You are on page 1of 6

Megjegyzsek Hovnyi Mrton: Egy beavatsi rtus szimbolikjrl szl cikkhez

Vri Lszl

A Vallstudomnyi Szemle 2010/3. szmban jelent meg Hovnyi Mrton: Egy beavatsi rtus szimbolikjrl szl cikke, amely A Magyar Symbolikus Nagypholy Szertartsknyvnek szemiotikja alcmet viselte. A szerz a szabadkmves szertartsok szimblumrendszernek feltrst, azok vallstrtneti gykereinek beazonostst tzte ki cljul. Konklziknt megllaptja, hogy a szabadkmves rtusok helye, formja s jelentse igen ersen a rmai katolikus rtusban gykeredzik. Nem vitatva a szerz vgs konklzijt, a cikkben szmos hinyossg, tveds vagy flrerts tallhat, amelyekre szeretnm felhvni a figyelmet. Kezdjk elszr a knyvszeti adatokkal. Hovnyi Mrton azt kzli, hogy 2008 nyarn tallta meg az alcmben jelzett, Magyar Symbolikus Nagypholy Szertartsknyvnek nevezett (valjban Magyarorszgi) kiadvnyt s egy szabadkmves tagnvsort egy kiskereskedsben. Hosszasan tpeldik azon a krdsen, hogy informcirl vagy dezinformcirl van-e sz, a Nagypholy adta-e ki vagy vsrolta-e fel ezeket a knyveket. Mindezeket a tprengseket megtakarthatta volna, ha egy kis bibliogrfiai kutatmunkt vgez. Az Orszgos Szchnyi Knyvtr katalgusbl kiderl, hogy a szabadkmves taglista Palatinus Jzsef tbb kiadsban megjelent A szabadkmvessg bnei cm tbb rszes mve egyik ktetnek; a Szertartsknyv pedig a Magyarorszgi Symbolikus Nagypholy tbbszr is kiadott hrom rszes sorozatbl az els kt rsz 1998-as hasonms kiadsa. Az OSzK bibliogrfija szerint Varga I. adta ki magnkiadsban. A Nagypholy a hrom rszes szertartsknyvet (1. fok, 92 p.; 2. fok 29 p.; 3. fok 34 p.) tbbszr is kiadta; az OSzK-ban az 1902-es, 1904-es s az 1912-es1 kiads pldnyai tallhatk meg. Az 1912-es kiads a Fvrosi Szab Ervin Knyvtrban is megvan,2 helyben olvashat. Termszetesen megvan a Magyar Orszgos Levltr (MOL) P. szekcijban, a Szabadkmves gyjtemnyben is.
1

Az OSZK katalgusban 503.530/1, 2, 3 jelzettel szerepelnek az 1912-es kiads szertartsknyv ktetei. A FSZEK katalgusban BQ 366/50/1, 2, 3 jelzettel szerepel a hrom fok szertartsknyve.

130 Vallstudomnyi szemle 2011/1


A szabadkmves szertartsknyvek angolul, franciul s mg szmos ms nyelven is megjelentek, knyvtrakban olvashatk, knyvesboltokban megvsrolhatk. Nhny rgebbi kiadvny, amelyre mr nem vonatkozik a szerzi jogi vdelem, az Interneten olvashat illetve szabadon letlthet. Ezeket sszevetve s nagyon hasonlnak tallva nyilvnval, hogy az sszeeskvs-elmletekbl tszivrgott dezinformcis teria teljessggel lgbl kapott, foglalkozni sem rdemes vele. Egybknt a szban forg 1998-as hasonms kiads folyamatosan kaphat az antikvriumokban s a Vatern. Teht nem vsrolta fel a Testvrisg. Mindezekbl kiderl, hogy a szabadkmves szertartsknyv publiklsa Hovnyi kijelentsvel ellenttben nem nvum, s tves az az lltsa is, hogy mgsem terjedt el oly mrtkben, hogy a legfontosabb hazai knyvtrakban vagy knyvkereskedsekben megtallhat legyen. Trjnk t a tanulmny tartalmi krdseire. A szertartsknyv nyelvi sajtossgai cm rsznek az els megfigyelse az, hogy a knyv szhasznlata rgies. Ebben viszont semmi meglep nincs annak ismeretben, hogy a kiadvny 1912-es datls, s a szabadkmvessg hazai trtnetnek ismerete alapjn tudhat, hogy ez a szveg a hazai kt nagypholy (a Jnosrendi s a Nagyoriens) 1886-ban bekvetkezett egyeslsekor alakult ki azok 1870-krli szertartsaibl. Ezek a ritul- szvegek pedig az angol eredeti nmet s francia kzvettsvel kerltek haznkba. Ezeknek a szertartsszvegeknek a trtneti vizsglatbl kiderl az is, hogy szvegeiken tbbszr is vltoztattak; azok, amelyeket itthon hivatalosan hasznltak, pl. a Schrder-fle revzibl szrmaznak. Ebbl kvetkezen Hovnyi azon megllaptsa is korltozottabb rvny, amely szerint egyes szvegrszek megvltoztathatatlanok. Nem elg figyelmesen olvasta Hovnyi a szertartsok szvegt, mivel tves az a megjegyzse, mely a tegezds hinyra, a kvetkezetes magzdsra utal. A magzdst ugyanis csak az els fok szertartsain, a felvtel sorn hasznljk, a msodik s harmadik fok rituliban mr tegezdnek. Ez gy termszetes, hiszen amg valaki mg nem tagja a Testvrisgnek, addig milyen alapon tegezdnnek vele? Hovnyi a kioktat mellett archaikusnak rzi a felruhz szt is, azt rva, hogy pozitv, azaz rgies jelentsben hasznljk. Az a gyanm, hogy a szerz itt a felruhz szt sszekeveri a megruhzzal, aminek tnyleg negatv az rtelme, szemben a felruhzzal, amelynek ilyen jelentsvltozata nincs. A szertarts ternek szemiotikja cm rszben a szerz azt rja, hogy mivel a keresk (a beavatsra vrk) listja az elcsarnokban van kifggesztve, ez azt szimbolizlja, hogy nem nem juthatnak tovbb a mhelybe vagy a szentlybe addig, amg fel nem avattk ket. Ez gy csak rszben igaz, hiszen az n. kend alatti meghallgats is a pholyban trtnik, csak a keresk szeme be van ktve. Msrszt

VRI LSZL 131 az n. fehr munkk sorn mg a szabadkmvessgbe nem jelentkezett profnok s nk is belphetnek a szentlybe. Nlunk nem elterjedt, de klfldn gyakori, hogy eseti vagy lland killtsok sorn brki felkeresheti a szentlyt. Pontatlan a szerznek az a kijelentse, hogy a pholy szaki rszn az inasok s a kevsb tapasztalt legnyek, velk szemben pedig a dli oldalon a tapasztaltabb legnyek s mesterek lnek. Maga a hivatkozott szertartsknyv csak azt rgzti, hogy az inasok az szaki oldalon az els sorban a Kelethez legkzelebb lnek, a legnyek s mesterek pedig brhol. Amelyik pholyban ennl rszletesebb a szablyozs, ott a legnyek az inasokkal szemben lnek, a mesterek pedig brmelyik oldalon, ahol hely van. Teljes flrertse a szabadkmves ritulknak az megjegyzs, mely szerint botrnyos az, hogy a fmester vagy nagymester nem keletre fordulva imdkozik, s hogy szemlyre tekintve a testvrek az abszolt Keletre, azaz a Vilgmindensg Nagy ptmesterre tekintenek. A fmester, nagymester illetve a szertartsok mestere a ritulk sorn soha nem imdkozik, teht a szerz fle rtelmezs helytelen. A beavatsi szertarts szimbolikja cm rszben Hovnyi azt rja, hogy tudvalevleg beavatsukkor a szabadkmvesek j nevet is kapnak, amit egyms kzt hasznlnak s megrja a szertartsknyvet, hogy ezt nem dokumentlja. Ez a nvads XVIII. szzadban igaz is volt, de az 1870-es vektl kezdve mr nem alkalmaztk, ezrt nem is szlhat rla ez az 1912-es szertartsknyv. Hovnyi egyetlen bekezdsben intzi el a legnyavatst, s egyltaln nem szl a rendkvl gazdag ritulj, s ennl fogva a szemiotikai elemzst kivltkppen ignyl mesteravatsrl. Tudjuk, ez annak a kvetkezmnye, hogy a kezbe kerlt szertartsknyv csak az els kt fok szertartsait tartalmazza. De azt is tudjuk a bevezet bibliogrfiai megjegyzsekbl, hogy akr a Szchnyi knyvtrban, akr a Fvrosi Szab Ervin knyvtrban elolvashatta, feldolgozhatta volna. S akkor az egybknt tall megfigyelsek, rtelmezsek bzja kz nem keveredett volna a fentiekben felsorolt pelyva.

VA L L ST U DOM N Y I SZ E M L E
V I I. v folya m . sz m

Zsigmond Kirly Fiskola

VALLSTUDOMNYI SZEMLE VALLSTUDOMNYI FOLYIRAT MEGJELENIK VENTE NGYSZER Hetedik vfolyam, 2011/1. szm A folyirat megjelenst a Nemzeti Kulturlis Alap tmogatja.

Kiadja: Zsigmond Kirly Fiskola, Budapest Magyar Vallstudomnyi Trsasg Fszerkeszt: S. Szab Pter Alapt fszerkeszt: Bencze Lrnt Szerkesztk: Adamik Tams (Disputa) Rnay Pter (Hrek) Luft Ulrich (Vallstuds letplyk) Nmeth Gyrgy (Forrsok) Csima Ferenc (Recenzik) Szerkesztbizottsg: Frhlich Ida, Hoppl Mihly, Mt-Tth Andrs, Peres Imre, Ruzsa Ferenc, Schweitzer Jzsef, Szigeti Jen, Trk Lszl, Zentai Tnde

A Szerkesztsg cme: 1039 Budapest, Kelta u. 2. Tel.: 454-7600, fax: 454-7623 e-mail: vtsz@zskf.hu Kziratokat nem rznk meg s nem kldnk vissza. ISSN 1786-4062 A kiadsrt felel: Dr. Bayer Jzsef A sorozat ktetei megrendelhetk, illetve 15% kedvezmnnyel megvsrolhatk: LHarmattan Knyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u. 1416. Tel.: 267-5979 harmattan@harmattan.hu; www.harmattan.hu A tipogrfiai tervet Pintr Zoltn ksztette, a nyomdai elksztst Csernk Krisztina, a nyomdai munkkat a Robinco Kft. vgezte. Felels vezet: Kecskemthy Pter

Tartalom
S. SZAB PTER: A 2011. vi szmaink el 5

TANULMNYOK EMBERRTELMEZSEK
SZENTPTERY PTER: Darwin, darwinizmus, keresztny emberkp. Mirt vitatjk egyesek az embernek az llatvilgbl val szrmazst? 11 S. SZAB PTER: A keresztny emberkoncepci formldsnak egy hazai fejezete (Prohszka Ottokr s az evolci hazai recepcija) 28 KRTVLYESI FERENC: tbl ll az ember. Listkba szedett fogalmak a pli knonban 42 SZEGEDI MNIKA: A kincses emberi test: szabad s ldott szlets. Az emberi test mint az dvzls eszkze a tibeti buddhista szemlletben 67

FORRS
NMETH GYRGY: A tlgyek alatt. Ddnai jslatok 92 URBN ILONA ANNA: Cskoljon meg engem szja cskjaival midrsa az nekek neke Rabbban 108

DISPUTA
VRI LSZL: Megjegyzsek Hovnyi Mrton: Egy beavatsi rtus szimbolikjrl szl cikkhez HOVNYI MRTON: Szabad fldmvessg. Viszontvlasz Vri Lszl megjegyzseire 129 132

TUDOMNYUNK TRTNETE S MHELYEI


FNYES CSABA: Javaslatok egy tudomnyos vallstipolgihoz 141

VALLSTUDS LETPLYK
ZSENGELLR JZSEF: Wilhelm Gesenius a magyarorszgi zsid tudomnyban s keresztny szvetsg-kutatsban 181 195 205 219 221

HREK RECENZIK
A Vallstudomnyi Szemle cm folyirat jellegrl s cljairl tmutat szerzknek s szerkesztknek