MANUAL PROSEDUR KERJA

SMK / SM __________________________ __ __________________________ __

Halaman [

]

xviii

_

MANUAL PROSEDUR KERJA SMK / SM
Kandungan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prakata Pengetua Jawatankuasa MPK Sekolah Penghargaan Latar belakang Sekolah Visi Misi Objektif Carta Organisasi Sekolah FUNGSI KHUSUS : 9.1 KURIKULUM : 9.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran 9.1.2 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran 9.1.3 Pengurusan Jadual Waktu 9.1.4 Penilaian dan Peperiksaan 9.1.4.1 Penilaian dan Peperiksaan Dalaman 9.1.4.2 Penilaian dan Peperiksaan Awam : 9.1.4.2.1 Pendaftaran Peperiksaan 9.1.4.2.2 Pentaksiran Berasaskan Sekolah 9.1.4.2.3 Pengelolaan Peperiksaan Awam 9.1.5 9.1.6 Pencerapan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) dan Perkembangan Staf 9.1.6.1 Perkembangan Staf Anjuran Jabatan Pendidikan / Agensi Luar 9.1.6.2 Perkembangan Staf Peringkat Sekolah Pengurusan Sumber 9.1.7.1 Bilik Darjah / Bengkel / Makmal 9.1.7.2 Pusat Sumber Sekolah 9.1.7.3 Pengurusan Sumber Pembelajaran 9.1.7.4 Bahan Bantu Mengajar

9.1.7

9.2. HAL EHWAL MURID 9.2.1. Disiplin Murid 9.2.1.1 Disiplin Murid 9.2.1.2 Tindakan Disiplin Kes Berat 9.2.1.3 Tindakan Disiplin Kes Sederhana 9.2.1.4 Tindakan Disiplin Kes Ringan Kebajikan Murid 9.2.2.1 Pengurusan Takaful 9.2.2.2 Pengurusan Pelajar Sakit Kesihatan Biasiswa dan Bantuan 9.2.4.1 Pemilihan Calon 9.2.4.2 Penerimaan Tawaran Biasiswa Halaman [

9.2.2.

9.2.3. 9.2.4.

xix

]

9.2.5

Asrama 9.2.5.1 Asrama 9.2.5.2 Keselamatan Asrama Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 9.2.6.1 Pemohonan dan Penerimaan Buku Teks 9.2.6.2 Pengagihan Buku Teks 9.2.6.3 Pemulangan Buku Teks 9.2.6.4 Pelupusan Buku Teks Pendaftaran dan Pertukaran Murid 9.2.7.1 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 9.2.7.2 Perpindahan Masuk Murid 9.2.7.3 Perpindahan Keluar Murid 9.2.7.4 Perpindahan Masuk Murid Bukan Warga Negara 9.2.7.5 Perpindahan Keluar Murid Bukan Warga Negara Kantin Sekolah 9.2.8.1 Buka Tender Kantin Sekolah 9.2.8.2 Pemantauan Kantin Sekolah Keselamatan Pelajar 9.2.9.1 Keselamatan Pelajar Hadir Sekolah 9.2.9.2 Keselamatan Pelajar Pulang Sekolah 9.2.9.3 Keselamatan Pelajar Di Makmal 9.2.9.4 Keselamatan Pelajar Di Padang 9.2.9.5 Keselamatan Pelajar Semasa Aktiviti Kokurikulum 9.2.9.6 Keselamatan Pelajar Semasa Di Kantin 9.2.9.7 Keselamatan Pelajar Semasa Lawatan 9.2.9.8 Latihan Kebakaran

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10 Data Murid 9.2.11 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.1 Kepimpinan Pelajar 9.2.11.2 Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya 9.2.11.3 Kepimpinan Pengawas 9.2.12 Pencegahan 9.2.12.1 Pencegahan Salah Guna Dadah 9.2.12.2 Pencegahan Ponteng 9.3 KOKURIKULUM 9.3.1 Unit Beruniform 9.3.1.1 Kadet Remaja Sekolah 9.3.1.2 Unit Beruniform NGO 9.3.1.3 Unit Beruniform GO 9.3.1.4 Unit Seni Bela Diri 9.3.2 Sukan 9.3.2.1 Olahraga 9.3.2.2 Sukan Berprestasi Tinggi 9.3.2.3 Niche Area

Halaman [

xx

]

9.3.3

Kelab dan Persatuan 9.3.3.1 Mata Pelajaran dan Umum 9.3.3.2 Kelab Permainan Koperasi Sekolah 9.3.4.1 Penubuhan Koperasi Sekolah 9.3.4.2 Pengurusan Koperasi Sekolah 9.3.4.3 Pembelian dan Jualan 9.3.4.4 Urusniaga Harian Koperasi

9.3.4

9.4

BIMBINGAN DAN KAUNSELING 9.4.1 Sahsiah dan Disiplin 9.4.2 Akademik dan Kerjaya FUNGSI UMUM PENTADBIRAN AM 10.1.1 Keselamatan Sekolah 10.1.2 Pengurusan Pejabat: 10.1.2.1 Pengurusan Fail 10.1.2.2 Pengurusan Surat (Penerimaan) 10.1.2.3 Pengurusan Surat (Pengiriman) 10.1.2.4 Pengurusan Stor 10.1.2.5 Pengurusan Percetakan 10.1.2.6 Pengurusan Buku Kehadiran Staf 10.1.3 Hubungan Komuniti 10.1.3.1 Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG): 10.1.3.1.1 Pengurusan Mesyuarat Agung 10.1.3.1.2 Pengurusan Mesyuarat Agung Tergempar 10.1.3.2 Pengurusan Komuniti 10.1.3.3 Agensi Lain 10.1.3.4 Permuafakatan 10.1.3.5 Penggunaan Premis 10.1.3.6 Kutipan Derma 10.1.3.7 Kutipan Derma Hari Kantin 10.1.3.8 Aduan Pelanggan Data dan Maklumat

10. 10.1

10.1.4 10.2

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10.2.1 Perkhidmatan 10.2.1.1 Pendaftaran Guru 10.2.1.2 Perlantikan 10.2.1.3 Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Tahap Berpencen 10.2.1.4 Perlanjutan Tempoh Percubaan 10.2.1.5 Persaraan Wajib 10.2.1.6 Persaraan Pilihan 10.2.1.7 Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat 10.2.1.8 Perakuan dan Kelulusan Tanggung Kerja 10.2.1.9 Perisytiharan Harta 10.2.1.10 Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib 10.2.1.11 Tindakan Tatatertib Kes Jenayah Halaman [

xxi

]

10.2.1.12 10.2.1.13 10.2.1.14 10.2.1.15 10.2.1.16 10.2.1.17 10.2.1.18 10.2.1.18.1 10.2.1.18.2 10.2.1.18.3 10.2.1.18.4 10.2.1.18.5 10.2.1.18.6 10.2.1.18.7 10.2.1.18.8 10.2.1.18.9 10.2.1.18.10 10.2.1.18.11 10.2.1.18.12 10.2.1.18.13 10.2.1.19 10.2.1.20 10.2.1.21

Penyelenggaraan Kes Jenayah (Tahan Kerja) Penyelenggaraan Kes Jenayah (Gantung Kerja) Penyelenggaraan Kes Jenayah (Perintah Tahanan dan Sebagainya) Penyelenggaraan Kes Tidak Hadir Bertugas Penyelenggaraan Kes Tindakan Tatatertib Tidak Hadir Bertugas Tanpa Dikesan Penyelenggaraan Kes Rayuan tatatertib dan Surcaj Cuti: Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh Gaji Cuti Sakit Cuti Sakit Tambahan Cuti Bersalin Cuti Sakit Tibi,Kusta,Barah Serta Sakit Setaraf Cuti Tanpa Rekod Cuti Haji Cuti Menjaga Anak Cuti Ikut Pasangan Cuti Isteri Bersalin Pertukaran Ke Luar dan Dalam Negeri Perlepasan Dalam Jawatan dan Perlepasan Jawatan Dengan Izin Perletakan Jawatan

10.2.2 Pembangunan 10.2.2.1 Latihan dan kursus 10.2.2.2 Latihan Dalaman 10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN 10.3.1 Terimaan dan Pungutan 10.3.2 Perolehan 10.3.3 Pembayaran 10.3.4 Anggaran Belanja Mengurus 10.3.5 Panjar Wang Runcit (PWR) 10.3.6 Utiliti 10.3.7 Gaji Berkomputer 10.3.8 Buku Tunai 10.3.9 Geran Per - Kapita (PCG) 10.3.10 Penyata Tahunan 10.3.11 Pinjaman Komputer 10.3.12 Pinjaman Kenderaan 10.3.13 Pinjaman Perumahan 10.3.14 Potongan Cukai Berjadual (PCB) 10.3.15 Potongan KWSP 10.3.16 Tuntutan Lebih Masa 10.3.17 Sebut Harga

Halaman [

xxii

]

10.4 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN ASET 10.4.1 Pembangunan 10.4.1.1. Pembangunan 10.4.1.2. Penyelenggaraan 10.4.1.3. Kemudahan Asas 10.4.1.4. Kemudahan dan Kelengkapan 10.4.1.5. Keceriaan dan Pembangunan Fizikal 10.4.2 Aset 10.4.2.1. Rekod Terimaan Aset 10.4.2.2. Rekod Keluar Aset 10.4.2.3. Pelupusan Aset 10.4.2.4. Hapus Kira Aset

Halaman [

xxiii

]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful