JUDO TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

GO - KYU - NO - KAISETSU - WAZA SUTEMI - WAZA TACHI - WAZA NE - WAZA ATEMI - WAZA

MA-SUTEMI -WAZA YOKO-SUTEMI-WAZA TE - WAZA KOSHI - WAZA ASHI - WAZA OSAE - WAZA SHIME - WAZA KANSETSU - WAZA UDE - ATE ASHI - ATE

Judo

Teknikleri Şematik olarak yukarıda gösterildiği gibi genel olarak 2 ye ayrılır Nage - Waza ( Tachi -

Waza ) Ayakta yapılan atış Teknikleri , Sutemi - Waza Kendini Sırt üstü yere atarak yapılan Teknikler ve Ne Waza ( Kateme - Waza ) Yerde yapılan Teknikler olmak üzere , bunlarda yine

1- A - NAGE - WAZA ( AYAKTA YAPILAN ATIŞ TEKNİKLERİ ) a- ) TE - WAZA ( Elle yapılan teknikler ) b- ) KOSHI - WAZA ( Kalça ile yapılan teknikler ) c- ) ASHI - WAZA ( Ayakla yapılan teknikler )

1- B - SUTEMI - WAZA (KENDİNİ ATARAK YAPILAN TEKNİKLER ) a- ) MA - SUTEMI - WAZA (Kendini sırt üstü atarak yapılan teknikler.) b- ) YOKO - SUTEMI - WAZA (Kendini yan üzeri yere atarak yapılan teknikler.)

2- A - KATEME - WAZA ( YERDE YAPILAN TEKNİKLER ) a- ) OSAEKOMI - WAZA ( Yerde tutuş teknikleri ) b- ) SIHIME - WAZA ( Boğuş teknikleri ) c- ) KANSETSU - WAZA ( kırış teknikleri )

GARI 7.OTOSHI 7 .GARI 5.GOSHI ASHI .BARAI 9.O .BARAI 2.KO .UKI .USHIRO .TUSURI .KO .OBI .UCHI .ASHI 4.KATA .SUKI .GARI 6.DE .GOSHI 7 .TUSURI .YAMA .WAZA : (AYAKLA YAPILAN TEKNİKLER) 1.UCHI .GURUMA 3.OTOSHI 3 .SOTO .SOTO .KO .GURUMA 15.HARAI .KOMI .ASHI 13.TUSURI .GOSHI 3 .NAGE 5 .OTOSHI 6 .WAZA : ( ELLE YAPILAN TEKNİKLERİ ) 1 .SOTO .GARI 8.UKI .ARASHI ( * ) KOSHI-WAZA : (KALÇA İLE YAPILAN TEKNİKLERİ) 1 .KOSHI .UTUSRI .GURUMA 14.SOTO .O .O .TUSURI .GOSHI 6 .HIZA .UCHI .ASHI .SEOI .KOMI .OTOSHI ( * ) 9 .WAZA) ( AYAKTA YAPILAN ATIŞ TEKNİKLERİ ) TE .GOSHI 2 .ASHI .HARAI .GURUMA 12.HANE .NAGE-WAZA (TACHI .NAGE 2 .GOSHI 5 .TAI .O .SASAE .OTOSHI ( * ) 8 .OTOSHI ( * ) .GAKE 11.O .O .GURUMA 4 .GOSHI 8 .SOTO .GURUMA 4 .SUMI .GOSHI 9 .OKUR .SEOI .ASHI .MATA 10.KOMI .

Kırış ve Boğuş Teknikleri ) OSAE .JIME ( 2 ) 3 .GEASHI ( * ) YOKO .GATEME ( 6 ) 3 .OTOSHI 3 .SHIHO .KOMI ( * ) KATAME .KUZURE .JUJI .NAGE 4 .SUTEMI .JIME ( 6 ) 4 .JIME ( 2 ) 9 .SODE .JIME ( 2 ) 8 .SHIHO .JUJI .HON .KATA .KESA .SANKAKU .KATA .WAKARE ( * ) 10 .GATEME ( 9 ) 7 .UDE .JIME ( 3 ) 10 .KOMI 4 .KAMI .JIME ( 4 ) 5 .MAKI .KOMI 5 .UCHI .TOMOE .RYOTE .YOKO .GARAMI ( 8 ) 2 .JUJI .GATEME ( 6 ) 6 .MAKI .KOMI .TE .UDE .YOKO .NAGE 2 .SUTEMI .JIME ( 5 ) KANSETSU .GURUMA .WAZA ( KENDİNİ YERE ATARAK YAPILAN TEKNİKLER ) MA .YOKO .YOKO .URA .SHIHO .WAKARE 7 .OKUR .KESA .MAKI .JIME ( 3 ) 11 .TAWARA .UDE .TANI .KAMI .WAZA ) ( Yerde yapılan Tutuş.JUJI .UDE .GATEME ( 7 ) 4 .GEASHI 3 .WAZA: ( KENDİNİ YAN ÜSTÜ YERE ATARAK YAPILAN TEKNİKLER) 1 .GATEME ( 8 ) SIHIME .GEASHI ( * ) 5 .GYAKU .GATEME ( 5 ) 2 .JIME ( 2 ) 2 .HANE .WAZA : ( KIRIŞ TEKNİKLERİ ) 1 .ERI .GATEME ( 9 ) 3 .HIKIGOMI .KATA .YOKO .SUMI .SOTO .SUTEMI .GURUMA 8 .WAZA : ( TUTUŞ TEKNİKLERİ ) 1 .HISIGI .OTOSHI 2 .SHIHO .WAZA : ( BOĞUŞ TEKNİKLERİ ) 1 .GATEME ( 5 ) 5 .HISIGI .TATE .UKI .NAMI .HAJIME ( 2 ) 7 .WAZA 6 .JIME ( 7 ) 6 .DAKI .GATEME ( 6 ) .KOMI .HADAKA .GAKE 9 .WAZA : ( KENDİNİ SIRT ÜZERİ YERE ATARAK YAPILAN TEKNİKLER ) 1 .TUSUKI .KUZURE .WAZA ( NE .JUJI .KATA .

GATEME ( 4 ) 6 .GATEME ( 5 ) 7 .HISIGI .HISIGI -SANKAKU GATEME ( 5 ) NOT : Yukarıda teknik sıralamalarının yan kısmında belirtilen ( * ) Tablo dışı teknikler ( 1.TE .ASHI .HISIGI .4 .HARA .HISIGI .UDE .2.HISIGI .GATEME ( 6 ) 9 .UDE .HIZA .HISIGI .UDE . ) sayılar ise o tekniğin kaç çeşit olduğunu gösteriyor .7 vs.UDE .UDE .GATEME ( 3 ) 8 .WAKI .UDE .GATEME ( 7 ) 5 .5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful