You are on page 1of 1

Pengarah JAKOA Negeri Perak/Kedah Bangunan Kerajaan Persekutuan, Tingkat 3, Blok A, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000

Ipoh, Perak Darul Ridzuan Tel: 05-254 0009 Faks:05-255 9402

Pejabat JAKOA Daerah Hulu Perak & Baling Bangunan Pejabat Daerah, Hulu Perak, 33000 Gerik, Perak Darul Ridzuan Tel: 05-791 2268 Faks:05-791 2268