Csaba VARGA elektronikus hozzáférhetősége magyar nyelven

VARGA CSABÁtól Szerzői tanulmányok
‘Az ifjú Lukács és a jog’ Világosság XX (1979) 11, 664–671:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20090624124410.pdf>

‘A jog mint történelem’ Világosság XXVII (1986) 1, 1–6:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20090624124503.pdf>

‘Kodifikáció az ezredfordulón túl’ in Kodifikáció Tanulmányok [VII. Budapesti Nyári Egyetem] összeáll. Takács Péter (Budapest: ELTE ÁJK 2002), 101–133 [Bibliotheca Iuridica: Miscellanea 6]:
<http://www.ajk.elte.hu/TudomanyosProfil/kiadvanyok/egyedi/Kodifikacio_VargaCsaba.pdf>

‘Jogállamiság – kihívások keresztútján’ Valóság XLV (2002. április) 4, 28–39:
<http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=351&lap=0>

‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában’ Valóság XLV (2002) 9, 1–10:
<http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=326&lap=0>

‘Losonczy István, a filozófus jogtudós’ PTE Orvoskari Hírmondó (2002. május), Melléklet, 3– 6:
<http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_0205_melleklet.pdf>

‘Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat?’ PoLíSz (2002. december–2003. január), No. 68, 18–28:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=438>

‘A Hart-jelenség’ Világosság XLIV (2003) 1–2, 75–87:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20030624095508.pdf>

‘Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése’ Világosság XLIV (2003) 7–8, 93–102:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20031018121513.pdf>

‘Előszó’ in A szocializmus marxizmusának jogelmélete szerk. Varga Csaba [függelék in] Jogelméleti Szemle 2003/4:
<http://jesz.ajk.elte.hu/konfelo16.html>

‘Beköszöntő’ in ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] = Világosság Bölcsészetiakadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 3–4:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20031018121513.pdf>

‘A szocializmus marxizmusának jogelmélete: Hazai körkép nemzetközi kitekintésben’ in A szocializmus marxizmusának jogelmélete szerk. Varga Csaba [függelék in] Jogelméleti Szemle 2003/4:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga16.html>

& in ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] = Világosság Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20041124144450.pdf>
1 (lezárva 2010. május 25-én)

Csaba VARGA elektronikus hozzáférhetősége magyar nyelven

‘A jog mint kultúra?’ Jogelméleti Szemle 2004/3:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga11.html>

‘Jogállami vívódás mintakényszerek Szküllája és csalódások Kharübdisze közt (Litvánia példáján)’ Valóság XLVII (2004. január) 1, 29–37:
<http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=234&lap=0>

‘Visszavont emberi teljesség? Eszmeuralom és tetszőlegesség’ [Külvilágunk – belvilágunk, 4] PoLíSz (2005. március), No. 82, 14–21:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1006>

‘Célok és eszközök a jogban’ in STEP Budapest Conference (July 12–16, 2005) on Thomistic Understanding of Natural Law:
<http://www.thomasinternational.org/hu/projects/step/conferences/20050712budapest/varga1.htm>

‘Hans Kelsen, a kontinentális jogi gondolkodás formaadója’ Világosság XLVI (2005) 10 [Kelsen jogfilozófiájáról, I], 29–38:
<http://www.vilagossag.hu/pdf/20051101085744.pdf>

‘Ami megtörtént, és ami azóta történik (A hortobágyi kényszermunkatáborokba hurcoltatások emlékére)’ [Külvilágunk – belvilágunk, 5] PoLíSz (2005. május), No. 84, 34–42:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=941>

‘Halász Aladár (életrajzi jegyzet)’ Jogelméleti Szemle 2005/2:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga22.html>

‘Jogfilozófia, jogelmélet – a teoretikus jogi gondolkodás jövője’ Jogelméleti Szemle 2006/1:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga25.mht>

‘Jogkölcsönzés egy globalizálódó világban’ Társadalomkutatás 24 (2006) 1, 33–60:
<http://akademiai.om.hu/content/1787602k25l35871/fulltext.pdf>

‘Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján? (Rendszerváltoztatásunk természetrajzához)’ PoLíSz (2006. június), No. 95, 4–30:
<http://www.krater.hu/site.php?func=polisz&file=cikkek&cnr=844>

‘1956 erkölcsi és jogi megítélése, avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége mint a totalitarizmusok utáni korszak dilemmája’ PoLíSz (2006. december – 2007. január), No. 100, [Külvilágunk – belvilágunk], 163–174:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1726>

Iustum, Aequum, Salutare III (2007) 1, 31–44:
<http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20071sz/varga.pdf>

‘Irodalom? Jogbölcselet?’ Iustum Aequum Salutare III (2007) 2, 119–132:
<http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20072sz/11.pdf>

‘Az Európai Unió közös joga: Jogharmonizálás és jogkodifikáció’ Iustum Aequum Salutare IV (2008) 3, 131–150:
<http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20083sz/12.pdf>

‘Közös felelősségünk a jogért’ Magyar Szemle XVII (2008) 3–4, 94–108:
<http://www.magyarszemle.hu/szamok/2008/2/Kozos_felelossegunk_a_jogert>

‘Rendszerváltoztatásunk – nemzetközi erőtérben’ Hitel XXI (2008) 8, 11–25:
<http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20080829-19510.pdf>

‘Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek – nemzetközi ellenszélben [A jog lehetőségei elidegenedés és az emberszolgálat között]’ PóLíSz (2009. nyár), No. 125, 4– 25:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=19774>

‘Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban (Jany János könyvéről)’ Jogelméleti Szemle 2008/1:
2 (lezárva 2010. május 25-én)

Csaba VARGA elektronikus hozzáférhetősége magyar nyelven <http://jesz.ajk.elte.hu/varga33.mht>

‘Halála-e vagy egyetlen lehetősége a tettnek az okoskodás?’ Hitel XXIII (2010) 2: »Elveszett bennünk Európa?«, 168–176:
<http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20100301-33914.pdf>

‘A rendszerváltoztatás kritikusa – és posztumusz tanulmánya’ PoLíSz (2010. tavasz), 127, 17– 20:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=19867>

‘Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályán’ Jogelméleti Szemle 2010/1:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga41.html>

Publicisztika, interjúk ‘Miért maradt el a múlttal szembenézés, az újrakezdés beteljesülése?’ [Banovits Anna interjúja] [önkényes rövidítéssel és átszerkesztéssel] Magyar Nemzet LXVI (2003. december 13. szombat) 290, Magazin, 24:
<http://mno.hu/portal/190216>

[teljes szövegében] PoLíSz (2004. június–július), No. 77, 3–8:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1392>

‘Az öncélúság önveszélyessége: Jogászprofesszor – mértékről és értékről’ [Kipke Tamás interjúja] Új Ember Katolikus hetilap LX (2004. június 20.) 25 [No. 2915], 3:
<http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2004.06.20/0302.html>

‘Szent Tamás időszerűsége’ [Kipke Tamás interjúja] Új Ember LXI (2005. július 24.) 30 [No. 2971], 9:
<http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2005.07.24/0901.html>

‘Elsőként oktatnak természetjogot Magyarországon... Kiválósági hely lett a katolikus egyetem jogbölcseleti intézete’ [-et- interjúja] Új Ember LXII (2006. július 30.) 31 [No. 3024], 3:
<http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.07.30/0305.html>

‘A polgári engedetlenség és az erkölcs szava (Különösen visszás, ha a morális lázadás gyakorlását a közhatalom birtokosa minősítgeti)’ Magyar Nemzet LXX (2007. február 8.), Vélemény, 6:
<http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=396021&rvt=15>

‘Ellentmondások fogságában, avagy patthelyzet a jog csúcsain, mit magunknak teremtettünk’ Magyar Nemzet LXX (2007. szeptember 28., péntek) 265 [budapesti kiadás], 6:
<http://www.mno.hu/portal/440614?searchtext=>

‘Kényszeredetten bolyongunk’ [Gazsó Balázs László & ifj. Lomnici Zoltán / Interjú Varga Csabával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárával] de Jure [Jogászok magazinja] X (2009) 11–12, 2–7:
<http://dejure.hu/2009/11/kenyszeredetten-bolyongunk/>

Szerkesztett írások
‘»A Horthy-fasizmus állam- és jogbölcselete«: Az ELTE ÁJK tanácsülésén 1955. január 29-én rendezett vita Szabó Imre készülő könyvének IX. fejezetéről’ Jogelméleti Szemle 2004/3:
<http://jesz.ajk.elte.hu/varga19.html>

‘Szegvári Katalin: Somló Bódog’ Jogelméleti Szemle 2004/4:
<http://jesz.ajk.elte.hu/szegvari20.html>

‘Halász Aladár: Szászy-Schwarz Gusztáv és a jogalany Második traktátus: A fikció’ Jogelméleti Szemle 2005/2:
3 (lezárva 2010. május 25-én)

Csaba VARGA elektronikus hozzáférhetősége magyar nyelven <http://jesz.ajk.elte.hu/halasz22.html>

Szabó József ‘»Que usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra« Avagy a rendszerváltozás és a kommunizmus átmentődésének jogi logikája (elemzés 1991 decemberéből)’ PoLíSz (2010. tavasz), 127, 3–16:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=19864>

‘Hivatkozás Varga Csaba írásaira’ Jogelméleti Szemle [különösszeállítás »Jogászprofesszori citációs rangsor 2010«]:
<http://jesz.ajk.elte.hu/cr_varga.html>

Szerkesztett gyűjtemények
A szocializmus marxizmusának jogelmélete [különszámi függelék in] Jogelméleti Szemle 2003/4:
<http://jesz.ajk.elte.hu/2003_4.html>

‘Marxizmus és jogelmélet’ = Világosság Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 116:
<http://www.vilagossag.hu/new/index.html / Archívum / Kiadvány: >

Fordítás
Robert Nisbet The Quest for Community (San Francisco: ICS Press 1990), 3–65 as ‘A közösség keresése’ [Mezei Tibor nyersfordításából] PoLíSz (2003. június–július), 71, 15–37 és (2003. augusztus–szeptember) 72, 23–40:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=485&kkulcs=nisbet>

VARGA CSABÁról Recenziók
[on ‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában’ in Az év esszéi 2003, szerk. Molnár Krisztina (Budapest: Magyar Napló 2003), 99–114] Molnár Pál ‘Zuhanó csillár: Gondolatok üde mozaiktáblája’ Heti Válasz III (2003. július 18.) 29, 46:
<http://hetivalasz.hu/itthon/zuhano-csillar-7695/>

[on Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004)] Vajda Kornél in PoLíSz (2005. március), No. 82, 89–93:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=1068>

[on Jogállami? átmenetünk? (Pomáz: Kráter 2007)] Techet Péter ‘Csak a kérdőjelek maradnak’ Magyar Hírlap 40 (2007. december 12.) 289, 19:
<http://www.magyarhirlap.hu/kultura/csak_a_kerdojelek_maradnak.html>

H[orkay]H[örcher]F[erenc] ‘A rendszerváltás zsákutcái’ Heti Válasz VIII (2008. febr. 14.) 7, 60:
<http://hetivalasz.hu/kultura/a-rendszervaltas-zsakutcai-18145/>

Techet Péter ‘Jogállam, kérdőjellel’ Ítélet XI (2008. március 10.) 1, 10:
<http://www.hok.jak.ppke.hu/docs/itelet/XIevf_1sz.pdf>

Falusi Márton ‘Hol lakozik a jog lelke?’ Hitel XXI (2008) 8, 109–114:
<http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20080829-08450.pdf>

Techet Péter ‘Jogfilozófia a jogon túl’ Társadalomkutatás 26 (2008) 4, 555–560:
<http://akademiai.om.hu/content/f012m7w2712m3181/fulltext.pdf>
4 (lezárva 2010. május 25-én)

Csaba VARGA elektronikus hozzáférhetősége magyar nyelven

Vajda Kornél ‘Jogállami? Átmenetünk? (Varga Csaba azonos című tanulmánykötetéről)’ PoLíSz (2009. május), No. 124, 11–13:
<http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=19733>

[on Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép – európai uniós összefüggésben) (Budapest: Szent István Társulat 2009)] Falus Márton ‘Mit jelent Európa? Evert van der Zweerde és Varga Csaba írásainak tükrében’ Hitel XXIII (2010. március) 3, 84–93, kizárólag 88–93:
<http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20100406-56859.pdf>

5 (lezárva 2010. május 25-én)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful