SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

By licentasidizertatie Orice om, sistem sau proces are proprietăţi care privite din unghiuri diferite pot fi considerate puncte tari sau puncte slabe. Un comportament raţional al acestora presupune identificarea lor şi acţiunea în conformitate cu ele.Cine susţine că totul este perfect se va confrunta cu lipsa de credibilitate. Aceasta pentru că inevitabil, cine acţionează face şi greşeli. Şi dacă nu vorbeşti despre aceste greşeli înseamnă că ori nu îţi dai seama de ele, ori nu vrei să schimbi nimic. Managementul calităţii nu înseamnă să faci o impesie bună, ci să.ţi evaluezi real potenţialul şi să-ţi îmbunătăţeşti performanţele. Acest principiu este valabil pentru firmă, conducerea ei şi pentru fiecare angajat. Responsabilitatea nu presupune căutarea unui ţap ispăşitor pentru o greşeală, ci asumarea cu adevărat a responsabilităţii. Cine îşi asumă o responsabilitate este gata să facă tot ce îi stă în putinţă pentru realizarea obiectivului său şi astfel câştigă încredere.

1.1. Importanţa managementului calităţii Să fii mai bun decât concurentul tău – aceasta asigură succesul pe termen lung. Să fii mai bun îmseamnă să satisfaci cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor şi aceasta într-un timp cât mai scurt şi cu costuri minime. Să corectezi greşelile este bine – să nu faci greşeli este şi mai bine. Un management sistematic al calităţii te ajută să obţii şi să-ţi îmbunătăţeşti permanent performanţele. Baza pentru implementarea unui sistem de managementul calităţii o constituie claritatea şi transparenţa structurii organizatorice şi a proceselor întreprinderii. În acest mod pot fi recunoscute sursele de erori ceea ce constituie punctul de plecare pentru înlăturarea lor. Clienţii aşteaptă ca partenerii lor de afaceri să lucreze fără erori. De aceea un sistem eficient de managementul calităţii este o premisă importantă pentru competitivitatea unei firme. Un studiu asupra managementului calităţii în domeniul asigurărilor realizat în anul 1995 de firma CGN (General Consulting Network AG, Winterthur) şi care a constat într-un chestionar adresat managerilor, relevă faptul că aproape 90% dintre societăţile chestionate au adoptat managementul calităţii. Drept motive ale acestei decizii au fost numite: elaborarea unei organizări a calităţii, optimizarea proceselor, susţinerea procesului de ameliorare a calităţii, TQM (Total Quality Management), stimularea responsabilităţii, orientarea către clienţi, satisfacţia clienţilor, respectarea acordurilor, introducerea unor instrumente (de exemplu managementul reclamaţiilor), şi în cele din urmă certificarea ISO 9000. În timp ce 30% dintre firmele de asigurări chestionate îşi elaborează sistemul de asigurare a calităţii după seria de standarde ISO 9000, 30% nu au luat încă o decizir asupra modelului pe care îl vor folosi pentru introducerea unui sistem de managementul calităţii.pentru restul de 40%, ISO nu joacă nici un rol în concepţiile lor despre calitate.

Un management al calităţii sistematic contribuie astfel direct la asigurarea competitivităţii. cum şi de ce trebuie să facă un anumit lucru. Când toate aceste obstacole vor fi depăşite.1. cum poţi să crezi că data viitoare cineva va face acel lucru mai bine? Produsele cudeficienţe. La un număr de 730. e nevoie de răbdare şi de tact în adoptarea schimbărilor. când. care afectează directclienţii şi implicit gradul de satisfacţie a acestora. În acest sens. Conform datelor furnizate de INTERUNFALL Versicherung AG.000 de clienţi. organizatoric şi uman. Până când toţi angajaţii vor deveni conştienţi de avantajele unui astfel de sistem. care poate rapid să compromită funcţionarea sistemului.500 clienţi nemulţumiţi. calitatea este importantă. conduc inevitabil la pierderea lor în favoarea concurenţei. pot să se bazeze pe furnizori. firesc. Până la 95% dintre aceştia nu fac reclamaţii. este foarte greu să analizezi de ce apar mereu erori şi disfuncţionalităţi. care influenţează calitatea produselor şi serviciilor şi evitarea erorilor printr-un sistem transparent de procese şi relaţii clar definite. Un sistem de managementul calităţii consecvent practicat trebuie să asigure controlul factorilor tehnic. iar schimbările necesare trebuie efectuate consecvent. trebuie să recurgă la reclamaţii mult mai rar. aceasta înseamnă 36. atât pe plan extern cât şi intern.1. atragerea unui nou client costă de 5 până la 8 ori mai mult decât păstrarea unui client actual. Dar tocmai acest “într-un fel sau altul” este un factor de incertitudine. După un studiu al US Government of Malcom Baldrige Winners and Finalists. Sindromul aisbergului ilustrează insatisfacţia clienţilor (Figura 1. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor.) Figura 1. Când nimeni nu ştie cine. Consecinţa este pierderea a 26. Nu numai clienţii vor profita de sistematizarea proceselor din întreprindere şi de creşterea eficienţei generată de aceasta. 5% dintre clienţi sunt nemulţumiţi de societatea lor de asigurări. Clienţii ştiu să aprecieze managementul calităţii după cum:     primesc la timp produsele sau serviciile. ci şi prevenirea repetării lor. Structura organizaţională internă trebuie analizată critic. managementul calităţii aduce schimbări în . În egală măsură. Sindromul aisbergului Un exemplu din domeniul asigurărilor ilustrează faptul că insatisfacţia clienţilor se reflectă puternic în rata migrării către o altă firmă de asigurări. sistemul de managementul calităţii va constitui baza succesului viitor. implementarea şi menţinerea unui sistem de asigurarea calităţii presupun cheltuieli. produsele corespund cerinţelor lor. Fără discuţie. într-un fel sau altul. Dar este cu adevărat necesar un management sistematic al calităţii? Lucrurile vor merge şi în lipsa acestuia.000 de clienţi pe an. iar în 3 din 4 cazuri pur şi simplu reziliază contractele de asigurări.Firmele doresc să fie şi să rămână competitive. Atunci când nimeni nu ştie exact cum decurg procesele din acea întreprindere.

1. Un sistem de managementul calităţii şi documentaţia sa asigură transparenţa firmei. din metodele. Conceptele cheie ale managementului calităţii sunt următoarele: . De aceea. pentru realizarea ei este nevoie de un sistem performant şi inteligent – un sistem de managementul calităţii. Evident. Managementul calităţii constă în planificarea şi implementarea tuturor măsurilor necesare pentru modelarea produselor şi proceselor dintr-o întreprindere. protecţia mediului. ea însăşi trebuie să participe actic în acest proces. Fiecare poate să facă propuneri de schimbări raţionale în cadrul locului său de muncă. şi să stimuleze totodată implicarea tuturor angajaţilor. Factorii de succes ai unui sistem de managementul calităţii Managementul calităţii este eficient atunci când funcţionează în practică – ca teorie rămâne fără efect. Fiecare trebuie să se implice în realizarea acestor deziderate. a obţine profit şi a urmări realizarea altor obiective (de exemplu satisfacţia angajaţilor. Aceasta garantează bunul mers al afacerii – dar nu “într-un fel sau altul”. Managementul calităţii este o problemă colectivă. orice firmă urmăreşte să ofere şi să vândă produse clienţilor (mărfuri sau servicii). În esenţă. Procesele şi responsabilităţile sunt clar definite. această sarcină nu este uşoară. ci conform planificării “conştiente”. un sistem de management. suportabilitate socială) este necesară o sistematică eficientă. Principial.bine şi pentru angajaţi. Toţi angajaţii participă la asigurarea unei calităţi superioare şi la menţinerea ei pe termen lung în cadrul tuturor proceselor.2. fiecare angajat este integrat în acest sistem. Conducerea firmei este responsabilă pentru crearea premiselor procesului de îmbunătăţire a calităţii. Cine constată că iniţiativele şi propunerile sale de eficientizare sunt luate în serios. astfel ca cerinţele tuturor grupelor implicate (clienţi. Pentru a atinge o calitate bună a produselor. El devine conştient de importanţa sa ca parte componentă a întregului sistem şi de răspunderea pe care o poartă pentru calitatea produselor şi serviciilor. procedurile şi resursele necesare pentru satisfacerea cerinţelor calităţii. Calitatea produsului este bună atunci când se conformează cerinţelor referitoare la fiecare dintre caracteristicile sale. Fiecare angajat îşi cunoaşte locul pe care îl ocupă în cadrul acestor procese. va participa activ la procesul de ameliorare a calităţii. Aceste produse se confruntă cu cerinţele de calitate ale clientului. furnizori. acţionari) să fie satisfăcute. Un sistem de managementul calităţii constă dintr-o structură organizaţională. Fiecare trebuie să ştie şi să poată descrie în ce constă activitatea sa. Managementul calităţii trebuie să asigure transpunerea în practică de către angajaţi a obiectivelor firmei şi ale calităţii. pentru succesul firmei. angajaţi. Fiecare angajat care cunoaşte sensul muncii sale şi se poate identifica cu aceasta îşi va îndeplini bine obligaţiile.

ci o parte vie a afacerii noastre. Managementul calităţii este un proces viu. cu atât procesele vor putea fi organizate mai eficient. pentru că ne dă ocazia să-l servim. tructurarea sistematică şi eficientizarea proceselor de muncă – accentul cade pe “sistematic”. angajaţii renunţă să semnaleze problemele existente. Clientul este o persoană care ne comunică dorinţele sale. ci noi depindem de el. comunicarea deschisă pe tema procesului de îmbunătăţire a calităţii – implicarea tuturor angajaţilor în acest proces presupune completa lor informare. clientul stă în centrul tuturor eforturilor organizaţiei. Panoul cu aceste inscripţii este în permanenţă vizibil. Angajaţii trebuie să primească numai informaţiile de care au nevoie pentru a-şi îndeplini optim sarcinile. Clientul este cea mai importantă persoană pentru organizaţia noastră. sistemul trebuie astfel elaborat încât să permită în orice moment o adaptare flexibilă la noi exigenţe. . Clientul nu ne întrerupe atunci când muncim. Un client este şi rămâne un client”[1]. pornind de la articolul din MARKETING JOURNAL a formulat misiunea firmei sale. Cu zece ani în urmă întreprinzătorul hamburghez Bodo Luder. căutând răspuns la întrebarea: “ce îmbunătăţiri se pot aduce?”. O misiune care este astăzi mai actuală ca oricând. claritatea politicii calităţii – cu cât conducerea firmei va formula mai clar şi mai exact sarcinile şi obiectivele. implicarea angajaţilor – de multe ori. Orientarea către client prin managementul calităţii 1. nici structura sistemului nu trebuie să se transforme în impedimente. el este chiar scopul şi sensul activităţii noastre. Nu noi îi facem o favoare servindu-l. Redacţia publicaţiei MARKETING JOURNAL a formulat aceste principii şi le-a afişat în salonul de primirea clienţilor al unui distribuitor de automobile din Hamburg. Trebuie purtate dicuţii deschise cu toţi angajaţii despre punctele tari şi punctele slabe ale proceselor.      orientarea către client – fiecare angajat din întreprindere trebuie să ştie cum şi în ce măsură îşi poate aduce contribuţia la creşterea gradului de satisfacţie a clientului.3. adaptarea flexibilă a sistemului de managementul calităţii la noi exigenţe – un sistem optim de managementul calităţii este conceput pentru situaţia particulară a firmei dintr-un anumit moment. neconcordanţe şi în cele din urmă cu calitatea nesatisfăcătoare a produselor şi serviciilor. fără de care ne vom confrunta cu procese incomplete. Firesc. Nici elementele. sau telefonează. indiferent dacă vine personal la noi sau ne scrie. Cu cât cerinţele clienţilor sunt mai bine reflectate în cadrul sistemului de managementul calităţii. consiliere excelentă şi furnizarea de informaţie completă. Ce este un client? “Nu clientul depinde de noi. Un client nu este un element exterior. Acest exemplu ilustrează faptul că o organizaţie îşi găseşte raţiunea de a exista numai atunci când produsele şi serviciile sale satisfac nevoile clienţilor. ci el ne face o favoare. atât de către clienţi cât şi de către angajaţi. Ulterior se va lucra în comun la găsirea unei soluţii. Managementul calităţii trebuie să adopte o poziţie în care orice angajat trebuie încurajat să semnaleze erorile şi disfuncţionalităţile chiar dacă nu are o propunere concretă de remediere.3. cu atât contribuţia sistemului la succesul firmei va fi mai mare. Misiunea noastră este să-i împlinim aşteptările: menţinerea unui standard înalt de calitate şi service. 1. sau aşteaptă un răspuns. În fine.1. o firmă fără clienţi nu poate exista.

cum se poate crea în mod structurat un astfel de sistem. nu clientul este cel care trebuie să se adapteze firmei. care se dovedeşte în mod esenţial de restul standardelor binecunoscute: ISO 9000 stabileşte norme pentru organizarea structurii şi a proceselor unei întreprinderi. ci firma trebuie să se adapteze profilului clientului. 1. care conduce fie la birocraţie (exces de reglementări). şi implicarea tuturor angajaţilor în procesul de organizare şi decizie. Ele doresc nu numai să asigure un service de prima mână. Jacque Horovitz a prezis că. mai devreme sau mai târziu. solicitarea de informaţii despre stadiul prelucrării ei fiind fireşte neavenită. Pericolele unei abordări neplanificate constau pe de o parte în căderea în patima acţiunii. Două lucruri sunt importante în toate aceste strategii: proiectarea optimă şi documentarea procedurilor. Acum devine clar că seria de standarde ISO 9000 reprezintă un standard de sistem. fie la reglementări incomplete. rămânând a ne limita la soluţii izolate. este constrâns să acorde clienţilor actuali şi potenţiali un rol central în strategiile sale. BPM (Business Precess Reengeneering) sunt astăzi pe buzele tuturor. managementul propunerilor sau instruirea personalului departamentului de service. Cine vrea să supravieţuiască în concurenţa acerbă de astăzi.3. toate întreprinderile care vor uita acest principiu elementar vor dispărea.Dar este într-adevăr clientul pretutindeni rege? Nu numai disputa actuală în problema orarului magazinelor ne dă motive să ne îndoim de aceasta. Sunt cerinţe minime . în timp ce standardele tehnice definesc detalii ale produselor. dar şi terminologia folosită în unele branşe pune în lumină adevărata poziţie a clientului: în sectorul bancar “se acordă” un împrumut. În timp ce ghidurile seriei de standarde explică cum poate fi implementat un sistem. în sectorul public se prelucrează cererea unui cetăţean. Relaţia client – firmă Problema care se pune este ce instrumente şi resurse pot fi folosite în implementarea în întreprindere a unei strategii de orientare către client. modelele conţin elemente clare despre cum pot fi conduse şi “stăpânite” procesele dintr-o întreprindere. În prim – planul seriei de standarde ISO 9000 stă relaţia dintre firmă şi client. Sloganuri ca TQM (Total Quality Management). pe de altă parte. În prim plan nu vom mai găsi calitatea produselor sau a serviciilor. trebuie să se analizeze dacă investiţia duce la mărirea gradului de satisfacţie al clientului. altele preferă abordări esenţial diferite. În timp ce unele întreprinderi încearcă să se apropie de client adoptând soluţii izolate. În acest punct al discuţiei se pune întrebarea. ca managementul reclamaţiilor. ci o reţea de procese care face posibilă satisfacerea eficientă a dorinţelor clienţilor. ci să-şi orienteze întreaga organizare către client. Pentru fiecare leu care se investeşte cu scopul de a atrage un nou client. Contrar convingerii multor directori de firmă. Toate aceste inconveniente pot fi evitate prin utilizarea ca instrument de lucru a seriei de standarde ISO 9000. ce pot fi interpretate diferit. pe de o parte.2. iar pe de altă parte în neputinţa de a crea un sistem unitar. Ea ne oferă cadrul pentru reglementarea anumitor compartimente ale întreprinderii.

De regulă. întrucât gradul ridicat de subiectivitate şi incertitudine fac ca procesele să fie nereproductibile. Pentru a se asigura un nivel unitar al calităţii. Aceasta decurge nu numai din faptul că omul este principalul factor implicat. ci şi din inexistenţa unor etaloane pentru procesele prestării de servicii. Adeseori. Şi ceea ce face şi mai deficilă evaluarea serviciilor este numărul de zece ori mai mic al caracteristicilor vizibile comparativ cu un produs material.4. Principiul este calitate din primul foc. Caracterizarea standardelor din familia ISO 9000 . care se îndepărtează considerabil de recomandările şi cerinţele pentru întreprinderile productive. cu atât creşte probabilitatea existenţei unor deficienţe. 1. logistica trebuie să anticipeze şi când este posibil să împiedice apariţia erorilor. unei încercări finale pentru a stabili dacă respectă standardele de calitate dorite.care ne indică “ce” trebuie făcut. există pericolul ca doar clientul să fie cel care măsoară ulterior calitatea serviciului. procesele trebuie astfel concepute. spre deosebire de produsele materiale ale unei întreprinderi industriale. serviciul ajunge la client chiar în momentul prestării lui. standardul tratează aceste două puncte importante pentru servicii. încât să fie reproductibile. Al doilea aspect se referă la imposibilitatea verificării calităţii serviciilor. Datorită faptului că o inspecţie finală este foarte dificil de realizat. Un nivel unitar de calitate nu poate fi atins.5. Având această bază. erorile nu mai pot fi corectate ulterior. Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate. Deşi la origine seria de standarde a fost gândită pentru utilizatorii din domeniul tehnic. O tunsoare nereuşită la frizer poate fi în cel mai bun caz puţin retuşată. În cadrul ghidurilor. O scurtă discuţie cu funcţionara de la ghişeul unei bănci despre modalităţile efectuării unui virament în străinătate prezintă mai puţine surse de erori decât un proiect de consultanţă cu o durată de 2 ani. rămâne la atitudinea fiecărei firme. Pe de altă parte. întreprinderea poate să evolueze ulterior în direcţia unei filosofii Total – Quality – Management (TQM). care prin natura lor sunt imateriale iar prestaţia lor are caracter individual. 1. “cum” trebuie făcut. cu ceva creativitate şi fantezie pot beneficia de avantajele ei şi firmele prestatoare de servicii. Managementul calităţii pentru prestatorii de servicii Seria de standarde reliefează două aspecte importante pentru servicii: primul se referă la angajaţii firmei. prezintă niveluri diferite de calitate. Pe lângă individualitate. Seria de standarde ISO 9000 este un mijloc pentru crearea unei baze unitare în cadrul întreprinderii. Nu există deci o posibilitate practică de a supune un serviciu. Cu cât întinderea în timp a serviciului este mai mare. Serviciile. înainte de a ajunge la client. Calitatea serviciilor este în mare măsură dependentă de calificarea şi motivaţia acestora. serviciile se caracterizează şi printr-o mare susceptibilitate de a conţine erori. transpunerea lor în practică. Seria de standarde ISO 9000 poate fi utilizată ca instrument de lucru pentru atingerea acestor deziderate prin implementarea unei strategii personale de calitate.

“Secretele“ succesului mondial al seriei ISO 9000 se pot descifra urmărind evoluţia în timp a acestora.reprezentând practic glosare de termeni din domeniul calitologiei (reamintim că EOQ – Organizaţia Europeană pentru Calitate. urmată la aproape 10 ani de ISO 14000. în cadrul conducerilor companiilor din întreaga lume. ISO a creat mai multe grupuri de standarde după cum urmează : Standarde terminologice .5. totul traducându-se în elaborarea standardelor voluntare. a editat câteva glosare proprii în acest domeniu.dedicate în mod deosebit aspectelor manageriale ale calităţii (cum este celebra serie ISO 9000). comerţul şi tehnologia. Standarde privind fiabilitatea produselor. Standarde privind metodele statistice (de exemplu. pot fi clasificate în: Standarde privind asigurarea metrologică şi colectarea datelor de măsurare. Standarde privind verificarea calităţii loturilor de produse (în bucăţi. standardele ISO referitoare la sistemele de management al calităţii şi de managementul mediului au intrat în afacerile de zi cu zi.1. ca şi a standardului corespunzător de terminologie în domeniul calităţii – ISO 8402.datorită caracterului lor specific.1. ISO a fost motorul care a susţinut industria. Standardele care răspund cel mai bine cerinţelor armonizării şi globalizării internaţionale sunt cele elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). De la publicarea în 1987 a standardelor ISO 9000. vrac etc). 89 al ISO). Astăzi. Se poate afirma că această evoluţie spectaculoasă este strâns legată de adoptarea şi de succesul fără precedent pe plan internaţional al normativelor din seria ISO 9000. a permis . cunoscuta serie ISO “Interpretarea statistică a datelor” elaborată de TC 69 – Comitetul Tehnic Nr. Standarde generale . Standardele trebuie actualizate periodic pentru a răspunde cerinţelor şi exigenţelor societăţii privind asigurarea calităţii. Standarde privind controlul proceselor de fabricaţie. Importanţa standardelor ISO 9000 Standardizarea este o activitate aflată în relaţie directă cu asigurarea calităţii. De mai bine de 50 de ani. una dintre cele mai mediatizate serii de normative dintre cele elaborate de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). în mai multe limbi. La ora actuală. în peste 150 de ţări ale lumii au fost acordate certificate ISO 9000 şi un număr foarte ridicat dintre acestea au adoptat standardele ISO 9000 drept standarde naţionale. inclusiv în limba română). Standarde metodologice . Publicarea standardelor din seria ISO 9000 în anul 1987 “Asigurarea calităţii”.

Accentul se va pune pe eficacitatea proceselor. Asigurarea unei compatibilităţi sporite cu standardele ISO 14000 referitoare la managementul de mediu. Facilitarea procesului de autoevaluare a măsurii în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de standardele ISO 9000. Clientul a devenit punctul central al managementului calităţii. în mai mare măsură. În cadrul actualizării din 2000 a standardelor internaţionale din familia ISO 9000.armonizarea la scară internaţională a acestui domeniu important suscitând. Structurarea elementelor sistemului calităţii în cadrul ambelor modele potrivit ciclului PEVA (planifică – execută – verifică – acţionează). . ISO 9001: Sisteme de management al calităţii – Cerinţe. clientul fiind centrul întregii activităţi. Asigurarea unui sistem informaţional eficient. Orientarea politicii calităţii către îmbunătăţirea continuă a proceselor organizaţiei şi rezultatele acestora. Seria ISO 9000 a fost publicată în timp util. de asemenea. cele patru standarde de bază pentru implementarea sistemului calităţii sunt: ISO 9000: Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular – actualizat în 2005. astfel încât. astfel încât aceste standarde să devină un instrument eficient pentru creşterea capacităţii concurenţiale a organizaţiilor prin :          Definirea unui singur model de asigurare externă a calităţii. Diferenţele majore dintre standardele publicate în 1987 şi cele publicate în 2000 se regăsesc mai jos:    Trecerea de la “Asigurarea calităţii” la “Managementul calităţii”. Definirea unui model de asigurare internă a calităţii orientat TQM. pentru a răspunde aşteptărilor crescânde în ceea ce priveşte standardizarea internaţională în sfera calităţii şi generalizarea adoptării programelor de certificare a sistemelor calităţii de către terţi. asigurându-se compatibilitatea cu celelalte politici sectoriale ale organizaţiei. decât pe documentarea acestora. Seria ISO 9000/2000 “Managementul calităţii” cuprinde un ansamblu complet de concepte şi directive generale aplicabile în conducerea calităţii împreună cu mai multe modele referitoare la condiţiile de asigurare a calităţii. Abordarea procesuală. în cadrul politicii sale generale. s-a avut în vedere asigurarea unei mai bune adaptări la cerinţele diferitelor categorii de utilizatori.. care să permită şi îmbunătăţirea continuă a rezultatelor obţinute. Revizuirea şi îmbunătăţirea calităţii standardelor din familia ISO 9000 a avut în vedere compatibilizarea acestora cu TQM. impactul crescând al calităţii ca factor primordial în comerţul internaţional. ISO 9004: Sisteme de management al calităţii – Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţei.

Acesta a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 176 “Quality Management and Quality assurance”. ele fiind îmbunătăţite în mai multe rânduri prin revizii succesive. 1. că asigurarea calităţii este “parte a managementului calităţii” concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite”. ”Quality Systems”. în întreprinderile mici şi mijlocii. .ISO 19011: Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi de mediu – Ghid de auditare a sistemelor calităţii. Subcomitetul 2. standardele din seria ISO 9000 sunt deosebit de dinamice. Din prezentarea scopului acestor standarde din familia ISO 9000:2006 rezultă că managementul calităţii totale ocupă poziţia centrală în cadrul strategiei organizaţiei de a realiza produse de calitate. orientată în principal spre domeniul industrial.adaptarea eficace la cerinţele diferitelor categorii de utilizatori. În plus. în conformitate cu politica Comitetului Tehnic ISO 176. (care a înlocuit standardul ISO 10011) Standardul ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular are drept scop stabilirea unui punct de pornire pentru înţelegerea standardelor din această familie. se prevăd următoarele aspecte: . pentru că defineşte terminologia utilizată în cadrul tuturor standardelor din seria ISO 9000. Sisteme de management al calităţii în abordarea standardului ISO 9001/2001 Noul Standardul Internaţional ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii – Cerinţe.asigurarea flexibilităţii necesare pentru ca standardul să poată fi aplicat în egală măsură.2. Transpunerea ca standard european a fost condusă de Centrul de Management CEN (CMC) cu asistenţă CEN/BT WG 107. într-o nouă accepţiune. este singurul standard care se utilizează pentru certificarea sistemelor de management al calităţii şi constituie baza referenţială pentru evaluarea aptitudinii organizaţiei de a îndeplini cerinţele clientului. trebuie remarcat şi faptul că. În definirea structurii standardului ISO 9001:2001. . Standardul ISO 9001: Sisteme de management al calităţii – Cerinţe este singurul standard care se utilizează pentru certificarea sistemelor de management al calităţii şi constituie baza referenţială pentru evaluarea aptitudinii organizaţiei de a îndeplini cerinţele clientului. Standardul ISO 9001: 2006 arată.5. Standardul ISO 9004: Sisteme de management al calităţii – Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţei are ca scop furnizarea liniilor directoare pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în beneficiul tuturor părţilor interesate prin creşterea satisfacţiei clientului.

acest standard este aliniat cu standardul ISO 14001:1996 . Modelul unui sistem de management al calităţii bazat pe proces ilustrează rolul semnificativ pe care clienţii îl joacă în definirea cerinţelor ca elemente de intrare în sistem. indicând succesiunea firească a etapelor care trebuie parcurse pentru implementarea sistemului de management al calităţii şi pentru menţinerea eficacităţii acestuia. în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia. promovarea unor relaţii de parteneriat cu clienţii.facilitarea evaluării performanţelor obţinute în desfăşurarea proceselor. implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii. pentru a evalua capabilitatea organizaţiei de a satisface cerinţele clientului.asigurarea compatibilităţii cu modelul de asigurare internă. Astfel. . În acest scop. . inclusiv de organismele de certificare. Elementele sistemului de management al calităţii în noua variantă sunt diferite faţă de ediţia trecută a standardului. de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei.definirea elementelor sistemului de management al calităţii. o astfel de abordare accentuează importanţa pentru următoarele aspecte de importanţă majoră : înţelegerea şi satisfacerea cerinţelor . ISO 9001:2001 se coroborează mai bine cu alte sisteme de management prezentate în standarde ISO.integrarea activităţilor corespunzătoare tuturor funcţiilor organizaţiei în sistemul calităţii acesteia. ISO 9001:2001 consideră că proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii sunt influenţate de necesităţi diferite. instruirea şi motivarea personalului. obţinerea de rezultate în ceea ce priveşte performanţa şi eficacitatea procesului . managementul proceselor. evaluare. a eficienţei sistemului de management al calităţii. pentru facilitarea implementării principiilor TQM promovate de acesta din urmă. necesitatea de a considera procesele în funcţie de valoarea adăugată . în principal cu cel propus de standardul ISO 14001. cu accent pe prevenire. de reglementare sau ale organizaţiei însăşi. se propune ca elementele sistemului de management al calităţii să fie structurate pe patru domenii:     responsabilitatea conducerii. această nouă variantă este realizată potrivit ciclului PEVA (Planifică-Execută-Verifică-Acţionează) sau PDCA (Plan-Do-Check-Act). Specific acestui standard este adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea. analiză şi îmbunătăţire. evaluarea rezultatelor obţinute şi identificarea unor soluţii de îmbunătăţire a proceselor. prin îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor pe care le implică un asemenea sistem. Acest standard poate fi utilizat atât de părţi interne şi externe. îmbunătăţirea continuă a proceselor pe baza măsurărilor obiective. oferit de noua variantă a standardului ISO 9004. de la identificarea cerinţelor clienţilor până la realizarea obiectivelor stabilite. de produsele pe care le furnizează. . De exemplu.asigurarea compatibilităţii cu modelele de sistem de management de mediu. de obiective specifice. managementul resurselor. Când este utilizată în cadrul unui sistem de management al calităţii. ..

. Analiza cerinţelor sistemului de management al calităţii prevăzute în ISO 9001/2001 Standardele din familia ISO 9000 nu definesc în mod explicit termenul de “element” al sistemului calităţii dar prevăd prin modul de abordare prezentat necesitatea documentării acestor elemente. de asigurare a resurselor. 1. Potrivit opiniilor exprimate de specialiştii în domeniu.5.elemente legate nemijlocit de producţie : asigurarea calităţii în planificare. . Din această categorie fac parte: . ISO 9001:2001 permite unei organizaţii să-şi alinieze sau să-şi integreze propriul sistem de management al calităţii cu cerinţele sistemului de management cu care este corelat. în stabilirea şi ţinerea sub control a mijloacelor de verificare şi în documentaţia referitoare la calitate. depozitare.informarea privind sistemul de management al calităţii. Figura 1.2. aprovizionare. Procesele necesare pentru sistemul de management al calităţii menţionate trebuie să includă procesele activităţilor de management.oferind utilizatorilor mai multe oportunităţi.3. .responsabilităţile şi autoritatea în domeniul calităţii. de realizare a produsului şi de măsurare. a) Elemente/cerinţe de conducere a sistemului de management al calităţii (vezi figura 1. În standardul nou. Elemente de conducere a sistemului de management al calităţii b) Elementele/cerinţe de desfăşurare a sistemului de management al calităţii care sunt reprezentate de: . fabricaţie.documentaţia sistemului calităţii.) reprezintă sarcinile care revin în mod direct managementului organizaţiei în asigurarea calităţii. aceste elemente sunt regăsite sub denumirea de “cerinţe”. transport). . .politica organizaţiei în domeniul calităţii. dezvoltare.elemente ajutătoare ale producţiei (ale planificării şi realizării produselor) : asigurarea în păstrarea produsului (în manipulare.2. elementele/cerinţele sistemului calităţii pot fi grupate în două categorii : elemente/cerinţe de conducere şi elemente/cerinţe de desfăşurare.

.instruire (Instruire 6. mărimea şi produsul furnizat). şi 6.politica în domeniul calităţii (Angajamentul managerului 5.. Noul standard ISO 9001/2001 a adus modificări mai multor elemente care existau în vechile ediţii. . d) să se asigure de disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea acestor procese. În acest sens. Printre acestea amintim: .elemente referitoare la utilizarea produsului.comunicarea funcţiilor .elemente care se referă la defecte – neconformităţi : ţinerea sub control a produsului neconform. + Reprezentantul managementului 5. să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea acestuia în conformitate cu cerinţele acestuia”.organizarea în domeniul calităţii (Responsabilitate autoritate şi comunicare 5.): .obiectivele la nivel operaţional să fie cuantificabile. acţiuni corective.1 + Politica referitoare la calitate 5. facilităţi pentru realizarea conformităţii produsului. relaţiilor. .5. responsabilităţilor.politica angajament pentru îmbunătăţire continuă. organizaţia trebuie : a) să identifice procesele necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie (indiferent de tipul.) . + Resurse 6.2.1.1. să măsoare şi să analizeze aceste procese şi f) să implementeze acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese.3 + Obiectivele calităţii 5.): . comunicată. c) să determine criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace. cadru pentru stabilire a obiectivelor a obiectivelor la niveluri relevante. e) să monitorizeze.5.comunicarea importanţei de a respecta cerinţele legale şi ale clientului. nu se mai cere explicit libertate organizatorică pentru inspectori .4.1. . b) să determine succesiunea şi interacţiunea acestor procese. . Conform Standardului ISO 9001 : 2001 ”organizaţia trebuie să stabilească. competenţelor. ţinută sub control.2. satisfacerea clientului. să documenteze.2.alocare promptă de resurse pentru implementarea şi îmbunătăţirea proceselor din SMC.2.

.angajaţii conştientizaţi privind relevanţa şi importanţa activităţii şi asupra contribuţiei lor la atingerea obiectivelor . 4.7. servind organizaţiilor la implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management al calităţii.sistemul calităţii (Sistem de management al calităţii – cerinţe generale 4. + Manualul calităţii 4.2. – Acţiuni corective).2. 4. Elementele sistemului de management al calităţii prezentate au la bază standardul ISO 9001:2001.6. – Acţiuni preventive. – Controlul documentelor.îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii .4..1. – Controlul înregistrărilor. 4.2.şase proceduri documentate cerute explicit de ISO 9001/2001 + documentele cerute pentru ca organizaţia să se asigure de operarea efectivă şi ţinerea sub control a proceselor sale (4.3.2.2.) .2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful