaI' hogy a u:r fi a oztud . kulal . c.<. " nem f:-:rdulunk emelt allapotban, szorosan a testme eJa a ru, amig herei £01raV"a-S:lttpuskaehoz hasonlit: ami me~ett va~ak A helyzet a £elhiizott . ka nero sill el. Hasonloke g a akast vissza nem huzzak, a pusferfi nero tud ondot kibo;;!te:,: ~csak a here~ nincsenek folemelve, a emelni es leengedni a herei;~' : megtan~Ja akaratatol rugg6en fOlautomatikus mfikodest A m gy ralm~ ala von egy nagyon fontos ferfi ESZO elsajatitasan~k- h?tf~;~:l:s ,ke:lelteh~senek megtanulasa ~ ~zek a halado gyakorlatok

'ha szerenyen nyilva V fi

e~eshez nem letfontossa

a ferfiaknak, mind a naknek, hogy vegez7.enek ·kondicional6 ,testgyakorlato . Kort6L tovabba az adouer6:rilettol es az .altalanos t ~geszsegi allapott61 fiiggoen kocoghatnak, kerek.pal'ozhatnak, se.talhatkat onak, ugr6k6telczhetuek, vegezhe.tnek fekvCitamaszo , hasizomgyakor1atokat, torna"gyakorlatokat, egyeni1reg vagyrsopOl'tosan, vagy uszn

kivi.il ajanliukmind

is, de legal.abb l"endszeresen

a

hatnak.

... 1ent : Ha a testgyakorlas baml.nyen 5zempontb61 etteki:>tje (\nnek, veg:ezze rendszeres _legai1ifbbhetenMnt haromszor. De egy-egy ,alkaen kkd moronak nem ken sok,Hg tartania. At, at-Hz perces) ·merte ve.gzett ,orna vagv era sites is nagy valtozast idezhet e16 fi:zil<laiaH6kcpessegee :;ben, 5 egy-k€t h6nap mulva ereznffog}a aldasos hafasataz r6n1ete.j

A berek akarattol hi 0 r ,gu re:ze. latszik. Id6be telik miggagz olbemelese elso hallasra nehez feladatnak ,em er megtan 1" h . rno k mozgatasarel van itt 5z6. Kezd tb . u ja. ogy pontesan mely iza hereit, valamennyi altesti izmat .. e en ahhoz, hogy £01tudja emelni
van gyakorlata, felemelhen

15k : ,oss~e kell szcritania. Kesobb, ha mar hogy csak ~ megfelelo meden, ~lelll~~ a herek fol-Ie mozgasat is o;at eg~alt~la~ nem feszfti meg. naljon ~ukrQt, hogy lassa, mi tort' ~e eZ~?n.erzekelr az ember. Haszvelyk- es kozepso uJ·J·avalko L. f e~u . Meg jobb, ha herei f610tt hiif. rve ogJa a herez k ' ., ' gyurut moman lefele huzza Ii k ' .a.cs ojat, s az igy kepzett sat, felteve, hogy pontosan ~ne~~rzl hereinek enyhe mozgamok megfesziteset es ellazitas~t. erek folerneleset szolgalo bels6 Iz-

'ben. . .: A San Diego- Kalif0rni:a Egyeterrien james WhiteOss7.ehasonlit6 i .,. . 'kutatast veg zett olyan kozepkoru ferfi;llk koreben, aki'k ki1enc honapon . Ikeresztiilheti harorn orabal'l csrnaJtak ku1'6nb6zu e16ht gyakorlatokat, -es htlsort16 koru. de ilyen gyakorlatokatnem vegz& f€H:fiak ·k6reben. A gyaknrlatokat vegz6 cSb'portban megfigyelhet6 volt a szexualis hajlan-

eeizm~it veszi igenybe, s az alt:st7f:~s,

_

#

~e

~~::r
1- .
I

:id6sag, a nemi izgalo1Ttes az ~rgazmus jelentos fokoz6dflsa. Megjegyezzlik, hogy afelsotest er6sHese,ku16nbsen· a·karizomgyani n :*orlatok reven, a ferhak kitart6bba.n tuclj~k manuJhsa ingerel a .;partner csik16jiit es huve1yet. u.gyanigya jpbb' testier6:bCIi\· )Cvo n6k 3 yebben, kenyelmesebben .tudjak hoss-zan es e~6tetj:esen ingerelni

"~:alabbtizellot-ltusz percet vegigtornaszik egy heten, hogy·sz.ereny fizi,lai a1l6kepessegre tegyen szert jobban fogja er.eznii mag-at,. es ti.1bb sze~}relmigyonyi.'lrben Ie-52 resze.·
._,

konn ~i'artneruket. ; Body builderekre nines ~ziil<.seg, Vasat sem kellhaj!1tanL

De ha leg-

herei felemeleset es Ieengedeset, e? izmok helyet, addig gyakorolja szazszor meg tudja csinalni V~ amIg egyfolytaban es gyors iramban 'k " 1. egezzeel ezt a g k 1 ' eg~ sze szelen ill, vagy fe:l met ., ya or atot ugy is, hogy rolja herei folemeleset merevd ~rel s~etterpesztett labbal all. Cyako. kozben jngerli magar, illetve iu e~se1es merevedes nelkiil ugy, hogy gy IS, lOgy a partnere ingerli onto Testgyakorlas Az ESZO energiar igenyel, de nern kimesfto ~hhoz, hogy megtanulja es j6.! tudia csin .,: orvend, termeszetesen alkalmas bb ' alni, san a.k r s maga is aterezze a gy.. sa ..' ra hogy
E nne '] f onyort. ogva a Kege1-gyakorlatokon

Ha egyszer-:,....megta1aIta a megfel , ,. "'.

... ,

~(jnkieUgites .

.;,Az 6nkielegitesbeu

va16iartaS$~g',megsz£r.tese ele~,felkest,uh~st jelent ~:az ESZO--ra. Ezt a fa)ta t'lrtirt.gefll:est;Q,gyhdtnalyaslatin 5z6biS;1€redo, rej;i Or\r051 szakkifejezesse1 masztnTb.f66riak szok.tu)(' n.cvezni. Van Til

~gy ulasik, egy csu.uyabb, ki£ejezes3s, aCe Qnferto7.es: .
Nem k~~I, tietanak Jennie a Az, aki )0 testi eronletnck
g yonyort nytijtson .. ." a tar' ,,

, . Az .ankielegitesfoi uem kapsenki elmebetegsegef"fu>T!lJl}:ku lust, pa t.,tanast, vak~agot/11.em '1i:52 Yule senld bunoz(J; hom6sZ:C"Xu~Itsi ie'kelyes, 1ftuh 'fE'pilep5zi \:$ vagy S70orl-LS tbn:yeru. J:iJ~enben segit.,megh )i, hogyal'\ . i ';~ell szexualisan izgalaUl ba )onru,€S a f.erfiaka t meg arra is h"I·~~gtanitj_a, 55

es eaveb. /;)Jsajatosan

szexualis

54

hogyan uralkodjanak ejakllliki6jllkon. Fontes tanulasi eszkoz, rnivel teljes mertekben en vagyok a fele16s abban, hogy hogyan ingerlem rnagam. Rajohetek, mi okoz nekem j6 erzesr, mikozben nem kell torodnom a partnertei. Meg akkor is visszaterhetek az alapokhoz, ha van szeret6 t.:lrsam, s vele jo szexualis kapcsolatom _ s ez ora is ugyanigy ervenyes. Vannak ferfiak es n6k, akik vallasos neveltetesiik miatt eros gatlast ereznek az onkielegitessel szemben. Ezt a probJemat a 139. oldalon'a Ha gyoz az ellenallas cimfi VIII. fejezet Vallasi tilalmak cimfi reszeben targyaljuk. SOk, ki.ilonfele szexua!is problemakkal ki.izd6 emberrel van dolgunk. Keze1esi.ikben az onkielegit6 gyakorlatok fontos szerepet jatszanak. De bar segitsegert fordulnak hozzank, gyakran ti1takoznak, ha az onkielegitest javasoljuk nekik. Fe1iilkerekedik benni.ik a felelem. Bruce, a harmincnegy eves keresked6, arrol panaszkodott, hogy nem eTdekli a szerelsm TuI sokar ivott es ttil sok idat toltott az agyban - sajnos egyediil. Nern volt baratn6je. Egyebkent ttil sek baratja scm. Tobb mint harem eve meg onkielegitest sem vegzen. Arnikor maszturbaJ6 gyakoTlatot irtunk e16 neki, tiltakozott. Azt mondta, ez hii1yeseg. Mi ragaszkodtunk hozza. Biztattuk, mondvan, nern is kelt, hogy tnerevedese legyen, csak hetenkent haromszo- napjaban fel oran at ingere]je magM.
Ket hetig Bruce panaszkodott, hogy neki azonkielegites nem meS"y. Valahanyszor nem sikeriilt, abbahagyta - hisz mi ertelme volt? Igy szabeltalta az eI6rehaladasat; mi azonban tovabbra is ragaszkodtunk hozza, hogy kovesse utasitasainkat, es jelentse, meddig jutott ei. Harom het elteltevel az 6ningerJes nyoman kezdett merevedese lenni. Javasoltuk neki a Kegel-gyakorlatokat, biztattuk, hogy besZeljen fantaziakepeir61, es megtanitothrk az eUazitas m6djaira. A kezeles hetedik heteben mar naponta tudta az orgazmusig ingerelnimaga:t. Kevesebbbet ivott, Visszah~r6ben volt az energi<ija.

,.

I

,

. •• > ;.,:,, .. ilkossa ··;~lete utan (tobb, bar n~~.. halalos.adazu a r.. • c>~ el~~~essel. a fe .evette ray hogy JO)}O~ el ~ozzank. a}~atotablettat vett be) ary,., e fJkdta rendszeresen visszatero depM¢gtudtuk, hogy. Anna ~lOSSZU ~~oterapMs kezelesek csak kevesse resszioban sz:nved, ,arum a kevesbe. Megtudtuk azt is, tItCitak javitani, a gyogyszere PIe ig m musa es nem is szokott onki' ., A ' k meQ"sohasem va t orgaz ,. . . 1 h~y nnana .' es .ry . el~.gitest vegezni. OP, ,G· a.. havonta tobbszor szeretkeztek, egy-egy.. a _

'?ngy . .. ~

{sZ1~.....eg

kinommalket-hal'omperc~g~··tt rna aval, Celul tUztiik kif hogy javit<'Annanagy~n k~ves~ t~rodo k..al! az orikieIegjh~st is. EIinek 6 is e1so:k az onbecsuleset, Elmd~tott~ n kb61 Bruce a kudarctol felt, Anna lettallt, akarcsak ~ruce, b~, :-:?leint~ csak nezegese magat a ti.ikorMtn szerette magat. ~rra#. er.. ,e '. kat. E16ittunk szamara egy Keben., es keressen magan elonyos vonaso -,.~. k I tokbol aIl6 programot. , . .. I. .g~~.<gya a.. or, ... h kezevel azorgazrrrusig mgere Je rna:Anna vegul megtanulta, ogy d .. ·.na"~' _ valletta be 1. hogy meg tu om CSI lil. g:at. - Sohasem hittem vo na, ..., .. k . kd6dik az en sa·Jfukiink. - Mar0U tartok, hogy szmte varom, nuxor ez
.r .• .

a.kezdet volt Annaes Gary szamar~. Munkara ._, cs. a Itsuk 6k. a hosszabb es elvezete._ ,.. Azonkiele.gltes~···k t hogy meg t am". k lcigtuk mind. ettoJu e,··· .. . ,.. .( ...thortsppal Anna kike: A uran 0 , ~~9bzeTetkez~~re..~r t a ia elkezdesexli· .. mint .. s ..p~, .oralis vagy mannat'i;lt a depres~. 10001. Kozosuleskof., ~;~-~goY ..lykor-olykor onkielegftes-, ' . .k - . bizhatoan orgazm.L1'-u.:... . hs ingeries or, meg .... .k 't gyszer-ketszer szeretkeznek, ne·'1· I· t orgazmusig Heten en e . k ..l _ $~ IS e JU az . . . .. ,. . .', . 1".1". ... sen szembetfinf volt az a U so y .1ta. Anna kezdemen . ezesere, bU.lo~~"'a.lakul.(sa'tA .gy0Q-.;vkeze!es16tt e ,.. ~ .' ··kr·' te Anna e so a. . a·. Q7 ,~'altozas, m~y tu ozte. . Mk t hordott. Most izleseSiiVidam szinu sOtet szfnti, oregasSZQnyos ru 0, .. ' ruhakban jar, s ennek megfeleloen erzi IS magat,
....J. :<;.
H

l~tkis ~ze~pr,o~Tamo:

•.>

Elvezze

Bruce harom honap rruilva abbah.agyta a terapi<it. Addigra sikeres szerelmi iigyei lettek n6kkel. Kef het mtilva visszajoU a barMn6jevel, akivel komo1y 5zandekai voltak. Meg akarta tanulni az ESZO-t. Ot h6nappal korabban meg az volt a baja, hogy meg csak nem is gandolt a szexre. na]a. Ezt a dramai vaItozast az onkielegit6 gyakorlatok valtottak ki A llUszonhet eves Annanak, aki egy 5zamit6gepes tiirsasag vezet6 iillas(i tisztvisel6jenek volt a felesege, ugyanilyen sikere volt az onki56

... ~.

.~rvbef~og .~~ ..- .. , . . tkezhet ,a partnerevel.. Elofo.r~. .I;'.klettrg~ftesre .. KozbelJt vg.Qbra·_l.~I·l'$z~teaz·o··nkI·elegft6 'a gyakorlatok,.. .,. . h'"tIl -I r·bbet ke szanru _.. .. .. . .. \i1lra.":,h~gy ket e e_~)nn Ire '6u Tisztabaa saVit reakd~i'Va]. Ebbe~ ... : attoIfug&6en, l).ogy ull ,,~-. 'kV,.a tt·tS foiytassaa.rnegsz(:Jkott Re.mi ~ '.~z efie\wc,.~ _'; I!.. 'eu _ _ tdosza . .'L.;._;;......; -'.11\ a1 ~ .. ".._ . . .

~·ii!"l1ar .. ~-q,<..:;.111~bh az elsa ket het idejere osszpgn!9s1t~ _9,& ,,? ..

,lk . ...li az sszo ir ezvszer elhatarozta. h og>;....eez~ __-.. -- gak,orlallat,vegye , ~ .. f az on_•

-h,

I~

, bet.,.

s.6

ket M$ alatt hciTOl;ljlS?,orharm.ll11; perce,

fllCl}:-t,

57

'~~1n titok-ban

_ .Kenyeztesse magat 2uh' . '-~n.-taIUtsaitpattnefet_,_ eSZsegel_ rrulyen elvezet az :k anyoz.as vagy fiirdes k -- b . 4 . ,amz or g esse oil. testet, meltan 01" a mel' ~LZ simogatja a oz en frgyelJ'e , ,eg b6ret U ,~eg, epp aIUlyira i enID e _ ja an~lak szep von;lsait. Le y :. tana nezeolY~H~kor, amior ro~=~:f~d~ ahogy a partnerehefJ:;~k~~~~.ga iran~ . Enntse meg ate-stet F: d s angulatot akar teremteill ozeledru gyurja at az iz .' ,e ezze fel ugy minth' " kiilonosen 7.av"malt,~asszirozza a fe1"b6ret Sl'mo a elvezetet keresne _ a r b ere' h ' 'k an ,. gassa m' , J~k. De Sziikseges ez h z en magukat, amikor saJ'atte hi~?kat. ferfia~ ~ ugy ill ik i , ogy megtudJ"ak' Set s,llnogat SZl IS, hogy tud"k S ' ml.ad nekik j6" .gatasara osszpontosJt ;: " ok ferfi j6forman csak a er~est, meg- ha az ember az e' I " Z dvezet fokozatait ", nemr szerv simokarr.il,a kezre~:s~:;;~~re f~gye1:a fejb6rre, a :negemelheti, ha combra a Iabikr' ; mbera, a me11re a Mira ' h rem, a nyakra, a Ez al~tt ~ra, es a Iabszarra.' ,a 3sra, a tomporra a ,, . 3Z ennteses_ ,- f 1 ' , / kenyelmes hel. on e tarasos gyakorlat ' 1 nehany foldre ahol l~iiIhetnek vagy IeEek: atnu kvonUljanak el egy k .". e yezett parna va ' e ei - lehet a 'k eresztill tapogattak elv . gy az agy. Ha mar leo- 1 "z sze r a abb ot percen Szerviik felhhasah M~zetet keresve a testiiket 1i . b jenek ugy a nem' Oz. ~g ha jaratosak is az onk' ~_?J~~akhozza nemj rag-ton bele egy minth: el6szor cSi~~~l~esbell, kO~eled_ hogy mit esilittl: k. ,gyakorJ0tt muveletbe M Ne kezdJenek na ,mIt fede7.n k _for ,ost valoban fig r 'k .Egyidoutarlken"k ~ e O,shogyazmil ",yeJe, szaraz es a k . <je be magukat, es figyer'k yen erzest okcz. , enoccsel komb' 'It' . Je meg mi a k"T' b Es most killon-k"I" rna rnger1es kozott ' U on seg a k I ke: '.. U On megta l' , . a ezdJuk KerJ'uk 1 ,rgya ]uk a ferfiakat ' o vassak (>1 mindket f . es a n6ket. A f{~rfiak,. eJtegetest. Ferfiak iiukielegftese
" J

v .;;>3ut~~-marttidnifogja~agy:.

r-, onkiE'le' ". ' .._ de ezt az id6t-ylt . . _sItes -celJabc51.M6tia e t" "'" : _-c, _ . .'-~ 0 semagan - 'M'.l"-.--.. z -partneretudOftt6:<YI:" ., eze.ten Szerezlii o'''-n': l-- .!'..... m'---.; "~ ~ l.·,·a-~a ....... l;.-~!tH~ __ .-'_"_' ....,qf1<li .. .~. agart<tK h ---""~ ~tQoJ_(me-gta- W'
j

ogy,tisztapa1'cijjoksajatk~-J~nJ~~-

l~~:k:J J

J

t7'

r.

~:;~lkhez,
r

'J

KEZOOKNEK
A hatekony 6 k' I' , , , n Ie egrteshez letf _ 1. elegseges ido, ontossagu 2. a PC- es a d 3 ' me enceizll10k e - -, • d;;>; erzesre forditott f' 1 rosltest' es iranyitasa 19ye em. '

58

.~ Kezdjuk tehat a himvessz6, valarnint a herezacsko es a gM bekeneseveI. (Ha idegenkedik a kenocs hasznalatatol, nezze meg a Bekenes .~imu reszt a 189. oldalon.) Folytassuk merevedesig az oningerlest. (Ha ezzel a modszerrel neheznek vagy lehetetlennek talalja a merevedes ,~16jdezeset, lapozzon a Szexualis problemak cirrui reszhez. a 159, 01dalra.) Ingerelje magat merevedesig, s gy6z6djon meg rola, tudja-e tartani 'fI- 'merevedest legalabb harmine percig simogatassal, ejakulalas nelkul, Ekozben kiserelje meg, hogy legalabb hat alkalommal kozel vigye rna;gat az orgazmushoz. Valahanyszor kozel keriil ahhoz a ponthoz, ;;,ahonnan nines visszateres" (az elkeriilhetetlen magomleshez). hagyja \abba a simogatast, vagy legalabb csokkentse a sebesseget es a nyo,';tnast. Ha barmikor elveszfti az onuralmat es ejakulal, elvezze az orgaz'must; aztan nemi varakozas utan kezdje ujra az onmgerlest, Konnyeb~:benvisszaszerzi uralmat, ha mar csokkent a szexualis fesziiltsege. . Ha megszokta a gyors onkielegitest, 'eleinte neheznek fogja talalni, , .hogy harmine pereen at megtartsa rnerevedeset, s ne Iegyen orgazmusa. Ezzel az egyetlen cellal is hozzafoghat a gyakorlathoz, s id6vel '~:~lhindtobb rnajdnern-orgazmusos tet6ponttal gazdagfthatja a harmine percet. Probalkozzon tobbfele simogatassal, A legtobb ferfi egy kezzel fol-~ I.e..$imogat. Vannak, akik himvesszojuket a ket kezukben g6rgetve in. gerlik ma.gukat. Fordithatjuk hiivelykujjunkat fol- vagy lefele: hasznal;- hatjuk mindket keziinket egyforman, hogy a penisz kczeperol kiindul, va egyszerre ket iranyba simogatunk: a makk fele es a himvesszotove , "IeIe; a peniszt odanyornhatjuk a hasunkhez, s ekozben oldalat dorzsol. hetjiik kifeszitett tenyeriinkkel; valtogathatjuk a keziinket -. es ezek .__sak peldak a szarntalan lehetosegbol. Minden onkielegftesnel i'tj tac ,: pasztalatokkal ga7.dagodhatunk, ha a korabban atelteket hozzaadtuk , mindahhoz, amit mar tudunk es erziink Nem az a eel, hogy ejakulaljunk, hanem hogy mmdig {abbet crezziink - hogy elvezz\.lk magat a muveletet. Ha figyelmiinket az erzesre 6sszpontosltjuk, nem fogjuk unni, Az unalom az ellenallas egy forma)a, Ha unja az onkielegitcst, nezze meg a VIJL, Ha g_y6zaz ellenallas cimu fejezetet. Egyszcr kezeltilnk egy Patrick- nevu, atJeta termetii fiatalentbert, oiki ugy iugerelte magat, hogy cgy korlMrol lefele logva az ajt(,kerdhcz verdeste merev himvessz6jet. Mivel hOZZelSzoktatta magat az ilyen "durva erzesekhez, semmiIyen mas mod on nem tudott elve'Lni. Ez 59

mindaddig nem zavarta Cit, amiafuezet . ' dett egy lannval, lenn' g, ggetlen volt',deaztanmegismerkerethez, VOlta: is e(TVT('lrs:;{pa. 'Ehasonli~ott sem.nrlfele .. jtokea u . hki . o,,-~ emaix, zeket ugy sezitettuk £e 1 ld m'll og;: .dolgoztunk egy Ieszoktato programer P:tri'ckn k ~ aa Vlssza k e eli temie a finomabb erzesekhezEi jesen hasznalja a J.:i<ez~ eo 11 .. , ". oszor u~~srt~~k, hogy erotelkezehez Jenny is ho"'-~ad"t. gy Juss~~ela;mag<lUlleslg. Aztan Patrick ... . ~~ . a a magaet. .Idovel fi ~' egyedul Jenny kezetCil legye -.: ~ u ill. e:gtanul.. hogy ta, . ..J. .' nQrgazmusa S 19y eiakulali V'" m~gtanLUta aztis, hogy az ejakulahist ke'··, r ': J,:n. egul toljon Jenny hiivelyebe.. N ems, k' , .:1ve{le~ill megelozoen behazosulest. ' 0 ara mar t:J_V'eZ)11; tudta a normalis ko-

1terezacsk6t. Ha ettavolitjuk a test k6Zele:b6l a hereket. azzal meg

e16z

-

!~~la~ ~7~.'
N,

.:.

,

','

.

.

~:iik azejakulalast. Pr6balja ki. ,. A herezacsk6 huzasa ugy tortenik, hogy a hal kez huvelyk- es muta:'it6ujjaval megragadjuk aherezacsk.6ta herek k6z6tt. Ha kgzeledikaz ;I,)Tgazmus;meghuzzuk eroteljesen lefele. Ha 'ellenben az ingerkeltes a t¢el, akkor simogatas k6zben k6pnyeden, ritmikusan hlizogassuk. Ta'nuljak ki alaposan a berezjlcsk6 hlizogatasat. 'Az ESZO~hoz meg kell ,"majd tanitaniuk a partneriiknek is, Gylirutligy is kepezhetiink,hogya bal kez: hiivelyk- esmutat6ujjat : a herek esa testk6ze illesztve lefele ht1zzuk(lisd a 6. abran a kiske: pet,melyen a partner vegzi.a,berezacsk6 hlizogatasat). Neha akad dolgunk olyan fer.fival is.. aki eg¥ alkalmasanya~61 , vagy b6rb61 k6t 'gyu:rG.ta_ herezacsk6jaraa herekf0l6tt, bogy annakse~ ata gitsegevel tanuljameg, mil,yen hatasoket vilt ki a here ht1zog sa. Az Uyen gyuri'i alland6 nvomast £ejt ki, amit sok fern izgat6nak erez,ami segit a mag6m1es feleUi uralom megtartasaban.AgytirU perszesahaest1 sem lehet olyen szbros~ hogy aka(hilyozza a verkering Az 6nkielegit~i gya.korlatok reszekent a korabban .mar enilitett akaratlagos hereerneleseket es _siillyeszteseket v.ege:zruekelL Az eja1 kulalashoz k6zeledve lazitsa el azokataz izmait, melyek a herego y6kat k6zel viSzik <l.testbez, es figyelje meg a hatast.El6szor tal:anneheii1 zen boldogul az izoro iranyitasaval, s a hat<is is leheteszrevehetetien 'finorn. Gyakorolja csak tovabb. Ha mar valamelyest cs6kkentaz ejakuft Iao6s kesztetes; ingerelje toV"abbkezevel a hlmvessz6jet,.mik6zbe eme1je f61 akaratlagosan a heregoly6it Figyelje meg a novekv6 izga10m apro jeleit. ·.IS::o "-'Ha margyakorlatra tett szert a legalabb petites" orgazniUS nelkiili, kemeny es elvezetes merevedes megtartasaban,folytMsa, mig eleri a fer;.} orat. Ha marfel 6raig meg tudja tartani nemi iz:galmat magomles nelkul. attol kezdve addig tartja meg, ameddig csak akarja. A harminc perc jelenti a sziikseges rnininiltmot az ESZO-hoz nelk:iilgz;hetetlen izomfeszi,iltseg es verb6seg felepltesehez. (Ha gon:djai vannak az ejakulalas kesleltetesevel, nezze meg a Korai megom1es ciinii reszt a

Ha elerte a kemeny merevseaalleeo , , ' . . .',." . tudta tartani folytas ,.' g ~:vtat",es legalabhqt perl~lg meg is assa penl$Ze simegatasa t kc \..' , pr.os-z.tatapontjat,s kgzben azzala h ...... sa, .~z,,::en lI}g:r~lJe killso mindjart el fa unk rna .' ar '. .erezacs~oMzo technikaval, amit A .. . ..'~. gy.azlll, tartsa befelyasa aiatt magoml' 't , pro_sztata ingerlese azt jeleuti hoev ,','. " ese. k6 hatulja I.<:ozott egyvdQV t6'bb'" . v:g~lnyilas es a herezacskat teszunk f6l:felea g";~{" .L. b uJJhuna eroteljes... .yamomozdulaton '1'" .' <uvll.·e et .·ogy ezt az e . / t ' E Je at.nyitott ontudattal' A~' .: '~:",rzes meg nem ismeri. . .' .' . ~ orgazmus elso, kib:ocs.at6 . z.ak . '.r , pr(')szta~a antomatikusan.osszehtizodo mo '., .' " s asz,a alat~aa rolt hatarozott, ritmik: .. . ,zgasokat \'lege;!.A ra gyak ., '. us nyomasok, meg ha a testenki "'1 HI ' IS, szinte megdupJ.azzcik erne el f' .. ;.' ... ,en, ,.vura erkeznek 'I k . . ... so. azisu orvazmuser '" e 'it' D . 1 yen or nemaz e}·akut";' fl", .. 0 " Zt::s ., e mivel aCIos ,re..exet ert mger'ezek ' '. . osszeh~2oda:80k m.agoIlite,s nelkiil fOlynak Ie.' ' az orgazmusos
r ..

J!t

is

ff

..

. -t..

'

,.,

"

Ha nem esik kezere 'sa'~f kii] ingerlese (felleve, nogy o~ j:O~~~o.pxo:zt~tapontja~ak, balkezzei valo jiile.g a himvesszQiet.in()'l;i'rll):' '.{l~zes,.L ugre. sebbik ke.z€vel egyides. hfrrr . _., . . .~. :0. T,Mcdson Nezet, s a balji . 1 . Imv~es~7,oJet, m)kozben j.obbfa:vabn.e,keresi: ..' .: va sLmogassa a kezdi kuls6:pro~zfatapont\t: M' .'. l' g.. .. .es ritmiknsan nyomkodni vesszd alapja m6go.""'ttvanJa:'~elve,ez.,apont a t.esthdsei€ben, a him.. ~ . ' ,er@t Jes nyamogaM.sa"" . niszbe, amif.otazmeood:ti:zzad·~ keie ".:. .ul vert pnmpal a pe,1. :.. : ~,O' . s ,eJe:s~n luktet. . A m.L&orerz , hogy ko:ael d'k . , .., . " uralmat u;gy tl,j:rlja: megtarta:e. Ih,az0J2g.ttz.'~'~$hOZ'a~ ejakulalas feletti . Et '. . ..' .,ru, .'a egysz€l'uen aJ:>bahag," , z aZ ".~,nJ~m"dfts? 6dszer.t has:z '~ra . 1- '" m '"., , YJaa sl~ogatast. hogy 1assa"hoan_ val1k he. A m.asik I'cl1ef,6se ~~J he Q$~or :az.~:rt:r ku1so prQsztaJapalildt'.anti . '. ",S: c' " ,~g)T.er,?t:er~e~en R¥omogqtja a t' 'b' ..' ',_ .' .,szmt~n'se@itaz·elal(1j'Iaci6s.; fl .. ' .ese ,en, S 'aInl<t 'a fel'fIal<ug\YszinM ,~:1i~ _.' ."' ,re ex csokkenA '.'. I' . ' ,J . n ~Lvez;etesnek talah.lak' .' magtu)J 'es,teHe~en:':t!igyjsMiiHehef kerer}:o.,ep:l, I4'1 l'e t':ele h:uz.zuk a " 'd.' \..- ' '.' , . ."
.ff. .... •

tii;;ot

gr

168.01dalon.) , Lebet, hogy kef hetnel is tovabb tart, mig megt~nulja, hagyan tartsa meg hosszabb ideig merevedeset ejakul311s nelku.L Ha igy van, folytassa az 6nkielegitest mindaddig, mig megtanuljai s csak aztan kezdje el az ESZO-gyakorlatbkat a partnerevel. Mie16tt a pdrjtival kezdene hOWl az ESZo-gyakorlatJ)k megtanulcistihoz; enkieligiteskor legalabb harmine per-

61

60

cig iudnia kell kisleltetni az ejakulii. '6' 't les akaratlagos iranyitaSdt, ho C1 ~a. !ia nem tanu1~ meg a magolnezt megtegye onnek? gyan tamthatna meg mast, hogy ugyanr

tnenysege, Tovabbi er0sit6 gyalwrlatklmt akasszon torulkozot merev
lrnnvessz6jere, semelje f61 azt, Kezdje kis a,:t€kend6vel,
5

folytassa

na-

Ha ~ onkielegites alatt rendszerese . h '. .. kat - kepeslapokat, filmeket 'd. k n, asznalJa az erotikus medi<it?vabbra is. Ha 50hanem csin~;t ~o :zettlikat =, ~eS~e6ket figyelembe Iassa, ~kozzak~e izgalmat: y t, esetleg probalJa lheg most, hogy A vIbrator' " ., , IS)0 aJzoeszkoz lehel Kill" .. kiilso lIlgerlesere; (A vibratorok tip '. .onosen alkalmas a prosztata Le.het; hegy els6 alkaIa. _ L us~lt 196, oIdalon Mrgyaljuk) 'f' . mma amikor val ',. semnu ele rij szexmHisel1ne . t .. , ~nu uJeszkozt hasznal r:k, ,uj ~r~esek ,€s iij segedes~io;:~~g :ez~l., Id~ kell a~ uj ,ln6dsze~ g So kipr~b~l.aSI~~j csa,16dast okoza vibrat okasa~0~: Ha ?e!~auIaz elra - probalJa tohbszor _ .ki·se'. 1. t· or, n: ad.ja fol. ProbalJa meg uJ'_ ' r e eZ2en vele kerr 1· .. te t mond az erteke felett, .nye mesen, mielott ihHeNeha, ha mar ke116ke . _ ' .. vessz6je cSl.ksar61 a kenl;~~ :g~lQm ba .h~~ta maga t, tOrolje Ie himdek.' A ferfiESZO~ra J'elle ~nkezze~e~'Joi1-'e bela1e atffitsz6 fofyam ., ~ . mzae az Ilyen gy.-I,_ l' .ennylSegu, egyev6kan<i1n . ..'" .- . <lKJ:'an eg jelent6s e Ha onnel megfigyelhetr.. pa' Yl.~agy n~:g tobb -. vaJadekkibocsahisok b' r csoppaz onki l' <hi 1· . . lZOrmyal hamarosan megkezdh ti : .. ES e egz s a att, allor minden fa el idaig. Maga az ESZO '. k en az ZO-t. FigyeJje meg, mi juttat~ .esa. partnerrel -egyiitt lehetseges. HALAOOKNAK
.. #' ..

&,obb, stilyosabb furd61eped6kkel.

'& Ismet.eIt eiakulalilS'

:lngerelje magat ejakulalas

.... .. ... -:.:__:., nelkW harmine peicig,jutalmul ejakulaljon,

:de r@gton utana kezdje ismet mgerelni a pemszet. Nem fogelernyedni, i1'tanem viszonylag kemeny marad, MJ:gaz ingerlest folytatja, himv€!ssz6Je mindinkabb megkemenyedik, ;Lehet, hogye masodik alkaJpmmal jelentosen novelnie kell az ingerles. mennyiseget, .. Legalabb meg Hz percigfolytassa az 6ningerlest. Lehet, bogy ujabb ; ., !fi(l,gomlest fog atelni, ezuttal menrryisegben kevesebbet, Valahanyszor ,~p,zele-dik az ejakulalashoz, ne hagyja,hogy gondolC!tai elterelodjenek, c;sak a hfmvesszojere, s a nemi szerveiben tapasztalt erzesekre figyeljen.
3. Az ond6folyade~:yissza1atta,sjl.Jk!m!tptasa). Eza- gyakcidat az ismetelt ejakulalas egy valtozata, Ingereljemagat magomles nelkill harmine percigymajd .novelje.az ingerlest, Amikor

r

v-

erzi, hogy megindulna a magemles, hagyja abbaaz ingerlest. Vegye el
kezet a himvessz6j~t61,tartsa vissza a Ielegzerel/ s amilyen er6sen csak tudja, szoritsa ossze PC-izmat es egyeb szexualisizmait. A eel, hogyaz ondofolyadek kilovelleset teljesen leallitsa. Ha mar j61 megedzette PCjet es egyeb nerni.szervi izmait, tapasztalni fogja, hogy ondofolyadeka-

+.: Y,teJsci6s

~Qt~a~,

U!)onszet1aTFesztett Mbbal e szek·" , d~se,~eresst' meg aZQknak ai5[izm ::eLere, MIgtart a teljes metevekesztetika peniszet ~ vegyis ameIye~6t· ~ helyet, me,lY~khiktetesre za meg azoknak az iZlnoknak' .. . / az. uzzadtabba valt. Hatarozhatra mozgatjak a himvesSZ6j;;a helyet, melyek fol-Ie, oIda1t ese16teGyakorolja a peitisz moz ..t" '. , . v ga asat mInden leh tse " l' " TO J3 OSszeszoritott terddeJ ... C· k .. e seges lranyba. Gyako', IS, ,ya orollfl gug 1' Mar lsmeri a himvesszo mo. t'.' /. r: .. go va es hanyatt fekve ok, az altesti izmok a t:ene'k~~aassert felelo.s izmokat. Ezek a PC -rz< es a eomb F' . r .. van hlI~~.essz6je tnozgasara az, h . '. 1 ~I? Je ~eg, mdyen hatassal vagy k~!onboz6 kombin.k-i6kban ~y eze~e,t az~zmo~kat egyenkent hogy ek~zben milyen gY0nYi)rerzesek:f~:SZlh,s figyelw meg azt is, Ezektol a gyakorlatokt61l k 'd' pasztaI. o 02;0 tll fog- merev~..J" k. ,, ~esene eTe)e es ke52
tn.. , r L,

nak nagy reszet vissza tudja tartani, Ugyanakkor meglep6 medon orgazmusa tovabb tart, s6t, talan megeresebbnek is erzi .aIt6;,~ Miutan osszehuzodasai abbamaradtak.folytassa az b-Itinger1est. Lehet, hogy merevedese megmarad, es nemi izgalma magas fokon ter vissza, Mivel spermaja.nagy reszet benntartotta.az ujabb magomlesre nero kell olyan sokaig varnia, mintegyebkent. Lehet, hogy percekkerdese az egesz. Ha isrnet elerkezik az elkerulhetetlen magomles pillanatahoz, ujra preseije ossze a PC-jet, Masodik orgazmusa valoszimileg ugyanolyaneros lesz, ha nem meg erosebh.rnmtaz els6 volt. ' Szexualis izmai erosodesevel es a felettuk va16 uralma novekedesevel egyetlen onkielegtto alkalommal.lehet, hogy tiz vagy meg tobb, egymast61~_tarozattan elkiilonithet6 orgazmust elhet at. Mivel minden egyesri16dositott ejakulaffis utan szinte azonnal ujra helyre<UIitja az izmok es erek feszilltsegtH,a halrnoz6d6 hatas-ok osszead6dnak: minden magorruest valamivel er6sebbnek erez majd, mint az e16z6t, 63

Ami azt illeti, termeszetesen nern kell elmenmetiz ejakulalasig; ha ugy erzi elerkezett az ide az uto1s6, nagy orgazmusra, engedje el magat, elv~zze, s ne akarja sperma]a egyetlen cseppjet se visszatartani. 4. Az orgazmus elht1zasa. -, .--:--:Ha mar Mrom-negy Mtig s.zorgalmasan vegezte a K~?el- ,es az egyeb nerni szervi izmokra-vanatkoz6 gyakarlatokat, felkeszult ra, hagy hozzafogion argazmusainakelhuzas~oz.. ." ' ,.. " Figyelje meg, 'hogy egy normalis eJakul<ilas soran han:y oss~ehu~odast erez _ altalaban hiram es nyolc kozott szokott lenni, Amikor 1Zmai edzettallaputban vannak, kepesnek kelliennie ra. hogy ezt a szamot legalabbis megduplazza, s intenzitasanak rendjet megforditsa. Megtauulhatja, hogy a folyamat ~e a legerose?b, 6S.sz~huz6d~~.okkal kezd6dj6n, hogy ezeket a mozgasokat egymastal tdoben szeJ)elebb huzza. s a legjobbakat a vegere tartogassa. . . Kezdje ugy, mint az el~zo k~,gya~orla~alJ a h~rrruncp'erces m~er~ leseknel. De ezuttal az~~ul~S'pj)l@.J.;1,a.~<iJ:m)s. 1S9zeledte¥el.,s~QJl.tsJ;J,.. ossze azIzmait, mint akkor, amikor viss.zatartotla a megoiillest; am most ne hagyja abba teljesen az ingerlest~ ~a?b a:: ej~kulalasbefejezeseig nagyon lassanizgassa tovabb a peniszet. mmd)Qbb~n fO~0v:a ezzel az erzest,egy82ersmind el is nytijtva, -aro.eddig csak ki rudja tartam.

Nok iinkieIegitese
N6kentels6sotbanazt kell tisztazma, hogy az onkielegites j6 6nnek. .Nem p6tlEM,hanem kiegeszites. Egeszseges dolog. ~6veli ~ j6 erz&sr Altala megtariulhatja, hogyan ke¥ gy6ny6rt~zerez~ m~ganakis. e~t aztan tarsanak is megtanithatja. Es ami a legJobb, noveli orgazmlkO;s teljesitmenyet. Minel tbbborgazmustel at, annal tobb orgazmusa lehet ajovoben. . Mindenegeszseges no potencialisan multiOTgaz~~sos, es..leh~t~s~geit tekintve kepes az ESZO atE~h~senekmegtanulas~ra. Szuletesenel fogva megilleti ez a jog - miert ne tartana igenyt ra? Es az E5Z0-ra az onkielegttes jelenti a legmegfele16bb felMsziilest. Ezalatt az e16zetes, ket- vag)'. haromheti 6nkielegitesi id6szak alatt anti asszonyotrtJ:mas eel vezeti, mint a ferfiakat. A ferfi f6lfedezi, mi okoz neki j6 erzest. Azt is megtari:uli~, hogY!ln kesle~tess_ea.~orga~~usat, illetve hogyan tartsa azt vissza. On folfedezi, rru okoz onnek jo er64

zest -:-~e megtanulja azt is, hogy legyen orgazmusa -megtanulja el~ngedm onn:agat. Ha mktudja,hogy opkielegitessel hogyan juthat el az o~gazmuSlg, -m~gtal'!,ulja nove-Ini .a te-ljesitmenyet, hogyegymas utan tobb orgazmustis;:alelll:e$~n, "i1 .~-..'\, '.ill -' -xt . ' _ Mindan.n~is:Qr~'a~ko.~ A~~p;t~_~~r_f':es. cetj~Q6I,t~pl?gJ'1,ti~ .vegiga testet, s k~.ZI:i,l ~ol~aF~~ af~~.?~,~~.lVke_nJ~bf _l1)agat,:f.eXjesen; keUe{Wa metlenul ermh a ~:nocs.~]~~z,~_9.-,~~t.~j'~,:l.e,~e~'~}~~keries -clUIU res:Z'ta 1~9. oldala~.) ~enJe b,e,~,.~'l$Y~s'~J;s.aJ~.a.t, i=siKlOjq:t,2, a h1iv.elyb.emenetet, s_.egy )NiCSl:t belje~b: ts.:-r~en:je be,a ..g~tjat ~ igy.. eyeztUk·Zj. szemen rem~ jak.als« pereme e,s ?I. v;egb:e~RyQas:k6zo,tt~_ b6rre'l f~d:ett '1{61gyet. ' Figyelje .m~-g,mifele iJrin;h§s.eket ,~.simagata$.9l'<~t saeret, Eloszor keresse meg ~e'mi szerv~~e:k_~'z~ka~a,tetii1et~t{ :!'l?,ely~k~rintese kellemesen hat onre. Rogdossa;, w:pgqssa;'e2i~k~ il ;pontQ_:k~t izgalemkeltesi cellal, .- '. ,., , Ha rrinos h~Zzas2i.okya~z,6ftbeL~gjt~shezJ leite-tl'hqgy .~gy-ket alkalol1!~al,c~ak eIve.zru .~kar,;·s;n3~ gon~bI .ana, hogy.,eljussonaz orgaz~USlg. Kes6.bb~ha.mar felkes~J;JJtne,k erzlmagat-,.;"V~gigmehet az.egesz utan. :,.;. .. '. t"Ha sz~kott ma:szhu:bA~i, :ei,t,i')Hhet bizol1l.0/0s. id6~ u;jfaJta simogata~bk~ -etin~esek €;~nyoriil,asok'kiprpbalasaval. t\_3tan elje ,,1't az orgazmust, es,flgy~lJe megnem ~udja-~'sorozatban tobb .orgazmnssal is rrregajandekozm magat. -.". . .! A~.a eel, ho¥! a ~6 "'::::sak~.:Refet.hasznalva ~ elMigye magat odaig, ahol oumaga &-Jandekozmagfin:ak egymas-utall tobb orgazmust is. Ha elerte ezt a szi!)tet, akkor _telk~~z:iilta, hogy tarsavaI. egyiitt. va,Sion ber le az.ESZO-:gyakodah3:J(o,a;LeMt hogy k~t'hetnel tovabb fog tartani a dolo? Ez igYl'end~en -is van, Elob:b meg k~I1.tanub:tia, hogyan szerea~en elvezetet-maganak"meIi Qia_kigy tudja megtanitanl r.a a partneret
IS.

,Ma,.s?k .~'otanulia a -vfbratorral ateIhetG orgazmust . .A vibratorald_:s,kuloll_?sen a~na~, aki akejatel:estH e16szor-tanulja de nelkfile vegso soron +obb gyonyort szerezhetdnk maguoknak, mint vele, Ha csak ,a vibratoros 6rtki~legitest ismeri, ezt az e16zetes idothasznalja fel arra, hogy n;egtal~I ;csak a keze,~egjtsegevel eljutni az orgazmusig. Ha ugy ta'lalJa, hogy ezJgy nern sikeral, :att valami eUenallasr61 lehet sz~. Ett6lJesLiokassal Iehet megszabadu1ni. Adjon maganak egy v~gy ket or?az~u_'Sta y.ibrator~va;l-:aztan tegye felre, es dolgozzon tovabb a lcezevel, uJabb otgazmu_sdka-t megcelozva. Ke~6-bb-l<iozvetleni:i1 az orgazmus bekovetkezte elOllttegye felre a vtbralort, smagahoz az
j

65

Qrgazmu~ho~,mar, cs~k ,a·k~zet, basznalja. VegtH el keH jutnia odaig, hogy a vibrator nelkul IS eljusson azorgazmusig. Lehet, hogy bizonyos alkalmakkor megint hozza folyamodik rnajd, de mint csak a rnaszturbacio egy masik elvezetes valtozatahoz, Ha egymas utan tobb orgazmusig fel tudja izgatni magat a kezevsl, akkor felkes~iilt .ra" h?~ part_nerevel egylitt elkezdje az ESZO-gyakorlatokat. (Ha onkielegltesseI keptelen az orgazmus ah~Iesere, nezze meg a Preorgazmia cim-(i reszt a 173. oldalon. . Szerelmi kommunikacio Ha mar mindketten megtanultak a hatekony@nkieiegitest,raterhetUnk I<inek-kine~ meg kell tanulnia, hogYan sze:et el~e~nt a ma~lk. Ennek az a modja, hogy eloszor megfigyelik, aztan tanitjak egymast. _ Azt javasoljuk, hogy legalabb egy-egy alkalommaI ki-ki Iegyen tanuja a rnasik onkielegitesenek. Figyeljen, de he svatkozzon kozbe, Ez id6 a,latt beszelgethetnek, kerdezgethetnek, ha akarjak, de ne segitse-- ek.' n ,
a szere!mi k~mmu,~aci6ra.

Majd alegkozelebbi alkalommal utanozharjak azt,amit a masiktol l~ttak. Csinaljak ezt addig, antig hatasosan nemtudjak ingerelni a rnaslkat- ezt persze 6 fogja rnegttelni. Lehet, hogy csak egy aIkalomra lesz szUk~eg, de l~het, hogy otre vagy tizre. Hisz Iegalabb ugyaruigy m~g akarja tanulni, ahogy a partnere, arnikor egyedul csinalja - legalabb ugyanugy, mint a legjobb formaban lev6 maszturbalo partner. , I.U helyenv~!6k ~z ,u.tasitasok. Tudatni kell a masikkal, hogy mi torten~k, ~ hogy 'JoI csinalja-e azt, Vezesse tarsa kezet. Ha ona tanar, igazolja vissza, ha ,a ~as~k j61 :sin~Ij~,#s leg yen e~ogad6/ haont tanitjak. A haragot hagYJa kivu!. Az onzesetol szabaduljon meg. A partner a tapasztalt tanar, on az ujonc, a diak. Egymast hosszu ideje ismero, evek ota hazassagban Edoemberek ugy erezhetik, hogy gyakorlas kozben szemelyisegfik or6k6sen serulest szenved. ~ehet, hogy meglep6dnek, ha megtudjak, addig fogalrnuk se volt rola, hogy valojaban mit elvez a parjuk, Vegyek a lecket annak,a~:-lehet6segnek, hogy a korabbinal tobb gyony6rfisegetadja~ak es kapjanak, Ha vallaljak-az erzelmi kenyelmetlenseget,csak annal jobban fogjak szeretni erte onoket. . Ext az eredmenvr tapasztaltuk huszon6t eve hazas pacienseinknel, Cmisnel es Myiminal. Chris mogorva, hallgatag ferfi volt, aki egy ette-

rem tulajdonosakent kemenyen dclgozota M yrnanaktigy kel1ett cit elvonszolnia hozzank, Nem erdekli a szex, mondta az asszony, '5 ezt Chris is beisrnerte. Gondot okozott neki, hogy merevedese legyen. Nem erzern magam ferfinak - kozolte velunk, Fiatalabb korukban hetente ketszer-haromszor szeretkeztek: bizalmat, baratsagot, szeretetet ereztek egymas irant, Ez a kozelseg az6ta megkopott, Chrissz6 nelkiil elfogadta a: valtozast, Myrnanak azonban hianyzott az..amiben regen resziik volt. . Chris es Myrna kozott titkos harag dult, Voltak kommunikacios problemaik, es az uzlet keszen kinalta a munkaba menekules lehetoseget. Figyelmunket epp ezekre a problemakra 6sszpontositottuk, de abban is segitettiink Chrisnek es Myrnanak, hogy megtanuljak elvezni egymast, Es itt kovetkezett a.meglepetes, Chris folfedezte, hogy Myrna sokkal boldogabb, aktivabb, amikor 6 gyengeden banik vele - amikor a kozosiiles elott sokaig masszirozza, simogatja, igy szerezve kellemes perceket a felesegenek, Myrna rajott, hegy Chris neha oralis szexre vagyik, de a gatlasai miatt ezt nem rneri kerni. Tanultak es valtoztattak, Most sokkal kozelebb vannak egymashoz, mint azel6tt. Chrisnek er6s merevedesei vannak, s ezeket szeretkezes k6zben egeszen fel craig meg tudja tartani, Myrnanak 'olykor sikerul elnytijtaniaz orgazmusat. Naluk az id6 a f6 korlatozo tenyezo - a~ etterem tovabbra is kik6veteli a magaet, Azok a ferfiak, akik azt hiszik, magukt61 kene tudniuk, hogyah kell egy n6t nernileg ingerelni, emlekezzenek ra, hogy a nok sem tudjak automatikusan, hogyan kell a ferfiakat felizgatni. Egyik nem sem sziiletett varazsujjakkal es varazsszervekkel, Mindkett6nek megfigyeles vagy tapasztalas reven kell tanulnia: A Iegjobb. ha kozvetlemil tanitjak az embert. Cyakorlas utan mindig beszeljek meg, mit tapasztaltak, mit tanultak. Mondjak el, mi tetszett, amikor figyeltek egymast, Mondjak el, mit ereztek meglep6nek, mi nem tetszett, es legkozelebb mit csinalnanak maskeppsn. Minden alkalommallegaldbb at percei a tapasztalatokmegbesZelesevel toltsenek el. Lehe~, hogy ezalatt szenvedni is fognak, de eletbevagoan fontos, Beszeljenek az erzeseikrfil. Folyamodjanak a k6vetkez6 fejezetben olvashato "EIhallgatasok" gyakorlathoz. Ha mar tisztaba j6ttek a nemi szervek antonomiajaval, 5 rendszeresen vegzik a Kegel-gyakorlatokat, ha mar alaposan megtanultak, hogyan szerezzensk oromet maguknak es egymasnakcs minden to-

66

67

vabbi, nelkiiltud~ak beszelns ~¥~lis erzeseikr61;nos, akkor talan keszen allnak ana is, hogykozosen hbzzafo9"ianak az ESZO-h _ E k" OJ oz. ?~yv P' uggelekeben, a kOnlmunikaci6s reszben tobh modjat is- ' merte,tJu~ annak, hQgy hogy~ t~ni~hatjak meg egymast a gyonyorre, Nezze~ meg az Ism:rkedes c~~ re~~t ~.184. oldalon, tovabba Kejford~l~t 084. oldal) es az Egy ora gyonyor-t 085. oldall.Szinten hasznos es elvezetes olvasmany lesz-a 186.'oldalon talalharo Erz 'kk" ._ . v resz. r e ozpon to k ci cune t_VIse 17:.'

"~'~)'KOZELEBB
EGyMASHOZ

-";'1; ,

a

, '.~ -i

"

Beszeljuk meg erzelmeinkei Az6ta, amiota elkezdte olvasni ezt a konyvet, nyilvan jobban megismerte onmagat es partneret, mint korabban, Az egyszerG. gyakorlatok es fizikai felfedezesek a testi dolgokon hilmutatva beleayulnak erzelmeink vilag.iba is. Meglepne bennunket, ha a tanultak nemelyikevel kapcsolatban nem tapasztalna magaban eroserzelmi hatasekat. Remeljuk, tapasztal. Remeljuk, beszelt is r6luk. Es remeljuk; hogy ezek a beszelgetesek nem korcsosultak veszekedesse, K6nnyG·.~·kiilonosen, ha szexrol van szo ~ megserteni a masik erzeseit. K6nnyli felreerterti a masikat, Azoknak a paroknak, akikkel dolgozunk, azt szoktuk tanacsolni, hogy vegezzenek napi kommunikacios gyakorlatot,q.,miarra j6,hogy segirsen megtisztitarti k6rui:ittiik a leveg6t. .Qn6:knek is ezt ajanljuk. Eleinte megeshet, hogy ellenerzeseik lesznek, meghozza a szokasosok miatt: mert olyan .marhasagnak tfinik, Holott ezek remek kommunikacios alapgyakorlatok, Sok protoI hallottuk mar, hogyveg~ zesuk egy-kettore szinte masodik termeszette, normalis, mindennapos tarsalgasaik alkotoelemeve valt, Elhallgatdsok Az. elso gyakorlatnak az alcimben szerep16 nevet adtuk, Azokat.az erzeseinket es a partnerunkkel kapcsolatos nehezteleseinket szoktuk elhallgatni, melyeket a veszekedes miatti felelmunkbennem merunk .megosztani vele. . Elhallgatasaink koze tartoznak tovabba ~zok a felismeresek, melyek

69

folot~ dsi~lunk, g{mdolvan,e2~kr61 tarsunk tigyis tud. Marpedig abba senk',se farad .?ele, hogy az ot illf?t6 elism.efes.tineghal~gassa. A dicseretet €s a becsuletes b6kot:t:l;\liltlenki szereti, ,. Lehet;_ ho-gy ~ath6nflPp§lI'~.Z'e16tt -emli-teffe m~r parjanak, menyire ~IveZl.~ hum01'~t" vagy l¥enRyire csoda:fjaaz ,et'ej~t" de rnindarmyian szeretjuk, ha ~mel gya>krabq,an mO.t'tdattak neki:!nJc dye'(l eliSn1\=:r:o szav~kat. Valarni!ko.r; amikEtr:m.elresak ramdevuztuR'k;, ugye, milyen sokat ~~koitunk ,egymasn.ak? AJ>:~~c~p~'e; -ehsmeT~s s~orosabba_ teszi a kapcsolato*t. ,S?~a sel'l~~. sem ,in?Vq Ikl a'zt 1:1 vagyat, hogy leJll}'e pozitfv megeroS-Itese~ ~ .l~aslk .embe:: ~eleg~~ es nytltan kifejezze. HI>-a partn~r:k ,nem tala1J~k Ul:g ~ masikban-~nmagu:k e1jsmereset, f.e16, hogy hsertest fognak erezm ra, 'hpgy~t masurtkeressek. A le~i~bb U~1.~~~or!thatjuk Eel tarsunkat a nekiink j61es6 dolog folytatasara, ha ko~olJ~~ .mennyire elvezzuk ,ar.t a bizonyos doIgot. Ha sohasem batorftjuk, akkor szorongdva valik. A:z: ,~l!~9.ngatas~k cl1llU gy~;korlatot kezdjeugy, hogy semleges hangon kozli partn~rev;l: - (Nev), valamit -elhallgattam 'doled, - Mire a partne: az~, fde!i: - Elte-m",E~m,mda:nad, mi volt iii? - Mice on: - Igen, - Es. ezt kovetoen tudomasara hozza az Elhallgatott Dolgot. Amikor b:feJezte; a ~(')m.munild_'ci6s k6r vegere, tohsalesz pontot a kovetkezokeppen: - Koszonom. -.Ennyitmondes semrni mast. VigraziZon, csak e~ta;szerkezetet hasznalja, mast ne, Ez a szerkezet Ugy~~IS :~ar a gy:'akorlat}:~ejeR aut~matikusaR keszenleri allapotba he" ly_ezl0uo-ket; 5 mmdket.tD)iiket emlekezteti a szabalyok betartasara, Jelzest ad ra, hogy i~t most egysajitos kommunikacio veszi 'kezdetet, figyelmez~et, ~{)~-h~gyekfelreazokat a regi valaszmintakat, melyek oly gyakran ~er~e&z~lk fel a haragor s. vezetnek civakodashoz, Fontes. hogy E~angat~.sa~.t semleges hang,0n jelentse.be, ne pedig indulatosan.iduh~sen, zsor~o16~~e' VagY,gU_nyosan.~Partneret igy nern fogja megzavarm a har:gszUl, kovetkezeskeppen fiszfan kihailja az iizerret rartalmat. Ha tul vannak e ny-it6 nytlatkozatokon, rnindketten ket-harom percen keresztill sz6bau,me-Itanyoljak a masik j6 oldalait.es semmifele neheztelesiikn~k ne adjauek hangot. Vagy el6bb azegyik, aztan a masik pa.rtner cmh,t~en, meg k_et meltanyl6 es ket neheztelo megjegyzest. Minden _poZltlv eS"ne.?a:~£v,~at~'jtnu k5z1es utan a masik csak annyit m?ndhat, ~ogy "k?szonom' .'Sot, a gyakorlatot k6vet6en Iegalabb harm,mc pertlg ~e~ :S' t€het sernmi megjegyzest, es utana is csak engedellyel. A teljes Ido:napi at perc . Legalabb ket j6 aka van annak, hogy miert kell.a nehezteleseket es a

_ Judy, vaian:dt:eth;Ugatta:m eloled,' _ Ertem. Elroonclanad>mi: voit ax.?, . _ 1gen. 'F€!tszett~ ,ahOg)' rna 6~s~:I'te.a'a, b:ajad,

_ Ko,szonom;

_ Judy, vala-mi;l:,elh_allgatta:m e}Qled,,':

'.
f6z-

_ Ertem. EImondaRad,'J'litj vo'lt a!b?: ' _ Igen. Igazan remek <vott, hogy- te&n<tp e$te.,akedveue,etelem:et ted.

:el~,

- KOSZ0uom .. _ Judy, valaIl'l'i± elhallgattam e161ed. _ Ertem. Ehn6ndanad, rni volt az? " -Igen. A-roikor'nemakartaI'eljonni a 8zuleimhei, haragudtam - K6szOriOm.

tad

. es csa16dott v:oltarp.

H:ilvethetiink fontasabb

temakat is,

_ Bob, valaroii eLhal1;gattam doled. _ Ettem. Elmonciahaa, ,mi volt az? .. _ Igen. reltekenyvoltam es ~e1l6zott;teke'reztem .maSam: am.l~ot a vendegsegben olyan hosszan tarsa10gtal ~zal a csrnos szok: novel.
Amikor odamentem, llies~elget€sbe, mintha eszresem vettel volna: nem vonta-l bele harreQ1 tova:bb csevegtel vale, .- KoszonOl"n. .dd ; :"Rendben van, vatllU'nk kelletr, mig rnega:lapoz~d a k~'Tnere et,e legyen.

a:

most mat u.gy erzem. j6 lenne mftgpr6balni, hogy kisbabank

_,Kosiottom.
At. -E1hat1~al~soknakaz; az ertelme,
hogy a komnmnilcici6 b~t?nsagris. h ernberben vannak ~lyan ,erz.ese~, n:elye~et. szer.etne kif~Jez~ a ni, -deJ\a1\l:ga't, mert nem akarja meghatag1tam a 1l'\&s)kat. ~~ megall pod"trnk -egyolyan kommunikaci6s struktUr.abanfa~ely tlltJ3 a ve~zees kedest, akkor biztonsagban e:reihetjiik magunkat. 19y - hsztesseg 71

70

.

egyin~'sr61. Ezis ~gjt a bizalbmepfl:esben. T~ ,sok p~rt lattunk, ak~.k~~ak a serelmeikr61 beszeltek egymasnak, de joforman soha nem koszontek meg semmits nem mondtak dicseretet a masiknak, . .. Az Elhallgatasokat kifejezetten szexualis tartalmu kemmunikaciora lS!e~et alkal~azni, ha :!ozetesen ~.egalla~odtak abban, hogy a tetszes nemtetszes kateg6nakat szexuahs temakra sz6kitikle. A gyakorlat?t '". a sz:retk:zestkozvetleniil mege16z6en, alatta, vagy rogton u~ana vegezze~. Valasszanak veszelytelenebb idepontot. Peldaul a feleseg mondhatja a ferjenek: - Jjiri, valamitelhallgattam elated. - Ertem, Elmondanad, mi volt az? - Igen. Tudom ert&elni,hogy az este te kezdemenyeztel szexet, Tu- . dom, milyen faradt voltal,
+Koszonom,

atOll '-, t6bbet'~eg~udhaturi~

.

szandekosan fiigg6.ben tartjak a h1l,l;a,go,t a nehezt~Ikt, _Ez€rt a':~ , es jol kommunikalo. parok is sok erteket taLilhatnak benne; Kerjii.k, Jei; alabb kef: heten keresztul gyakoroljak.arrukor egyutt vannak, l1filponl:a ot percig, scsak azutan nyilatkozzanak arrol, hogy kapcsolatuk szempontjabol milyen erteke van e gyakorlatnak. Szinte bizonyos, hogy meglep6 eredmenyekre fognak jutni, . Egyeb, hasznos kommunikacios gyakorlatokat a Kommunikaciocfmti reszben, a 180. oldalon talalnak, Mi.g egy sz6 a bizalomrol Emlitettiik mar, hogy az ESZO szempontjabel letfontossagu a bizalom; Errol meg van valami mondanivalonk. . Az ESZO mindket partnertol megkivanja, .hogy egyszerte, egy ido-: ben, teljes figyelmUkkel forduljanak egyikiik nemi szervei fele. Ez a kettozott figyelem rendkiviili medon fokozza az elvezetet, A passziv, befogad6 fel a sajaterzeseire osszpontosit, s ekozben az aktiv partner szinten az 6 erzeseire figyel.A passztv fel atadjaaz iranyitast azaktiv felnek. Ebb61 szarmazik a bizalom - az ember bizik abban, hogy nem fogjak bantani, hogya partner meg fogja tanulni, mit tegyen, hogy azo minden ellenallasat gy6ny6rre valtoztatva ingerelje 6t. .' Tarsa csak akkor tudja ant hatekonyan ingerelni, ha on - verbalisan es nem verbalisan - megtanitja ra, hogyan csinalja, A sajat szexualis reakcioiert vegs6 soron on fe1el. Azemberek sokszor azt.hiszik; osztenosen tudniuk kene, hogyan elegitsek ki a partneriiket. Az emberek azonban kulonbozokeppen valaszolnak a szexualis ingerlesre. igy hat senki, se.ferfi, se no nem ismerheti elore az on reakciojat, Meg kell dket tanitani, Ez a tanitas bizalmat kfvan. Ha felduhiti a tarsat, amikor ezthallja ontol: - Ez nekem keilemetlen, probalkozz szelidebb .fogassal - s azt feleli: - Az ordog vigyen e1,ha' en nem csinalem jol, csinald te magadnak! Micsoda hulye.helyzetl =, akkor ottsenkisem fog tanulni. Pedig mindkettojirknek arra van szukseguk, hogy onerzetuket felreteve azt mondjak : - Koszonom =. es kevessek a masik utasitasat, A szex gyakorlat kerdese. Automatikusan senki sem tesz.szert gyakorlatra benne. Mindnyajan csak a sajit reakd6ink megerteseert vagyunk felel6sek. Tarsunk valaszaitaz egye.tlen el6 szakert.ot6I- a tarsunkt61 tanulhatjuk csak meg. Ebben segit, hamegfcgadja.e konyv utmutatasat.,.: 'I L I

- J}m, meg valamir elhallgattam el61ed. .- Ertem. Elmondanad, mi volt az? , - Igen. Neha, arrukoraesikl6fuat ingerled., elveszited vele a kozvetl~~ kapcsolat~t. ~a ilyenkor kiesekaritmusbol, erosebben nyomod az uJ~addal, pedig jobb Jenne, ha finomabban .probalnad megkeresni a csiklom pontes helyet.· - Koszonom, '

r-

Vegezze:l a~ ,~lta~~~os gyakorlatot mindennap, hogya tarsaval val6 l'\ommuru~a~loJa .. okele~esedJen., A szexualis gyakorlat illeszkedjen a t geretkezeseik koz€,' mmtegy az ESZO-tanuhis reszekent, Az ESZO m:gtanu~as,a. utan vegezzek el mindannyiszor, amikor megakamak ,gyozOdmrola,hogy a kapcsolatmegvanon6k kozott, , Eleinte s~k~~, hUz6doz~ak az. Elhallgatas6k-gyakorlat vegzesel:ol. ~eldaulazl:alli9,ak, ho~ runes mit mondaniuk Pedig meg azok is tal~lhatnak~eltan~?lando ~agy karhozearande tulajdonsagokat a rnasik~~n',a~,csak ot p:rce :smerik egymast, Ah6napok vagy evek 6ta gyutt eIo paroknak kill1enthet~tlen dicseret- vagy nehezteleskeszletek a.~~k re~delkezesiikt,~: regi tapasztalatok ezreihez tarsulnak az egyutt toltatt mmdennapok uJ meg uj erzesei, . Nehanyan azzal ~kijelentessel allnak ellent az Elhallgatasoknak, hogy ok ?,ar re~e~ul kommunikalnak a partneriikkel. Csakhogy az Elhallgatasok -leven megszerkesztettek - mega kivetelesen j6 terms.szetes kommunikaciokrol is kulonboznek, Nyiltsagot kivannak, es

7

72

73

Mondjunk igent a szexre Szerintunk az egyik leghatekenyabb modja arinak, hogy egy kapcsola~bar:"n:egteremtsiik a bizalmat, ha mindketten megfogadjuk, hogy mindig 1gent mondunk a szexre, A visszautasitasnak nagyon keyes ~eg~lap()zott oka Iehet, Ha abban az id6pontban, amikor a partner ken, ,~en_ye!metlen szamunkra a szeretkezes, javasoljunk helyette egy masik idopontot, - E16bb szeretnem befejezni, amit csinalok, de vacsor~uta~. egy ~raval sziv.esel~~~erelmeskedek veled. - Ezt a megallapodast kotelezo betartani, kulonben. a masik megtanulja, hogy onben nem lehet megbizni. Bizonyos emb~reket elremithet az a kfvanalorn, hogy partneretol soha nem tagadhatja meg a szexet. Az 6szamukra fegyver a szex. s nem ~~a~ja~ a l~sze~elest. Csakhogy az ilyesmi orasi bizalrnatlansagor es d~hot vaIt ki az al?~~atb61, 's vegul a fegyver erzelmi igazsagtalansag:nt fordul hasznaloja ellen. Ezt a haborut senkisem szokra megnyerMasqk attol felnek, hogy a szex valamikeppsn kabitoszerre valik, Azt gondoljakha nines visszautasnas, akkor elveszitik folaUe az ellen6rzesiiket. Ha azelutasftas eddig resze volt a kapcsolatuknak, az elutasitas megsztintevel tarsa minden bizonhyal gyakrabban fogja kerni, h?gy .sze_re~k:zzenek. ~z i: Ie~et6se~et ad az ujonnan megtalalt egyezs:g ~probalasar~, to.vabb,a,~odot kfnalhat egy iranyitastol mentes, iij hpusu szeretkezes .kialahtasahoz. Harmadreszt pedig egyfajta valasz a megallapodas ujdonsagara. . , ffA szex azonban nem kabftcszer. Ellenkez6leg: az aktiv nemi eletet e10 - .de meg az ESZO-ban jartas - parok szarnara is gondot jelent, hogyegyeb tevekenysegeik k5zepette id0it talaljanak a rendszeres szeretkezesre. . Neha a terapias kezelesben reszt vev6 pacienseink szamara e16f~nk napi ,egy orgazmust. Ezt egy elerhet6,egeszseges celnak tekintJ~. A gyogyszernek ~lvE!zetesnek kell Jennie, meg elvezetesebbnek, mmt elodjenek, a napl egy almanak=, ugyfeleink viszorit panaszkodnak, l~ogy ~cs r~ eleg idejiik. Az ESZO-trening utan ez a magatartas me~valtoz.lk. A parok lelkesen iidvazolnek meg egy ,iripsz-ropsz" lehetoseget 15. Itt kell megjegyezniink, hogy sulyos konfliktust atel6 parok eseteUta1tis egy ari:gark8zmondasra: .Napcnta egy alma, s nines sziikseg orvosra."

ben neha egyenesen hasznosnak Iteljuk a szex nehany hetre vagy ho> napra sz616 teljes megvonasat. Merttehet ugyan a szex csodakat, de ha marmegszokassa valt, akkor nyilvan nem tud rneggy6gyitaniminden betegseget. Helyettesitesere figyelmesseget s egyeb erzelemnyilvanitasokat - kezfogast, olelest, csokot. romantikus viselkedest - trunk f61. Vegiil bizpnyos emberek azert felnek igent mondani, mert nem ad nekik p-yonyort a szerelem, Boven eieg nekik a heti, a havi egyszeri szex, Es mivel a nemi elet gyakorlat kerdese is, eloall az ordogi ko:rAi ember, ha nem gyakorol, nem tokeletesedhet - sot, amije van, sem 6rizheti meg. 6 sem es a tarsa sem. " Az e teren va16 megegyezes oly m6don epiti.a bizalmat, hogy a £elek felszabaditjak egymast a kikosarazas a161. On tudomasul veszi es felelossegenek tekinti partnere szexualisszuksegleteinek kielegiteset;s., 6 ugyanezt teszi az Oneivel, A n6k kiilonosen ra tudnak erezni ana a gyonyuresgre, amit a szeretkezesre valo felkeres adhat, Olyan dolog ez, amir61 sok n6 nem feltetelezfhogy tarsa benne lenne. Azok a ferfiak, akik szexualis kudarcoktol tartanak, amennyiben nem erzik meg el6re tarsuk .igenyeit, azt tapasztaljak, hogy e nyomas a161felszabaditja 6ket kolcsonos szexualis felelosseguk. Ha luljutnak a fenyegetettseg erzesen, rajonnek, milyen hizelgo. ha kerlelik 6ket. Teremtsiink kapcsolatot Mie16tt simegatni, ingerelni kezdik egymast, fontos, hogy megteremtsek egymassal a lelki kapcsolatot, Ez tortenhet peldaul ugy, hogy be~ szelgetni kezdenek elrmilt - vagy esetleg elkepzelt jovebeli - kellemes . idoszakokrol, elmenyekrol. A cseveges mindvegig konnyed es pozitiv felhangtUegyen. Ez nern az az idopont, amikor a csek-konyvi egyenlegiinket vagy az any6sunkkal valo banasmodot kell sz6ba hoznpnk. A nema szemkontaktus segiti akapcsolat megteremteset. Uljenek vagy fekiidjenek .le egymassal szemben, nezzenek a masik szemebe, vagy hcmlokanak a kozepere. A megszolalas vagy kuncogas kfsertesenek alljanak ellent. Engedjek, hogy mindketten kenyelmes, ellazult.allapotba .keruljenek, Condolataik legyenek bekesek es maga biztosak. Kepzeljek azt, hogy feloldodtak tarsuk szemeben, . A tdncolo kezek is j6 gyakorlat. Uljenek .le egymassal szemben, 5 tekintetiiket osszekulcsolva tartsak keziiket mellmagassagban, a masik fele £orditott tenyerrel, melyek hajszal hijan erintkezzenek. Egyiki.ik mozgassa mindket tenyeret £01, le, oldalt es korbe ki.i16npoz6 sebesseg75

74

"

.

'.,

gel. A masik kovesse osztonoseIl!··'!t!tazdulat;~t. Korulbelul ket perc mulva a vezet6 vegye az iranyltott szerepet ujabb ket percre. Sz6 nelkul csinaljak mindaddig, mig nem erzik, hogy a kapcsolat megszii-

at

letett.

.

Induljunk szerelmi felderitoutra
A szexualis felderites olyan gyakorlat, melynek soran megtanitjuk egymast, hogy hoI vagyunk fogekonyak a gyonyorre, Erre a legjobb hely az otthoni agy, este, -amikor mar mindketten megfurodtek, s veg: re van idejiik egymas szamara, . , Csinaljak felvaltva, Dontsek el.ki kezdi. Szerezzenek be egy kezi-

tiikrot, Tanulmanyozzak

a ferfies nN nemi szerveket abrazo16 rajzo-

kat. Vegyek szemugyre az 1. es 7.abra testhelyzeteit, E16szor felvaltvamutassanakra esnevezzek meg az osszes, medencehez tartoz6es nemi szerveket, Keressek meg a himvessz6 es a csiklo makkjat es Igy tovabb, Aztan kenjek be, majd killonbOz6 hossziisagu es erejii simogatasokat alkalmazva tarjak fO! partneriik nemi szerveit. 6 figyeljen meg minden simogatast, majd helyezze el azekaregy-Iu-tol +10.;.ig terjedo skalan, ahol a negativ szamok a kellemetlen, a pozitrvak pedig a kellemeses gyonyorteljes erinteseket jelentik. Egyenkent legalabb tiz percet toltsenek el.ezzel a felderit6 munkaval, es felvaltva vegyek sorra valamennyi nemi szerv strukturajat. A . ferfi hatoljon be egy ujjaval a no huvelyebe, hogy megtudja, erintese roilyen erzeseket kelt a killonb6z6 pontokon. A helyek meghatarozasahoz segit, ha az oramutatokallasaval vetjiik oket ossze: a fo180 kozeppont fele van a tizenket 6ra, tole jobbra az egy ora, fehiton lefele a harom bra es ·igy tovabb, A n6 addig nyomja mind az emyedt, mind a kemeny himvesszot, arnig a ferfi kellemetlen erzest nem jelez; igy megtanulja, mekkora nyomast kepes elviselni a penisz, Mindket fel, tobb alkalmon keresztul, addig folytassaa feltarast, mig megtanulja a partner anatomiajat, es megism:eri ax 'erz&enyseg sajatos teriileteit. Utana par percig vitassak meg-mit gondoltak, mit ereztek es mit tudtak meg. Kerjuk, legalabb egyszer vegezzek-el a szerelrni felderftogyakorlatot, meg ha azt gondoljak is, hogy mar csinaltak hason16t, vagy ha kezdetlegesnek tartjak is. Ennek agya:korlatnak mindenki, meg a hosszu ideje egyiitt e16, szerelmi teren tapasztalt parok is hasznat veszik. A fizikai reakci6k valtozhatnak, akarcsak a pszichologiai

Ferfi ingerel n6t 1. Terdelve -.

A nemi szervek mindket kezzel k6nnyen elerhetok. A tekintetek gyen~ geden, szerelmesen egymasba kapcso16dhatnak. Konnyen lehet be16le terdelo rahajelas. ' ;[j ;,

77 76

szuksegletek. Ez is egy mod, hogykapcsolatban sal.
ElOjatik

maradjunk egymas-

Az e16jatek - a petting - az ESZO-nak is eppoly szukseges bevezet6je, mint a szokasos szeretkezesnek, Abbot hogy egytitt furdiink es szarazra torolgetjuk egymast, termeszetes m6don kovetkezik, A kozos meztelenkedes utan fekiidjenek le, es oromszerzes celjabol rapogassak vegig egymast, Tarjak £01egymas testet, Incselkedjenek egymassall Vihogjanakl Bolondozzanak! A nokaltalaban rosszul tfirik, ha azonnal a htivelyiiket ingerlik. Ilyenkor ugy erzik, kihasznaljik 6ket. Ne menjenek ra rogton a nemi szervekre, Csokolgassak.simogassak egymast, Elvezzek a bor meleget. az izom es a luis sulyat, tapintasat. A bO:':' a test legnagyobb feli.iletii erzekszerve, Az emberi leny igenyli az erinh~st. Arra a jartassagra.. bogy figyelmet ki- es befele tudja iranyitani, szuksege lesz az ESZO~hoz. Az el6jatek alatt ezt tokeletesitheti. Figyelmet olyankor forditja kifele, amikor 6r6rrtndas celjab61 'nyul' partnerehez. Azutan.ezta.figyelmet elmozdithatja es befell' iranyithat]a - ilyenkor eszreveszi, milyen erzeseket kelt onben az, amikor a tarsahoz nyul, A masik testenek - hajlatainak,.izmainakszexualisan ingerlo hatasa erzekelese visszaaramlik az ujjhegyein at. Nem koltoi kep az, amit mondunk. Figyelmiink iranyitasa menta.lis, de valosagos, Mindannyian mfiveljiik ezt. Amikor on kedvenc mfisorat nezi, ujsagjara figyel vagy abrandozik, talan nero is hallja, amit valaki mas beszel a szobaban, Masfele jar a figyelme, A parok ezt a ke.pessegiiket alkalmazzak, amikor figyelmiiket a gyonyorre osszpontositjak. ~ Ha.akarja, felvaltvafigyelhet befele, majd kifele es viszont. Ez megteremti a gyonyort, Az ESZO-treningben hasznalni fogja ezt a kepesseget,hogy figyelme ne terelodjek el; s hogy ellenallasat legy6zze. Az el6jatek j6 id6pont agyakorlasra. Van egy masfajta, szinten elvezetet ado figyelemmozgatas is. Amikorgyonyorszerzes celjab61 nytilunkatarsunkhez, ~o erintesunkre fokozodo izgalommal valaszol =minket viszont tarsunkreakciojahoz izgalomba. Amikor onok felvaltva szereznek egymasnak elvezetet az ESZO-hoz, tapasztalni fogjak, mint er6siti az oooket a partner izgalma.

a

>-

No ingerel fir/it
2. Labkozben, £ej a combon A jobb kez ingerlia hlmvessz6t; a bal kez ingerli a himvesszdt ill. a Idils6 prosztatapontot, K6nnyen lehet belole oralis ingerles is . 79

. ".-

78

Maeszazs A masszazs lehet az elojatek resze, de szabadon is valaszthato. Akar veletlenul is masszirozhatja perceken at partnere arcat, kezet, labat, hatat, Kmalhat a teljestestre kiterjed6 masszazst is. Mielott hozzafognak egy hosszabb masszirozashoz, jussanak egyezsegre: - Most szeretnelek tfz percig masszirozni, .. - Helyes. Az elfogad6 ezzel megszabadul a bCintudatt61; tudni fogja, mire szamitson, tehat ellazulhat, es elvezheti a~ .e'i:I;tlenyt. a on arra' az elH vezetre is figyelmet fordit, ami a masszijo~~sb61 visszaszarmazik onre, m~glatja, on is elvezni fogja a doigot. E1'z'ikkiJ;{:1Oitt
_'

Tudniuk kell, hogy mindkett6jiiknek jogaban all oralis ingerlest: nyujtani. Erreaz id6re fogjak rovidremondand6jukat;az oralis" in~et.,. It?S hatart szab a beszednek. '. Ezt a gyakorlatot legalabb egy heten keresztiil, legalabb haromszor . vegezzek el. Meglatjak, .hasznos lesz, ha idor61 id6re megismetlik, ha csak a kapcsolattartas egyik modjakent is.
Felvaltva

Ez egy kivalo modszer arra, hog)' a napi .gondokr61 es aggodalmakrol atvaltsunk az erzekisegre.·Lefekezi cseppetsem romantikus.iremunkat, mellyel.beugrunk az.agyba es beinditjuka nemi szerveinket. Kulonosen akkor kellgyakran elvegeznie ezt 11 m~gasabbszintu gyakorlatsorozatot, ha tor6dik a 'sajar vagy partnere szexgalismuk6desevel. A FiiggeIek 186. oldalan reszletesen.lefrjuk az Erzekkozpontot. Kolcsiinos ingerles Ez a gyakorlat javltja a szexualis kommunikaciot, noveli a bizalrnat, mikozben kolcsonosen folkelti a partnerek szexualis izgalmat, Arecal egymas nemi szerve fele fordulva fekiidjenek mindketten az oldalukra, stamaszkodjanak J:Ilega konyokukon, (A testhelyzetet lasd az 5. abran.) A ne bal .kezzel ingerelje a himvesszot es a makkot, jobb keze pedig szabadon marad a herezacsko es a kiilsQ prosztatapont ingerlesere. Aferfi bal kezevel a csiklot, jobbjaval pedig a huvelytingerelje, Mindketten hasznaljanak kenocset. Ingereljek egymast legalabb harmine perdg egyhuzamban, kozben beszeljek meg egymassal az erzeseiket es a reakcioikat, Mondjak el tarsuknak, mi esett j61, mi nem, s mi az, amirol azt szeretnek, ha a masik maskepp csinalna, Ha egyik6ji.ik megunja, vagy izgalma alabbhagy, mondja meg. sa tehet javaslatokat, hogy figyelmet visszairanyitsa a gytinytirn6vele~ sere, s me~ is"valtoztathatja az alkalmazott ingerlest, . 80

Miktizben lepesrcl lepesre haladnak az ESZO fele, meg egy masik dologban is meg kell egyeznii.ik: hogy els6re ki legyenaz ok es ki legyen az okozat+vagyts ki adja es ki kapja eloszor a gytinytirt. A felvaltvaadott es kapott gy6nytirletfontossagu az ESZO eleresehez. Leheteve teszi, hogyaz elv€zo partner kifel€iranyu16 figyelmet a be1s6erzeseire osszpontositsa;hiszeri neki teljesmertekben sz~badn~ kell lennie.attol a gondt61, hogy most mitkellcsinalni, most mi fo,? kovetkezni, mit erez a masik. Aktrvan kell atelnieaz elme:nyt,afelelo:;;-, seget azonban meg kell hagynia a masiknak. Ezertalapvetf fontossa::, gu a sikerhez a bizalom. ..... .:" ~ " Az ESZO-t tanul6 paroknak azt tanacsoljuk, hogy ,fl. gyonyoradasat a ferfi kezdje, s Iegyen a no azelso, akielvez. Ha a J~rfinak magOm. lessel parosulo orgazmusa van, utanamar ;ral?szinu,.h0gy ~~lies figyelmevel a partnere fele fordul. Ane; lehetosegeiben benne relli\>.';<l sok orgazmus, Ha 6 kapja elobb a gytinyort, s van orgazmusa. e1.tnenyetazeSakfDkozza, veget nemvet neki. A no igenyli.a torode$t. Rsetleg nem bizik abban, hogy partners megadjaneki azt az:elve~et~t)aII1it igEmyel- am ha azolyan kejttud nylijtan.l,. ami az orgazmustg l~ elveszi, nagyobb bizalommal lesz iranta, s igy kOnnyebben levetk6z1 aze~.,. lenallasat. Az okos ferfi elosztir partnerevelt6r6dik.Akkor a no, ha rakerul a sor, lelkesen fogja ingerelni ot, s ez lesza ferfi oromteli ju,tfi;l-

11eIJ'

a

ma,

Kesobb, ha mar meg:tanultakaz ESZO:t, valtoztathatnak a sorrenden.Tanulas kozben az a szabaly, hogy e1s6a no. lgy [obban n:-iiktidik a dolog.

rs-.
* szajjal torren6

8,1

Keszen allnak az ESZO-ra? A.z ESZO~gyakorlatok megkezdesere akkor tekinthetok hamar:
1. mindketteniigy

felkeszultnek,

,§§__ZS!l§:.YONYORT NYU/TANI

-

NONEK'
,~..

.

,,'

--

itelik meg, hogy j61ismerik egymas anatomiajat. ' 2. ferfiak: ot percen behil megfelel6 merevedesig tudjak ingerelill magukat..s a tet6pontoUs elerik - demegallnak a magomles elotti masodpercekben - egyharmincperces id6tartamon beliil legalabb hatszor 3. n6k: megfeleI6 orgazmust ernek ei onkielegitessel - vibrator nelkul, csak a kezUket hasznalva 4. ferfiak: husz percen belul, a kezukkel, a szajukkal, vagy mindkettovel megfeleloen, orgazmusigtudjak-ingerelni partneruket 5" nak:' keziikkel, szajukkalvagy mindkett6vel of percen belul megfelet-6 erekciot tudti:ak 'elerhi partneruknel.:» a csucsig, va, gyis a' magonrles 'elotti masodpercekig tudjak ot elvinnia harmincperces id6-tartamon belul legalabb hat alkalornmal 6. mindketten magat61ertet6d6en ki tudjak fejezni es vegig tudjak hallgatnia szexualis tartalrrui meger6siteseket es kifogasokat. Ha behezsegukvan az 1. ponttal.kozoseroismeteljekat e konyv anatomiai leirasait, aztan vegyek szemiigyre ujra partneruk anatorniajat, s kozbenalkalmazaak a szexualis.Ielderitcgyakorlatot (184. oldal) Ha a 2. vagy 3. penttalvan gond:j-ak, isrneteIjekates gyakoroljak mindazt, amit e konyv az onkielegftesr6hr. .Ha a 4. vagy 5. pontok okoznak problem at, lapozzak fol a III. fejezet (Fejleszt6gyakorlatok) Szerelmi.kommunikacioctnu reszet ~ 66: olda- , . Ion. Ismeteljek Mes gyakoreljak a Fuggelekben talalhato Erzekkozpont m. esIV; lepeset (186. oldal), es az Iranyitas chnu resz (185. oldal) felelossegvallalogyakorlatat is vegyek be ismetlestikbe, . I-;Ia gondot jelenta6. pont, ismeteljek ates folyamatosan gyakoroljak az ebben a fejezetben leirt gyakorlatokat. Az Elhallgatasok-gyakorlatot htisegesen vegezzek el mindennap. Ha meg ezen kivul is nehezsegeik vannakolvassak el a konyv vegen,·a 159. oldalon kezd6d6 Fuggelekben az A problemak megolda&.~ cimfi fejezetet. Ha a kategoriak valamelyikebe be tudjak illeszteni a sajatjukat, fogadjak meg azt a tanacsot, arnitott adunk, 82

ElOkisziiletek Ez a fe~ezet mondja el onnek, uram, hogy hogyan ingerelje noi partneret az E~ZO-llOZ. Itt on az aktfv, az ll1gerlo tel. Mie16tt tovabbhalad~anak, ml~dketten elvassak el figyelmesen est a fi£ezetet; mon-: dandonk nagy r:~~e,egy~orm~ szol ferfiakhoz es n6khQ1. . fek!e~ellemes el~J3tek .utana n,o l~~ye~ke~jen el kertyelmesen,hanyatt Haszereh,_ tegyen a feJeala pamar. Szetvetett I 'b 't f lh' . terddel behaJ'lithatia vagy kin' ith . AI." ,a a e uzott cc 'J. YUJ atja, enyega kenyelmes. hozzarer h etoseg. .. .~ , . . __ . . On, uram,terdeljen fi:itde i.ilhet torokulesben fekheth s . 'mellen v .. ' .. ak ' ib . ' z, • __ c __, ' " a Cl.A,--a part. .. '. .'. . agy _:-nn. ,la a1 ~z;o':tt ugy, hogy lathassa es komiyen, mege~ll1thesse az 0 nenu szervat., ·EIhelye:likedhet t61e b l' '.. ~ hogy )~bb ~ezzel ho~zMer~~n..~c~ik16jahoz, ballal pediga ~~~e~'e~~~ De ~a. ugy J~bban :sik, f:kUd}0l} jobb fe161,sjobb --kezethaSZll<1!j? a J:W~elYl mgerlesre. Fo a kenyelem. Hasznalja akezet ug',y . I .1 .' ugyesebbentudja. . " a lOgy aegnere
r

azt

, Mostgondosan kenje be ken6ccsel ~ el6bb a sajat keze'b n c",I",,-'·1 t ., . . . e roime epar ne,m eges~ nel1rllSZerv~taj~.kat:anagy- 'es,kisajkakat, acsik. '.. e~ a h?,zza tarto~o resz;k~t, a huvelybemenetet, kicsit beliebb is, ll1ag~t a ~uvelr:' maIdIe"~veglS a gatat, A kiils6 vegbeJtajek eh~ezettel r~ ..galaz mgerlesre. Ha tarsa szerafi, ha ott inp'prlik k'enJ'e" h'e,a 'b '} , tajekot is. 0"" veg e-

16"t : -

zitv

A ~ sok ke~oCSjob~, ~t a ttilkeves. B.injonvele·,pazar16an. Va1a~e~~ akkor lselfoly!k belole, va-sr. felszi:1a a bor, ha akenecs nero I.SZlVOd6. Juss@neszebeJhogyanolnerruszervv<iladeka"t,h... .. 1' belso falai 'I "k ki a uve Y '~z a .alva ~szt]a e- 'li a csikI6miknincs s,ajat termeszetes valadeka. K dje a killso nemlszervek - a szemeremszorzet , a nagyaJ a.'k' ~ . , aik

konnyed mgerlesevel.Borzolja finoman, rangassa gyengeden a szerneremsz6rzetet; ezzel is izgalmat kelt, mert e testtajek minden strukniraja kapesolatban all egymassal. Amit most csinal, az valojaban az elojateknak egy helyi valtozata. mellyel fokr6l Iokra kozeliti meg a nagy- es kisajkak koze zart erzekeny teriiletet. Az elojatekban is az altalanos ingerIes elveit koveti, csak azutan ter fa a helyi ingerlesre. A no is ezt teszi, amikor maszturbal: el6bb az egesz nemi szervet simogatja, csak azutan osszpontositja figyehnet a esik16ra. On, bizonyos ertelemben, ilyenkor incselkedik. Az incselkedes szitja a nemi izgalmat. Lassan koroz a csikl6 kerul, mind kozelebb-kozelebb hozza. Konnyeden nyomja ra a tenyeret vagy osszezart ujjait a nagyajakra es a szorzetre. Aztan, egy vagy ket percen keresztiil k&rozz6n incselkedve egyre kozelebb a csikl6hoz. Ek6zben olykor-olykor sim~tsa meg a esikl6t. A csik16 simogaiasa ·Magahoz a csikl6hoz kozelitve eloszor csak fut6lag erjen hozza. Mindaz az idegvegz6des, mely megtalalhato a hfmvesszo makkjaban. itt, a csiklo kiesiny teruleten osszpontosul. Ez a teriilet rendkivul erzekeny. Minden n6 a maga modjan szereti a csikloingerlest. Egyesek a Ieheletfinem erintesert vannak ada; masoknak inkabb az a jo, ha a makk helyett a csikl6testet simogatjak. Van, aki egyaltalan nem szereti, ha kozvetlenul erintik a csiklojat, Van, akinel jobb oldalt erzekenyebb. van, akinel bal oldalt. Ismerje meg j61partnere csiklojat - ugy is mondhatnam, onok ketten valjanak meghitt baratokkal ._ Ezt a baratsagota III. fejezetben targyalt szexualis kommunikacioval kezdte kiepiteni. Latta, hogyan valtoztatott a csiklo a szexualis izgalam kozepette alakot, szint es helyzetet. Tudasat melyitse el azaltal, hogy teljes figyelmet kozelrol szenteli partnere csiklojanak, Az a celja, hogy tarsat a kezevel ingerelje, mig el nem jut az orgazmusig. (Lehet, hogy mar vannak is celravezet6 modszerei, Azert megis olvassa el ezt a reszt, hogy meg tudjon egyet-mast az ESZO-ra valoalkalmazasukr6l.) Nines egy olyan simogatasttpus. ameIyik minden n6nek megfelelne. Probalkoznia kell, s ekozben erhetik kudareok. Amikor a szexualis kommunikacio gyakorlatokat csinaltak, tarsa mar ertesere adta, mi a j6 neki; most hasznositsa ezt az inforrnaciot. Sok n6 panaszolja fel, hogy partnere nern kfserletezikeleget a ku86

Ionbozo simogatasfajtakkal, Vagy_hogy maga a kfserletezestul gY0rsan megy vegbe: a n6nek meg ideje sines ra, hogyelengedje magat s megtapasztalja, mit erez, a ferfiaz egyik simogatasrol marls atvalt a _masikra, . Ugy fog rajonni, partnere milyen simogatast kedvel, ha kiprobalja.a csikl6 kulonbozd terirleteit, sara gyakorolt kulonfele er6ssegu nyoma-, sokat. Fokozatosan valtson at egyik simogatasrol a masikra, s kozben figyelje, mint reagal a masik, Ha nemi szerveiben fokoz6dik a verbeseg, akkor j61 csinalja, A legjobban hii.velyk- es mutat6ujjal tudja megkozeliteni a csiklot. A has felol a csikl6 tetejere helyezett hiivelykujj mintegy lehorgonyozza azt, mikezben a lejjebb eso mutat6ujj lefelesimogat (lasd a3. abrat), Simogassae16bb az egyik oldalat, aztan a tetejet, vegul a masik oldalat, A mozgas iranya lehet fol-Ie, vagy korkorcs, de billegtetheti is a huvelykujjat, vagy morzsolgassa finoman acsikl6t a mutate- esa hiiveJykujja kozottGasd az 1. abrat), Kiserletezzen ezekkel a valtozatokkal - talaljon ki menet kozben masokat is. Az alapeimogatas legyen lassl1 es egyenletes, mdsodpercenkent egyciklus. ,. N6i pacienseinkgya~ran serelmezik, hogy partneriik nem kovetkezetesaz ingerleseben, Allapodjon meg tehat az egyiksimogatastendszernel, amit valtoztatas nelkul - kiveve az alabb emlitendoket e- fo1ytasson perceken keresztill. FigyeIje parja viselkedeset, Ha egy simogatas bevalt, akkor aZfelizgatja pt. Az izgalomnak lathato jelei vannak. A nemi szerv megduzzad, a nagy- es kisajak megtelik. A csiklo megnagyobbodik, elmozdul le- es befele, A makk verrel telft6dik, ugy, mint merevedeskor a hfrnvesszo makkja, A huvelyi es csikloi resz a fokozott veraramlastol elsotetul. Tarsa hangok kiadasaval iranyithatja ont. Ha az on tenykedese j6 erzest kelt benne, akkor elvezettel nyog.zummog, sohajtozik, A szeretkezeskor kiadott hang~~,onmagukban is fokozzak az izgalmat, tovabba tudatjak a szexualis izgalom megletet. Ilyenkor a beszed csak elvonja a figyelmet - erdemes tehat megtanulni a nem szavakkal tortene megszolalast. Partnere ugy is vezetheti, hogy medencejet kozelebb viszi, illetve eltavolitja az on.kezetol, Ha a simogatas izgat6an hat ra, ha uton van.az orgazmus fele, akkor valosaggal belenyomja - meg tobb izga Imat kerve - nemi szervet az on kezebe, Ha az ingerles hatastalan vagy kellemetlen, vagy ha tarsa ellenall, olyankor elhuzza nemi szervet. Ezekfi87

nom kis mozdulatok: mindket iranyu elmozdulasnal millimeterekrol lehet sz6. Keresseaz izgalom latvanyosabb jeleit is, kiilonosen az izmok megfeszuleset. A medenceizmok es a test egyeb izmainak megfeszulese a nemi izgalmat jelzik. Eppigya sohajtasok, a zihalas, a szaggatott izom. mozgasok, a verejtekezes, a Iabfej es a labujjak begorbitese. Ha tarsa csak egy kicsit is elhiizodik a. kezetol, visszavonulot keIl fujnia. Ez nem azt jelenti, hagy vegye el teljesen a kezet, csak alkalmazzon kisebb nyemast, Iassitsa valamelyest a simogatas ritmusat, vagy mozditsa picivel arrebb az ujjat a csikl6n. A csiklo pici: a tars jelzeseire adott valasz valtozasa is ehhez meretezett Jegyen. Segit, ha lathatja partnere nemi szerveit, Minthogy ESZO-t tanul, az is segit, ha id6r61 id6rebecsukjaa szemet, s ugy probalja tudatositani azerzest, amit a tars ingerlese ,onben kelt. fgy a keze is tanul, nemcsak a szeme. A nemi izgalom megteremtese
Azincselkedes szakasza megteremti a nemi izgalmat. Ha rnegtalalta azt az- alapsimogatast, melyet tarsa szeret, alkalmazza korulbehil tizszer, majd Iassitson, lazitson - azaz a simogatas legyen konnyedebb vagy lassubb, vagy nem annyira magara a csik16ra koncentralt -egyket iitem erejeig. Ez noveli a nemi feszultseget. Tarsa ezt oly medon fogja jelezni, hogy nemi szerv,et az on keze fele tolja, mintegy kerve az inger16 cirogatas folytatasat. Erdemesegy olyan mintat kevetni, melyben liz ingerl6 (emelked6) simogatast egy vagy ket elnyugv6 simogatask6vet. Nem ez az egyerlen minta; az on partnerenektalan megfele16bb a hat az egyhez, vagy a harem az egyhez, vagy a tizenot az egyhez arany, Kfserletezzen, es majd meglatja. A nemi izgalom kivetelesen magas szintjeinek eleresehez eleg, ha a huvelyk- es a mutatoujjat hasznalja. A valtozatessag kedveert hozzaadhatja meg a kozepso ujjat is! amikor is harem ujja bolcsojebe fogja a csiklot (lasd a 3. abra kinagyitott kepet), A huvelykujj ebben az esetben is fentrol tamasztja meg, a mutate- es a k6zepso ujj pedig az oldalait es az alapjat simogatja. Ez kivaloan iranyithato csikloingerlesi forma. A leuyeg az, hogy talaljuk meg azt a legjobb medszert, meUyel a nemi izgalcmkeltesnek mind magasabb €osmagasabb szintjeire erhetunk el, mindig vissza-visszaterve az alaphoz, haa folfele haladas Ittegtorp~nna.

nrfi ingerel not
3. Fekve, konyokre tamaszkodva

K~nyelmes. Kezzel .es .szajjal ki:innyen elerhetf .adurvely a csikle, ~athat6,amin~ a bal kez hiivelyk- es mutat6ujja megfogja acsiklot, es
slmog~ta_~sa.l mge~li. A hiivelykujj mutatouj] simogaqa a makkot, megtamasztja acsik16 alapjat: a A k~?kivag~~ a csiklo simogatasanak harem ujjas valto:zatat mutatja be. A ~uvely'ku9 n;e~amasztja az alapot; a mutate- tis ki:izeps6 ujj kozrsfogja a csiklot, es simogatja az oldalait.

eS

88

89

Azingerles e kezdeti szakaszaban is barmikor behatolhat egy-ket ujjaval partnerehiivelyebe. Ha azzal a kezevel meg nem lesz is kLi~Onosebben tevekeny, tarsa izgalmat minden bizonnyal fokozza, ha csiklaja simogatasa kozben ujjaval olykor-olykor vegigpasztazza a huvelyet. Mire elkezdodik mila az orgazmus, legalabb mutate- vagy kozepso. ujjanak kenyelmesen be kell feszkelnie magat a huvelybe, Elletuillasok Mit csinal a masik, mikozben on a csiklojat simogatja? (Uraim, ez a resz onokre is vonatkozik, amermyiben oneket ingerlik. Olvassak figyelmesen.) . .: A no pontosan tudja, rni tortenik. Minden egyebet kirekesztve osszpontosft az elmenyre. Ez az elmeny erzesekes gondolatok keve~eke. Minel jobban oda tud figyelni az erzesre.annal tobbet fog erezni. De nelta gondolatok is tamadnak benne, mert az ember gondolkod6 leny. Nemely gondolata - elsosorban a ketsegei, a kerdesei es az aggodalmai - a nemi izgalom utjaba all.Letrejon az ellenallas, amely elrekeszti az erzesek utjat. Tarsanak meg kell tanulnia, hogy az effajta gondola tokat azonnalfeltsmerje. onnek is ez lesz a dolga, amikor majd on keriil sorra. , .Aza lista, hogy mi mindent gondolnak az emberek, csak hogymegtagadjak onmaguktol a gy6ny6rt, hosszabb Ienne, mint ez a k6nyv. Mulatsagos, de a gyony6rnek mind~.riki ellenall. Mik6zben on kejt nytijt neki, tarsa ellenallassal kuzd. On is kuzdeni fog vele, amikor partnere azt akarja, hogy elvezzen. Megaz ESZO-ban tokeletesen jartas ferfiak es nok is talalkoznak kiilonfele ellenallasokkal, Az ernbert a tapasztalat tanitja meg, mikeppen szabadulhat meg minel gyorsabban az ellenallasaitol, amikor azok a szexualis ingerlesalatt j6nnek ela. Tarsa ellenall, amikor 1. finoman elhuzodik: 2. kevesebb verb6peget .vagy nedvkivalasztast mutat; 3. kinyitja a szemet es latszik rajta, hogy unja, ~ Sok ellenallas tolakod6 gondolatok formajaban bukkan fel. Van, hogy folyamatosan jonnek az effele gondolatok, masker csak id~nkent esetleg egy percen belul robbszor, de csak rnasodpercekre. Ime, nehany altalanos, tolakod6 gondolat: 90

Faradni latszik, Eleg volt. Nern erdemlek tobbet, Felek. Dgy erzem, mindjart szetrobbanok, Csak tudnarn, mi volt ez a hang. Vajon halljak-e a gyerekek/szii16k/szomszedok? Ezrossz, Szeretnek egy cigarettat/ egy csesze kavet. Ki szeretnek menni a furdoszobaba. Nem vagyok budos? Nero vagyok eleg vonzo, . Holnap.el kell mennem a . Teg.nap meg kellett volna . Nem.hiszem, hogy eztmeg tudom csinalni, Erre nekem nines id6m. Most inkabb: meg kellene neznem a gyerekeket -takaritanoln kene kesziilnom kene a holnapi munkamra. . Csak akkor van ram ideje, ha szeretkezni akar. Csak hasznal engern. Nem erdekli.znit erzek en. Unom az egeszet. Az ellen'allasok onmagunk lezarasanak m6djai. Az ellenallasok ugyanakkor normalisak. Szukseges surlodasok a szerelemben. A nemi kejjel val6 osszefuggesiikben nero helytelenek vagy rosszak, s nero valakinek a hibajabol keletkeznek, Egyszeriien korlatok, melyeken at }::ell kiizdenunk magunkat, valahanyszor elenk allnak, . Ne hibtiztasstik egymtist az ellenalltisokert. Ha ezt teszi~~ n~m fo.gnak bizni egymasban, Ha nem bfznak egymasban, nem tudjak atadm rnagukat teljesen a gyony()rnek. ... . Az ellenallasok Mfog6 megtargyalasat lasd a VIII. fejezetCyakori ellenallasok dmG reszeben, a 142. oldalon,

9]

LegtJiink urra gondolatainkon Ket alapmodszer van, hogy iirra legyiink az ellenallast megteremt6 gondolatainkon. Az egyik modszer a gondolatvaltas. A szandekos gondolatvaltast szaknyelven "kognitiv restrukturalasnak" nevezzuk, Ha tarsaban felotlik egy figyelemelterel6 gondolat, nyomban be kell illesztenie helyette egy pozitiv gondolatot: "Ez·most j6 erzes, Biztonsagban vagyok. Elengedem ezt a gondolatot." A kognitiv restrukturalas nem valami halandzsa; a pszichologiaban jolismert jelenseg, es be szokott valni, A kognitiv restrukturalas egy valtozata az, amikor a figyelemeltere16 gondolatot semleges gondolattal helyettesitjiik: A mantrak hasznalataratanito meditacios rendszerek alaptechnikaja ez - sernleges, neha ertelmetlen szavak. Lehet lazito mondat - IINyugodt vagyok" - vagy egy ismetelten kimondott szarn, vagy olyasfele hang, mint a klasszikus mantra, az Om". A semlegesgondelat nern kelt nemi izgalma t, de elfoglalja a figyelemelterel6 gondolat helyet, es lehetove teszi, hogy partnere ismet a -benne keltett erzuletre figyeljen. A gondolatokon vale uralkodas masik alapmodszere az, amikor a , figyelmet visszairanyitjuk befele, niagara az erzuletre, 5 megengedjiik, hogy iijra a fizikai elmeny kerekedjen felul, Onnek az a dolga, hogy megbizhatoan elerheto erziiletet kapjon partnere, amikor erre szuksege van. Amikor ugy erzi, hogy tarsanal alabbhagyaz izgalorn, sok ferfi a simogatas ritmusanak gyorsitasaval vagy erosebb nyomassal probalja attomi a masik ellenallasat. Altalaban sokkal jobb az, haengedjiik, hogy tarsunk maga kerekedjek feliil az ellenallasan, Ha on tovabbra is allhatatosan, ritmikusan, megbizhatoan, elvezettel ingerli, 6 fogja erez- I ni a szukseget annak, hogy megtaIalja a megoldast, Ha megerzi tar-sa ellenallasat, finoman vonuljon vissza, Ezaz apro valtozas segiteni fog neki, hogy figyelmet ujra arra az erzesre osszpontositsa, melyet on nyujt neki, . ,.:,_
fI

fajdalmat okozni, nem akarja,hogy tarsa ugy erezze, er61teti at a folvtatasra. Figyelje, valtozik-e ennek nyoman a viselkedese. Ha az ingerles fokozasa meg nagyobb ellenallast valt ki nala, akkor ujra vongljon vissza. ' Sok par megakad ezen a ponton. Bonyolult, nehez pillanat ez, tele a kielegitetlenseg erzesevel, A parok itt megakadnak es vegul feladjak, A ferfi elfarad, a n6 elfarad, mindketten haragszanak egymasra, A ferfi _ neman vadolja a not, amiert az ellenallr neki. A no neman vadolja ~ ferfit, amiert az engedelmessegre kenyszeritette, Mihdketten megfeledkeznek a lenyegr61, agy6nyorr61. Ami tortent, senkinek gem szolgalt a javara, Ha nyilvanvalova valt, hogy tarsa izgalma menthetetleniillankad _ az ellenallas annyira felulkerekedert benne, hogy nem talalja a visszavezete utat -, hagyj~ abba mindketten, amit csinalnak, s J:)eszeljek meg a kialakult helyzetet. . Legyenekegymashoz gyengedek, forduljanak egymas Iele .szeretettel, Ne vadaskodjanak, Nemvart akadalyba utkoztek, Mindenkivel megesik, Beszeljek meg. Azellenallas norrnalis dolog. Benne van-a.' pakliban, Ha nem Igy volna, mindnyajan szunet nelkill szeretkeznenk, meg az evesrol is megfeledkezve. Meg rnulathatnak israjta, hajatekosan probalnak felillkerekedni rajta. Condoljak vegig, hogy mit csinaltak, s hogy mit erezhetetta masik, Aztan kezdjek ujra, ha 6 mar valamelyest kellemesebben erzi ma,gat. Vagycsereljenekszerepet, s ugyfolytassak. Mivel hetente legalabhharomszor dolgeznakaz ESZO-n, egyikUk sem fogjasokaig mell6z6tt-' nek erezm magat. Mindig megtehetik, hogy aszokottm6don fejezzek bea szeretkezest, Az ESZO nem kovetel-kizar61agossagot. Ahhqz, amit bnak mar amUgy is birtokQlnak,mindrissze teret es melysegeV~.4. Vessiik be a Kegel-gyakorlatokat Tarsa ugyis legy6zheti ell~nairasat, hogy mikosben on ingerli,-6 Kegelgyakorlatokat vegez, s ily modon szandekosan osszehtizza a PC-izmait. Az ellenallas gyakran izomfesziiltseg formajaban mutatkozik rneg:~ az izmok .szandekos vagyonrudatlan megfesziteseben -, ami; ha ismetlodik, a nemi izgalom elleneben hat. De ha eliazitjuk ugyanezeket a megfeszftett izmokar, ezzel rendszerint magullkfokozzuk a szexualis izgalmat. Sokan eppen e celbol feszttik megs emyesztik el felvaltva izmaikat - vagy csak aPC-jUket, degyakranegesz testtiket, 93
----._----.-

,

~
..

Ha megakadunk: Ha partnere lelkesedese tovabb Iohadna, on is hatraljon tovabb. Ha az elzarkozas nem sztinne - ha tars a izgalma mind jobban csokken =, esetJeg megpr6balkozhat az ellenkezo modszerrel is: fokozott ingerlessel segiteni at ezen a gaton. Csinalja finoman, Bizonyara nem akar neki
92
'-

Ennek a folyamatnak fontos harmadik Iepeset jelentik a Kegel~yakorlatok. E haromreszesgyakorlatok elsd lepese ugyanis a feszites, a masodik a lazitas..a harmadik pedig a lefeIt'i vale nyomas. Tarsa legyiirheti eIlenaIlasat, ha elvegzi rnindharom fokozatot, rnikozben on simogatja at. Ez nemcsak az izgaiom kozvetlen fokozasaban jelent segits-eget, de annviban is, hogy tarsa inkabb az izmaibankeletkezett erziiletekre i:isszpentositja figyelmet, semmint negattv gondolataira. Tegyenek meg mindent, ami az ellenallas legy6zesehez sziikseges, de 'ovatosan, ahogy -tanacsoltuk, Neha segitheta csiklora vagy a huvelybemenetre mert paskolas, hogy elriasszuk a leselkedfi ellenallasr. Az'utes ne legyen olyan eros, hogy neheztelest vagy fajdalmatvaJtson ki: Ez is a kitapasztaland6 dolgok koze tartozik. ,

hogy amikormegfesziti medenceizmait, ugy~:nakkor lazan ~sa te~te tobbi reszet, Ezzel azt eriel, hogy izomfeszultsege anenu szerveibe helyez6dik, oda, aholertelme van, s ettaI leg~ese ~onn~~b~e _va!ik.E;t , a technikat iigy tanulhatja meg, hogy a szamola~ra ~tor:teno, lelegz.es kozben Kegel-gyakorlatokat vegez, Nem tudjuk elegge hangsulyoztu a Kegel-gyakorlatok fontossagat, Mineltobbet es.minel ren~s:eresebben csinaljak mindketten.jmnal tobbet hasznal a szexnek. MmeI. ~agy0bb es erdsebb a PC-izma, annal tobb erzest tud megtapasztalnialtala. E ket hatasos torna, 3 legzesattore,s es a Kegel-gyakorlatok vegyitese reven nemi eletiik sugarhajtasra fog kapcsolni, Vtiltsunktit a hiivelyte Megvan a nemifzgalom; legy6zettek az ell~allaso~" a ~ony?ri;i_k mind magasabb esmagasabb.szintjeit elvezhetik - anukorv~gre tarsanat a szabalyos orgazmus jelekent, megindulnak az egy masodperces osszehuzodasok, Itt az ida, hogyfigyelmet tarsa hiivelyere fordttsa, A nonek lehet az akivansaga, hogy az elsoosszehuzodasok a~att issimegassa tovabh a csiklojat. Tegye azt. de lehet, hegy finomitani kell az erintesen, Ilyenkor a.legkonnyebb ingerlesenkivul val6szinUleg minden kenyelmetlenseget fog okozni, Deaz is lehet, hogy el kell venniea kezeta csikl6r6L . Az els6 .orgazmusososszehuzodasek alatt, -s azutan is,' ahcgyazek lecsendesedtek, folytassa.a huvely .ingerIeset. A hfmvesszo d6f5 mozdulatait utanozva huzza ki-be.az ujjait a huvelyben, vagy mozgassa korbe annak belso falan, De a leghatasosabb .az, haegy vagy ketuiJaval utemesen simogatja a G-pontnak nevezett teriiletet. • Anatomiai emlekezteto: G-pontnak neveztiik azt ateri:iletet, ame1,Y a hiively belsejebertnem egesz~n negycentimeterre kozvetlernila szsmeremcsont magott, a huvely k6,zeps6-eIiils6 Ielen talalhato. Ez egyket ujjnyi szeles, gumi- vagy szivacsszerfi tapintasti.:« hiivelyfaJ tob~i ,r~szenel kemenyebbterulet, Ingerles hatasarameg jobban megkemyenyedik, igy konnyebb megtalalni. Emlekezzen vissza: bizonyos nok nem annyira egy pontot, mint inkabb egy teriiletet azonesitanak beezt ercl:e:m~sngerelni. i .. &~~Qrgazmus mar kezdetet vette, s ugy ingerli partn~~e h.uvelye~, azzal f\,:lll.fu. meglevo nemi izgalmat ugrasszeruen megn~veli. Ha az orgazmusnakmeg hire-hamva sines, s on kozvetlenul ingerli a G-pontot, tarsat.rne,g'kellemetlenul is erintheti a dolog; am mihelyt az orgaz-

, Az emberek gyakran azzal akadalyozzakaz orgazmust, hogy visszatartjak a lelegzetuket, Az ilyesmi nemritkan kovetkezik az izmok megfesztileseb61. A nQ, hogy izgaImat keltsen, megfeszfti PC-izmait. Mikozben kifele es Icicle tol, visszatartja a lelegzeter, Ez egy bizonyos pontig fokozza az izgalmat, de vannak nok, akik fel pereig vagy meg tovabb is vissza tudjak tartani a lelegzetuker. . Ha tarsanak szokasa, hogy benn tartja a leveg6t, amikor megfesziti a testet vagy izgalomkeltesceljab616sszeszoritja PC-jet (eszreveszi, ha S1mogMas kozben figyeli a .lelegzervereler). akkor tudatosabban kell -gyakorolnia a Iegzest, Normalis koriiImenyek kozott percenkent kortilbeltiltizenketszer veszunk Ieveg6t. A nemi izgalom fokozodasaval partnerenok tovabbra is legalabb hatszor kell leveg6t vermis egy perc alatt, A legjobban ugyfigyelhetiink a legzesre, ha megtapasztaIjuk. Partnere erezze, ahogy beszivja a leveget - ahogy bearamlik az orraba, a_ szajiba, es megolti a tiidejet -, majd ·lebocsatja a nemi szervei fele, Ugy segithet neki, hogy eml~kezteti a Iegzesre, amikor eszreveszi, hogy visszatartja. _,. Az is nagyon hasznos technika, ha a lelegzetvetel egyenletes ritmutortenik. A no szarnoljon magaban hatig (vagy negyig, vagy tizig, ahogy kenyelmesebb), 6gy, hogy a szarnok masodpercenkent kovessek egymast, s kozben szivja be a leveg6t. Aztan ugyanfgy fujja ki; BE ketto, harom,negy, gt, hat, Kl ketto, harorn, negy, ot, hat, BE ...
su szamoIasra

Legzese megvaltozasaval
94

parhuzarnosan

tarsanak gyakoroInia kell,

95

. ... lesenek kenyelmetlensege megsztirnus megkezdodik, a G-pont :ng~r ..1 Ilyenkor a kemenyebb ny0nik,.s izgaIo~fok?z6 ha~s: er:~~b:~uo~ simogatassal inge~el~ csiklomast.is elviseli, mIg az e10zo1eg 'h k_". ;nyunel er6sebb erintes IS. Nero nak mar-mar fajd~at okoz a h~s~n~~ jelenseget: a legtobbferfi 11~kizart hogy on mar tapasztalt .. omles utan hozzaer. a~.. kki fn ha kozvetlenul a mago. .... . 1t vesszojenek rna .Ja aJ,. It. kban tehat szenteljen tobb figye me Ezekben az illanekony ~:nla~a ~., _ partners huvelyenek, mmt csiklojanak, _ ElnyUjt()tt Szexudlis Orgazmus ,,

belsejere gyakorolt nyomast eslassit<l:ni a simogatas iitemet. Nemsokara partnere ujra kivanja majd az ingerles folytatasat; ha akkor [ok0,Zza a nyoniast es gyorsitja a simQgatas iitemet, tarsa ismet nekinyOIti.6dik majd az on ujjaiI'lak. Ez azt jelenri, hogy onnek sikeriilt a megfeIe16 n men yiseguinger1est alkahnaznia, s fblytathatja tovabb eze~ a sztnten. Megteheti azt is, hogya nyomas es az utem novelesevel meg fol .. jebb juttatja tarsat - bar a magasabb fokti izgalom vegtil ellenrulashoz vezer, cunikor is a hiively visszahuz6dik, jelezve, hogy partnere a simogatas enyhiteset es lassit<isat kert, Hakezdetet veszi a partner NszintbeaIIasa"~ azaz amikbrsziinet ko~ vetkezik be' az izgalom felfele iveleseben, forditsa el figyelmet a huvelyr6l, es ujra osszpontosits(?Jn a csikI6ingerIesere. '

.. , ik tarsanak orgazmusos asszeh~zoHa a hiivelyre 6sszpontoslt:. a~l or. rles rna "as fokan. Akar ki-be . 1 egtartja ot az mge (!> 'y dasai vann~~,. azza .. m kar a G- ontjat simogatja mutat~- vag a. YI. masodperces utemet, .hiizogatja u]JaJta huvelyeben,azt a sza b ? yos, egy'.... ' .., 'eg , kozeps6 ujjaval, ta.rtsa m " '1 . t tt be 6rizze meg. ezt a mar . '.ill'· gerlesne veze e. '. amit korahban, a, cs am. az.e 'hez, vagyatni a legJoblla~l rnukiepitett-, tiz,az :g~hez - va~y f6k~za es csokkentse a nyomas ere- , kodott aranyu ciklust, s koz

~:!

t,

~

jet.

k '{s6 harmaddn Jlitszodnak le. A m_ Y . R bbak is ktjeseblJek _ fiZlkat u ·'1 tfh nacry izmaii. ossza kA denceizmokat, kbztu - a m 0:; 1" r azmusan.ak az ESZO-na. z alapjlit kepezik: a n6 elny'!/tott :::~:~~~ :fltaz6 hoss~usagU: egyenkent ESZO-nak ebben az elso sZ,a.. uzodasok tapasztalhatok, egyt6I tfz masodpercig tarto os::eh 1 in satoreffektussal" valaszol: Az egyszeri orgazmusra 3.. 1Uve1ky d testben. A hiivelybe beveU • ki·'bI·· ,.dik es feluleme e , It' 0ha.ts6 resze y 0erzekeli ezt a reakciot, m~ tha az elernyedne es e av OSO" ., . .. '. zetett uJJ ug , . 'G. abnit ) , lodna. (Lasd a N6i ~natoh~ta lCll~to16 mo~gassal valaszol az ujjingerles_,:Az ESZO kezdeten a uve y , l' , dva elzarna annak belso h h·· ly nyilasa fe e nyomo d' k ' re: mintha a me a u~e. . bb raizat a Kitolo osszehrizo aso .?_ At (Las'd a N5i anatorma kise J, ..... teret, 1. ,

szeri orgazmusko.r, ""

, .. szehuz6dast eredmenvez; mint az ..egtjEz a bels6 ingerles mlflyrehat6bb .o.~ .1"< 'dasok fielilletiek azaz a huvely ·k a hilvelyl osszenuzo "I

Ha ilyehkor ingerlia csikl6t, az -rendszerint egy vagy tobb' preseI6' Osszehtizodast eredmellyez. Ezek az 6sszeh.uz6dasok jelzik,hog .figyelmet ismet a hiively bels6, "elsiit6" teriiletet:e kell forditarua. yTore~ kedjek kit016ossZehuz6das kivaltasara - ez azt' fogja jelenn, hogy tarsa a feljzguIas leggyorsabb formaja.t eli at. AUap_odjon meg annalaz in.. ger]esfajtanal, amely nagy va16szinuseggel:ereclmenyeZi akjtol6 ossze.,. huz6daS0k alland6s111t h~llamait. A kito16 rn@zgasok erosseget es gyakorisagiitket tenyezo hata;o2ta meg: belliI inger16 ujja vagy ujjai mozgasanak sebessege, nyomasukes elhelyezkedesiik, valamint az, hogy tatSa milyen sitnan tudott megsz;abadulni eI1enallasait6l, hogy attol kezdvs folyamatosan haladjon: folfe~ Ie, a meg tobb gy6ny6r fele,

or

Ifl ebb osszehuz6dasok erintik a nie ~ "":

&~

mfit.) .". artnerenel akkor vett~~~detet Amikor ezt a kitolo nyo~ast e~zl, medencei orgaZr.i1us.bs-n~szeaz ESZO e16hirnbkenek tekintheto ill y'. '. hllz6das. ...,. h(lZ6do eltavolodasat,::aza"?tj~~enhl Amikor megerz~ a huve~y "lss::a. k tehatenyhltenie Kell a huveIy hogy tarsa eljutott egyszmtre, anne , 9.6

E

.Hatarsa meg-torpan ezen a {aHeMvezet6lit@n _ ha kitolo'nyomasai megszunnek +, an aG-pentro1 ha1adektalanul forditsa vissza acsikl6l'a afigyelmet. Masodperceken beliil eszlelnie kellaz ujabb osszehuz6da_ sokat, legyen preseles vagy kitolas. Ez jelzi m.ajd, hogyujra-kezdheti a hiivelyi els~to terulet ingerJeset. Hahelyesen vMasztotta meg az inger~ les lrtintajat, akkor az osszehliZ6dasok - preselesek vag}' kitolas9k _ kozaft rendkivti 1 revicl,hozzavet6Ieg 1-5 masodperces sziinetek al~na.k __ csak Partnere bamlelyik tfpusu folyamatos osszehuz6dasaj boseszabbClk- tiz-hanninc masodpercesek ,..lesznek.; , Tovapb folytatva ezt a tizeno] perces vagy meg hosszabh ingerlesmintaf4pasztalni fogja, hogy nlindinkabb ritkulnak a roVid pihen6k .: Szjnten1t~tek - ideszakai, es sUrUs6dnek partnere Osszehuz6dasai. A szintennlarad6 vagypihen6 idoszakok eltCintevel valarpennyi osszehtiz6das' meJyr61 kiindul6 kitoIassa valik - s ezzel Mrsnoje belepett .az ESzO H.)izakaszaba. .

ee.

97,

A;z ESZO~trening alatt az lngerles iranyftasa inkabb onre, mintsem partnerere van bizva, Neki csak annyi befolyasa lesz a kitolasra - az osszeht.1z6dasokra - as- az eltavoloda~ra,.nUnt amikor on a G:sikl6jat ingm:elb~,s.erre valaszul Gvagy koz~lebhl1yomulta kezehez, vagy tavo .... lodott tole,' , A pG! ,i1y~~r;~ inkabb elbontjak .)Z,:erze~i ~t banlukor 15orabpfll1;}:<;S~.,lJiJ.'gyQn kevesse tud gondoikodni, Nerg.inlnyft,csak valaszcl. Ort¢a>.fcl.ei6S$eg, hogy rnegadja neki a rnegfelelo ingerlest, Mintparancsnoknek, ligy kell viseil<-ed;nie. Minthogy .kiismeri.magat abb~ai:nitt:sihat,*gy i&rogY:ise1ked,ni.Amfg,semmiolyat"ne-m tesz, amivel f4jqaImat oko~<tar:~ f\ttlge~i fogja - es engednie.is kell=, hogy . on w,nyitson. Ha az ingef.*jq! taJiStf' Bern, k0z~liteni,.sem tavolodni ' nem fog; otrma,md; ahel vtllJ;~elve,ziazt/amitere.z. " EgyifjU hQigy'paciens~~~e~gyonyopien felezt~ ki. aztaz elmenyt,ahQgy szip.te belezutWltazESZO~ba,.UgyM:akkor pontosIen:asat' ad'ta,I1"tily.en apm kis megn,yilvanula;sai -lenetnek az- enenauas~ nak, '

« -« ,
....J

N V1

o

~

>N

l/)III

1/1

.."Megiep~tt/:amit6r£ent ..~ meselte a fi~j~YaJ, Alberttel ate'lt eM ESZ0-e1menyet. - Nem pr6bdltam orgazmusra ose:t6kelni'magam, nem. b8ss~nkocltan:i{,h6gy Albei:t ,nem,.j41,nyfilhozzMn", csak ,egyszeroen k:il<q,pcs91~ egy percre ~es abbana pilla,m,atbap ~ezdod9tt. az orgazmusom. A.z.ti1u, heiyett,hogy par, masodperc rnulvaa szokott mo-' . a denmegfeszftettem, volna rnagamie~:z;e,ih~ejutott~hC)gy le-peg6t vegyek, es engedjem; hogy azagyam ujbol kikapcsoljon. Esnept m:U1tel azQrgazmusqmJ Csak lelegeztem tovabb, 'es hagytanti hogy a testem azt tegye, amitakar. .. -.,Olyan j61 ~tem magam ~ fE)lytatta szeles mosollyal Roberta "(, bogy azt gondoltam,. barcsak.sose legyen v~ge. Azti\n, rnegijedtem, Es abban a pillanatpan'ledHtaml " , Qr@mmer k(jzOlh:etjiik1 hogy mihelyt Roberta tapasztaltabb lett abban, hogyhogyan engedje az elrrienyt tovabb.;'djrake;z;dod'Ott a szama- ' A ko:mmunikACi6 az ESZO alatt is folytat6dhat,. ugy,minteI6tte: testmozdulatokkal, a masik valaszainak koriiltel,tint6 megkjtesevel, hangok kiadasaval, Amasik mozdulataies hangjaiaddigra ,(WIT nyil- ' van sokkal erthetObbE~k)- mivela nemi izgalom j6vtinmagasabh:Szirttjeit ,eUat. Amikor uypg, ve~gjai meg~megrand~,;fejet ide-odakapja, Iabt1jj~t, labfejkbegarbfu vagy zihal, ezek min:d::I11iP,dolyanjelek,_melyekre az ESZO folyamatanak felfele·tart6s~kaszabanlehet $z!mi~a~

l:J !r

«

:::l l:a N
io. I

V1 ~.
'III :J:,

O~

o

ra.

, ,"

.

""

'~

~ Of·

-cz

_,,_

.

0

%:
t..:J'

...J oc(

>-

t::!

t:I

.'-c(

>.

98

. rd.

A legf6bb jel, melynek az on ingerltsef k{sernie kelt az, amikor a hiively osszehuz6ddsakor kifele, az on ujjai elknlbel1 tol. A szil1ten maradtis id6szakai alatt tarsa Iendszerintmegnyugszik,
jellegiive viUaban nak. . , A '/Ntli orgazrousos v;)lasz{)k" grafikonja az ide; vonatkozas .tar'ja £61 az iz,gaIo;m, s a reakei6 kulonbseget az egyszeri orgazmusoan, e b6I a t6bbs2ior S orgazrousban es az (1., Il., es Ill. szakasz ali6) ESZO~ o bah. . ' . oin • A;L egyszeri, 'rovid orgazrousban (1. szakasz) .a nemi izgal az in- ' gerIes"""'" "".izgalon' iU novekszik, mignem 4-12 maood- . mozg • elcsendesedik, medenceOsszehuzQOasai p~ as

perc en .. tesZtiil egy xnas09J!.erces osszeh1iz6dAsok jOnnek 1_,

fa..wn

Ezek az osszehu.z6dasok felUletice~.h.u"ely~"osszeszorit6" tipusuak.Az izgalom ezutanfOlya.matosa~;~sokken;.ro .ajd visszaall az alaphelyzet .. 19y il:t3 le az orgazmust Masters es Johnson Human Sexual Response (Embed szexualis valasz}eiInu mtive- . . A tobbszo rovid orgazmUS (11. 5zakasz) azonos az egysZeri rovid a r6s .,gazm , ]dv.ve hogy a nemi izgala'" nem azonnal esik vlsSz az atom ussal alapszintre. E16bb az orgazrousosszint ala, az izg mag~s fokara: , siiliyed, majd a folyaroatos vagy ujrakezdedo ingedes haUisara nyom- , ' ban tissia ister _ az egyszeri orgazmusb61 ismer6s feluletiosszehiiz6dasokrobbanasszer(l, kit6reseve~ - a korabbi orgazmUSOs szintre. A fo~ lyam t5bbszor is ismetlOdhet, mig vegijl az izgalIni iillapot viSszatCr . at
lIZ aIapszintre.

s~k idotartamat, amikor az' . gg. ~balyozhatja az Osszeh / , ; gedi ~~eret Az QsszehUz~~~~~~~errt felfeIe ivel6 es a csiklo s~ogatiisat. A kitolo o . as~u~n~k, ha csokkenti a hiivel . magasabb szintjere juttatjak el aos~zehuzodasok a nemi izgalomer '."a"d, a huvelye visszahU: H~ ily.,.oo,,:Ilen.n es szin~ szorulk _. osszepreserodik _ korulottiika ferft uJJaI elOl, es inkabb Qssze." .. .. .. 01 . Arnik ' ...,--: .. . yan. or ~el~ osszehuzodasokatta . 1 or ~. ~~,"~imten marad; m.gerlest, tarsa ujra elindul elf l' pas~tal, Haon ekkor fokoz . dasok. . . '0 e e, S megjelennek a. kitolo ".' hZ~~ ikl ~ .. ossze uzo, in A .' es 0. ingerleese a talaban feltileti-ore 'I . . .. b y~lese ..v,,;z"';'l mely-kitolo 5"zehUzE~~o,a belso, elsiit6 terulet .. .e so terulet valtakezo es ide'.'. ' ..• sokat valt ki, Acsikla es a ESZO els6 fazisanak alapm1~sz ~. m~et1e,s~nekkomqinaci6ja ala . "lepesiSfazisnak" IS. " eret. Az .'~vta ny oman n evez h etjtik ezt . ... J az .. .'

b~H"<;z ingerles mennyisegetol _ .

' ill

ifz '

idilszak:;:

kko

,

r

f.

Az ESZO (U szakasz) tn.aSk.eppen fej16dik ki. Atmegy ugyana ... ... ..I. z szakaszuorgazmus els6 fazisain, az izgalmon es a kirobban6, gyQ~ tt Qsszehl\z6M okon, v.gy kezclO<lMt azutan is, hog)' tUljuto a Ill, .... c· • s kaszu, to\:>bszPrOs orgazmUS~m; de ut;ina nem sullyed vissza a foker: e f6 zott: iZgalo sZintje,re,hanem az orgazmuSos. szintr61 m g \jebbhagm va az izgalIni iillapot meg magasabbfol<aira jut e1.Egyes szintre eletve

./

t'1./J

elid6z ott, majd indul fOljebb, s ott meginteUd6z. Az ESZOeme els6 fazisara jellemzo £elUleti hUvelyi ;,zmok lassu (prese16) assze Uz6d..... inak es a mely m""encciZmok kito16 osszehU: h z6dasainak a valtakozasa ..Mincd a pres'elE~SImind a kitotas egyt61 eg;e-. szen harmine masodpercig tarthat;' ep:pilyen vlHtoz6 lehet az erossegiik is, atf61fiigg6en, hogy milyen az On ingerJi,se,es mekkora - partner ellena~sa. Az ESZO alatt !asst1bb es hosszabb osszehuz.6dasokkemusok letkeznek, mint az 1. es n. szakaszU orgaz alatt. e e _ A mely medencei osszehu.z6dasok idotartama es er6ss g roindene-

a

Az elsa fazisa tizend perclg . Amiko ESZO vegilllevetkezi minden . vag Y,~eg tovabb is eltarthat izenot .' '. r a .. ~ ,oo no ' dik, folyamatos folfele halado f' .:nenallasat, belep az ESZQ a . osszehuzodasek . a a o fazisaba, Ezt a fazi •. m socsiklo es a hii 1 egyerue~: Iassu hullamai jelIe ~~. ~ely, ~tol6 Partn .ve y :~Y'ldeJU ingerlesevel tortenik mzi . Letrehozasa a . matosa ere ezt a fazlSt id 0 ennek erzi - valah . ' .' ... ~tlennek e . ..' na '. n esegy""letesen emelkedo 6n" ogy ugy, mintha a folya'n' Olyan ez. nun! "!Iy meditaci6s: Y"' orgazmusos "tjan halad ~ ap~ta, ,1l1,elyben 'er6feszites nelkiil tudatossag egy m'sfap.; pcsos. fazisaban a partner all -. .. ' e~g a~ ember: Az ESZO ·elsO . n ,egyre foljebb lenditi·:;::oan tobb es tobb gyonyert l<!van'.. ~~ ma,~. e! at er6fuszi"'t~~g! ~fojyamatosan felfele iv.Iii gy,meg to~abb 15 eltarthat, meny pereekt61egy 6rai' Nemely no kepes ra, ho uszta . ,. . . .g ES~nak mind az I., fI f:~n a ~sl~loJa ingerlesealtal atereat a ki. tolo .osszehuz' oaaso k at A hOO zisat, es dy. medon tudi,a produkalni ~..... .' .~..... J 1'.. '" meg !'aluk is fokozza az e~' . uv~ Jl ingerles .azonbart "rendsze . t

~""taI...

;1',0

min£:

r,

' ~. unam:~altozasokat;;'utatnak.: ~:;ek jellegzetes " a nenu lZgalom. aUapoti ..k ' , a zyuntak kill.onb5zni 1Ms -' y za tal. Az. akti . , ,na mas es az org . .' jobb ielteke:l~~ l'~tthetsegeselmozdulasat tap:::~juk~' egyeb hel zetei.'} ~ zo, melyek J'obb. .. az agy bal es va tozasok me e. an 0sszehangol&:inak ., taltakka1. g. gyeznek a meIy meditici6 illapotaban tapaszegymassal. E .

Keszttettimfke .., eny erejet, hulla e EEG felveteleket 1

.

ESW kOWen

.

nn

101

'Natali~ tgy je~1nZi ,:Ir,. fhisu FSZQ.;eIme*y~t/. , h(jg.Y 'olyankOr kisz6gezett allapotban" van. - .Anu1<.0I' elertem egy biion.y~s szintre 7 meselte -', feladtam, es teljesenelengedtem magtuii. .: Olyan volt,mintha Andre odaszogezett volnaa helyemre; egyetlen iZ~ momatsemtudtam megmozdttani, Nem.Is akartam. Jo lett volna ' "orokreottmarai1nt . _' , Egy masik pACi~hs.u.nk lIaz urben lebegeshez"· h'a,sonlitottaaz erzest Egy harmadik ugy talalta, bogy ~yenkOI' "nincsenek -kerdesek-,cs1l,k _ :teldetek A r_eg6tameglev6 gondokhirtelen mind megeldottnakttinll

· ,'~~

p~deri"s:Uhk,

kormata behat01as pillanataban is me _._ ~_ _ _ mu~. Ezt neyezziik gyOTS or azmusos V:gkezdod~etett .naIuk -az orgaza not egyeneseri vissza az ~SZO-ba (~a~nakl ez szmte katapultcilta: kont.) . s a 99. oldalon leva graftHozza kell tenniink ho E legyen is a munlcijuk agko~~b;.Z<?-t.rendszeresen· <iteMnak, barini segesebbd, kevesbe ingerIekenye~n~l<t:~~ tkel~e$i~enek13s eg~sz-, boldogabbak. ' 0 ax es sokkal, de sokkal

tarsanak esetleg kevesebbin- _ ,g~:tlesre lesz sztiksege ahhoz, hogy tovabbra'is egyenl~esen haladjon . ' felfele: Az orga~nu;lsbS £olyamat nenuteg9ruenntart6va valik, s,ilyen." kor rend$zerint,eIeg, ha csak a csikl6t,vagy achiive!yt$ vagyvala,qieJy mas teriiletetingerli konn,y~en. Az orgazmuso&oss:z.ehUz6q,aspkmin_ dent:e1e ing:enesnt?lktil is tQlytat6dhatnak harininc p€rcig vasy:,pl(§r to~, vabbis, ' Ai ESZOban tapasztalt n6k azt mondj~,lly~ota netrtiiZgalom ' '91ya:n fokat elik at,melykiilOtibozikaze~erivagya: tobbsioI'as rovi;d org<lZ1;Ilusalattit61. A.llitasuk szerint a tobbsz(jrOSQ1]~~Zroussoro- _ zattibim minden egye& orgazmus tobbe.rkevesoe,ugya,R<)].y:ail} niint az e16zo"v6it, A$ESZOazonban az ingihles folytatQd.asava-hrninq,: eroseb~ M es .erosebbe valik, n;ti,kozben a hemiizgal:om aJlando?ll fOk0z6d s a huvely valasaggal 0na:ll6 tW4re keL;$ oofuiejtsek,ei hOgy ekozb· a ~zivver~s ritmusa €Is a vemyo.mas-va16jaban csOkki:m,Vagyis ner}, g~ . ;tWk s.zetrobbanni.· ., . A 99. oldalon taia~t6 grati.%-on'rniltatja ezt az,al1ai1d6-em~~dest. 1\',vegetnyit'va,,~gyWk, mertxneg nero tapasztal~ ~-barini ishatat): ,sZiibnaaz:Q:tgaztnusos jzga1omeleth~6sz4l.~k -~ha-csak nern azao.l'Jttparicieje~s energiaja.El6bh \tagy utQb.b~amelyikiik - va@' ihirtdkett6j$ -elftir-ad,vagy; ugy dont? ftogyt1l)iU:"f),:e1eg ennyi ..AkkQt adva van ~{visszateres lehet6sege~' _. . . __
j

~tek".. _ ""}\ II.fazisll: ESZC)-t percekotaelvezo

.1

t

,

musoa izgarom magaslatara, az igazicsuCSlla,' . ..... ,ESZO~bart jartas ndkmeselik, hogy,az clny6.jt(jtt orgazmuse1m~ny,' ut<i:nmeg huszonnegy 6ramtilva'i.$ereztek idli¢Cent "melyo~ehUzo;;'. -dasOkat.Ezazt~lenti, hogyaz alapizgalmia.IJ;apOtrtalmagasabb sain- ' tenmaradtakmeg, ~s',napi,.t~ekertysegeikt&;zepetteolykor meg fi~ nom .orgazmusos ossaehuzodasokat is tapa!'iztal~. Ez~rt_,k0zOsilles;

Mielott emil sor'keriilne,fit-elJAram.eg

vigyeffil partneret az orgaz-

Ez a fejezet elmondja onnek, asszonyom, hogyan ingerelje ferfipartneret, hogy ESZO-ban legyen resze. Az "on" megszolftas itt az aktiv, az ingerlest vegz6 felnek szol. Mint korabban, ezt a fejezetet is mindketten. olvassakel figyelmesen. Bizonyos idot mar eltoltottek ESZO-ban. Most a ferfin a sor. Lehet, hogy hely- es szerepcserevel maris felytatjak tovabb -vagy szivesebben tartanak sziinetet, hogy felfrissitsek magukat, hasznaljak a toalet-: .tet, vagy pihenjenek egy csoppet? Semmifele torveny nemIrja elo, hogy minden alkalommal mindkett6jiiknek muszaj, vagy esakegyik6jiiknek szabad atelnie az ESZO~t. Ilyen dolgokatesak tanacsolni lehet. Hosszii tavon a szexualisfigyelmessegek tarhazaban meg kell lennie at. egyensulynak, maskiilonben egyik vagy masik fel becsapva erzi magat. Az ESZO-gyakotlatok soran on es tarsa nyilvan tobbe-kevesbe egyen16 idotartamokban nyujtanak egymasnak gyonyort. Fogadjuk el a gyonyiirt . Sok ferfi ellenall a gyonyor elfegadasanak. Megszoktak, hogy~elves2ik, ami jar nekik. Hagyengeden szeretok, akkor hozzaszoktak, hogy ok nyujtsanak erzeki gyonyort. Meg kell talnulniuk, hogy hartyatt fekve elengedjek magukat, s hagyjak, hogy a masik keresse az 0 kedviiket, A ferfit itt az a eel vezesse, hogy passzivan, szivacskent szrvjafel a Ieheto legtobb kejt. Meg kell tanulnia, hogy a szex nem mindig teljesftmeny, S nem szabad ugy gondolnia a masikra, mint valami eloadomtiveszre. Rodneynak peldaul voltak nehezsegei a gyonyor elfogadasaban, 47 eves volt, amikor megismertiik; June, a felesege, 30. A korkulonbseg neha zavarta Rodneyt, de az oes June testmereteiben megmutatkozo 105

elteres rejtettebb zavarokat okozett nala, June kicsit nagyobb volt nala: magasabb es sulyosabb. A meretkiilonbseg batorta~~ln.!1a tette Rodneyt. A problema eloszor nem valt nyilvanvalova: Rodney szepen haladt el6re a korai magomlestol a husz-harminc percig tartottmerevedesig: June pedig mar el is kezdte az ESZO-t. Aztan Rodney szarnara eljott az ida, hogy megengedje [une-nak a kezi e~ ora lis ingerlest, Nem engedte meg. Alarendeltnek erezte magat tole. 0 boldogan ingerelte [une-t, es boldogan kozosult vele. De 2-3 percnel tovabb nemtudta elfogadni tole a kezzel vagy szajjal adott kejt - a dolog att61 kezdve till kenyelrnetIenne valt a szamara, es idegessegeben nem tudta folytatni. A problema megoldasa nem kivant oriasi erofeszitest. Rodney ellenallasa kozben mindvegig a lazitasra osszpontositott. Azt javasoltuk, hogy June az egyik also-oldalso testhelyzetet alkalmazza (errol meg szolni fogunk), hogy ne tunjek ugy, mintha hanyatt fekvo ferje folebe tornyosulna. Szavakkal is biztositotta Rodneyt, hogy vonz6nak talalja a testet, Rodney megtanulta, hogy elfogadja June-t6l a gyonyort, s az6ta minden rendben van naluk . .Azok a ferfiak, akiket kenyelmetleniil ~rint, hogy hanyatt fekve elfogadjanak, emlekezzenek vissza, hogy nemregiben t6liik kapott a tarsuk hosszan tart6, intenziv kejt. Megtettek a kotelessegiiket - tisztesseges es jogos tehat az az igenyuk, hogy viszenzasul most 6k reszesiiljenek a gyonyorben. Uram! Tarsa megerdemli, hogy azintenziv kej nyujtasanak ugyanazt az elmenyet atelje, amit mar on is atelt, Ha ezt a jogot nem adja meg neki, tisztessegtelenul jar el vele szemben is, es onmagaval szemben is. Az ESZO-t6l kaphat6 gyonyor magas szintjeire csak a partner in:' gerlese altal Iehet eljutni. Ugy nem. ha a ferfi aktivan elvesz, vagy iranyit, csak ugy, ha feladja az iranyitast, Ha gondot jelent az uralem felada sa, a_zellenallasnak minosul, amivel az osszes tobbi ellenallashoz hasonl6an kell elbanni. (A tovabbi reszleteket lasd a VIII., Ha gyrfz az elleruillds cfrnfi fejezetben, a 139. oldalon.) Kiilonbsegek - A kitfokoiatu reflex iranyitasa

galmi allapotot, s a hfmvesszobol id6nkent kivalaszt6d6attetszof I ._ dek jelzi a r.~ndkiv~il,keles belso osszehuzodasok megletet.· . 0 ya Ez~k az os_:;zel.n~zodas~ka prosztatM<?,les egyeb, az ondotermelesben reszt vev,o.mmgyekbol indulnak ki, Onnek kell segitenie tarsat abba:1, hogy elerje a.zt ~ .szakaszt, s limen iigy jusson el a nemi izgalom meg magasabb szmtjeire, hogy kozben tit ne billenien mag6mlesbe. A prosziata - A

terfi

rejtett elsutoszerkezete

Alt~l~ban n~m. szokta,k.tu~atositani,_milyen szerepet jatszik a prosztata~lgy a ferfi szexualis viselkedeseben. Sem a ferfiak, sem a nok nem tudjak, h~~y e szerv ~ngerh~se jelent6sen fokozhatja a nemi izgalmat, Ebben a fejezetben r~szletesebben targyaljuk a prosztataingerlest. Itt most c,sakazt szer~~~enk .elmondani, mi ennek a jelentosege, . A ferfi 'f,roszt~taJan~k,mgerlese bizonyos szempontokbolhasonlo a n,o ~-~ontj~ak mgerlesehez. Mindket terulete tele van idegekkel; anatorruaI1a~ m:ndke~t6 ugyanabb6l a magzati szovetbol fejl6dik ki. A G~ pontt.e,r.~l~tet ~a IS ~anulmanyozzak, dea prosztatamirigy letezeset es funkciojat illetoen nmcs semmi ketseg. . . ~.a a P:0~Z:atat ~ hfmvesszo ingerlesevel egyidejfiingerles eri, aza legtobb ferfmal.melyebb, erosebb es hosszabb orgazmust valt ki, A hO,sszan.tart6 ingerles hatasara bosegesebb Iesz az ondckivalasztas _ marpe~lg ,az. on~6 mennyisege fontos tehyez6 abban, hogy aferf mennY1re erZler~s~:k ~z orga~mus~t. A himvessz6 es a prosztata val~akozo,vagy ~gyIdeju ;lmo~atasa szinten a magas foku izgalmi allapot ~lland?su~as~t eredmenyezi, -Ez nagy on hasonlit a nok szamara eloirt mgerlesmmtasra, melyben szinten a csikl6 es a hiively valtakozo vagy egyideju ingerlese szerepelt, . ..Lehet, hogy akadna:k majd parok, amelyek ki akarjik probalni ~oz,":etlen pr?:ztataingerlest. Ezt iigy lehet megva16sitani, hogy a no ..,,€ZSlrG_Z0tt ujjat ~ va~tagbeI~e~ugv~folfele, a herezacsko fele nyomja azt, (Iranymu tatoullasd a Ferfranatomia cimfi abrat.)
N

.I

a

Testhelsjzetek -,,?-hogy korabban on, a gyonyor fogadasara felkesziilve tette, most ferfi~ar~ere helyezkedjekel kenyelmesen, hanyatt fekve ..Ha szereti, par~avalls f~.ltam~szthatja a fejet. Tarja szet a Iabat, Onnek,asszonyom, ilyenkor tobb valasztasi lehet6sege van.. '.

A ferfi ESZO mas, mint a n6i ESZO. A n6i ESZO-ban feljutunk a rovid orgazmusra, majd azon nil az orgazmus egy magasabb szintjere. A ferfi ESZO-ban· parunk feljut es belekeriil az orgazmus elsa, kilovello szakaszaba, melyben a kemeny merevedes mutatja a nyilvanvalo iz-

106

107

Leulhet vele szemben, terdben behajlitott labai koze oly ~.6don, hogy ket combja az on combjai kozort helyezkedik el. UThet a sa}~t!els6 combjan, vagy torokulesben, de ki is nyujthatja a labat. Ily;~\kor mindket kezevel eleri a ferfi nemi szerveit. (Lasd a 7. szamu abrat.J\ Elnylijt6zhat a hasan vagy az oldalan hanyatt fekvo partnerere mer61egesen - ilyenkor ketten egy T betfit formaznak -, fejjel es kezzel a ferfi nemi szerveivel egy vonalban. Vagy a ferfi combja folott felhuzodzkodhat a konyokere: de 6 is megtamasskodhat a combjan, az on teste fole emelkedve. Ebben a helyzetben onnek mindket keze szabad, raadasul konnyen alkalmazhat meg oralis ingerlest is. (Lasd a 10. szarnu' abrat.) . Kezdhet ulohelyzetbol is oldalt, partnere behajlitottIabai kozott, Ilyenkor a ferfi.laba az on combja kezott vagy afolott van. Ez a testhelyzet is Iehetoseget nyujt akar oralis, akar kezi ingerlesre, (Lasd a 4. szamu abrat.) Vegul, es kulonosen ha mar jfui:asakaz'ESZO-gyakorlatokban, alkalmazhatjak a 69-es helyzet egy modositottvaltozatat, azt, amikor rnindketten egymas fele fordulva fekszenek az eldalukon, fejje1a masik nemi szervenek magassagaban, Ha f6IUI lev6 Iabukat behajlitjak, mindketten vegezhetnek kezi.egyszersmind oralis ingerlest, Felvaltva adhatnak es kaphatnakgyonyort, vagy akar egyszerre is ingerelhetik egymast.fl.asd az 5. szamuabrat.) Pontos.hogy kenyelmesen fekiidjenek, kulonben nem tudnak teljes figyelmiikkel a masik fele fordulni. Ha egy adott helyzet kezd kenyelmetlenne valni, szabad elmozdulni - behajlithatjak a Iabukat, feltamaszthatjak a kenyokiiket.iodahuzhatnak vagy eltolhatnak egy parnat. A helyzetvaltoztatas magaban az ingerlesben is eloidezhet valtozast,' es segitheti a partner ejakulacios kontrolljanak megorzeseben, Kettejuk szerelmi tancanak resze a korbefordulas is. Probalja meg helyzetvaltoztatas.kozben is folytatni a nemi szerv ingerleset, mertezzel csokkenti a figyelemelterelodes kockazatat. Ezek a j6 alaphelyzetek. Beloliik kiindulva konnyen ratalalhatnak mas valtozatokra is.

J

"

No ingerel ferfit 4. Labk6zben, konyok kivul Kezz:: es ~zajjal j6l elerhetok a nemi szer.v~k. A b~l kez ingerli, a himv.essz~t, a jobb kez pedig a kiiIs6 prosztatapontot, a hereket es a herez~~sko~ L~het6ve teszi a tekintetek bensoseges esszekapcsolodasar, ~onnyu valtoztatasksnr a n6 lejjebbcsuszhat, tovabbra is a konyoken tamaszkod va. ~~,'t , A kis kep a dupla gyurns elnvujtva simogatast mutati~-be.
109-

Ut a mereoedeshez
Nem szuksegszeni, hogy partnere azon nyomban merevedest produkaljon, Hiszen 6ni-e figyel, s.nem magara. .Izgalmi allapotba fog kerulni, az azonban mitosz - meghozza karos.mrtosz -,hogy szexualis hely108

"

zetekben a ferfiaknal automatikusan beall a merevedes, Ez nem igaz. A legtobbjuknel kozvetlen peniszingerlest kelt alkalmazni ahhoz, hogy rnerevedesuk legyen, kulonosen, hamar elmtiltak huszonevesek, s ev€!k ora ismerik partneriiket. Ez nem az alkalmatlansag jele, Normalis dolog. Az atlagemberek k6zqtt viszonylag ritkan fordul e16,hogy valaki minden szerelmi helyzetben a himvessso ingerlese nelkiil mutasson azonnali merevedest, ... Mihelyt. mindketten kenyelmesen elhelyezkedtek, kezdje csinalni azt; am-itmaskor is sz&koU, ha aztakarja,.hogy parjanal merevedes j6jjon 1I,Hr~. Termeszetesen haszn<Ul\atkenocsotis, . ." BJacugy·.goudci1j%'nogy idovel.oralisan.is fogja ,ell ingereb1i, javasoljuk.,,:1.i'ogy m?st ne hasanaljon vazelint.A'vazelinnek olyan '" vazelin ize van, Tartosan megmarado Iz,es raadasul azallagasemInyeneeknek valQ. .Hasznaljon Albo1eIle;-t,vagy ami reeepttmkalapjan elkesziteU ken6c's.6t, s ha ugy jobban szereti, te.gyffi hozza valamilyen aro-

mat.,

'

"

,

Kenje be a hfmvesszot mindeniitt, tovabbiiaherezacsk6tta gafat es. a kiilsOvegbeltajat. Sajat ketktlzeti$,kenje be;:H;3$'zw;ljaa ken6cs6tMseg~eJ},J q)),h'fl tul-sok, ,minta.p;ll keyes. A fern .6ltalterroelt preejakulaci6f?;~91yag~k#ejn .e~g.:i,(z$i7Qzashoz, M,qs~.'k~E4je,~rn9git~nr a'1Ui:'nvesszot, de ne felejtse el, mit tanult parja:t,61 ~ IIl\it;tllunk'~~re4iri felderft6utra cimti gyakorlat soran arr61,hogy'omilyensimqga,ta1'!qk,\lt szeret. A legegyszertibb simogatasfajtaairantikot a domm$)s ~~~,kbriilfogja a hfmvesszo makkjat,~s a hi.hi.elYkujj ki~-ifl.elian.na:k,nyifa$atRendszerint az a legjobb, ha eros nyoirulssal eserossiJ:nitasokkaf\~zd. A hituvessz6 idegvegzddesemek tobbsege a makkbanosszpontosul. Nefelejtse e1,a makk olyan, mint a csiklp: kis terulet, de-minden simogatasraes nyomasrarerrdkivul.erzekeny.· ' A dupla gyuriis nyujtott simogatae Rernek modszer arra, hogy a lankadt himvesszot .merevedesre osztokeljuk, vagya.mar merev peniszt megkem€inyitsUk.(Lasd a 4. szamu abrat.) Ket keze mutate- es hiivelykujjaval alkosson gytirut a hfrnvesszo korul, annak alapjancil,' egyiket a masik folott, Akiaram16 ver egy hany:ad,H k~1l6nyomassal szoritsa ki a himvessz6bOl. Ha bal keze a penisz alapjat~yeszi koriil,a szinten gyurut Iormazo jobb kezet mozgassa fol, a himvessze feje fele, Vegyee:J a jobb kezet, ket 1.ljjab61alkos-

5. Kdlcsonds ingerles Mind a ferfi, mind a no oldalt fekszik, konyeken megtamaszkodva arccal a partner . . f l' e> ',. ',. neml szervel e e fordulva. Alkalmas testhelyzet a teljes kezl/orahs mgerlesre"Tanuhisra es tanitasra egyszerre egy' idoben megfelelo. '

I

no

111

son megint gyiinlt a balkezefolott az alap kozeleben, s ismet huzza folfele, Csinalja ugy, hogy a nyomas visszatartson valamennyi vert az ujjai folott, s mikozben on simogatja, a penisz megnyuljon, Csinalja iitemesen. Mig ujjaifolfele mozognak, akar csavarhat is rajta egy kiesit, Egy masik valtozat az, amikor ket kezevel nem az alapon, hanem a himvesszo kozepen kepez gyuri'it, es ujjai egy ritmusra ketfele moz- , dulnak el. Ahogy a himvesszo megtelik, a gyiiru megformalasahoz tobb ujj kell, Valtogassa a kezet, nehogy elfaradjon. A lenyeg, hogy a ket gyUrU. ellentetes iranyba, egymastol tavelodva.mozogjon. FoktrZZuk az ingerlest Ha partnere teljes, kemeny merevedese marlegalabb tizenot perce tart, elkezdheti a herezacsk6 es a mogotte levD, a vegbelnyflashoz kozelebb eso testtajek - a gat - ingerleset, ott, aholugy lehet benyomni, hogy nem erint-csontot. Itt, kozvetlenul e hljek MI6tt helyezkedik el a test belsejeben a prosztatamirigy. Az egyszeniseg kedveert ugy emlegetjiik majd ezt a teruletet, mint "klilso prosztata pentor". (Lasd a Ferfi anat6miaja cim'q abrat.) A kiils6 prosztataponrra gyakorolt nyomas rendszerint nem kellemes, amig a ferfi nero keriiltke1l6 izgalmi allapotba, es megkemenyedett herezacskoja nem emelkedett fol, Utana az itt alkalmazott ingerles meg tovabb fokozza a nemi izgalmat. Ezek szerint ugy is fokozhatja tarsa kejerzetet, hakulonfele modokon simogatja a herezacske es a kulsd prosztatapont kornyeket, Az egyik m6dszer a herezacsk6 huzogatasa (nem rangatasa, hanem huzogatasa), A nokaltalaban keriilik, hogy kezukkel illessek a ferfi heregolyoit, myel ugy tanultak, hegy azok nagyon erzekenyek, es konnyen megserulhetnek, Mas korulmenyek kozott ez igy is van, de a szexualis izgalom idejen a heregoly6k megnagyobbodnak, verrel telit6dnek,8s a fajdalommal szembeni erzekenyseguk bizonyos hatarokon belli} atvaltozik a gyonyor iranti erzekenysegge, Persze, most sem kell nyomogatni, de a herezacsk6 hosszaban igenis lehet 6ket hUzogatni. Ilyenkor ne kozvetlemil a·goly6kat fogja meg, hanem kepezzen laza fag6t az ujjaib61 a test kozeleben, a herezacsko goly6k folotti reszen, s igy'alkalmazza a huzast, De a gelyok k020tt is megfoghatja ~ij.yelyk- es mutatoujjaval a herezacskot, s huzhatja ugy. Konnyed utemesseggel huzgalja tetszoleges iranyba, ahogy a hfmvessz6t simogatta. (Lasd a 6. szarmi abrat.)
112

N6ingerel terfit
6. Egymas·meIIett

.A no jobb keze a hfrnvesszon, a bal kezevel huzogathatja a herezacskat. A kepkivagat reszleteiben mutatja be a herezaeskd huzogatasat mind az ingerles, mind a magomles iranyttasa celjabol. 113

A herezacsko huzasanak mas szempontb61 is van jelentosege. Ezzel a kivalo m6dszerrelsegitheti partneret, hogy elkerulje a magornlest, A ferfiak addig nemszoktak ejakulalni, amig heregolyoik teljesen font vannak a testtik kozeleben. Herehuzogatas kozben incselkedhet ahimvesszovel is; az ujjaib6l kepezett gyiirilvel csiklandozhatja a makkot. Ha a magomles megakadalyozasa erdekeben Jruzcgatja a herezacskot, akkor· a peniszt is konnyedebben,kl?llsin;togatnia. A makk ingerlese meg akkor fekozza a nemi ~gailluit,amikor epp az a eel, hogy partnere ne Iendulhessen a csucson, Simogathatja ugy is, hogy egy vagy kef (jol lenytrt korrmi) ujjaval , nyomast gyakorol a kulso prosztatapontra. Az allando nyomas j6 erzest kelt benne.akarcsak a hfrnvesszf ingerlesevel megegyez6 ritmusu simegato nyemas. Hogy mil yen er6vel kell nyomnia, az attol fiigg, hogy partnere az izgalmi allapotnak mely fokan all. Minel nagyobb az izgalom, annal .kellemesebb az eros nyomas. Figyelje tarsa reakcioit. Ha tul er6snek talalja a nyomast, el fog huzodni. Ha tobbet akar, akkor on fele .mozdul el. Sok ferfi panaszolja, hogy parja tul szeliden nyul a nemi-szerveihez, Ne feljen a ktserletezestol. Van aztan "prosztatacsipesznek" nevezett becezesi forma is. Ketfelekeppen lehet csinalni: vagy a dominans kez mutatoujjat nyomja he tarsa kiils6 prosztatapontjaba, mikozben ugyanazon kez huvelykjet beakasztva rogziti a himvesszo alapjakorul: vagy forditva, mutatoujjat rogzrti, es a huvelykujjat nyomja be a kiils6 prosztatapontba. (Lasd a 7. szamu abranak mindket rajzat.) Azegyik modszer az egyik embernel valik be jobban, a masik a masiknal, Ha a benyomast vegzQ mutat6ujJanak sziiksege vanra.rnegtamaszthatja a kozepso ujjaval. Akarmelyik modszert valasztja is, kozben a masik kezevel simogassa a himvesszo]. Mine} nagyobb a kiils6 prosztatapontragyakorolt nyomas, es minel szaporabb a simogatas, annal hamarabb tamad a nemi izgalom. A felyamatos €os egyre fokoz6d6 ingerlessel partnere mind kozelebb kerul ahhoz.ihogy magomlese legyen. On ezt nem akarja, es azt sem, hogy tarsa orgazmusa veget erjen mindaddig, mig az ellenszegules idoszakan tuljutva vissza nem jut a nemi izgalom allapotaba. llyenkor ne ingerelje a makkjat, inkabb forduljon mas nemiszervi tajekok fele, A befolyasolasnak tobb modjat is valaszthatja, Az egyik a herezacsk6 huzogatasa, 1\ masik, amikor nyomast gyakorol a ki.ilso prosztatapontra s ezzelelvonja tarsa figyelmet. A harmadik, amikor a mutateujjaval elol es a hirvelykujjaval hatul eros en benyomja a himvesszf

is

at

N6 ingerel

ferfit
terdepelve

7. Labkozben

Kezi munkara alkalmas. Ha a no odahajol, eralis ingerlest is vegezhet. A tekintetek egymasba kapcsolodhatnak, Mindaz illusztracio, mind a kivagott kep azt mutatja, ahogy abal kez ingerli a himvessz5t, mikozben a jobb kez harap6fog6ba veszi a prosztatat, oly modon, hogy a huvelykujj megtamaszkodik a himvesszo tovenel kivul, 'a rnutat6ujj pedig alul nyomja a kiils6 prosztatapontot. 115

114

alapjat, ,A negyedik, amikor egyszertien abbaha&yJa. azil1;gerh~st, esetleg meg a kezet is el veszi. Amig partnere izgallIl~ws~~,a1abbhagy (ami

par masodperctol ak~r egy teljes percig is eltart.ha;t),.;fUggessze tel a simogatast; tartson sz-qne'tet, akar otthagyja, aka!~lves~i akezet, Aztan kezqjeujh61ingerel):li.p:r6baljaki az itt felsorolt v<il<Ull€ntlYi technikat, es valasszonk6,ziiliik. V;,Hasszaazt a kombinaciot, amelyik.a Iegjobban bevalt,
• _.& .. '

.EloszorOnneki1.,partnerenek is komoly figy~Jmet kellszentelniea mago1ll1es irany~tasanak. .Amikor partneret felvi.S:ziameg?nileshezk6zelft6 izgalmr csucsokra, 6 ugy fogja ~r@zni, hpg-y rnlrtdjart elelvez. Ilyenkor' legyen nagyonovatos.. figyelWiZgalmAnlikJ~ett,·s lta- tul kdzel kerulnea tetOponthoz, anjon 'le, vagy l#lfs()n~ s' tetjen atmasfi\tjta ingerlesre, Figyelje a nemi szerve. felenIDZdtilois6tu:1all out eltolni' akaro kezet, Figyelje kiadott hangj<l);uakvaltp.zasat; " .. ' .: K£eifi.is' igyekszik.hogy meS~riz:ze,oA1lrahnat, Elhuz6dika t\0simqgal:<5 kezetdl; meritaIisfigye~n:tJ¥t,;elfQrd1tja.<lzrzeseifoL Esetleg Kee gel:;_gyakorlatoka.tvegez Ort~alnia'megt<titasa~t, '", . Utkozben el-el fog:nak biikni; Olyan ez, nup.t: amikor .sielni vagy gO:r~QJ)d301yi2:ni tanul <iZ' ember -'eleinfesOkate~ik, A ferfielvezze. az orgaZin:ust, l~tsl1'n, ~,l:lg~~ell11a,gat, Utaria beszelj_ek meS, mi t6r~ teftt, nogy TaJojJeIl:¢az':~al saZtfw' ~~tetvezhessek a' meg hatekQ~ .tLy~bbsza.baIyClza.~t,:Az:k?Ilyitasert~?J~ elSodlegesfeleH5S'sel?;lyenkor i

szinten,

kulaciojanak, A Iassii legzest vegyitenl is Iehet a lefele nyc ' 'I' " I Min ,. ' omassa vagy a szontassa., den fern maga: dontss el, a Iegzesvisszatart' ak ' tudat 1'1 ' ke asn ,a ,os_ e ~gz:sne -es a medenceizmok szoritasanakvagy ellazftasana~, az 0 sza~ara melyik ~ leghatasosabb kOnibinaci6ja. , On semrru ,esetre se felejtss el, hogynem a ferfi mag6mlese a eel. Az ESZO-ban, mlhelyta partner a magomleshez k6zeledik nem n6velt . hanem csokkenienie kell az ingerlest: ,ue, Ha tarsa lefele nyornassal visszanyerte az onuralma t .. k" b ' "kk t tt " , a , s on e oz en eso ente e az mgerles merteket a ferfi medenceiz mok "'1.. 'I' " , I r , , uJuo 1 OSSzeh' '.{ uzasava maradhat ura mac.anak meg akkor is ha 'o"n"" a k di , aI ,q,' D", ' "uJra ez 1 a S1mog~t ~t. tt ,egysze:u ftgyelemat~elyezesr61 van szo, Az, ami el tudja v~nl11tarsa fIgyelmet, egyszersmmd meg is tartja ot az adott izgalini
'

A ferfiak is, ak~t:cS:ak:a.l1tSk, medeneeizmaik osszehuzasaval hoznak l~tre·nemi izg<tln:i~{:,Haitafsa ·erZi,hp$Y knzeledik amagomles, visszanyerheti azon1l11alnl~t!ha 'e.~ypilla:hat:rabenrttartja a, Ievegot, s kozberi medenteizmait1<i{~€.e"s lefele ri.ydirija,Olyan.~z, mint.amikor egy pillanatra befeszitiink, bogy mozgasra kesztesstrk a beleinket: A leveg.6 visszatartasa esa lefele iranyulc nyomas pillanatnyilag.megakaszthatja az izgalom magomlesbe-torkollo fokozodasat, Ai. is.hatasos lehet, ha a ferfi a leve,g6 visszatartasaval parhuzamosan meg jobban osszeszoritja - es i!t~gis~tartja ngy --'a medeneeizmait. Akkor .rruironon van a sor, a$$ZpnYQ¥llj,hogyatmenelileg/amig· partnere vissza .nem. nyeri a , magpm1es feleft1~alrnatl esokkgntse az irtgede$t, N~mely f~rfi lassu, tudatosi IDely lelegzessel- vagy ellenkezoleg: gyors, zihaI6lelegzetvetelekkelsegit magan, hogy ura maradjon eja~
116

()r\UerhelL

,

..

_.

A~ i:anyitas ettol _ke~dve csapannunkiva valik: onerzekeIi tarsa 12galmi aUapotat, }:hat ritmusr valt, s ugy sUnogatja, hogy segitse onur~lma m:gtarta~aban; 6 erre izom6sszehUzisokkal, ellazifassal es lefe,Ienyomassal val~szoL Az ~SZO elso szakaszaban a ferfiak sohasem kepesek Qlya~ fo~u tudatossagvesztesre; mint a nokEz' az e1s6 ESZOszak~szme~l~ IS rendkf~lgy~~y6rteljes,~s annal gybnyorteljesebb, m~ne1~egblzhat?bban t;-tdJaa no megelozni a magomlest. Ai ESZO masodlk szakasza, ban mar autbmatikus' a'bba' v a'I1k" rrr',a'"'' 'IX . a gam !::siranyitasa, Ilyenkor mar eraf, eszltes' es szof()ngas 'ne1kiil zajlik "ik"" 'b' f' f' ,,' ' / m oz en a er l"Ugy erzr, a tud:atoSsag egt megvaJ.toZ6tt allapota:ba kerul t.: . 1 add Ig t ar t' mIg 0 es partnere" kivanjiik "' " ' , me y , ~hogy a.ferft egyre izg.atQttabb Iesz - folfele halad - a lab dszerint 01 ", t 'kb h1:L a ren , 'y~n mere en, aJ~ 'be, ahogy .a teste kivanja aZinger1est. Amikor ,~zl~ten a~ m~rad~~ vagy a magomlest elketiilendo lejjebb akar kerulm,altcllaban kinyujtjaa labat es elhuz6dik Meg kell tanulni ~sszony~m, hogy ezeket a Itiozgasokat helyesen ettelniezze~ , Ha el?re megegyeztekabban;I-ibgymehnyi ideigingerIi majd a tars.at, ne valtozta.sson..mo.st.a megru.lapodastikort, .Lehet ho.g· izg",1 ", '1 'y .. most g .. . 1'·'· . , . a maya .. ..y~rs magom eSlszandekat jelzi; ne batontsa, ne adja meg magat :o~,:g~:es, va?y a nyomas hatasara, Ha a fern nem tudja, rnennyivol .. . keJ_var ra az ESZO-han, akkor a magomles fele fog torekedni ·L _ gyen eros e' it 'k' , ; ..e nil hamar' S seg~ sen n: l~ hogy~llen tu~Jon allni e k€sztet~snek. Ha f .,. m:gadJa magat es magoml~re mgerli, hagyobbgyonyort61 osztja meg at, s megleher, hogy parja 6nmagat fOgiaokolni amiert nem tudott uralkodni magan, ,Ji,,'
> "',"
, ", ' " ' ," w '" ~, '" " I I r

;"1

117

Ellenallasok , " ,. Mike b n on a nemi izgalom letrehozasan do 1 'ki parp kulonbozo . gOZI rnik k oz e ,' 11 '11' k ezek '. mint arru et es0ellenallasokat kiizd Ie, Ugyanolyan e ena aso _ . a ; ar felsoroltunk: idegeskedesek a munka, az Ida, az Ille~ , r~bban illl tere l#d'es miatt:.' A ferfiaknak sokszor sajatfelsobbrendusegfigyeleme 0 "'. tudatukkal is meg kell kiizdeniuk: Engedjem, hogy 0 irtinyfts?n engem? Tud velem bdnni egytilta/an? B(zhatok benne, hogy j61 csintilja? Vagy ketsegeik tamadnak: Tinyleg eloezi a dolgot?

husz masodpercnel tovabh tartja benn a leveg6t, emlekeztesse partrteret a le1egzetvetelre. Raoas zkodjunk Ha mar mindellt megpr6ba.lt, es tarsa tovabbra is ellenalj, igyekezzen megnevettetni ot. Ekozben folytassa ahimvessz6 szapora, kemeny mozdulatokkal valo simogatasat. Ravaszkodjon. Mondjon valami vicceset, vagy ugrassa ot. Bolondozzon. Vagjon mulattat6 fintorokar. A nevet6 ember kevesbe tud ellenallni,

lit a ferfi

ESZO-jahoz

Jol reagalok?

Biztosan {drad mar.

'kasz).

A ferfi orgazmusos valaszok cimii grafikon az izgalom es areakci6 kulOnbsegeit mutatja meg ~ idoben, a terti egyszeri es t@bbsz6ros orgazmusakor, valamint a ferfi ESZO-ban (I. szakasz, II. szakasz es III. szaAz egyszeri orgazmusban
(I.

" , ik k 1 orban azt noAz ESZO-t tanulo ferfiaknak van me~ egy ma;k' , az ESZO-t tanul6 kell IT oblemajuk. A no ne e sos r kevel ellenkezo tenneszed ,1. !'k l' 'kat A fer'finak eloszor el kell en' In' k h gy enge Je e magu. , megtanu IU, h0' y letrejohessen a neml..lzga 10' m es a merevedes, de , . 't . . gedme maga, og . ", e en edie el magat, mert csak igy tudja aztan ~e~ keklltar:u~gab~~:?t.;.z a ~an~tlas mindket nemet a nagyobb megelozm a oral ~ ',' ;';' _ h sokkal tobb az, gyonyor feM vezeti: azzal az 1gerett:l ~et:se~et, ' ogyzlvesen adjak f61
# • # "

szakasz) az inger1esselegyolyan

izgal-

mi szakaszon kereszrul fokoz6dik az izgalom, amelyben harom-or rnasoaperces, gyonyorteljes bels6 bsszehUz6dasok jelzik az elklO!rtilhetet-

ami a#tU:loldal~nk v vezeto szerepu e,tarejma~::!~~e~~ar~:r~:~~ a;~~~:~~aljak:

-enn~l~sak min~ jo:b te ol~:~51nemileg kiilonbezo ellenallas~k~al Ferfipa,rtnere~e H a .lzga 1 k 11 k ..zdenie rna Ia nkad. , mert kozbejott egy . ellenallas, , , e meg u. '" ~ta a fi elmet, akkor osszpontositson ujra mag~ra ~alamMI lvd~ ~s uJ'rag~zerzesre kel! osszpontosrtania, ' 5 ezzel egyld~~ az erzesre. In Ig to , hani 't A kogm-

!~l:~b

mert j6,es

vagy,

i~leg tty res ; elkeniliek a magomlest, folyamatosan ellenorizniu ban ~ze:~~~~ otuka:. Ha a ferfi pozitfv go,ndolatra kap~sol vagy kell ~~e es m!'datot ismetelget, konnyen erheti meglepetes.. . egyAs erfi fs figyelje a lelegzetvetelet, mert n~haf amikor. a nle~1111 f lZ~~~, ",' fi el 0 is konnyen visszatarthatja a e egze e . mat letrehozo rzmaira gy" . .. 1 ' 't Ha eszreveszi hogy Ha ez tiil sokaig tart, elveszftheti az onura rna . ,
118

be.!'t:~~ ~e~~~:,r::~~~:::~l~:n~~f, ::~:~~, :Mso~

len mag6mlest (az orgazmus kilove116 szakasza), mint azt a pontot, ahonnal1 nines visszaforduIas. A ferfi tudja, hogy ejakulalni fog, es nem tud megallni. Nehany masodperc rruilva beindul a nagyjab6ltiz masodpercig tart6 magomlss, melynek soran hat-tiz er6teljes, kil6k6, orgazmusos osszehuz6dassaI kiurul a sperma. Nehany perenyi vagy meg hosszabb peri6dus utan, mely alatt nines hatekonv ingerles, a ferfinak lehet egy masodik, hason16 orgazmusa, Ezt nevezzuk a terti tObbsz6r6s orgazmusanak (II. szakasz), Az ESZO-ban (III. szakasz) az ejakulaci6s elkeriilhetetlenseg erzese kontroll ala helyez6clik. A kejes belsfi osszehuz6dasok szakasza pal" masodpercrolegy percre hosszabbodhat, aztan tiz percre,hal'minc percre vagy meg tovabb, A megomlesre'akkor kerul sor, amikor mindket parfner ugy kivanja.

Ha a ferfi megtanulja, !logy iranyitsa az ejakuIaciQs elkeriiIhetetlenseg kozeledeset, akkor arra is kepes lesz, !logy az orgazmns' kilbve116 szakasza alatt novekv6 mennyisegli ingerles! fogadjon el. Izgalmi allapbtanak szintje ekkor emelkedni fog. Egyre kejesebb erzest fog okoznj neki az ingerh~s, amibol t6bbet es tovabb fog eIfogadni anelku], hogy magom1ese lenne. Sot, 6maga is be fog vetniejakulaci6s kontrollteeh119

nikakat -.peldaullegzest, Kegel-gyakorlatokat. vagy figyelemathelyezest. Kozben ki isvalaszthat egy-ket csepp atietsz6, azondonal higabb valadekot, Magomleskor orgazmusa intenzfvebb Iesz, es tovabb is tart. Nero hat-tiz osszehuzcdasa lesz, hanemtizenor-husz, vilgy megtobb. Kulonosen akkor leheterre szamitani, ha gyakorolta a korabban ismert!::t€)t,tKege1-gyakorlatokat, a.heregoly6~felemelq .. 'l? ondcvissza!is.

tosan, helyesen ing~rli, akkor percek. v~gy. ~kar masodpercek alatt visszakertilhet az elnytijtott orgazmus .allapotaba, Hfrnvesszoje resz'ben vagyegeszben mindvegig merev maradhat. .Ha mindketten tov~bb folytatjak 'ESZO-gyakorlataik.at, partnere ne:tpijzg\1lxp,ap.ak a.1tala,ilO$szil;ltjei(~ va!6szinUlegn~qri hOrinonjainak szit).lj.eis) PClp:r61napra.magasabl;! lesz,Att61Jogv:a)1il;eg <l rovid szeretke~esek¢ i$,:;;Q).<kal elve.z.et~sebhl1Ji!l<;fogj~ ta:hilni. A 8'Y.i;LkQ#a,tok;m.f,_tJ:e~1t(!1:I:die.;. ~~v~:?essg, hogy~gy ~tlag9s.@harmincpetces ~gyi,iJtl~ a:latLp~atl~<lPb t~en0tsZbrvigye £Ql.~mi,lgpmlest.megk:~zeijt6~a1Q:Ucsci.c§r.:t: Mygl<itj~i'ha marmind,ketten. ~g:tanUltak, hgg:J )~ai WMadjariak..a h~l~e.tn€,1Icitarsa,i:nind. tttagll;?alJp ~ magasa1Jl1,!,pnt~n £Qfj megmara4ni~,,~gJes.csUci;ok kQzQ~~A veg$ mar ~ges~ev.:eh,et61eszcsak..a. hanya,~1ii.s4s~~!~g lesz"ha o.nap.rq,.fip.oIU .'hjoma~ .e$irlJmuSb~lini6.doS~kh9~'i~LyaiIll0'4ik~·aJ<elio idql!en.: . A<.t~ula.sbat\azA·

ta,rt6gya~Q.rl"'tQ.lsaL . . A ~g.Qr.nm~vegs6 fokoll~ ~O-ban ja.ratos:fer4is~gy ;;eil~nszeg.ul~ip,€!.ri6dgAt ~t~t{, e ha kolcs6n9StID ggyelnek ra, es on folyamad
N
V)

~

~<
>

oC( ...J

-:::J

o .....
>" C

..... ... ....

u::i.-.;;u

...
Q/

E:
'0.

g

.Erny~to.ti SZ~!fit#~ Qrgp~~us
~ot
.titptl:ak.

par:th~.r.¢j.o.,6~1 ~f:qlj: az.ellemUl;isah"" esmi!t4kettenelsaja;. ~z,~~aci6s,ko.ntrQli,Ss?lp<lbnunkaj~~,e&yre kqnnY,ebb lesz~it anell1i.g~tJ~erem mlndW<!.gasab, ~S'magasabb .szmtjeir:e f51vtnn~. Es neki isegyre kevesebbgondot fqg jelenteni, hogy meg.is .m~<ldjon azon.a .$~i14~~p·.. .. .'. '. . . . . Eg}! idi+.ut41a, ,ahogy nO a tapaSfotalat,rninciit"t.kaqb alland6s.ul1,1i f<>g a magp:rnIeshe~k:~1i, inteJ;tzivenMj!'l$ allCWQt- miar.ahogy azt a ferfiak grafikQnj~}#}hqfj,,*. Felfigyelhet: ra, ,hqgy gartnere hiinve$sz6ie~ b:<?lidorikent ' e 'fZ6: f91yad~J<,valaszt6dikki,A~~lTI~YF; verret teli htrnye&S~6 nem:i$.'~rt\yed!'l1,.,hacsak5nfel nem,hagy v:¢gl$~ppaz mger-

-

120

lesevel.Tarsa nem huzodik el, es nem fesziti meg magat, on iranyit, on tartja ellenorzese alatt Ha ferfi izgalmi szintjet, s tartja meg ot a: megomlesen inneni csucson.0 az utas.aki erre az utra teljesenonre bizta magat. Az ESZO korai szakaszaiban a rendkfvuli allapot ugyanazon jeleit muta tha tja, mint amiton muta tott ~ nyoges, zihalas, verejtekezes, veg:", tagrangas. Ilyenkor veti pr6ba alaazt, hogy onmennyireerzekeny az o izgalrni szintjere ·eserzeseire. Megtimulja,hogy onnek nem az a celia, hogy atloditsa ot oda, ahonnan nines visszateres, hanem az, hogy tobb gyonyort nyujtson, Az ESZO II. szakaszaban megne a ferfi biztonsagerzete, A csendesebb extazis atelesealattcsokken a T<lngat6zas es a zihalas, Vernyoma-, sa es szivritmusa azorgazmus.korabbi szakaszainak magasszintjeir61 _ lejjebb szall, Medenceizmai elernyednek, vegbelzaroizmai ellazulnak es kinyflnak. Himvesszcje vegul oly mertekben valhat erzekennye, hogy egy konnyii erintes, csiklandozas, de meg a meleg lehellet vagy a hiivos kenocselkel'lesees elolvadasa is intenzfv kejerzettel jarhat, Partners ekkor az ESZ0 II. fazisat eli at, melyben on addig tarthatja meg, amig mindkettojuknek iigy tetszik, Valtogassuk a simogatdsokat Amikoranonek nyujtott gy6nyorr61 beszeltunk, azt mond.tuk, fontcs, hogy a ferfi ne valtson stirtin egyik simoga tasbol a masikba - eleg egy kis incselkedes, de hem kell sokat valtoztatgatni. A ferfiak eseteben Iorditott a helyzet.Az allando, valtozatlan simogatas vagy csokkenti az izgalmat, vagy egyen:esen vezet a magomleshez, A ferfi, eppen mert ES20-ja kontrollt igenyel, sokfeleseget kivan. A simogarasfajtak valtogahlsa mege16zi a magemlest. Lehet allando, izgato simogatast alkalmazni, amfg acsucshoz vezetouton halad folfele, am mihelyt kezel . keriilt hozza, valtoztassa meg a simogatast. Ilyenkor vegye eszre, hogy sajat kenyelme erdekeben testhelyzetet es kezet kell valtania. Ettol aztan automatikusan atkapcsol egy masfajta simegatasra, Befejezes Hanem abban allapodtak meg, hogy egyiittletuket kozosulessel fejezik be; s on pontot kivan tenni az ESZO-alkaloIil utan, ingerelje tovabb

ugy, hogy tarsa eljusson.a magomlesig. Alatta es utana simogassa konnveden, s az erintesre hipererzekeny makk helyett szenteljen tobb figyelmet-a herezacskonak, a prosztatanak es a himvessz6nek. Ha tovabb ingerli azutan is, hogy a magomlesnek Iatsz6lag vege, fel tucat osszehuzodassal vagy meg tobbel is elnyujthatja az ejakulacios orgazmust. Szeliden simogassa a hfrnvesszor.inyomja es 'dorzsolje a hils6 prosztatapontot. A magemles gyonyore reszben abb6l szarmazik, ahogy a himvessz6 alapjabol folfele lokodika folyadek, Ezt a joerzest lehet utanozni: a kulso prosztatapont nyomasaval. Ilyenkor a meJyebben fekvo medenceizmok liiktetese tobb kejes percen at is folytat6dhat.

122

ESZO:

TOBBFELEKEPPEN

ADNI

Kozosiiles ,A Ierfies a n6i ESZO iment megtanult teehnikai alapvetoek ~s kozpontiak. Utakat kfnalnak a g)!Qnyornekama tavolabbi szintjeire, melyeknek allandosulrna-kellszerelmi eletiik terkepen, Ezeknem a kozosules atmeneti helyettesftei vagy kiegeszito]. Nem I' variaciok". Azelnylijtott szexualis orgazmus akkor tanulhato meg a Iegjobban, ha mindket fel egyszerre csak az egyikiik nemigerjedelmere figyel. Az izgalmi szintek szempontjabol az ESZO kezi -es oralis, melyrol meg sz61esz ebben a fejezetben - Ingerlessel intenzivebb, mintaza kczosules, melyet nern el6z6tl meg keziingerles. A yak es tompa himvesszo, s a hiively egyujjas kesztytije akarmilyen becsuletes eszkozok is, kezdetben nem merhetok ossze ket ugyes kezzel esegy tigyes szajjal. , EtteH meg nyilvannem kell elhanyagolni a kezosiilest. Epp ellenkez61eg. A k6zosii~es fontos resze az ESZO-nak. E technikak; melyeket legalabb hetente egyszer kivanatos gyakorolni, a kozosulesnek isszuksegee 'eli5feltetelei. Ha a kezzel elert ESZO intenzivebbkejt jelent is, tagadhatatlanul es szuksegszenien kevesbe bensoseges. Egymas karjaiban szeretkezni melysegesen kieMgit6 dolog mind erzelmileg, mind szellernileg. A lehet6 legtokeletesebb az a szeretkezes, amelybe_n elegyedik a kezr/ oralis ESZO intenzitasa a rakovetkezo kozosules bensosegevel, Az az ESZO, amelyik meg eroteljesebb osszehiizodasokkal jaro kozosulessel folytatodik, a szeretkezest-rninden korabbinal gyonyorteljesebbe, kevesbe farasztova, s melysegesen kielegit6ve teszi, Azutan, hogy a partnerek -·kezi es/vagy oralis ingerlessel megajandekozzak egymast az ESZO gyonyorevel, esetleg meg kozosulni.Is akamak, Mint nagyszabasu finalet, akar az ESZQ hosszu periodusa utan is valaszthatja apar a ~agyomanyos szeretkezest,
>-

,125

Ha kovettek az altalunk javasolt mintat (eI6bb a ferfi nyujt gy6nyort a nonek, majd a no-a ferfinak), akkor a no k6~yen vissza tud talalni orgazmusos izgalmi allapotaba. A ferfi allapota att61 fugg, hogy a magomlesig ingerelte-e a tarsa vagy sem. Ambar meg az is lehet, hogy ejakulalas utan is konnyen es gyorsan er el ujabb merevedest, s a kozosulesben megint eljut iii: magomlesig, kulonosen, ha rendszeresen gyakorolta a Kegel-gyakorlatokat es az ondovisszatarto gyakerlatokat. A legt6bb ferfinak, legalabbis negyvenes evei vegeig- nem kell szamolnia semmifele nehezseggel, Az idosebbeknekmar lehetnek gondjaik, ez az 6regedes termeszetes velejaroja. Tehata ferfi, kepessegerol fiiggoen, valaszthatja vagy nem valaszthatja, hogy egy ESZO-alkalom veg,en a magomlesig ingereljek, Ha ugy gondol)a, 6rizzemeg ondojat a kozosulesre. Beszeljek meg el6re, de ne csinaljanak bel6Ie gondot, ha ' nem minden a terv szerint zajlik. Ogy tapasztaltuk, hogy az ESZO-ban jaratos ~erfiak a magbmIes utan rovidebb id6 alatt kepesek a regeneralcdasra, mint amikor meg nern vegeztek ESZO-gyakor1atokat. Elonyt elveznek az ondovisszatartli) gyakolatekat rendszeresenvegzok is. Az is ellenallas, amikor egy -ferfi azt gondglja, hegy nern lehet masodik -.vagy harmadik, vagy negyedik - magomlese, s ezen neha rudatosan kell atlendftenie magat. De abban sines semmi rossz; ha spermajata kozosulesre tartja meg----;; amikor majd csodalatos erzesben lesz resze. s parja is szavatoltan 121vezheti a kemeny merevedest, A magomles utan a ferti ne hagyja abba alokomozdulatokat, meg akkor se, ha himvessz6je veszft kemenysegebol. Iusson eszukbe, a noi nemi szervek verbosege miatt a partner nagyobbnak erzekeli a himvesszot. Meg a,fellg merev penisz is 'rendkivul kellemes erzest kelt, s a tenyleges dimenzioinaljoval nagyobbat mutaL C~ak arra kell figyelni, .hogy e l6ka mozdulatok vegzese kozbenaz ellazult himvesszo bent maradjen a hiivelyben. Iranyit6 testhelyzetek A nagy kepzeloerovel megaldott f~fiak nok a szeretkezes szaz es szaz kulonfele helyzeteit eszeltekki minden orszagbanes minden korban. Meg semkisereljuk, hogy mindet felsoroljuk. De nehanyat megernlitimk azert.ihogy az iranyitas szempontjabol kiemeljiik elonyeiket. Atengedjuk onoknek azt az oromet, hogy sajat kedvukreszamba vegyek a tobbit, ,.126

Vannak testhelyzetek, melyekb61 a ferfi iranyttani tudja mozgasat, ennelfogva befolyasolhatja a kapott ingerles mennyiseget. Masek a naknek engedik meg ugyanezt, megint masok a par szamara teszik leheteve az iranyitas oda-vissza kapcsolasat, illetve a mozgasok kolcsonos iranyitasat. A "misszionarius" pozicio - a no hanyatt, s rajta, a ket laba kozott a U~rfi- ferfi iranyitasu helyzet. A ferfi elorenyomul, ugyanakkor a no mozgasa korlatozva van; mindarnellett ez j6 helyzet, ezert alkalmazzak oly sokan. A ferfiak kis hanyada - kulonosen a n6i iranyitas agresszrvabb helyzetetol elbatortalanitottak - a magomles kesleltetese szempontjabol talalja hasznos felallasnak, Nem mellekes, hogy a parok nezhetik es bensosegesen a tolelhetik egymast, Hason16 ehhez az, amikor inkabb a n6 van vezeto helyzetben,leven a hanyatt fekvo ferfi szetterpesztett laba folott 'terdel lovagmhelyzetben. Ilyenkor 6 mozog, s a ferfi mozgasa korlatozott, A n6 ebben a helyzetben konnyen tudja iranyftani a himvessz6t, s vele ingerelni a sajat G-pon~at, vagy medence]e korkoros mozgatasaval csiklojat kozvetleniil a himvesszo alapjahoz dorzsolheti. Sok ferfi ellenall ennek a testhelyzetnek, mert ~ tevesen - egyenl6nek tekinti a noi iranyitast az erzelmi uralommal, Pedig ez alkalmas helyzet arm, hogy .megtanuljak a magomles iranyitasat. Kolesonos 'iranyitast tesz lehetove az a helyzet, amikor mindketten terdelnek, a ferfi a no mogott; vagy a no az agyon, a.ferfi pedig a padIon all. (Lasd a 8. szamu abrat.) Mig a ferfi elorenyomul, a no elorehatra hajolgathat negykezlab vagy az alkarjan es a terden, deakar egyiitt is mozoghatnak. A ferfi k6nnyen elfordulo himvesszoje nekinyom6dhat es ingerelheti a n6 bels6 "elsiit6" teruletet, A misszionarius helyzet egyik valtozata is a G-pont ingerlesere j6: a hanyatt fekv6 n6 kismeretfi, kemeny parnat tesz a feneke ala, ami f61fele donti a medencejet, s ezzel megnoveli az erintkezesi szoget huvelye es a himvessz6 kozott, A ferfi foliil, a no Iabai kozott helyezkedik _

eL

~i

A hosszura nyulo kozosules faradsagat csokkentheti az oldalso-ollo helyzet. (Lasd a 9. szamu abrat.) Ebben a helyzetben is konnyebb a nonek a kozosules alatt manualisan ingerelni a parjat, Hanyatt fekszik, felig a jobb oldalara fordulva (ha jobbkezes), s a misszionarius pozban, a n6 labai kozott fekvo ferfi bevezeti a huvelybe a himv.essz6t, majd ugy Yeti at bal labat a no jobs laban, hogyazt ket Mba ol16ba fogja, es sajat gathljeka hozzaferhetove valjon. A n6 keze ilyenkor szaba1:17

KozosiiUsi testhelyiet
9. DIM

Koziisiiiesi testhelyzet
8. Hatso behatolas Kolcsonos iranyitas. A n6 medenceje forgatasaval novelheti az ingeriiletet, beleertve a G-pont ingerleset. Mely behatolast teszleheteve. 128

A u6a hatan, vallig oldalt fordulva fekszik, jobb combjaval a fern Iaba kozott, A ferfi az oldalan fekszik, a jobb vallara tarnaszkodva, jobb combjival a no laba kozott, Mindketten cSIF'6b61szabadon mozoghatnak. Alkalmas helyzet arra, hogy kis erofeszitessel meghosszabbitsak a . kozostilest. Mindketten iranyfthatnak.

129

non ingerelheti a ferfi kiils6 prosztatapontjat, himvesszojenek rejtett gyokeret s a heregolyok mogotti reszt, es hereluizogatassal befolyasolni tudja a ferfi ejakulacios keszteteset. , A j6 ejakulacios kontrollal rendelkezo ferfiak allitjak, hogy kozosules kozben gyakran igazitanak picit a mozgasukon. Ilyen igazitasnak szamit az, amikor kiesit felgyorsitjak vagy Ielassitjak 16k6 mozdulataikat, valtoztatnak a behatolas szogen, vagy meg-megbontjik a ritmust. A K~gel-gyakorlatokkal- szoritas, ellazitas es kitolas - is ni::ivelhetik a kontrollt, Miutan Hz perct6I fel craig vagy tovabb elveztek a kozosulest, vagyukt61 es eronletuktol fugg6en esetleg ugy akarjak befejezni, hogy meg eljuttatjak egymast a gyonyor tetofokara, Ilyenkor noveljek a lok6 mozdulatek melyseget es iramat, A ferfi ezen a ponton valaszthatja a magomlest, Kerjuk, ne felejtsek el.hogy a finaleban hangokkal kiserjek kejerzetiiket; ezzel csak fokozzak a gy6nyi::irt. Lehet hasznos esgyonyorteljes a puha himvesszovel vale kozosules is, amikor a partnerek tul vannak az oralis vagy kezi ESZO elmenyen, sa ferfi, ha nem is merev, megis kezvetlenul akar atmenni a.kozosulesbe. E technika leirasa megtalalhato a 166. oldalon, a Behatolas puha hfrnvesszovel cimfi reszben, s ezt mutatja be a 12. szamu abra is. Az ESZO-t rendszeresen gyakorl6 n6k kozesuleskor suri,in tapasztalnak 'gyors orgazmusos reakci6kat. Amikor egy pal: eletenek az ESZO mindennapos reszeve valik - hetente legalabb egyszer vagy ketszer gyakoroljak =, a behatolas esa l6k6 mozdulatok utan egy percen belul megjelenhet a termeszetes nedvkivalasztas es a gyors orgazmusos valasz. A termeszetes nedvkivalasztassalhadilabon aU6 n6k ilyenkor gYQrsan kenjek be magukat, hogy megkonnyitsek az orgazmust. J61bevalik a 11. abran Iathato, hatulrol behatol6 helyzet. A kito16 mozgassal megnyitja a hiivelyt a himvesszo el6tt, amitol az befogadja, s nyomban erezhet6ve valik az izgalom. A gyors orgazmusos valasz az effele "hipp-hopp" alkalmakat sert6b61 gyonyerteljessetudja varazsolni. Az iment ateltESZO emlekenek hatasara a no minimalis e16jatek utan fel tudja eleveniteni az ESZO-elmenyt. A parok gyakran kapjak rajta magukat, hogy hetrol hetre ugyanabban a testhelyzetbenbonyolftjak megszokottszerelmi eletuket, Ez addig rendben van, amig mas helyzetek kezul tudatosan valasztjak ki, megbeszelik es megegyeznek fel61e. De hasznos, ha neha mas testhelyzeteket is valasztanak, s esetleg izgat6, uj gyonyoroket tapasztalnak meg altaluk, Ehhez meg konyv sem kellfeltetlenul. Sajat magukis ki130

talalhatjak, ha memek fantazialni.arrnl, hogy mitszeretri:enek. ·beszeljek meg esprobaljak is ki az otleteiket, Ordlis szeretkezes

OJ~a

.

~r; J i

A'gyonyort.ketfelekeppen lehet fokozni: ha et6teljesebberzeseket kapunka gy5:ny6r mar ismert csatornain keresztul, es hau] 'esatorrtakat. riyitunk meg. Testiink egesz felszine ,etzekszerv. Tud erezni, s meg rudja tanulnthogy'mlnd fi::ibbeterezzen. Sz6 sines-itt senuni£ele,fii!erzekenysegr6!-vagy triiszticizmnsrol e2'egyszerVE:tl1 teny. Az oralis szeretkezes ___;nemi sze.f;Vek"cs6kol~;>a(f-' n_a,gy~et-ve4et a ..forrasa lehet. Mint mar emlitettiik;az<ESZO~hQ4'nent $ziikse:ges::~l;1>adas, A k~zi 'ingerlessel. vegyitve fokezza 4Z ·mteniitaBt· j(tvitja' a kontrollt. Ujabb;raa,:dasl.llelV'ezetes 'csatortl.a.'- , ,.,,' N emely fel1fiak:es·M,kIh.ereV_~Jl_.elzaliK6znak:azotaIis:s'zeretke1iEist61; vagy meg nem meszt~tek a,z't b~' szerelmr: repeftoarjrikba. "Aiz. otaJis; technikakrol a 'Fa'riu-ljUk"meg 'asoralis ;szetetkezestcitnu r€$zben, a 193. oldalon olvashatnak, ..,
>

es

Azoknak aferfiaknakes116knek:,akik roljak, azal§bbiakatjav;asolj'uik,
N6K:

viszonfmar

elvezetti¥gy~ko~ ,: ....,

partnere himvesszojetjugy'.az iiga:b 6t.Kenyeinl€sen vegezhElt6xalis ingerlest, ha a ferft -ffibaik6zeterdeL (Lasd a 7.abrat) A'kezLjnger!es kozben is elmozdulhatnak ligy, hog)i mindk.ett~nQ~dalt~~szene~1 egymassal szemben.is .az on feje·az6 hJ!nvessz;6jeygl J~e;rii,!'egy v9_:t1.@b~:Tegyen a feje ala:parnat_al«:kormeg tudja csinal;iU~ti,hcrffitol!i~t; feJJ:l a ferf labai k6zott,_annak combjannyugszik,mfg P"te'§teV¢i(5h ~ele,fordul, s szabad l3bat·a·z 6~ teste_Ji::iI6tt,tattjabehcijU:tY~. Lasd a2 .. ( abrat.) ._ ',. ., .
rni allapot magasabb szintjeirevibeti

Ha at: ESZOalatt szajavalingerli

,!?,e probalhar 'ugy isoldalt fekiidni nogy kony6ke,afeffi'com4jan . kivulr61 keriilj5n. (Lasd·~ci'10.abrat,) Eza helyzet kiemelia'f~rfi nemi . szerveinekegesz tajekat. Az abran Iathato, hogyaz egyik k&a hereza~S~6,t huzza - ez sok fern izgalinat noveli, es segtt a m~gQ1l11~sirany.ltasaban.
j

... 1\dln~e!, eS,etben barmelyikoraJis.techn.ll<at alkalmazhatja, amitp?l'''' JalZgat6rtakerez.-' nyalogathatja a himvessz6t,·as-zajabA'Vehetia rocik, kat! mfkozben a kezevel· tovabb simogatjaa peniszt; f-efet le-fQ;l'~bz-

.\.

'I·

gatva ingerelhetia makkots a .himvesszonek azt a hanyadat, melyet kenyelmesen szajaba tud venni. Kfserletezzen. Haaz oralis szeretkezes megkezdese e16tt mar kezi ingerlessel sikerulta ne:OO,_i izgalom magassziritjeire vinni a tars<it( akkor 11l0St nem fog 16k6 mozgast vegezni. Ha megrs, azzal meg tobb ingeriest ker, amiheza Iegjobba kezi modszer, /!l-csucsszir)teken csak a legkOimyeqebb SZelj~ eS'J}y,elveriri.tesekte leszsziiks~g :-az ESZO-ban il¥enkOt-iiJegCl§1(ave~~liiJ2·~QI.ahS·inger1es. :A'te.tfiakrend$ze'tmt·mind 1l).arLJiallsaR; ind oralisan-. kemem nyebhmgerlest igenyemek, Ini;nt a n6~"A.n6khajlamosak ra,hogyhll szeliden ingerelJek~£erfit'$ .ha.nera emekel m€feveqest:/6ket okoljak :L~~t,l\C)gy azeitnerrn-udotcili&,ut-Olj'mereyed.esteh~rr).Lapartner~nelP1e,l)l;nem mgetli6t eleg;·e.t6teljes.eliel~g hpsszu ideig ahhoz, , hogy Ie-tuclja gyozpiaz ellenanas,it.Ha patjatlldja:, hpgy' 6nn'l?,kvanl"\l:i.Ji::Dlyan riu)Clszerei,;melyekl<~atsegitheti'6t,az ellenmlcisain. a teljes rrl~revedes,ete:reseig"s:h0gy On:e.z;trneg-·j$:akar:jateub:i"atkor gyorSab; ban fu'egfugsiahad ulniaz ellemillasa161;.s_csz~badutat- enge:da.lRetevEidesriek. . !<is-er1etezz:ene:ros,ebonyomass(lj,igyOl1&al:lh Q.):aIis,esl1lanualis simogatassal, Kezeerosebben.szoruljon alUn.:).v,es'SZ6:n~,:sz,~ja;a'Inakkra; Az eges~ makkot vegye 'he a szajaba, AJkaval fedjebe a fog-ait; hogymegVedjeJ61iik,a peniszt. :Sebesen mozgassa.fejet 1ft-fot, egyidejul:egbekent kez¢vel$in;lOga?saahi:mvess.z6L:-Rz;a1echnika ·oly:pne~z~:t keit.mintha.az.egeszpenis~bent .lennea sz:aja:ban. EkCizbena masikkezevcl ing~elb:eti:, akul:s6 proszta.tapontotE~ aIJh61 all, hagy be£elees'fblf¢le, a hllnvesszo iranyabany:brojuk, yruahogy dgy, mintl-taa<t>e1ullevorrririgyb61 ~olyadelq)tpreselnenkki;timlusanak nem kellf~ltetlertW5.ssZ:hAngb@lennie az oralis ingerles litmu$aval. ,.

ene.

Lehet, hogy amikor elkezdiinge'feliti,.p.ar:t.n~te Illig nines. izgalmi allapotban, s nines merevedese. Szukseg lehet aka! tiz-harminc percre is, ainlgrnegfeledkezik· ellenallasair61.s. elhessegeti.tclakodo.gondolatait.llyeilkor van ittaz .ideje. annaka folyamatos, -szelid ingerlesnek, amelyre sbkpon.ekvansziiksege:ah:bo2.;llogy eljusscnaeorgazmus L szakaszaba.:rgy fenatfel.kellMs-ziilrrie-a fb;ikaj_l)enyelem es a .szemeIyes elszantsag ' szempontjabol is - ra, :R()gymeg hapartnere himvessz6je so:i<aig puha maradis, akar fel Qr~¥~resztiil kell vegeznie hqtekony ora!isingerlest. Ha ilem aka£ ~411t( ,valtoga~.aa .kezet, alkalmazzon tobbfele simoga~ast; ha pedIg az ana farad eI,vegye-le a
132

N6 ingerelferfit 10. Oldalt fekve, kenyok a combon kiviil A b~l kez ingerlia himvessz6t; a jobb kez a herezacsk6t ,h:i1.z' . a gerles es ejakulaei6s kontroll celJelb61 Szan"al is konnye h ?fg,atjhI~'. . n ozza er eto.
13~

szajat a makkrol, s tegye a helyere j61 bekent kezet, Alkalmazzon pre_selo, huzo, fejo simogatast, ami vel gyengen szivo jellegu erzetet tud kelteni, A masik kezevel tovabb folytathatja a himvesszo ritmusos simogatasat, Mindekozben nem art emlekeztetni magat, hogy onnel mennyi idobe telik, mig letudja gy6zni az ellenallasat, Amikor partnere eleri a teljes merevedes es a magomleshez kozeli allapotot, olyankor mar csak enyhen ingerelje, hogy megtartsa 6t ezen a szinten, de ne osztonozze magomlesre, Az ESZO alatt birizgalja szeliden a szajaval es.a nyelvevel. Ha eszreveszi, hogyizgalma egy kicsit is Ianyhul= a. penisz tapintasra Iazabb, a heregoly6k leszallnak, a preejakulacios folyadek szivargasa megsztinik -, a nyomas es a simogatas sebessegenek fokozasaval azonnal novelje az oralis es a manualis ingerlest, ' A heregoly6k, akarcsaka penisz, erzekenyen reagalnak az oralis ingerlesre. Vegye 6ket egyenkent a szajaba, 5 szeliden m-ozgassa korulotte a nyelvet, Ingerelje a herezacskotis: hiizogassa a szajival, s kozben bekent kezevel ingerelje a hfmvessz6t es a makkot. A himvessz6 benyeleset - ezt a technikat Linda Lovelace nepszenisitette hirhedt filmjeben - nem nehez megtanulni: az oralis technika egyik izgalmas valtozatakent alkalmazhatjuk, . A legtobb no ugy tapasztalja, hogy ha harorn-ot centimeternelmelyebbre engedi a hfmvessz6t a szajaba, akkor a terok hats6-fels6 reszeben lev6 idegkozpont beindit egy oklendezesi reflexet. Amikor ez a fenyeget6 erzes kozelit, nyeljen egyet. Ne feljen.inem fogja lenyelni partnere peniszet. A nyeleskor osszeszorul a torka, s ez ingerli a makkot. Ha a himvesszot egeszen a torkara engedi, azzal elalija a leveg6 utjat - vegyen tehat egy jo nagy leveg6t. Amikor ki kell lelegeznie, engedje vissza a peniszt a szajaba, vegyen ujabb leveg6t, s ismet engedje melyre csuszni a himvesszot. E ket mozgas valtogatasa egy ujabb simogatasfajtat hoz Ietre. Tartsa vissza a lelegzetet ot-tiz masodpercig, mialatt a penisz melyen a torkaban van, majd csusztassa ki - de a makk tovabbra is maradjon a szajaban -, engedje ki a leveg6t, szivja be ismet, engedje a peniszt a lehet6 legmelyebbre (konnyebb, ha kozben nyujtva, egyenesen tartja a nyakat), es megint csusztassa ki. Folytassa ezt mindaddig, amig partnere elvezetesnek. on pedig kenyelmesnek erzi, FERFIAK: A n6k - kulonosen az izgalmi allapot magasabb szintjein - az eros in134

.
::-.,._'~':<.. .. ,

.'

l1'·~'~@Plo nibajoIas
A:,""l
·",,:~r,:·,

-:',

-,," ", -.\,,' rvek Szajjal elerhet6J(. A ' ,, m~!ret, r~W-a test egyeb reszeit Ki ~zab3d~n leva kez itig:ere1heti ,3 I&Qat,~fe;khet a hasa ra. . s_valtoztatassal a ferfi kirtyuJ'th' "a,tj' a 3 ,

gerlesnel jobban kedvelik a szelidet, A legtobb terfi tal eros nyomast a(kalmaz. Az eroteljes szivas, nyomas vagy mozgas hamarkenyelmetlenne valhat, A ferfiak bizonyara azert viszik nilzasba az ingerlest, mert ok ' az ilyet szeretik, es partneriikr61 is hason16t felteteleznek, Tevednek. Tapasztalatunk szer:il:l~;a:n6kleginkabb a kezi es oralis ingerles durva technikajara panaszkednak. Ha figyelmezteti is a tarsat, ujra meg ujra emlekeztesse ra" valahanyszor-az ingerles kellemetlenne vagy ttil erosse valik. A n6legy~n tapintatos, on pedig legyen fogekeny. Amikor partnere csik16ja megmerevedfk es megkemenyedik, akkor csak na--gyon enyhe ing-erlest kivan. .Jo alaptechnika a szabalyos;'e16re kiszamithatoc.rrtmusos ingerles, Kutasson anyelvevel.,hogy acsiklon es kornyeken.megtalalja a legerzekenyebb teruletet, .amit aztana nyelvevel bok6dhet, majd ezutan gyeng-&1,en beszippanfhatja a csik10t a szajfba, Kiserletezzen nyelve gyof$ poccinteseivel, A leghatasosabb nyomas neha olyan leheletfinom, hogy j@forman nem i.serintkezik a ferfiszaja a.n0 szemeremtestevel. Olykor a lelegzetmelegees aramlasais masodpercek ala tt izgalombahozhatjaa n6t. " ,, ' Amikor azESZO alathitkapcsoloralisszeretkezesre,szajaes nyelye hatasosan tudja helyettesiteni egyik kezet. A masikkal tovabbra is ingereU1eu a huvelyt; kulonos tekintettel a G-ponfra. Ahogy kerabban a kezevel tette, a csikle es aCepont kozott valtogathatja azels6dleges ingerlest, Mint mindig, engedje,hogy tarsa valaszai iranyitsak. Ha izgalma fokozodik, folytassa tovabb.az ezt kivaltoingerlest. Ha az ellenkezojet tapasztalja, akkor valtsonat valami masra. Probalja szelidebben, vagy probalja eroteljesebben ingerelni.a csiklot, Esetleg alkalmazzon tobb vagy kevesebb G-pont ingerlest, Fontos szabaly, ne felejtse el, hogy mihelytugyerzi, partnere izgalrna alabbhagyott, valtoztasson az ingerles modjan. Nehaepp az on figyelmevel van.baj: ha masragondol, mikozben parjat ingerli, 6 ontudatlanul is gerjedelme csokkenesevel valaszolhat az on szorakozottsagara. Figyeljen tehat folyamatosan a partnerere, . FERFIAK ES N6K: Tudjanak rola, hogy Ietezik az oralis szeretkezessel kapcsolatos eIIenalias is (lasd a VIIL, Ha gy6z az ellenallas cim(i fejezetet a 139.01da~ Ion). Mielott hozzakezdenenek, beszeljek meg a dolgot. Ha szeretkezes kozben talalkoznak vele, beszeljek meg utana, Hasznos szabaly, erde-

"az oraili s szex f12 ik ai'Iag vagy erzelmileg kenyelmetls "", ~7 "nne

' . hazvoma . , a vissza akar".:na k term a agyomanyos szeretkezeshez vagy akezi ESZO-h, " ' va . 'It
02,

mes betartani, hogy mindketten szabadon jelezhetik

h

.

mert

136

HA GYDZ AZ ELLENALLAs

Az V. es VI. fejezetben mar szoltunk az ellenallasokrol, Ebben a fejezetben reszletesebben targyaljuk ezeket, Az ellenallasok olyan - tudatos vagy ontudatlan - mentalis allapotok, melyek meghatarozzak, milyen elmenyek ateleset engedelyezziik magunknak. Ide soroljuk azokat a viselkedesbeli korlatokat, azokat a szabalyokat, felelmeket, teves ertesuleseket, amelyek gatat szabnak a mind t6bb elvezet atelesere alkalrnassa tev6 kepessegunk, Mindenkiben munkalnak nemi ellenallasok, kiilonben mindnyajan mar az elsa alkalomrnal, amikor nemileg izgalmi allapotba keruhmk, automatikusan rnegtapasztalnank az elnytijtott orgazmust. On, az olvaso is tud nehanv sajat ellenallasarol: masokrol - valosztmileg 3 tobbsegrol meg fogalma sines. Vannak normalis, az eletbenmaradashoz nelkulozhetetlen ellenallasok is. Vallasi tilalmak Sokan talalkoznak rmiltbeli vagy jelenlegi vallasi tilalmakkal kapcsolatos ellenallasokkal, El kell tudni donteni, hogy a szexualis gyonyorok valamelyik formaja serti-e valakinek a hitet, s ha igen, meltanyolja-e vagy sem azt a tilalmat, elfogadja-e a vele jaro oromkorlatozast. Tudomasul kell venni, hogy minden vallas es minden tarsadalom gondoskodott a nemi elet ellenorzeserol, rendszerint ugy, hogy azt megszabott cselekedetekre es partnerekre korlatozta. A kulcssz6 a krJntroll. E kontroll elemi celja, hogy az embert a vallasra vagy a tarsadalomra emlekeztessa, s kinvilvanittassa vele onkentes tiszteletet annak hatalma irant. Az olyan -bensoseges, croteljesen erzelmi jeUegu ~i-' szonyulasban, mint arnilyen a szexualitas, egy olyan szabaly ptHdiiul, mely tiltja, hogy az ember egy bizonyos p6zban szeretkezzek, erosza139

kosan emlekeztet a hitre, s kihangsulyozza eletenek legintimebb k6zpontjaba.

e hit behatolasat

az ember

kell agg6dni meg.

amiatt, hogy esetleg folebredtek,

csak onok nem hallottak
r-

.

..Sajnos azok a fe:fiak es n6k, akik e vallesi tilalmakkal gyerekkenr ismerke~tek meg, neha f:ln6tt korukban is ugy erzik, hogy tiltott dolgokat. muvelne~ '. Erzelmlleg oIy m6don hatnak rajuk bizonyos szabaly~k, hogy vegul ~z egesz nemi eletiiket athatja egyfajta bi1ntudat -de meg azt a res~et.ls, mely nem utkozik a hitiikkel, es bizonyos esetekben meg azutan IS, hogy ezt a hihiket feiadtak, H~ ezen a teren onnek is komoly problema, vannak, vegye fontolo~a, runes-_: sZiiksege rovid hivu psziehotera.pias kezeIesre. Ha ennel sajatosabb es e~ak r:e.szben vallasi alapu ellenalLisokat fedez fel magaqan, a!d<0r hasznar fogja venni arna technikaknak, melyeket az alabbiakban targyalunk a Mliilkereked6 ellenailasok legy6zesere. . Az o?kiel!gitess€! kapcsolatos ellenallasok alapja sok esetben vallaSl t.~rmeszetu. Az alabb Ismerteten d6 Iazfto technikakon kfvul velemsnyunk szerint ugy lehet a leginkabb Iegyozm az iIyesfajta ellenailast h~ a::~ber fu?atositja: hogy nemcsak a maga kedveert tanulja az on~ ~el:glte:t. Azert ta~ulJa" h?gy javitsa kapcsolarat a partnerrel, hogy tokeletesltse. az.t a. ~epe,sseget, hogy tud gyonyort adni es kapni, hogy foko~a, a: mt~ltast es melyitse az elk6telezettseget. A magatartas n;egItele~eb~n ~n,d~n valles alapvet6en a szandekot vizsgal]». Az itt targyalt o,nkieleglt:~l gyakor:latok - melyek egyfajta elnyt1jtott elojatekul szoigainak - celja az, hogy erositsek a szerelmi k6teIeket a partne-

rek kozott,

Hogyan kezeljuk a gyerekeket?
Az is m:gke.seritheti sok ferti es no eletet, hogy vajon a gyerekeik mit t~d~~k es mr~.hallanak az 0 szeretkezesiikbol. A gyerekek _ eletkoruktol fug~etlen.?!. - komolyan akadalyozhatjak a szuloket abban, hogy szerelmr eletuk bonyolitasara idot es alkalmat talaljanak. A felelem, ~ogy. a gyereke~ meg~allhatjak 6ket, va16saggal megbenithatja a szuloke~, a szorongas pedig, hogy a gyonyorrs forditott idot a gyerekektol veszik el, lopotta es hilontul kurtava tehetik a szexet, Az egesz komplexus szamos kulonbozo, vano problemava bonthat6le. mas-mas megoidasokat ki-

Amig a kisgyerekek alszanak (a kicsik sokat alszanak) rendszerinr lehet,id6t .taIalni a szexre. Nyolc h6napos korukig aMr u~yanabban a szobaban IS alhatnak, ha ezt egyikiik sem talalja gatl6nak,. s igy nem 140

. k 11 . '1' .d gyerekeket eloszor eJ kell latni, Meg e csina TIl mm azt, ami szukseges - vacsorat adni, segiteni a hazi fela.da:?an, megszervezni a szallitasukat - ahhoz, hogy tudjak: gyerekeik jol vannak, - nem hanyagoltak el szUl6i kotelessegei~et azert, hogy gy~ny6rt nyujthassanak egymasnak. Ha a r6Iuk vale gondoskodas soh~se~ tudnak eleg idot szanni egymasra, akkor meg ken beszelmuk, rru modon rendezzek at segyszenisitsek le a napirendjiiket. Akarmilyen meger6ltet6nek ninik is sokfele szuloi k6tel~zettsegu~, bi,zonyos idore, amit csakis egymasra szannak, minden szulonek szuksege van, s ezt igenyelniuk is kell. Hosszu tavon a gyerekeikis csak hasznat latjak ennek. Mondjak meg a gyerekeiknek, miert hagyjak 6ket magukra: Anyunak es apunak idore van szuksege, hogy elvezni es szeretn.i tudjak egymast. - A kulcssz6 a szeretet. A ..g~erekek ~agyob~ biztonsagban erzik magukat, ha tudjak, hogy szuleik szeretik egymast. Ha a gyerek erre azt kerdezi: - Mi~rt kell ehhez neked es apunak kiilon id6? En miert nem lehetek ott? En is szeretlek benneteket -, akkor erre feleljek azt, hogy: - Ha kettesben tudjuk szeretn~ egy~~st, akkor k6zelebb kerulunk egyrnashez, es ez segft, hogy teged IS jobban szeressiink. - De felelhetik azt is, hogy: - Mindenkire rakerul a sor. Neha csak veled vagyok. Neha apu van egyediil veled, Neha meg en vagyok kettesben apuval, . , , , A gyerekek egy .masik gyakori kerdesere a szereiei szo segit val~szolni. - Miert kiabaltal, amikor te es apu egyediil voltatok? Bantott teged apu? - Felelje azt, hogy: - Azok a szerelem ~angjai v~ltak. Olyankor adjuk ki 6ket, amikor nagyon er6sen szeretjuk e~ymast. - A gyerek megerti, hogy onnek nem fajt semmi, es megtanulja, hog_y a szer~tkezes kozben hallhat6 hangok jot jelentenek. Ha ant szemely szennt zavarja, hogy masok meghallhatjak, zenevel fedje el sajat hangjait. .... • A gyerekek el6bb vagy utobb kiprobaljak, val6~an ragas~kodnak-.e a szuleik a haborftatlansagukhoz, [onnek a halk kis kopogasek az aJton. Probaljak ezeket mege16zni: oszlassak el az esetleg miattuk erzet; buntudatukat DIy medon, hogy meg az ajto' becsukodasa e.l?tt szereto figyelmti.kkel veszik k6rill a gyereket. De amik?,r meghalljak a kopogast es a hivast, legyenek hatarozottak. Mond],ak n;eg, a gyerekI_tek, hogy komolyan gondolbik azt, hogy mostegymas .sz~~~ra keU az Idejti.k. Nern akarjak, hogy ebben barki is megzavafJa onoket. A gyerek

A nagyobb

r;u~~~

141

· csinalja azr, amiben e16zetesen megallapodtak: nezze a tevet, aludjon el, menjen ki jatszani, Fel ora, egy 6ra mulva tijra vele lesznek. Ncm "egy perc mulva", hacsak nem ugy gondoljak valoban, Es szeressek egymast tovabb, Utana forduljanak megkulonboztetett figyelemmel a gyerek fele, rnutassak ki a szeretetuket iranta. Ha mar a halk Ids kopogasokat kezelni tudjak. talan el tudnak banni a tulzott aggodalomb61 eredo ellenallassal is. Alkalmazzak az ebben a fejezetben kifejlesztett technikakat. Es emlekeztessek magukat ra, hogy ha parjukkal eros es kielegit6 a kapesolatuk, ha onmaguk irant j6 erzesekkel .vannak, akkor a gyerekeiknek is sokkal tobb szeretet adhatnak. Kulonosen egy-egy ESZO-elmeny utan hajlamos ra azember, hogy boldogan es kipihenten forduljon a gyerekei fele.

Gyakori ellenalldsok
Minden ellenallas reszben gondolatokb6l, reszben erzesekbol taplalkozik. Ha az ember masik gondolatra kapcsol, nem tfinikel azonnal; erzelmileg.is meg kell vele birkozni, es ez id6t igenyel, Azt a reszet azonban, amelyik teves ertesulesboles rossz kommunikaciobel ered, mar most ujragondolhatjuk. Az V. fejezetben felsoroltunk nehany gyakori ellenallast, Ime, a lista ujra, kisse kiegeszirve es bizonyos fejtegetesekkel ellatva: 1. Ugy latom, kezd hiradni. Ha ekire megallapodtak.ibogy mindketten abbahagyjak, ha ugy erzik. hogy elfaradtak, bizzanak benne, hogy parjuk betartja az egyezseget. Addig viszont erezzek jol magukat. Egyebkent abban sines semmi rossz, ha akar faradtan is folytatjik. Neha epp ez lendit at az ellenallason, es folkelti a "teljesftes" joleso erzeset, ./ 2. Nines idom. Az id6 dolgiit rendezzek el elore, [usson eszebe, he. meg akarja tanulni az ESZO-t,nagyobb elsoseget kell biztositania a szexnek, mint esetleg a multban tette. 3. Hulyen erzem magam. Ezazert van, mert uj, arnit csinal, Akkor is csinalja tovabb, Majd nem fogja hulyen erezni magat, ha mar ismeros lesz mindaz, amit tesz, A hulyeseg meg mulatsagos is lehet, csak engedje, hogy az legyen. Figyelje meg, hogyan jatszanak a gyerekek. 4. Nem vagyok valami szep, A n6k gyakrabban aggodalmaskod142

nap meg kell csindlnom a ... Tegnap meg kellett volna csindlnom a ... Nem hiszem, hogy erre most kepe: vagyok. Viselkedjiink maskipp

nak emiatt, mint a ferfiak, de ez ut6bbiak kozott sem isrneretlen az effele gondoiat. Szereti hallani es latni azokat a hangokat, mozdulatokat, arckifejezeseket, melyeket tarsa szeretkezes kozben ad. Szereti a testet. Miert feltetelezi hat, hogy 6 nern szereti az onet? Ha szuksege van megerositesre, kerje. Ha ugy gondelja, hogy 6 szeretne megerositest kapni, kmalja neki: - Gyonyoru vagy. Szexis vagy. Csodalatos vagy. Akik egymast szeretik, hajlanak ra, hogy egy vagy tobb ilyen kijelentest is igaznak fogadjanak el. S. Menstrualok. Ha egyikiiket sem zavarja, akkor az ESZO-tmenstrualas alatt is lehet gyakorolni. Beszeljek meg, kossenek egyezseget, aztan bizzanak meg a tarsukbarr.hogy becsuletesen betartja a rnegallapodast, A menstrualas alatti ESZO csokkentheti a verzes napjainak szamat es a verzes mennyiseget. Az elnyujtott orgazmus alatti er6teljes es meghosszabbit6tt mehosszehuzodasok hatasara a menstruacios anyag hatekonyabban kiurul a mehbol, Az agynemiit megvedhetjuk egy torulkozovel, 6. Haragszom. Miert? Ha regi haragrol van szo, hagyja a haleszoba ajtajan kivul, s egy semleges id6pontban, a kommunikacios gyakorlatok saran vitassa meg. Ha haragja a szeretkezes kozben keletkezett, kezelje ugy, mint minden egyeb ellenallast, s hasznalja azokat a technikakat, n1elyeket ebben es az V., VI. fejezetekben ismertetunk, Ugyanigy mas Ielisrneresekre is juthatunk onmagunkkal kapcsolatban, mint pl.: Felek. Ugy erzem, mindiari felrobbanok. Ez most rossz, Hol-

Viselkedesunkgondolataink es erzeseink eredrnenye. Viselkedeskent foghat6 fel az ellenallas is. Ha id6t es figyelmet szentelimk ra, megvaltoztathatjuk a viselkedesiinket. Kaliforniai klinikankon olyan embereken segihink, akik dohanvoznak, bajuk van atestsulyukkal, a vernyomasukkal, fejfajassal, asztmaval, vagy kronikus fajdalmakkal kuszkodnek, akiknek eletet megkeseriti az alkohol- es gyogyszerfuggoseg, a kulonbozo alvaszavarok, agybavizeles, izomrangas es -gorcs, depresszio, szorongas. indulatkirores, a fobiak, a dietazas, a szexualis problernak es egyebek. Amit nern lehet megvaltoztatni, valamennyire azt is lehet befolyasolni. 143

J

U gyanaz a m6dszer tab b, kulonbozo problema megoldasaban is segfthet. A szorongas szinte minden nemkfvanatos viselkedes velejaroja, igy rhi abban segfrunk az embereknek, hogy megszabaduljanak a szorongasuktol, A teves ertesules vagy az ertesiilesek hianya rendszerint tovabb bonyolitja a nemkivant viselkedest, mi tehat az emberek onneveleseben nyujtunk segitseget. Altahlban a viselkedest nem egyik napr6l a rnasikra, hanem apr6, majd egyre novekvo lepesekben celszeni megvaltoztatni, ezert mi fokozatos atalakulast e16segitO programokat tervezunk es iranyftunk, Es ami j6 a fajdalom es a boldogealansag enyhitesere, az arra is jo) hogyazokat a szerencsetlen €is·neha fajdalmas ellenallasokat csokkentse, melyek utjat aUjak a szexualis gyenyor fokozasanak. .Desit regebben ismertiik meg, es nagy szeretettel emleksziink vissza ra. .Indiabol szarmazott, s amikor el6szor talalkoztunk, mat ot eve az EgyesultAllamokban elG, sikeres, 34 eves iizletember volt. Elbu:v616, szereny ember, meg sztiz. Tizennegy eves koraban haromszor vagy negyszer vegzelt onkielegftest -ennyi volt at osszes szexualistapasztalata. Nagyon ideges volt, mert a sziilei kilatasba helyeztek szamara egy bazasaaget, 6 pedig biztos volt benne, hogy a naszejszakajan kudarcot fogvallani. Nero tudott r6la;hogy lettek volna merevedesei, a szexnagyon kevesseerdekelte, de megakarta tanulni. Nevelessel kezdtuka dolgot, Desi olyan vallasos kulturaban nevelkedett, amely azt tanitotta, hogy a nemiseg az ordog talalmanya. Gyerekkoraban, amikor doktorosat jatszott a barataival, a sziileit6Lsiilyos buntetest kapott. Emlekeztettuk ra, 110gy 6 is egy nerni kezosulesben fogamzott meg, s egy nerni testnyflason at [ott a vilagra. Lehet-e a szex annyira ordogi, kerdeztuk, haa puszta eletunk tekinteteben ennvire fiiggiink tole? . . "Edz6filmeket" vetitettiink Desinek, 6nkieIegit5 technikakat tarutottunk neki, hipnozissales biofeedbaekkel csokkentettuk szorongasat, esraszoktattuk a fantazialasra, Idfivel er6s, tart6s rnerevedeseket tudott elerni, es tokeletesen megtanlilta, hogyan ingerelje jovendo l11enyasszonyat, Most mar csak gyakorolnia kellett a megtanultakat, de nero volt partnere. Mivel hazassagat a sziil6k rendeztek el, s ismeretlen jovendobelije. egy tavoli orszagban elt, felbatorftottuk Desit, hogy dolgozzon egy helyettessel »- egy szexterapiaban jartas novel, aki hajlando volt segiteni neki a tanulasban. Desi beleegyezett. 6 es a helyettes partner ot talalkozas soran eljutottak a beszelgetestol es erintestola

tokeletes es kielegito kozosulesig. Utolso talalkozasaikon Desi tfzperces elnyujtott orgazmusokig tudta ingerelni partneret, Aztan hazatert, hogy megkosse a neki rendelt hazassagot, Meg egy.:.. szer hallottunk felole: megfrta nekunk, hogy 6 es felesege nagyonboldogok att6I, hogy 6 ilyen szakerto a szerelemben, Iranyitsuk a gondolatainkat Korabban mar beszeltunk a gond0:Iatok iranyitasarol, "kognitiv restrukturalasrol" az ellenallasok felbukkanasa kapcsan. Amikor egy gondolat felvetodik az agyban, nagyjab61 harommasodpercalatt azonositjuk a tartalmat, elhatarozzuk, hogy atkapcselunkrola, majd vegre.is hajtjuk a gondola.tvaltast. Rende16nkben olyan pacienseken figye.ltiik meg a folyamatot, akiket' rakapcsolatunk a biofeedback-keszulekre. Calvaries borvalaszuk - mely az erzelmi felindulaserzekeny mfiszere - hirtelen megvaltozik. A keszulek hangjelleles a mutate l11egugrasaval jelzi a valtozast, A paciens hallja a han got, esazt mondja>-lgen, epp mostgondoltam valamit, Azt, hogy vajen meg tudom-e.csiaalni ezt a gyakotlatot. Ilyenkor a paciens a Iegegvszertibbenugy valtozta thatjameg bi5rvaIaszat, hogy megfordftja a gondolatot. Ahelyett, hogy "most aztan tenyleg be vagyok gyulladvai', szandekosanarra gondol, hogy .,;tlllajdonkeppen j61 erzem magam, Meg tudom csinalni," Nem azt: gondolja, hogy "ez remes", hanem azt, hogy "ez izgalmas", Meg (lkkbr tS:/ ha nem hiszi ezt. Az, emberek vegiil elhiszik azt, amit elakarnak hlitn:i, amirol meggyozik magukat, hogy el ken hinniuk, Erre szolgalnal~ a lelkesit6 szonoklatok, es ezert jelennek meg .a politikusokakkbtiaoo-" kor a zenekar teljeshanget6vel zengi a gyozelm; indulot, A mitnuri; kank osszefuggeseben a paciens.szandekos gondolatva]ljsaegyatrrieneti igazsagonalapul: meg csak remeli azt, hogy "tlilajddnkeppen )61 erzem magam", es ez fog megval6sulni a sikeres gyakorlat utan, . A negativ gondolatok visszaforditasa szexualis helyzetekben remekul mfikodik. Azt kell mondania maganak, hogy "szeretei:tl, hagy6~ nyert nyujtanak nekem", "j6lerzem magam". Tarsais batarfthatja. Ha szokasava valik az ilyen mondatok elgondolasa, azok mintegy hfdkent el fogjak vezetni a j6 erzes kialakulasahoz. .. Korabban mar ernlftettuk az ellenallas legy6zesenekegy Ihasik modjat, azt, amikor setnleges gondolattal helyettesitjiikbe az eltetelo gondolatot. A semleges gondolat akar egy ertelmetlen hang is Iehet:
I

a

144

145

"AaM". Ommm", Lehet mondat is: "Nyugodt vagyok." "Az elmemben nyugalom van." Az effele ujra meg ujra elismetelt mantrak kiszoritjak a zavar6 gondolatokat. Mint a szilard targyak eseteben, ugy ket gondolat sem foglalhatja el egyszerre ugyanazt a helyet a tudatban. Egysemleges mantraval elerheti, hogy ujra.jelentkezzenek teste termeszetes valaszai. Ha szexualis ingerles alatt tilt akkor ez a gyonyorerzet fokozodasat jelenti.
A gondolat atstrukturalasanak harmadik modjat is ernlitetti.i.k korabban: am.iko:r figyelmi.inket befele, az erzesre iranyitjuk, esengedjuk, hogy tudatunkban fehilkerekedjekannak a tenynek a fizikai elmenye, hogy bennunket ingerelnek. Az erzesre valo odafigyeles azt jelenti, hogy az ember a testere figyel, valamint arra az erzetre, ami t a tarsa hoz Ietre az 6 szamara, Ne-

harltja az ellenallasr.

pozitiv gondolat, es ha allhatatosan kesznek mutatkozik ra, akkor el-

melyek ugy allnak ellen agyonyornek, hogy azt mondjak m~guknak, tarsuk nem ingerli oket megfeleloen. Ha a .masik.nem okoz nekik fajdalmates ha megtanitottak ot arra, hogy nekik mi a j6, ak.kor ez az elvaras nem tfinik megalapozottnak. Lehet, hogy az ingerles egyik fajta~ ja kellemesebb erzeteket kelt, mint a masik, de btirmilyen mennyisigtl ingerlest elfogadhatunk, is ha odafigtJeliink ra, letrehozhatjukbel61e a nemi izga/mat. Valahanyszor gondolatai -ki.i.16n6sen negativ gondolatai - tamadnak, iorditsa vissza figyelmet az erzetre. Kezeltunk preorgazmusos noket - akik meg nem tanultak meg, hogy orgazmusuk legyen -,akik atokeletes erintes es a tokeletes simogatas kivanalmaval az6rilletbe kergettek partnereiket. Kezeltunk merevedesi problemakkal kiizd6 ferfiakat, akik hasonlokeppen terheltek meg buntudattal a parjukat.Az ilyenemberek nem isrnerik fel, hogy ha egyaltalan kapnak valamifeIe kozvetlen fizikai ingerlest, azzal maris megkaptak .azt, amire szukseguk van. Vegtere is a ferfiak ismerik az alvas kozbeni.merevedest €os magomlest, a nok a nedvesedest es izgalmat, pedig olyankor nines is sz6 fizikai ingerlesrol, Ha ketelkedik, probaljon ki egy gyakorlatot. Kerje meg a parjat, liogyingerelje ont konnyeden es folyamatosan, Meg fog lepodni, milyen izgalomba tud jutni, ha engedi magat. Hasznalja a mar meglevo erzetet, Ha hagyja, ennel kevesebb is eleg, hogy eljusson a csiicsra. Amikor egy ellenallassal talalja magat szemben, elyankor is az erzesre iisszponiosiisot». Ha teljesen atadja magat neki, akkor semmi masrol nem fog gondolkodni. Az elmeny teljes egeszeben irzesb61 fog allni, Ilyenkor a gondolaia is az legyen, hogy erezni akar. Ez maga egy eros,
146

Egy zord, de eleven peldan tudjuk megmutatni, mit ertunk azon hogy valaki "teljesen a tad ja magat az erzesnek". J usson eszebe, amikor ut~lj~ra ko~ol~, fajdalma,t erzett: kalapaecsal ravert a huvelykujjara, beutotte a labujjat, vagy sipcs on ton rugtak. A jelentkez6fajdalom minden gondolatot elnyomott, Utana 1ehetettezzel kapcsolatban egy-ket gondolata, de meg nrie16ttezek megerkeztek volna, a tudataban nem volt mas, csak a fajdalom, vagyis teljes mertekben atelte a fajdalmat, Az ESZO-va1 azon dolgozik, hogy a gyonyor+ elje at teljes mertekben, tudatosan - egeszen addig, mig a gyonyor szinte elboritja. Az ES!O-gyak~~lat~knak a~ q, celjuk, hogy megtanuljuk elerm, majd az Idobe~ elnytijtani ezt az allapotot::....hogy eljussunk arra a pontra.amikor ma,r nem gondolunk semmirs, csak egyszertien - tudatosan _ dtelunk. Atelji.i.ka gyonyort, melyben az elrneny erzesbol es erzetb61 all. Amivel nern azt tanacsoljuk, hogy Iegyen nemtbr6d6m. Sz6 sines r6la. Azt gondoljuk, hogy mindenkinek tiszta fejre van szi.i.ksege ahI~oz,h?~ ,tiszte:segesen es j61 elje? Az·er6teljes gyonyorrel teli kozjatekokatelese utan az ember felfogokepessege ut6bb csak annal elesebb lesz. On is oS$zeszedettebbnek, kipihentebbnek, kielegultnsk es bekesl;ek fogja erezni magar, Valoszimileg erezni fogja azt is, hogy szeretik es hogy szeret.

Ugzes
A lelegzes j6 modszer arra, hogy az e~ber ttiljusson az ellenallasan. S:git, ,ha figyelmet a Ielegzesre forditja, kulonosen a rekeszizombol jov~ meiy, rendszeres lelegzehretelre - amikor nem annyira a mellkas, mlnt inkabh a has si.i.llyed es emelkedik -, mert az visszahozza a gon?olatokt61 az erzeshsz, a sajat testehez, Segit, mert sokan a szexualis lZg~lom. eleresere torekedve visszafojrjak lelegzetuket, oss~eszoritjak az lzmmkat, s ezzel csokkentik agyuk verellatasat. A legzes azert is segit, mert annak reflexe komplex, es sok 01)1an sz .. ' erv van belekapcsolva, mely reszt vesz a nemi izgalomban. Azaltal, hOgl megvaltoztatja a test vegetativ idegrendszerenek allapotat, ella:UI~st, eredmenyez; az ellazulas pedigcsokkenn a szorongasr, Es ne eleJtsek el: minden ellenallas melyen ott rejtoztk a szorongas,

147

Kepi megjeienites I Fantazirilris

Kepek felidezesevel is el lehet lazulni. Csukja be a szemet, mikozben elvezi a masiktol kapott gyonyort, es kepzelje azt, hogy valahol masutt van. Tahitiban, a tengerparton hallgatja a hullamok vissza-visszatero, halk loccsanasat, es sutkerezik a csendes-oceani napfenyben, Egy svaj_ si-menedekhaz ci lakosztalyaban, a pattog6 kandalloniz elott, egy premszonyegen fekszik. Parizsban, selyempamak kozott, egy elegans szallodaban. Valasszon olyan helyet, ahol j6l erzi magat, ahol megnyugszik, es menjen oda. A szexualis fantazialasban benne faglaltatik a kepi megjelenites technikainak bQ valaszteka, Kepzeletunk messzire iizheti az ellenallasokat. Az ember megjelenit lelki szemei .elott egy kivanatos szexualis elmenyt a partnerevel, vagy valaki massal, esetleg egy regebbi, kejes szerelmi ierzest felidez a multbol. Vannak, akiknek a fantazialas konnyebben megy, mint masoknak - de tanulni mindenki tud. Ha ugy gondolja, hogy onnek nehezseget okoz a fantazialas, probalja meg az alabbi gyakorlatot: hunyja be aszemet, s kepzelje el rnagat ugy, ahogy most van, ahogy epp ebben a pillanatban,behunyt szernmel teszi, amit eppen tesz. Aztan elje at azt, ahogy Ielegzik. Figyelje meg, hogyan telik meg s Grid ki a tiideje, erezze az orran ki-be aramlo.Ievegot. Aztan lehunyt szemmel kepzelje maga ele a szobaban levD targyakat, Latja oket, majdnem olyan tisztan, mintha nyitva volna a szeme? Kepzelje magat is bele szobaba.e targyak koze. Milyen ruhat visel? Kepzelje el a ruhait. Es most valtson diszletet. Puha, homokos tengerpartra kepzelje magat, ahogy ott hever a porfeher homokon, a meleg napsiitesben. Es kepzeljen oda meg valakit a partra. Ezutan kapcsoljon at szexualis fantazialasra. Idezze fel egy kivanatos szexualis elmeny jeleneteit, idozzon el a jelenetnel, melyek szerep16je on es a parja vagy valaki mas. Elkepzelhet oIyan elmenyt is, melyet majd esak ezutan, valamikor iii jov6ben szeretne atelni. emlekek es elmenyek ugy is megjelenhetnek, mint a filmen, toredekes, pillanatnyi benyomasokat rogzit6 kepekben. es magukban foglalhatjak a lathato kepeknel tobbet jelento erzeseket vagy szavakat. Tartsa eszben a fantaziakepet, s uj meg uj reszletek hozzaadasaval epitse tovabb, MegvaItoztathatja a helyszint, vagyakar uj elmenyekkel is gazdagithatja a felidezett, valosagos tortenest, Ha tudja, mirol szoktak masok fantazialni, az segithet, hogy on is

megtanulja." hogyan ~elL Mindenkinek vannak olyan korszakai, antik~r szab:-d}a~a enged~ .szexua~s fantaziajat. Ims, a Ieggyakoribb kepek, nepszerusegl sorrendjuk szerint: 1. ~ze~ a me?szokott parh'lerrel. Gy6nyorok, melyekben kozesen volt reszuk a multban. Gyony6rok, melyeket szeretne, de nem tud elvezni, m~rUin va:¥y 6elfogadhatatlannak talalja 6ket. Valosagos elrnenyek elkepzelt ruszerezessel. Szabadon kigondolhatbarInifele tevekenyseg~t, ~n;ir6l ~gy gondolja, hogy elvezne a partnerevel, barmiJre~ valaszmutlen IS. Ezek az on sajat fantaziakepei, egyediil csak az oneL 2. Szex mas, ellenkezd nemii partnerekkel. Valakivo], akivel mar t~lalko~o~t, vag.y ,q.kit~~sme~. Lehet filmszinesz, sportbajnok, f6iskolai balok krralya, kl~alynoJe. MIV:l ez itt a kepzelet s nem a valosag fertilete, nyugodtan klval~szt~at, barkit, ~kit csak akar. Kepzelje maga ele, hogy h?l vanna~, mit esmalnak, mit mondanak egymasnak. [elenitse n~eg, mIl_yena ke.pze~etbeli partner pillantasa, Inilyen erzes megerinte01, me~~lmo?a.~l. I?~>nts,e l, m~t s~etetne csinalni, Gondolatban irja le e a kettejiik kozott leJatszod6 egesz jeleneter. Kenyelmesebben elboldogu_lezzel .a fantaziakeppsl, ha azt is elkepzeli, hogy aIland6 partnere masvalakivel szeretkezik. . 3. Sz~x egy~el to~b.partnerrel. Egy barattal es allando partnerevel, Fdm~zt~r~al, ~l~es :erfIv~1 v~~ n6ve~: A ferfi elkepzelhen, hogy egy telt, e~z~ki n6l ajak .mgerh oralisan, skozben megszekorr partnere nezi, ~agy 0 IS csatl~k.o:ik hozza, A no elkepzelhen, hogy egyszerre ket ferfI',v~gy egy ferfi es egy n6 szeretkezik vele. Az egyik lehet idegen, a masik a megszokott partner. _
_4.. Ne~~ erosz3_k. F~~~a:iake~ek a_rr61,hogy akarata ellenere megeros~a~oIJak. A nok kulonosen elvezlk az effele kepzelgesekei. A dolog to~eletesen elfQgadhat6, semmi koze a csuf, eroszakos btincseleksdetet )elent? igazi meggyalazaahoz. Kepzeljs azt, hogy elraboljak, vagy hogy \:a,la~l be~atolt a hazaba, Az idegen -vagy ismer6s- er6szakkal a magaeva teszi, Esetleg kenyszeriti a partnerer, hogy vegignezze, On ~eezdetben :llen~ll, ~e aztan mega~ja maga]. Lehet, hogy megkotoztek, hetetlenne tettek, on azonban mmdvegig szexualisan felizgatott allapotban van.

Az

, 5. Szex azonos nemii padnerekkel. A legtobb ember el-elkep zeli neha hog y a sa~a neme'h ez tartozo' partnerrel szeretkezik, bar sokan iat ke: menyenellenallnak annak, hogy az ilyen gondolatokat beengedjek a 149

1'48

~dat~kba. ~n.ne~ ~r~i ,tUi.sagosan veszelyeztetve magat az ilyen jellegti fantazialas feltarasatol, kepzelje el aprolekosan, kivel elvezne a sze~etkez~s~: ~it tenne, es azt hoi szeretne csinalni, Az egynemtiekrol valo fantazialas nem utal homoszexualitasra, akar tudatosarimfiveli akar ontudatlanul. Ezek egyszenisn az emberi kepzeloeret megmezgat6 gyakoriatok, az elet normalis velejaroi. 6. A gyerekkorb61 megmaradt fantazialas. Ha engedi, elevenen megrnaradt fantaziakepekes elmenyek a gyerekkorbol is felbukkanhatnak. Blso szexualis elmenyeink es erzeseink gyakran rendkivul erosek lehetnek: maradvanyaik felidezvs tettenerhetok, Lehetnek toredekese~: egy Iany haja surolja egy fiu arcat: bevillan6 kepegy _meztelen testrol. Elkepzelhette, hogy doktorost jatszik egy masik gyerekkel, vagy egy felnottel szerelmeskedik. Elevenitse fel most ezeket a fantaziakepeket. . A s~;~~en, nagy erteket kepviselnek a kepi megielenaesek. Az ember s~Ja~al le~e~ nem erintenek senki mast, nem isfuggenek senki mastol, ~s valosag?san .~atnak a test vegyi folyamataira. Nemi izgalm~~ g~~esztenek:~gy kirndul6pontul szolgalhatnak a partnerrel vaI6 gyonyor megvalosftasahoz, A kep a valosag el6tt erkezve elokesziti a testet ama valosagra. , Ha eszreveszt, hogy alakul6ban vanegy fantaziakep, alakitsa to~abb. H.a vala~ely ke~et k~z6mbosnek vagy negatfvnak iteI,.kapcsolJon masikra, mindaddig, mIg olyat nem talal, amelyben elvezetet leli. Kez~j~ olyan. fantaziakeppsl, amelyet biztonsagosnak erez. Condola~ba~ IrJa Ie a jelenetet, Hany ora van? Most hol tart6zkodik? Hogy ne~ ~. a partnere (partnerei)? Mit csinalnak egymassal (akar ketten akar t~~be~. ;a~na~)? Ke~dje felol tozve, es elvezze a vetkozest - a kepzel~tbeh eloJatekra IS kell idot szannil Ne kapkodja el a fantazialasr. Ha t~vab? tart, to~b ~6nYQr(iseget leIi benne, s nemi izgalom lesz erte a fizetseg. Ha masrol fantazial, nem a parjarol, olyat valasszon, akit kellemesnek gondol, Ha bevalik a dolog, engedjen teret a folytatasnak. Ha nem megy, valasszon mast. Sze~ualis ,h~!~zetekben is hasznalja kepze16tehetseget. El6szor :gye.diil fanta~.laIJon, s ~o.~ben vegezzen onkielegitest. Aztan csinalja ugy is, hogy kozben a parjaval szeretkezik, Vannak, aki~ ~tt61 ~elnek,. ho.gy az elkepzelteket atviszik a gyakorlatb,a.,1>:: fantazialas szinte mindig biztonsagos dolog. Nagyon kevesen valositjak meg az elkepzeltek kozul mindazt, amit tabunak tekintenek. Masok attol felnek, hogy a fantazialas becstelenseg. Azt hiszik, 150

!f~,

szeizszazalekos testi-lelki figyelemmel tartoznak a tarsuknak. A_fatttazialast arulasnak tartjak, s ugy gondoljak, partneriik elutasitana az ilyesmit, 5 miatta elfordulnak toluk. A valosag ezzel szemben az, hogy a partner izgalmat meg fokozhatja is, ha tud e fantaziakepekrdl, Meg kell bfzniuk egymasban annyira, hogy akar osztozni istudjanakolykor ezeken. Ki lehet probalni a dolgot DIy medon, hogy egy aranylag biztonsagos fantaziakepen megosztoznak, s megnezik, mi tortenik - itt olyasmire gondolunk, hogy kozosen csinalnak valamit, amit a valosa'gban nem szoktak, Innen aztan fokozatosan lehet tovdbbhaladni. A fantaziakepeken val6 megosztozas segithet felfrissiteni regi kapcsolatokat, rnelyekben a par ugy erzi, szexualis teren Isragadtak, szerelmi eletuk unalmassa valt. A fantaziakepek izgalmat hoznak, meg a kommunikaciot is megjavithatjak, Tarsa megujult erdeklodessel fordulhat on fele, . Mindenesetre valoszfrui, hogyon es tarsa idonkent ki-kirandulnak a szexualis fantaziakepek birodalmaba. On neha szerepel partnere fantaziakepeiben, neha nem, Elvezze sajat kepzelgeseit - ezek er6sitik kozos gyonyoreiket, Pacienseink tobbsege azt vaIlja, hogy a rendszeres fantazialas segit az ellenallasok legy6zeseben. Valtson at az ellenallasrol fantazialasra, hogy a nemi izgalom magasabb szintjeire emelhesse onmagat, Ett6l tobb Iesz az elvezete, egyszersmind tarsanak is tobb gyonyorben.Iesz resze. Ne felejtse eli a fantazialas normalis es egeszseges dolog. Nem kell feltetlenul beszamolnia rola a partnerenek, Az embernek azertkell ezen a vilagon felelosseget vallalnia, amit tesz, s nem azert, amit gQndol. Ha szeretkezes k6zben fantazial, azzal onmaganak estarsanak segit, hogy meg tudjak tenni azt, amit mindkettenakarnak, s amitol k61csonos gy6ny6rusegiik csak tobb Iesz, Szuggeszti6,
Az ellazulas egy masik modja, az ut, mely az ellenallason atvezet, a SL.uggeszti6. Ha latja, hogy partnere ellenallassal kuzd, kinalhat neki meger6siteseket. "Fokr61 fokrano az izgalmad," "Igazan csodalatos vagy." "Szeretlek." .Engedd el magad." "Ez most j6." "LeIegezz - ki es be." .Valahanyszor lelegzetet veszel, egyre magasabbra jutsz." "Lazits." .Bizzal bennem." ,,Igen, igen." IIEz az," A nyugodtan, bizalommal sugalmazott megfele16 szavak at tudjak segiteni a masikat a bajon. 1.111

Figyeljiik a fesziiltseget Sokat beszeltunk mar a Kegel-gyakor1atokr61. Nem emlitethik viszont a medencei izomfesztiltseg altalanosabb kerdeset. A nemi szervben leva feszultseg erosen befolyasolja a nemi izgalom fokat, A szex alatt mindig van medenceizorn-tevekenyseg, a~ikor is a Ieszultseg n~ va,gy csokken, hasznos hat, ha az ember tudataban van az adott feszu1tsegszintnek. Ha ez megvan, akkor nemterelcdik el a figyelmiink - ellenkezoleg. epp· ada osszpontosul, ahol az j~ger~est kap!uk. Ami~or szenrbetalaljuk magunkat egy ellenallassal, ugy fokozhatjuk a feszultseget, hogy PC-izmunkat 6sszehuz~uk, ha.~-nyol~ ll1as?dperc~g me§tartjuk, majd ellazftjuk es kitoljuk. Figyelmimk mmde~ozb~n atterelodik az ellenallasrol a fizikai tevekenysegre, egyszersnund visszahelyezodik a nemi szervunkre, Azaltal, hogy maguk a nemi szervi testszo- . vetek kapjak az ingerlest. fokozodik a nemi izgalom. A kognitfv restrukturalassal szemben a medenceizmok megdolgoztatasanak megvan az a fontos el6nye, hogy ugy tudunk tuljutni egy ellenallason, hogy nem kell gondolkodnunk hozza, F016sleges: ho~y elab,b .azonositsuk az ellenallast, aztan elhatarozzuk, hogy mr modon banjunk el vele. Az ellenallast61 mindossze el kell rnozdulnunk egy megszokott izommozgas fele, ami automatikusan fog e1tavolita~ .?enniink~~. az adott ellenallastol, Valahanyszor ilyen helyzetbe kerulunk, kezdjiink bele a Kegel-gyakorlatokba, vagy noveljuk azok erosseget, Szoritani ( mindenki tud egy kicsit kemenyebben vagy egy kicsit hosszabban. Kozben ne feledkezziink meg a lelegzesrol, Valtoztassunk testhelyzetet

ESZO: EGY LEHETSEGES EMBERl

JOVD

ESZO es egeszseg A :6rten,elem homalyos kezdetei 6ta az emberek mindig is csodas gyogymo~oka: k:restek ~y6tr6 ~teq~egeikre, relhenytelen allapotaikra, ~gy~as ut~l1 atkutatta.k a szarazfoldeket, vandorchak egyiktant61 a,mas~gf,egyik h6bortt61 a masikig, keresve az ifjusag forrasat, a varazsereju etkeket, a csodas gy6gyulasokat, pedig rendte kudarc erte 6ket. .. , Lehet, hogy a ren~z~res ESZO-elrneny potol valamit a hianyzQ cso~akb?l. Az ESZO-t husegesengyakorl6 einberek dramai valtozasokat, Jav~lasokat tapasztalnak meglepoen sokfels, betegsegre utal6 tiineteik. teren. ~elsorolunk nehany tiinetetes problemat, melyet egyes esetekben mmtha az ESZO mulasztbtt volna el: Testi tiinetek: fejfajas (migren, feszilltseg, .illergias) kronikus fajdalom (hat, nyak, medence) menstniaci6sfajdalomtiinet csoport izUleti fajdalom gyomor- es belpanaszok prosztatagyulladas magas vernyomas asztma es h6rg6gyulladas b6rkiiitesek (b6rgyulladas es pikkelysomor) Erzelmi problemtik depresszi6, "gyengeseg':, aIland6 faradtsag 153

Es vegul ugy is le lehet gy6zni egy ellenallast, ha valtoztatunk a testhelyzetiink6n, es apro modositasokat viszi.ink a mozgas~nkba. Forga:suk el a medencenket, feszitsuk meg a hatunkat, mezditsnk meg a 1abunkat, vagy vegyiink f61 egy teljesen mas helyzetet. Ettal a figyel- , munk is uj iranyt kap, Vegytink oda meg egy parnat, L6kjiik arrebb az. egyik parnat. Forduljunk feloldalt, Vagy forduljunk at a masik old~lunkra. Tarsunk egyiitt mozog veliink, es menet kozben folytathatja ingerlesunket, Minel tobb idot szanunk egy-egy ellenallasi pontra, gondosan kuzdve at magunkat rajta, a~al nagyobb h~ladas~ eriink e1; De alljunk meg, mieI6tt az elmeny testileg vagy lelkileg fajdalmassa valna - kulonben soha tobbe nem lesz kedvunk megprobalkozni vele.

152

szorongas alkoholizmus es bizonyos drogrugg6segek .almatlansag hazassagi konfliktusok duhkitoresek Ez csak egy e16zetes felsorolas: gyanitjuk, hogy nem teljes.es csak nom fog, ahogy mind tobb tapasztalatra teszunk szert ama hatasokrol, melyeket a hosszu tavon gyakorolt ESZO tesz a ferfiakra es a nokre, Miert ilyen szeleskorfiek es komolyak ezeka hatasokj A dolog voltakeppen nem is, meglep6. A szexualis valaszok rendszere sokegyeb . szervrendszerrel all kapcsolatban: mind a kozponti - agyi -, mind a, vegetativ - onszabalyozo - idegrendszerrel; a keringesi rendszerrel es a szivvel; az izomzattal: a hormontermeles rendszerevel: a gyomor- es belrendszerrel, A szex erinti tovabba valarnennyi szervunket, A szexu-, ills fogekonyseg minden ember g"zuletessel .kapott joga, l€myeget tekintve termeszetes, egeszseges funkcio. Az ESZO komoly munkara fogja a testet, igy allitvahelyre.a termeszetesegyensulyt. , Legalabb olyan.hatekony, mint a rendszeres testedzes - peldaula futas, Eleinte.a futas is megeroltetonek latszik, de ha folyamatosan vegezzuk, ha mar szokasunkka lett, akkor konnytive; szorakoztatova '~s automatikussa valik, A rendszeresen.futok tapasztaljak, hogy ha akar csak Far napra ebbahagyjak.a.futastsaellemtleg is es testileg is megerzik a hianyat, Az ESZO~hoz ugyanigy hozza lehetszokni, ~ allando "edzes" bizonyithat6an j6tekonyhatassal van az ember szervezetere, A gyakorlatok hatasara helyreallszamos szervrendszer kiegyensulyozQttmUkodese.Ebben a vonatkozasbanaz ESZOis rerid- , szeres testedzeskent foghat6 fel. A7, egesasegre es a boldogsagra azonban a puszta testgyakorlatokm11 sokkal nagyobb hatassalvan, inivel-' azoktol elter6en - behatol az erzelmi elet melysegeibe is. A rendszeres ' - idealis esetben a naponta atelt - ESZO-nal nemismerunk erosebb, : egyszersmind biztonsagosabb es persze elvezetesebb gyogyszert, Mas, szambajoheto kezelesekkel es gyogymedokkalellentetbenaz ESZO tokiletesen biuonsago». Egyetlen karos mellekhatasarol sines tudornasunk.' "
Szex

xuaJis potencialunknak mindannyian csak kis toredeket hasznaljuk. Ha megtanuljak, hogy tobbet hasznaljanak belole, barrnilyen eletkorri ferfiak es n6k is nevelhetik fogekonysagukar, gyakran meg az ifjabb korukban elert szinteken is ttil, . Egyik kedvenc iigyfehink egy hetveneves, egykor hivatasos szmesz, Mike. Egy napon azert keresett f61 bennunket, mert mint mondta: "mar csak lig-16g". Egysz6vaI merevedesigondjai voltak. Mike.a vilagert f61 nero adta volna a szexet, Naponta vegzendo onkieJegitt5 gyakorlatokat Irtunk e16 neki, s egyre azt sugalltuk neki, hogy lesz ez meg jobb is. Lassankent bizni kezdett bennunk, Randevukra jart. Felfedezte; hogy lehet egy nap on Mroro.,negy elkiilonill6 magomlese is, amivel meg harmine evvel ezelett sem dicsekedhetett. Mike nem allt meg itt. Megtanulta az ESZO-t, s meg is tanitottaegy sor partnerenek, Ma mar 6 az egyik legnepszertibb ozvegyember a va:" rosban. Nagyon boldogember. Sok oIyan part es egyent ismerunk, akik nemcsak hogy kompenzaltak a komi! egyiitt jato termeszetes hanyatlasukat,de magas szintre emeltek szexualis kepessegeiket. Ehhez elengedhetetlen, hogyrendszeresen, s egyszerre tizenot percig vagy tovabb vegezzenek oningerlest. Peldaul Kegel-gyakorlatokat. Az elsa es legfontosabb kovetelmeny, hogy szanjunk idot a szexre, es eletunkben adjunk neki melto helyet. Tanulmanyokban olvashato, hogy az ifjukorukban rendszeres szexualis tevekenyseget vegz6ki,d6sebb korukbanisgyakrabban elnek vele, mint azok az emberek, akik e tererr mindvegig korlatozva volt~k. Az '\ legjobb garancia arra, hogy szerelmielete id0sebb eveiben is·j6 lesz, ha gondoskodik rola, hogy ifjan j6 szerelrni eleteteljen. De meg ha szexualis elete korlatozott is, rendszerint sokat javithat rajta, ha koveti e konyv iranyelveit. Mindazt amirol ittbeszeltunkelerheto, tekin~etnelkul az eletkorara, J6t tesz at: egeszsegenek. Azelet.javat szolgal~.
.

Oss2uk meg elmenyeinket Idonk korulbeliil husz szazalekat Palo Alto-i kozpontunkban tbltjiik, foglalkozunk, es ESZO-gyakorlatokat vegeztetunk pacienseinkkel. Elorehaladasuk rendkivul erdekel es nagy orommel tolt el benniinket. Az e teren bekovetkezo valtozasok.minden mas kezel€si programenal gyorsabbak es dramaibbak.szoktak lenni. Rendal;ol szexterapiaval

es iiregedet:
az ESZO-t sem. Sze-

A kor.nem szab hatare a-szexnek: Nem.korlatozza
154

155

'szerint meg a szexualis mtikodesuk szintjen sulyos depresszioval erkez6 betegek is boldogabban tavoznak, mint yalaha is remeltek volna. Az elmenyszerii felismeres, hogy meg a vartnal is sokkal de sokkal tobb gy6ny6r erhetd el- akar a fantazialasban is -, mindig oriasi ha-' tast valt ki, Az ember szemelyisege.es ertekrendjevaltezik meg, ha ne~ mi fogekonysag4nak intenzitasa, ilyen iranyu jartassaganak gyakorlari kivalosaga felulmulja mindazt, amirel eddig hallott, olvasott, vagy amit latott. Az ilyen ember onbizalomra tesz szert. -Felfedezi az opti-· muzmust. Boldog lesz. '. Azoknal a pacienseinknel. akik megtanultak az ESZO-t, tanui voltunk ezekneka valtozasoknak, meg sok egyebnek, amirol ebben a kenyvben beszeltunk, De sokkal tobbet lehettanulni azESZO-t jellemz6 testi-lelki allapotekrol. Pigyelmiinket eloszor az ESZO-technikakki~ fejlesztesere osszpontositottuk, s hogy a megtanitasukhoz modszerekettalaljunk - mert tudomanyos kutatast nem lehet tigy folytatni,ha riincsenekkepzett csoportok, melyekkel dolgozni lehet. Mint korabban, emlftettirk, belekezdtiink egy .ilyen tudomanyos munkaba: az elozetes eredmenyek azt 'mutatjak, hogy mind a ferfiaknal, mind a noknel jel-' Iegzetesvaltozasok figyelhet6k meg az E5Z0 alatt az agyhullamolS mintajiban. Arra is kivancsiak vagyunk hogy ezek az agyhullamvaI':", tozasok mifel"pen ffig~~ ossze ,a hii~elyi e,s v~~be~i o~sze~u~6da.~ sokkal, a szlvritmussal.a vernyomassal esegyeb fizikai merhetosegek-; kel. Osztonozziik es ·i;)r6mmel varjuk azokat a tovabbi vizsgalatokat-, melyek pontosabban tiikrozik a ferft es n6i test fiziologias valtozasait: ESZOkozben es ESZO utan, Maris erkeznek hozzank meggy6z6 tudo-. manyos adatok.· Kaptunk peldaul baszamoletarrol, hcgy Izuleti gyul ... ladasosok csoportjaban az orgazmust ateltek £ajdalma akar fel 6raig is .. tudott szamottevoen csokkenni, Ez azt sugallja, hogy azorgazmus:; nagy valoszfnuseggel noveli az endorfinok (nemregiben. fe:fedezett, termeszetes 6piumszerii anyagok, melyek az agyban termelodnek, a . morftumnalhetvanszor erosebbek, befolvasoljak a kedelyt es a menta-: lis n:rCi)code.st) szintjet az emberiagyban. Ha egy tiz masodperces or-, gazmuS',ugy meg tudja novelni az endorfinszintet, hogy attol fel orara alab:bfugy az izuleti fajdalom, egy6ranyi ESZO vajon milyen hatassal lehet a fajdalomra? A laboratoriumi kutatassal egyenerb~kiiek azoknak a ferfiaknak es naknek a targyilagos )?~szamQ16.i, ..akik.sajat elhatarozasbol tarjak £6~· szexualis tevekenyse~ e nagyreszt feltaratlan teriiletet.
. .

Osztondzzuk es bdtorftjuk oni, hogy iri« meg szemelyes tapasztalatait, akdr ierobe vette, alair megtanulja, aktjr mar rendszeresen gyakoroljp az ESZO-t. Kerjuk, cimezze leveleit az alabbi cimre: The Institute for the Study of E50, Box 6050, Stanford, CA 94305. Befejezesiil Ahogyaz eroprobat jelento utazasoknal tortenni szokott, azESZO megvalositasahoz sem erkezik el mindenki, aki ezzel a cellal indult utnak. Egyesek eleveugy dentenek, hogy el sem indulnak, Helyesen teszik. Ne utazzon az, akit nem hozIazba az ujdonsagok, a kalandok es a bizonytalansag izgalma, Ha egyetlen gyakorlatot sem probal ki, amit ebbenakonyvben Ieirtunk, de Iegalabb elolvasta 6ket, mar azzal is finom valtozasokat inditltat el szexualis eIeteben, amitol az csak javulni fog. . Masek foladjik es visszafordulnak, mie16tt elernek az E5Z0-t. Arra biztatjuk onoket, beszeljek meg partneriikkel felelmeiket es ellenallasaikat. Idonkent minden utazot fenyegeti a csuggedes es a kiabrandulas: azert csak menjen toudbb! Ha ketsegeit megosztja tarsaval, 6 segithet, hogy megtalalja a folytatashoz szukseges osztonzo eroket. Mar pusztan az is javfrhatjaa kapcsolatukat, hogy megosztjak egymassal a gondokat. Ha partnere csugged el, az on batoritasa lehet az a kritikus tenyez6, mely okot ad a folytatasra. Azt se felejtse el, hogy maga az odavezeto tit is szorakoztato, s ha rnegerkezik, meg az sem jelenti a dolog veget, Orommel mondhatjuk, hogy aszeretkezesben mindig tobb es tobb gyonyoruseg var felfedezesre, Ha elsore csak vegigolvasta ezt a konyvet, a hajlandosagahoz gratulalunk, hogy szexualis potencialja fejleszteseben ilyen messzire elmereszkedett, Arra biztatjuk, kezdjeel hat a tanultak gyakorlasat. A szexualis energia hasonl6 lehet, mint az atomenergia - mely mindaddig a rortenelem melyen rejtozott, mig veletlenu,l; f~H .nem fedeztek es meg nem csapoltak. Ez az energia azonban maradektalanul eletparti, Az ernberben megIev6 termeszetes ellenallasok gondoskodnak rola, hogy ez a szexualis potencial csak fokozatosan es biztonsagosan tarulhasson fel. Mi egy, az emberi orom gyarapitasara szolgalo emberi techno16giat tanulunk, tanulmanyozunk estanltunk. A szexualis intimitas fontos ernberi elmenyet tobbe nem kell az 6nfelfedez~s:es a regi Ieirasok sze157

1,56

szelyeire hagyni. Ezentul nem kell, ~ogy vak vez:ssen vih1.g~al~nt.Az uj szexualis technologia ana t6r~.ksZlk, h~g~ ~~gert~e a nem~ val~.s~?kat, ~ hogya hatranyos helyzettol az optl~ah~l? ~zamtalanfele ko:u1meny kezott modokat talaljon ezek megjobbitasara, Leszne~, akiket nern lep meg, s lesznek, akik megkonnyebbulnek, ha ~eg~allJak, hogy a legmagasabbrendti sze-:,uali,s valaszok ~z~mmel lathat~an az ~gymast szereto s egymasban bizo emberek kozott szoktak eloford~l. Mindannak, amit itt elmondtunk s amit onek tesznek, a Ienyege, hogy elvezzek, amitcsinalnak, Ne.ragaszkodjanak tUIsago~an a~ eloirasokhoz. Ne valteztassak munkava az.elvezetet. Aszexen IS, akarcsak masutt, segitenek a celok, de amikorszeretkeznek: a,gyony.~r l~gy:na. legfontosabb.Errol szol ez a k0nyv: pro~ran;ot kmal a g~onyorhQz -r-. legyen ez a program konnyti, sitp-a,.es metysegesen emben, Elvezzek az utazastl Valosaggal mintha tancolnanakl

FUGGELEK: A PROBLtMAK MEGOLDASA

Ut az ESZO-hoz:
1. Tstelezze fel, hogy az Eszeiehetseges. . .. . , .. 2. Vegye tudomasul, hogyakar is es meg iserdemel tobb .szexualis gyony6rt.. .' . 3. Hatarozza el,hogy megtanulja az ESZO-t. 4. Legyen tarsa, aki ugyamigy vagyik az ESZ?~elmenyre. 5. Tanuljameg az ESZO~ljarasokat es -t~chmkak?t. ' 6. Cyakcrolja hetenkent 24 oran.keresztulazESZ?-t. ,. _,_.,_ 7. Gyakran beszelgessen tarsaval pozitives negativ szexualis erzeseir@I. _ .. $, Meritsen batorsagot, hogy ha titkOzbenesetleg kudarcok erik, akkoris tudja folytatni a gyakorlast,

Azert illesztettuk beezt a reszt a k6nyviinkbe, mert a nerni mUk6d~s bizonyos sfkjainak meg keIl valtoznia, miel6tt az ESZQ lehetsegesse valik, Itt most nem sorolunk fel olyan sok reszletet, rnint·tettii:k.az el6z6 fejezetekben. Mindazok alapjan, amit maid elmondunk, sok ferfi es no meg fogja tudni oldani a problemait. Masok nem lesznek errekepesek. Nekik azttanacsoljuk, forduljanak szakett6szexterapeutan.oz, Sek szexualis problemaval kiizd6 ember hasznosnak fogja talalnia III. es IV. fejezetben ismertetett gyakorlatokates eljarasokat, Masok akik szinten gondokkal kiiszkodnek - ugy Itelik rnajd meg, hogy az. ESZO-tari_ulas programja segitsegevel javithatnak nemi mG.kqAesiik6n, anelkul, hogy meg akarnak valositani az elnyujtott ergazmust . .A Fuggelek is sok tanulniva16t kinal. Nagyon ajanljuk, hogy legalabblegy~ szer mindenki olvassa el, tekintet.nelkiil szexualis mukodesenek szinvonalara es ilyen jellegu iigyesseg-enek fokara,
>

Szexudlie problemtik Mi tekinthet6 szexualis problemanak? SzexuaJis problemarol-akker beszelunk, amikor az elmennyel szembeni elvaras jelentosen kulonbozik att61, amilyen az elmeny valejaban, Ez a meghatarozas sokkal pontosabb, mint azok a csuf cimkek, melyeket az enjelolt szaktekintelvsk neha meg ina is hasznalnak, ugytrtint frigid, impotens, alkalmatlan. A nemi rmikodest nem lehet hobni egy~temes szabvanyba beszoritani. Ez egy oriasi tartomany, Mint Iattuk, a lehetosegek tartomanya is az. Teljes szexualis lehetoseguketsenki _ meg azESZO-ban szak~rt(1iferfiak es n6k - sem aknazhatjak ki. Ilyen ertelemben mindenkinek vannak szexualis problemai. 159

iss

On az egyetlen szemely, aki sajat nemi rmikodeseben ~rveny:s:n megnevezhet egy problemateruletet. A ferfi meg~ll~pi~hat)~ maga:~l, hogy korai magomlesben szenved, ha hamarabb ejakulal, mint azt 0 e~ partnere szeretne. es nem tudja, hogyan kesle:tesse orgazmus~~. A no megallapithatja magarol, hogy alkalom.szer:uen orgazm~shianyban szenved, ha onkielegttessel el tud ugyan jutniaz orgazmuslg., de nem tudja, hogyan erie ezt el a partnerevel va16 kozosuleskor, pedig szeret-_ ne,
Orvosi problemak Nem minden szexualis problema lelki eredetfr. Vannak. orvosi es fizi-_ kai hatteniek. A cukorbetegseg okozhat szexualis problemakat, akarcsak. a prosztatamfitet, az idiilt fertozesek, inszalagszakadas,-tulz~t_~al: koholfogyasztas, kr6nikus betegseg, idult fajdal0n;- es sokfe~.e.. fi~k.aI : zavar. Befolyasolhatja a nemi rruikodest egy sor ~yogyszer,kulonos? a nyugtat6k es a magas vernyomasra szedett gyo~s~erek. Ha, gyamtja, hogy problemaja orvosi, keressen fel egy belgyogyaszt, es kerjen to~ Ie teljes.kivizsgalast. ._ Ha testi kondicioja befolyasolhatja is a nemi eletet, de az annak Javltasat ce1z6er6feszitesek - peldaul a kenyvimkben ismertetett programok es gyakorlatok elvegzese - pozitiv valtozast idezhetne~ e~0szexualis tapasztalatai teren, Nagyon keyes az olyan. e~ber, a~ sulyos betegsege - peldaul cukorbetegseg vagy ketolda~ ~egtag?e~~la~ - ellenere ne tudna a jelenleg Iehetsegesnek tartottnal lobi) rrunosegu szexet megtanulni. Ketsegeiketsajncs gyakran az orvosaik,a csala~j?-k; ~ ba=-' rataik is meger6sitik. AZt tanacsoljuk, ne higgyenek a szexualis vegzet pr6fetainak Adjanak eselyt 'a gyOnyOrnek. Szerongas A legtobbszexualis problema hatterehen ismerethiany, erzelmi ag~alyak' vagy tapasztalatlansag all. Tajekoztatassal es gyakorlattal tehat a legt6bbjet ki lehet kuszobolni, , ., A szexualis bajok gy_6kerenel mindig ott van a szorongas, .arru felelemben, feszultsegben, stresszben es ellenallasban mutatkozik meg ".,~ Ezert helyeztiink olya_n nagy. han_g~~lyt e k6nyvb~n min~enijtt ,a rslaxacios technikakra' Itt ujra csak rajuk utalunk, amikor arrol beszelunk, hogy mit lehet lteZdeni a problemakkal. 160

A Iegtobb megoldhat6 - a szakadek athidalhato - alapveteen ugyanazokkal a gyakorlatokkal, melyeket az ESZO-hoz vegeznek, Az itt tanultakat tehat k6zvetleniil etviheti abba a gyakorlatba. Onnek rnasokkal szemben meg az az elonye is meglesz, hegy mar megtanulta, hagya~l tegye nil magat makacs ellenallasokon, Lelki megrazkodtatast okozo korai elmenyek
>-

Bizonyos szexualisproblemakon a Iegjobban hosszu tavu terapiaval pszichoterapiaval vagy pszichoanalizissel-lehet tuljutni, Ezek altalaban a gyerekkorba visszanyulo problemak: a szexualis viselkedesert kemenyen bunteto kornyezet: az ilyen viselkedes miatti sulyos konfIiktusok: traumat kivalto verfertozes: es egyeb, seriileseket okoz6 korai szexualis elmenyek, Az effele tapasztalatok olyan szorongast valthatnak ki az emberben, mely nil mely gyokeni, semhogy az itt ismertetett onkepzd modszetekkel feloldhat6 volna. Ha on ugy Iteli meg, hogy e m6dszerek segitsegevel nem tud haladast elerni, fontolja meg, nem volna-e erdemes szakerto pszichiatert vagy pszichologust felkeresnie. Ai emberek ttilnyomo tobbsege azonban hosszadalmas terapia nelkul is sokat tud javitani szexualis jartassagan,

Ferfigondok Mivel az ESZO-gyakorlatokbana noke volt az elsebbseg, itt most az urakat targyaljuk els6nek: a merevedesi problemakat es a magomles idozftesevel kapcsolatos gondokat. A merevedesi problt~mak korrrolysaga ketfokozatu Iehet: els6dleges problemaval kuzd aza ferfi. aki a kozosiileskor soha nem tudja megtartani a merevedeset: es kevesbe komoly az az eset, azaz masodlagos problernaja van annak a ferfinak, aki neha nem kepes ra, hogy ~q~osiile.s kozben megtartsa a merevedeset, . ,.,;:" Elsodieges mereuedesi zavarok Az els6dleges merevedesi zavarban.szenvedo.ferfi soha, semmilyen partnerrel vegzett kozosiileskor nem tudja megtartani a merevedeset. Rendszerint azonban van merevedese, ha maszturbal, es neha, ha a

161

partnere manualisan vagy oralisan ingerli. Az 'els6dleges, mereve?esi zavarok gyakran a szexszel vagy a n6kkel k~pcsola;os,.melyen gyo~e-, Bar alabb ismertetendo, k a rezoerze , lmi konfliktusokbol szarmaznak ..... az ," " , masodlagos merevedesi problemak kikiiszoboleset celz6 mods:er~ , sokszor segftenek, az els6dleges merevedesi za~a~~kban sz:envedo ferfiaknak hasznos leheta hesszu tavu psziehoterapias kezeles. Masodlagos meredesi zauarok Meglehetosen altalanos jelenseg, hogy mereved~si zavaro~a pa~s:kodo ferfiak viszonylag jolfunkcionaltak egy blzonyo~ ~ultbeh Id~szakban. Az ebbe a kategoriaba tartoz6k tizenot szazalekanak valoszi- _: nuleg egeszsegugyi problemaja van. " ",' ," Tapasztalja-e on legalabb hetente egysze~, hogy ejszaka, almabol felriadva, vagy reggel, t6bb~-kevesbe vagy telJes~n me~e~e~e~ allap~t~ , ban van? Ha ugy veli, hogy nem, vagy nem tudja, J2~?balJa, i,a level-k -belyegtesztet. Lefekveskor ragassza kor?e himv.esszojet level.,bel~~gek~ kel. Ha a gyilril reggel nyitva van, mmd_:n bl~onny,al aivas kozben , volt merevedese. Ha a gyuril erintetlen, ~gy blzo~y~ra nem volt. ~1r tud-e erni.merevedest oningerlessel? Ha mindket k:rdesre ~em~eI ~a"":, Iaszol, akkor nyilvan orvoshoz kell fordulnia, Ha .valas~a mmd~et ker-. desre igen, akkor j6 eselyei vannak arra, hogy baja lelki ere~eto.. , , Nines olvan ferfi, aki egesz eleten keresztul az esetek szaz szaza:~:' kaban meg tudja tartani a merevede~et k?zosiileskm. Az ~rekclO~:_. mechanizmus ennyire azert nem megbfzhato. A szexte~apeutak rend . szerint akkor tekintik problemanak a dolgot, ha val~~~ ,az ~.setek huszonot szazalekanal tobbszor okoz gondot, hogy kozosules kOzb:n megtartsa a merevedeset, Ez negy :set koz~.l egy~t j~le~t. Ha az ,O.~1,~ problemajaennelritkabban fordul elCi,a~or on~a.~o~zmule~ norrnal~] eset. A ferfiak tobbsege nagyjab61 ugyarugy rrnikodik. Az on Fr?bl~, - '"' lehet a meaoldas ha megtanul tuljutni a ad ott ellenallasoni maJara az· , c!' ESZO ",,, .. , " ,.f,.1 'o'"rirant nagyobb befogadokeszseget mutat. Az -tr¢; es ~i;~iiony,
H OF.

Iek katasztrofalis volt. A hivatasabol ered6en a rola alkotott kepben fokozott ~zerepe volt a szexualitasnak. N6i partnerei elvartak, hogy eletuk legszebb ejszakijaval kapraztassa eI6ket. Szazhusz szazalekos teljesihnenyt kellett volna nyujtania. Amikor ezt nem tudta produkalni, es nem tudta a merevedeset sem megtartani, megaIazva erezte magat. Kertuk, sorolja fel azokat az id6pontokat, amikor tudott, es azokat, amikor nem tudott. Ebb6I egy olyan minta rajzolodort ki, amlt 6 meg sohasem vett eszre: merevedssi gondja volt, amikor kabftoszert es alkoholt fogyasztott. Akkor megegyeztiink, hogy ilyen alkalmakkor nem megy bele szexualis helyzetekbe. A lazito gyakorlatok segitsegevel hamarosan visszaterr magas _3tlagu normajahoz Eisodieges szempontunk tehat, hogy mindenkit megnyugtassunk: senki sem tudja mindig sikeresen megtartani a merevedesef. Faradtsag,fesziiltseg, stressz, szorongas, sz6rakozottsag es kemiai anyagok mind-mind beleszolhatnak,

Partnern6jenek tudnia kelt hogy gyonyore nem teljesen az on merevedeset61 fiigg - ingerelheti at mas modokon Az ESZO-gyakorlatok egyik elonye, hogy az embert megszabadftja a teljesftmenykenyszer nyomasarol. Ha ugy erzi, masodlagos merevedesi gondjai vannak, rajta, kezdjen hozzaaz ESZO-gyakorlatokhoz .. Rendkiviil ha~znos Iehet a k6zbsiiIesi tilalom is. J6, 11amegszerzi ehhez partnere egyiittmukodeset, inaskii16nben _ nem fogja erteni, miert vesztette el on az erdekl6deset. Iavasoljuk, allapcdjon meg vele, hogy Iegalabb hat egyiittMtiik alkalmaval- nagyjab61 egy h6napig - nem fegnak kozosiilni. Kaphat is, adhat is gyonyort minden mas m6don, ahogy szeretik, de.ez ida alatt nem k6zosiilhetnek. Ez az egyszeril megallapodas az egyetlen, leghasznosabb modszer azok koziil, amiket a merevedesi zavarok kikusz6bblesere ismerunk,

is.

ning rp,mdkettore )0 m6dszer. A huszonot szazalek azonba_n csak egyhozzavetoleges a~an~. Egylk pactenstmk.egy rocksztar esete mutatta meg: ~ilyen ,sz~bJektivek lehetnek ezek a szabalyok. Az illeta merevedesi ~ro~len~~kkal for?~ hozzank, Amikor leiiltunk esf~lt~rf,~peztiik a bajt, kideru~t, ho?y atl~,; gosan az esetek husfs~azale~iiban v6~tszo i!y~s~61. Ml a husz zalekot nem tartottunk preblemanak, am az 0 vilagabanekkora SZ&z;i:t.,
'H ".'

~za,:

Ha nines allando szexpartnere, vagy van, de nem szamtthat ra elhat,-hozasa veghezviteleben, egyoldaluan is fogadhat k6zosii.l~si 't~!ali'nat. Ilyenkor masfela modokon forditson tobb figyelmet partnerere;tlogy ne hianyolja annyira a kozesulesr, s ne gyakoroljon tiil nagy nyomast Cinre.Az egyoldalu tilalom nem annyira j6, mint hapartnere is beleegyezett volna, de a semmineJ. ez is jobb, , Lehet, hogy a k6zosiilesi tilalem alaj] eszreveszi .merevedese visszateresH. Ne varja, hogy ez egyik pillanatr61 a m~'$iKrahe fog kovetkezni - vegul azonban, mas szexualis ingerlessel, ujr~' tap~sztalni fogja. Fon163

162

tos, hogy ilyenkor ne probalja azon nyomban kozosulesre haszualni a
merevedeset.

A tilalorn idejen a III. fejezetben leirt oningerlo program .fejleszto gyakorlatait" vegezze. Ne akarja megcelozni az elnyujtott izgalmi allapot fels6bb szintjeit. Figyelmet arra osszpontositsa. hogy oningerlessel tizenot pereig meg tudja tartani a merevedeset, majd fo1ytassa ejaklllalassal.

A,80. oldalon leirt Erzekkezpont-gyakorlat nagyon hasznos, segftsegevel csokkentheto azoknak a ferfiaknak a teljesitmenyszorongasa, akiknek gondot jelent a merevedes eleres€' es megtartasa, Csinalja vegig legalabb negy kulonbozo alkalornmal mind a negy £okozatot. A2utan osszpontositsa figyelmet a harmas es negyes fokozatra, amelyekbol megengedhet6 az ejakulalas, Amikor az Erzekkozpont-gyakorlat harmas fokozatan megfelel6 merevedest tud elerni, on es partnere valasztas ele kerulnek, Fo1ytathatjak ugy, hogy partnere kezi ingerlese utan kozosulnek, vagy folytathatjak ESZO-gyakorlattal. Hog)' el tudja donteni, felkeszult-e az ESZO-gyakorlatra valo atteresre, visszautalunk a korabban feltett kerdesre: Keszen allnak az ESZO-ra? Lehet, hogy a kozosulest csak akkor akarja ujrakezdeni, ha mar ketszer olyan hosszan tart6 orgazmusai lesznek, mint a gyakorlatok e16tt. Azok a ferfiak, akik megtanultak, hogy hetente tobbszor perceken at elvezzek az ESZO I. szakaszat, valoszfntileg kevesebb erekcios problemaval talaljak szembe magukat a kozosulesek alatt is. . Gyakran azert allnak be zavarok a merevedesben, merf a ferfi azt hiszisvalahanyszor szexualis helyzetbe kern 1,automatikusan merevedest kell produkalnia, A n6k is gyakran elnek ebben a hitben, Ez mitosz. A legtobb ferfinak kozvetlen ingerlesre van sziiksege ahhoz, hogy merevedese legyen. A2 eletkor elorehaladtaval ez az igeny csak novekszik, Az inger legjobb forrasa az, ha van partner, ezert partnere szeme Iattara vegezze a kulonbozo szakaszokbol allo oningerlo gyakorlatokat, hogy 6 is megtanulja, s id6vel atvegye a folyamat irany(bfsat. On felel azert, hogy elegend6 ingerlest kapjon. Onnek kell gondoskodnia arrol, hogy akar on, akar a partnere eleget nyujtson, Meg ha erekciojaval nem is kezdemenyez szexualis egyiittletet, akkor is fontos, hogy el6 tudta allitani }>ningeflessel. Ha ezt elerte gyakerlaskeppen, a partnere elott, akkor pem fogja zavarni, hogy olyankor is megtegye, amikor szuksege lesZ:ra. Nines abban semmi, sok ferfi ingerli magat

azert, hogy eljusson az izgalmi allapor megfele16 fokara, Sz6rakoztat6bb, ha a partner csinalja onnek, de nem minden n6 hajland6 ra,hogy ebbe belemenjen, A2 on hfrnvesszojerol van SZ0, az on oromer61, amiert vegso soron on a felelos. A behatolas puha hfmvesszdvelis hasznos gyakorlat lehet merevedes,i.pr~bIemak eseten, A himvesszotol szarmazo ingerles kejes erzest nyujt mindket partnernek, amely nem fiigg a.merevedestol, Tovabba a .. szeretkezes kezdetenek ez a gyonyorteli valtozata ugy teremtimega szexualis meghittseg legkoret, hogy nem er6lteti a teljesttmenvt, A hanyatt fekvo no jobb Iabat atvetia ferfi csipojen. A ferfi vele szemben, baloldalt, a n6vel negyven6t fokos sz6get bezarva fekszik.js himvesszojet a jobb kezeben tartva, makkjat a no csiklojan hiizogatja le-fol es korbe-korbe. Mindket teriiletet, a himvesszot es a hiivelyt is alaposan be keH kenni. (Lasd a 12. szamu abrat.) A ferfi osszpontositsa figyelmet makkja ingerlesere, s legfokeppen arra a kej~s erzesre, amit akkor tapasztal, amikor azt apartner nemi szerveihez dorzsoli hozza. A no engedje el magat, hogy elvezhesse csikloja ingerleset, s ne gondoljon mar most arra, hogy mit szeretne ~'~gy hogy szerinte rni fog tortenni, arnit61 6 vagy partnere izgalomba Jon. Ha onnek, uram, e gyakorlat soran tortenetessn merevedese Iesz, ne aggodjon, Folytassa az ingerlest. Ha ot percig vagy tovabb megmarad a mereyedese, akkor reszben behatolhat - de legf61jebb 2-3 centimeterre - partners huvelyebe. E reszleges behatolas alatt huzogassa hfrnvesszojet ki-be a hiivelyben, s korozzon tovabb a csiklo korul - ki-be korbe-korbe. . , . ,btpercn~ vagy.annal hosszabb reszleges behatolas es csikloingerles utan, ha tovabbra IS megtartotta erekciojat, a csikl6 ingerlesenek csok- . kentesevel parhuzamosan fokozatosan mind beljebb es beljebb hatolhat a hi.iveJyben. . . Vegezze el ezt a gyakorlatot Iegalabb otszor hetente, alkalmankent Ieg~labb tize.n~t percig, meg akkor is, ha on vagy tarsa ellefisieg~lne, s ha ont untatja IS, a.dolog~ Ne varjon merevedest. Fogja fel edzogyakorlatnak a puha hfrnvesszovsl valo behatolast, Az okolvfvokazertiigrokoteleznek az edzeseken, hogy fejlesszek a reflexeiket es az allokepesseguket, s nem azert, mert a ringben ugrokotelezni akarnanak, A merevedesi zavarokkal kuszkodo ferfiaknak jegyezniiik kene azokat az id6pontokat, amikor hftrlvessz6jiik,!'1<ell6 idoben felall, s azokat is, amikor nem, Talan igy kirajzoI6dnek··Jgy minta. A rocksztar

164

165

~lta1 felism~rt tnint~tadT()g6k~~ ~a~,a1ko~61J?~#p~ta;Az¢l?~i~.\?~~~~·: dott errol ~ irtihfat6l,. 'AZaikoltoTIsufrlTnid:€z~elQn\er~ved~lp:tQ1:?1)tm~ ~t. A klasstikus'a1k~hblfii$g6)Ceptel~useg'1igni\l Eilp; liqgy-~k)il~;,az alkohol-efzestelenit6' hatas~n;lj!l{i :t14t(ls:merey\,'<i;le:s;a; ~61 ,~Sikies aZf'hisZi,mostaIlt6hrPincU;g,_ipJk@F~1~ll:le~Z"Az-ezt'RB~;_ti:l:1;

p:~pi

1~sitmenyszbrong<l~'6~<:tgat 1J~~lteSitq;!j6S1atk;e:ti(fhmod*. ;Eg_>r~t(~;nat.' ',.' '.,

t:::;~t i~~~~=O~~:l~~~f~:~~r~

Kozosilte;itesthelyzet
~' !,~' ..

12. Behatolas puha himvesszfivel Gyakorlatnak is, elojateknak is alkalmas. A ferfi ritmusosan odadorzsoli puha himvesszojet a ne),huveLybemenetehez es csiklojahoz. A merevedni kezd6 pe~iszt utemesen bevezeti es visszahuzza a huvelyboI.
.j>

Mi~~:z~:;~~~~~;t~~~--,-~:·.t:-~q
kotiiJh'i€t(ekb61?:fakaddW ~~;.- ,a;.~, "J??', '(\ -;_.. -, . ,;t,'-._ ". ,Sf ,', "'--'.,.. ··'Varh t'6,el.h66;d';'~;P1~an:;he:lym:sze.,.
I,

naljqn::'\(aJp$~$i

-leJ.letQsegeb'Mit,tlzo~&l WMp1J;{i':l1g~,~.rt;.sti3'h¢,2\7' \
..

166

t9J

retkezzek, ahol kenyelmetlenul erzimagat, Nehany eveegy kalandkedveld asszonnyal volt dolgunk, aki tortenetesen egy konzervativ beallit6dasll ferfihoz ment Ielesegul. Melanieszivesen szeretkezett volna . erdoben, fenyes nappal, vagya varos ke1l6s kozepen, egy utcaban par, kolva-ainit61 Arthur visszaborzadt, Mi kompromisszumos megold.is~ javasoltunk. Az6ta mindketten elmozdultak kicsit a kozep fele, Szeretkeztek mar erdoben.ejszaka, mega kocsiban, egy elhagyatottvi~ deki irton, Arthur valamelyest kalandkedveI6bb~ valt, mert Melanie szereti az Ilyesnucesmerto is belekostolt a dolog varazsaba, . Az alkohelonkivuliszerekis okozhatnak-problemakat, Nerncsak az ill.egaIisdrogokra gondolunk. Cyakran meglepodunk, latva, hogypa~ cienseink- szamos, orvos altal felirt gy6gyszert szednek.ies megsem fordul a fejiikben, hogy ezek hatassalIehetneka.nemt rmikodesre is. A nyugtatokes altat6k sulyos btinokre kepesek.hasonlokeppenamagas vernyomas elleniazersk is. Ha on .gy6gyszert szed es rnerevedesi problemai vannak, beszelje meg a- szerhasznalatatorvosaval. Az orvosok n~ .szfvesenemjitik ekire. az altaluk fe1irt orvossage;etleg~s szexualis mellekhatasait, mert.a szorongo betegnel marmaga az infor~dcds kivalthat problemakat, . Ami.a marihuanat illeti, mialtalaban a termeszetes oromoket reszesitjiikelonyben a kemiaiakkaLszemben. Az e~beri test a s~exualisfu~~ gerillet,a:Uapotaban hormonokat.ss egyeb anyagokat valaszt ki, melylyel fokozza.kejt es noveli a libid6t, azazanemi vagyat.flyen anyagok az endorfinokes.az androgenek. Azeges:zsegeshormonszfut(?ket· ugy tarthatjukfenn a legt6ke;Letesebben, ha gyakran elvezzuk a szexet, 'Ha merevedesi gondjai vannak es meg nem elleneriztette a tesz-: toszteronszintjet, szoba hozhatja a merest az orvosanak.Ha azorvos u~t.aIal!a, hogy ez az ertek alacsony; felirhat ta-blettat,de meg jobb, hainjekciokat ad. A ket honapon at kethetenkentkapott tesztoszteroninjekcio nehasegit a merevedesi zavarokon. E ket h6nap alatt vegezzen szexualis gyakorlatokat is. Ezzel ugyanis. terrneszetes uton tudja novelni atesztoszterontermeleset, es esetleg nem.lesz szuksege tovabbi p.'!.tI~ra.
Komi

oS5zefi.iggeseben nem rulzas aztallitani, hogy minden ferfinel Iennall.a korai magomles esete, Csak nagyon kevesen'tudurlkeglvegteben harom oran at szeretkezni, ' redig meg lehet tanulni, Csak akarnia kell. Ha ki tud tartani, akkor robb gy6ny6rt tud nyiijtani szeretkezeskor a parjanak. Ez a hagyomanyosan esszerfi magyarazat=amely igaz es ervenyes, Demar sokkal ritk.ibban hangsulyozzak azt a masik - epp annyiraertekes, ha a ferfi sajat szempontjabol nem ertekesebb - okot, amiert erdemes megtanulni a magomles keslelteteset: igy6nmaganak is t6bb gy6ny6rt adhat az ember. Lapozzon visszaa12L,oI~}J;'a,es~nezze meg a ferfi orgazmusos valaszainak grafikonjat. Ebb61 M:t;hto, hegy miner tovabb tudja megtartani a merevedeset, annal magasabb izgalmi allapotba kerul, s annal t6bb tokeletes gyonyorben lesz resze. A IV., Kozelebbegymashoz clinG fejezetben beszeltimk az e16jatek~ r61. A 80. oldalon targyalt Erzekkozpont-gyakorlat szertartasosresze az elojateknak, s j6 lehet6s€get kfnal, hogy felfigyeljiink a korai magomles problemajara, Sok ferfihamarabb ejakulal, mintsem c{ vagy partnere szeretne, mert .minden figyelmet a nemiszervere osszpontesitja. Nem jon ra, hogy a szexualis ingerles szempontjabol az egeszteste szarnba johet. Amilyen mertekben engedi, hogy egesz teste reszt vegyen a szeretkezesben, olyan mertekben kap ujabb es ujabbgyonyort, s kozben nem is kell utjlit allnia ejakulacios reflexenek. Az erzekkozpont szamit a partnerre is. Fontes, hogy a no tevekerry legyen. Vannak, akik ezt nem tekinti:k feladatuknak: onmagukra ugy' tekintenek, mint egyszerii vevokesziilekre, vagy csak a sajat orgazmusukat tartjak szem el6tt, s a femttSl azt varjak, hogy 6 isugyanezttegye. Ilyen feltetelekbe ne menjen bele, Ha partnere azt akarja, hogy Sokihg kitartson, akarjon segiteni is abban, hogy megtanulja a modjat. Az _$rzekkozpont-gyakorlat utan atterhetnek a magomlest itiinyit6 gyakorlatra. Pekudjon hanyatt, behajlftott vagy kinyujtott terddel, partnere pedig az on labai koze uljon vagy terdeljen le. Ahimvessz6 es a herezacsko bekenese utan kezdje ingerelni az on himvesszojet. Simogassa egeszenaddig, mig kozeledni nem latja az en orgaemusatPigyelmet osszpontositsa a kozeledo orgazmus jeleinek felismeresere: a csip6 lok6 mozdulataira, a test randulasaira, a heregolyok folemelkedesere a test kozelebe, s maginak a hfmvessz6nek a luktetesere. On is . segithet ugy, hogy mintegyjelzeskent visszahuzza 'a tnedencejet, vagy egyszeruen sz6l,hogy hol tart: "Mar kozel jarok." "Most eleg." De a

an

'.~~' ~' ... m,agomles.

A korai magomlesnel az idozitessel, van a baj, Marejakulal, pedig meg nem akart, vagy a pa:itnere' hem <rkaFta.A sportoloknal csodaljuk '3 .. yors reilexeket; az~ban g ezekgondot is okozhatnak Amaz ESZO· 168

169

n6nek vegiil meg kell tanulnia, hogy szavak nelkul is felismerje a jeleketo Az orgazm kozeledtevel partnere egesz egyszertien hagyja .abba az ingerlest - nehany masodpercre, vagy akar egy teljespercre meg el, is veheti a kezet, Az on izgalmaett61 lohadni kezd, ,s amikor rn4r. visszajutott ana a szintre, hogy t1jra tud uralkodni .magan, tarsa folytathatja az ingerlest. Tizenot perc alatt legalabb hatszor leallhat, 5 m.irid,a]:Jnyiszorujrakezdheti, -Ha megis eljutna az' orgazmusig es a magomlesig, lelkileg is, testileg is legyen nyitott az elmenyre, Lazuljon el, s adja at magat az erzesnek, Utana beszeljek meg, _ tart~ti. s _hogy legkozelebb _ mi hogyan tudnak mindketten jobban kezben tart-inti .az iranyitast. A.z ondofolyadek visszatartasanak mar-targyalt gyakorlata segithet a magomles szabaIyozasanak megtanulasaban. Itt epp ellenkezo technikarol van szo, mint az elengedes es ellazitas eseteben, Partnere is megtanulhatja ,a szabalyozasegy modszeret, ~ hereluizo-. gatast, amit a VI., -ESZQ: Cyonyortnyujtani. a ferfinak cfrnii fejezetben targya1tunk. Eszrevehette, hogy a koraimagomlessel foglalkozo gyakorlatok hasonlitanak az ESZO~gyakorlatokra. Az egyik nyilegyenesen vezet a masikhoz, Gyakorolja a magomles iranyftasat az Erzekkozpont III. es N. lepesevel, valamint leallo-ujrakezdo modszerekkel legalabb hetente ketszer, amig vissza nem nyeri. folotte az uralmat, Hamar.harminc percig . ki tud tartani, mialatt partnere ingerli, akkor minden bizonnyal felke-: : sziilt az ESZO-gyakcirlatQk megkezdesere. A -kezi ingerles mas, mint a hiivelyi. Van, akinek kezi ingerleskor nines semmi problemaja, de mihelyt behatol partnere hiivelyebe; nyomban megindul mila a magomles. Alabb egy tiz.lepesb61 aU6 gyl;lkorlatot ismertetunk, mellyel megsziintethetf a kozosulesi. tt11~zekenyseg. A gyakorlat 3.es 4. pontja tartalmazza az iment emlegetett leall6-ujrakezd6 m6dszert. Mindig akkor hagyjak abba, amikor a·magomles kozeledtet erzi, s utana kezdjek ujra. .
1

4. Partnere ingerelje bekent kezzel, mig on ki tud tartani harminepercig. .• .. 5. Fekudjon hanyatt. Partnere terdeljen Ie onnel szemben, szetterpesztett labai koze. Tartsa a huvelyeben az on himvesszojet, es csak an1'lyiramozogjon, hogy on meg tudja tartani a merevedeset, fokozatosan, egeszen harmine percig, .' ._ 6. Fekiidjon hanyatt. Partnere terdeljen le ennel szemben, szetterpesztett Iabai kozott. Az on hirnvesszojevel a hiivelyeben konnyeden 16kje magat elore-hatra, szukseg eseb~n ellenorzes ceIjab61 megallva, mig on ki nem tart harmine percig, 7. Fekudjen hanyatt. Partnere terdeljen le onnel szemben szetter'pesztett labai kozott, Himvesszojet tclja partnere huvelyebe, s konnyeden lokje magat elore-hatra, sziikseg eseten ellenorzes eeIjab61 megallva, mig ki nem tart harmine pereig. , 8. Fekudjon hanyatt. Partnere terdeljen le onnel szemben, szetterpesztett labai kozott, Himvesszojet tolja partnere huvelyebe, s egyiitt mozogjanak elore-hatra, szukseg eseten ellenorzes celjabol megallva, . mig ki nem tart harmine percig. 9. Szeretkezzenek oldalt fekve, mig an ki nem tart harmine percig, 10. Szeretkezzenek misszionarius p6zban harmine percig. Csinaljak vegig ezt a programer hetenkent legalabb ketszer, hat honapan keresztiil. A teljes ejakulacies kontroll megszerzesehez 2-6 honapi gyakorlas szukseges. Van,hogy az ember visszaesi}<;ez normalis jelenseg, nern kell agg6dni miatta. Menjenek vissza az Erzekkezponthez, es csinaljak a leallas-ujrakezdes gyakorlatot. Elvetve megeshet az is, hogy gondot okoz a merevedes megtartasa, Ez is normalis: ilyenkor titbaigazHasui olvassak el a 162. oldalon talalhato Masodlagos merevedesi zavarok cfrmi reszt, Lesz, aki meg akarjatanulni az ellazitast is. Olvassak el meg egyszer a VlJI., Ha gy6Z az ellenallas cimfi fejezetet, abban talalnak ilyen ertelmG utasitasokat. Vegezzek htisegesen a Kegel-gyakorlatokat: kivalo modjat kinaljak a magomIes iranyitasanak. Ha nemi izgalmuk novekedesekor osszeszoritjak medenceizmaikat, utii.na gyorsan nyomjak ki, s egy percre tartsak vissza a lelegzetuket, hogy iranyftaru tudjak az ejakulacios kesztetest, Ha azert nyomnak kifeie, hogy igy is fokozzak az izgalmi allapotot, akkor gyors egymasuhinban, amilyen er6sen csak tudjak, szoritsak ossze a medenceizmai-

Tiz lepesb5Jti1l6 edz5program komi magiimleseseknek 1. Ingerelje magat szaraz kezzel, mig harmine pereig ki tud tartani. 2. Ingere1je magat bekent kezzel, mig harmine perdg kitud tartani. 3. Partnere ingerelje szaraz kezzel, mig on kitud tartani harmine percig, 170

171

kat, hogy ezzel befolyast gyakorolhassanak ejakulacios kesztetesukre. Ezek az iranyttasi modszerek sokkal konnyebbek akkor, ha rendszeresen vegzik a Kegel-gyakorlatokat. '" Kesleltetett magomles A kesleltetett magomles viszonylag kevesbe altalanos problema. Onnek akkor lehet ez gondja, ha sfirfin kozosul a hiivelyben harmincperces vagyhosszabb idejfi merevedessel, de meg haakarja, sem kepes a hiivelyben ejakulalni, Az ilyen problemaval kuzdo ferfiaknak mas helyzetekben - peldaul onkielegfteskor - rendszerint van magomIesiik, A zavart szinte minden esetben egy olyan komoly ellenallas valtja ki, mely nem engedi, hogy a sperma bejusson a hiivelybe: ezert legjobb, ha ilyen problemaval pszichiaterhez fordulnak. Segithetnek a relaxacios technikak, valamint a kozosulesre elokeszito oningerl6 gyakorlatok. Ezek az alabbi m6don mtikodnek: Ingerelje magat a magomles megindulasa elotti pillanatig, majd himvesszojet gyorsan helyezze be partnere huvelyebe. Ha spermajat bele tudta bocsatani a .hiivelybe, akkor iii tovabbi szeretkezesekkor a magomlest megel6z6en mind korabbi es korabbi pillanatban hatoljon be a hiivelybe. Egy honap vagy tobb id6 elteltevel tapasztalni fogja, hogy kozosules elott nem kell .ingerelnie magat, hacsak nem azert, hogy merevedest erjen el. A kesleltetett magornles egy masik megkezelftese a 80. oldalon leirt Erzekkozpont es a tars ingerlese reven lehetseges. Partnere vegezzen Erzekkozpont-gyakorlatot onnel, Csinalja vegig azt az on- es partneringerlo edzoprogramot, melyet a IlL, Fejleszt6 gyakorlatok cimfi fejezetben ismertetti.ink. Ha parja megtanulta, mifele gyonyoroket szeret on, akkor gyakorolja a kezi ingerlest egeszen az orgazmusig, Aztan, egy kesobbi alkalommal, egeszen addig a pontig is elviheti ant, amikor keszen all az ejakulalasra; akkor vezesse be a himvesszot sajat huvelyebe ugy, hogy on hanyatt fekszik, 6 pe<l1g szemkozt terdel, az on szetterpesztett labai kozott, Ezt kovetoen, mas alkalmakkor, mind hamarabbi es hamarabbi id6pontokban csinalja ugyanezt. Parja abban is segtthetonnek, hogy utemes, ki16k6 mozgasokkal fokozza a himvesszo ingerleset,

NOI'GONDOK A nok ket alapveto szexualis nehezseggel szoktak talalkozni: az orgazmussal kapcsolatos problemakkal es a fajdalmas kozosulessei. Orgazmuszavara van egyreszt annak a n6nek, akinek csak bizonyos helyzetekben van, mas helyzetekben viszont nines orgazmusa. Preorgazmia

.~ ....
....

A n6akkor preorgazmusos, ha nem tanulta. meg,.se partnerrel, .se, egyedill, semmifele medon, hogy orgazmusa legyen, Az. osszes n6i szexualis zavar kozul a preorgazmiat Iehet .a legk6nnyebben rendbehozni. A preorgazmusos noknektobb mint kilencvenszazaleka meg tudja tanulni, hogy egy tranyitott.pregram keietenbeliil orgazmusaIegyen. . A kulcs az-onkrelegites. Ha meg akarja tanulni, hogy orgazmusa legyen, akarnia kell a rendszer.es onkielegires ·gyakorlasat. A szexualis gyonyorok mindene16nye~ n6nek es partnerenekegyaraat.> ebbol az elhatarozasbol kovetkezik. A n6nek a relaxacios technikakates a szorongas csokkenteset kell gyakorolnia. V~erfonal'gyanant nezze at a VIII./Hagy6~ az ellenallas elm ii fejezetet: . . Meg kell tanulnia-es szorgahnasan kell vegeznie a Kegel-gyakorlatokat, ugy,ahogy azaz 51. oldalonall, Ha elvegez egy nz.lepesbdl allogyakorlatot, megtanulhatja, hogyan legyen orgazmusa, s aztan, hogy kozosulessel is legyen. Egyenkent vegye sorraalepeseket, s csak a sikeres teljesites utan terjenat akovetkez6re. A gyakorlatokat naponia vegezze el.
T{z

lepesbol tWO edzoprogram preorgazmusos naknek

1. Alljon mezteleniil az egesz alakjat mutat6 tUk6r .ele"Ugy vegye szemugyre a testet, mintha egy masik szemely volna. Ne -kritikus legyen, hanem semleges. Keszitsen leltart, Keresse meg ~ elonyos venasait. Nagyon keyes no szan id6t ra, hogy megnezzeasajattestet Dont= se el, el tudja-e gyonyorre erdemesnek fogadnia. sajat teste! ugy, amint van.

172

173

Nezze meg a nemi szerveit, Vegye oket szemiigyre. Tanulja meg.mi hol van. 2. Egy kenyelmes, felreeso helyen, peldaul. amikor egyediil fekszik az agyban, tapogassa vegig a testet - ne azert, hogy nemileg izgalomba jojjon, csak az elvezet kedveert: Tapogassa vegig a nemi szerveit is, de ne varjon ettol nemi izgalmat. Elvezze, hogy simegat es hogy simogatjak, Figyelje, mi esik j61. . 3; Egy,k.enyelmes, felreeso helyen tapogassa vegig magat nemi ingerkeltes eeljab61. Tekintetevel es kezevel fedezze £01a testet,'a nemi szerveit, hogy megismerje a szexualis ingerlesre legfogekonyabb tertileteket. Sirnitsa vegig a £ejboret, ,a ,nyak*t,a vallat: erintse meg a .mellbimbojat, s figyelje meg, milyen erintes.esik j61. Az a legjobb, amikor hatarozottan nyul hozza? Vagy ha a huvelyk- es a muatouj]a kozott morzsolgatja a mellbimbojat? Erintse meg a hasat. A combjai kozet, a szemeremajkat, a csiklojat. Tanulja_meg, mi okoz j6 erzest, hogy kes6bb megtanithassa ra a partneret. 0 nemfogja tudni, ha ,on nem tanitja meg ra, 5 ha on sem tudja, akkor hogyan fogja ra rnegtanitani? 4. Egy kenyelmes, felreeso helyen, nemi izgalomkeltes eeljab61 ingerelje magat (de ne akarjonorgazmust elerni) azokon a teruleteken, melyeket a 3. lepesben nemileg erzekenyeknek talalt, Hasznaljon kenocsot (lasd Bekenes, 189. oldal). 5. Ingerelje magat erosebben, hosszabb ideig, naponta Iegalabb harmine percig vagy tovabb. Engedje,hogy olykor termeszetes uton eljusson az orgazmusig. Ha ket hetenat naponta ingerelte magat, megsem volt meg orgazmusa, terjen at a-6. lepesre. 6. Hasznaljon vibrat6rt.A nemi szervei iel€> haladva vegyesorra azokat a teriileteket, melyeket erzekenynek talalt, (Lasd Vibratorek, 196. oldal.) A csiklot ingerelve juttassa el rnagat az orgazmusig. Ha- avibrator egyik fajtaja nem hasznal, probaljon ki egy masikat, Ha tU1 erosnek erzi, t-egyen tiirolkozot a keszulek. es.a nemi szerve koze. De vibrator helyett hasznalhat vizet is a vizcsapbol, vag:y a hajlithatc zuhanycscbol. Az erzeki kejszerzes csodalatos eszkoze tud lenni a hajlithatozuhanycso, ha 1ecsavarja rola a zuhanyrozsat.Engedje el magat a kadban, s egy lagy, meleg aramlatot eresszen at acsovon, Iranyitsa.az aramlast a nemiszerveben mindenuve, majd.osszpontosrtsa.a csik16jara, Ktilonleges hatast erhetel, ha szelid folyatassal kezdi, s kesobb eOO-sebb nyomassal kfserletezik. Ha naponta vegzett gyakorlassal ket-harom het rruilva iskeptelen a vibratorral orgazmust elerni, forduljon szexterapentahoz, vagy vegyen 174

reszt egy csoporttreningen- Sok ~6i ,sze::vezet ki~a~ esop0r:_0s tanae:adast preorgazmiara. Ez a legkevesbe draga kezelesi forma, es eredmenyes szokott lenni. Kerdezeskodjon ilyesmi utan., ,. Ha vibratorral sikeriil orgazmust elernie (gratulalunk!), pr6baiJa meg, menne-e nelkiile is. Addig has~nalja~, vibra:ort, rhif.k6z;1 nero jut az orgazmushoz, s ~kor vaJtso.n at a saJat kezere .H~ lly ~o?on el tud [utni az orgazmusig. akkor minden heten egy kicsivel h!illlar~hb tegye le a vibratort, A vegen kepes lesz ra, hogy a puszta kezeveleljuttassa magat az orgazmusig.. . 7. Partnere szemeIattara ingerelje magat orgazmuslg; 8. Engedje meg partnerenek, hbgYa'7.lepesben mutatottminta szerint ingerelje ont orgazmusig. .. . .. 9. Kozosiiles kozben engedje meg parrnerenek, hogy orgazmusig ) ingerelje ont ugy, ahogy a 8.1epes?en megt~nulta ..Erre a gyak?rlatra it hatulso behatolas helyzete a legJobb, amikor mindketten terdelnek (lasd a 8. szarmi rajzot). vagy a Ierfi az agy mellett all. Ebben a testhelyzetben elore nvujtott kezzel tudja ingerelni a no csiklojat. 10. Kozosiiles kozben ingerelje magat orgazmusig. Idonkinfi, de nem kozosiileses orgazmus Azok a n6k, akiknek onkielegih~sselvagy partneri ingerlessel. va~, de kozosiilessel nines orgazmusuk, tisztazzak magukban, mennyire ontudatosak, mennyire magabiztosakEbbe a csopo~tba .?ya~an ~t~znak olyan nok, akiknek azt tanftottak, hogy ~ ferfi 5w~nyore mmdl? elsobbseget elvez.Ez a hit azt a gyakorlati probl~~at hozza ma?av~, hogy amikor a no magomlesre batoritja fel a ferfit, h()lo~· ~ekl meg nem volt orgazmusa, a tovitbbiakban nem all a rendelkezesere merev hlmvessz6. E16bb gondoskodjon tehat arrol, hogy, meg~apja, ..a~i~e, szuks~ge van. Peldaul hosszabbitsa meg az elojatekra es a kozosulesre szant idot. Esetleg gond~lja at, megfelelnek-e onnek a szeretkezes konilmenvei (lasd a II., A feltetelek megteremtese cirnu fejezetet, a 19. oldalon), Vagy ingerl6bb _pozici6t szeretne valasztani a sz~retke~eshez? A 5z01gai behodolas az agyban nem rmikodik: az on 1genyel eppoly fontosak, mint a parjaeL, Megteheti azt is, hogy az eddig megszoko~t61 eltero modokon szer~l meg maganak aztaz elvezetet, hogy orgazmus~.legye~: ~e~~ssen ~as testhelyetet,vagy a mar megszokottakon belul eszkozolJon aprobb
H ,

175

valtoztatasokat a szogekben es-a mozdulatokban. Ha kozosuleskor nem hasznalt vibratort, probalja ki. Szandekosan valtoztassonnernely megszokott seman, Inkabb a kozosules kozben tenylegesen atelt· eIYezetekre osszpontosltson, s ne azokra gondoljon, amelyeket elkepzelese szerintereznie kellene. Ez isarra szolgal, hogy [obban erzekelje a.valosagos erzeteket, , Ezek a problemak remekiil kezelhet6k az ESZO-gyakorlatokkal. Fokozodnffog az a kepessege, hogy a huvelykezi ingerlesevel orgazmust eljen at. Ha mar sikerul ily medon percekig vagy meg tovabb tart6 orgazmust elernie, a huvelye verbo es gyonyorre erzekeny lesz. Ilyenkor sokkal k6nnyebbmegtpita~i!akorgazmustegy 16k6 mozdulatokat vegzo penisz jelenleteben, Helyzeti orgazmuskiptelen~eg akkor tartozik ebbe a kategoriaba.iha iii multban volt orgazmusa, de jelenleg valami folytan keptelen ra, A helyzeti .orgazmuskeptelenBeg rendszerint az egeszsegi allapotaban, a kapcsolataban vagy a J'!Lagatartasaban jelez valami valtozast. ' .A fizikai allapota valtozott volna meg? 'Fert6zes( kapott "talan? Drog- vagy alkoholproblemai kezd6dtek? Vagy egy betegsegalakul a hatterben, s az befolyasolja a nemi eletet? Alegaltalinosabb ilyen kora cukorbetegseg. Egy teljes kivizsgalassal kideritheti a fizikai okokat. Ha nem az egeszsegevel van baj, akkor beszeljek meg a: parjaval, mi valtozott meg az eletiikben. Talan on nem kapja megazt, amit virett61 akapcsolattol. Vagy on az, aki megvaltozott, Talan gyerekei szirlettek, s ez megterheli. Vagy maganyosnak, duhosnek erzi magat, Folyamodjon a Kommunikacio cimfi (180. oldal) reszben ismertetettgyakorlatokhoz, melyek segitenek tuljutni a gondjain. Vegezze a Iazit6 es a szorongascsokkento gyakorlatokat. Fa}d41mas koziisiilis Ha a kozosules faj. €lSG Iepeskent vizsgaltassa meg magat .n6gy6gyasszal, vagy mas orvossal, Ha a medenceje norrnalis, akkor arra van sziiksege, hogy "kezbe vegye" a szeretkezeset. A kozosules nagyon gyakran azert fajdalmas, mert a ferfi szabja meg az idozttest, a testhelyzetet es a behatolas melyseget, A hiively ugyan a nemi izgalom hatasara kitagul es megnyulik, hogy be tudjon

fogadni szinte minden meretti hfnwessz6.t, de ~ dolog ~elil me~ egyik pillanatr61 a masikra, A nonek elobb tlsztessegesen felingerelt alJapotba kell kerulnie. L Legyen teljesen es alapesan bekenve. (Lasd a 189. oldalon ~ Bekenes cimu reszt.) , .. " ";'. , 2. Partnere bekent ujjat vezesse f01az on huvelyebe. on pe<;hg tolfa ki az ujjat. Ez a mozdulat kil;i.yitjaa hiivelyt, 5 konnyebb les:;::ahehatohi~. Tarsa kezdheti egy kisebbujjeval. 5 haladhattovabh-a.nagyqbbakfele. Kezdje egy ujjal,s ne mozgassa azt. Azbill kezdje rriozgatni: .utanozza a himvesszS16keseit, s kozberi'hatoljon min~melyebbre, mind gyorsabb irarnban. 3. Engedje. hogy a teljes befogadas allapotaba keruljon.Tarsa mgerelje kezzel/' oralisan, mig eleri a lehet6 legjobb es leghosszabb orgazmust. Ingerelje a hiivelyben is es oralisan is. Lehet~segszerint .keresse meg,..s vegyera partneret, hogy ingerelje a G-pontJat. Ne ha~;YJ~, ogy h elsiessek ezt a fontos Iepest, Ha tovabbi utmutatasra vansziiksege, lapozzon visszaaz V., ESZO: Gyonyort nylijtani a nonek cimfi fejezetre. 4. Es most vegye at az iranyirast. Ha partnere him.:essz~je ebben a pillanatban nem merev, ingerelje 6t kezzel vagy szajjal, ·nug m.~re~edest MIll produkal, A megfelelo technikakat a VI., ESZO: Gyonyort nyujtani a ferfinak clmu fejezetben talalja meg. 5. Valasszon olyan kezosulesi testhelyzetet, amelybol jobban "kezben tudja tartani' a dolgokat. Rendszerint a hatso be~at?las,·~ ~6 £e~ill es az egymas melletti pozki6k a legjobbak. behatolas utemet e~ me:teket on iranyitsa, s on hatarozza meg a tolo mozdulato~. mennYl~eg~t es tipusat, a semmitfil azelenk lokesekig bezar6~ag. Te~tse~aga.t t~keletesen szabadnak arra is, hogy ugyanakkor mgereljea sajat csiklojat, Ne felejtse el, hogy mindvegig nyomja oda hiivelyetapartner himvesszojenek, 6. Folytassa ezta gyakorlatot mmdaddig, amig .~gy l:sz org<!.~.musa, hogy kozben a partner himvessz6je bent van a huvelyebe~: Szuksege van tarsa egyi.ittmiikcidesere. Neki is ra kell jo~e, ,hogy ~~~yebben megoldhatjak ezt a problemat, ha az 6 magatartasa nem elit.elo~.hanem segit6kesz. Maga a m6dszer neki eppoly elvezetes lehet, mint onnek.
q.. ,

On

J;

176

177

MINDKET NEMET ERINT6 PROBLEMAK A partnerek eltero vagymenetrendje
Ez a leggyakoribb kozos problema. Tudniillik, hogy az egyik gyakrabban szeretne szeretkezni, mint a masik, Nemregiben egy t6zsdetigynokkel, Scott-tal es felesegevel, Rebeccaval volt dolgunk. Scott szex iranti erdeklodese csokkent, amikor. a t6zsden hanyatlas volt, neha meg merevedesi kepesseget is 'elvesztette ilyenkor. A hazaspar lassan mar csak havonta egyszer szeretkezett, es Rebeccanak hianyerzete tamadt, Mi arra biztattuk Scottot, eressze szabadon szexualis fantaziajat - kiilonesen olyan iranyba, hogy a multbeli

a

kivanatos szexualis elmenyei felidezodhessenek. A fantazialas olyannyira folebresztette erdeklodeset, hogy hajland6 volt ESZO-gyakorlatokba kezdeni a felesegevel, Mi napirendet, tovabba gyakorlatrendet keszitettunk, s megkertuk Scottot, tartsa be az elofrasokat - tekintet nelkiil a Dow-Iones-fele atlag vagya sajat kedelyallapotanakhullamzasara, Eloszer ellenallt, de ahogy Rebecca mind tobb szexualis figyelemet kapott tole, s hetente tobb orgazmusa is lett, kezdteeivezni azt, ahogy felesege az 6 ngyelmessegere reagal, Az asszenyt meg ugy elbuvolte a szerelmi eletukben bekovetkezett javulas, hogy ujra bokolni kezdett nOO, s egyfolytaban batoritotta. Scott onbizalma visszatert, Vjra ratalalt szexualis erdeklodesenek korabbi szintjere, es tart6s, j6 merevedesei voltak. A t6zsde szeszelyei azontul kevesbe izgattak, mint korabban. Amikor a vagyak teren kulonbsegek mutatkoznak a partnerek kezott, eletbevagoan £ontos a.kommunikacio, A zavart gyakran egyaltaIan nem szexualis eredeni, hanem az elet egy mas teruletenek preblematikus voltat jelzi. Lehet, hogy egyikiik haragszik a masikra, Beszelgetniiik kellene egymassal, Hogy megkonnyitsek a kezdest, alkalmazzak a 180. oldalon talalhato Kommunikacio cimti £ejezet kapcsolatteremt6 struknirait, Lehet, hogy arra van szukseguk, hogy tobb figyelmet forditsanak a szexre. Szandekosan teremtsenek idot az egyuttletekre, ahogy azt a II., A feltetelek megteremtese cfrnfi fejezetben targyaltuk, A nemileg kevesbe erdeklodo embernek segithet az, ha parjaval egyiitt hasznal erotikus mediat - porn6fi1meket, magazinokat, konyveket vagy videokazettakat. Ha magukat az anyagokat nem talalja is er6teljesen izgat6knak - az ilyesmi izles dolga =, arra mindenkeppen j6k, 178

minyt, mint a masikuk. Partnerhiany

hogy mindkettejiik figyelmet a szexre iranyftsak. A napi gondokkal megterheltember veglgktnlodhana az eletet, ha nem tud egyik pillanatrol a masikra a nemi izgalomhoz szuksegas hangulatra atvaltani, Az erotikus anyagok ennek az atmenetnsk a megvalosftasaban segitenek, mert anelkul hivjak f61 a partnerek figyelmet aszexre, hogy az kozvetleniil vonatkozna az 6 kapcsolatukra - ez a figyelemtehat inkabb megoszlik, semmint kon£rontaI6dik. . -~. ,;f, Idealis 'esetben a paregyutr hasznalja az erotikus.mediat. Mitesz, hegy a noket az ilyesmi nem erdekli. Vizsgalatok 'tamiskodnak rOIa,· hogy az erotikus mediara a nok meg.akkor is fokozott nedvesedessel valaszolnak, amikor nem jelestek erdeklcdest. A pornofilmet egyiitt nez6 parok hajlamosabbak az elkovetkezo huszonnegy oraban szeretkezni, mint azok, akik ilyen filmeket nem szoktak nezni, Az ESZOgyakorlatok kival6 modszerr jelentenekarra, hogy a vagybeli kiilonbsegeketegy szintrehezzuk, Felteve, hogy elvegzesiikben mindketten megegyeznek, s aztan meg is tartjakaz egyezseget, Ha mar, mindketten tokeletesen rnegertettek e k6nyv tartalmat - hiszen ketszer elolvastak es meg is beszeltek -, allapodjanak meg abban, hogy mely gyakorlatokat fogjak elvegezni.a het mely.napjatn. Ezeket a gyakorlatokat aztan hetente Iegalabb haromszor (annal jobb, minel tobbszorrel kell vegezniiik. Ne kifejezetten az orgazmus legyena celjuk: legyen az ennel altalanosabb: gyonyorteli gondolatok. Mondjak maguknak: - Ez nagyon j6 erzes: nagyon elvezem, - Nem ba], ha egyikiik jobban e1vezi az e1-

A tars nelkuli ferfiak es nak is t?keletesithetik nemi jirtassagukae es SL:exualis elmenyeik min6seget. Igy eljuthatnak a gyony6r magasabb SZintjeire, mid6n olyan partnert valasztanak, akiben szinten el a vagy az orgazmusos elmenv kiterjesztesere, Tars nelkul is at lehet elni az ESZO I. fazisat- de mar a U. fazis megkivanja a hasonlo gondolkoda~upartner reszvetelet, Ez azert van igy, mert ha ketten egy id6ben telJes figyelemmel az egyik fele fordulnak, azzal megsokszorozzak mindkett6jiik szexualis erejet,

De ha nines partnere, meg akkor is megnovelheti nemi izgalmanak tartomanyat, s az Melt gyonyort a jelenlegi szintjenel j6val rnagasabbra ~melheti. OIy medon erhet! ezt el, hogy tokeletesiti maszturbacios ugyesseget. A teend6ket"illeto alapinformaciokat a IlL, Fejleszt6 gya179

korlatok, az V., ESZO: Gyony6rtnylijtanian6hekes a VL, ESZO: Gyo:' ,_nyorfcnyt'ijtania fernnak cirrui fejezetek tartalmazzak. " -Esyferfh~elja h~he-tpeldaul az, hogy tovabb tartjamagatazizgalorn magasszintjen, az elkerulhetetlen magomles pillanatanak k6zele-pen "'" elobbot, tt't:a:j4 tiz, tizenot, s .vegul harmine pereen at. "Gyakorolnat_j<i azt;'h9~y' sokszor, majd egyre tobbszer tartja meg-magata csucson, azaz 'ejakulalast kozvetlemil mege16zo allapotban, A legtobben k6cJi.il¥#t11 ~at ~U~P;Qrtt.utanfeladj<ti<7 pEdig' a £eI'£inakkepesn¢1<k.el~-I.eruri~Yf,j, hog)' .Eigy all<alo:mmal-15-30;'esetben -is a tet6fokra vigye rna,gat. KiserletezhetkU16hrele teSthelyzetekkel/simogatasfajtakkal/.he:1y~ szinekkel, kencekkel, tn4s-mas er6ti.teiilhhediumtfpusQkkal. MegtanulhatJai hogyanncvelje ttulgomleskor az'osszehrizodasok szamat, s a g:y6nyorszetZo,alkalriimor a magomJ:esekszamaL Ezei&6L a'teve~ 'kenysegekb61 all ossze az a.kikepzesi program, mely szukseges a part~ nerrel va16szeretkezeshez,€-s ami epp ilyen fontos: a nemileg a:k:tly:al::' Iapor megtartasahoz, Azegeszsegheees a j6 eleteI'zeshez testi.ill'kitek~ Ielkiinknek szexualisingerlesre.is szuksegevan, Ennek.folyarnatossagara kiil6n6senaz id6sevv ferfiaknak.kell figyelmet forditaniuk, mert amit egyszer elhanyagoltak, azt a kor elorehaladtaval marsokkal ne-

retein, ~s:befolyasoljak eletiik szemelyes, de akarm~.tatsada1mi viszonya1f_ls ..Az ESZO megtan~Iasat nemesak gya1sor:()Iili:':lreiI~ meg is kell ~e:zel~l.~eg kell ha!lglltma partrreret. Besz-eljet\>~;}lang$/:;i)J1 reszrehaJlas,nelkfr!., harag, felelem, rosszallas nelkul, , ,. A 1,8~.:o.ld~lon ta=~.yalt, ~a~yon hasznos. E~~?&ata.wk&):¥,~korlatokon kivul Itt IS emhtunk nehany kornmunikacios gyak9r4dQ~;l:a.lar ... ko~tunk ,~lY~0kkal:. akik az il~esmit hiilyesegnekt~~~'~9t~'ban mar beszeltunk az ontudatossagnak errol a felfog~.~l;,~:.ft{elhe~ lye:.heti magat eze~ a ~kaIa~, ~tt6l ~~zdve,hogy.hillY~~-'tartja: odaig, hogy elfogadja, sot, meg elvezi is, hogy egy Id!5re1l:'l:lfi'_g~batl.u1hat a meltosagatol, Ezek a gyakQrJa.tok-voltakeppenrt~gy'}~omma1 kecsegteto jatekok - egyszersmind m6dot adnak a j6 Wt1t~la:tta,ttas' megteremtesehez. Naponta legalabb egyet eSiniiljanat< rrtlftfhewle; Ha rendszeresen vegzik, egyszer esak ra fognak jsnni, hogyma-¥·te§zev€ is valt mindennapos kommunikaciojuknak. Akkor megsZimik-:gy'akbdatnak lenni -legsajat~bb eszkoztarukat fOgjagazda&itaru: '

az

Megalla podas MIDde~ kommunikacios gyakorlat azzal kezd<5dik; ho-gy,}lj~gM]apodunk a gyakorlat elvegzeseben. Vagyis megkerde-zriiJ< ~li!-~t: John, szeretnek vegigcsinalni veled egy flElhal1gatas()~ gya.korlatot. Rendben?" - John valaszthat, azt feleli-e: - Helyes. ~z j6 .1i1sz. ~, vagy azt: - Nem, ez most nem a megfele16 idopont. Majd egy6ta"<lnulva, ha
vegeztem ezzel a munkaval, j6? Ha valamelyik nem akar megcsinalni masik idopontot. A kerek-perec elutasitas v-abbi utjat, .. egy gyakOrlato{, javasoljon elvagjaa komnmnikacic to-

hezebben lehet helyfeallitan:L ., Mind aferfiak, mind a n6k hajlamosak raj hogy 'feszillisegiiket gyors ·o1tkielegite:ssel Qidjak Eel. A .tarstalan nonele is tagitaniakell.· jeIenlegi szexualls kwmtait. Ha psecrgazmusoaakkor erje el, 'hogy l~ gy-enek orgazmasai. Harneg nem-pr6halk-oz0.ttyibratorral,vesyen egyet, es hasznalja, Ha orgazmusos, de a multiorgazmust nem ismeri, rnegtanulhatja.chogy onkiel~gitesse1 hogyan lehet egymas titan t6bb orgazmusa, Az egyes orgazmusokalatti osszehuzodasokszamat es erejetis sikerul.rendszerirrt fokozni, fgy folkeszulhet a majdani partnerrelelvezendo ESZO-ra. MindeneletkorU feTfies nO.szamara - akar van tdrsa, akar nines - egeszr- .

Til zhtiny6
Itt a goz egyszeri, nagy kiere~zteser61 van szo. On pdkolian duhos, annyira, hogy tovabb mar nem tudja elviselni, Nem parjara haragszik - neki itt az a szerepe, hogy egyutterzoen meghallgassa.ont. On java~Ol egy idohatart - egy pereet, ket percet, harompercet. Tarsa.elfogadJa, hogy ennyi ideig meghallgatja ont. Akkor most kitorhEit a munkaja, a megvaltott menetjegy, .a jav6 heten esedekes adovisszaterites, az eg~sz dolog tisztessegtelensege ." Ebben a gyakorlatban szabad fo-

seges,gytJnyorteIidl
KQmmuniktiei6

a ruun egy orgaz/1Jusellrese.

A;j6 ka,pcsolattartas le:tfontossagli a j6 saexhezHa on es parjakozotr nincsenek nyiIt,'beG:S;iiletesvitak, 'ugyek6nYV informackiikevesetfeg-. nak l:mszn-alniouQkl\i3k. Anemi -eletiikbenbeall6 valtozasokfele-lriieket,·remeny-eket, her-agel,- sZOrongast,ellehallasoka,t,hozrtak a.felszfnre, Olyan valtoi:iis'Okho,Z,fpgnaJ< ~e~eti;rii melyek tU:lll~Pnek,a n~e.g'k~".
,. I, _ • I.·'",
.J ." ~, -

lyasi engedheterzelmeinek.
"

Ha befejezte a

kipq.kol~st,rusa csak eny-

I

.,

-

"

_.

ISO

181

nyit.rrtond:-koszonom =, azt is semleges hangon, s mell?zve a tova~''''' bivitat, Mivel meghallgattak, on jobban erzi magat, es nundketten kozelebbkeriiltek egymashoz. Beolvasas
. .

n~, elgon~o~ozhasson a kifo~asunkon. Ez hcitte:~h;~ihl~i~'fv.~de~ezes reflexet, es fokozza a megertest. -,,, ~~T-' ..
.
'1 ...... ~ -

-.~. I'.

•~

Elhallgatasok

KiiiQ~Qnsen fontos, hogy azonnal es nyiltan leszamoljunkharagunkf kal: amely mindig reszes a l:\eD;1t elettmkben bekovetk~~ett:vaJ.to~~7 ban. Itqo szolgalatot tehet a Baolvasas, Ezegy olyan Tuzhanyo gy:a±. korlat, amely a partnerre iranyul, On egy, ket vagy Mrompercalatt tarsatudomasara hozza, milypn.~~?;~st:valtottkionben valamiaz Q.yi;, selkedeseben. , , ',':_ NagyondiirutaZ,amitmostana,ban megengedsz magadnak.Nem figyelsz ram, nem torodsz velem, mindig kritizalsz,: a ,gyerekeknet; sem szentelsz eleg idot, elbanyagolod a haz koriili teendoidet, es ezt en nem bfrom elviselni. Mi a csoda irtott beled? - Mire a partner ko+ zombos hangon azt feleli: - Koszonom. _, Megkell allapodniuk. hogy ovon alul nem iitnek: nem hanytorgao nak fel elyasmiket. melyekrol tudjak, hogy. kiili:fm6senfajdalma.sak, melyektisztessegteleniilt4lmennek egy bizonyos:_hatc)l'oil,.,Uyenek k~ hetnekegy el6zo hazastars, egy korabbi kapcsolat. elveszitett munka, sulyproblema. , , ,', A partner beleegyezik, hogy vegighallgatja, s a "koszonorn:" -6nki:~ viil nem ffiz hozza megjegyzest. Azt is tudomasul veszi, hogynem vi;i tathatja meg az on biralatat, hacsak on nem megy bele e v~taba, ~ sernmi esetre Bern az onmondokaja befejezeset k6vet6 harmincperoben. A harmine perc letelte utan parja megkerdezheti, hajlando-eena bl~ ralata targyat kepezo.temakbol egyet vagy kettot megvitatni. On felelheti azt,hogy igen, hajland6,vagy azt, hogy nem, nem hajlande. H~ mest meg nem hajlando a kifogasolt dologrol beszelgetni, kozolheti, hogy mikor 6hajtja. Termeszetesen a "soha" is egyfajta valasz, Akkora parja joggal fogja szoba hozni az on "soha" valaszat, amikor majd, onre keriil a Beolvasas-gyakorlatban sor. '; A Beolvasas nem aria valo, hogy indokolatlan fajdalmat okezzunk _ aki pusztan sertegetesre hasznalja, az csalast kovet el. A gyakorlat~ nak ket celja van: lehetove teszi egyreszt, hogy haragunknak -lI).ely€t attol valo 6Helmiinkben, hogy nagy veszekedes Iesz belole, magunkba fojtanank - kifejezest adjurik; masreszt, hogytarsnnk, m,ie16t:tyaIaszoli
I,'

mu fejezetben, Ha meg akarja tanulni, vagy atakaTJa;iS'rit~te4ii,Jt'f't.ihlapozzon vissza. Most megint eszreveheti, hogyazESZ(j:ft~Jt'':kozben fontos, hogy szexualis Elhallgatasok gyakorla:t§~t~~i...."'f[k. Ezek .arra is jok, hogy az ember meg tudjon.birkozni .,'. .....eivel. Altalaban jobban elviseljuk haragunkat, ha azt m,¢g'. ;':':«~Sik meltanyolo hozzaallasa, Fontos, hogy a Tuzhany6val~~il43td1~a:sSitl szernben az Elhallga tasokat mindket partner - ado esJi:i~tt6.\2,eml'iges hangon kozolie. . .... ·~·I"-i";' .. Gondola tolvasas
,n-:;,:'-.· ..

Ez; a ?yakorlatot reszietese~ targyalj~k a IV-: Ko.z-:~1J'lt~$Y~l}p:z ci-

Mi, emberek, folyamatosan olvasunk egymas gondolata1baii.~1.rte adjunk akkorforrnat neki? On megkerdezi parjat: -Jane;sZe~~:pt,.. vasni a gondolataiclban. Megengeded? - Mire Jane: ~ Meg-e)l'g~gte~.·:_ Mire on: - Ogy erzem, haragszol ram. Azt hiszem,olyasJ)1i\ml:if-9'sthfi benned, hogy mostanaban mintha nem figyelnek rad elegge, ~liJVl1reIa_; ne: - K6sZ6n6m. - Es kozli, hany szazalekosra sikeredett az on Qon.dolatolvasasa, - Szazszazalekosan igazad van. Ez volt a.z·exz~seIil.>Vagy: ~ Nem, ez szazszazalekos tevedes, Nem tudom, horurcttf'\fetted. ~ Vagy: - Van benne huszszazaleknyi igazsag, de nero komo1Y:J!\le1ti haragszom erte. Tudom, mennyi minden jar most a fejedbcii . . A Condolatolvasas lehetove teszi, hogy ellenorizzuk a partrteterze-seit. Alkalmat nyujt arra is, hogy emlekeztessuk magunkat: volhiki?ppen lehetetlen, hogy egy masik ember olvasson a gondolalainkb<t:n, s hogy rni olvassunk egy masik ember gondola taiban. Mas szoval, hogy emlekeztessuk magunkat, mennyire fontos dolog a kommuIli:kaci.6:, Igen/Nem Ez a gyakorlat nem annyira kolcsonos, mint inkabb egyeni, Azoknak segit, akik olyan gyakran hajolnak meg tarsuk akarata e16tt, hogy ugy erzik, nekik csak a statisi:taszerep jutott. Az ember egyszenien elhatarozza magaban, hogy napjaban hiram:" 183

182

szor nemet mond valamire, amit rendes .korulmenyek kozott titkolfi vonakodassal szokott elfogadni, Nemetmond egy masik ember kereSeret nemet mond onmaganak valamire, amit meg "kell" tennie. Hasonlokeppen egyezseget kothet az ember onmagaval, hogylJ.a~' ponta haromszor ker valamit, amitszeretne, de rendszerint nem.keme, vagy neirr fogadna el, vagy ugy erezne, hogy nem erdemli meg. Bif~ emberekrrek.nehezakse esiknemet mondaitit-Febi€k, hd@Y ha megteszik, nern fogjak szeretni vagy·'ei fogjak utasitani 6ket. AZ ilyen emberek gyakorolva tanulgassak: kezdjek apr6bb visszautasftasokkal, s felelmeik elhalvanyultaval E':pitkezzenek tovabb. Masok kerni,igentmondani felnek. Ezis kockazatcsokkentd strategia, mert azt, aki nem kef semmit, nem lehet elutasitaniPedig minel tobbet ker vaIaki, annal valoszintibb, hogy kap. Itt is aprobb kivansagokkal ke~ kezdeni, majd az elutasitastol val6 felelem halvanyulasaval Iehettagttania Iehetosegek teret, Kulonosen szexualis teren hasznos, ha valaki megtanul kerni, Valahanyszor .szeretkeznek, kerje meg parjat, hogy tegyen meg valamif amit amugy nem tenne meg, igaz, masker onsem keme fa. Peldaul.» Ugyszeretnem, ha elobb megmassziroznada labam. - Vagy: ~ egy ideje nen1 hasznaltuk a vibratort - nem akarod most bevetni?

ott tanultakat atiiltetia

getest. A dolog logikusan koveti az el6zQ gyakorlatot, amennyiben az
gyakorlatba. .

Helyezkedjen~~ :1 kenyel~esen. Dontsek el, ki kezdje, Allapodjanak meg, mennyi idot.engedelyeznsk - szemelyenkent husz perc a minimum. ,Ha~~~al~aI)ak ken&cs~~.Kezc_li:in~ere~ parjat szexualis izga .. lo~k:l~es ceIJ~b~l. 6 menet kozben iranyttsa ant, valahogyigy: - Kicsit foljebb. Kicsit gyorsabban. Talan valamivel er6sebben. Ott. Most j6. 6, ez csodalatosl . Tarjak fol a Iehetosegeket, Elvezzek a dolgot, Szabad az orgazmus
15.

Utana beszeljek meg. Kolcsonosen lesznek megvitatasra erzeseik es felfedezeseik.
Egy ora gyonyor

erdemes

Mar

Rem e.gys~e~; koz?siiJ.ni tiles, a szexualis.oromszerzes minden egyeb formaja batontando, legyen az oralis, maruialis, fantazialases szerepj~te~. A.cel, hQgy megtanuljak testi.ik teljes gyenyorszeezo kepesseget kifejezni, sa tarsukat ishozzasegttsek ehhez a gy6nyorh6z. Ez alatt az 6~a alatt pihennies erzeseikrol beszelgetni isIehet, Nem kifejezetten cel az orgazmus. Ha megtortenik, elvezzek.
Kivansagok

Ismerkedes Kommunikalni mindenesetre

nem csak szavakkal lehet, A kapcsolattartas fizikai iskivanatos, hogy az is. legye. Most tehaf nehany olyan

gyakorlatot ismertetiink, melyek vegyitik a verbalis es a fizikai tev6_.,. kenysegeket, Elvezni fogjakoket. Roppant sz6rakoztat6ak. Szexutilis telderites E gyakorlat reven megismerkedhet tarsa nemi szerveivel, es hogy azokban milyen erzeseket keltenek az on erintesei eseimcgataeai, Reszletesen a Fejleszt6 Gyakorlatok c. fejezetben targyaljuk ezeket.
Kejfordu16k
,

Ez i~ nagy.?~ e~szeru; ~ialatt gyonyorszerzesi cella! egyiitt van partnerevel, kerjen tole egy u) szexualis gyonyort, Csinaljak felvaltva.
Iranyifas

.

Ez a gyakorlatad format annak, hogy hogyaIi tanuljunk meg gyonyor-t .nyuJ'ta'ni.egymasn.al.<i.Felvaltva alkaimazzaa ·ckezi 'mge;rlesc..es a, besz-e:b 184

M.~ndketten kerek fel oraig tegyek azt a masikkal, amit csak akarnak, Don~sek el, ~ ~an~ftson. Ha a ferfi, akkor ingerelje a n6t ugy,ahogy 6 akafJa. Vagy rranyitsa a not, hogy az ingerelje (ita ferfi kedvere. Amikor a .nore keriil a sot, 6 ingerelheti a ferfit, ahogy csak az eszebe jut, vagy ingereltetheti magat a ferfival asajat kedve szerint. . Iegyezzek meg, hogy e gyakorlat alatt ne varjanaksemmi kulonoEz szabadfogasu gyakorlat. Novell a szexualisonbizalmat-szabad,agot ad arra, hogy kifejezzuk magabiztos szexualis el'zeseiriket, es ?asszlvan elfogaEijuk a nemi ingerlest, Ha ellenallast tapasztalonma-

,:t.

185

gaban, mondja azt maganak: - Elvezern a dol got. Sz6rakoztat. - Ismetelje el, valahanyszor a gondolatai elteritik a gyonyort61. Az Iranyitas vallalasa megtevesztoen egyszerii gyakorlat. Rendszeresen vegezve sok, amugy eszrevetlenul marado Iehetosegetnyit ki a parok szamara, akiket kiemel a szexualis rutinb61, es megteremti azokat a biztonsagos kereteket, melyek kozott kifejezhetove valnaknemely fantaziakepek. Erzdkkozpont Az Erzekkozpont elerni szabalyokkal ellatott konnyu masszazs, Kival0 gyakorlat arra.rhogy megtanuljunk gyonyort erezni nagyobb testfeliileteinken. Egyszeni m6d arra,hogy ellazuljunk, hogy szorakozott allapotunkbol elmozduljunk a tarsunkkal vale bizalmas egyiittlet fele, hogy figyelmunket a gyonyorre osszpontositsuk. A'szeretkezes elkezdesenek mindig beyal6 modszere. Az Erzeklcozpont gyakorlatok tobblepcsos sorozatat adjuk itt kozre. Gyakran tanacsoljuk pacienseinknek, hogy egy hetet t6ltsenek elegyegy fokozaton, s csak aztan Iepjenek tovabb a kovetkezore. Onoknek is ezt tanacsoljuk. Ha mar tuljutottak a negyedik Iepcson, s addig is konnyeden vettek a fokozatokat, attol kezdve hetrol hetre, minden egyuttletukkor szabadon valaszthatnak, hogy az adott esetben epp melyik fokozatot reszesitik el6nyben. De tobb fokozat osszevegyitesebol alkothatnak akaregy meroben ujat is. Kfserletezzenek szabadonmint mindig, ebben a gyakorlatban is a minel tobb kej folfedezese a eel. I. lepes: NeIDa erintes (legalabb htisz-luisz perc) 1. A n6 hason fekszik mezteleniil az agyon vagy a pad Ion. Az erzeseire osszpontosit, vagy behunyt szemmel zenet hallgat, • 2. A meztelen ferfi tapogatni, masszirozni kezdi a n6 vegtagjait - fejet, kezet es labat -, S lassan halad a no testenek kozepe fele. 3. A fern. konnyeden simogarja a not, annak vallatol lefele, a hata iranyaba haladva, s kozben egyre noveli a nyomast, 4. A ferfi ekkor szeliden megforditja.a not, s a teste elejen megismet-' li az erintesekes simogatasok folyamatat, Nem osszpontosit a mellre es a nemi szervekre. A mellet konnyeden megerintheti, de a nemi szerveket teljesen ki kell hagynia. 186

5. A ferfi erintese nyoman a no annyigyonyort erzekel, amennyit csak tud. Ne tegyen mast, csak erezze olyan j61magat, amennyire csak tudja. 6, A ferfi elje at annak gyonyoruseget, hogysimogatja partneret, es gyony6rt nyUjt neki. . 7"I~a vegze~~,g~e~geden ter~tsen egy lepedot a no testere, es hagyja ot bekesen fekudm harem perCIg. Akkorcs6kolja meg szeliden, szeretettel, majd segitse £01. 8. Most fordul a kocka: a no massziroz, saz ellazult ferfi elfogadja.
H

II. Iepes: Edntes visszacaatolassal (legalabb htisz-hiisz perc) Isrneteljek meg az I. Iepesben Ieirtakat, de a masszirozott fel adjon szobeli es nem sz6beli utasitasokat. Amikor rajuk kerul a sor, mindketten mondjak meg, mit vamak, mit szeretnek es mit nem szeretnek, Sokan nem tudjak eld6nteni, vegezzenek-o erzeki-kiserleteket;mert felnek, hogy valarnit rosszul c~inalnak Ez a gyakorlat segit ennek az ellenallasnak a lekiizdeseben, Erintsek meg tarsuk nemi szerveit, de ne olyan ritmusosan vagy olyan hosszasan, hogy erintesuk nyoman rnaga,sra cs~~jon a ~zexualis izg~lom. Figyeljek meg, tapasztalnak-e olyasn;lt, .a~m~ole~d~g,nel~ tudtak, hogy tarsuk kedvere van, A2 elfogad6 fel fizikailag IS iranyfthatja a masszfrozo-kezst. Megmutathatja neki, h,ogyan tud egy bizonyos teriiletet a legkellemesebben erinteni vagy simogatni, mikozben ilyesmiket mond neki: - Itt masszirozz, kerlek " . igy jo ... ez egy kicsit csiklandoz ... inkabb a tenyereddel ... ez tokeletes, - ~agy: - ~z most jo, de ha egy kicsit erosebben (gyengebbsn) n~omnad, meg jobb lenne. - Ha a simogatas jolesik, engedjen meg maganak egy-egygyonyertelt ny6gest vagy s6hajt. Utana toltsenek el par percet azzal, hogy megbeszelik a tapasztaltakat - hogy mit tanultak es mit ereztek.

lII.lepes: A nemi szerv Izgatasa visszacsatolas nelkiil (legalabb harmine-harmine perc) , . <:ye.ngeden s~ogassa es .tapogassa parja testet a fejetol a sarkaig, ~ztan osszpontositson a nenu szervek ingerlesere izgalomkeltesi cellal, FelUitleniii hasznaljon kenocsot. Elvezza szavak nelkul a dolgot. Minden uj lepesre szanjon azonos idot, Orgazmusok, magomles nines engedelyezve. Az 1.,3. es 11. szarmi rajzokon bemutatott testhelyzetek-

187

ben a ferfi megfelelokeppen tudja ingerelni a not; a 2., 6., 7. es 10. a no szamara alkalmasak, amikor aferfit ingerli. N6 ingerel fbfit: . 1. Osszpont0sftson a himvessz6 ingerlesere. Elvezettel simogassa e16bb egy, majd ket kezzel a hfmvesszot. 2. Forditsa "at figyelmet a heregoly6kra. Simogassa, dedelgesse e16bb az egyiket, aztan mindkett6t. Figyelje, milyen hatast valt ki az, amikor gyengen huzogatja es nylijtQgatja a herezacskot. 3. Fedezze fol aheregoly6kmogotti teruletet a vegbelnyilas e16tt: a gatat. Ingerelje es ritmusosan nyomogassa a rejtett penisztovet. 4. Keresse meg es ingerelje a kiils6 prosztatapontot. 5. Kiserletezzen a vegbel ingerlese altal keltett erzessel. A gyenged, szelfd ingerlesrevalaszul a vegbelnyilas megtelik verrel, es elernyedve kinyilik vagy szoresan bezarodik, pontosan ugy, ahogy a no szemeremajka es hiivelybemenete. 6. [oval az orgazmus elatt hagyja abba az ingerlest. Ftrfi ingerel not: 1. Sirnogassa, birizgal]» es masszirozza a kebleket es a mellbimb6kat. Ugy latja. partnere elvezi ezt a fajta ingerlest? A mellbimb6k megteltek verrel es megmerevedtek? Probalja azonositani a legizgat6bb fo~ gasokat. . . . 2. Egyik vagy mindket kezevel tapogassen, mgerelJen, simogasson. tepkedje finoman a szemeremszorzetet, csipkedje a comb belsejet, a nagy- es a kisajkakat. 3. Korozzon a csikloszar korul, de ne erjen hozza. 4. Szeliden vegye hiivelyk- es mutat6ujja koze a csikl6szarat, majd morzsolgassa oly m6don, hogy korulbelul masodpercenkent irjon le egy kort. 5. Ket ujjal dr6gassa a csiklo makkjat. 6. Mutat6ujjat vezesse be a hiivelybe, s lassan, az 6ramutat6 jarasaval megegyez6en, majd azzal ellentetesen forgassa benne. Kozben fi- . gyelje az erzekeny pontokat es a valaszokat. 7. Simogassaa vegbelnyilast. Figyelje meg, hogyan telik meg verrel. Amikor a vegbelnyilas elernyed, akkor izgalrni allapotban van, es ujabb ingerlesre var, Ha szorosan osszezarul, olyankor ellenall, es ke- , vesebb ingerlesre tart igenyt, 8. Ingereljenegyidejilleg ket, mar feltart terilletet: mindket kezevel 188

egyet-egyet Peldaul a vegbelnyflast es a hiivelyt, vagy a csikl6t es a vegbelnyilast. Ne felejtse el, e gyakorlat kozben nem enged€lyezett az orgazmus. Csak miutan mindketten vegeztek, szabad beszelgetni a tapasztaltakr61. IV. Iepes: Nemi szerv Izgatasa verbalis visszacsatolassal (Iegalabb hanninc-harminc perc) Agyakorlat ugyanugy zajlik, mint a 1lI. Iepesben, de a parlnerek legalabb egy megjegyzest mondanak a masiknak minden nemi szervi ingerles kozben, "Szeretem latni, ahogy a nagyajak megduzzad." "Ez most j6, de.nem tudom pontosan, hogy mit csinalsz." "Kezdem unni, de azert" csak csinald - nemsokara megint j61 fegom erezni magam." (Ez a lepes bizonyos ertelemben hasonlit a Szexualis felderftes gyakorIatara, csak nem feltetleniil kell azonositani a partner anatomiajat, sem kategorizalni nem kell.) ,,. Miutan mindketten befejeztek a fenti Erzekkozpont gyakorlatok valamelyiket, tovabba megbeszeltek tapasztalataikat, nyugodtan kozosulhetnek, vagy reszt vehetnek egyeb kozos nemi elvezetben. Mielett erre raterne, verbalis beleegyezest kell kernie a partneretol. Bekenes A kenes alapvet6en fontos resze az ESZO-nak. A j6fajta kence vedelme es surlodascsokkento hatasa nelkul nem lehet a fin om testszoveteket fel oraig, craig simogatni, A test termeszetes nedvkivalasztasa erre nem elegend6 - sem a laza, vizes alapu kremek, lemososzerek, zselek, sem a tiszta olajok. Ezert javasoljuk az er6s igenybevetelt j6l aH6 zsfrozast, akar a kereskedelemben kaphat6 vazelinfelesegekkel, akar az olyah olcso keverekekkel, mint a 36. oldalon kozolt recept, mely asvanyi 01ajb61,paraffinbol es vazelinb61 all. . Kellemes valtozatot kap, ha a kencehez nehany csepp illatosfto olajat kever. Ilyen olajok kaphat6k az illatszerboltekban, Kellemes illatot kolcsonoz a kokusz, a jazmin, a citrom es a rozsa. Vasarolhat tetszetOs kiilseju mfianyag. fa- vagy keramiategelyt is, melyet le lehet zarni, A kencet meg folyekony allapotaban ontse bele: fel6ra"alatt lehtil, es felveszi normalis, felig szilard halmazallapotat, Tarfsa a dobozt az agya
kozeleben,

Vannak, akik nem szeretnek ken6cs6t hasznalni, Ez baj. A szex
189

sikos es nedves dolog - a test revid tavon termeszetes uton tudja megoldani azt, amit a mesterseges ken6anyagok hosszu tavra . biztositanak -, es nem is lesz szaraz soha. Ha on odzkodik a kenocsokf51, am erdekli a szexualis gy6ny6r hatarianak kiterjesztese, akkor le ' kell gy6znie ellenerzeseit, Ez is egyfajta f6bia, amit aprankenti valtoztatasokkal ellehet mulasztani. Kezdje konnytisulyu kencevel, peldaul babaolajjal. Dorzsolje el e16bbcsak a kezen, Vagypartnere kenje be az on kezet, esetleg mas, semleges testreszet - a karjat, a terdet, Ha ezzel az alkalmazassal mar" . megbaratkozott, nehany het a1att fokozatosan k6zelithet a nemi szerveihez, mig eleri, hogy maganaka.nemi szervnek a bekenese kellemes '; erzeseket kelt onben. . Akkor fokr6l [okra novelje a kence sfiniseget es mennyiseget - babaolaj utan kern, krem utan ESZO-k€n6cs -, amig megnemszokjaa ' kence hasznalatat. 'Ha ekozben kellemetlen elmeny eri, Iepjen vissza oda, ahol utoljara. volt kellemeserzete, Lehet, hogy tulerzekenysege csak hetek alatt szuntetheto meg - mindvegig szamoljon be partnerenek arrol, hogy erzi magat, es gyakorolja az ellazftast. , Ellenszenvet ugy.is legy6zheti, ha nem szexualis helyzetekben pro- . balja ki a kenocsot. Peldaul fiirdes utan hasznaljon folyekony testapo- .i lot, es figyelje meg, milyen j6 erzest kolcsonoz, Vagy -kenje be partnere hatat, s engedje, hogy ugyanezt 0 is megtegye onnel. Akar az ujjaival " vale festes gondolatav.al is eljatszhat, Nagyon mulatsagcs dolog, es terapianak is j6. Megteheti azt is, hogy a kenes felelosseget parjara haritja. Ha 6 keni be az on nemi szervet, onrrek hozza sem kell nyulnia, az anyag hasz-,: nalata talan kellemesebben fogja erinteni szeretkezeskor. i A kenesnek van egy masik hasznoscelja is: felreerthetetleniilmeg: mutatja, hogy szandekukban all szeretkezni, szerelmeskedni, egyrnasnakgyonyort nyujtani, Sok ferfies no ahhoz a.modszerhez folyamodik, hogy ovatos puhatelozassal kifurkeszi, erdemes-e szexualis szan-' , dekkal kozelednie a masikhoz. Megsimitja a masik vallat, megerinti a karjat.rnintegy probakeppen, Ha a masik nem.reagal, akkor- Iehet ugy tenni, mintha nem is kert volna semmit (es sziveben titkos serelemmel, elvonulhat), De he eloveszik a kenocsot, azzal kinyilvanitottak, hogy mit forgatnak a fejiikben. Utana nem lehet ugy tenni, mintha nem t6r-: tent vo1na semmi. Es ha megsem lesz belole szex, legaIa.bb mindketten kenyte1enek lesznek szembenezni a miert kerdeseve!. Ha a szerelmi
alapvetoen

egviittlet kezdetekor kenocsot alkalm.. z·. -.·SOl>a nak · '~~ot ~ ".:.. :M"lS'cl€ ' . .. , '<1.lS:i· hogy a partner esetleges ellenallasa a szeretke-zes~ ~ze~"rf~~ •.•... ~ jon. ' :_ ~~:,'~\l:#-

-":;<~:~

't

Tiibb fenyt
,I

- ' ..~':".__ -"
,., .... cLr, .•..~ " ~
• < (;, , ;..• '.

.• - •. ;~~~ ~ - - j'

l-!a ~em esik j61 teljes kivi!agitasban szeretkezni,ehlJen. ,;~;s~_'.>,:-'," , lepesek sorozata. .,,',,-,.'-: , .'";!~9 -··1·~''>1 \.:' El6sz6r dontse el, haj1and6-e ruegtanuhri a Ilag¥6b& .,._-. . c··.:~:~< set. Tu~niinik ~kkor megsztinik az a korlatozo ko ':,'_ 'j;: ~~ retkezni csak f?Jszakalehet. A feny lehet6ve teszi 5~' .. ".:.,..,;., sak, amit csinalnak, amikor ESZO-ban reszesffik ~g , ,_m''1:'a.r}a ,I:'r-a:' arrol hoev . '. 1 " "em szo :a b ',i;i)J mennyirs ruger 0 tud lenni, ha latom, hogyaitJ j6n izg9Io~~ a a tars~m teste. Sok j6 okunk van tehat ra, hogy megtanuruk:fflti~ gadni a tobb fenyt, , - ,.<., .", ',,..._.>., ,._ , ~-, ,\.,'''' ",Ha ma~ dontott, ;~dulhat,le.Pesr6Ih~pesre, legalabb~~"·(··~·~-·'O;''t,; szanva ?-un~en apro, valtoztata~~a. Kezdje a legt6bb feimy~' .,. eJ~' el ~cl VtS~lni.: ~zob~ban, anelkul;.?0?yidegesitene. Leliet,~;~",i~~.t'··', a'p~~c~~ahe1z~feny IS, vagy. egy eJjelilampa; melyreattets~f:~' J torul~o~ot t;r;te~e~',KezdJeugy, ahogy kepesra, es addig:~l'a1a" kezdo. fe~yero szmtje.~s~~re~keze$ .k6zbePi ,amig keUemesn~~i~:~~ '; v,ala,:Ill enyeltn~t1enu1 erinti, ~~akoTOlja<l-, ~ VID., Ha.gy6~at:¢ll~iill~'S Clmu fejezetben ismertetett Iazito m6dszereket. ! " /' ." . Ha. mar nemokoz gondot ~ fenyer6nek elsore'alkaIma:zoW~~m~~.J :oveIJ~ azt. Ha egy ejjeli je1z~lampaval .kezdte, kapcsoljon be me~'Eig;., vfya~d yet. Ha ~etakart lampavalkezd te, vagye Ie rola atakar6t. A bkblak~an ==s meg nero szokja, ezen a megnovelt fenyer6ssegen gya oroljaa szeretkezest. ..
..'.<

.,~

',

..

.

hoi

.

.a@"'1 -

to..

ze ~z~tan novelje ujt~: peHdaul ~erjen at egy kis1ampara; melybentinotos vagy huszonotosi netalantan piros ·ego ego Megronran.tiku:. :abb, ha gye~tyat gyti.jt N?ve.lje fakozatosan a fertyer6t, mig ~lnemer gy ~lyan sz~tet/ ,~el!,et on 15, a partnere is elfogadhat61iak Roh1antrkus hat-as eleresehez felhomalv kivantatikdeazetf 1,.: .. , "rl~ Here testet, Az eles fenyek gyakran zavar6ak. r . ass~ IS pa .

tart.

'eb~a erz~ ~og!, n~gatIansaga visszater, mindaddig Iepjett1tijjebb-lejaz elozo .fen~szmtekre, mig ujra j61 nem etzi magal . Nem kell sietrue, Szanjon ra idot, hogy megszokjaaiadot:t£"t?,p_yszintet, s csak aztan t~en ra, a k6vetkez6re. Tartsa be a£okoutossag elvet. Azzal csak seglt magan, ha erzeseit megbeszeJ.j. a p<irjaval - kiilon6J

190 191

sen ha azert ragaszkodott a kevesebb fenyhez, mert feszelyezte a sajat tes;e. Alkalmazzak azokat a kornmunikacios gyakorl~t~ka~ melyeket ebben a fejezetben ismertettiink azzal a cellal, hogy iranyitsuk a beszelgeteseiket, Adjunk ki hangokat Hasznos es felszabadit6 dolog, ha az ember szere~~eze: kozben ~angokat ad ki, hogy kifejezze gyonyoret, Termeszetunkbol f~~adoan ezt tennenk mindannyian, ha nem ugy neveltek volna benr:unke,t, h?gy •• 0" iinket titokban kell tartanunk Megtanultuk a nemasag l'l _ tilalgyony r , ,, d mat. Nero tudjuk tole elengedm magunkat, es gatlast ~zenve a e eg , ..nk 1'S E tanult viselkedesrol konnyen leszoktathatjuk magunkat. zesu . hozza , Ha szeretkezes kozben hangokat adunk ki, meg ozza t;rmeszetesen, eroltetettseg nelkul, az arra is jo, hog~. figyelemelterel~ sZ,ayak kozbeiktatasanelkul tudjuk kczolni partnerunkkel, mely fokan allunk a nemi izgalomnak. . A hangok kiadasat el6bb gyakoroljak nem szexuah,s alkalma~~r. U1hetnek akar egyiitt a nappaliban, vagy fekhetnek az a~banl,m.lUtan megneztek az esti hiradot. Egy mas~ajta ~~anggal.- magnoval, radl6,:~1, felhangositott tevevel - el i~,tld,hehk sajat hangjukat. G!ak?:ollhatJak k".l" -kulc agy egyutt a zuliany alatt, ahol meglepoen JO lehet az u on U on v". " 'b' H t' ik k sztika - raadasul a meleg viz segit az ellazulas an is. a arozza. :l,uhogy most hangokat fognak kiadni, es aztan fogjanak hozza. CS1naljak felvaltva, . Probalkozzanak elyan hangokkal, melyekr61 feltetelezik, ho~y _az extazis tetofokan hallatnak. Nyogjenek, kialtsanak, nevessenek, sik~ltsanak - amit csak ki tudnak engedni a to;-ku,kon: ~yor~ eg!.mas,-:ta~ban szfvjak be, majd engedjek ki a Ievegot,. es kilelegze~ kozben u~anozzanak allathangokat. Horogjenek. KacagJ~na~. Zokogjanak. Ha felnek, hogy tul nagy zajt csapnak, tart~ana,k par.nat az arcuk ele. ,. Zavarban lesznek, es hiilyen fogjak erezm magukat. Ez normalis dolog. Ezt az elmenyuket is elvezzek ki. Beszeljenek rola. , Addig vegezzek ezt a gyakorlatot nem sz~xu~li: vona!kozas~an, mig mindketten meg nem szokjak a hangok ~ladasat. Azta~, amikor majd szeretkeznek, ne imitaljak, ne is eroltessek, hanem lazan engedjek ki a hangot.

Tanuljuk megaz ordlis szeretkezist

,";

;);,:j':~~.:t<

S?k ferfi es, no elutasitja az o.ralis szere~kezest 9~,,~::~t'~:.. ' !tqgy piszkos, csuf dolog az ilyesmi. Esetleg felnek, q:Qgy,~. :~.. ~fiket. Elrettenti 6ket a pa,:mer testvaladekanak azize. -*_ ~::f~~~-RQgy nero kapnak levegot. . . ' ..,;::,:~~;>~'<,'; ,. Oralis szeretkezes utjrua is ellehetjutni a:8Y_Qii c, -',' ,,(,'- ,',-' Th' : nemi izgahnat es a rneghltttieget. 5zomoroUjde4gai'i'.' tak joforman altalanos erdekl6dest tapasztalnak-a/' oralis szex irant. Ennek az az aka, hogy a dol~.,,, . ugyanakkor a n6k a kivanatosnaI gyakrabban utaru,~, '7',('·1·I'tff~ on nem tudja, hogyan keU csinaln], megt~~a.'tja. ~'iifEi~kenyseg feszelyezi, Iassanksnr megszabaduIhat et~l :a_; _ "~eget61. _. .. '.....,' ',;_'~' ,ti. . Eloszor cs~k kepzelje~l szeretkezes vagy 6nkieI_~~~~~~!~'()~aIts szere~kezest. Kepz~IJe ,el, h?gy part?erene:m.;$~~:, ~~qa,~ nyalogatJa. Partneret IS kepzelje el, ammtaz·onlfeW,,s~'ee61<plgatja es nyalogatja. ., _'..". AUapodjanak me$ abban, hogy ntindketten m~g,,~~~az oralis szeretkezest. Ailapodjanak meg .abban is/hogy. h-,,\~Ml<oz~ ben egyikuk vagy masikuk tiil kenyerm~tfeniil'k~zdi~re:~t, a gyakorlat idejere vissza fognak terni az islnerPs',s~ftte~~~~~~ll~. Kossenek egyezseget. hogy valtani £ogjakegyn;uisf~,:~:~l'<e:mr"t:l~'~irapro, majd egyre novekv61eptekkel haladnaktovabb., ':?;~"':""

:Ktr: ~

r, __

CunnilinguusCunnilinguusnak nevezziik azt, amikor a ferfi a st<lj~ ny:4jtgyonyorra n6nek. Kezdhetik 6.gy, hogy ntindketteninegsz;1ig{j_J:jIi_ke's,Wegizlelik a niS termeszetes testvaIadekat, olyankor ~r:_i'~ nszta es .ide, Sok not (es ferfit) Wit el aggodalommal a neJJ1iS~:SZa&a:. A leg<onnyebbsn ugy lehet eloszlatni ezt az aggodalmat,hog.y:a. 'p~l'szeret<ezesel6tt kozossn megfiirdik vagy Iezuhanybz;:esll~}1 kiilonos 19yelmet szentelnek a nemi szervek lemos'asara.Ha.:a:,sza.gtbvabbra is ~ondGltjelent, a terti illatositott olajjal vagy egyeh'kenoanyaggal kenje Je partnere nemi szervet, Szoktassa magat az. dlajl1:bi U!Wi hogy e16.zor nea nemi szervet, hanem a partner testene~egy semleges r€szet :enje be vele, s aztan nyalja Ie onnan, ., Iavasoljuk, hogy vegezzenak el egy gyakorlatotaz Erzekkozpont Ill.

ru>

192

193

Jepesbenfelsoroltak kozul (80. olda.l),s ezt koveteen a ferfi .szajaval si~i mitsa vegig fut61ag a rio nemi ~zerveit. ~e:obb las~~,e~lk~~m-:i 1'61a nuisikra novelje ennek az ingerlesfajtanak az IdeJet e~.~rosse~et., r Kiserletezzen kiilonboz6 fajMjU oralis ingerIesekkel: szajjal valo su--; rolassal, nyaIassal, konnyti szjvogatassaL.R~p!"ant izgat6 rod I:nn~, ~al felvaltva nyom es koro~ a ny~lveve~ a :slklo ": a c~uklyasz~ru :sikl?"", fityrna korul, majd beszippantie a csiklot. Aferfiak rendszerint, uil eros~: ingeriest alkalmaznak, holott an6k altalaban a. gyengedebb, titemes,'). vart ritmusban erkezo ingerlest szeretik. Hagyja. uram, hogy partnere, reakci6i iranyitsak! Eloszor nem lehet eel az orgazmus: de kesobb. ha mar mindketten' hozzaszoktak az oralis szeretkezeshez, az is lehet, .' Vannak n6k, akik parjuk cunnilinguus alatti testhelyzett~t ferfiatIan-' nak talaljak. Ezen az ellenallasukon ugy segith~t~ at, ~gu~at, ha ~zt; tevesnek nyilv~.lVtva a VIII., Ha gy6z az ellenallas cimu fejezet mod~: szereihez fordufuak. Segitsegiikre lehet a f61eterdel6 helyzet (11. sza~:.,: mu abra) es a kolcsonos ingerles testhelyzete (5. szarrni abra) is. :
N'

..>

Fellaei6 A n6k gyakran azert allnak~llen a fellad6nak, mert taszftja oket a go~-: dolat, hogy partneriik a szajukba uritse a spermajilt. Undoro~ha_tnak l~; azIzetd]. Talan ugy erzik, a vizelesre is hasznalt him~eS,SZoplSzkos.1 Esetleg - korabbi elmenyek alapjan - felnek a fulladozastol.. ,:: Ha. a partnerek egyiitt furdenek vagy zuhanyoznak, ~eg~I.zonyo",! sodhatnak egymas nsztasagarol. A k6riilmete~etlen ferfiak i4r-en~or huzzak vissza eloboruket. es gondosan mossak meg az alatta levq: reszt. ,~. . A no kezdje az Erzekkezpont gyakorlat III lepesevel (80. ol~l)~, Cs6kolja meg a peniszt, de ne vegye a szajaba. Csak akk?ru ke~dJe ~ szajaba venni a merev himvesszot (ugyanazon ~agy egy ~es.obbI.~~a~ Iommal), ha az mar nem okoz neki kellemetlen erzest. Hajoljon folebel "mikozben partnere hanyatt fe~sz~k; mert l,gy 1:~et6se~e lesz. ra, h~~ iranyithassa a bchatolast. Kezet eppen ezert ra IS kulcsolhatja a hi~. vesszore: igy elkeriilheti a fulladozas remet. .' ';', Sztvni nero kell. Eleg, ha a makkot ki-be huzogatja. oly m:6do~, hogy az ajka fedje el a fogait - ez rendkiviil izgato. Mint ahogy az ~'i ha nyalogatja a makkot es a himvessz6t. . ~ Azok a nok, akik nem merik partneriik ondojat beeresztem a sza:~ 194

jukba, s ner_nbfznak ,a rnasik ~jakulaci~s ko~trolljaban, gya:kpr()J~ ugy. hogy ovszert huznak a himvesszore. Kesobb, ha matjQbPa'Q:~b~ nak a masikban es onmagukban, s megtanultak felismernia k6~¢i.1,'<5' magbmles jeleit, kondom nelkiil is nyujthatnak gyony6rt amrsukr;;ak~ Persze, donthet valaki ugy is, hogy oralisan soha nem_f~ga:cl~ eI partnere ondojat, A fellacio kejet azonban meg ok is megadhatjfka ferfinak. .ha a rnegemles idejere visszaternek a manualis szeret'keZes-, hez, vagy a kozosuleshez. Kirun6 lehetoseg a n6k szamara, haesak a: magomles megindulasa elotti pillanatban veszik le szajukat a himvessz6r61, de meleg, bekent keziiket tovabb mozgatjak a makkon. A ferfi igy talan eszre sem veszi a kulonbseget -ano pedig felfoghatja az ondot egy torulkozobe vagy kend6be, lets-terclheti a fem tester6t de azt is megteheti, hogy nem torodik vele, . Az a no, aki a magomlesig bezarolag akarja elvezni a fellacio]; tanulja meg befogadni a szajaba az ondo izet anyagat, A spermalenyelesenek puszta gondolata is eleg lehet arra, hogybizonyos n6knel kivaltsa az oklendezes reflexet, Ugyanezt a kellemetlen reflexet masoknal az ond6 Ize es anyaga valtja ki. AId meg akarja tanulni, hogyan kerulje el a sperma lenyeleset, a szajpadlasahoz szoritott nyelvvel zarja el az utata.torkahez. Utana kikopheti az ondot egy kendobevagy egy torulkozobe. . 'Jl Ie ,' Mi azonban azt tapasztaltuk, hogy ai~gt6bb ferf jobban szerefi, ila .. partnere nem kopi ki az ond6t. A no meg tudja tanulni,hogy1)):ind ~ ond6t, mind a hfrnvesszot megtartsa a szajaban, Par masodpercelteltevel gytilni kezd a nyal, felhigitja a spermat, amitol annak megValtozik az Ize es az allaga, s rogton elfogadhatobba, elvezhetobbe valik, Vannakn6k,akik, ha elfogadjak is az fzet, de mar a lenyelesevel baj- _ ban vannak, Lehet ugy is hozzaszokni asperma izehez,allagahoz~s Jenyelesehez, hogy a ferfi a no tenyerebe ejakulal, aki egylds inertnyiseget bevesz bel6le a szajiba. Az igy probara bocsarottmennyiseget: novelve eljuthat odaig, hogy az egeszet megszereti.

es

Ha egy no lehetetlennek erzi, hogy megszeresse partnere ond6j~iiak az Izet, megizesitett olajjal elnyomhatja - vagy egy korty bdmd,dal'abka csokoladeval, kis gyumolcslevel elbolondfthatja a sziijaizet. Maga''nak a spermanak edeskes vagy enyhen kesertifzevan. Vagy'egy-61ta:" nines semmiiyen ize. Az alkoholtol, de meg az enyheresze'gsegt51 IS, kesernyesse valik, Ha ez gender okoz, a fem kfS&leteihefettetidi valtozta tasokkal,

!an

19!;·

A n6nek fel kell ismemie.. hogy a partner ondojanak lenyelesevel meghittebbe tudja tenni kapcsolatukat. Ez lehet a szerelem egyfajta jelcepes gesztusa, amit sok 11.6jeientosegteljesnek, s6t szellemi elmenyrek erez, Erositi a parkapcsolatot. Ha vonzza onoket ez a lehetoseg, vegezzenek mindketten ilyen celzatu gyakorlatokat. . A technikakrol b6vebben a 131. oldalon, az Oralis szeretkezes, es a 193.oldalon, a Tanuljuk meg az oralis szeretkezest cinui reszben olvashatnak,
Vibraforok

him;es~~?i~, a herezacskora, a ktils6 prosztatapontra vagy a vegbelnyflas tajekara, Ha meg az alacsonv sebessegfokozarot is nil er6snek erzi CSOmagolja a keszuleket egyszeresen vagy tobbszorosen 6sszehajtogatott torulkozobe, . A !a:uzZi-fecsk~ncl6k is j6 vibratorok, akarcsak a kezi, vaI~akoz6 er6ssegu· zuhanyfejek, ~almak nok, akik szajzuhanyozasra szolgalo kesziileket hasznalnak vl~rat~rken~. s:elid, es_pontcsan beallithat6 vizsugarat ra lehet iranyitani ~ c~iklo kornyek~re. Remek hatast erhetunk el ugy is, ha a zuhany csovere olcso, gunub61 keszult szorofejet es tomlot erosftunk. Ta-' v,olits~ el a zuhanyfejet, rnajd Iranyitsa a koncentralt vizsugarat a csikl~ra. Ovatos~n fokoz~a a ~yo~ast! novelje a viz'h~mersek1etet. Kezdje fmom nyomassal, majd novelje it tapasztalatanak megfele16en.

fl:

Vibratorok.mindenfele formaban es meretben kaphat6k. Ket alaptipu- : sa van: az elemmel mfikodok es a halozatba kapcsolhat6k. Ez ut6bbiak er6sebbek es nem merulnek ki - de villanyvezetek kell hozzajuk, es vizkozelben hasznalatuk nem biztonsagos, Az elenunel mfikodfi vibraterok nem olyan erosek, kimerulhetnek, de hordozha-: t6k, es hasznalatuk viz mellett is biztonsagos. Kevesbe dragak, de ke- _ vesbe hatekonyak, Nagyon keyes no hasznal vibratort ugy, hogy a hirvelybe vezetve a himvesszot helyettesiti vele. fgy nines kulonosebb elonye a penisz ala-: kuvibratornalcszerintunk ezt a format ferfi tervezte. A nok a vibratort aJ.talaban a csiklojukon es akorul hasznaljak, A leginkabb megfelelo ket halozati vibrator a palca alaku es az _ elektromos mixert formazo. Ez ut6bbihoz altalaban egy sor cserelheto. gumifejet is adnak. A kis gomb alakut kifejezetten a csiklo ingerlese-: hez terveztek, Neha egy kis botocska is megtalalhato a tartozekok kozott, melynek villas gumifeje egyszerre tudja ingerelni a csiklot es a' htively belsejeben levQ G-pontot. A jobb vibratoroknak ket sebessegfokozata van. Ha akar, vegyen vibratort minden zavar nelkul: nemcsak a: nemi szerveket, han em a test mas reszeit is lehet ingerelni vele, es . hasznaljak is ilyen celokra, ; Ugy tapasztaltuk, hogy pacienseink fele a palca, a masik fele a mi-. xer tipusut kedveli jobban. Probalja ki mindket fajtat, €osdontse el, vn~' nek melyik a megfelelobb, A halozati vibratorok harmadik tipusa egy. sved gyartmany, melyet a kezfejre kell csatolni, es siilyos acelrugok. tartjak meg a tenyer folott. A rug6k bekaphatjak a szemeremszorzetet,·· igy ez a tipus a szexhez nem ttil nepszerti. Ferfi is hasznalhat vibratort, amit maga vagy a partnere alkalmaz a
196

.,.'

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.