You are on page 1of 17

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

MC LC
LI NI U...............................................................................................2 Bin php v th ch v xc tin xut khu.......................................12

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

LI NI U
Xut khu hng ha l mt hnh thc quan trng trong qu trnh ton cu ha kinh t. y l mt hot ng c bn ca hot ng kinh t i ngoi, l phng tin thc y nn kinh t pht trin. Vic m rng xut khu tng thu nhp ngoi t cho t nc v cho nhu cu nhp khu phc v cho s pht trin kinh t l mt mc tiu quan trng nht ca chnh sch thng mi. Do , Nh nc v ang thc hin cc bin php thc y cc ngnh kinh t hng theo xut khu, khuyn khch khu vc t nhn m rng xut khu gii quyt cng n vic lm v tng thu ngoi t cho t nc. Nh nc c trong tay cc cng c qun l, iu chnh mnh m kim sot v nh hng cho vic xut khu ca t nc nh thu, hn ngchhay cc bin php v th trng. Tuy nhin, vn c t ra l s dng nhng cng c no, s dng nh th no t c hiu qu cao nht. Trong bi cnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam ngy cng su rng, nht l nn kinh t th gii ang trn hi phc, th y l c hi tt cho xut khu ca Vit Nam. Chng ta phi bit tn dng c hi ny. Do , chng ta cn phi r sot, xem xt li h thng chnh sch xut khu, qua sa i b sung theo hng tch cc nng cao nng lc xut khu ca Vit Nam. Mt trong nhng cch c th lm l hc hi nhng iu tt, hay t nhng nc c h thng chnh sch tt, v Hng Kng l mt trong s . Nn kinh t Hng Kng l mt nn kinh t ln trn th gii, l nn kinh t pht trin v m nht trn th gii, h thng chnh sch thng thong nhng cht ch Do , nhm chng em la chn ti l Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng nghin cu.

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

Bi nghin cu ca nhm chng em c b cc thnh 3 phn nh sau Phn 1 Gii thiu tng quan v nn kinh t Hng Kng Phn 2 Chnh sch xut khu ca Hng Kng Phn 3 nh gi chnh sch ca Hng Kng v bi hc cho Vit Nam Qua bi nghin cu, chng em mong hiu r hn v Hng Kng, c bit l chnh sch xut khu ca Hng Kng. Qua , rt ra c mt s bi hc trong cng tc qun l xut khu ca Vit Nam. Bi lm ca chng em tuy rt c gng nhng do trnh hn hp nn cn nhiu ch hn ch, mong ngi c thng cm v gp cho chng em nu c c hi, chng em s c gng hon thnh tt hn. Qua y, chng em cng xin chn thnh cm n c gio V Huyn Phng ging vin b mn Chnh sch thng mi quc t tn tnh gip bn em trong qu trnh lm bi!

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

A.

GII THIU TNG QUAN V NN KINH T


Hng Kng l mt trong nhng nn kinh t ci m v nng ng

HNG KNG
nht th gii. Sc mnh nn kinh t Hng Kng th hin qua nhiu kha cnh: h thng ngn hng tt, hu nh khng c n cng, mt h thng php l mnh m, d tr ngoi hi nc ngoi phong ph v mt ch chng tham nhng kh thi c p dng cht ch; nhanh chng thch nghi vi s thay i ca hon cnh Hng Kng c nh gi l mt mi trng kinh doanh thun li, bao gm c h thng php lut, dng chy thng tin t do, thu thp v c s h tng tt. Chnh ph ca c khu kinh t Hng Kng thng qua c ch kinh t th trng. Chin lc kinh t ca chnh ph l to ra mi trng doanh nghip thn thin, xy dng Hng Kng nh l mt trung tm ti chnh quc t, tng cng v th ca Hng Kng trong khu vc, trung tm thng mi, vn chuyn, hng khng v du lch, tng cng lin kt vi cc nn kinh t mi ni trn th gii, thc y cc khu vc tng trng mi, u t c s h tng v pht trin con ngi, nng cao cht lng ca cuc sng. Nm 2010, nn kinh t Hng Kng sau khi n lc thot khi cuc khng hong ti chnh ton cu thu nhng thnh tu ng k nh: GDP: 325,8 t USD (PPP) , xp th 37 trong s cc nn kinh t trn th gii. (225 t USD theo gi th trng hin nay) Tc tng trng GDP thc t: 6.8% xp th 39 trn th gii sau khi tng trng -2,7% vo nm 2009. GDP bnh qun u ngi: 45.900 USD (PPP) ng th 13 trn th gii. V thng mi, nm 2010 Hng Kng nhp khu 437 t USD tng mnh 25,3%, l nn kinh t c sc nhp khu ng th 9 th gii. Cc mt hng nhp khu chnh l nguyn liu th v bn thnh phm, hng tiu 4

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

dung, thc phm, nguyn nhin liu. Trong , i tc nhp khu chnh ca Hng Kng l Trung Quc i lc chim 45,1%, tip theo l Nht Bn (9,6%), i Loan (7,6%), Singapore (4,8%), M (4,7%) Bn cnh , xut khu ca Hng Kng nm va qua cng t 394 t USD, tng 22,4% so vi nm 2009 v l nn kinh t xut khu ln th 12 th gii. Cc hng ha xut khu ch lc ca Hng Kng l thit b in t v linh kin, may mc, chi tr em, ng hTh trng xut khu chnh cng l Trung Quc i lc (52,7%), M (11,0%), EU (11,2%), Nht Bn (4,2%). C th thy c c cu xut nhp khu hng ha v th trng xut nhp khu chnh ca Hng Kng qua cc bng s liu sau. C CU TH TRNG XK NI A CA HNG KNG, 2010 Th trng Trung Quc (i lc) M Singapore Taiwan Netherlands Japan Switzerland Anh HK$ million 31.233 8.356 2.866 2.815 2.639 2.032 1.683 1.554 T l 44,9% 12,0% 4,1% 4,0% 3,8% 2,9% 2,4% 2,2% Tc tng trng 17,1% 14,2% 28,8% 46,8% 41,7% 23,0% 53,7% 25,4%

C CU TH TRNG XK HNG TI XUT CA HNG KNG, 2010 Th trng Trung Quc (i lc) M Nht Bn c n i Loan Anh HK$ million 1.566.999 323.733 125.615 79.776 73.481 65.789 59.226 5 T l 52,9% 10,9% 4,2% 2,7% 2,5% 2,2% 2,0% Tc tng trng 26,7% 16,5% 17,2% 1,2% 42,8% 24,6% 1,4%

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

C CU HNG HA XK NI A CA HNG KNG, 2010 Tn hng Cc mt hng ch lc khc Thit b vin thng, ghi m Nha nguyn cht May mc v ph kin Hng in t, my mc ng dng, dn dng Kim loi Tng HK$ million 11.623 10.543 7.439 5.193 4.773 4.136 69.500 T l 16,7% 15,2% 10,7% 7,5% 6,9% 6,0% 100% Tc tng trng 12,6% 34,2% 34,8% -21,9% -3,4% 75,5%

C CU HNG HA TI XUT CA HNG KNG, 2010 Tn hng HK$ million T l Tc tng trng

Hng in t, my mc ng 838.419 dng, dn dng Thit b vin thng, ghi m 500.480 Thit b vn phng, thit b 331.677 t ng May mc v ph kin Cc mt hng ch lc khc Khong sn phi kim loi 269.496 209.544 104.126

28,3% 29,8% 16,9% 23,1% 11,2% 33,5% 9,1% 7,1% 3,5% 8,8% 0,3% 37,9%

(Ngun Website ca phng cng nghip v thng mi Hng Kng http://tid.gov.hk/english/aboutus/publications/tradestat/tradestat_mainconte nt.html (15/11/2011))

B. CHNH SCH XUT KHU CA HNG KNG


I. Chnh sch phi thu quan
L mt nn kinh t t do nht th gii, thu sut ca Hng Kng l mt trong nhng mc thu sut trn th gii. Chnh v th, i vi mt lnh 6

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

vc m thng l t b nh thu nht nh xut khu th Hng Kng khng nh thu xut khu. y l mt yu t rt to iu kin cho cc doanh nghip xut khu ca Hng Kng, l ng lc cho xut khu pht trin mnh. Do vy, qun l xut khu, chnh ph Hng Kng ch c th da vo cc bin php phi thu quan. Tuy cc bin php khng qu phc tp, rc ri nhng Hng Kng s dng rt hiu qu v thnh cng trong vic qun l xut khu. 1. Th tc hi quan Th tc hi quan ca Hng Kng rt nhanh, to rt nhiu iu kin cho ngi thc hin. T khai xut khu phi c ng k bng phng thc in t vi tng cc Thu v Hi quan ch trong vng 14 ngy k t khi hng ha c gi bn. Ngoi ra, c nhng mt hng cn c min th tc hi quan ny. Hng ha nu khng phi qua gim nh v thanh tra hi quan nhm trnh ri ro th khng cn thit tin hnh cc hot ng hi quan. Nhng mt hng chuyn ch ch b gi li kim tra mt t l rt nh trong lng hng ha gi bn, v thng thng s c tr li ngay sau 1/2h. 2. Chng nhn xut x hng ha CO H thng chng nhn xut x hng ha CO c qun l bi Cc thng mi v cng nghip - TID da trn cc quy tc Xut khu hng ha theo quy nh Xut nhp khu (Cap.60) v cc quy nh v bin php bo h nhng chng nhn Phi chnh ph v ngun gc hng ha (Cap.324). H thng CO to iu kin thun li cho hot ng xut khu ca Hng Kng ra th trng quc t. H thng ny cho php cc sn phm sn xut Hng Kng hng nhng li ch t nhng khong u tin v thu da trn cc iu khon u i. Ngoi ra, COs cng c th c cp bi 5 t chc c chnh ph ph duyt l the Hong Kong General Chamber of 7

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

Commerce, Federation of Hong Kong Industries, the Indian Chamber of Commerce Hong Kong, the Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong, and the Chinese General Chamber of Commerce. TID c trch nhim m bo rng cc t chc ny tun th ng cc th tc. H thng chng nhn xut x hng ha ca Hng Kng tun th nhng thng l mang tnh quc t, bao gm nhng iu khon trong Cam kt vi WTO v xut x hng ha. Hng ha ch c chp nhn c xut x ti Hng Kng nu c sn xut hon ton Hng Kng, hoc qu trnh sn xut hng ha lm thay i ng k hnh dng, bn cht, kiu dng cng nh cng dng ca vt liu c s dng v ng thi, hng ha ny c vn chuyn trc tip. 3. Ph xut khu v cc khon chit khu Hng Kng p dng thu ph cc t khai xut khu (tng t nh nhp khu). y l mt phng php gip tng ngn sch nh nc nhng vn khng nh hng qu nhiu n ng lc xut khu hng ha. Khi xut khu hng ha c ngha v ng thu, phn thu ny s c khu tr di s chp thun ca y vin cc Hi quan v thu tiu th c bit. (Commissioner of the Customs and excise Department) 4. Cm, cp php v hn ch xut khu a. Cm XK Hng Kng p dng trng pht thng mi c ban hnh bi Hi ng bo an Lin Hp Quc. Thc hin cc ngha v quc t, xut khu kim cng th, khng tham gia tin trnh Kimberley (Quy trnh chng thc khng c xung t xy ra trong qu trnh khai thc v sn xut kim cng, c LHQ ban hnh nm 2002). Cm xut khu nhng cht ph hy n tng ozone theo quy nh ca Ngh nh th Montreal. 8

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng b. Cp php v hn ch xut khu

Nhm 25-TMA301.4

Hng Kong khng c bt k thay i ng k no cho ch cp giy php xut khu so vi bn Review trc . Xut khu bt buc phi xut trnh giy php xut khu, giy chng nhn bo v mi trng, an ninh, y t cng cng, thc thi quyn s hu tr tu v thc hin ngha v quc t. Cc yu cu v giy php xut khu cc mt hng tnh thu l nhm ngn chn gian ln doanh thu. c. Kim sot xut khu dt v may mc Hng Kng duy tr mt h thng kim sot hng dt may m bo tun th ngun gc ca sn phm dt may c ngun gc t Hng Kng tng cng v cng c nim tin i vi nhng i tc thng mi ca Hng Kng. Theo php lnh xut nhp khu, tt c cc hng xut khu dt may, sn phm qun o tr khi c min phi c giy php xut khu. chm dt Hip nh v hng dt may vo ngy 1 thng 1 nm 2005 v loi b hn ngch dt may, Hng Kng phn loi cc th trng xut khu i vi hng dt may v cc sn phm qun o vo dng th trng nhy cm v th trng khng nhy cm. Cc th trng nhy cm l th trng Trung Quc, Hoa K v Lin Minh Chu u ( T ngy 15 thng 3 nm 2006 n ngy 28 thng 6 nm 2009). Tt c cc th trng khc l Khng nhy cm. Hng dt may xut khu cho th trng nhy cm phi km theo giy y thc xut khu, hoc thng bo hng dt may ca thng nhn ng k theo n ng k thng mi dt may (TTRS). i vi nhng th trng khng nhy cm, xut khu phi km theo 1 giy php xut khu 1 l hng c th, hoc giy php c hiu lc trong vng 1 nm bao gm nhiu l hng. Ngoi ra, tt c cc mt hng may mc xut khu sang Hoa K v lin minh Chu u c th bao gm 1 thng bo sn xut(PN). Theo php lnh xut nhp khu, cc nh sn xut phi np 1 PN vi cc s thng mi 9

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

v Cng nghip v ngy bt u sn xut hoc trong thi hn 3 ngy lm vic trc khi ngy sn xut bt u. Cc yu cu PN c thit k m bo rng qu trnh sn xut c ngun gc ti Hng Kng, Trung Quc.

II.

Chnh sch h tr xut khu


Bin php to ngun hng

1.

Mt hng xut khu ch lc ca Hng Kng (c th xem s liu nhng bng trn) l my mc thit b, dt may, nha Hng Kng c nhng u th trong vic pht trin nhng mt hng ny nh nn ti chnh hng hu to iu kin cho pht trin khoa hc k thut, kinh nghim ca ngi lao ng i vi ngnh dt may, nha v h lun tp trung vo nhng mt hng xut khu ny. Hng Kng c cc chnh sch u tin cho vic sn xut v pht trin nhng mt hng ny. c bit, Hng Kng c nhng nh hng cho u t nc ngoi vo cc lnh vc ny, gip tng cng hn na kh nng cnh tranh trn trng quc t ca cc mt hng. 2. Bin php ti chnh L mt nn kinh t m nht th gii, thng mi t do c thc hin mt cch ti a Hng Kng. Do , nm 2010 Hng Kng khng cung cp bt c mt khon tr cp ti chnh no cho ngnh nng nghip, cho d trc , nm 2007 v 2009 nc ny c a ra ba (3) chng trnh h tr l Qu cho vay pht trin thy sn, T chc ti chnh h tr Marketing ngnh c v Qu h tr cho nng nghip. iu ny cho thy s tn trng th trng v ngi tiu dng, v s n lc c gng ca chnh ph Hng Kng trong vic thc thi cc cam kt ca WTO. Tuy nhin, nh th khng c ngha l Hng Kng hon ton khng can thip vo lnh vc 10

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

xut khu hng ha, chnh ph Hng Kng cng c a ra bin php h tr xut khu c WTO cho php l bo him tn dng xut khu. Theo nhng quy nh ca lin minh bo him tn dng xut khu Hng Kng (ECIC - chapter 1115), lin minh ny cung cp cc loi hnh bo him nhm bo v cc nh xut khu trc vic ngi mua khng thanh ton tin hng v cc ri ro t nc nhp khu pht sinh t vic bun bn hoc cc s kin chnh tr. T nm 2008, ECIC tin hnh mt lot bin php i ph vi nhng nh hng tiu cc n hot ng xut khu ca Hng Kng do khng hong kinh t th gii. ECIC cng h tr cc doanh nghip va v nh xut khu di cc hnh thc y nhanh thi gian gii quyt cc n cp tn dng v nng cao xp hng th trng i vi cc th trng mi ni ph hp

S lng bo him theo th trng v sn phm 2008-09


S lng bo him (2008-09) (triu HK$) Th trng M Anh Trung Quc (i lc) c Australia 5 th trng ln nht Cc th trng khc Tng Sn phm Qun o in t chi Sn phm cha Kim loi 9,177 5,623 5,550 2,809 32.9 1.1 13.9 15.9 19.4 11.9 11.8 6.0 17,432 6,841 3,134 2,981 1,732 32,120 15,060 47,180 10.7 7.3 21.5 9.1 14.0 10.9 7.6 9.9 36.9 14.5 6.7 6.3 3.7 68.1 31.9 100.0 % tng trng so vi 200708 % so vi tng s

11

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng


Thc phm 5 sn phm nhiu nht Sn phm khc Tng 2,439 25,598 21,582 47,180 10.3 16.5 2.9 9.9

Nhm 25-TMA301.4
5.2 54.3 45.7 100.0

Ngun:Hong Kong ECIC (2009), 2008-09 Annual Report, The Year in Review.

Nhn vo bng s liu ta thy c, ng nh cc mt hng xut khu ch lc hay cc quc gia xut khu chnh th bo him tn dng xut khu cng gn nh tng ng. y, M vn ang l nc m cc nh xut khu ca Hng Kng mua bo him tn dng nhiu nht, tuy nhin vi s tng nhanh ca hng ha xut sang Trung Quc th bo him tn dng sang nc ny cng tng rt nhanh 21,5% so vi mt (1) nm trc . (M ch c 10,7%). V mt hng xut khu th qun o, in t v chi l ba (3) mt hng c mua bo him tn dng nhiu nht, ch ring ba mt hng ny chim 43,1% v cng c t l tng trng kh cao.

Bin php v th ch v xc tin xut khu Cc bin php v th ch l cc bin php m qua Chnh ph to ra mi trng php l thun li cho xut khu hng ha v dch v. Hng Kng, cng vi s m ca nn kinh t ca mnh th cng l mt nc c nhn rt nhiu thun li t cc nc khc. Hng Kng l mt (1) trong cc thnh vin sng lp ca WTO. V y cng l mt thnh vin ng h v rt tch cc trong vic t do ha thng mi quc t. H lun ng h v khuyn khch WTO tin hnh ra sot cc bin php bo h thng mi ca cc nc thnh vin. Bn cnh , Hng Kng cng tch cc tham gia lm vic vi cc thnh vin khc v sng kin chng bo h v c ch gii quyt tranh chp. Cng vi , Hng Kng cng tham gia k kt nhiu hip inh song phng nh Tha thun quan h i tc kinh t vi Trung Quc, Hip 12

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

nh i tc kinh t cht ch hn vi New Zealand v ang tin hnh m phn thng mi t do vi Hip hi thng mi t do Chu u Nhng s tch cc cho s t do ha thng mi ca Hng Kng to rt nhiu thun li cho s xut khu ca nc ny. V d nh, Tha thun quan h i tc kinh t vi Trung Quc cho tt c cc hng ha (tr mt s hng cm c trong danh mc) xut khu sang Trung Quc chu thu sut bng khng v hai (2) nc cng cam kt s gim dn hoc loi b cc hn ch nh lng i vi hng ha t hai (2) nc, hay cng ch ra mi (10) lnh vc cn to iu kin cho u t Hay Hip nh i tc kinh t cht ch hn vi New Zealand cng cam kt c hai (2) bn s d b dn dn ch thu quan vi thng mi hng ha v m bo cho dch v ca hai (2) bn c tip cn th trng an ton Hin ti Hng Kng vn ang tch cc m phn t c Hip nh thng mi t do vi Chu u. i vi xc tin xut khu, c bit trong giai on khng hong va qua, Hng Kng cng rt tch cc h tr cc doanh nghip xut khu theo phng php ny. Xc tin xut khu c th hiu l cc cng c ca chnh sch nhm thc y trc tip hay gin tip n cc hot ng xut khu nh vic tham gia cc hi ch thng mi, qung co quc t, c cc phi on thng mi ra nc ngoi hay vic thit lp cc chin lc pht trin nhn mnh n m rng xut khu. Hng Kng, vic xc tin thng mi c ph trch bi y ban pht trin thng mi Hng Kng HKTDC. Mc ch ca y ban ny l lm a dng ha cc th trng cho hot ng xut khu ca cc doanh nghip Hng Kng, qung b Hng Kng nh mt trung tm thng mi quc t. HKTDC xc tin hot ng xut khu thng qua vic cung cp thng tin v cng nghip v dch v, ng thi t chc cc hi ch quc t v thc hin cc nhim v thng mi quc t khc. HKTDC ch trng qung b xut khu bi cc doanh 13

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

nghip va v nh, thng qua mt lot cc hot ng xc tin thng mi, dch v t vn v xut bn cc nghin cu th trng. i mt vi cuc khng hong kinh t th gii, HKTDC tin hnh gi h tr doanh nghip va v nh (120 t$ HK) vo thng 11 nm 2008 nhm gip cc doanh nghip ny trong hot ng marketing ti cc hi ch do HKTDC t chc. Nh c nhng khuyn khch ti chnh c cung cp trong gi h tr ny, vo nm 2009, c hn 224,700 nh nhp khu m phn ln l t cc nn kinh t mi ni tham gia cc hi ch quc t ny, ng thi hn 5000 ngi tham gia trin lm cng nhn c khon tr cp di dng phiu gim gi cc dch v ca HKTDC.

C.

NH GI CNG C CA HNG KNG V BI HC CHO VIT NAM


L mt nn kinh t m v t do nht th gii, do nh hng ca

chnh ph ti nn kinh t ni chung, n xut nhp khu ni ring l khng ln. Chnh ph lun n lc hn ch v dn tin ti loi b cc cng c iu chnh xut khu v lun hn ch cc bin php h tr xut khu. Tuy vy, ta c th thy h thng qun l v h tr xut nhp khu ca Hng Kng tuy khng ln, cng knh nhng hot ng vn rt hiu qu. Cc th tc hi quan ty rt cht ch v nghim khc nhng li rt nhanh gn. V d nh vic hon thnh th tc xut khu ch trong vng 14 ngy hay vic kim tra hng ha chuyn ch qua cng ch cn kim tra vi mt s t hng mu v hon tt trong vng na ting. y l mt trong cc nguyn nhn khin cng hay sn bay Hng Kng l mt trong cc cng, sn bay c lu lng vn chuyn hng ln nht th gii c sc cha ti vi chc triu container TEU (20 feet) vi vi trm nghn tu vn ti ln mi nm cng 14

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

vi trm triu tn hng. Hay vic cp giy chng nhn xut x c thc hin cht ch theo chun quc t, c cp bi 6 c quan khin cho vic xin giy chng nhn xut x d dng v tin dng hn y l nhng vic m Vit Nam chng ta c th hc hi c bn cnh nhng bin php cn cn nhc nh loi b thu xut khu, hn ch s dng hn ngch hay cm Chng ta cn hc hi nng cao cht lng ca h thng hi quan, qua gip thc y xut khu. Chng ta cn nng cao nng lc ca cc cng, n gin ha nhng th tc xut khu rm r, nng cao k nng ca i ng cn b hi quan qua gin tip nh hng tch cc n xut khu. Ngoi ra, v cc bin php h tr xut khu ca Hng Kng, tuy lun theo ui mt nn kinh t t do v m nhng nhng lc cn thit, chnh ph Hng Kng vn a ra cc bin php h tr v nhng bin php a ra rt hiu qu. V d nh, tuy tuyt i khng a ra cc bin php tr cp xut khu nhng bin php tn dng xut khu t hiu qu cao. Vi mt nn kinh t mnh, h thng ti chnh pht trin, cc t chc cp tn dng xut khu Hng Kng hot ng rt hiu qu. N h tr ng k cho xut khu, nht l trong giai on suy thoi va qua. Hay c bit, cc bin php th ch v xc tin xut khu ca Hng Kng cho thy c s pht trin cao ca h thng qun l. Vic t chc cc hi ch thng mi, tin hnh qung co hay t chc cc phi on thng mi ra nc ngoi h tr rt nhiu cho cc doanh nghip xut khu, nht l trong giai on kinh t kh khn. Vic lm ny gip cho cc doanh nghip Hng Kng d dng tip cn vi cc th trng tim nng mi, gip cho th trng n nh hn. V vic chnh ph Hng Kng tch cc tham gia cc hip nh thng mi t do cng l mt thun li rt ln cho cc doanh nghip xut khu. y l nhng hnh ng m Vit Nam rt cn phi hc hi. Nht l vic xc tin cc hot ng xut khu nh trn, chnh 15

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

ph chng ta cn tch cc hn na. Nhng vic lm ny rt d thc hin m hiu qu li rt cao. Ngoi ra, chng ta cng nn m ca hn, t do hn cho nn kinh t bng cch xem xt tham gia cc hip nh thng mi ph hp. Tm li, Hng Kng l mt nn kinh t ln trn th gii, thng qua s liu xut nhp khu hng nm ta cng c th thy c iu . L mt lnh th nh b nhng xut khu ng th 13 (nm 2010) trn th gii l mt con s n tng. lm c iu y, nn kinh t Hng Kng c gng m ca v t do thng mi mt cch ti a, cng thm l s iu chnh rt hp l trong vic quan l v h tr cho xut khu. y l mt hnh mu pht trin chng ta cn lu v hc hi.

16

Cc cng c iu chnh xut khu ca Hng Kng

Nhm 25-TMA301.4

TI LIU THAM KHO


1. Gio trnh Kinh t ngoi thng GS, TS. Bi Xun Lu PGS,

TS. Nguyn Hu Khi i hc Ngoi Thng, Nh xut bn Lao ng X hi, H Ni, 2007. 2. 3. 4. Bo co chnh sch thng mi quc t ca WTO v Hng Kng Trang web ca Phng thng mi v cng nghip Hng Kng Trang web https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

http://tid.gov.hk/eindex.html (15/11/2011) factbook/geos/vm.html (15/11/2011)

17