You are on page 1of 1

Negre Claudia

Str. Nufarului nr. 80, Bl.B80, ap.31 – Oradea, Bihor

Persoana Fizica Autorizata
F05/2607/2010 - CUI: 27783664

nr. 14/2011 (cheltuieli curente aferente contractului de comodat nr. .../2010 pe luna: iulie)
Nr. crt. 1. 2. Categorii de cheltuieli Întreţinere Energie electrică Sume totale 0 80.85 Cota cf. Contract 33% 33% Sume PFA 0 26.68 Chit. 30.07.2011 Document justificativ

NOTA DE CALCUL

6.

Altele: TOTAL DE PLATĂ PFA: 23.46

Comodant:

Comodatar:

Pag: 1 / 1

Negre Claudia

Str. Nufarului nr. 80, Bl.B80, ap.31 – Oradea, Bihor

Persoana Fizica Autorizata
F05/2607/2010 - CUI: 27783664

nr. 13/2011 (cheltuieli curente aferente contractului de comodat nr. .../2010 pe luna: noiembrie)
Nr. crt. 1. 2. Categorii de cheltuieli Întreţinere Energie electrică Sume totale 283.54 0 Cota cf. Contract 33% 33% Sume PFA 93.56 Document justificativ Chit. 5129/21.11.2011

NOTA DE CALCUL

6.

Altele: TOTAL DE PLATĂ PFA: 93.56

Comodant:

Comodatar:

Pag: 1 / 1