You are on page 1of 24

Dimecres, 14 de mar de 2012 nm. 2.001 www.diarimes.

com

El Suprem eximeix lamo del Fort de la Reina de pagar lenderroc


TARRAGONA Una sentncia del Tribunal Suprem anulla el decret que obligava la propietat a abonar el cost total de la intervenci al baluard
AVUI
REUS

LAjuntament va avanar de manera subsidiria els 700.000 euros del cost dels treballs per tirar a terra el restaurant, diners que ara no podr recuperar. P2
OLIVIA MOLET

TARRAGONA

La nova plataforma contra les retallades es presenta en societat. P8 Desarticulat un grup dedicat a robar tractors a la Conca de lEbre . P11 Dijous comena el cinqu Festival Mgic a Vila-seca. P12 DAlessandro culpa els rbitres de la derrota del Nstic de dissabte passat. P14
La tinent dalcalde, Alcia Alegret, i el president de la Cambra de Comer, Isaac Sanrom (al centre), van presidir la presentaci. ESPORTS CAMP DE TARRAGONA

LAjuntament sacollir al pla de pagaments a provedors del Govern


Servir per afrontar el deute pendent que t de 16,5 milions. P3

REUS

La Nit Empresarial torna a la ciutat per ocupar el Tecnoparc


Ser el 30 de mar i comptar amb Josef Ajram i Oriol Amat. P6

El Ganxet Pintxo torna a inundar Reus de tapes a travs de 62 establiments


GASTRONOMIA La nova ruta comena dem i sallargar fins a l1 dabril en una nova edici en la qual es triaran els 40 locals que participaran en la de novembre. P9

CAMP DE TARRAGONA

La polmica esmena del CRT PortAventura, avui a votaci


P10

diarims 14/03/2012

TARRAGONA
llavors qualificat com a zona verda. Anys ms tard, lAjunta ment, fins i tot, va legalitzar les tabliment amb la tramitaci del nou pla dordenaci urbanstica (POUM), per el jutge va rebutjar totes les vies obertes. Aix doncs, la complexitat de la demanda va fer que durant molts anys el restaurant funci ons sense llicncia dactivitat. Per la primavera del 2007, el TSJC va concloure invalidar la llicncia atorgada per lAjunta ment i obligada que el recinte torns al seu aspecte original. El restaurant Fort de la Reina va tancar les seves portes el setem bre de lany 2008. El consistori gasta la plissa El juliol de lany 2010 el plena ri de lAjuntament va aprovar amb els vots en contra de CiU i PP lalliberament dun fons de rescat de cinc milions deuros que estaven destinats a afron tar possibles indemnitzacions al propietari del Fort de la Rei na. Dos mesos ms tard, el lla vors portaveu convergent, Joan Aregio, revelava que ja shavien gastat quatre dels cinc totals. En aquell moment lalcalde Balles teros es mostrava convenut que no hi hauria cap cost per indem nitzacions pel tema del Fort. Ara caldr esperar la sentncia que encara resta pendent per saber si realment les previsions de Ba llesteros es compleixen o no.

El propietari del Fort de la Reina no haur de pagar el seu enderrocament


Una sentncia del Tribunal Suprem anulla el decret que obligava la propietat a abonar el cost total de la intervenci
Laia Daz
ROSER SANS

JUSTCIA

El propietari del Fort de la Rei na no haur de pagar els ms de 700.000 euros que va costar el seu enderrocament. Segons ha pogut saber el Diari Ms, aix ho determina una sen tncia del Tribunal Suprem que anulla el decret de lAjuntament de Tarragona que establia que la propietat havia de fer front al cost total de la intervenci que va servir per tirar a terra lantic restaurant, una quantitat que el consistori va haver davanar de manera subsidiria i que ara, arran daquesta sentncia, no podr recuperar. Un cop conegut el resultat dun dels litigis que el propietari del solar t amb lAjuntament (encara nhi ha un altre dobert en qu es reclama una indem nitzaci per haver hagut de ces sar lactivitat), ahir al mat, els mateixos propietaris van entrar al registre del consistori una sol licitud que reclama que sels reti ri lordre dembargament del so
SOCIETAT

derrocament de lestabliment que shavia construt al baluard. Quasi 20 anys de batalla legal Lenderrocament del restaurant del Fort de la Reina va portar cua durant molts anys i sembla que encara no ha acabat del tot. Els treballs per tirarlo a terra van comenar el 2 de desembre del 2008 desprs de molts anys de litigis i dintents fallits per no haver dacatar una sentncia del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya (TSJC), del mar del 2007, que obligava a tornar el re cinte al seu aspecte original. La batalla judicial havia co menat, per, 17 anys abans, el gener del 1990, quan la vena de Tarragona, advocada i procura dora, Rosa Elas, va recrrer la lli cncia dobres que lAjuntament li havia concedit als propietaris del Fort labril del 1989 per reu tilitzar el baluard com a restau rant. El consistori no va denegar aquesta petici malgrat que el fort es trobava sobre un espai

Lenderrocament del restaurant del Fort de la Reina va comenar el 2 de desembre de lany 2008.

lar del Fort signada per lalcalde, Josep Flix Ballesteros. Aquest document es va tramitar en veu re que el propietari no abonava el diners corresponents a len derrocament, per a dia davui

els propietaris, de manera lgica, consideren que aquesta ordre ja no t sentit. Daltra banda, en tractarse duna sentncia del Tribunal Suprem lAjuntament de Tarra

gona, no la podr recrrer, amb la qual cosa ja no hi ha cap pos sibilitat que el consistori pugui seguir reclamant al propietari del Fort de la Reina els ms de 700.000 euros que va costar len
ACTUALITAT

Pilar Lanau senduu el primer premi dObra Grfica Recercat


Se celebra en el marc de la Capital Cultural
Redacci

LAntiga Audincia va acollir ahir a la tarda el lliurament del Premi dObra Grfica Recercat, convocat per la Fundaci Pri vada Mtua Catalana i lInstitut Ramon Muntaner. Pilar Lanau va ser la guardonada amb lobra Landscape.

Aquesta era la primera vega da que es convocava aquest pre mi, que ser lobra que es lliura r com a obsequi a qui guanyi el Premi Recercat en la categoria Persona, el qual es resoldr en el marc de la VIII edici del Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Local.

Durant lacte dahir, tamb es va presentar el contingut daquesta Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana, que tindr lloc els dies 12 i 13 de maig de 2012 al Palau de Congressos de Tar ragona. El Recercat se celebra cada any, des del 2005, en el marc dels actes de la Capital de la Cul tura Catalana. s una activitat oberta a la poblaci que lacull i que inclou diferents mbits que sn de gran inters per al pblic local, ja que durant un cap de setmana Tarragona es converti r en el centre de la recerca local i comarcal.

Encunyaran monedes deuro de Tarragona per colleccionar


Reproduiran la imatge del Pont del Diable
Redacci

El Ministeri dEconomia ha acordat encunyar monedes deuro emmarcades dins de la collecci de la quarta srie del programa Capitals de Provn cia i ciutats autnomes. Aquest tipus de monedes destinades nicament al col

leccionisme han de diferir per ceptiblement de les que circu len en, almenys, dues de les tres caracterstiques segents: color, pes i dimetre. Est previst que durant aquest primer semestre del 2012 es facin les corresponents a Conca, Lleida, Valncia, Ou

rense, VitriaGasteiz, Granada, Palncia, Guadalajara, Tarrago na i Pontevedra. A les de Tarragona shi re produir a lanvers lescut de la ciutat. A lesquerra, la llegenda Espanya, en sentit circular as cendent i en lletres majscules. A la dreta, en sentit circular des cendent i en majscules, el nom de la ciutat, Tarragona. A sota, la marca de Ceca i a la part inferior de la moneda, lany dencunya ci 2012. Daltra banda, al revers shi reproduir una imatge de laqeducte rom de les Ferreres i a sota, en majscules, el valor de la pea, que ser de cinc eu ros.


MUNICIPAL

TARRAGONA
XXXII EDICI

14/03/2012 diarims

LAjuntament t un deute pendent amb provedors de 16,5 milions


Per fer-hi front, el consistori sacollir al Pla de pagaments a provedors del Govern espanyol
A.Porta

Convocat el concurs de premsa impresa i digital Mans Unides


Mans Unides organitza, a nivell estatal, la XXXII edici del concurs de premsa impresa i digital amb el lema La salut s un dret de tots: Actua!, segons indicava Teresa Feliu, delegada de Mans Unides a Tarragona. Lobjectiu s estimular els professionals de la premsa en el seu treball per tal de sensibilitzar lopini pblica al voltant de la realitat dels pasos ms desafavorits i sobre els equilibris nord-sud. Entre les bases del concurs sesmenta que els treballs han dhaver estat publicats entre els dies 1 de maig de 2011 i 30 dabril de 2012. Els interessats han denviar els treballs, abans del 9 de maig denguany, per correu certificat, un exemplar del diari o revista on sha publicat larticle, aix com tres fotocpies del treball amb la firma, adrea i telfon de lautor a la direcci: Concurso de Prensa. Manos Unidas. C/ Barquillo, 383. 28004 Madrid.

LAjuntament de Tarragona sacollir al Pla de pagaments a provedors que va aprovar la setmana passada el Govern espanyol. El consistori tarragon t un deute pendent amb provedors de 16,5 milions deuros, i per aix sacollir a aquest pla, que ha de permetre que totes les administracions territorials paguin de forma immediata als seus provedors les factures anteriors a l1 de gener del 2012. Es tracta dun fons de pagament que ha de comenar a funcionar a partir de l1 de maig i que preveu que els ajuntaments i les comunitats autnomes disposin de 35.000 milions deuros per

afrontar aquestes despeses, i que es vehicular a travs del Fons per al Finanament de les Administracions Territorials. La portaveu del govern municipal, Begoa Floria, va voler recordar que la Generalitat deu a lAjuntament 14,3 milions deuros que generen tensions de tresoreria. Si aquest deute estigus liquidat, la nostra situaci financera seria molt millor, va defensar la tinent dalcalde. La decisi es va donar a conixer ahir en la reuni de la Comissi Informativa de Gesti Econmica i Pressupostria, en la qual lequip de govern va presentar la liquidaci del pressupost de lany passat. Aix, lexercici comptable

del 2011 sha tancat amb un romanent negatiu en tresoreria de 2.711.600 euros. Segons la portaveu, aquesta variaci satribueix, entre daltres causes, a la provisi extraordinria de 4,7 milions deuros corresponents a litigis que encara no estan resolts, i la majoria sn del govern anterior al PSC, abans de lany 2007. Segons Floria, sn diners que shan reservat i que no estan gastats per un principi de prudncia en espera de com quedin els litigis judicials, que fan referncia a impostos recorreguts judicialment per grans indstries. En la reuni celebrada ahir tamb es va posar de manifest que lendeutament financer del

consistori per prstecs a llarg termini va ser de 175 milions deuros, 3,8 milions menys respecte al 2010. A ms, per aquest any 2012, est previst que aquest endeutament encara sigui ms inferior, de 165,4 milions. Pel que fa als pagaments, Floria va explicar que a 31 de desembre de lany passat, shavien pagat el 84,36% de totes les despeses reconegudes durant lany, i el termini mitj de pagament estava al voltant dels 91 dies. Per la portaveu, aquestes xifres demostren que continuem fent b els deures econmics, i que la nostra situaci econmica s molt millor que la daltres ajuntaments propers.

CIUTAT DE REPS I VACANCES

Talen una desena de palmeres afectades del morrut roig


La Ciutat de Reps i de Vacances ocupa un espai de 140.000 m2, est envoltat de pins i jardins, a 200 metres de la platja Llarga i a 4 km del centre de la ciutat. En aquest jard hi ha una vintena de palmeres (Phoenix canariensis) de les quals 11 estan afectades pel morrut, segons la prospecci que varen dur a terme els tcnics de Sanitat Vegetal. Per tal devitar la propagaci daquesta plaga, recentment sha dut a terme, mitjanant el DAAM (Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural), la tala i destrucci de les palmeres afectades, segons el protocol a seguir pels titulars de palmeres ubicades en la zona demarcada de la plaga. En els protocols, entre daltres recomanacions sobre la prevenci i lluita, es donen una srie dinstruccions bsiques de com tractar el material vegetal afectat per la plaga. A.G.

CEDIDA

Un moment dels treballs a la Ciutat de Reps i Vacances.

diarims 14/03/2012

TARRAGONA
ACTUALITAT
CRISTINA AGUILAR

SANITAT

Reclamen una atenci continuada de tot tipus dinfarts


Sindicats i ciutadans van organitzar una jornada de reivindicaci sobre la unitat dhemodinmica
A. Porta

Presenten un mtode teraputic humanista al Collegi de Psiclegs


La conferncia s divendres a les 7 del vespre
Redacci

Sindicats i ciutadans van protagonitzar ahir una jornada de reivindicaci per reclamar lobertura 24 hores del servei dhemodinmica de lHospital Joan XXIII de Tarragona. La secci sindical de la CGT, lAssemblea 15M, el sindicat Cobas i la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Serveis Pblics van organitzar una petita exposici al vestbul de lHospital en la qual informaven tothom en qu consisteix latenci de linfart de miocardi, que necessita una anSALUT

gioplstia primria. Si aquest tipus de prova no es fa durant les dues hores des de linici de linfart, la part del mscul cardac afectat mor, i deixa seqeles sobre el pacient, alerten des de la CGT. Per aix reivindiquen que la unitat dhemodinmica estigui oberta les 24 hores del dia els 365 dies de lany. Soledad Artacho, delegada sindical de la CGT, va recordar que cada any es produeixen a lEstat uns 70.000 infarts, dels quals 20.000 sn mortals. A

Una petita exposici explicava el tractament dinfarts.

ms, va insistir que amb una angioplstia primria realitzada a temps, lndex de supervivncia dels pacients arriba fins al 95%. Segons Artacho, obrir la unitat de forma permanent de lHospi-

tal s ms rendible que haver de traslladar els pacients en helicpter a Barcelona o fer front a la despesa derivada de les seqeles que comporta no fer un cateterisme a temps.

La delegaci de Tarragona del Collegi Oficial de Psiclegs ha organitzat, per al proper divendres, dia 16 de mar, a les set del vespre, una conferncia que anir a crrec del psicleg Antoni Bolinches. En la conferncia, amb el ttol Tu i jo som 6: Introducci a la Terpia Vital, Bolinches presentar la Terpia Vital, un mtode teraputic humanista que es basa en la seguretat personal com a mitj perqu la persona pugui convertir-se en terapeuta de si mateixa. Aix, amb aquesta terpia, la persona pot progressar grcies al fet que aprn

a assimilar els mals moments viscuts, i tamb perqu fa un s del dileg interior que lajuda a potenciar la seva vessant ms positiva. Daquesta manera, la persona participa del seu propi procs de superaci. Bolinches s llicenciat en Filosofia i Cincies de lEducaci amb grau de Llicenciat en Psicologia i Mster en sexualitat humana. s un dels introductors de la psicologia humanista a Espanya. La conferncia tindr lloc a la delegaci del COPC de Tarragona, situada a lavinguda Ramn y Cajal nmero 11. Lentrada s oberta a tothom i gratuta.

Premien dos projectes del Collegi de Farmacutics de Tarragona


Han estat escollits com les millors iniciatives en la IX edici dels premis Correo Farmacutico
Redacci

CEDIDA

Dos projectes del Collegi Oficial de Farmacutics de Tarragona han estat escollits com les millors iniciatives de la farmcia de lany en la IX Edici dels Premis Correo Farmacutico. Un any ms, aquest mitj especialitzat ha reconegut la tasca diria de

les persones, institucions o entitats que amb la seva aportaci han ajudat a millorar el mn de la farmcia, latenci farmacutica i la salut el 2011. Aix, les iniciatives Projecte salut 2.0: noves eines aplicades a la salut i Impuls de lAdministraci en el desenvolupament de serveis profes-

sionals: Seguiment Farmacoteraputic a la farmcia han estat premiades en la categoria de Formaci i en la categoria de Poltica farmacutica i iniciativa legal, respectivament. El Projecte salut 2.0 fa referncia a una sessi formativa organitzada pel Collegi i adreada als collegiats

i daltres professionals sanitaris sobre les eines 2.0. Pel que fa al projecte Impuls de lAdministraci en el desenvolupament de serveis professionals, s una de les parts que es desenvolupa dins del Programa dEducaci Sanitria a la gent gran sobre el bon s dels medicaments.

Lacte de lliurament de premis va tenir lloc a Madrid.


CULTURA

TARRAGONA
El Pare Mario, primer soci dhonor del Rotary Club
El Rotary Club de Tarragona va celebrar aquest dilluns passat al vespre la seva reuni setmanal del Rotary Club de Tarragona amb els Pares Rogacionistes. Per obrir lacte es va celebrar una missa en record dels familiars difunts i, a continuaci, es va lliurar la recaptaci corresponent a la Calotada Solidria organitzada per Gil Fanjul. En total es van aconseguir 1.500 euros, que es destinaran a la compra dun habitatge a les Filipines. Daltra banda, tamb es va lliurar la contribuci anual que el club dna per al Telfon de lAmistat o el manteniment de la comunitat religiosa i es va procedir a nomenar el Pare Mario Buonanno, rector de la parrquia del Loreto, com el primer Soci dHonor del Rotary Club de Tarragona. Com a record, al Pare Mario se li va lliurar una placa que s obra de lartista Pere J. Salas. Redacci
CEDIDA

14/03/2012 diarims

Al Pare Mario li van lliurar una placa de lartista Pere J. Salas. URV

EDUCACI

La URV fa avui la primera Jornada de Portes Obertes


La Universitat Rovira i Virgili acull avui la primera Jornada de Portes Obertes a tots els centres i campus, per als estudiants i famlies que vulguin conixer els estudis, les installacions i el professorat de la URV Els responsables dels diversos ensenyaments i tcnics explicaran les caracterstiques dels plans destudi i aclariran dubtes acadmics, i sinformar sobre els serveis universitaris. A ms, els participants faran visites guiades pels centres per veure les aules, biblioteques i laboratoris. Amb lobjectiu que els estudiants puguin conixer ms dun centre, les diferents facultats i campus han programat visites per a dues jornades (lexperincia es tornar a repetir el proper 28 de maig), en horaris diferents. Lany passat van assistir a la Jornada de Portes Obertes prop de 2.000 estudiants. Redacci

Divendres es fa la VIII Jornada de Treball Social i Universitat


Lensenyament de Treball Social, hereu de lEscola de Treball Social fundada el 1958 a Tarragona, celebra enguany el seu des aniversari. Per commemorar aquesta, aquest proper divendres, es faran les VIII Jornades de Treball Social i Universitat. El format de les jornades daquest any, dedicat a posar en com els nexes i les complementarietats entre la intervenci social i la investigaci social, dna la possibilitat al mn professional de compartir amb el mn universitari les seves experincies de recerca i intervenci en treball social. Aquestes reflexions hauran dorientar el coneixement i lacci social tant present com futura. La inauguraci de les jornades ser a les nou del mat i en el seu transcurs es presentaran onze experincies, la major part dequips professionals i dinvestigaci universitria. Redacci

diarims 14/03/2012

REUS
La Biblioteca acull el dia 22 la presentaci de la novella histrica Lngel del Fracs
La Biblioteca Central Xavier Amors acollir el proper dijous 22 de mar a partir de les vuit del vespre la presentaci de la novella histrica Lngel del Fracs, de Gerard Salvat (Alforja, 1944). En lacte, a banda de lautor, hi intervindran larqueleg i historiador, Jaume Mass, leditor Manuel Rivera i la filloga Laura Narbona. Prologada per lescriptor Xavier Amors, Lngel del Fracs s una novella histrica i alhora un testimoni de la memria democrtica. El llibre, publicat per Silva Editorial, s la plasmaci duns pensaments i duns sentiments imaginats per lautor en la ment del seu pare, Joan Salvat Bodro, que va viure duna manera ben directa la Guerra Civil i la repressi franquista.

Reus recupera la Nit Empresarial de la Cepta tres edicions desprs


La jornada, que des de lany 2009 es celebrava al Palau de Congressos de Tarragona, tindr lloc a la Fira el divendres 30
Susanna Cases
OLVIA MOLET

EMPRESA

Reus tornar a acollir la Nit Empresarial de la Confederaci Empresarial de la provncia de Tarragona (Cepta) desprs de celebrar-se des del 2009 al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Ser el proper divendres 30 de mar a FiraReus i en un acte que combinar una part acadmica amb un pat posterior i que congregar un miler de persones. Desprs de celebrar-se en nombroses ocasions a lantiga Fira de Reus, la Nit Empresarial de la Cepta, que sorganitza anualment amb alguna excepci, es va acomiadar lany 2007 de la capital del Baix Camp a causa de lenderrocament del palau firal, on shavia dalar el futur centre comercial gestionat per Metrovacesa. Des del 2009 i en les tres darreres edicions, la vetllada, que premia la feina i la dedicaci de les empreses del territori, havia tingut lloc a Tarragona. Havem de tornar a venir cap a Reus, va comentar ahir el preFORMACI

rial de la Cepta 2012 entregar, abans del sopar, diversos guardons que, entre altres, reconeixeran les millors empreses del territori, per tamb els emprenedors, la projecci internacional o la trajectria empresarial i la inclusi social. A ms a ms, enguany safegeix al palmars el Guard a lExcellncia enoturstica, que reconeixer els mxims exponents del sector vitivincola i que compta amb cinc categories Restauraci, Allotjament, Cellers-Cooperativa, Cellers i Enoteca. Colloqui daltura Abans de lentrega de premis i el sopar, per, quatre personalitats protagonitzaran lacte acadmic. Desprs que el president de Solarca, Joan Enric Carreres, expliqui el seu cas dxit, hi haur un colloqui, amb la interacci via Twitter, entre el polifactic broker Josef Ajram, leconomista Oriol Amat i el coach i exjugador dhandbol, Xesco Espar.

A. Belmonte, president de la Cepta (esq.) i el regidor M. Arza (segon per lesq.) signant el conveni.

sident de la Cepta, Antoni Belmonte, en lacte de signatura del conveni amb lAjuntament de Reus per la celebraci daquest esdeveniment. El regidor dInnovaci, Empresa i Ocupaci, Marc Arza, va destacar la capitalitat

de Reus que, segons el regidor, hauria dacollir ms sovint esdeveniments com aquests. Reconeixement Tot i les dificultats del moment dins el mn empresarial, entre
LABORAL

tots hem de ser capaos de tirar endavant i aquesta s una de les formes danimar aquest teixit empresarial a tirar endavant, va dir ahir Belmonte. Aix, sota leslgan La fora de loptimisme, la Nit Empresa-

Un grup destudiants dESO dun institut francs, dintercanvi a Reus aquests dies
La regidora cap de lrea dEnsenyament i Poltica Lingstica, Maria Dolors Sard, va rebre ahir al Sal de Plens de lAjuntament de Reus els alumnes participants al programa dintercanvi escolar de lEscola Maria Cortina de Reus i el Lyce St. Louis de Tournon-sur Rhone, de Frana. A la visita hi van assistir una vintena dalumnes i dos professors del collegi francs. La recepci semmarca en el programa dintercanvi lingstic francsespanyol que porten a terme els alumnes de 2n i 3r dESO dels dos centres educatius. Els estudiants francesos sn aquesta setmana a la capital del Baix Camp per participar en diverses activitats culturals, tant a la ciutat com a la resta de Catalunya.

Mas Carandell, al dotz Espai de lEstudiant de Valls


Mas Carandell participa dem i divendres com a expositor a la dotzena edici de lEspai de lEstudiant de Valls, amb la finalitat de difondre la seva oferta formativa i de serveis. El certamen, que tindr lloc un any ms a la Sala Kursaal de la capital de lAlt Camp, est organitzat pel Consorci Prouniversitari de lAlt Camp i la Conca i t com a finalitat apropar la informaci sobre totes les propostes formatives a les comarques de Tarragona. Durant els dos dies, Mas Carandell oferir des del seu estand informaci sobre els serveis dorientaci i ocupaci, aix com sobre la seva programaci de cursos, als joves dels centres educatius que el visitin, i tamb als pares, mares i professionals del mn de leducaci en general. Tamb oferir la possibilitat de connectar-se a la seva borsa de treball per internet per inscriures com a demandant docupaci.

La reforma laboral centra la segona jornada de formaci de Garrigues


En el marc de lacord signat amb Redessa
Redacci

El regidor dInnovaci, Empresa i Ocupaci, Marc Arza, va presentar ahir el segon seminari formatiu que el despatx dadvocats Garrigues va dur a terme ahir, en el marc de lacord amb Redessa. Arza va destacar que Redessa s un motor econmic
SETMANA SANTA

i un punt de trobada del territori i que, entre els serveis que ofereix al teixit empresarial, la formaci hi t un paper cabdal. La jornada tcnica dahir es va centrar en la nova reforma laboral. Segons Garrigues, no es podr saber si s una bona o mala reforma fins daqu a un parell

danys. La primera ponent, la reusenca Misericrdia Borrs i Cabacs, scia del Departament Laboral de Garrigues, va centrar la seva intervenci en les novetats en matria docupaci i contractaci i els acomiadaments individuals desprs de la reforma. Tamb van intervenir Josep Ignasi Gelp Jorba, que va parlar sobre les novetats en matria de flexibilitat interna, extincions collectives dels contractes de treball i la negociaci collectiva, i Nria Cabr i Plana, que va centrar la seva intervenci en les novetats fiscals aprovades en el marc de la reforma laboral.

La Passi de Reus es representar al Fortuny el 31 de mar i l1 dabril


A les 18:30h i amb ms de 250 participants
Redacci

Com a avantsala de la Setmana Santa a la capital del Baix Camp, La Passi de Reus tornar al teatre Fortuny en dues representacions, dissabte 31 de mar i diumenge 1 dabril a dos quarts de set de la tarda. La Passi de Reus, que compta amb 250 par-

ticipants entre actors, msics i tcnics, s una producci teatral amateur que enguany arriba al seu 15 aniversari. Lespectacle compta amb un text que fuig de sentimentalismes innecessaris, una escenografia contempornia, videoprojeccions i msica en directe que transportaran

lespectador a lIsrael de fa dos mil anys. Els inicis de La Passi reusenca es remunten a lany 1997 quan membres de la companyia Llops Teatre SF/87 van observar que arreu de Catalunya es representaven les populars passions i a la ciutat hi mancava aquesta iniciativa. Daquesta manera, lany 1998 es va estrenar per primera vegada aquest espectacle al Teatre Bartrina i el 2002 es va traslladar al Teatre Fortuny. Aquest espectacle s el ms ambicis produt per la companyia amateur Llops Teatre, que enguany compleix els seus 25 anys dhistria.

En un mn millor, al Cineclub de divendres del Centre de Lectura


El teatre Bartrina acollir, divendres a partir de les nou del vespre, una nova edici del Cineclub, organitzat pel Centre de Lectura i que, en aquest cas, projectar la pellcula danesa de Suzanne Bier, En un mn millor, que tracta sobre la venjana i els ideals entre dos nens amb situacions familiars ben diferents. Estrenada lany 2010, entre altres premis, es va endur lOscar i el Globus dOr a la millor pellcula de parla no anglesa.

PUBLICITAT

14/03/2012 diarims

diarims 14/03/2012

REUS
MUNICIPAL
OLVIA MOLET

Un centenar de persones avalen la Plataforma Ciutadana de Reus


El manifest del moviment, que aglutina lesquerra civil, sindical i poltica, es va aprovar unnimement
Joan Marc Salvat
OLVIA MOLET

ASSOCIACI

Neix un nou moviment civil a Reus motivat per lactual context de crisi econmica per, sobretot, per la gesti que els governs fan per sortir-ne i les poltiques de retallades. Sota el nom de Plataforma Ciutadana de Reus ahir va quedar constitut aquest moviment desprs que se naprovs el seu manifest de forma unnime. En lacte, que es va organitzar al Bravium Teatre de la ciutat de Reus, hi van assistir vora cent persones convocades pel boca orella. Alguns dels membres de la plataforma assenyalaven ahir, en els instants previs al mateix acte, que shi pot adherir tothom qui ho vulgui. Alhora, defensen que no els lliga cap vincle poltic i les persones que se sumen a la plataforma ho fan a ttol individual. Entre el centenar dassistents, hi havia perfils de tot tipus, persones estrangeres, reusencs de tota la vida, sindicalistes i tamb poltics. Cares conegudes com les del mateix exalcalde, Llus Miquel Prez; la diputada ecosocialista al ParlaSUCCESSOS

Alcia Alegret (PP) s la primera tinent dalcalde al consistori.

Alegret afirma que ladhesi a lAMI no faria perillar el pacte amb CiU
El Bravium Teatre va veure el naixement de la Plataforma Ciutadana de Reus.

La lder popular defensa la solidesa de lexecutiu


JM.Salvat

ment, Hortnsia Grau; o el darrer cap de llista dICV-EUiA, Ernest Pars, que tamb van voler mostrar el seu suport a lacte. Sinrgies amb lAssemblea Un dels principals reptes per la Plataforma Ciutadana de Reus s establir sinrgies conjuntes

amb laltre moviment reusenc existent crtic amb les retallades, com s lAssemblea Popular de Reus. Encara que no sespera una fusi de forma, s que es vol demostrar suport mutu entre els actes organitzats des dambdues parts. En aquest sentit, la Plataforma ja ha preparat una xerra-

da-debat pel proper 20 de mar entorn a lafectaci de la reforma laboral, a crrec de Toni Puig. Precisament, un dels llocs en qu Assemblea i Plataforma es trobaran ser en les protestes que volen dur a terme amb motiu del Congrs de Convergncia Democrtica de Catalunya a Reus.

Detingut un jove per presumpte trfic de cocana a lrea del Pallol


El ve, de 34 anys i de Reus, duia 12 grams quan sel va enxampar
JM.S.

Els Mossos dEsquadra van detenir divendres passat David RG, un jove de 34 anys i ve de Reus, com a presumpte autor dun delicte contra la salut pblica per trfic de drogues. La detenci es va realitzar en el transcurs dun dispositiu de
SOCIETAT

seguretat ciutadana efectuat en un cntric bar de Reus, a la zona del Pallol, i tot apunta que la substncia que se li va decomissar seria cocana. En total, es calcula que el detingut duia a sobre uns 12 grams daquesta substncia estupefaent repartits en una catorzena

dembolcalls dun centmetre de dimetre i que portaven 0,85 grams cadascun. Per tot plegat, sespecula que la causa ms probable seria el trfic de drogues. Sobretot, perqu la policia tamb li va incautar al detingut un feix de 350 euros. Durant la inspecci es va aixecar una
ADOPCI DANIMALS

denncia administrativa a lestabliment en qu va tenir lloc el succs (en una inspecci administrativa en qu es van observar els permisos pertinents del local, els horaris o la retolaci de begudes alcohliques entre daltres elements). Es van haver didentificar un total de vuit persones que es trobaven al local en el moment dels fets, sense cap ms conseqncia. Lensim incendi En un altre ordre de temes, la matinada de dimarts, els Bombers van extingir el foc generat en un matals que va cremar un cotxe aparcat a la via pblica.

La Coordinadora Reus per la Independncia ja prepara converses amb les diferents formacions poltiques municipals perqu es torni a plantejar ladhesi de la capital del Baix Camp a lAssociaci de Municipis per la Independncia (AMI). Davant aquesta possibilitat, la primera tinent dalcalde i portaveu del grup municipal del Partit Popular, Alcia Alegret, apunta que no afectaria en res que aquesta opci prospers, en relaci a lactual acord de govern entre els populars i Convergncia i Uni. Alegret, per, recorda que la moci presentada el 16 de desembre en aquest sentit per la CUP ja es va votar i va ser refusada. Per tot plegat, la primera tinent dalcalde defensa que el pacte s un acord de govern, de ciutat, no ideolgic i ha reiterat que s slid. La constituci de lAssemblea Nacional Catalana (ANC) el passat cap de setmana ha donat ales a les diferents coorFELICITACIONS

dinadores locals per avanar en aquest procs de sumar municipis per la independncia. El responsable de la coordinadora a Reus, Pere Borrs, explica que sestan buscant complicitats per canviar el sentit del vot que va impedir que la moci prospers. Borrs fa referncia a labstenci dels regidors dUni Democrtica de Catalunya, i que haguessin canviat el resultat de la moci (llavors noms es requeria una majoria simple, perqu lANC encara no estava constituda com a organitzaci): Hem dintentar que els del no estiguin pel s. Els regidors de Convergncia Democrtica de Catalunya s van donar suport a la moci. Un dells, el regidor dHisenda, Joaquim Enrech, coincideix amb Alegret i assegura que ladhesi a lAMI no hauria dafectar lestabilitat de govern. Enrech apunta, per, que lexistncia dun acord de govern no significa que haguem de renunciar a la nostra ideologia.

Viatge a Sant Carles de la Rpita de lAfer de Dones dels Pallaresos, organitzat per Viatges Emilio Tours, el Dia Internacional de la Dona, el 8 de mar.

La Ronda s una gosseta trobada caminant a punt de ser atropellada per la carretera ara fa ms dun any. Tenia uns sis mesos. Ha crescut a la Protectora de Tarragona. s una gossa molt noble, obedient, amb molta energia per crrer, passejar i seguir a la seva famlia. s molt intelligent i carinyosa. T un ullet de cada color, probablement s una barreja de Huscky i Pastor Aleman. Est molt necessitada per fi duna llar. Podeu coneixer-la a la Protectora de Tarragona o rebre ms informaci a: apadrinaments@gmail.com

CCOO obt la majoria absoluta a les eleccions al Pere Mata


Comissions Obreres va obtenir la majoria absoluta en les eleccions sindicals celebrades el passat 20 de febrer a lInstitut Pere Mata i comptar amb nou dels disset representants que formen el comit dempresa. Al seu torn, UGT tindr quatre representants; CATACCTS, tres, i SATSE, un de sol. El president del comit seguir sent Joaqun Valero, de CCOO. Comissions, aix, consolida la seva posici, que fins ara era de majoria simple.

Dolors Sarve, felicidades a tus 102 aos. De tu hija Mercedes, nietos Jose M, Angel y Javi, biznietos, Maria Blanco, Silvia, Victor y Julia.

REUS
MSICA
OLVIA MOLET

14/03/2012 diarims

La ruta de tapes Ganxet Pintxo torna dem amb 62 establiments


Sallargar fins a l1 dabril i servir per seleccionar els 40 locals que participaran a la de novembre
Susanna Cases
OLVIA MOLET

PROMOCI

Ahir es va presentar oficialment el festival.

Dena DeRose Trio corona el des Festival Internacional de Jazz


Actuar dissabte (21:30h) al Teatre Bartrina
Joan Marc Salvat

Lartista nordamericana Dena DeRose ser lestrella del des Festival Internacional ReusJazz 2012 que envair daquest gne re la capital del Baix Camp del 16 al 25 de mar per diferents escenaris de la ciutat. DeRose actuar en el seu format trio o, el que s el mateix, tutelada al contrabaix per Reggie Johnson i a la bateria per Mario Gonzi. Sovint sha comparat lelegn cia de la cantant i pianista dels Estats Units amb noms ms po pulars com el de Diana Krall, i ha actuat en reputats clubs com el Blue Note de Nova York. La seva actuaci es podr veure el
FELICITACIONS

proper dissabte, a dos quarts de 10 del vespre, al Teatre Bartrina per preus que van dels 12 als 20 euros. El director del festival, Jimmy Juan, va assegurar que el festival est ms que con solidat malgrat la retallada del 15%. Juan defensa que la cita s de les ms entranyables del gnere arreu de lEstat. La programaci aglutina artistes foranis amb locals, rit mes ms intensos com els de la Street Soul Machine de Falset (amb versions de standards), i quartets clssics de jazz com el de Lluc Casares. Es compta que vora 2.000 persones se sumin al Festival Internacional de Jazz.

Tempura de calot amb cruixent de llonganissa, bunyol de boti farra negra i coulis de romesco. Caramel cruixent de pollastre de pags amb escuma de samfaina o coca de recapte mediterrnia amb verat escabetxat, verdure tes i oli doliva ecolgic Borges. Aquestes sn algunes de les 62 tapes que es podran tastar des de dem fins a l1 dabril en una nova edici de la Ganxet Pintxo. La ruta de tapes de Reus, que tindr lloc dues vegades lany, torna amb la mateixa essncia per amb alguns canvis, ja que passa de dos a tres caps de set mana i durar 17 dies. Una de cisi que sha pres per lxit de la primera edici, al mes de no vembre, quan molts locals es van veure desbordats davant la gran afluncia de pblic. A ms, aquesta primera edici de lany 2012 servir de semifinal per la final al mes de novembre. Dels 62 establiments partici pants (35 repeteixen i 27 sestre nen), un jurat format per experts en restauraci valoraran la quali tat de la tapa i latenci al client i seleccionaran una quarantena de locals, que seran els que parti ciparan a ledici del mes de no vembre es podr repetir la tapa o apostar per una nova creaci. Hi haur sortejos de premis Aix, tot i que els premis a les millors tapes no es concediran fins al novembre, s que sentre

Alcia Alegret, primera tinent dalcalde, Isaac Sanrom i Jaume Batista, representant a la Cambra.

Hi haur tres premis destades de cap de setmana i pats per als qui votin la millor tapa
garan, a labril, un mnim de tres mencions especials. Per la seva banda, la gent que faci la ruta po dr votar igualment de manera no vinculant pel jurat i accedir a tres premis. Entre tothom qui voti es sortejar un cap de setma na en un hotel rural, un sopar en

un restaurant destrella Michelin i un pat en qualsevol dels locals participants de la Ganxet Pintxo. La mecnica per participar a la ruta ser idntica a la primera edici. A travs del desplegable La Ganxeta es podran veure to tes les tapes i els establiments que les ofereixen, en una cara i, en laltra, el mapa de Reus amb la ubicaci dels locals. En aquest sentit, tot i que hi ha una majoria de participants tomb de ravals endins, tamb hi ha molts locals

allunyats del centre. A ms a ms de La Ganxeta, tamb es pot visitar la pgina web de la ruta (www.ganxetpint xo.cat) i seguir les darreres nove tats de la Ganxet Pintxo per Twit ter i Facebook. Cada tapa costar 2,50 euros i inclour una cervesa Estrella Damm. El tret oficial de sortida de la Ganxet Pintxo, que concentrar les activitats paral leles al novembre, ser dem a un quart de nou del vespre a lan tiga fbrica de Vermuts Rofes.

Felicidades para una chica muy especial!! Tus amigos.


FELICITACIONS

Ja tens 4 anys felicitats estima da Elsa.

10

diarims 14/03/2012

CAMP DE TARRAGONA

Torredembarra reestructura el servei de bus al barri martim per les obres en curs
La regidora de Serveis de lAjuntament, Francisca Felguera, va informar que, des de dilluns 12 de mar, i coincidint amb les obres per renovar la xarxa dabastament daigua i clavegueram al barri martim, el servei de bus urb que habitualment fa el seu recorregut pel carrer de Joaquim Costa es veu afectat pels talls de carrer. Aix, i de forma provisional, shan hagut danullar sis parades corresponents a les lnies 1 i 2 en tots dos sentits. Aquesta reestructuraci dels recorreguts sha fet condicionada pels horaris i recorreguts de forma que, tot i haver de fer ms llargs els trajectes de cada lnia, aix no suposi retards considerables a la resta de serveis, concretament pel que fa als horaris escolars. Lempresa Hife ha realitzat lestudi i ha ajustat provisionalment el servei per donar una soluci alternativa als usuaris de Baix a Mar mentre durin les obres, i podria fer altres petits canvis segons el resultat de laplicaci dels nous trajectes, amb lobjectiu dajustar les possibles modificacions a les necessitats dels usuaris. A.G.

El PP es debat entre labstenci o el vot en contra de lesmena del CRT


El Parlament aprova avui la Llei dAcompanyament, on s inclosa la polmica disposici addicional sobre la tributaci de PortAventura
Silvia Jimnez

POLMICA

CALAFELL

Demanen ms connexions de ferrocarril amb Tarragona


Lalcalde, Joan Olivella, i el tinent dalcalde dObres Pbliques, Rafel Sol, van mantenir ahir una reuni amb el secretari de Territori de la Generalitat, Dami Calvet. Olivella manifest a Calvet els problemes de connexi que t Calafell i en general, la comarca del Baix Peneds per arribar fins a Tarragona i el conjunt de la comarca. Pertanyem a la demarcaci de Tarragona, per en canvi totes les connexions ferroviries ens porten a Barcelona digu lalcalde. Olivella reivindic la necessitat que a Calafell hi hagi ms trens que vagin a Tarragona. Olivella explic que molts estudiants van a les universitats de Barcelona perqu els s molt ms complicat arribar a Tarragona, tot i que la distncia s molt ms curta. Lalcalde assegur que es perden molts llocs de treball a Tarragona perqu la gent va a Barcelona, perqu els s ms fcil. ACN/A.G.

A noms unes hores perqu el Parlament de Catalunya aprovi la Llei dAcompanyament dels Pressupostos i, per tant, tamb la disposici addicional introduda per CiU que demana la prrroga de les condicions de Consorci Recreatiu i Turstic (CRT) de PortAventura, el Partit Popular que pot ser clau en la votaci no ha fet pblic el sentit del seu vot. Segons el diputat tarragon del PP, Rafael Luna, els populars han descartat votar a favor de la polmica esmena que enfronta els municipis de Salou i Vila-seca. Ens debatem entre labstenci i votar en contra, confirmava ahir Rafael Luna. Labstenci en la votaci per part del PP, per, no frenar laprovaci de lesmena. Per tant, noms el vot en contra podria aturar-la. Segons Luna, lacord marc entre CiU i el PP per tirar endavant

la Llei dAcompanyament, on est inclosa lesmena, els impossibilita per votar-hi en contra. Lescenari seria diferent, segons Luna, si no exists lacord genric. Daltra banda, el diputat popular afirmava ahir que noms una cosa podria fer inclinar la balana cap a un lloc o un altre: el posicionament de lalcalde de Vila-seca, Josep Poblet. Volem escoltar el posicionament de lalcalde Poblet abans de la votaci, que es manifesti, s la crida de Luna. Salou no vol negociar LAjuntament de Vila-seca tampoc no ha rebut cap proposta per negociar sobre les condicions del CRT, sentenciava ahir el portaveu vila-sec del PSC, Alberto Miambres, tot contradient el consistori salouenc des don sassegura que s lalcalde de

Vila-seca qui es mant en silenci, sense voluntat dacord. La polmica esmena del CRT est provocant divisi dopinions tamb dins del propi PSC. Miambres considera que el paper que ha tingut Josep Poblet durant els darrers mesos ha estat ladient. El diputat socialista Xavier Sabat no shauria dhaver posicionat, s un tema de municipis diu Miambres. El CRT no es pot dissoldre fins que estigui desenvolupat tot el projecte. A hores dara, est urbanitzat, per no construt. Per la seva banda, el diputat del PSC, Xavier Sabat, confirmava ahir que preguntar al Parlament per tal que expliqui per quin motiu shan carregat una de les estructures ms importants pel turisme de Catalunya. Tanmateix, demanar a CiU que retiri la polmica esmena. La votaci comenar a les quatre.
CAMBRILS

CORNUDELLA DE MONTSANT

A labril, la parella de Siurana no pagar impostos a lEstat


No farem marxa enrere i a labril deixarem de pagar els impostos a lEstat. La parella de Siurana que defensa la insubmissi fiscal a lEstat espanyol assegurava que algunes empreses sense revelar noms se sumaran a la seva iniciativa i tributaran a la Generalitat impostos que corresponen a lEstat, com s el cas de lIVA. Malgrat que el president Artur Mas els va respondre per carta que entn el fons de la causa, per que sha de complir la llei, Andreu Bartolom i Maria Casademunt tiren endavant la insubmissi. La parella creu que lxit ja sha assolit vista la resposta de la poblaci amb Diem prou, la campanya endegada fa quatre mesos. Ms enll, per, del seguiment que pugui tenir, la parella ja es dna per ms que satisfeta amb la campanya divulgativa, que culminar el divendres 13 dabril amb un acte final a Siurana. ACN/A.G.
CEDIDA

213 aspirants a sis places de Policia


Ahir comen el procs selectiu als 213 candidats inscrits per cobrir sis places dinterins del cos de la Policia Local per la temporada turstica. Durant la temporada destiu sincorporaran 14 nous agents per reforar la plantilla de la Policia Local: vuit seleccionats en convocatries anteriors i els sis nous agents. Lincrement de personal es deu a laugment de poblaci i de moviment de vehicles. A.G..


POLICIAL

CAMP DE TARRAGONA

14/03/2012 diarims

11

LAjuntament de Cunit lamenta que enguany no se celebri la Feria de Abril al municipi


LAjuntament de Cunit lamenta, desprs de conixer la decisi de la Asociacin Cunit, por la Feria de Abril de Andaluca, que en aquesta edici no es pugui fer la Feria de Abril de Cunit. Lequip de govern, en coherncia amb la situaci econmica actual, i seguint les mesures dajustament portades a terme des de linici de legislatura i que estan tenint continutat en aquest exercici, preveia destinar una dotaci econmica de 15.000 euros en concepte de subvenci a lentitat per a lorganitzaci de lesdeveniment. A ms, de posar a la disposici diferents recursos humans i tcnics que tamb suposarien un cost indirecte (servei de seguretat ciutadana, feines darranjament del terreny que hauria fet la mateixa Brigada Municipal, etc). Lequip de govern cunitenc tamb va manifestar ahir, igual que ho havia fet anteriorment a lentitat, que lAjuntament encara t un deute que supera els 50.000 euros en factures dedicions passades de la Feria de Abril (uns 13.000 euros de 2010 i uns 39.000 ms de 2011). A.G.
VILALLONGA DEL CAMP

La Gurdia Civil det un grup que robava tractors per vendrels a lestranger
Loperaci Aladro ha recuperat 500.000 euros en material i shan detingut 11 persones, una delles presumpta autora dun homicidi a Ulldecona
A.G.
CEDIDA

SALOU

Manifestaci de les escoles en contra de les retallades


La plaa de la Pau acollir, avui a partir de dos quarts de dues del migdia, una manifestaci densenyants i un dinar reivindicatiu de les escoles salouenques Europa, Salou, Santa Maria del Mar, Vora Mar, 54 professors del claustre de lInstitut Jaume I i Institut Marta Mata per fer pals el seu malestar. Aquest s causat per les mesures imposades des del departament dEnsenyament amb les retallades en educaci,
RODA DE BAR

La denominada operaci Aladro, desenvolupada a diverses provncies espanyoles entre elles Tarragona ha perms a la Gurdia Civil esclarir un robatori de tractors. Segons les investigacions, el grup de delinqents era format per diverses persones de nacionalitat romanesa, que vivien a la provncia de Castell. El seu modus operandi era el segent. El grup feia una recerca per localitzar els tractors a robar, tot recorrent camps i finques de la conca de lEbre; es perseguia, alhora, ubicar en una zona propera dos tractors dalta valoraci econmica. Una vegada localitzats els objectius, lorganitzaci buscava un comprador fora dEspanya, principalment a Romania. Era llavors quan des de Romania senviava un cami per al transport dels dos tractors. Per

unes iniciatives que suposen, entre altres, menys qualitat en latenci educativa i menys serveis essencials. Els ensenyants es queixen de manca dinversi, de reducci de professionals de leducaci, dels programes de suport i la minva del personal docent, a ms de la retallada de beques. Des de Salou es plantegen una srie daccions, la primera avui amb un dinar reivindicatiu, perqu es rectifiquin les mesures preses. A.G.

La Policia vigila distraccions al volant i en els semfors


La Policia Local, en coordinaci amb el Servei Catal de Trnsit, va iniciar dilluns, i fins al 18 de mar, una campanya de control i vigilncia de les distraccions al volant i compliment dels semfors. Amb aquesta, la tercera campanya coordinada denguany, es pretn conscienciar els conductors sobre la gravetat de les prctiques que impedeixen lobligatria atenci permanent que sha de mantenir al volant, com s el cas de ls del telfon mbil, navegadors o daltres dispositius com pantalles amb accs a Internet, monitors de televisi o reproductors de vdeo i DVD, aix com portar auriculars connectats a un aparell de so. Pel que fa als semfors, es controlar que els conductors respectin el senyal tricolor, i que es detinguin correctament quan el semfor est en vermell o davant el llum groc quan el conductor pugui detenir el vehicle sense perill. A.G.

Un dels tractors decomissats per la Gurdia Civil.

garantir-ne el trasllat fora dEspanya, el grup facilitava la documentaci falsa necessria per salvar els possibles controls. Entre els membres del grup es
CEDIDA

va poder identificar T.B., romans de 26 anys, que figurava en recerca i captura pel Jutjat dAmposta per la presumpta autoria de lhomicidi duna dona.

Sopar de la fam i Dia Internacional de les Dones, dos actes rellevants


Vilallonga del Camp va viure, aquest cap de setmana, dues activitats que mobilitzaren els vens. El primer divendres, 9 de mar, amb la celebraci del Dia Internacional de les Dones, centrat a la vila en la figura de Josepa Salesas i Carb, llevadora a Vilallonga; una dona acostada als presents per la historiadora Carme Puyol. Si aquest acte fou dall ms emotiu, dissabte passat se celebr el sopar de la fam al centre cvic, organitzat per la parrquia de sant Mart i Critas. A.G.

FELICITACIONS

Felicitats ya son 23! De tot cor et desitgem tota la teva famlia.

Felicidades princesa! Hoy cumples 2 aitos, pis pas! Tu padrino que te quiere muchsimo.

Moltes felicitats pels 5 anys petit, ets la nostra illusi. Testimen molt Jess. Molts petonets de papi, mami i famlia.

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

12

diarims 14/03/2012

CAMP DE TARRAGONA
ENSENYAMENT

El 5 Festival mgic vol acollir 2.000 persones en tres dies despectacles


Divendres a la nit obre portes amb lauditori Josep Carreras com a centre neurlgic; lAjuntament i Asomagia mantenen el nivell en temps de crisi
Antoni Guasch
CRISTINA AGUILAR

VILA-SECA

LInstitut Jaume I de Salou ofereix als seus alumnes qualitat educativa


El centre ha preparat una sessi informativa de portes obertes sobre ESO avui a dos quarts de sis
Redacci
CEDIDA

La presentaci del 5 Festival mgic de la Costa Daurada, a celebrar aquest cap de setmana del 16 al 18 de mar a Vilaseca, fou del tot desacostumada, amb Morrison el Magnfico i Titus, dos dels components dAsomagia, com a mestres de cerimnies. Si en Morrison va encandilar amb els seus acudits extemporanis i en Titus meravell els presents amb els jocs de cartes, aquest daltabaix premeditat va tenir el seu contraps en la figura del president del Patronat de Turisme de Vila-seca la Pineda platja, Xavier Graset. El regidor Graset, que els va seguir la corda tothora, remarc que en aquesta edici hi haur el mateix nombre despectacles encara que el pressupost sigui menor. Aquest joc de paraules sel va fer venir b en dir que el festival de mgia de Vila-seca era
DECORACI

Un moment de la presentaci del Festival ahir a Vila-seca.

ja una trobada consolidada, el mrit de la qual, per, latorg als membres Asomagia. En aquesta edici lauditori Josep Carreras acollir totes les

gales, la dobertura, divendres a les nou del vespre, la internacional (dissabte), i la infantil i la de clausura (diumenge). La previsi, acollir unes 2.000 persones.

LInstitut Jaume I de Salou s un centre pblic dEducaci secundria, on es pot cursar ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitj i superior i Ensenyaments esportius. LInstitut Jaume I potencia al mxim la formaci de lalumnat comptant amb un equip hum molt competent i comproms a fer del procs densenyament-aprenentatge un procs de formaci integral per a lalumnat. En aquest context el centre s formador de lalumnat de la Universitat que fa el Prcticum del Mster dEducaci Secundria. Lobjectiu de lESO s formar persones i dotar-les de les capacitats i competncies que els sn necessries no tan sols per assolir lxit en el camp intellectual sin tamb hum. Amb aquest objectiu treballem constantment per millorar la qualitat dels nostres processos. En aquest sentit en el centre hi ha el Projecte de Qualitat i Millora Contnua i un Pla Es-

tratgic que, entre altres, t per objectiu el foment de la Competncia Emprenedora. A tota lEtapa dESO hi ha implantat el Projecte eduCAT 2.0. Tots els cursos de lESO ja disposen del seu ordinador porttil i sutilitzen llibres digitals en uns Entorns Virtuals dAprenentatge (EVAs) que afavoreixen la intercomunicaci entre la comunitat educativa i fomenten el treball collaboratiu. Hi ha connectivitat WIFI dltima generaci i a cada aula hi ha projector i can i pissarra

digital. Tamb disposa duna web de comunicaci amb les famlies i de control dassistncia de lalumnat. Al migdia ofereix servei de menjador escolar. A ms de lactivitat dins a laula, hi ha les que es porten a terme fora: conferncies, exposicions, tallers, sortides pedaggiques, concursos, teatre, musicals..., i es potencia a bastament la creativitat, els projectes compartits, la cultura de lesfor, leducaci emocional i per la convivncia tot estimulant el respecte, lempatia, la tolerncia i la curiositat intellectual.

PROPOSTES

Els colors suaus i lestil rstic sn els protagonistes aquesta primavera


Els estampats de flors tamb seran presents a la roba de la llar aquests propers mesos
Laura Gmez

Amb larribada, aquestes darreres setmanes, del bon temps tamb es coneixen ja les noves tendncies que es portaran en la decoraci i la roba de la llar aquesta primavera i estiu. Tres sn els aspectes principals daquesta primavera, els colors

pastel, els estampats que es van renovant i modernitzant i els teixits lleugers. La primavera s sinnim de llum i color, i aix es trasllada a les vaixelles, cobrellits, coixins i tovalloles. Aix mateix, un altre element que es continua portant sn els estampats de flors, amb unes tonalitats ben vives, com el blau i el vermell, i amb el contrapunt del rosa o el lila. El blanc, juntament amb lestil rstic, tamb ser protagonista aquests mesos de bon temps, on els quadres, ratlles i brodats seran els mxims exponents.

Villeroy & Boch presenta nous gerros primaverals


La casa de decoraci Villeroy & Boch presenta per aquesta primavera les seves colleccions de gerros Tiko i Kima, perfectes per decorar la llar amb un toc de color i elegncia. Els gerros Tiko sn de formes arrodonides, mentre que els Kima destaquen per ser ms ovalats i allargats. Ambdues colleccions de la casa Villeroy & Boch disposen de diferents models en colors blau, blanc, gris i turquesa.

CATALUNYA-ESPANYA-MN
Mor lescriptora Teresa Pmies, als 92 anys, una de les ltimes representants de lexili
Lescriptora Teresa Pmies va morir ahir a ledat de 92 anys. Amb la mort de Pmies desapareix una de les ltimes representants de la generaci descriptors de lexili i dintellectuals compromesos amb la democrcia, les llibertats i els drets de la dona. Collaboradora de diferents publicacions, com el diari Avui des dels seus inicis, El Temps i Catalunya Rdio, entre daltres. Pmies tamb s autora de llibres com Quan rem capitans, Va ploure tot el dia i Jard enfonsat, premi de la Instituci de les Lletres Catalanes de prosa no de ficci del 1995, entre daltres. Era mare del tamb escriptor Sergi Pmies i vdua de lexsecretari general del PSUC Gregorio Lpez Raimundo. ACN

14/03/2012 diarims

13

LEstat assumir la major part de la retallada de 5.000 milions de dficit


El nou objectiu ha passat del 5,8% al 5,3% desprs de la reuni amb lEurogrup a Brusselles
EFE

ECONOMIA

Fitch millora la nota dels bons grecs per primer cop des de linici de la crisi
Fitch ha millorat la nota dels bons grecs per primer cop des que el 2009 va esclatar la crisi del deute sobir. Lagncia de rting va abandonar la qualificaci de fallida restringida dels ttols a llarg termini emesos per Atenes i va atorgar la nota de B- als nous bons que va intercanviar amb els seus creditors privats. La qualificaci a curt termini tamb ha augmentat de C a B. Tot i que aquestes encara sn qualificacions de bo escombraria, es tracta dun canvi de tendncia en la valoraci de les agncies de rting des de linici de la crisi de leuro. Fitch va indicar que aquest intercanvi i les prdues imposades als creditors del pas hell milloren significativament el risc del deute grec. ACN

El ministre dHisenda, Cristbal Montoro, va anunciar ahir que la reducci addicional del dficit de 5.000 milions deuros pactada amb Brusselles recaur principalment sobre lAdministraci central de lEstat, amb renncies de projectes de despeses i instruments fiscals equilibrats. El ministre va precisar al ple del Congrs dels Diputats on saprova el nou objectiu de dficit que ha passat del 5,8 al 5,3% desprs de la reuni de lEurogrup i les despeses per als pressupostos generals de lEstat. Montoro va descartar pujades dimpostos inequitatives i injustes, i va explicar que shaur de
POLTICA

renunciar a projectes de despeses i fer s dinstruments fiscals, per de manera equilibrada i justa, que no afectin sobretot els ms dbils, va afirmar. El ministre va assegurar que el fet que lAdministraci central hagi dassumir la major part dels 5.000 milions addicionals de dficit no significa flexibilitzar els objectius de les autonomies, que per aquest any mantenen un saldo negatiu de l1,5% del PIB. Montoro va assenyalar que la reducci del dficit s un objectiu realitzable, fiable i realista i va incloure que la rebaixa addicional ordenada per Brusselles suposa avanar lajust de la despesa de lEstat que shauria de fer

el 2013 portar-lo al 2012. A ms a ms, va indicar que es far a Europa tamb ms fiable i ms segura i que Espanya ha de tornar a ser aquell soci fiable i segur. El ministre va destacar la necessitat dapostar per lestabilitat pressupostaria per a trobar la sortida de la crisi i comenar una nova fase de creixement i de creaci de treball. Montoro va assegurar que la responsabilitat del Govern passa per fer una previsi de creixement i dingressos crebles i va incloure que la recerca daquesta certesa, seguretat i fiabilitat justifica el comproms amb lausteritat per part de lExecutiu. Montoro va assenyalar que
ECONOMIA

aquesta reducci addicional del dficit ha de fer-se a partir de reformes estructurals, dels serveis pblics i de les administracions pbliques, que el Govern concretar durant les prximes setmanes o mesos. Tamb va recordar al Govern socialista la seva responsabilitat en aquest programa destabilitat que deien que es compliria escrupolosament i desprs hi va haver una desviaci de dos punts i mig del PIB, 25.000 milions, que han fet mal a la imatge dEspanya. Finalment va recordar la difcil situaci per la qual est passant lEstat, amb ms de cinc milions de parats que no troben feina.

CaixaBank reconeix que estudia comprar la Banca Cvica


CaixaBank analitza actualment diferents operacions dintegraci en el mercat financer entre les quals est en fase avanada la de Banca Cvica (Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos i Cajasol), segons va comunicar lentitat a la Comissi Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les dues entitats financeres van advertir ahir que encara no hi ha cap decisi acordada per part dels rgans de govern.
ACN

Obama afirma que investigar la matana a lAfganistan


El president dels Estats Units, Barack Obama, va assegurar ahir que el seu Govern investigar fins a les ltimes conseqncies la matana de 16 civils afganesos comesa aquest diumenge passat presumptament per un soldat americ a Kandahar. Els Estats Units es pren aquest assumpte com si [les vctimes] fossin els seus propis ciutadans o els seus fills, va dir el president, que va insistir que es tracta dun fet vergonys i inacceptable. Tenim el cor trencat per la prdua de vides innocents. Aix s el que som com a pas i no representa les nostres Forces Armades, va expressar Obama en una breu compareixena a la Casa Blanca. El president va destacar que el Pentgon no escatimar esforos per a portar a terme una investigaci completa sobre lincident, i va insistir que sexaminaran els fets fins al final. EFE

Els preus van augmentar una dcima el febrer


La inflaci del febrer sha tancat amb una taxa interanual del 2,2%, la mateixa que es va registrar el gener i la ms baixa des lagost del 2010, segons lInstitut dEstadstica espanyol. Tot i aquesta estabilitzaci de la inflaci en termes anuals, els preus del febrer shan incrementat en relaci amb el gener una dcima impulsats per laugment dels preus de les gasolines, que pugen vuit dcimes, lala de les primes de les assegurances i el gasoli per a calefacci dels habitatges. Els increments dels productes daquestes cistelles de lIPC han impedit una caiguda de la inflaci en termes mensuals, tot i lefecte a la baixa del perode final de les rebaixes de temporada del sector del vestit. Els preus en el conjunt de lestat espanyol tamb han pujat una dcima el febrer en relaci amb el mes anterior i la taxa interanual ha quedat fixada en el 2%. ACN

Almenys 36 morts a Sria en una nova jornada de repressi


Grups opositors siris van denunciar ahir la mort dalmenys 36 persones en diferents localitats del pas, la majoria delles a les ciutats de Homs, Idleb i la perifria de Damasc, on es concentren els principals lders de loposici al rgim de Bachar al-Asad. Lensima jornada de repressi i violncia va coincidir amb lanunci del president, que va revelar que el rgim celebrar eleccions legislatives el prxim mes de maig. EFE

ACTUALITAT

La CE nega cap tracte de favor a Espanya davant les crtiques dustria


La Comissi defensa el nivell de rigor igualitari
ACN

Primeres divisions a la Uni Europea pel nou objectiu de dficit de lEstat espanyol. La ministra dEconomia dustria, Maria Fekter, va acusar lEurogrup de fer un tracte de favor a lEstat espanyol, i en canvi sancionar Hongria per incomplir el dficit. La igualtat lhem de mantenir per tots els estats. Ahir vam tenir un fort debat sobre Espanya, i no hem aplicat sancions, va dir Fekter, que va parlar de doble moral. El portaveu econmic de la CE, Amadeu Altafaj, va negar cap tracte de favor cap a Espanya i va dir que mentre en el cas

hongars la data lmit per arribar al dficit exigit era el 2011, en el cas espanyol s el 2013, i que aquest objectiu s mant. No som ms indulgents o ms especialment durs amb un estat membre que un altre, va replicar Altafaj. Som rigorosos amb els terminis de la correcci del dficit, i lobjectiu principal del 3% per lany que ve, va afegir el portaveu econmic de la Comissi. Tot i les acusacions dustria i el malestar dHongria, la Comissi va defensar que el nivell de rigor s el mateix per a tots. De fet, Altafaj va dir que ning es pot veure com a vctima del sistema.

14

diarims 14/03/2012

ESPORTS
FUTBOL

FUTBOL

Jorge dAlessandro carrega contra larbitratge de dissabte al Nou Estadi


Lentrenador del Nstic reclama una expulsi visitant a la primera meitat, un penal i falta en el gol
Vicente M. Izquierdo
CEDIDA

La marxa de Fernndez no preocupa ni el cos tcnic ni la plantilla


Tothom est satisfet amb lactual Consell
Vicente M. Izquierdo

Parlar dels rbitres acostuma a ser una excusa de mal perdedor, ja que en el mn del futbol s conegut que tot el que a un equip lhi treuen desprs ho rep. Tot i aix, Jorge dAlessandro t tota la ra criticant larbitratge de dissabte en la derrota del Gimnstic davant el Vila-real B (0-1). Mario Melero Lpez va ser el trist protagonista dun enfrontament que, possiblement, hauria acabat amb un desenlla igual o similar, per sempre queda el dubte de saber qu hauria succet si no hagus fallat en jugades que van ser crucials. Una va ser un clar penal a Fernando Morn a la primera meitat que no va assenyalar i una altra va resultar que el gol dels groguets, al minut 70, va arribar precedit duna falta a un jugador del Nstic. El tcnic argent, per, es queixa duna altra acci que, segons ell, hauria canviat el signe del partit. Em vaig escalfar molt quan el nmero 3 dells Too va tocar una pilota amb la m al minut 43, que hauria significat la segona targeta groga daquest futbolista, es queixa un DAlessandro que tamb critica que el penal de Morn s molt clar. Lrbitre ens va castigar un cop ms. Inicialment, lentrenador no va voler, durant la compareixena pblica dahir davant dels mitjans, entrar a valorar lactuaci arbitral, tot i que finalment shi va veure obligat ja que per parlar de la derrota de dissabte shan de tractar tamb les decisions preses pel collegiat, el qual va fallar clamorosament. Fora daquests termes, DAlessandro reconeix que la situaci de lequip, que est a nou punts de la salvaci i que acumula set partits sense conixer la victria, en els quals nicament ha sumat

Jorge dAlessandro, durant un moment de la derrota del seu equip contra el Vila-real B.

Es una de les darreres oportunitats que tenim, per no dir lltima, sobre Cartagena
dos punts, s preocupant. Concretament, lentrenador explica que lequip est fora tocat. Per tant, el partit de dissabte contra el Cartagena a Cartagonova (sis de la tarda) s, per a DAlessandro, una final. s una de les darreres oportunitats que tenim, per no dir lltima daspirar a la salvaci. El Cartagena s un equip durssim i lluitarem els dos per una mateixa plaa, continua. DAlessandro no s dels que pensa que el seu equip est mancat de nivell per assolir la salva-

Els juvenils Juan Milln i Eugeni Valderrama apunten a la convocatria de dissabte


ci, ans tot el contrari. Largent deixa clar que en la lnia defensiva i en el centre del camp hi ha una estructura, per potser falta un ltim pas. Aquest darrer pas s la davantera la qual, a banda de comptar amb pocs jugadors, no est tenint sort amb les lesions. Dos juvenils Amb la baixa de Mikel Orbegozo confirmada, DAlessandro va unir ahir la dHugo Bargas, futbolista que no sha recuperat

dels problemes que arrossegava del partit de dissabte i s el mateix tcnic el que descarta la seva participaci contra el Cartagena. Aix, Roberto Peragn s el que ms sassembla a un davanter centre dentre tots els jugadors que hi ha disponibles de cara a aquest dissabte. Per tant, el madrileny ser, amb tota seguretat, de la partida contra els murcians. A ms, DAlessandro ja estar completament obligat a convocar algun davanter del planter per jugar contra el Cartagena. Juan Milln i Eugeni Valderrama seran, amb gaireb tota seguretat, presents a la convocatria de dissabte. Fins i tot, no seria descartable que algun dels dos fos de la partida davant el conjunt murci.

La marxa de Jos Mara Fernndez no ha estat cap drama. De fet, tant el cos tcnic com la plantilla prefereixen continuar i mirar endavant i no pas pensar que Fernndez no s, des de dilluns, el mxim mandatari de la Societat Annima Esportiva (SAE). En aquest sentit, el tcnic del conjunt grana, Jorge dAlessandro, assegura que tinc el suport institucional del Consell dAdministraci i deixa clar que no hi ha cap buit de poder. De fet, aquesta darrera afirmaci s, segons lentrenador, el primer que sha dit avui en arribar al vestidor. Sense entrar a valorar directament lactuaci del ja expresident, DAlessandro destaca que a mi no magrada abandonar res, en referncia al que molts diuen sobre Fernndez, que ha baixat del vaixell en veure que les coses anaven maldades. Aix ho hem de treure endavant els professionals i la fiFUTBOL

gura grandiosa de Josep Maria Andreu, juntament amb Jordi Virgili, ens han donat estabilitat, sempre de la m del director general Llus Fbregas. Tots aquests elements, segons DAlessandro, em semblen suficients per tenir garanties. Els jugadors tamb tenen el seu parer sobre els darrers esdeveniments succets en el si del club. En aquest sentit, Samuel Galindo deixa clar que nosaltres tractem dinvolucrar-nos el mnim possible amb els temes relacionats amb la directiva. En el si de la plantilla, a ms, existeix el convenciment que els consellers que quedin daqu en endavant, els quals es coneixeran el proper 20 de mar en el marc de la Junta General Extraordinria convocada fa tres mesos, compliran la seva paraula i pagaran totes i cadascuna de les nmines que resten fins a finals de temporada. De fet, tant jugadors com personal del club encara no han cobrat el mes de febrer.

Samuel Galindo continua veient lequip fora comproms


Els mals resultats del Nstic no sn excusa perqu la plantilla no continu donant el cent per cent tant en els entrenaments com en els partits, una exigncia que sha de mantenir fins a finals de temporada. El centrecampista, que podria tornar a la titularitat i esdevenir una de les novetats contra el Cartagena, va patir un cop durant lentrenament dahir, que li va impedir acabar la sessi. Tot i aix, en principi aquesta circumstncia no li impedir jugar amb normalitat dissabte contra un rival que, segons el bolivi, s un rival directe. Veig el nostre equip fora comproms i hem de ser ferms i oblidar-nos del que ja ha passat. Galindo refusa parlar del seu futur a lArsenal, equip que compta amb els seus drets, ja que baixar significaria tenir un descens en el currculum, fet que cap jugador vol tenir.
Vicente M. Izquierdo

ESPORTS
BSQUET

14/03/2012 diarims

15

Vila-seca acollir diumenge les Tres Hores de Resistncia en BTT


Neix a Vila-seca un nou esdeveniment esportiu, el qual vol emmarcar-se en el calendari de cara als propers anys. Es tracta de les Tres Hores de Resistncia en BTT, una cursa limitada a aquest temps i que es desenvolupa en un circuit tancat, de manera que els participants van sumant voltes al circuit. El que ms naconsegueixi resultar el vencedor. El traat ser el parc de la Torre den Dola i cada volta constar de 5,5 quilmetres, amb 70 metres de desnivell positiu. Les inscripcions estaran obertes fins aquest divendres a www.naturetime.es i shi pot participar amb equips de dos o tres corredors, o b de forma individual. Aquell equip que presenti ms corredors semportar un pernil com a premi. La cursa, a banda de tenir la finalitat daconseguir el millor temps, tamb comptar amb lanimaci dun discjquei i posar punt final amb una botifarrada, que es desenvolupar durant lentrega de premis. La prova est organitzada per la secci de muntanya de lAgrupaci Cultural de Vilaseca. Redacci
FUTBOL

Berni lvarez espera recuperar efectius al llarg de la setmana


El tcnic del Tarragona Bsquet desitja que tant Mitchell com Schreiber deixin enrere les lesions
Vicente M. Izquierdo

CEDIDA

Les darreres setmanes han representat tot un calvari pel Tarragona Bsquet 2017, equip que ha hagut de jugar els darrers partits sense homes importants en el seu joc interior, una circumstncia que ha provocat que sorts amb desavantatge davant els seus rivals. Tot i aix, aquesta setmana ha de servir perqu lentrenador del conjunt del Serrallo, Berni lvarez, comenci a recuperar efectius i, si tot va com est previst, pugui comptar amb la totalitat de la plantilla per afrontar el comproms daquest divendres, quan els tarragonins hauran de rebre la visita del Girona Futbol Club en el marc del derbi catal de la jornada de lAdecco Or. Jonathan Mitchell ja ha co-

menat a entrenar aquesta setmana i ja est gaireb recuperat del seu esquin de turmell. Aquest jugar, amb gaireb tota seguretat, divendres. Per la seva banda, Andreas Schreiber va millorant dia a dia i sespera que arribi al 70 o al 80 per cent de les seves facultats al partit. Cal recordar que ja va jugar alguns minuts en el darrer enfrontament, divendres passat, tot i que ho va fer completament fora de forma. Berni lvarez, a ms, es lamenta de les lesions, ja que han coincidit que sn dos jugadors que ocupen posicions interiors i que Selakovs que tamb actua en la mateixa demarcaci arribava de superar una malaltia. Per tant, no han estat tan lamentables pel fet en si, sin perqu tamb hi havia un

Els alumnes dels collegis Joan Roig i Camp Clar, a lentrenament


Un grup dalumnes dels collegis de Camp Clar i Joan Roig van visitar, ahir al mat, el pavell del Serrallo, on van poder gaudir, en primera persona, de lentrenament del Tarragona Bsquet 2017. Aquesta visita est emmarcada en el programa desports a la carta de lAjuntament de Tarragona i serveix perqu els ms petits puguin conixer en primera persona esportistes professionals. Redacci

Sobre la derrota a La Rioja, divendres, Berni creu que el duel es va escapar en el tercer quart
altre integrant de la plantilla que no estava al cent per cent de les seves facultats. Lentrenador del Tarragona Bsquet tamb repassa la derro-

ta patida contra La Rioja (81-68) divendres passat. En el primer quart no vam estar malament, tot i que en el segon ells sens van comenar a escapar, assegura el tcnic, que detalla que en el tercer perode ja ens van condemnar i, tot i que vam intentar ficar-nos novament en el partit, ja ens va costar molt. Tot i aix, lvarez pensa que ara noms toca pensar en la

propera confrontaci, que ser contra el Girona. Es tracta dun partit molt complicat, ja que els gironins arriben situats en posicions de play-off dascens a ACB i situats en la novena plaa, amb catorze victries i tretze derrotes. Amb quatre triomfs menys apareix el Tarragona Bsquet 2017, quinz, i a noms una posici del temut play-out de descens a Adecco Plata.

El Pobla-Balaguer savana a dissabte a les quatre de la tarda


El CF Pobla de Mafumet ha decidit avanar el partit daquest cap de setmana, corresponent a la 29a jornada del campionat de lliga del grup cinqu de Tercera Divisi. El filial grana havia de jugar diumenge, a les dotze del migdia i a camp propi contra el Balaguer, tot i que finalment el matx es disputar dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda. Aquesta circumstncia es produeix perqu el conjunt poblenc juga un altre partit dimecres, al camp de lOlot (vuit del vespre), corresponent a la 30 jornada i, daquesta manera, tindr ms temps per descansar. Pel que fa al captol de lesions, el central Albert Mozo continua evolucionant b de la intervenci per calcificacions i en dues setmanes comenar a exercitar-se amb la plantilla. Per la seva banda, Ernest evoluciona favorablement i en dues o tres setmanes entrar a treballar amb el grup. Redacci

16

diarims 14/03/2012

CICLOTURISME

Tarragona veur sortir i arribar la primera edici de la Marxa Cicloturista Eutiches


s una prova de nova aparici que comptar amb un recorregut de 123 quilmetres, amb 1.689 metres de desnivell
Vicente M. Izquierdo

En plena crisi econmica, laparici de noves proves que ajudin a completar el calendari esportiu sempre sn benvingudes. En aquest sentit, la ciutat de Tarragona acollir tant la sortida com larribada duna competici de nova aparici, que pretn situarDEFUNCIONS

se en el calendari provincial en les properes temporades. Es tracta de la primera Marxa Cicloturista Eutiches de Tarragona, una prova que se celebrar aquest dissabte, 17 de mar, i que comptar amb un recorregut de 123 quilmetres, amb un desnivell positiu de 1.689 metres.

Per a la prova sespera la participaci de 200 persones, la qual seria tot un xit, segons Artur Aragons, president del Club Esportiu Eutiches, que continua assegurant que no sabem si els inscrits seran ms, ja que sha susps la Marxa Cicloturista de Collserola, prevista per aquest
TENNIS

diumenge, i molts dels seus participants podrien venir a Tarragona. El mxim mandatari del club, a ms, es posa com a objectiu que lany vinent aconseguim fer una cursa cicloturista de llarga distncia, de 147 quilmetres, ampliant el recorregut, en la qual

ens agradaria comptar amb una participaci dentre 500 i 800 persones. La cursa daquest dissabte partir de Tarragona i passar per diversos municipis de la provncia, amb una duraci aproximada de tres hores i mitja. Per altra banda, lligat amb el aquest club esportiu tarragon,

tamb es crea Tarragona a pedals, una ruta que permet descobrir les comarques de Tarragona i que combina esport, cultura i gastronomia. Aquesta, ofereix la possibilitat de realitzar 223 quilmetres sobre una bicicleta sortint de Tarragona i passant pel Montsant i les muntanyes de Prades. A ms, Patrcia Anton, regidora de Comer i Turisme de Tarragona, explica que hem posat en marxa un conveni de collaboraci amb els hotels de la zona per que aquells que decideixin realitzar aquesta ruta puguin gaudir de diferents descomptes en els hotels que es trobin durant el seu recorregut.

Reus Joaquim Valls Toldr. Ha mort a ledat de 82 anys. El seu funeral ser avui a les 10:30h a lesglsia de Purssima Sang. Francisco Martnez Rodrguez. Ha mort a ledat de 88 anys. La seva cerimnia de comiat ser avui a les 12h a lesglsia de Purssima Sang. Pilar Sugranyes Nogues. Ha mort a ledat de 94 anys. El seu funeral ser avui a les 9h a lesglsia de Sant Francesc.

El snior +35 del CT Tarragona jugar la final del nacional


Lequip snior mascul de ms de 35 anys del Club Tennis Tarragona disputar la seva sisena final consecutiva del Campionat dEspanya de la categoria desprs dimposar-se aquest dilluns en semifinals a lStadium Casablanca de Saragossa per 4 a 1. La final tindr lloc el proper 25 de mar, a pista contrria, contra el guanyador de laltra semifinal, que encara han de jugar el Cordillera Murcia i el Club de Campo Villa de Madrid. Integrat per David Gonzlez, Ignacio Escudero, David Valeriano, lex Lpez i Marc Mas, lequip tarragon buscar davant dun o altre rival el seu segon ttol en aquesta competici, ja que, si b s la seva sisena final, noms lha pogut guanyar en una sola ocasi, lany 2009 davant del Club de Campo Villa de Madrid. Per altra banda, linfantil mascul jugar un any ms a la mxima categoria en superar lAthletic Terrassa (4-1). Redacci

CEDIDA

Lequip del Club Tennis Tarragona, al complet.

CULTURA
VENDRELL
CEDIDA

14/03/2012 diarims

17

La Big Band obrir el Cicle de Jazz


Lorquestra de jazz Big Band de lescola Msics del Vendrell encetar aquest proper dissabte, dia 17 de mar, a les deu de la nit, el Cicle de Jazz a lAuditori Pau Casals. Ala tarda, el saxofonista Xavier Figuerola oferir una classe magistral de big band. La Big Band del Vendrell est formada per una vintena de msica, tots ells alumnes de lescola Msics del Vendrell i dedats molt diverses. S.C.M.

CONCERT

CEDIDA

Viola Voil arriba al Vendrell


Aquest diumenge, 18 de mar a les dotze del migdia, 4xdo Quartet de violes oferir el concert Viola Voil a lauditori gran de lEscola de Msica Municipal Pau Casals del Vendrell. En aquest concert, el grup musical interpretar obres originals de la formaci i obres dels compositors Bizet i Saint Sans, aix com diverses obres del romanticisme europeu. El preu de les entrades s de 5 euros. Shaila Cid

Avui es posen a la venda les entrades del Teatre Metropol


A partir davui ja es poden adquirir les entrades per als espectacles de la nova temporada del Teatre Metropol. Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Metropol i a la web Tarracoticket. Lobra Qui t por de Virginia Woolf?, amb Emma Vilarasau i Pere Arquillu, donar el tret de sortida el 23 de mar a la nova temporada. Entre els actors que pujaran a lescenari es troben Juan Echanove, Manel Barcel i Tortell Poltrona. S.C.M.

Els salouencs Ander &Rossi presenten La conoc bailando


Ander & Rossi, dos joves de Salou, van presentar ahir el seu treball discogrfic La conoc bailando a lalcalde, Pere Granados. El treball, enregistrat a travs de la productora Music Hit Factory, va sonar a la desfilada del Cs Blanc denguany i sinclour a llbum recopilatori Caribe. Els salouencs ja estan treballant en les seves noves canons de lestil latin house, mentre busquen actuacions per donar-se a conixer. S.C.M.

18

diarims 14/03/2012

ms
diari
Director General: Carles Abell
Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magran Cap de distribuci: Jaume Caada
Manel de Falla, 12, baixos. 43005 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21
Distribuci controlada:

OPINI
Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001 issn: 1579-5659

Les cartes al Diari Ms, poden fer-les arribar a la redacci per correu (carrer Sant Agust, 21. 43003 de Tarragona o carrer Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 de Reus), o mitjanant el correu electrnic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicaci de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el mxim de vint lnies. Les cartes han danar signades indicant el nmero de D.N.I. i el telfon de contacte.

ESCRIPTORS DEL CAMP

El coit imperfecte: un poemari dactualitat


LURDES MALGRAT Escriptora

tarragona ~ reus ~ costaDaurada


Directora: Slvia Jimnez. [redaccio@mestarragona.com]
Redacci: Laia Daz, Antoni Guasch, Vicente Izquierdo, Alba Porta, Joan Marc Salvat, Susanna Cases. Especials: Laura Gmez. Tancament: Mario Lpez. Fotografia: Cristina Aguilar, Olvia Molet. Edici de publicitat: Sara Sorando. Distribuci: Marta Lpez. Administraci: Nria Clos Publicitat: Maria Molleda, M. Jess del Hierro, Merc Ripoll, Antnia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. C/Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41
Amb la collaboraci de:

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes

EDITORIAL

Dia decisiu per Vila-seca i Salou


El Parlament de Catalunya sotmet avui a votaci plenria la Llei dacompanyament del Pressupost, una llei en qu va inclosa la polmica esmena del Consorci Recreatiu i Turstic de PortAventura de la qual tant sha parlat durant les darreres setmanes. Sembla que la clau perqu aquesta esmena tiri endavant passa per tres partits. Per una banda, cal que saccepti la votaci per separat de lesmena que proposar el grup parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya. Si saconsegueix, caldr esperar a veure quina s la votaci del Partit Popular. Segons el diputat Rafael Luna, el seu grup no votar a favor de lesmena. Luna ha deixat la porta oberta a labstenci o la votaci en contra. El cas s, per, que labstenci significaria donar llum verd a la disposici addicional que prorroga les condicions tributaries de PortAventura envers Salou i Vila-seca. Aquests partits shan llanat la pilota lun a laltre durant tot aquest procs, per el cert s que la clau de lesmena la t CiU. La polmica es tancaria de cop i volta si aquest grup parlamentari acceds a retirar-la i deixar que els municipis de Salou i Vila-seca busquin un acord satisfactori per ambdues parts. I s que els portaveus locals dels partits majoritaris consideren que es tracta dun cas que atempta contra la sobirania dels municipis. Aix ho ha defensat el portaveu del PSC a Vila-seca, que sha mostrat en desacord amb el seu diputat, Xavier Sabat.
+ CONFIDENCIAL

scar Palazn s poeta, narrador i traductor. Dentre les seves obres literries, destaquen lAtles de la memria, guardonat amb el premi de poesia La Catalana de Lletres de Catalunya Cultura, publicat lany 2005; les novelles, Un rostre que no s meu, XVI Premi de Narrativa de lAmetlla de Mar, publicada el 2008, i El fotgraf, publicada el mateix any. El coit imperfecte s la seva ltima proposta literria, en aquest cas un llibre de poesia que novament t la facultat de sorprendrens. scar Palazn s lescriptor que cerca, que innova contnuament els camins de lexpressi artstica, que tiba el llenguatge fins a extreuren lessncia ms pura, ms comunicativa. Sota laparena del joc ja sigui de la forma, de la grafia, del fonema o de la semntica, shi amaga, per, una anlisi seriosa de les emocions carregada de lirisme. El joc potic lentronca directament amb una tradici moderna, que defuig la forma clssica per trobar en el trencament de lesquema potic un nou estil de poesia. s per aquest motiu que en aquest recull trobem al costat de poemes brevssims, amb versos
TRIBUNA

curts, meravellosos poemes en prosa. No s la forma el que fa el poema, sin que el poema dna la forma amb qu sha de materialitzar lemoci, la sensaci, o la imatge que el poeta cerca i ens vol transmetre. El coit imperfecte s sobretot el llibre del desig, un desig expressat a travs de lexperincia amorosa, per que sobrepassa en tot moment el fet de lamor en si. La paraula i el silenci apareixen entrellaats com les dues cares duna moneda que sostenen un combat a mort. La tensi entre el mot i el silenci, entre el crit i loblit s la bipolaritat a lentorn de la qual giren tots els poemes del llibre sigui quina sigui la seva formalitzaci. Al mateix temps que lestructura temtica profunda sestableix amb el joc de contraris per enunciar la matria del desig; la relaci amorosa que shi retrata apareix seqenciada en totes les seves fases amb una mena de progressi aparent de lexperincia de lamor des del seu inici fins a laband i la posterior enyorana. Tractant-se com es tracta dun poemari que cerca la contemporanetat de lexpressi artstica, el lirisme propi de la temtica amorosa queda encobert per un cert sadisme en el tractament del cos, a travs del qual es confegeix la metfora. Lemoci ms sublim, aix com el desamor sn transmesos gaireb amb el microscopi del metge penetrant en rgans, vsceres, o necrosis. Aix doncs, lexperincia amorosa t com a punt de partida lexperincia fsica de lamor, o el desig daquesta experincia amb

la voluntat del jo potic de diluir-shi, perdreshi o fondre-shi. El clam es fa sentir ben agut en uns poemes adreats a un tu, enaltit, objecte de la passi insatisfeta. Lalternana del jo al tu s un altre dels recursos estilstics recurrents al llarg de tot el poemari. Lautor defineix el jo potic, els seus anhels i contradiccions, alhora que mostra el tu, una alteritat objecte, causa i conseqncia de la passi, des del desig, lobsessi, lenyor, la prdua, o laband del jo que reclama lanihilaci, la desaparici o el silenci. Es tracta, doncs, dun jo potic que participa de les emocions i sensacions que ens transmeten els versos i que ns actor. El tu, en canvi, ens s mostrat a travs de la mirada i de lexperincia del jo. El coit imperfecte t la voluntat de mostrar exactament el que el ttol ens proposa, la imperfecci. La relaci amorosa queda al descobert amb tota la seva crueltat, esdevenint un miratge, un anhel inabastable de perfecci. Daqu que el desig emani de tots els poemes com a pedra de toc del desconsol o desassossec del poeta que reclama el silenci com lestadi de perfecci. Lassoliment daquest silenci s lobjectiu que provoca el recorregut per lexperincia humana de lamor i de la paraula, accions que en definitiva tan sols sn imperfectes manifestacions del sublim. Un llibre de poesia que obre camins, proposa preguntes i dna solucions al gran buit existencial de lsser hum, a la fissura insadollable dels conflictes eterns de lnima humana.

Cal continuar reivindicant la dona?


VICTRIA FORNS Portaveu de CiU a lAjuntament de Tarragona

Excursi a Madrid
Els alcaldes de Vila-seca, Cambrils i Salou Josep Poblet, Merc Dalmau i Pere Granados van viatjar ahir plegats fins a Madrid per tal de conixer de primera m el sistema de detecci de vessaments de cru al mar que prepara Repsol. Els alcaldes haurien anat acompanyats tamb del delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin, i el subdelegat del Govern, Jordi Sierra, entre daltres. La comitiva, que shavia organitzat seguint els acords de la Comissi de Seguiment del Pla de Protecci Integral del Litoral, va tornar amb lAVE fins al Camp de Tarragona cap a les vuit del vespre. Ms enll del contingut de lexcursi que, segons sembla, explicar Repsol als mitjans de comunicaci durant les properes setmanes, cal destacar la coincidncia dels alcaldes de Salou i Vila-seca en el mateix viatge tericament enfrontats pel Consorci Recreatiu i Turstic de PortAventura noms un dia abans que el Parlament sotmeti a votaci la polmica esmena de CiU. Van tenir temps de parlar, els batlles?

Ara, que han transcorregut uns dies i les celebracions i actes reivindicatius han arribat a la seva fi, permeteu-me unes reflexions: quan deixarem de necessitar un 8 de mar? Cal continuar reivindicant la dona? Cal continuar reivindicant el fet de ser treballadores? La situaci de la dona davui no t res a veure amb la situaci de la dona de fa 50 anys. Tot i que podem trobar situacions on encara es pateix una discriminaci en el mercat laboral, ni les possibilitats ni latenci meditica no tenen res a veure. Aix s, hi ha coses que no canvien: les dones treballen, i ho fan tant dins com fora de casa, assumint el pes

integral de la unitat familiar. La situaci que estem patint de crisi econmica i de valors que ha tensionat profundament la nostra societat ha provocat que el pal de paller del pas, les famlies, adquireixi un rol poltic i social encara ms fonamental. I quan parlem de famlies, parlem de dones. Som les dones les que plantem cara a la crisi. Som expertes en gesti econmica, som les millors economistes que hi ha, no cal que cap ministre ens vingui a dir com cal gestionar ms, amb menys, ho fem a diari. Som les dones, la base fonamental de la nostra societat i si mho permeteu de totes les societats daquest planeta, som lautntica xarxa social que funciona. Hi ha, doncs, una poltica en clau femenina? Les dones ocupen llocs rellevants en la poltica de lestat espanyol i a Catalunya. No parlem de quotes, sin de dones potents i preparades, independentment del color poltic. No crec en les quotes ni en la discriminaci positiva com a norma general. No sempre

ajuda tenir un avantatge per raons de sexe. La discriminaci positiva no deixa de ser discriminaci i per tant causa un greuge en laltre sexe. Hem de ser curosos en el seu s i no abusar-ne mai. Ocupar un lloc de treball, o gaudir duna legislaci preferent pel fet de ser dones no ens fa ms iguals, crec que pot esdevenir una forma de paternalisme que cal rebutjar de ple. Crec en la conquesta pels mrits i per lequitat. Som dones i venim duna situaci molt difcil on hem patit durant segles una constant opressi masclista. Per avui hem de poder reivindicar la normalitat del nostre sexe. No crec en les poltiques en clau femenina, sin en clau de propostes per aixecar el pas i Tarragona. No hi ha millor manera de lluitar contra el sexisme que sent millor que els sexistes. Les dones treballadores estic segura que sobre tot el que volem es ser dones lliures i realitzades. Mentre calgui reivindicar-se, senyal que alguna cosa no ha estat del tot assolida. Caldr continuar amatents i vigilants.

CARTES

Esclavzate La regresin es progreso. Los esclavos es una profesin en auge, frmate. Los esclavos podrn trabajar en las mejores empresas, formars parte de un gran grupo empresarial, sers mano de obra barata, sin convenio, sin horarios, sin vida social. No podrs hacer muchos amigos, segn le convenga a la empresa, podrs ser trasladado de localidad. La empresa contratar videntes para predecir futuras prdidas,

no beneficios (podrn rebajarte sueldo pero no jornada laboral). Por fin se acabar la parte social, los liberados y los sindicatos, los empresarios ya decidirn por ti. Se acabaron los convenios colectivos, no habr competencia porque los parados sin prestacin no pueden entrar en este grupo empresarial. Si una empresa nueva te contrata, tranquilo, durante el primer ao no te tendr que indemnizar. No podrs coger bajas laborables (para qu?,

si tampoco podremos pagar las medicinas ni hospitalizaciones). Adems hace poco (como estamos en regresin) alguien dijo ganars el pan, con el sudor de tu frente y dijo bien, el pan, no el dinero. Unos latigazos servirn para estimularnos. A que te pone? Indemnizaciones para despidos?, tranquilos, salimos ms baratos, y las ETT enseguida nos recolocarn de nuevo, a ser posible hazte con una prestacin, para una pronta colocacin,

no la demores mucho, porque si no, no entrars a formar parte de este gran grupo empresarial. Si te parece injusto volver a la tiempos pasados, aquellos en los que nuestros abuelos, padres, etc. lucharon para que tuviramos mejores condiciones sociales, laborales y salariales, ya sabes, el 29 de marzo hay huelga general no te esclavices. Reblate. Por supuesto vaya de antemano que yo la har. Leandre San

CLASSIFICATS
IMMOBILIRIA Venda Tarragona
TorreforTa , boniTo piso de 3 hab., 2 baos completos, calef/AC, cocina con galeria, saln comedor, 2 terrazas y trastero. Exterior y soleado. Totalmente reformado. Tel. 615. 891. 932 vendo piso pLaa CasTeLLers. 4 habitaciones, 1 bao, muy soleado, A.A. Magnficas vistas. 130.000 euros. Negociables. Tel: 667.925.470 dn de 4 habitaciones, 2 baos, 1 aseo, amplia cocina, lavadero, gran saln comedor, garaje para varios coches con puerta automtica, zona comunitaria con piscina, casas de buena calidad y diseo desde 3000.000 euros. Menos oferta especial. www.pallaresosgreen.es 977 25 09 93 cias. Casa con 10 habitaciones, 120m2 saln, cocina 35m2, 6 baos, porches y terrazas. 1.300.000 euros negociables. TEL: 609.442.239 bomonT. Campo de GoLf. Amplio apartamento 120m2 + terrazas 45m2. 3 habitaciones, 2 baos, gran saln-hall, cocina independiente, 2 plazas de parking y trastero. Bien ubicado y amueblado. Piscina comunitaria. 330.000 euros.Tel: 609.44.22.39 es ven GaraTGe C/ Amposta (Torreforta). Tel: 630.272.306 serraLLo. venTa de Casa antigua para construir 4 pisos. C/ Sant Pere. 300.000 euros negociables. TEL: 609.44.22.39 saLou, C/ LLorer zona esTivaL, terreno para construccin de 2 casas con proyecto. 215.000 euros.T.977.25.09.93. vapor, LoCaL de 95 m2, exterior, vistes a la plaa wdels Infants, instal.lacions fetes. 695 euros/ mes NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

14/03/2012 diarims

19

de parking en el propio edificio. 611,00 euros/mes. Telfono 977 22.01.07. Mvil 635.125.576 aLquiLo piso C/ san miguel, 3 habitaciones, amueblado, 500e. Tel. 689.202.978 av. andorra, pis s /nou de 1 dorm, s menjador, cuina amb vitro, 1 bany, a/a, ascensor, moblat. 440 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

AtEnCin invErSOr! Venta de pisos

nuevos alquilados. Retorno inmediato! Empieza a cobrar beneficios desde el primer da. Con garantas de cobro y mantenimiento durante 5 aos. Financiables. Aprovecha el Iva del 4%. Tarragona Centro. 615.019.699

SE vEnDE PiSO DE OCASin en tarragona centro, junto a la Av. Catalunya. 4 dormitorios y 2 baos. Bien distribuido y amplio, 115m2. Dormitorios grandes. Pavimento de gres y calefaccin de gas. Zona con todos los servicios: instalaciones deportivas, colegios, guarderas, CAP, etc... Oportunidad nica 30% de descuento. infrmate sin compromiso 977.21.47.13

Salou. Far Salou. Primera linia de mar, apartament ampli de 2 habitacions dobles, cuina independent, 2 banys, sal-menjador amb terrassa 15m2 davant mar, excellents vistes. Preu: 137.000 tel 615 620 661

Locals, Oficines, Naus, Prquings, Terrenys


saLou, zona esTivaL, Terreno urbanizado para construccin de una casa. Unos 500 m2. Precio 170.000 euros.T.977.25.09.93.

boniTo piso seminuevo en Violant dHongria. 3 dormitorios (1 de ellos suite), con 2 baos completos, galera y terraza. Pavimento de parquet. Parking incluido. Con zona comunitaria y soleado. Precio econmico, subrogacin hipoteca 100%. 977.214.713 se vende piso seminuevo, en Pasos Catalans. 3 dormitorios (1 suite) y 2 baos. Piscina y amplia zona comunitaria. Ideal parejas y familias. Descuento de ms de 70.000 euros, me urge venta. 977.214.713 pLaa CasTeLLers. oporTunidad piso 81 m2 + aparcamiento, 128.000 euros. 4 habitaciones, 1 bao, calefaccin gas. Para reformar. Tel: 657.330.129

buena Compra. oporTunidad. Piso de 3 hab., 2 baos,cocina y galera. Terraza 80m2 + buhardilla 25m2 difana. Esquinero. 5 planta. Exterior. Armarios empotrados. Calefaccin. 170.000 euros. Plaza Las Amricas, Edificio Coll de lIlla. TEL: 977.25.09.93 eL serraLLo, obra nueva, pisos con 2 habitaciones, totalmente equipados con muebles y electrodomsticos, cuqusimos, edificio Ser Marino, acabados modernos y de diseo. Con solrium de 25m2. Desde 150.000 euros. IVA incluido.T.609.44.22.39

Reus al costat del Carrer Gaud. Pis cantoner de obra vista impecable, de 2 hab. ( abans 3), 2 banys, cuina office, salo menjador i terrassa.Terres de parket i plaa de parking opcional. Preu: 145.700 euros TELF: 652.960.787

SALOU. ZOnA EStivAL. Casa impecable 200m2 construidos garaje 3-4 coches, 4 habitaciones (1 en planta baja). Cocina con despensa, obra vista manual, buenos acabados, zona comunitaria con piscina, 390.000. tEL: 977.25.09.93 -609.44.22.39

Lloguer Tarragona
piso CnTriCo en via aGusTa Tarragona. 120mts, 4 habitaciones grandes, patio lavadero, vistas al mar, amoblado. Precio 650 euros. Tel: 696.979.769 Jaime i. 3 habitaciones, 1 bao, saln, cocina inependiente, galera. 500 euros/mes con muebles. TEL: 977.25.09.93 aLquiLo habiTaCin amplia y luminosa, seora, chica/o. Econmica. Tel. 634.727.832 hiGini anGLes, 1. 4 habitaciones. Bao y Aseo. Posibilidad

VENTA DE TRASTEROS y PARKINGS EN TARRAGONA CENTRO (2 ltimas plazas). Trasteros desde 4500 euros + IVA y financiables!!. Varios Tamaos. 977.21.47.13

Gran Casa en paLLaresos pueblo. 2.200m2 terreno, piscina, jardines, pista deportiva, barbacoa. Muy bien situada, buenas calidades. 950m2 construidos, 450m2 de aparcamiento para 6/7 coches y varias dependen-

ConsTanT. Pis de 3 habitacions amb ascensor. Bona ubicaci. 68.000 euros. Tel: 676.211.787 reus, C/navarra, vendo piso 70 m2, 3 habitaciones, sin ascensor, amueblado y reformado. 55.000 euros. (a negociar). Tel. 617 920 859

Terreno en saLou CarreTera de la costa, para edificar edificio plurifamiliar de 12 viviendas.T.97725.09.93 saLou, zona puebLo Terreno para unifamiliar de unos 600 m2, consultar precio. T. 977.25.09.93.

LLoren de viLaLLonGa, Vall de la Arrabassada pis seminou de 3 dorm., sal-menjador amb terrassa, cuina office amb galeria, 2 banys, calefaccio i a/a, moblat, ascensor, pk i zona com. amb piscina. 700 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 rovira i virGiLi, pis duplex reformat de 3 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina office amb vitro, 2 banys, calefacci, ascensor, com. incl. 725 euros/ mes.NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 rovira i virGiLi, pis reformat de 2 dorm., s- menjador, cuina office amb vitro, bany complert, calefacci, ascensor i com. incl. 450 euros/ mes. NOU HBITAT

Altres poblacions
paLLaresos, obra nueva junto al pueblo casas con jar-

20

diarims 14/03/2012

CLASSIFICATS
Altres poblacions
la PiNeDa. Pisos NUeVos a estrenar. Con y sin muebles. Preciosos. Modernos. De calidad. 2 habitaciones, 2 baos. Cocina independiente. Grandsima terraza. Ideal para todo el ao. Desde 500 euros con posibilidad de parking. TEL: 609.44.22.39 alforJa, Pis s/ NoU de 2 dorm., s- menjador , cuina americana amb vitro, 1 bany, a/a , parquing i com. inclosa. 325 euros/ mes. Opci mobles. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 reUs, ZoNa Plaa llibertat , pis s/ nou d 1 dorm., sala-menjador amb balc, cuina americana, 1 bany complert, assoleiat, moblat, ascensor, pk 425 euros. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Vila-seCa, C/HeUra, pis s/ nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina, bany, armaris encastats, calefacci, ascensor , pk i com. incl. 475euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 riera De Gai, pis duplex s/ nou, de 2 dorm, s- menjador, cuina independent, golfes, terrassa i pk. 450 euros/ mes.Baixada del Sindicat. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Valls, Pis s/NoU De 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina amb vitro i galeria, 1 bany, a/a, ascensor exterior, pk i tr. i com. incl. 425 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 lloGUer. PasseiG. PriM. Pis de 90m2, 3 hab, 2 banys complets, balconera. Calef. Ascensor. Preu: 450euros/mes. Telf. 652.960.787 reUs.-C/ aNtiqUaris, pis s/ reformat de 3 dorm., s- menjador, cuina amb vitro, 1 bany, exterior ,terrassa, ascensor i com. inclosa. 420 euros/ mes.NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 reUs VeloDroM, Pis s/ n de 3 dorm. s- menjador, cuina amb vitro,2 banys, ascensor, zona ajardinada amb piscina, com. inclosa. 580 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Vila-seCa ZoNa Castell , edifici exclusiu de pisos d1 dorm. dalt standing, gran sala menjador, cuina amb vitro, bany complet, pk incl., comunitat inclosa, 450 euros/mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Pobla De MafUMet, Pis s/ n de 2 dorm, s- menjador amb terrassa, cuina amb vitro, 2 banys, armaris encastats, calefacci, ascensor, pk i tr. moblat i com. inclosa. 480 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 Pobla De MoNtorNs, Pis reformat d1 dormitori, sala menjador, cuina americana, bany complet, amb com. inclosa. 290 euros/mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22.90.96 / 609 309 507 MoNtroiG Del CaMP, Pisos nous de 2 dorm. sala menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, a/a, zona comun., amb piscina, pk incl., com. incl., 400 euros. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 reUs. loCals, trasters, baix cost a partir de 55 euros -12 m2 . Tel: 666.140.989 loCal CoMerCial eN tarraGoNa C/CASTELLARNAU. Obra nueva, 100m2 de superfcie interior, 135.000 euros. 977.24.08.12

CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 Portalet- rbla. Vella, pis de 1 dormitori, + vestidor/estudi, s- menjador, cuina, bany complert, moblat i com. inclosa. 400 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 aV. PP.CC.- Estudi s/nou, smenjador amb balc, cuina amb vitro, bany complert, a/a, ascensor, moblat. 350 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 C/ eiVissa, pis s/ nou de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina americana amb vitro, bany , a/a, exterior, ascensor i com. incl. 520 euros/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 PlaZa VerDaGUer, 6. 3 habitaciones, reformado, 1 bao. 550,00 euros/mes. Telfono 977 22.01.07. Mvil 635.125.576 HiGiNi aNGles, 2. 4 habitaciones. Bao y Aseo. 716,00 euros/ mes. Telfono 977.22.01.07 Mvil 635.125.576 serrallo. Piso 2 habitaciones. Amueblado. Nuevo a estrenar, muy bonito y muy cuco. Terraza con solrium. 550EUROS/mes. TEL: 977.25.09.93 JoaN serra i Vilar, pis sreformat de 2 dorm., s- menjador amb terrassa, cuina americana, bany complert, armaris encastats, exterior, ascensor, moblat , a/a, pk i tr. i com. incl. 520 euros/mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 ViolaNt DHoNGria, atic s/ nou de 3 dorm., s- menjador , cuina office, 2 banys, calefacci, ascensor, terrassa de 20 m2, pk i tr. i zona com. amb piscina. Com. incl. 650 euro/ mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507

COMPRES
DINERO AL INSTANTE COMPRA DE ORO Y JOYAS MC. Mxima tasacin. Raval Mart Folguera, 27 Reus Tel 977 321 727, Tarragona C/ Caputxins,28. 977.24.21.84

tarot MarilUZ te soluciona tus dudas de amor, de pareja, salud, trabajo y dinero. Mayores de 18 aos. 806.544.007 Maria ViDeNte (Cobro la VolUNtaD).Tel: 977 31.67.10 699.847.505 rebeCa ViDeNte tarotista. Visa 93.861.86.94 la brUJita HeCHiCera. ViDeNCia, tarot, pndulo. 806 433 178 Visa 931.220.371. 24 h. euros /min iva inc.Rf 1,18 Rm 1,53.Mayores de 18 aos. Dattel apdo correos 1508301 Matar.

MOTOR
COMPRO COCHES, FURGONETAS,4X4
Pagamos en efectivo. no importa estado. con/ sin itv. Tel: 615.994.876

TREBALL
*2330 euros mensuals. treballa com a tcnic professional en tanatoesttica i maquillatge - operari administratiu Funerari. important previsi llocs de treball. prctiques tanatoris i gesti de feina. informat tel. 977.44.36 76 PRUDIX COMPRO ORO JOYAS EN GENERAL, MEJOR PRECIO (SIN ENGAOS) PAGAMOS AL INSTANTE, ODONELL N25-27 REUS. 977 32.82.24, EN BENVINGUT SOCIAS N32 (EL VENDRELL) 977.18.15.15

ALTRES
CoMPro MqUiNa esCribir 2 teclados. Informes M. Fernndez. Tel. 667.790.924

AMISTAT
BUSqUES UNA RELACI AMOROSA, SERIA I ESTABLE O FER NOVES AMISTATS? 695.410.052 www.maisol.com

trabaJar DesDe www.trabajarYa.com. 93.100.01.10

Casa Tel.

Lloguer Despatxos, Oficines, Terrenys, Naus, Prquings, Locals


Pol. fraNCol. NaU De 700 m2, - 850 euros mes. NOU HBITAT CONFORT SL. Tel. 977 22 90 96 - 609 309 507 alqUilo PrqUiNG Manuel de Falla (Mercadona). Tel: 647.221.402

iNGresos extras tel. 93 100 23 49 seora bUsCa trabaJo de limpieza. Tel. 650.355.613 Mestra, DoNa Classes de reps i dangles. Tel. 610 680 226 (tardes-vespre) PreCiso CHiCa Para CHalet relax, zona Tarragona. Tel. 616.020.395

COMPRA Y VENTA DE ORO BERMUDEZ. Cansado de que digan 1 precio y luego sea otro? Bermdez garantiza 25 euros gr. Tambin compramos plata. C/Gandesa, 30 Torreforta C/20,56 Bonavista Tel. 692.228.340

CeDUlas De HabitabiliDaD. Precios econmicos. Telfonos 977-130.354 / 609-046-146

RELAX
MoreNa, Cariosa, francs completo. Masajes. Reus. Tel: 671.788.470 CeNtro aMistaD Y PareJa relaciones sociales.Tel. 671.327.565 - 977.23.81.41 reUs. 50 euros 1h. de masaje. Solita. Tel: 687.320.302 NeCesitaMos HoMbres para sexo con seoras. 649.009.850 latiNa, toDos los servicios, tetona. Tel. 698.350.921 Reus. lUCY jovencita, delgadita, complaciente, besucona. 25 completo. Discreto. Reus. Tel: 683.116.136

se aLquiLa despaChooFiCina en el vivero empresarial del complejo Royal Tarraco. El vivero dispone de 13 oficinas de distintos tamaos, salita de espera, sala de reuniones, baos y parking. Espacio de coworking para autnomos. Sin costes de alta. Parking incluido. Derechos especiales para el complejo deportivo. desde 150/ mes. 977.21.47.13

es neCesita oFiCiaL/a de perruqueria, amB eXperinCia. ra: tel. 977 752 462

COMPRA DE ORO MXIMA COTIZACIN, RESCATE DE PLIZA DE EMPEO MONTE DE PIEDAD. MC ORO PLAA PASTORETA N 2 REUS PARKING GRATUITO . TEL 977.33.33.10

se bUsCaN CoMerCiales PreferibleMeNte con experiencia. Se valorarn todas las opciones. Para agencia inmobiliaria en Tarragona. Enviar CV a promobase@tinet.org eMPresa De serViCios bUsCa comerciales para gestin y venta de los mismos. Enviar CV a db.debase@terra.es aDMiNistratiVa busca feina. tel. 630.536.510

TAROT

Les Borges deL Camp. poLigon industriaL. en lloguer nau acondicionada de 280m2 amb pati, entrada de camions i local oficinas mateix loc de 150m2 amb tots els serveis. es lloga conjuntament o per separat. preu oBert. teLF: 615.620.161

REFORMES LLAR
se ofreCe Paleta para hacer reformas en general. Econmico y serio. Tel. 615.891.932 PiNtor eCoNMiCo. Tel: 669.161.419 www.pinturascobo. com albaileria realiZaMos toDa Clase De trabaJos. Presupuestos sin compromiso. Sr. Codina. Tel. 977 54.12.34 /609.240.935 PiNtores-albailes. Presupuestos econmicos. tel: 600.776.788

alqUilo prquing Pau Claris. tel: 606.228.366 lloGo PrqUiNG Plaa Castellers, econmic. Tel: 977 22.32.97

CLASSIFICATS
Urgente!!! Preciso chica piso relax zona Vendrell. Tel: 671.383.618 noVeDaD! Jovencitas espaolas! latinas!... dulces, complacientes (una embarazada). Tel: 686.832.016 PUri. Rubia atractiva, morbosa, sensual, complaciente. Recibo sola. Salidas. Tel. 649.191.271 ana madurita, LUcY universitaria Vanessa 24, cariosas, besuconas. Todos los servicios. Reus. Tel: 659.377.652 canaria 28 aos. Cuerpo infarto. Completa. Tel: 660.362.165 MaYca cataLana. Buen masaje y delicioso final. Tel. 977 20.26.20 canDeLa 46 para chicos maduritos, cachonda, besucona, sexy, cariosa. Mucha discrecin. Tel. 644.078.681 cLaUDia joVencita 30e, media hora. Tel. 698.441.068 reUs, MaritXeLL, cataLana, madura, muy complaciente. Tel. 688 313 590 jenniFer. 24 aitos, catalana, 20 euros completo. Tarragona. Discreto. Tel. 665.748.086 cataLana morena, espaola, rubia. Pechos espectaculares. Completo. Tel: 636.397.809 Masajes anaLes, testiculares, 30e. Tel. 977 23.24.07 Masaje Prosttico, extica jovencita. Tel: 644.002.526. Reus. tro aMigUitas cubanas 60e. Tel. 670.652.089 PaULa. 23 aos, francs natural, griego. Tel: 698.704.072 Vanesa, joVencita, todo de todo Econmico. Discreto. Reus. 24 hrs. Tel: 660.056.981 reUs. Mari rellenita, llena de curvas, 20e. Tel. 698.476.961 cristina, Marina besuconas 30e, media hora. Tel. 648.132.051 casa Laia REUS. LUNA cubana, Mara ucraniana, irene africana, sUsi-sheiLa espaolas, sonia colombiana y Mari rumana 20e. Tel. 693.705.656 tarragona rosa canaria, casada insatisfecha. De 12 a 19 hrs.Tel: 685.725.775 reUs LUna ardiente cubana, todos los servicios, mnimo 20e. Tel. 693.705.656 reUs. irene africana, joven ardiente, 20e. Tel. 698.476.961 reUs. sonia espectacular, colombiana, completa, mnimo 20e. Tel. 693.705.656 reUs. sUsanita catalana, vicio asegurado, completo 20e. Tel. 693.705.656 reUs. sheiLa madura, caliente, beso negro, mnimo 20e. Tel. 698.476.961 Urgen chicas piso relax Tarragona. Tel. 977 11.20.90 tarragona PaLacete. 5 chicas s a todo. Tel: 977 11.20.90 traVesti 30 Euros. Te recibo desnuda y empalmada. Tel: 697.630.642. Reus PineDa. Martine 50a, cariosa, privado, sin prisas. Discrecin. Tel. 688.351.824 noVeDaD esPaoLa! jovencita, besuconacompletsima689.302.260 sin prisas! Particular! Discretsima! saLoU. joVencita, rellenita, muy cariosa. Mucha discrecin. Tel: 679.775.016 chicas MaDUritas, catalana y brasilea, serviciales, sin prisas. Tel 677.669.956 reUs. MaDre e hija 40e las dos, catalanas. Tel. 693.705.656 reUs. Mara ucraniana, joven, dulce y cariosa, 20e. Tel. 698.476.961 Vernica cUarentona todo de todo, 20e.Tel: 977.32.15.68 necesitaMos chicas jovenes para casa relax. Tel. 622 474.565 reUs. traVesti BrenDY activa-pasiva, fetichismo, dominacin. Mnimo 20 euros. Tel: 618.459.632 rosi. Morenaza, 120 pecho, muy juguetona. Tarragona. Tel: 685.725.676 isaBeL. reciBo sola. Madurita, complaciente, pechos espectaculares. Salou. 40 euros. Tel: 685.528.304 Masajista iMPresionante, cuerpo 10, cariosa, masaje, completo 40 E. Tarragona. Tel: 669.262.608 LUcia 25 aos, sensual, dulce y cariosa. Masaje relajante. Todos los servicios, discrecin. Tel. 639.984.083

14/03/2012 diarims

21

GRan men de sexo lsbico, autntico, curvas perfectas. privado. Segur 603.864.896

eSpaola empReSaRia, no profesional, hoRaS ConCeRtaDaS. CReixell-taRRaGona. tel. 608.411.781

FRanCS haSta Final y mS Creixell. 653.021.726

gUaPsiMa joVen. Cuerpo impresionante, masaje, completo, 40 e. Atrvete. Tarragona. Tel: 669.262.608 eXtreMaDa Discrecin. Recibo sola. Masajista sin mentiras. Tel: 636.449.788 isaBeL. saLoU PriVaDo. MaDUrita besucona, supercariosa, completsima. 40 euros. Tel. 672.927.162 reUs, LaUrita, eVaMaria, caroLina, jovenes, serviciales y mucho ms. Tel. 633 805 896 reLLenita, MaDUrita. S a todo Tel: 693.731.224 DanieLa. gUaPsiMa masajista, bonitos pechos grandes, delgadita, masaje californiano (relajante muscular), podal (estimulante), anal testicular (excitante), francs completo, Camilla, vibrador de cintura, lencera ertica. 30 euros. Tel: 672.753.937

MaDUrita, noVeDaD. complacientesin prisas, sin lmites (privado) Salou. Tel: 688.244.380

Marta gUaPa, cariosa, dulce y complaciente, hora 60e, todos los servicios. Reus. 626.317.701 Masaje ertico camilla algo ms, rubia, madurita, sensual. Tarragona. Tel. 628.080.808

SanDRa eSpaola guapa y completa. para hombres maduros. privado. 692.557.346

inDepenDiente. Dulces besos. todos los servicios. tarragona 646.749.710

azUcena 24 aos, guapsima, dulce, cariosa, masaje relajante. Citas concertadas. En Reus. 679.817.236 LaUra cariosa, masajes en camilla erticos y relajantes. Citas concertadas. Reus. 693.677.913 traVesti caroLina. Sencillamente espectacular, muy lechera.Tel: 651 543.842 VenDreLL. joVen, atractiva, sensual, discreta. Creo adiccin al placer. Tel: 673.190.621 reUs. Dos amigas encantadoras, juntas hacemos todos los servicios. Supereconmico. Tel. 648.266.866

necesito chicas para casa relax Tarragona. Altos ingresos, alojamiento. Tel. 650.853.226 nicoLe 20 a. Todo partir de 20 euros. Tel: 653.613.385

malaGUea en tarragona. Grandes pechos. Recibo sola. mxima discrecin. 697.568.128

eSpaola De lUJo. toda una delicia Francs hasta el final. SeGUR. 603.864.896

se aLQUiLa habitacin por horas, para relax, especial parejas y chicas independientes. Tel. 615 383 697 chicas caLientes jvenes y maduritas buscan hombres para relaciones espordicas. Mayores de 18 aos. 803.544.009.

torreForta. noVeDaD dos chicas de escndalo. Concenos!! 24h. Tel. 609.393.221 tarragona. jULiana 110 pecho, especialidad griego profundo. Tel. 651.543.945 tarragona sinDY rubia 22 aos, bomboncito. Tel. 693.974.765

venDRell. DoS chicas paRtiCUlaReS, realizan todo tipo De SeRviCioS.667.247.399 - 674.244.966

KeLLY rUBia latina, espectacular. Tel. 660.303.476 VenDreLL. chica exuberante, discreta y particular. Placer al mximo. Tel: 647.254.331

mn iCa. Catalana,

encuentros con rigurosa discrecin. Creixell-tarragona. 682.529.074

15 eUros. Cubana madurita. tarragona. tel: 680.907.818 chico cataLan dotado, carioso, discreto. Masajes. Tel: 674.669.568 Marta 27 aos, caliente, dispuesta a todo... griego. Tel: 683.598.924 traVestisiMa tania espectacular, superdotada, orgsmica. Discreto. Tel: 680.874.562 Marta BrasiLea 22 a. Muy juguetona, apasionada. Tel. 693.974.765

CaRina, guapsima, delgadita, 28 aos. el venDRell todos los servicios, 30 euros. 683 321 449

Simplemente Silvia. Catalana, estudiante, inicindome. SeGUR CalaFell. 662.047.400

esPaoLa 25 aitos, belleza, simpata, sensualidad y elegancia. Todos los servicios. 699.242.637 corDoBesa cinQUentona. Slo espaoles. Tel: 622.856.384 Reus.

VenDreLL. Habitaciones por horas para encuentros ntimos. Tel: 678.037.032 reUs. nUeVas chicas, sensuales, atrevidas, complacientes. Discrecin absoluta garantizada. Tel: 659 418 233 tarragona. KeLLY rubia espectacular, todos los servicios. Tel. 660.303.476

Urgen seoritas con buena presencia para piso relax de lujo en Salou. 2.000 euros semanales, alojamiento. Tel. 647.738.478

eRiKa, explosiva, superardiente,35 aos el vendrell a partir de 30e 657 076 007

22

diarims 14/03/2012

CLASSIFICATS

AVUI FELICITA ALS QUE ES DIUEN: Arnal, Matilde i Florentina.


LHORSCOP TELEVISI. Programaci

SERVEIS
CINEMA. Cartellera

14/03/2012 diarims

23

TVE1
RIES
21/03 al 20/04
Mercuri i Ur al teu signe propicien alguna situaci inesperada a la qual et caldr adaptar-te, per ser fora estimulant.

TV2
12:00 Para todos La 2 13:40 La noche temtica 14:40 Docufilia 15:35 Saber y ganar 16:05 Grandes documentales 17:55 Documentales culturales 18:40 Zoom tendencias 18:55 Biodiario 19:00 La Espaa sumergida 19:30 Para todos La 2 20:00 Tres14 20:30 La felicidad en 4 minutos 20:35 Frasier 21:00 Docufilia 22:00 El cine de La 2: Cosa de brujas 23:40 La 2 Noticias 00:10 Redes 2.0 00:40 Docufilia

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la maana 09:00 Espejo Pblico 12:15 Karlos Arguiano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson: Homer Simpson, sta es su esposa 14:30 Los Simpson: En Marge, confiamos 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30 Ahora caigo! 19:45 Atrapa un milln 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El hormiguero 3.0 22:30 Con el culo al aire 00:00 Modern Family 01:30 Pokerstars 1 Caballo de batalla 1 El invitado 2 En tierra de sangre y miel 2 Indomable 4 Viaje al centro de la Tierra 2 4 Dictado 5 Una aventura extraordinaria 5 The artist 6 Intocable 7 Any de grcia 7 John Carter 7 Y ahora dnde vamos? 8 The Descendants 8 Mi semana con Marylin 8 Shame 9 Chronicle 10 Luces rojas 11 De tu ventana a la ma 12 Infierno blanco 12 Ghost Rider 2 13 John Carter 3D 14 La invencin de Hugo 14 La invencin de Hugo 3D 15 Esto es la guerra 16 Idus de marzo

TAURE
21/04 al 21/05
Gaudirs de major seguretat per afrontar problemes emocionals. Et far sentir b la sensaci que creixes en lmbit emocional.

BESSONS
22/05 al 21/06
Gaudeixes de protecci davant de les dificultats. Dimarts podria arribar-te alguna novetat dun amic que et resultar estimulant.

CRANC
22/06 al 23/07
Tendncia a sentir-te ms fort davant de les dificultats professionals. Pots trobar alg que influeixi a favor de les teves aspiracions.

LLE
24/07 al 23/08
Has daprofitar aquests dies per fer-te notar en el teu camp social i professional. Molt bones oportunitats per divertir-te i passar-tho b.

VERGE
24/08 al 23/09
Dins dun context general positiu potser toprimeixi alguna inquietud, per et trobars millor movent-te que no pas capficant-te.

BALANA
24/09 al 23/10
Et trobes en una bona forma mental, fet pel qual sn bons dies per satisfer el teu desig de conixer i renovar les teves idees.

ESCORP
24/10 al 22/11
Aquests seran dies propicis per a les relacions personals, tant per refermar les que mantens, com per conixer gent nova.

05:30 Noticias 24H 06:30 Telediario Matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La maana de La 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazn 15:00 Telediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:10 Cielo rojo 18:30 La casa de al lado 19:30 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 Comando Actualidad 23:10 Comando Actualidad 00:15 59 segundos 01:45 La noche en 24 horas 03:25 TVE es msica

TARRAGONA OCINE TARRAGONA

CUATRO
06:30 Puro Cuatro 07:00 El zapping de Surferos 07:40 Top Gear 08:30 Top Gear 09:30 Alerta Cobra 10:30 Alerta Cobra 12:30 Las maanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Castle 16:30 Castle 18:30 NCIS: Los ngeles 19:15 NCIS: Los ngeles 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 El cubo 22:30 Cine Cuatro: Cara a cara 01:45 Cine Cuatro: Isla maldita 03:00 Cuatro Astros

TELECINCO
05:00 Fusin sonora 06:30 Informativos Telecinco matinal 08:55 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Slvame diario 20:00 Pasapalabra 21:00 Informativos Telecinco 22:00 Se rueda: Mi Gitana 22:30 La fuga: Episodio 9 00:00 C.S.I.: Miami 01:00 C.S.I.: Miami 01:45 C.S.I.: Miami 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 Fusin sonora

LA SEXTA
07:00 laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:10 Crmenes imperfectos 11:30 Crmenes imperfectos 12:30 Al rojo vivo 13:55 laSexta Noticias 15:35 El millonario 17:05 Bones 18:00 Navy 18:55 Navy 19:55 laSexta Noticias 20:55 Hoteles con encanto 21:30 El intermedio 22:35 Alcatraz: Johnny McKee 23:25 Alcatraz: Ernest Cobb 00:15 Numb3rs: Ritos animales 01:05 Numb3rs: El quinto hombre 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

17.00 19.45-22.15/div: 00.40 16.00 18.30-20.30-22.40/div: 00.45 16.30-18.30 20.30-22.30/div: 00.30 16.00-18.10 20.30-22.40/div: 00.45 16.00-18.15-20.30-22.40/div: 00.45 16.00 18.00-22.30 20.30 16.00 18.10 20.20-22.30/div: 00.40 16.00-18.15-20.30-22.40/div: 00.40 17.00-19.45-22.30/div: 00.45 16.00-18.15-20.30/div: 00.40 16.00-18.10 120.20-22.30/div: 00.30 16.30-19.30-22.15/div: 00.45 16.30-19.30 22.15/div: 00.45 16.15-18.20-20.30-22.40/div: 00.45 16.15-18.20-20.30-22.40/div: 00.45

SAGITARI
23/11 al 21/12
Si passes per algun problema de salut o senzillament et sents en baixa forma, dimecres podria arribar-te algun bon remei.

CAPRICORN
22/12 al 20/01
Tendirs a entusiasmar-te amb ms facilitat del compte, cosa que pot fer atraure alguna cosa nova i positiva a la teva vida.

AQUARI
21/01 al 19/02
Podries tenir algun retard o alguna situaci que et faci alentir el ritme dactivitat. En canvi, sembla fora positiu en laspecte personal.

PEIXOS
20/02 al 20/03
Potser tinguis alguna notcia en un tema de diner que et faci fer algun replantejament. Pots arribar a fer alguna descoberta interessant.

1 El invitado 1 La mujer de negro 2 Una aventura extraordinaria 2 Indomable 3 Intocable 4 Esto es la guerra 5 John Carter 6 Los idus de marzo 7 Chronicle 8 Dictado 8 Ghost Rider 2 9 Luces Rojas 10 La invencin de Hugo - 3D 10 La invencin de Hugo 10 The artist

VILA-SECA OCINE VILA-SECA

18.15 20.30-22.40-0.45 18.05 20.15-22.20-00.30 18.15-20.30-22.40-00.50 18.30-20.30-22.30-00.30 22.00-0.30 18.15-20.20-22.30-00.45 18.30-20.30-22.30-00.40 18.00-20.00-22.00 00.30 18.15-20.30-22.45-00.50 17.30 20.00 22.30-00.45

AGENDA TARRAGONA. Xerrada Al Quebrar Ka Crisalida dAndrea Eidenhammer. A les 19h a lEspai Jove Kesse. REUS. Exposici Reflexions i expressions de Maoz Eliakim. Fins el 17 de mar al Centre de la Imatge Mas Iglesias. TARRAGONA. Exposici El pas de les emocions. Fins al 22 de mar al Palau de la Diputaci. CAMBRILS. Exposici de Cristina Ferr i Auqu. Fins el 10 dabril a la Sala mbits. FARMCIES TARRAGONA: - Felip Colet, M. Carmen - Dr. Mallafre Guasch, 2 (24 hores) 977.22.32.55 - Garcia Plana CB - Sant Benildo, 10 La Granja (dirn) 977.54.97.90 REUS: - Guillen-Navs-Sentis-Villanueva Av. Paisos Catalans, 116 dreta. (24 hores) 977.32.27.51 - Vaucouloux Esque, Cristina - Plaa Almoster, Ctra. Castellvell, 4 - (dirn) 977.32.60.07 TELFONS DINTERS URGNCIES Bombers ........................................................................ 085 Emergncies ...................................................................112 Urgncies (Ambulncies).............................................. 061 CAMBRILS Ajuntament.................................................... 977 79 45 79 Policia local .................................................... 977 79 45 66 Centre dAssistncia Primria (CAP) .............977 36 30 74 SALOU Ajuntament.................................................... 977 30 92 00 Policia local .................................................... 977 30 92 12 VILA-SECA Ajuntament.................................................... 977 30 93 00 Policia local ......................................................902 734 196 Ambulatori ..................................................... 977 39 40 27 TORREDEMBARRA Ajuntament.................................................... 977 64 00 25 CAP ................................................................. 977 64 38 09 Policia local .................................................... 977 64 60 05

TV3
06:00 Notcies 3/24 08:00 Els matins 13:20 El Gran Dictat 14:00 Telenotcies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotcies migdia 15:40 Cuines 15:50 La Riera 16:40 Divendres 18:20 Julie Lescaut 20:00 Telenotcies vespre 20:25 Zona Champions 20:40 Futbol: Champions League 22:45 Zona Champions 23:20 Sense ficci 00:35 Desapareguts 01:20 Ventdelpl 02:10 Jazz a lestudi 04:10 Divendres

CANAL 33
12:07 El documental 13:01 LAmaznia 13:58 La vida secreta del gos 14:48 Vida: el rodatge 15:00 Cincia bsica 15:31 Secrets del Renaixement 16:04 El geni de Charles Darwin 16:56 Via llibre 17:23 Valor afegit 17:50 60 minuts 18:46 Singulars 19:40 Euskal Herria 20:10 Al vostre gust 20:35 Hook, line and dinner 21:00 Cuines 21:10 La Riera 21:49 ququicom 22:50 Opera en texans 23:20 Generaci Digital

ESPORT 3
12:45 Efectivament 13:45 Flaix 14:05 Flaix 14:35 Zona UFEC 14:47 F1 2011: Lany dels rcords 16:16 TN Esports 16:31 Els camioners del gla 17:14 Trial Indoor 18:10 Zona Champions 19:10 Flaix 19:30 Zona Champions 20:20 KM 0 20:50 Zona de ball 21:47 Zona de ball 22:45 Zona Champions 23:05 Efectivament 00:15 Zona Champions 01:15 Tot lesport 01:40 Efectivament

1 John Carter 16.00 - 18.30 - 22.15 2 Ghost Rider 2 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.30 3 La mujer de negro 16.00 - 18.15 3 Caballo de batalla 20.30 4 Luces rojas 16.00-18.15-20.30 -22.30 16.00-18.15-20.30-22.30 5 Esto es la guerra 7 Viaje al centro de la Tierra 2 16.00-18.15-20.30-22.00 22.00 7 J. Edgar 8 Indomable 16.00-18.15-20.30-22.30 Ms informaci al telfon 977 754 978 LAUREN REUS MULTICINES 1 Esto es la guerra 16.15-18.25-20.25-22.30 2 La mujer de negro 20.20-22.25 2 Una aventura extraordinaria 16.00-18.10 3 Viaje al centro de la Tierra 2 16.15-18.20 3 Ghost Rider 2 20.35-22.35 4 Indomable 16.25-18.30-20.35-22.40 16.10-18.20-20.30-22.40 5 Los idus de Marzo 6 Chronicle 16.20-18.25-20.30-22.35 7 La invencin de Hugo 17.00-19.40-22.20 8 Luces rojas 17.00-19.30-22.30 9 John Carter 17.00-19.35-22.15 Per a ms informaci i venda anticipada dentrades: www.laurencinemas.net EL VENDRELL OCINE

REUS REUS PALACE

CANAL REUS TV
13:30 Lltima troballa 14:00 Notcies. Primera edici 14:30 La Malla Tendncies 15:00 Tribuna 16:00 Notcies 16:30 Nius 17:00 Tribuna 18:00 Notcies 18:30 La Malla Tendncies 19:00 Cuinetes 19:30 Esports en Xarxa 20:00 Notcies. Segona edici 20:30 Punt de Trobada 21:30 Empreses 22:00 Notcies 22:30 Punt de Trobada 23:30 Frmula Pi 00:00 Notcies 00:30 Punt de Trobada

TAC 12
12:30 Socarrats 13:00 10 Comarques 13:30 Sal de Plens 14:00 Noticies 12 14:30 Sal de Plens 15:00 10 Comarques 15:30 Socarrats 16:00 Noticies 12 16:30 Reemissi 18:00 Sal de Plens 18:30 Inters 19:00 Cuinetes 19:30 Esports en xarxa 20:00 Noticies 12 20:30 12 Qestions 21:30 Auditori 22:00 Noticies12 22:30 Reemissi 00:00 Frmula Pi

CANAL CATAL
03:00 T-Notcies 05:00 Videoclips a la carta 07:30 T-Notcies 08:00 Tarragona Opina 09:30 T-Notcies 10:00 Tarragona Opina 11:30 Productes i serveis 12:00 La Santa Missa 12:30 Productes i serveis 13:00 Tarragona Opina 14:00 T-Notcies 16:00 T-Notcies 17:00 Tarragona Opina 18:30 Catalunya Opina 20:30 T-Notcies 21:00 Per a llogar-hi cadires 22:00 Tarragona Opina 23:00 Va de mascotes 23:30 La Ronda

1 Indomable 16.30-18.20 1 Ghost Rider 2 20.20 1 La mujer de negro 22.20-00.20 2 Una aventura extraordinaria 16.10-18.15 2 El invitado 20.15-22.30-00.45 3 Viaje al centro de la tierra 16.30-18.30 3 John Carter 20.20 3 Infierno blanco 22.40-00.50 4 Luces Rojas 15.55 4 La invencin de Hugo 18.05-20.25-22.45-01.00 5 Chronicle 16.30-18.30-20.25-22.25-0.25 6 Esto es la guerra 16.30-18.30-20.30-22.30-0.30 7 John Carter - 3D 16.30-19.15 7 John Carter 22.10-00.35 8 La invencin de Hugo - 3D 15.50 8 Luces Rojas 18.15-20.30-22.45-00.55 OCINE: 902 170 831 / 977 660 778 VILALLONGA DEL CAMP Sala de Cinema del Centre Recreatiu. Cra. de Valls, 1 16.45- 19.15 (diumenge 18 de mar)

J.Edgar

Equipos de inspeccin tcnica y redes - VACIADO FOSAS SPTICAS - LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS, BALSAS, DEPSITO Y PISCINAS

- MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE TUBERAS SIN OBRAS - EQUIPOS DE INSPECCIN CCTV


(MEDIANTE CMARA DE TV) info@limpseur.com

24

diarims 14/03/2012

A LLTIMA
Napi

GASTRONOMIA
CRISTINA AGUILAR

LACUDIT

Coia Valls i Xulio Ricardo Trigo, autors de Fogons de Trraco.

EL TEMPS

Patrocinat per:

Estat del cel Previsions de cel ser en general, tot i que amb creixement dalgun nvol devoluci dirna al Prepirineu i a punts de muntanya de linterior del quadrant nord-est durant la tarda. Estat de la mar Terral fluix matinal i nocturn, la resta del dia hi haur vent de component sud, sobretot Mnima de xaloc. Entre mar arrissada i marejol.

17

Mxima

SUDOKU
Completeu el taulell, dividit en nou quadrats, omplint les celles buides amb un nmero de l1 al 9, sense repetir cap nmero en una mateixa fila ni en una mateixa columna, ni dins de cada quadrat.

Nivell fcil

Nivell mitj

curiositat i responsabilitat les hem Bledes amb panses, experimentat i les pastissets de figues hem tastat. Hem amb ametlles, porc procurat que fos amb albercocs o possible que els lecmandonguilles de tors puguin agafar marisc. Aquestes el llibre i fer-les amb sn algunes de les tranquillitat a casa receptes de la cuina romana que ofereix El llibre Fogons de Trraco ofereix seva, explica Trigo. A ms, segons Valls, el llibre Fogons de un conjunt de receptes de la cuina sn molt senzilles Trraco, escrit per de fer, per tenen Xulio Ricardo Trigo romana adaptades a lactualitat uns resultats especi Coia Valls. Aquest taculars. Ara b, recull de receptes s un passeig pels diferents mens de la cuina ro- el comensal ha de tenir el paladar educat i ha mana que neix a remolc de la novella de Trigo destar disposat a atrevir-se perqu no estem El somni de Trraco. Durant el procs de do- acostumats a barrejar segons quins ingredients. cumentaci de la novella em van sortir moltes Les receptes de la cuina romana, doncs, sn una receptes, i la Coia Valls em va proposar convertir oportunitat per submergir-se en un mn culinari aquesta recerca en un llibre de cuina, explica diferent, i a altres maneres de menjar. Aquest receptari tamb contribueix a recuperar alguns Trigo. Tot diu molt de cada personatge, des de la ingredients que, segons Valls, ara tenim molt manera de parlar i de vestir fins al que menja, oblidats, com per exemple la mel, que els romans explica Coia Valls. Per aix, el llibre ofereix els utilitzaven molt i ara prcticament noms ens en mens que es podrien trobar a la taula dels per- recordem quan estem constipats, per s un insonatges de la novella. s un passeig pels dife- gredient que t moltes qualitats i que pot canviar rents mens, del ms senzill al ms sofisticat, sorprenentment qualsevol plat. Evidentment, no farem un banquet de deu apunta Valls. Ara b, per elaborar el llibre els dos escriptors han hagut de desenvolupar una tasca hores com feien ells, en el qual eren capaos de dinvestigaci culinria per adaptar les receptes menjar fins a setze quilos de carn, aix que elaboal temps actual. Si ens fixem en lApici, el gran rar un plat daquests tampoc suposa un gran risc receptari de cuina romana, s molt difcil elabo- per al lector, apunta Trigo. rar una recepta perqu hi ha molts ingredients que ara sn molt difcils de trobar, explica Tri- Receptes de la cuina mediterrnia go. Per aix, el llibre actualitza les receptes de la El llibre sendinsa en un aspecte del mn rom no gaire estudiat, almenys a Catalunya. Ens va cuina romana amb ingredients assequibles. El receptari no noms sha elaborat a partir sorprendre que, en catal, no hi havia gaires llide fonts literries, sin que tamb compta amb bre sobre aquest tema. S que nhi ha en lmbit la collaboraci del Restaurant Ccula de Tarra- estatal, per ms especfic de la cuina que es feia gona, on, sota encrrec, encara es pot degustar a Trraco no nhi havia cap, comenta Trigo. Aix, un suculent men rom, que sinclou en el llibre, les receptes shan adaptat a la cuina mediterraix com els dos escriptors tamb van contactar nia i als ingredients de casa nostra. Per als escriptors, que mai havien escrit un amb grups de recreaci romana perqu, a ms de les receptes, volem oferir un maridatge de llibre de cuina, lexperincia ha estat divertida i cuina i literatura, i buscar curiositats i lorigen interessant. Per nosaltres, que escrivim novella histrica, ha estat com endinsar-nos en un mn dalguns ingredients. Aix, de manera accessible i senzilla, Fogons concret, i ha estat fantstic, assegura Trigo. Ara, de Trraco ofereix receptes de cuina romana i confien que aquesta experincia es traslladi als ancdotes que hem pensat que podien ser curio- fogons dels lectors. I per aquells que satreveixin, un parell de recomanacions culinries dels sitats per als lectors, apunta Valls. Els escriptors, per, no noms shan encar- autors del llibre: les llenties amb castanyes i el regat descriure aquest receptari, sin que per pernil rostit amb figues.

Alba Porta

Maridatge de cuina i literatura roMana